היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
מלבב
הודעות: 1316
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מלבב » ב' אפריל 23, 2018 11:25 am

האם יש מקור למה שהמחב"ת אומרים, שנשים הם יותר נעלים מגברים, ולכן הם לא צריכים כ"כ הרבה מצוות, וכן למה שאומר הרב עזריאל טואבר שנשים הם כבר שלמות והם לא צריכים תיקון, והם באים רק להשלים ולתקן את בעליהם.

פלגינן
הודעות: 2554
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פלגינן » ב' אפריל 23, 2018 11:27 am

מלבב כתב:וכן למה שאומר הרב עזריאל טואבר שנשים הם כבר שלמות והם לא צריכים תיקון, והם באים רק להשלים ולתקן את בעליהם.

(מסתמא מסוד ה' ליראיו... viewtopic.php?f=53&t=34685&p=386458#p386434)

תוכן
הודעות: 4051
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי תוכן » ב' אפריל 23, 2018 11:35 am

נדמה שכן הוא במהר"ל.

דרומי
הודעות: 4254
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי דרומי » ב' אפריל 23, 2018 12:32 pm

על זה שהאמונה בה' חזקה יותר אצל נשים - יש כמה מקורות

אש משמים
הודעות: 1544
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אש משמים » ב' אפריל 23, 2018 2:47 pm

זכור לי שבזוהר כתוב שהיות והאשה נוצרה מהאיש הרי היא 'זיקוק אחר זיקוק'.
כשאפנה אחפש.

קאצ'קלה
הודעות: 1285
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ב' אפריל 23, 2018 5:52 pm

מלבב כתב:האם יש מקור למה שהמחב"ת אומרים, שנשים הם יותר נעלים מגברים, ולכן הם לא צריכים כ"כ הרבה מצוות, וכן למה שאומר הרב עזריאל טואבר שנשים הם כבר שלמות והם לא צריכים תיקון, והם באים רק להשלים ולתקן את בעליהם.

חשוב לראות את דברי ר' עזריאל עצמו:
פרקי מחשבה הבית היהודי.JPG
פרקי מחשבה הבית היהודי.JPG (251.71 KiB) נצפה 1958 פעמים

מלבב
הודעות: 1316
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מלבב » ב' אפריל 23, 2018 8:11 pm

אני חושב שאין כוונת הפלאה שהיא יותר שלימה מהגבר, רק שנולדה שלימה כמו שעלה במחשבה תחילה, ולא מצלעותיו של האדם כמו חוה.

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אפריל 23, 2018 8:19 pm

אלו דברי ההפלאה בשלמות:
מה שמברכין יוצר האדם שני פעמים היינו כדאיתא לקמן שתי יצירות עלה במחשבה והיינו דקאמר בצלמו בצלם דמות תבניתו. וכתב הריטב"א דהיינו דמות תבניתו של אדם דאין לייחס שם תבנית להקב"ה. ונראה דהיינו שיצר בו צלמו וצלם שלה בדמות תבניתו וידוע כי צלם אלקים הוא בנשמה והיינו כדאית' לקמן ששנים עלה במחשבה להבראות והוא בריא(ו)ת הנשמות במחשבה, אבל הגוף נברא אחד ואח"כ התקין לו מגופו בנין עדי עד, ופי' עדי עד פרש"י בנין הנוהג לדורות, רצה לומר דאף שבתחלה נבראת מצלעו נעשה מזה תיקון לדורות שתוולד בפני עצמה בשלימותה כמו שעלה ברצונו במחשבה תחלה. ונראה שעל זה תקנו לנשים לברך שעשני כרצונו. רצה לומר שנעשית בשלימות כפי שעלה ברצונו בתחלה.

קאצ'קלה
הודעות: 1285
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ב' אפריל 23, 2018 8:26 pm

נראה אפוא שהצדק עם מלבב.
ומה עם מהר"ל? האם הוא כן התכוון למה שלמד ר' עזריאל מדבריו?

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אפריל 23, 2018 8:39 pm

עוד מדברי המהר"ל:
גור אריה בראשית יא, לב
ומה שאמר שהקדים מיתתו כדי שלא יאמרו שהניח אביו לזקנתו, והלא פסוק מלא "ויאמר ה' אל אברם לך לך" (להלן יב, א) שציוה לו שילך מבית אביו, אלא דמכל מקום היה גנאי לאברהם שלא קיים מצות כבוד אביו אף על גב שפטר אותו, שהרי הנשים שהם פטורות גם כן מכמה מצות, ואין ספק שאין שבח להן בזה רק גנאי להם, וכמו שיתבאר לקמן בפרשת בהעלותך בפסוק (במדבר ט, ב) "ויעשו בני ישראל את הפסח".

