מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 5:36 pm

רבותינו נתנו כמה מקורות אפשריים לדבריו אלו של הגר"א. בזוהר כתוב בקשר לפסוק "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" [תהילים קכב] – "הכי אמינא לך, לא איעול אנא לעילא עד דעילון בך אולכוסא לתתא" (הקב"ה אומר: אני לא אכנס לירושלים של מעלה עד שיתכנסו אוכלוסא דישראל לירושלים של מטה). וע"פ חז"ל [ברכות נח]: "אין אוכלוסא פחות משישים ריבוא" [ועיין 'דורש לציון' עמ' רטז שמסביר זאת באורך]. רמז נוסף ניתן למצוא בדברי המדרש [ילקוט שמעוני ב הושע רמז תקיח]: "כתיב "וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים", מה יציאתם ממצרים בשישים ריבוא וכניסתן לארץ בשישים ריבוא, וכן לימות המשיח בשישים ריבוא". מספר זה של 'שישים ריבוא' כותב גם ר' יהושע מקוטנא [בספרו 'ישועות מלכו' פ"א מתרומות הלכה כ"ו] לעניין 'ביאת כולכם', שהשיעור הוא שישים ריבוא. שם מדובר בסוגיה הלכתית של חיובי תרומות ומעשרות מן התורה.
ובעניין מצוות ישוב הארץ כתב ר' יהושע מקוטנא: "ואין ספק שהיא מצוה גדולה, כי הקבוץ הוא אתחלתא דגאולה, ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לודאי שנתנוצץ רוח הגאולה" [ישועות מלכו יו"ד סי' סו]. הוא מדגיש ששייכים לזה גם אנשים פחותי ערך ורחוקים ממצוות.
גם בנושא זה של ה'שישים ריבוא', משתקפת דעת הגר"א בדבריו של הראי"ה שכותב כך: "והאוכלוסא שתהיה לא בארץ הגלות כי אם בארץ ישראל, ובמספר הראוי, שישים ריבוא, תהיה תחילת צמיחת קרן לבית ישראל" ['עולת ראי"ה' ח"א עמ' שפז].

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ב' מאי 20, 2019 5:58 pm

אני לא מדבר על ס׳ ריבוא יושבי אר"י, אלא על עלייה המונית בו זמנית של ס׳ ריבוא "עלייה כחומה", ועידוד עלייה המונית בכלל, זה מה שלא רק חסר אלא אף סותר את דעת הגר"א ותלמידיו כנ"ל.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 6:07 pm

ומאפוא הנצי"ב קיבל לדרוש בעניין הקיבוץ גלויות?

"ראה ראינו כי היה ה' את רוח עמו ישראל בכל חלקי תבל ומלואה, להושיב נחלות שוממות בארץ הקדושה, ולכונן שם מושבות לנידחי ישראל, וקול ה' דופק על פתחי לבבנו לאמר, פתחו לי פתח בפעולתכם, כי הגיעה השעה, אשר לא יאמר עוד על א"י עזובה ואין דורש אותה".
והוא קובע :
"מצוה וחובה על מי שהוא מאמין ביעודי הטובות והנחמות, לתת יד למצוה הבאה לפנינו, לעשות אגודה שתהא על אה"ק נוסדה, וכל אחד ממנו יושיט ידו לתת לקופת החברה, בכל שבוע כל אשר את לבבו, ואם כי יד עניים אנן, ואין בידנו לעשות בזה העניין דבר מסוים לתכלית הישוב, בכ"ז עלינו לקבץ פרוטה פרוטה ולמצוא חשבון ולשלחו למקום שעוסקים בבניין ביד רחבה, להודיע בזה כי רצוננו שלם להשתתף את מייסדי הישוב בארץ אבותינו, ומחשבתנו תחזק פעולתם".


אגב, הרב קוק החזיק עצמו לתלמיד מובהק של הנצי"ב.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ב' מאי 20, 2019 6:11 pm

משולש כתב:ומאפוא הנצי"ב קיבל לדרוש בעניין הקיבוץ גלויות?

ברור שמקול התור... אין עוד אפשרויות בעולם...

