עמוד 3 מתוך 3

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 1:28 am
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
אצטט מהזכרון חלק ממה ששמעתי. שקישר זאת לניתנים במתן ב' שנתערבו במתן ד' (בזבחים פ') ואמר שאם לא מצביע זה בשב ואל תעשה. וכן פילפל בסגיא דאשלד"ע.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 1:41 pm
על ידי ישראל אליהו
פרנקל תאומים כתב:
דרופתקי דאורייתא כתב:
ישראל אליהו כתב:לא שייך להתווכח עם הקלטה.


אכן לא שייך (אתה לעצמך ששמעת). אבל כל עוד שלא הבאת את ההקלטה שנשמע גם אנו, ודאי ששייך עוד לדון.

ועוד יש להוסיף, שבהחלט שייך להתווכח עם הקלטות, והרבה זיופים מן הסוג הזה נעשים בהקלטות, בטכנולוגיה של ימינו אין קל מזה. וגם בעבר, תמיד היה אפשר לחתוך או להוציא דברים מהקשרם וכיו''ב. אם אין דברים ברורים וידועים שנאמרו בפרהסיא בקהל רב, אזי הנאמנות בדברים כאלה שייכת אך ורק לתלמידים מוכרים ולבני משפחה ישרי דרך, ואם גם ביניהם יש חילוקי דעות אזי צ''ל שדעת הרב אכן היתה עמומה בעניין ותיק''ו.

משפחתו שומרים עליה ולא נותנים לציבור לשומעה. רק לבודדים. ואם איתא שעבדו ע"ז זייפנים, לשם מה הם שומרים את זה לעצמם??

וחוץ מזה, זה היה בפני קהל. ותלמידים רבים בירושלים יכולים לומר ששמעו ממנו כך.
ורבים מתלמידיו לא מצביעים. וכן בנו ונכדיו לא מצביעים.
והמתעקש יתעקש.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 3:28 pm
על ידי פרנקל תאומים
אין פה מה להתעקש. אם אכן בנו נכדיו ותלמידיו המוכרים לא מצביעים והם עושים זאת עפ''י מה ששמעו ממנו מפורשות, אז אין כל שאלה.
מה שנותר לכם עכשיו לעשות זה בסה''כ להוכיח שאכן בנו נכדיו ותלמידיו המוכרים נוהגים כנ''ל. וגם להוכיח שהם טוענים שהדברים ששמעו ממנו היו אכן כה נחרצים ("איסור דאורייתא") כמו שכתבו כן.


נ''ב:
אם אכן בנו ונכדיו כנ''ל א''כ מדוע לטענתך הם לא מוכנים לשחרר את הקלטת הסודית? (או כלשונך: "לשם מה הם שומרים זאת לעצמם"?...)

נ''ב 2:
דעתו הכה נחרצת (לשיטתך) של ה''אור לציון'' הנחתה אותך בעניין זה גם לפני עשר וחמש עשרה שנים? או שמא רק בשנים האחרונות?

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 7:22 pm
על ידי ישראל אליהו
פרנקל תאומים כתב:אין פה מה להתעקש. אם אכן בנו נכדיו ותלמידיו המוכרים לא מצביעים והם עושים זאת עפ''י מה ששמעו ממנו מפורשות, אז אין כל שאלה.
מה שנותר לכם עכשיו לעשות זה בסה''כ להוכיח שאכן בנו נכדיו ותלמידיו המוכרים נוהגים כנ''ל. וגם להוכיח שהם טוענים שהדברים ששמעו ממנו היו אכן כה נחרצים ("איסור דאורייתא") כמו שכתבו כן.


נ''ב:
אם אכן בנו ונכדיו כנ''ל א''כ מדוע לטענתך הם לא מוכנים לשחרר את הקלטת הסודית? (או כלשונך: "לשם מה הם שומרים זאת לעצמם"?...)

נ''ב 2:
דעתו הכה נחרצת (לשיטתך) של ה''אור לציון'' הנחתה אותך בעניין זה גם לפני עשר וחמש עשרה שנים? או שמא רק בשנים האחרונות?