תפארת ישראל פ"ד
ולפיכך כל מצות לא תעשה מחויבים בהם הנשים גם כן, כמו האנשים (קידושין כט א), אף כי מדריגתם חמרי. כי מצות לא תעשה מצד החומר גם כן, ובדבר זה הארכנו במקום אחר. ואלו מצות עשה שהזמן גרמא פטורין מהם הנשים (שם), כי מצות עשה המצוה היא מצד הצורה, כי הצורה היא שלימות האדם, והשלמתו היא מצד מצות עשה.

דרך חיים א,ה
כל המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו... ופירוש זה, כי המרבה שיחה עם האשה הוא נוטה ונמשך אחר מציאות שהוא חסר שדבק בו ההעדר שהוא רע, וכמו שאמרנו למעלה בהקדמה כיון שנבראת האשה נברא שטן עמה, שהרי מבראשית עד שנבראת האשה לא כתיב סמך וכשנבראת האשה כתיב סמך ללמד לך כיון שנבראת האשה נברא השטן עמה (ב"ר פ' י"ז). ופירוש ענין זה כמו שאמרנו, כי האשה היא יותר חמרית מן האיש כי האיש נחשב במדריגת הצורה לאשה, וכיון שהאשה יותר חמרית, נברא השטן עמה שהשטן הוא מלאך המות הוא הכח אשר ממנו העדר של הנבראים, כי ההעדר נמשך אחר החומר כמו שידוע מענין החומר שדבק בו ונמשך אחריו ההעדר. וזה כיון שנבראת האשה נברא שטן עמה, והיינו בערך מעלת האיש כי האיש הזכר הוא יותר במעלה, והאשה בערך מעלת האיש דבק בה החסרון וההעדר. וזה שאמרו כל המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו, כאשר האדם הוא נמשך אחר האשה שדבק בה ההעדר שאין יותר רע מן ההעדר, ודבר זה ידוע. ואין זה פחיתות באשה עצמה כלל, רק כי דבר זה מה שהאדם יורד ממדריגתו להיות נמשך אחר האשה ברבוי שיחה, הנה הוא נוטה מן המציאות אל ההעדר, ודבר זה חסרון ורעה אליו כאשר נוטה האדם ממעלתו הוא מעלת הזכר אחר דבר שהוא חסר בערך ממעלתו. ובשביל זה לא בא התנא למעט אהבת האיש לאשה, דודאי יש לאהוב אשתו כגופו ומזה אינו מדבר כלל, רק רבוי השיחה עם האשה שבמה שיש לו רבוי שיחה עם האשה הוא יורד ממעלתו של זכר ונמשך אחר החומר שבו דבק ההעדר, ובשביל זה גורם רעה לעצמו.
וזה שאמרו ג"כ ובוטל מדברי תורה, כי האשה חמרית אין לאשה חכמה רק בפלך, ולפיכך כל המרבה שיחה עם האשה מבטל מדברי תורה, כאשר הוא פונה לשיחת האשה החמרית שהוא הפך דברי תורה. ואין דבר זה דומה כאשר הוא פונה לדבר שיחת חולין או שאר דבר, שאין דבר זה מבטל אותו מדברי תורה, ותכף שפוסק מדבר זה חוזר אל התורה, אבל השיחה עם האשה בזה הוא פונה אל האשה החמרית ומתדבק בה כי האדם מתדבק באשה, ודבר זה נקרא הסרה לגמרי מן התורה, כאשר הוא פורש להרבות שיחה עם האשה החמרית ובזה נמשך הבטול מדברי תורה.
וסופו יורש גיהנם הן הן הדברים אשר אמרנו כי האשה דבק בה ההעדר, וכאשר הוא מרבה שיחה עם האשה נוטה ממדריגתו ונוטה אל ההעדר ולכן יורש גיהנם, שאין גיהנם רק העדר המציאות כמו שיתבאר. ואין זה דומה אל האשה עצמה שדבק בה ההעדר, כי מפני כך אין לומר עליה שהיתה בעלת גיהנם, והאשה חלקה בגן עדן כמו האיש, אבל זה שהוא נוטה ממעלתו להרבות שיחה עם האשה שדבק בה ההעדר בערך מעלת הזכר, עליו אומר וסופו יורש גיהנם כי הגיהנם שם אבדון האדם והעדר מציאותו של אדם, שהרי נקרא אבדון גם נקרא בשם ציה ונשיה כל השמות שיש לגיהנם מורים על מי שבא לשם הוא בעל העדר בודאי ובדבר זה אין צריך להאריך, ולפיכך אמרו וסופו יורש גיהנם.

מלבב
הודעות: 1316
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מלבב » ב' אפריל 23, 2018 8:43 pm

אולי כוונתם של המחבתים כמו שכתב התניא, שכל מה שנופל למדרגה יותר שפלה שרשו יותר גבוה.

חמר גמל
הודעות: 18
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 3:03 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי חמר גמל » ב' אפריל 23, 2018 10:01 pm

מה שנכון נכון כתב:עוד מדברי המהר"ל:
אי אפשר למחוק את מה שכתוב בדרוש על התורה
אבל האמת יורה דרכו שדבר שהוא גנאי מצד אחד יכול להיות מעלה ושבח מצד אחר כי אף אחד לא עסק ב"מי שווה יותר הגברים או הנשים" חוץ מכמה נשים מטורללות המכונות פמניז"ם בלע"ז ועוד כמה ניקים בפורום אוצר החכמה שנגררו אחריהם.