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 6:14 pm

לשיטתך הנציב עבר על הג' שבועות.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 6:23 pm

כשקוראים את ההיסטוריה של המאה הקודמת רואים שחלק מכריע מגדולי ישראל ראו בתהליך של ישוב ארץ ישראל חלק מתהליך הגאולה, הח"ח, ר' יצחק אלחנן, הרב זוננפלד, הנצי"ב המלבי"ם, האור שמח ואפי' הרב דושינסקיא וכו' וכו'. ושמחו בכל ישוב יהודי שקם בארץ ישראל וראו בזה התחלת קיום יעוד הנביאים, רק אחרי שהציונים השתלטו על כל העסק היתה נסיגה של כל החרדים מהרעיון , וחזרו בהם מכל הלשונות של פקידה אתחלתא דגאולה וכו' וכו'.
נערך לאחרונה על ידי משולש ב ב' מאי 20, 2019 6:38 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ב' מאי 20, 2019 6:31 pm

משולש כתב:לשיטתך הנציב עבר על הג' שבועות.

היכן אתה רואה שהוא קורא לעלייה המונית?

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 6:37 pm

הוא עמד בראש ארגון חובבי ציון שארגנו עלייה גדולה לארץ ישראל.

מה זה המונית אצלך רק שישים ריבוא בב"א?

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ב' מאי 20, 2019 6:52 pm

משולש כתב:הוא עמד בראש ארגון חובבי ציון שארגנו עלייה גדולה לארץ ישראל.

מה זה המונית אצלך רק שישים ריבוא בב"א?

מה ההגדרה של עלייה "כחומה" היא שאלה לא פשוטה. ר"י משקלןב כותב שהיא לא נאמרה על יחידים, אז על כמה כן?
עכ"פ קול התור מדבר על העלאת ס׳ ריבוא בבת אחת, וזה בוודאי לעלות כחומה.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 6:57 pm

מצאתי משהו פלאי:

קול התור: רבנו התחיל בגלוי רמזי התורה בהיותו בן עשרים שנה בשנת ת״ק תחלת השעה הראשונה של אור בוקר יום השישי באלף השישי אשר אז החל רוח אלקים, רוחא דמשיחא, לפעם ברוח קדשו, לגלות רזי התורה קימעא קימעא ביעודו של משיח הראשון, גלויי רזין דרזין סודות שבסודות בעקבות משיחא וכל רז לא אניס ליה וכנודע החל לנסוע לארה״ק בתחילת השעה השניה, היינו בשנת תקמ״ב, אשר אז ההלה סערת רוחו סערת אליהו לקבוץ גלויות ביתר שאת. ע"כ. ועוד שם: . ומהשעה השניה (היינו משנת תקמ״ב) נכנסה בחינתם של כל בית ישראל הן הכלל והן כל איש ואיש בישראל, בפקידה דמעליתא של משיחא דאתחלתא משיה בן יוסף.

זוהר: כד תמנה כ"ב שנין ז' זמנין לכל חד מאינון עשרה דזבינו ליה, תשכח אלף תק"מ, וכדין יתער פורקנא דישראל כצפרא דשארת לאנהרא זעיר זעיר עד י"ז שנים דאסתלק ההוא צדיק בדרגא דטו"ב, הדא הוא דכתיב: יוסף בן י"ז שנה היה רועה את אחיו".

לפי מאמר זה, שנאת החינם של בית שני עוררה את חטא שנאת החינם של אחי יוסף, ואז נחרב בית המקדש והקב"ה העניש אותם 'שבע על חטאתם'. מן הטעם הזה צריך להכפיל כ"ב שנים (מספר השנים שהיה יוסף במצרים) בשבע (שבע על חטאתיכם) כפול עשר (כנגד כל אחד מאחי יוסף שגרמו למכירתו) והם 1540 (אלף תק"מ), ואח"כ תתעורר גאולה לישראל כאור בוקר עד שבע עשרה שנה ואז יסתלק אותו צדיק. וכתב רבי אברהם על זה: "רמז לגוויעת הגאון ודו"ק". שכן תק"מ באלף השישי – הוא סוד הגאולה. ואם נוסיף י"ז שנה, נמצא בתחילת שנת תקנ"ח – כדי שיהיו י"ז שנים שלמות – ואז "יסתלק אותו צדיק" – ובתחילת אותה שנה נפטר הגר"א לעולמו [מתוך 'זהירותא דאברהם' לר' אברהם מפריל, על זוהר חדש (מופיע במהדורה הר"מ מרגליות עם פירוש 'ניצוצי זוהר', עמ' 244)].