מי זה "לכם"?
כולנו מנסים לברר את האמת, לא?

אני דברתי עם נכדו, ואמר לי שכן הם נוהגים.

הם לא מוכנים לשחרר שום קלטת. [כל ההקלטות שלו שנמצאות בקול הלשון (חוץ מכעשרה), אני הקטן הכנסתים לאחר שעות רבות של העברה למחשב].

כאן מנסים לברר את דעתו של הגרב"צ א"ש זצ"ל.
דעתי והנהגתי לא חשובה כאן כלל. [ולמי שזה חשוב, יפנה באישי].

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 10:10 pm
על ידי שמש
לפחות אחד מתלמידיו שאני מכיר אישית מצביע בבחירות (ואף השתתף פעם או פעמיים בכינוסים למען ש''ס וכדומה).

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ה' מרץ 05, 2020 12:24 am
על ידי פרנקל תאומים
ישראל אליהו כתב:
פרנקל תאומים כתב:אין פה מה להתעקש. אם אכן בנו נכדיו ותלמידיו המוכרים לא מצביעים והם עושים זאת עפ''י מה ששמעו ממנו מפורשות, אז אין כל שאלה.
מה שנותר לכם עכשיו לעשות זה בסה''כ להוכיח שאכן בנו נכדיו ותלמידיו המוכרים נוהגים כנ''ל. וגם להוכיח שהם טוענים שהדברים ששמעו ממנו היו אכן כה נחרצים ("איסור דאורייתא") כמו שכתבו כן.


נ''ב:
אם אכן בנו ונכדיו כנ''ל א''כ מדוע לטענתך הם לא מוכנים לשחרר את הקלטת הסודית? (או כלשונך: "לשם מה הם שומרים זאת לעצמם"?...)

נ''ב 2:
דעתו הכה נחרצת (לשיטתך) של ה''אור לציון'' הנחתה אותך בעניין זה גם לפני עשר וחמש עשרה שנים? או שמא רק בשנים האחרונות?

מי זה "לכם"?
כולנו מנסים לברר את האמת, לא?

אני דברתי עם נכדו, ואמר לי שכן הם נוהגים.

הם לא מוכנים לשחרר שום קלטת. [כל ההקלטות שלו שנמצאות בקול הלשון (חוץ מכעשרה), אני הקטן הכנסתים לאחר שעות רבות של העברה למחשב].

כאן מנסים לברר את דעתו של הגרב"צ א"ש זצ"ל.
דעתי והנהגתי לא חשובה כאן כלל. [ולמי שזה חשוב, יפנה באישי].

בהטייה ''לכם'' התכוונתי כמובן לך ולהרב אוהב ציון, היות ששניכם ייצגתם כאן את הטוענים שהאורל''צ זצ''ל אסר.

עצם העובדה שנכד/ים לא מצביע/ים אין ממנה כל ראיה. שהרי דומני שמוסכם שהאורל''צ נמנע מלהצביע, השאלה היא האם נמנע מלהצביע כהנהגה פרטית (שמתקבל על הדעת שגם צאצאים שלו ירצו להמשיך אותה) שנבעה מתוך רצון להתרחק מפוליטיקה או מענייני המדינה, או אולי אפי' מתוך חומרא הלכתית, או שמא נהג כן מתוך עמדה הלכתית נחרצת שהדבר אסור.


נ''ב:
אני בהחלט חושב שיש לפן האישי עניין לענות בו. אבל נניח לזה לע''ע.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ה' מרץ 05, 2020 12:33 am
על ידי יוצא פוניבז'
אפשר להטיל ספק בדעת הגרב"צ באותה מידה שאפשר להטיל בדעת החזו"א.
מי שמכיר ולו מעט מתלמידיו יודע בבירור שאין כאן מקום לספק.
מי שמנסה לעשות מזה נידון הוא מאלה שדעת הגרב"צ בנושא מעניינת אותם במידה שווה לדעת הגר"ש תנעמי והגר"נ יפת זצ"ל, ולצורך 'ספירת הקולות'.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ה' מרץ 05, 2020 12:40 am
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
הרב פ"ת נכדו בשם אריה צבי אמר לי שיחפש לי את ההקלטה.
וכבר כתבתי לעיל שאני שמעתי זאת בזמן שהיה קלטות בקלטת ע"י ר' יהושוע שרבאני שיחיה שהוא ש"ב של הגרב"צ.
לגבי הרב שמש "תלמיד" של חכם בן ציון נקרא מי שהולך בכל הפסקים כמותו.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ה' מרץ 05, 2020 2:28 pm
על ידי שמש
יוסף חיים אוהב ציון כתב:לגבי הרב שמש "תלמיד" של חכם בן ציון נקרא מי שהולך בכל הפסקים כמותו.