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אפריל 23, 2018 11:30 pm

אי"צ למחוק, ואין כל סתירה. אלו דבריו בדרוש עה"ת:
הנה מבואר נגלה כי יש לשאול למה ועל מה גדולה ההבטחה שהבטיח לנשים. ואם שכר הנשים גדול בשביל שמסייעים לבניהם ולבעליהם לתורה כל שכן היה ראוי להיות יותר גדול שכר אנשים הלומדים אותה. אמנם יש לך להבין זה ממה שאמר הכתוב שהביא נשים שאננות, כי האיש במה שהוא גבר איננו בעל שאנן והשקט מצד התגברותו והתפעלו, בכן אינם מוכנים גם כן כל כך אל השאנן והמנוחה הוא העולם הבא שהוא המנוחה בעצמו. אבל הנשים ראויים ומוכנים לה מצד עצמם שאינם בני פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתן, לפיכך גדולה ההבטחה שהבטיחן הקב"ה יותר מן האנשים מצד השאנן ושלוה אשר המה מוכנים לו כי זהו חלק הנשים וראויות לזה ביותר. ובמעט הסיוע שמסייעים לתורה שכרם גדול מאד כאשר כבר הם מוכנים אל השאנן, וכל המוכן לדבר מה בנקל ישיגו מצד תכונתו. אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמלים וטורחים בתורה מבלי מנוח לילה ויום, וזהו גופו ותגיד לבני ישראל דברים הקשין כגידין הוא העמל הגדול הזה. אמנם לנשים בלשון רכה כי אינם צריכים כל כך, ואעפ"כ הם ראויים לשכר יותר גדול עד שלזה גם כן הקדימן הכתוב לאנשים כאמור.
לא כתוב כאן שהן יותר נעלות/רוחניות/מתוקנות/שלמות וכו', אלא שבגלל טבען הנוטה למנוחה ולהשקט הן מוכנות יותר מהגברים לטבע עוה"ב שהוא במהותו מנוחה, וע"כ ישיגוהו יותר בנקל. (לא זכיתי להבין את עומק הדברים, אך סוכ"ס זה מה שהוא אומר).

אשר ברא
הודעות: 174
הצטרף: ג' יולי 12, 2016 9:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אשר ברא » ג' אפריל 24, 2018 1:00 am

מה שנכון נכון כתב:לא כתוב כאן שהן יותר נעלות/רוחניות/מתוקנות/שלמות וכו', אלא שבגלל טבען הנוטה למנוחה ולהשקט הן מוכנות יותר מהגברים לטבע עוה"ב שהוא במהותו מנוחה, וע"כ ישיגוהו יותר בנקל.


וכמו שמצינו אשה כמאן דמהילה דמיא לענין שיכולות למול או לומר ועל בריתך שחתמת בבשרינו.
וכמדומה שראיתי להקפיד על נגיעת קטנה בת יומה ע"פ דברי שועה"ר ולכן הנזהר מנגיעת הקטן מיום המילה ואילך קדוש יאמר לו.

וכן לעניין דעת - האשה מקדמת בשנה.

די לחכימא
הודעות: 57
הצטרף: א' אוקטובר 22, 2017 8:08 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי די לחכימא » ג' אפריל 24, 2018 1:07 am

אשר ברא כתב:
מה שנכון נכון כתב:לא כתוב כאן שהן יותר נעלות/רוחניות/מתוקנות/שלמות וכו', אלא שבגלל טבען הנוטה למנוחה ולהשקט הן מוכנות יותר מהגברים לטבע עוה"ב שהוא במהותו מנוחה, וע"כ ישיגוהו יותר בנקל.


וכמו שמצינו אשה כמאן דמהילה דמיא לענין שיכולות למול או לומר ועל בריתך שחתמת בבשרינו.
וכמדומה שראיתי להקפיד על נגיעת קטנה בת יומה ע"פ דברי שועה"ר ולכן הנזהר מנגיעת הקטן מיום המילה ואילך קדוש יאמר לו.

וכן לעניין דעת - האשה מקדמת בשנה.

לעניין אמירת על בריתך, בתוס' סברו שזהו סיבה לפטור נשים מברהמ"ז, וע"ע בברכות מ"ט, וטעם החולקים לא משום מעלת האשה, אלא שזהו שייך באופן כללי בעם ישראל.

ש. ספראי
הודעות: 765
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי ש. ספראי » ג' אפריל 24, 2018 1:21 am

בספרות חב"ד מדברים בזה עה"פ במשלי, שהאשה היא "עטרת בעלה", הכתר שמעל הבעל.
ובחב"ד כמובן הכל קשור לנסתר, שהאשה היא מספירת המלכות, ועיקר מעלת "עטרת בעלה" יהיה לעתיד לבוא, שאז תתגלה מעלת האשה בשורשה העליון, שהיא ספירת המלכות כפי שהמלכות בשרשה העליון, שאז יומשכו תוספת אורות מבחינת מלכות אל בחינת זעיר אנפין........