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 7:04 pm

שעה שניה של האלף הששי תקמ"א כנ"ל. שלישית, תקפ"ד, רכישת החורבה ואתחלתא דגאולה לפי הרמ"מ משקלוב. שעה רביעית= תרכ"ו רכישת השטח של נחלת שבעה השכונה הראשונה של ירושלים. השעה רביעית, תרס"ז העלייה הגדולה החלה לארץ ישראל. שעה חמישית, תש"ח תש"ט. שישית תש"נ העלייה מברית המועצות.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ב' מאי 20, 2019 9:09 pm

נ.ב לפי דברי הזהר חדש הנ"ל יכולים להבין מה שכתוב על הגר"א בקול התור כמה פעמים שהגר"א היה בדרגה דטו"ב ודו"ק. וזה פלא שזה המקום היחיד שמפיע בזוהר המשפט "דרגה דטוב". כנ"ל.

חגי פאהן
הודעות: 113
הצטרף: ה' ינואר 25, 2018 4:10 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי חגי פאהן » ג' מאי 21, 2019 10:42 am

משולש כתב:לשיטתך הנציב עבר על הג' שבועות.

גם הרב קוק כתב שיש לעשות את הבניין בארץ באופן שלא יעבור על ג' השבועות.

עקביה
הודעות: 2631
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי עקביה » ג' מאי 21, 2019 12:49 pm

חגי פאהן כתב:גם הרב קוק כתב שיש לעשות את הבניין בארץ באופן שלא יעבור על ג' השבועות.

היכן כתב כך?

חגי פאהן
הודעות: 113
הצטרף: ה' ינואר 25, 2018 4:10 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי חגי פאהן » ג' מאי 21, 2019 1:13 pm

עקביה כתב:
חגי פאהן כתב:גם הרב קוק כתב שיש לעשות את הבניין בארץ באופן שלא יעבור על ג' השבועות.

היכן כתב כך?

אינני בקיא גדול בספריו, אך רב קוקניק בישיבת "נעם שיח" בכוכב השחר הראה לי זאת בתשס"ז באחד מהספרים הלבנים, אולי בפירוש על מסכת אבות. צריך לשאול את הבקיאים.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 22, 2019 12:23 am

ספר שערי צדק, ירושלים תר"ג, לר' אביעזר מטיקטין (שעלה ארצה עם תלמידי הגר"א), כתוב בדף נח: "מה שאחז"ל... שלא ידחקו את הקץ כוונתם בזה על שאר הימים, שלא בעת פקידה, שאז צריכים ישראל לדחוק את עצמם בכוח גדול בתשובה שלימה וברוב מעשים כדי שלא יתגבר עליהם הסטרא אחרא, אבל בזמן הפקידה אז בנקל רב יכולים ליגאל".

לייטנר
הודעות: 4671
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי לייטנר » ד' מאי 22, 2019 12:31 am

משולש כתב:אגב, הרב קוק החזיק עצמו לתלמיד מובהק של הנצי"ב.

לא נכון.

קול מבשר
הודעות: 41
הצטרף: ו' אוגוסט 04, 2017 11:14 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי קול מבשר » ד' מאי 22, 2019 12:42 am

לייטנר כתב:
משולש כתב:אגב, הרב קוק החזיק עצמו לתלמיד מובהק של הנצי"ב.

לא נכון.


התוכל להרחיב?

לייטנר
הודעות: 4671
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי לייטנר » ד' מאי 22, 2019 10:02 am

לא כעת. לעת עתה, עיין במש"כ הרב נריה בטל הראי"ה.
להדגשה, לא שהרב קוק לא ראה בעצמו תלמיד של הנצי"ב, אלא שלא ראה בעצמי 'תלמיד מובהק' (שרוב תורתו מפיו וכד').