אני כמובן לא יכול לדעת בוודאות מוחלטת שהוא נוהג כדעת הגרב''צ בכל, אבל נ''ל שכן הוא בד''כ ככל שזה נוגע לו עצמו, לגבי הוראה לאחרים אכן לעתים מורה אחרת וטעמו עמו.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ה' מרץ 05, 2020 2:31 pm
על ידי ישראל אליהו
יוסף חיים אוהב ציון כתב:לגבי הרב שמש "תלמיד" של חכם בן ציון נקרא מי שהולך בכל הפסקים כמותו.

זה נקרא "חסיד".

לענ"ד "תלמיד" של הגרב"צ נקרא מי שממשיך ללמוד כפי שיטתו ולפי סגנון מחשבתו [אף בדברים שלא גילה דעתו בהם]. ואפילו אם יחלוק על רבו, אם חלק עליו לפי הנ"ל, נקרא תלמידו, והגרב"צ שמח בו בלי ספק.
ישנם הרבה תלמידים שישבו אצלו בשיעור, ואף הולכים לפי פסקיו, אך בשיטת לימודם הולכים לכיוונים אחרים לגמרי...
זה לא "תלמיד".

בנוסף יש את מידותיו אשר "תלמיד" נדבק גם בהם.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 3:19 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
דרופתקי דאורייתא כתב:מישהו הראה לי תמלול של הקלטה של הגרב"צ בענין זה. בה מסביר הלכתית לאיסור. אינני זוכר הנוסח, ראיתי מלמעלה ממש. וביקשתי ממנו שיביא לי ההקלטה עצמה, כי איני מאמין לתמלול בלי מקור. אפשר וזו ההקלטה המדוברת.

ושמעתי, כי הגרב"צ זצ"ל השתתף בבחירות בפעם הראשונה, אבל אחר כך הדר ביה וסבר לאיסורא.


הנה תמלול ההקלטה, אינני יודע מי המוציא לאור של דף זה ומה מהימנותו, כאמור.
דעת הגרב''צ אבא שאול על בחירות.jpg
דעת הגרב''צ אבא שאול על בחירות.jpg (835.63 KiB) נצפה 821 פעמים


אולי היה יותר לתועלת להביא הדברים מתומללים בצורה נוחה יותר, אבל זה מה שיש לי לע"ע.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 7:37 pm
על ידי ישראל אליהו
דרופתקי דאורייתא כתב:
דרופתקי דאורייתא כתב:מישהו הראה לי תמלול של הקלטה של הגרב"צ בענין זה. בה מסביר הלכתית לאיסור. אינני זוכר הנוסח, ראיתי מלמעלה ממש. וביקשתי ממנו שיביא לי ההקלטה עצמה, כי איני מאמין לתמלול בלי מקור. אפשר וזו ההקלטה המדוברת.

ושמעתי, כי הגרב"צ זצ"ל השתתף בבחירות בפעם הראשונה, אבל אחר כך הדר ביה וסבר לאיסורא.


הנה תמלול ההקלטה, אינני יודע מי המוציא לאור של דף זה ומה מהימנותו, כאמור.
דעת הגרב''צ אבא שאול על בחירות.jpg


אולי היה יותר לתועלת להביא הדברים מתומללים בצורה נוחה יותר, אבל זה מה שיש לי לע"ע.

תימלל הרב משה תופיק מראשי ישיבת באר יהודה.

Re: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 7:46 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
חסר הרבה לזכרוני.