עוד בבחרותי הסתובב בחדרי הפנימיה בישיבה ספר של חוזר בתשובה שנתפס לחב"ד ושם כתב על הענין בדומה לזה

דרומי
הודעות: 4254
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי דרומי » ג' אפריל 24, 2018 1:38 am

אכן, ע"פ הכלל ש'נעוץ סופן בתחילתן' יש קשר בין המלכות שהיא הספירה האחרונה לבין הכתר שהוא הספירה העליונה, ולכן בנשים השייכות למלכות מאירה יותר האמונה שבאה מה'כתר'

וזהו שמצינו אצל האבות והאמהות ש'כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה'

וראה בספר 'לקוטי תורה' לבעה"ת בסוף פרשת וזאת הברכה (דף ק), ושם בשיר השירים דף טו עמוד ג (ע' 30)

אשר ברא
הודעות: 174
הצטרף: ג' יולי 12, 2016 9:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אשר ברא » ג' אפריל 24, 2018 2:03 am

די לחכימא כתב:
אשר ברא כתב:וכמו שמצינו אשה כמאן דמהילה דמיא לענין שיכולות למול או לומר ועל בריתך שחתמת בבשרינו.

לעניין אמירת על בריתך, בתוס' סברו שזהו סיבה לפטור נשים מברהמ"ז, וע"ע בברכות מ"ט, וטעם החולקים לא משום מעלת האשה, אלא שזהו שייך באופן כללי בעם ישראל.

כוונתי למג"א (קפ"ז, ג) ע"ש.

פרנקל תאומים
הודעות: 1961
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אפריל 24, 2018 2:31 am

מה שנכון נכון כתב:אלו דברי ההפלאה בשלמות:
מה שמברכין יוצר האדם שני פעמים היינו כדאיתא לקמן שתי יצירות עלה במחשבה והיינו דקאמר בצלמו בצלם דמות תבניתו. וכתב הריטב"א דהיינו דמות תבניתו של אדם דאין לייחס שם תבנית להקב"ה. ונראה דהיינו שיצר בו צלמו וצלם שלה בדמות תבניתו וידוע כי צלם אלקים הוא בנשמה והיינו כדאית' לקמן ששנים עלה במחשבה להבראות והוא בריא(ו)ת הנשמות במחשבה, אבל הגוף נברא אחד ואח"כ התקין לו מגופו בנין עדי עד, ופי' עדי עד פרש"י בנין הנוהג לדורות, רצה לומר דאף שבתחלה נבראת מצלעו נעשה מזה תיקון לדורות שתוולד בפני עצמה בשלימותה כמו שעלה ברצונו במחשבה תחלה. ונראה שעל זה תקנו לנשים לברך שעשני כרצונו. רצה לומר שנעשית בשלימות כפי שעלה ברצונו בתחלה.

עכ"פ יש כאן תשובה ומרפא לאלו מן הנשים שהנוסח של ברכת "שעשני כרצונו" מציק להן. לדבריו של 'ההפלאה' פירוש הברכה הוא שבח לה' על שעשה את האשה כפי שעלה ברצונו בתחילה דהיינו שתיוולד בפנ"ע בשלימותה, ולא כמו חווה שנעשתה מצלעותיו של אדם.

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 24, 2018 2:47 am

פרנקל תאומים כתב:עכ"פ יש כאן תשובה ומרפא לאלו מן הנשים שהנוסח של ברכת "שעשני כרצונו" מציק להן.

והנשים הבריאות שאי"צ רפואות ואינן סובלות מהצקות אלו יסתדרו עם דברי הטור והאבודרהם שברכה זו היא כמצדיק עליו את הדין על הרעה (לכה"פ על הפטור ממ"ע שהז"ג).
[והוא חידוש שהרי הוא דבר כללי הנוהג בכל הנשים, ולא לפי מעשיה של אשה זו, ולכל היותר המשמעות היא שאין לה טרוניא על שנבראה כך. ולכאו' נ"מ שעכ"פ אין צריך לברכה בשמחה כמ"ש בדין האמת].
וע"ע בט"ז וברוח חיים.

פרנקל תאומים
הודעות: 1961
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אפריל 24, 2018 3:13 am

מה שנכון נכון כתב:
פרנקל תאומים כתב:עכ"פ יש כאן תשובה ומרפא לאלו מן הנשים שהנוסח של ברכת "שעשני כרצונו" מציק להן.