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 22, 2019 10:12 am

משולש כתב:ספר שערי צדק, ירושלים תר"ג, לר' אביעזר מטיקטין (שעלה ארצה עם תלמידי הגר"א), כתוב בדף נח: "מה שאחז"ל... שלא ידחקו את הקץ כוונתם בזה על שאר הימים, שלא בעת פקידה, שאז צריכים ישראל לדחוק את עצמם בכוח גדול בתשובה שלימה וברוב מעשים כדי שלא יתגבר עליהם הסטרא אחרא, אבל בזמן הפקידה אז בנקל רב יכולים ליגאל".

א) עם כל הכבוד, אי אפשר להציג את ר' אביעזר מטיקטין כמצייג את השקפתם של תלמידי הגר"א. הוא לא היה מתלמידי הגר"א (מה גם שעלה רק בתקצ"ב).
ב) דחיקת הקץ שהוא מדבר עליו הוא לכל היותר "לדחוק את עצמם בכוח גדול בתשובה שלימה וברוב מעשים", לא מימוש הגאולה בידים.

יאיר
הודעות: 10043
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי יאיר » ד' מאי 22, 2019 10:25 am

קול מבשר כתב:שאלה לאומרי ההלל מבין חברי הפורום.

כמדומני שרבים מבין אומרי ההלל נסמכים על תשובת חת"ס בעניין פורים דפפד"מ, הדנה בעשיית יו"ט ביום שנעשה לו נס,ומכח זה קבעו יום הודיה על ניסי תש"ח.
וכאן הבן שואל האם ראוי לקבוע הודיה דוקא ביום ה' באייר,שהיה בעיצומה של מלחמת העצמאות? האם לא יותר ראוי לקבוע יום הודיה תאריך בו נחתם הסכם שביתת הנשק למשל?

השאלה נכתבה ע"מ להבין את השיטה ולא ע"מ לקנטר.

מעשיי ידיי טובעים בים הכפירה (בגלל ראשי הציונות והמדינה) ואתם אומרים שירה?!

ועוד מתי?! ביום ההכרזה של הכופרים?!

ומה הייתם אומרים לו אחד היה רוצה לומר הלל ביום השואה על אלו שניצלו מהשואה???

(יש כאן 3 שאלות כך שמי שמגיב שיענה על שלושתן)

יאיר
הודעות: 10043
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי יאיר » ד' מאי 22, 2019 10:37 am

A.pdf
(4.07 MiB) הורד 59 פעמים
B.pdf
(3.1 MiB) הורד 38 פעמים

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 22, 2019 2:38 pm

המנדט הבריטי הסתיים רשמית בה' אייר וזה נקבע כמה שנים קודם. זאת אומרת שביום ההוא יצאנו משעבוד מלכויות אך נכנסנו לגלות הערב רב. (השאור שבעיסה)

בגמ' בברכות כתוב שמתי שיוצאים משעבוד מלכויות מתקיים הכתוב והלא כבר נאמר {ירמיה כג-ז} הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל לו.

בקום המדינה היתה אכן שמחה עצומה ברחובות, אך לאחר תקופה שראו מה שהציונים עוללו כאן לילדי תימן וכו, השמחה נמוגה.

אולי צריך לקבוע הודיה ביום כ"ו אייר שאז יצאו משעבוד היטלר בתש"ה.


הרה"ק מבעלז אמר שבגלל השואה הגויים הפסידו את הזכות לשלוט בעם ישראל. כך העיד האדמור מאונגוואר ששמע מאחד שהיה איתו במחנות. (יתכן כי גם הגויים עברו על השבועה שאסור להם לשעבד ראת עם ישראל יותר מידי)

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 22, 2019 2:57 pm

דברים מעניינים...
קבצים מצורפים
הראיה קוק.pdf
(124.65 KiB) הורד 33 פעמים

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 22, 2019 4:50 pm

אשמח מאוד אם מישהו יועל להוריד מהספר ארץ חמדה טובה ורחבה של הרב צוריאל מעמ' 48 עד 60 על קול התור ונקשר לרב קוק.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ו' מאי 24, 2019 1:37 am