והנשים הבריאות שאי"צ רפואות ואינן סובלות מהצקות אלו יסתדרו עם דברי הטור והאבודרהם שברכה זו היא כמצדיק עליו את הדין על הרעה (לכה"פ על הפטור ממ"ע שהז"ג).
[והוא חידוש שהרי הוא דבר כללי הנוהג בכל הנשים, ולא לפי מעשיה של אשה זו, ולכל היותר המשמעות היא שאין לה טרוניא על שנבראה כך. ולכאו' נ"מ שעכ"פ אין צריך לברכה בשמחה כמ"ש בדין האמת].
וע"ע בט"ז וברוח חיים.

הלא דברי הטור היו גלויים גם לפני ה'הפלאה', הלא כן?

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 24, 2018 3:16 am

שערי פירושים ודרושים לא ננעלו, וזו דרכה של תורה בכל מקום.
לא הציק להפלאה מה שהציק לנשים המודרניות, ולא מכח זה בא לפרושו.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פלתי » ג' אפריל 24, 2018 7:10 am

אוה"ח הק' פרשת אחרי מות
קבצים מצורפים
אוה''ח.jpg
אוה''ח.jpg (36.64 KiB) נצפה 1738 פעמים

חמר גמל
הודעות: 18
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 3:03 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי חמר גמל » ג' אפריל 24, 2018 8:18 am

מה שנכון נכון כתב:אי"צ למחוק, ואין כל סתירה. אלו דבריו בדרוש עה"ת:
הנה מבואר נגלה כי יש לשאול למה ועל מה גדולה ההבטחה שהבטיח לנשים. ואם שכר הנשים גדול בשביל שמסייעים לבניהם ולבעליהם לתורה כל שכן היה ראוי להיות יותר גדול שכר אנשים הלומדים אותה. אמנם יש לך להבין זה ממה שאמר הכתוב שהביא נשים שאננות, כי האיש במה שהוא גבר איננו בעל שאנן והשקט מצד התגברותו והתפעלו, בכן אינם מוכנים גם כן כל כך אל השאנן והמנוחה הוא העולם הבא שהוא המנוחה בעצמו. אבל הנשים ראויים ומוכנים לה מצד עצמם שאינם בני פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתן, לפיכך גדולה ההבטחה שהבטיחן הקב"ה יותר מן האנשים מצד השאנן ושלוה אשר המה מוכנים לו כי זהו חלק הנשים וראויות לזה ביותר. ובמעט הסיוע שמסייעים לתורה שכרם גדול מאד כאשר כבר הם מוכנים אל השאנן, וכל המוכן לדבר מה בנקל ישיגו מצד תכונתו. אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמלים וטורחים בתורה מבלי מנוח לילה ויום, וזהו גופו ותגיד לבני ישראל דברים הקשין כגידין הוא העמל הגדול הזה. אמנם לנשים בלשון רכה כי אינם צריכים כל כך, ואעפ"כ הם ראויים לשכר יותר גדול עד שלזה גם כן הקדימן הכתוב לאנשים כאמור.
לא כתוב כאן שהן יותר נעלות/רוחניות/מתוקנות/שלמות וכו', אלא שבגלל טבען הנוטה למנוחה ולהשקט הן מוכנות יותר מהגברים לטבע עוה"ב שהוא במהותו מנוחה, וע"כ ישיגוהו יותר בנקל. (לא זכיתי להבין את עומק הדברים, אך סוכ"ס זה מה שהוא אומר).
נו, באמת. מחכם כמוך ציפיתי ליותר מאשר לא זכיתי להבין אבל לא כתוב את המילה הזאת והזאת.
לדעת האוחזים בידם סרגל כדי לבדוק מי שווה יותר אין שום ספק שמי שהוא יותר מוכן מטבעו לעולם הבא טבעו יותר מתוקן. הלא זה כל עבודתינו בפרוזדור הזה! מה זה בכלל אדם מתוקן אם לא שהוא מוכן לחיי העוה"ב?
אבל האמת היא כדכתיבנא שאף אחד לא מודד מי יותר אלא כפי שיש שוני בין האנשים עצמם בעבודתם כך יש שוני בין אנשים ונשים, ותל"מ.

שייף נפיק
הודעות: 1571
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' אפריל 24, 2018 8:50 am

יש בש"ס שנשים עצלניות ולא סמכינן עלייהו בבדיקת חמץ, ובחגיגה יב: נשים אין דרכם להשכים, ובבא מציעא עיניהן של נשים צרה באורחין יותר מהאיש.
הרי לכל דבר יש חסרונות ומעלות,ולפעמים החסרונות הם מחמת אופי מסויים, ואם כן אין זה חסרון כל כך, כי מחמת האופי יש לו מעלות אחרות.
אבל באופן כללי נראה האשה יותר מתוקנת, והראיה שאינן צריכות לתיקון של תורה ומצוות שהז"ג.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16310
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אפריל 24, 2018 9:59 am

שייף נפיק כתב:יש בש"ס שנשים עצלניות ולא סמכינן עלייהו בבדיקת חמץ, ובחגיגה יב: נשים אין דרכם להשכים, ובבא מציעא עיניהן של נשים צרה באורחין יותר מהאיש.
הרי לכל דבר יש חסרונות ומעלות,ולפעמים החסרונות הם מחמת אופי מסויים, ואם כן אין זה חסרון כל כך, כי מחמת האופי יש לו מעלות אחרות.
אבל באופן כללי נראה האשה יותר מתוקנת, והראיה שאינן צריכות לתיקון של תורה ומצוות שהז"ג.