רבי חיים ויטאל כותב מפורש שימות המשיח מתחיל מהשעה החמישית של האלף השישי. והשלמות בשעה השביעית. מצד ימין למטה.
קבצים מצורפים
קץ רבי חיים ויטאל.pdf
(178.65 KiB) הורד 20 פעמים

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ג' מאי 28, 2019 9:27 pm

רבי דוד לוריא מכנה את רבי משה ריבלין כבר בשנת תרי"ב "המגיד דורש ציון"

למטה מצד שמאל
קבצים מצורפים
פרקי רבי אליעזר.pdf
(157.23 KiB) הורד 21 פעמים

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ג' מאי 28, 2019 9:43 pm

משולש כתב:רבי דוד לוריא מכנה את רבי משה ריבלין כבר בשנת תרי"ב "המגיד דורש ציון"

למטה מצד שמאל

לא יודע איפה ראית את הכינוי שציטטת, לפניי כתוב כינוי "דורש לציון תוב"ב".
עכ"פ זה כינוי שהוא נותן לו בגלל שהוא היה מגיד-מישרים בירושלים, הוא היה דרשן בציון, ועל דרך לשון הפסוק ולשון חז"ל "דורש לציון".
אם לא האגדות הריבליניות המאוחרות. לא היתה שום סיבה לחשוב אחרת, בפרט עם דרשותיו וכדו׳ שיש ממנו מתקופתו שאין בהם כלל מהריבליניזם המאוחר.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 29, 2019 12:47 am

מעניין ששום מגיד בירושלים לא כונה "דורש ציון". וכ"ש דורש לציון.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 29, 2019 6:55 am

משולש כתב:מעניין ששום מגיד בירושלים לא כונה "דורש ציון". וכ"ש דורש לציון.

כמה מגידים ירושלמים היו מפורסמים גם באירופה (אחד? שניים?) שאתה יכול לטעון לחריגות סטטיסטית? ועוד כשבסך הכל מצאנו (בינתיים) מישהו אחד בלבד שמכנה את ר׳ משה כך?
סביר בעיני שהריבלינים שראו את הכינוי הזה אצל הרד"ל, המציאו שזה היה הכינוי הרווח של ר׳ משה והצמידו לשקר זה גם את שאר הסיפור.

ובכלל לא מבין את ההגיון בדבר הזה. הסיפורת הריבלינית נסתרת מתחילתה לסופה מכל המקורות הראשוניים בני הזמן, אבל פתאום איזה כינוי חלקי שמישהו אחד כינה מישהו אחר פתאום נותן אמינות לכל העניין?!

סעדיה
הודעות: 1365
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי סעדיה » ד' מאי 29, 2019 7:35 am

משולש כתב:רבי דוד לוריא מכנה את רבי משה ריבלין כבר בשנת תרי"ב "המגיד דורש ציון"

למטה מצד שמאל
קבצים מצורפים
קהלת רבה.PDF
(388.46 KiB) הורד 18 פעמים

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 29, 2019 9:20 am

בספר ארח דוד על רבי דוד בהר"ן ארח דוד עמ' 521 מספר בשם ר' דוד בהר"ן (שהיה נכדו) סיפור שלם בשנת ת"ר עם ר' משה מגיד למה נקרא דורש לציון עם הרמזים שנתן לר' משה מונטיפיורי עיי"ש.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 29, 2019 9:39 am

משולש כתב:בספר ארח דוד על רבי דוד בהר"ן ארח דוד עמ' 521 מספר בשם ר' דוד בהר"ן (שהיה נכדו) סיפור שלם בשנת ת"ר עם ר' משה מגיד למה נקרא דורש לציון עם הרמזים שנתן לר' משה מונטיפיורי עיי"ש.

א. זה ספר שיצא בשנת תשע"א.
ב. כתוב במפורש בהערה 9 שם שהמקור הוא ס' חזון ציון של ריבלין!