אם מסברא אתה אומר.
האם מאותו שיקול ישראל מתוקנים יותר מכהנים כי אינם צריכים לתיקון של איסורי כהונה ומצוות הנוהגות בהם. וכהן הדיוט מתוקן יותר מכהן גדול שלכן אינו צריך לתיקון איסור באלמנה.

מקדש מלך
הודעות: 1245
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מקדש מלך » ג' אפריל 24, 2018 10:01 am

רש"י פרשת בחוקותי:
קבצים מצורפים
ללא שם.jpg
ללא שם.jpg (125.15 KiB) נצפה 1698 פעמים

דרומי
הודעות: 4254
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי דרומי » ג' אפריל 24, 2018 10:04 am

נשים שייכות יותר ל'כלל' התורה, ולכן הן פטורות ממצוות המוגבלות בזמן וכו', ולאידך האמונה והיראה בה' חזקה אצלן יותר מבגברים, ולכן גם הגדרתו הכללית של האדם - האם הוא יהודי או גוי - היא לפי אמו דוקא.

ואילו גברים שייכים יותר ל'פרטים' של התורה, ולכן לפי האבא נקבע זיהויו הפרטי של בנו - לאיזה שבט הוא שייך, כהן, לוי וכו'

שייף נפיק
הודעות: 1571
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' אפריל 24, 2018 1:05 pm

אוצר החכמה כתב:
שייף נפיק כתב:יש בש"ס שנשים עצלניות ולא סמכינן עלייהו בבדיקת חמץ, ובחגיגה יב: נשים אין דרכם להשכים, ובבא מציעא עיניהן של נשים צרה באורחין יותר מהאיש.
הרי לכל דבר יש חסרונות ומעלות,ולפעמים החסרונות הם מחמת אופי מסויים, ואם כן אין זה חסרון כל כך, כי מחמת האופי יש לו מעלות אחרות.
אבל באופן כללי נראה האשה יותר מתוקנת, והראיה שאינן צריכות לתיקון של תורה ומצוות שהז"ג.


אם מסברא אתה אומר.
האם מאותו שיקול ישראל מתוקנים יותר מכהנים כי אינם צריכים לתיקון של איסורי כהונה ומצוות הנוהגות בהם. וכהן הדיוט מתוקן יותר מכהן גדול שלכן אינו צריך לתיקון איסור באלמנה.

הארה יפה.
כנראה שנשמה שנבחרה להיות בגוף כהן כן.

בן אדם
הודעות: 311
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 6:15 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי בן אדם » ג' אפריל 24, 2018 1:10 pm

שייף נפיק כתב:
אוצר החכמה כתב:
שייף נפיק כתב:יש בש"ס שנשים עצלניות ולא סמכינן עלייהו בבדיקת חמץ, ובחגיגה יב: נשים אין דרכם להשכים, ובבא מציעא עיניהן של נשים צרה באורחין יותר מהאיש.
הרי לכל דבר יש חסרונות ומעלות,ולפעמים החסרונות הם מחמת אופי מסויים, ואם כן אין זה חסרון כל כך, כי מחמת האופי יש לו מעלות אחרות.
אבל באופן כללי נראה האשה יותר מתוקנת, והראיה שאינן צריכות לתיקון של תורה ומצוות שהז"ג.


אם מסברא אתה אומר.
האם מאותו שיקול ישראל מתוקנים יותר מכהנים כי אינם צריכים לתיקון של איסורי כהונה ומצוות הנוהגות בהם. וכהן הדיוט מתוקן יותר מכהן גדול שלכן אינו צריך לתיקון איסור באלמנה.

הארה יפה.
כנראה שנשמה שנבחרה להיות בגוף כהן כן.

אתה יכול להמשיך... נשמה שנבחרה להיות מיושבי הארץ ומחויב במצוות התלויות בארץ, נשמה שנבחרה להיות בזמן הבית שמחויב בקרבנות... וכן הלאה

פרנקל תאומים
הודעות: 1961
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אפריל 24, 2018 2:31 pm

מה שנכון נכון כתב:שערי פירושים ודרושים לא ננעלו, וזו דרכה של תורה בכל מקום.
לא הציק להפלאה מה שהציק לנשים המודרניות, ולא מכח זה בא לפרושו.

אין ספק, ואדרבה מכאן ראיה.
כלומר- אם ה'הפלאה' היה איזה דרשן בארגון קירוב בן ימינו, היה לך לומר שהוא מבאר את הברכה באופן לא מקובל ולא נכון רק ע"מ למצוא חן בעיניי אנשים בעלי השקפת חיים מודרנית.
אבל היות שה'הפלאה' עוד חי בתקופה שקדמה בהרבה ל'רנסנס' הנשי, הרי שיש לפירושו משמעות אמיתית, דהיינו: הוא פירש כן כי חשב זאת לנכון ולא כדי למצוא חן בעיניי מאן דהוא (או מאן דהיא) ויש לדבריו משנה תוקף.