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 29, 2019 10:22 am

אתה מגחיך את עצמך כאילן כל פעילות תלמידי הגר"א בירושלים למען קיבוץ גלויות וכו' הכל זה דימיון פרוע של משפחת ריבלין. כאילו לא ראינו שר' מנחם משקלוב מוסר נפש על הקמת חורבת ר' יהודה החסיד וקורא לזה אתחלתא דגאולה, עליית כמעט כל גדולי תלמידי הגר"א לירושלים בשליחות ר' חיים מוולזין (כעדות ר' אריה נאמן), שליחת שליחים לחפש את עשרת השבטים, ר' מנשה איליא ור' אברהם מרפל תלמידי הגר"א מכנים את הגר"א משיח בן יוסף וכו'. דרשה של ר' יושעה שכותב שעליית תלמידי הגר"א זה בציווי הגר"א וכן מעיד הרב חרל"פ והרב חשין וכו' וכו', והם רואים בזה התגשמות חזון הנביאים, ובגלל כמה אי דיוקים שמצאת בכתי רש"ז ריבלין אתה אומר שהכל דימיון פרוע של הריבלנאים מלבד הוצאת שם רק זה גם שקר.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 29, 2019 12:13 pm

משולש כתב:אתה מגחיך את עצמך כאילן כל פעילות תלמידי הגר"א בירושלים למען קיבוץ גלויות וכו' הכל זה דימיון פרוע של משפחת ריבלין. כאילו לא ראינו שר' מנחם משקלוב מוסר נפש על הקמת חורבת ר' יהודה החסיד וקורא לזה אתחלתא דגאולה, עליית כמעט כל גדולי תלמידי הגר"א לירושלים בשליחות ר' חיים מוולזין (כעדות ר' אריה נאמן), שליחת שליחים לחפש את עשרת השבטים, ר' מנשה איליא ור' אברהם מרפל תלמידי הגר"א מכנים את הגר"א משיח בן יוסף וכו'. דרשה של ר' יושעה שכותב שעליית תלמידי הגר"א זה בציווי הגר"א וכן מעיד הרב חרל"פ והרב חשין וכו' וכו', והם רואים בזה התגשמות חזון הנביאים, ובגלל כמה אי דיוקים שמצאת בכתי רש"ז ריבלין אתה אומר שהכל דימיון פרוע של הריבלנאים מלבד הוצאת שם רק זה גם שקר.

פעם ראיתי איזה בעל-תשובה שחזר מהודו והחליט בהשפעת הודו לעשות "סנדאות שתיקה", אבל כיוון שחזר בתשובה רצה לחבר את זה ליהדות, אז אסף כל מקום שחז"ל דיברו לחיוב על שתיקה, כמו"סייג לחכמה שתיקה" וכדו', והפך את זה ל'הנה חז"ל היו בעד סדנאות שתיקה'..
אוסף של אנקדוטות אינו שיטה!
וזה מבלי להיכנס לכל אנקדוטה בנפרד ולבחון אותה אם יש בה ממש או לא.

אתייחס לאחת הדוגמאות - איזכור "אתחלתא דגאולה", הוא בדיוק זה. זה אנכרוניזם לקחת ביטוי שיש לו היום משמעות מסויימת בעקבות ארועים מסויימים, ולמצוא מישהו בתקופה אחרת שהשתמש בביטוי זה ולטעון שהמשמעות זהה. אז זהו שלא, ואפשר להאריך בדוגמא זו הרבה להוכיח את זה.

שליחת שליח לעשה"ש, כבר ציינתי לעיל שתלמידי הגר"א דיברו על חיזוק ה"דרישה לציון", אבל כל זה בדברים סמליים הנזכרים בחז"ל, כמו לבנות חורבה מחרבות ירושלים וכמו שאמרו חז"ל שבני יהודה ילכו על בני אפרים וכו' שמציין ר"י באגרתו אליהם, אבל לא בכיוון של מימוש הגאולה בידיים עד כדי עידוד עלייה המונית (דבר שר' ישראל כותב באגרתו עליהם שזה אסור) וכדומה, אלא בכיוון שלהראות אכפתיות מאר"י וממצבה ומצב יושביה בזמן הגלות.
אגב, לגבי שליחת שליח לעשה"ש, רוב הפרושים היו נגד זה.