ואגב, כולנו מושפעים מהרוח ומהאווירה של תקופתינו, מי יותר ומי פחות, זה טבעו של עולם, ולכן אל לך לזלזל בצורך לתת לכך מענה, בפרט ביחס לאנשים ונשים שמקרוב באו (בעלי תשובה) ושגדלו על ברכיהן של התרבות והמוסר המערבי.

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 24, 2018 2:33 pm

אין שום ריח סתירה בין דברי ההפלאה לבין דברי הטור והאבודרהם, הוא אינו חולק עליהם, לא על רוח דבריהם, ולא על היחס למעמד האשה העולה מהם (עד כמה שעולה). הוא אומר פירוש אחר וחדש שאינו קשור כלל, ולומר פירושים אחרים וחדשים עשו ויעשו בכל הדורות. ופשוט מאד מאד. ולכן דל מהכא את בעל ההפלאה עצמו. לא הכחשתי שיש נשים הזקוקות לרפואות, ולא כל דבר מותר לאומרו בפני ע"ה, ואין לך עם הארץ מהודר מהן. דברתי על אמתה של תורה העולה מדברי הראשונים, ושבעל הפלאה לא חלק עליה בכלום.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16310
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אפריל 24, 2018 2:42 pm

פרנקל תאומים כתב:
מה שנכון נכון כתב:שערי פירושים ודרושים לא ננעלו, וזו דרכה של תורה בכל מקום.
לא הציק להפלאה מה שהציק לנשים המודרניות, ולא מכח זה בא לפרושו.

אין ספק, ואדרבה מכאן ראיה.
כלומר- אם ה'הפלאה' היה איזה דרשן בארגון קירוב בן ימינו, היה לך לומר שהוא מבאר את הברכה באופן לא מקובל ולא נכון רק ע"מ למצוא חן בעיניי אנשים בעלי השקפת חיים מודרנית.
אבל היות שה'הפלאה' עוד חי בתקופה שקדמה בהרבה ל'רנסנס' הנשי, הרי שיש לפירושו משמעות אמיתית, דהיינו: הוא פירש כן כי חשב זאת לנכון ולא כדי למצוא חן בעיניי מאן דהוא (או מאן דהיא) ויש לדבריו משנה תוקף.

ואגב, כולנו מושפעים מהרוח ומהאווירה של תקופתינו, מי יותר ומי פחות, זה טבעו של עולם, ולכן אל לך לזלזל בצורך לתת לכך מענה, בפרט ביחס לאנשים ונשים שמקרוב באו (בעלי תשובה) ושגדלו על ברכיהן של התרבות והמוסר המערבי.


צודק הרב מה שנכון. דברי ההפלאה אין להם מאומה עם מעמד האשה. הוא מסביר עוד פירוש בברכה. והפירוש הזה לא מצביע כלום על מעמד האשה לא לכאן ולא לכאן.

סגי נהור
הודעות: 2867
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' אפריל 24, 2018 2:49 pm

ההוצאה מהקשר שעשה הכותב לדברי המהר"ל וההפלאה היא בתחום הסביר לענ"ד. נכון שהם לא באו לרומם את מעמד האשה, אבל הסייעתא מדבריהם למעלת האשה איננה מופרכת, ובפועל שניהם דורשים לשבח ענין שבדרך כלל נדרש לגנאי.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16310
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אפריל 24, 2018 2:54 pm

בדברי המהר"ל אפשר לדון אבל בדברי ההפלאה זה פשוט אי הבנה של דבריו.
הוא מסביר שלידה ולא יצירה מצלע. שזה מה שקורה בכל הגברים והנשים, זה שעשני כרצונו שרצונו היא שתברא בריה שלמה ולא מצלע האדם. מה זה נוגע למעלת הגברים והנשים.

אילו מישהו היה טוען שלנשים יש חסרון בעובדה שנוצרו מהצלע אז היה מקום לטעון שהנה ההפלאה אומר שעיקר רצון הבורא שלא יווצרו מצלע. אבל כיוון שלא זו הטענה איני רואה מה השייכות לעניין.

סגי נהור
הודעות: 2867
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' אפריל 24, 2018 2:58 pm

אוצר החכמה כתב:בדברי המהר"ל אפשר לדון אבל בדברי ההפלאה זה פשוט אי הבנה של דבריו.
הוא מסביר שלידה ולא יצירה מצלע. שזה מה שקורה בכל הגברים והנשים, זה שעשני כרצונו שרצונו היא שתברא בריה שלמה ולא מצלע האדם. מה זה נוגע למעלת הגברים והנשים.