לגבי מה שכותב ר' אריה נאמן שר"ח מולוז'ין שלח את תלמידי הגר"א לארץ, אני חושב שזה ממש לא מדויק (ואני זהיר..) אבל אפשר להבין את המבט הזה מפרספקטיבה של כמעט 70 שנה מאוחר יותר, בזקנותו של ר' אריה.

בכתבי הריבלינים אין רק "כמה אי דיוקים", אלא סיפורים על גבי סיפורים שלא היו ולא נבראו, דמיונות מתחילה ועד סוף. בין אם זה על ר' הלל עצמו שלא רק שעלה לאר"י 30 שנה מאוחר יותר ושלא לרצונו וישר לירושלים, אלא היה לו מניין עצמאי "מתחרה" לכולל הפרושים, ובודאי שלא "הראב"ד הראשון" של האשכנזים בירושלים ועוד ועוד.
אלו אינם אי דיוקים, אלא נרטיב שלם שלא היה ולא נברא. כשהנרטיב הזה משמש כבסיס והתשתית להשקפה הבאה עמה בספריהם.

הויכוח המתמשך הזה מראה לי כל פעם מחדש עד כמה צדקו באמרם ז"ל "שבשתא כיוון דעל על".. מאוד קשה לאנשים לשים את מה שברור להם ו"ידוע" להם בצד ולבחון דברים בראש נקי מהתחלה. וזה ממש לא אישי ח"ו..

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 29, 2019 12:48 pm

תדייק אף אחד לא אמר שהם מממשי הגאולה אלא הם שלוחי הגר"א שלדידם היה בחינת משיח בן יוסף שמכשיר את הגאולה.
מעניין שמתי שנוח לך אתה סומך על עדותו של הזקן ר' אריה...


לגבי ר' הלל ריבלין אריה מורגנשטרן מנסה לצייר אותו כ"סוחר".

והנה בספר בהר יראה יש תשובה הלכתית ממנו בשנת "ירושלים" תקצ"ו.

וכאן יש תשובה ממנו מסוף חייו מובא בשנת תר"א.

http://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/he ... 014_35.pdf

http://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/he ... 014_36.pdf

שמואל שלומוביץ
הודעות: 133
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ד' מאי 29, 2019 12:53 pm

איש-אחד כתב:
משולש כתב:אתה מגחיך את עצמך כאילן כל פעילות תלמידי הגר"א בירושלים למען קיבוץ גלויות וכו' הכל זה דימיון פרוע של משפחת ריבלין. כאילו לא ראינו שר' מנחם משקלוב מוסר נפש על הקמת חורבת ר' יהודה החסיד וקורא לזה אתחלתא דגאולה, עליית כמעט כל גדולי תלמידי הגר"א לירושלים בשליחות ר' חיים מוולזין (כעדות ר' אריה נאמן), שליחת שליחים לחפש את עשרת השבטים, ר' מנשה איליא ור' אברהם מרפל תלמידי הגר"א מכנים את הגר"א משיח בן יוסף וכו'. דרשה של ר' יושעה שכותב שעליית תלמידי הגר"א זה בציווי הגר"א וכן מעיד הרב חרל"פ והרב חשין וכו' וכו', והם רואים בזה התגשמות חזון הנביאים, ובגלל כמה אי דיוקים שמצאת בכתי רש"ז ריבלין אתה אומר שהכל דימיון פרוע של הריבלנאים מלבד הוצאת שם רק זה גם שקר.