אילו מישהו היה טוען שלנשים יש חסרון בעובדה שנוצרו מהצלע אז היה מקום לטעון שהנה ההפלאה אומר שעיקר רצון הבורא שלא יווצרו מצלע. אבל כיוון שלא זו הטענה איני רואה מה השייכות לעניין.

ההפלאה נותן לנשים כוונה בברכה שעושה את ברכתן ברכת השבח ולא צידוק הדין.
התועלת לנשים מדבריו היא לא בענין עצמו אלא בלשון וכוונת הברכה. וגם זו תועלת.

פרנקל תאומים
הודעות: 1961
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אפריל 24, 2018 2:59 pm

מה שנכון נכון כתב:אין שום ריח סתירה בין דברי ההפלאה לבין דברי הטור והאבודרהם, הוא אינו חולק עליהם, לא על רוח דבריהם, ולא על היחס למעמד האשה העולה מהם (עד כמה שעולה). הוא אומר פירוש אחר שאינו קשור כלל, ולומר פירושים אחרים וחדשים עשו ויעשו בכל הדורות. ופשוט מאד מאד. ולכן דל מהכא את בעל ההפלאה עצמו.

אין לי מושג מה היה יחסו של ה'הפלאה' ל"מעמד האשה" וגם מגוחך לגמרי לדון על זה (מכמה פנים). גם לא כ"כ נראה לי שמדברי הטור ניתן ללמוד איזה שהוא זלזול בנשים, הטור בסה"כ אומר את הפירוש הפשוט שישנה עדיפות לגברים בעוה"ז מצד היותם מחוייבים בכל המצוות, ואילו הנשים מחוייבות רק בחלקן, ולדבריו ברכת 'שעשני כרצונו' באה להורות על העדיפות הזאת (שעל העדרה 'מקבלות' עליהן הנשים את הדין באומרן "שעשני כרצונו").
הנקודה היא שה'הפלאה' מבאר את ברכת 'שעשני כרצונו' באופן שאין הברכה מורה על עדיפות הגברים על הנשים, כ"א על עדיפות הנשים על חווה. וברור שפירושו זה אכן חולק על פירושו של הטור, לא יתכן לומר את שני הפירושים כאחד. כמובן זה לא אומר שהוא שולל את פירושו של הטור, אלא שהוא מציע פירוש אחר. אבל בוודאי שאין שני הפירושים הללו בפשט הלשון "כרצונו" מתיישבים אהדדי.

וכאמור, אדרבה ואדרבה, דווקא העובדה שאין ספק שה'הפלאה' לא פירש כן ע"מ ליישב את הברכה על ליבן של נשות המאה העשרים ואחת (...), כ"א פירש כן מדעתו הרחבה באופן אובייקטיבי, דווקא העובדה הזו נותנת לפירוש משנה תוקף. מה מסובך? הדברים פשוטים והויכוח עליהם חסר טעם.

פרנקל תאומים
הודעות: 1961
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אפריל 24, 2018 3:07 pm

אוצר החכמה כתב:צודק הרב מה שנכון. דברי ההפלאה אין להם מאומה עם מעמד האשה. הוא מסביר עוד פירוש בברכה. והפירוש הזה לא מצביע כלום על מעמד האשה לא לכאן ולא לכאן.

הפירוש של הטור מורה כביכול על עדיפות הגברים על הנשים. הפירוש שמציע ה'הפלאה' לא מורה על כך. זה הכל.
אתה רוצה לומר שפירושו גם לא מורה לאידך גיסא על מעלתן של הנשים? אתה כמובן צודק. אני הק' לא חלקתי על כך.

מה שנכון נכון
הודעות: 8766
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 24, 2018 3:11 pm

פרנקל תאומים כתב:הפירוש של הטור מורה כביכול על עדיפות הגברים על הנשים.

תקון קטן: לא 'מורה כביכול' אלא מורה באמת על עדיפות אמתית.
המשך הכרכור סחור סחור אכן חסר טעם.
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ג' אפריל 24, 2018 3:19 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16310
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אפריל 24, 2018 3:12 pm

אבהיר יותר .
אם מישהו שואל על מעמד או היחס לאשה ביהדות (מכל מיני סיבות) אין בדברי ההפלאה האלו שום דבר לומר שמעמדה טוב משל הגבר או שהיא מתוקנת יותר (כמו שמשמע במאמר שהביאו וטעה בזה).
אם מישהי מתלוננת על זה שהברכה כשעשני כרצונו היא צידוק הדין וזה מה שמרגיז אותה. אפשר לומר לה תכווני שהפשט כמו ההפלאה ואל תתרגזי. אבל הרי זה לא מה שקורה. התלונה היא על זה שהגברים מברכים שלא עשני אשה והנשים אינם מברכות ברכה נגדית. ועל זה מנסים להשיב שאינו צידוק הדין אלא להיפך שעשני כרצונו היא ברכה נגדית כי פירושה שעשני יותר מושלמת מהגבר, את זה לא אומר ההפלאה בשום אופן.


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הרואה ו־ 5 אורחים