שליחת שליח לעשה"ש, כבר ציינתי לעיל שתלמידי הגר"א דיברו על חיזוק ה"דרישה לציון", אבל כל זה בדברים סמליים הנזכרים בחז"ל, כמו לבנות חורבה מחרבות ירושלים וכמו שאמרו חז"ל שבני יהודה ילכו על בני אפרים וכו' שמציין ר"י באגרתו אליהם, אבל לא בכיוון של מימוש הגאולה בידיים עד כדי עידוד עלייה המונית (דבר שר' ישראל כותב באגרתו עליהם שזה אסור) וכדומה, אלא בכיוון שלהראות אכפתיות מאר"י וממצבה ומצב יושביה בזמן הגלות.
אגב, לגבי שליחת שליח לעשה"ש, רוב הפרושים היו נגד זה.
לדעתי מי שיתבונן בסיפור השליחות לעשרת השבטים יגיע למסקנה שהדבר הזה היה בעיקרו תרגיל שיווקי לצורכי גיוס כספים לישוב היהודי בא"י, המכתב הודפס והתפרסם בישראל ברחבי אירופה ועורר הדים רבים בקרב ישראל ואצל ממוני הפקוא"מ. וסביר שנתן רוח גבית עצומה לישוב האשכנזי המתחדש, במאבקיהם על המימון מול הקהילות המתחרות ששתו את רוב כספי הציבור שבא ממדינות אירופה.
סביר להניח שאם זה הייתה התוצאה של הענין שזה הוא גם היה מטרתו הראשונית...
אני לא מתכוין להכנס בויכוח להוכיח את זה...
אבל אולי בהמשך אפרש שיחתי.
נערך לאחרונה על ידי שמואל שלומוביץ ב ד' מאי 29, 2019 1:36 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 29, 2019 1:05 pm

משולש כתב:תדייק אף אחד לא אמר שהם מממשי הגאולה אלא הם שלוחי הגר"א שלדידם היה בחינת משיח בן יוסף שמכשיר את הגאולה.
מעניין שמתי שנוח לך אתה סומך על עדותו של הזקן ר' אריה...


לגבי ר' הלל ריבלין אריה מורגנשטרן מנסה לצייר אותו כ"סוחר".

והנה בספר בהר יראה יש תשובה הלכתית ממנו בשנת "ירושלים" תקצ"ו.

וכאן יש תשובה ממנו מסוף חייו מובא בשנת תר"א.

http://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/he ... 014_35.pdf

http://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/he ... 014_36.pdf

היכן מי מהעולים בעשרות שנים הראשונות שהיה תלמיד הגר"א טען שהוא היה משיח ב"י?

כשאני קורא את דברי ר' אריה נאמן, אני קורא אותם בזהירות, כי אני יודע שהם נכתבו בזקנותו כ-70 שנה לאחר מעשה.
היכן שדבריו תואמים למה שמופיעים או מסתדרים עם מקורות אחרים בני הזמן, אין לי סיבה שלא להאמין לו. אבל בתיאורים כמו אלו, שהם תיאורים מכלילים שהם גם לא עניין של זקנה אלא של מבט לאחור, אני מתייחס יותר בזהירות. בפרט שבוודאות יש פרט לא נכון בתיאור שלו - התאריך! את התאריך מורגנשטרן מתקן לתק"ס ואני חושב שנכון יותר לתקן לתק"ע, כך או כך זהו אינו תיאור מדוקדק.
התיאור שלו "בגדול" נכון, כלומר ר' חיים אכן היה היוזם של הקמת הקהילה החדשה בראשות רמ"מ ואכן זירז בתקס"ט את אלו שתכננו ממילא לעלות, כמו ר' סעדיה ואחרים, שיזדרזו לעשות זאת כדי לעזור לרמ"מ להקים את הקהילה החדשה.

ר' הלל אכן היה סוחר, אך גם ה"חיי אדם" היה סוחר..
במכתב של ר' הלל מתקצ"ה אכן רואים שעסק בעניינים הלכתיים בירושלים, וניסה לתקן מכשולים שראה, אבל להגדיר אותו כ"ראב"ד הראשון" בירושלים זה פשוט מופרך וסותר את איך שר' הלל מציג את יחסיו עם הכולל וכו'.

משולש
הודעות: 5232
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי משולש » ד' מאי 29, 2019 1:24 pm

הבאתי לעיל מדברי ב' תלמידים ר' מנשא מאיליא ור' אברהם מרפיל.

איש-אחד
הודעות: 761
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 29, 2019 1:37 pm

משולש כתב:הבאתי לעיל מדברי ב' תלמידים ר' מנשא מאיליא ור' אברהם מרפיל.

ביקשתי את מי מהעולים


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: משולש ו־ 12 אורחים