כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

מאמרים ושקו"ט סביב זיהוי התכלת, האפשרות וההמנעות מלקיים מצוה זו בזמן הזה
וכן על האפשרות ההלכתית העקרונית של הקרבת קרבנות בזמה"ז
אריך
הודעות: 970
הצטרף: ה' מאי 28, 2015 9:49 pm

כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי אריך » ג' יוני 02, 2015 9:17 am

יש לעורר בכמה הלכות שנוגעות להלובשים תכלת:

א) בענין נוסח להתעטף בציצית אם בשו"א או בפת"ח, ידוע דהמ"ב (ח, י) כתב דדעת רוב האחרונים לומר בשו"א. והנה אחד המקורות הראשונים לדעה זו היא בלבוש וז"ל: "כי פת"ח תחת הבי"ת בזו המילה וכיו"ב הוא מורה על דבר הפשוט ומבורר וניכר באיזה הוא מדבר...ואם כן כשמברכין בציצית בפת"ח, על כרחך פירושו גם כן בציצית המיוחדות והמבוררות, והיינו תכלת שהוא עיקר מצות הציצית אם הוא בנמצא. ואם כן בזמן הזה שאין תכלת נמצא, המברך בציצית בפת"ח הרי זו ברכת שוא ושקר, שהוא כאילו הוא אומר להתעטף בציצית של תכלת ושהוא מקיים המצוה עכשיו ומתעטף בתכלת שהוא מצוה מן המובחר, וזה שקר. לפיכך טוב יותר לומר בציצית בשו"א, שפירושו בציצית כל דהוא, כלומר אעפ"י שאין בידי לקיים המצות מן המובחר, מ"מ מצות ציצית אני מקיים. על כן אני אומר המברך בציצית בפת"ח, טעות גמור הוא".
ולפי"ז עד כמה שיש לנו תכלת תתהפך דעת הלבוש ויורה דאדרבה יש בדוקא לומר בפת"ח.

ב) בענין הפרדת הציציות. דעת המג"א כפי שהביא המ"ב (ח, יח) דאם ע"י שיפרידם יתבטל מתפילה בציבור א"צ לדקדק להפריד. ובבה"ל (ח, ז ד"ה צריך) הסביר: "וטעם המג"א דהיום דאין זה רק זכר לזמן התכלת, שהיה צריך אז מדינא להפריד התכלת מן הלבן". ע"ש. וא"כ הלובשים תכלת ונוקטים עכ"פ בקרוב לוודאי שהוא קיום מצות תכלת, א"כ פסק המ"ב לענין תפילה בציבור לא יהיה נוגע. ומדינא צריך להפרידם.

ג) בענין טלית של פשתן (סדין בציצית) עי' סי' ט סעיף ו. י"א שאין לעשות טלית של פשתן. ואעתיק מהמ"ב: דגזרו חז"ל משום דאז יהיה מוכרח לעשות בו ציצית של פשתן ויש לחוש שמא יעשה בו גם תכלת והוי איסור כלאים כשיתכסה בו בלילה שאז אין זמן קיום המצוה. ואף דבזמננו אין לנו תכלת, סבירא להו דמ"מ אין הגזרה בטלה. והרבה פוסקים התירו בזה דס"ל דעיקר הגזרה לא היה רק שלא יטילו בו תכלת..., וגם דבזמננו דליכא תכלת לא שייך כלל הך גזירה. עכ"ל. ומעתה עד כמה שיש לנו תכלת הדר דינא דלפי הטעם השני של המתירים, שהביא המ"ב, יודו דכהיום הזה חוזרת הגזירה כמו בזמן הגמ'. [ועוד יש לדון, דאף אותם שלא מקבלים שזהו התכלת יודו שיש לגזור, דמ"מ יש לחוש ש'ישתכנע' שזהו התכלת.]

אשמח שיוסיפו עוד נפק"מ. וראוי לפרסם זאת להלכה ולמעשה לרבים הנוהגים בתכלת.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2129
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' יוני 02, 2015 9:49 am

אריך כתב:יש לעורר בכמה הלכות שנוגעות להלובשים תכלת:ב) בענין הפרדת הציציות. דעת המג"א כפי שהביא המ"ב (ח, יח) דאם ע"י שיפרידם יתבטל מתפילה בציבור א"צ לדקדק להפריד. ובבה"ל (ח, ז ד"ה צריך) הסביר: "וטעם המג"א דהיום דאין זה רק זכר לזמן התכלת, שהיה צריך אז מדינא להפריד התכלת מן הלבן". ע"ש. וא"כ הלובשים תכלת ונוקטים עכ"פ בקרוב לוודאי שהוא קיום מצות תכלת, א"כ פסק המ"ב לענין תפילה בציבור לא יהיה נוגע. ומדינא צריך להפרידם.אשמח שיוסיפו עוד נפק"מ. וראוי לפרסם זאת להלכה ולמעשה לרבים הנוהגים בתכלת.


ראיתי הכותבים שלפ"ז אסור להפריד בשבת, כיוון שכשיש תכלת חובה להפריד, א"כ זה תיקון מנא.

אב בבינה
הודעות: 587
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי אב בבינה » ג' יוני 02, 2015 1:58 pm

בענין נוסח הברכה כבר העיר כן האדמור מראדזין באק מספריו, ושוב התפרסם בקובץ והיה לכם לציצית לפני כמב שנים.
בענין ההפרדה, הנה יתר מזה יש נפק"מ, שדעת העיטור שעליו סמך המג"א הוא משום שההפרדה שנאמר בגמ' קאי "על תכלת לצד א' ולבן לצד א'" עי' מג"א על שו"ע ח' ז', א"כ כיון שרוב האחרונים נקטו כדעת המג"א לקולא[אף שזה פלא כיון שהעיטוור הוא יחיד] ופטרו ההפרדה בזמן שאין תכלת, אז בזמן שיש תכלת לכאו' ראוי להקפיד על העיטור ולפרוד התכלת לצד א' והלבן לצד אחר.
להנוהגים כתוס' והעושים קשרים של השו"ע [כלומר קשר ד' חוטים עם ד' חוטים, דלא כקשרים של הראשונים] אז לכאו' יש לעשות בקשר האחרון כל חוטי תכלת לצד אחד וכל חוטי לבן לצד אחר, וכן אני נוהג.

בברכה המשולשת
הודעות: 9085
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יוני 02, 2015 5:02 pm

ולנוהגים כתוס' וקושרים כהגר"א (וכך אני הק' נוהג) קשה להפריד כך

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2129
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' יוני 02, 2015 5:59 pm

ולנוהגים כראב"ד, וקושרים כתוס' [וכן אני הק' נוהג], ג"כ בלתי אפשרי להפריד כך.

אב בבינה
הודעות: 587
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי אב בבינה » ד' יוני 03, 2015 1:59 pm

בברכה המשולשת כתב:ולנוהגים כתוס' וקושרים כהגר"א (וכך אני הק' נוהג) קשה להפריד כך

למה?
בקשר האחרון יקח כל חוטי תכלת לצד א' וכל חוטי לבן לצד אחר.
כזה: http://techeiles.org/Gallery/The%20Dyei ... 2_pic1.jpg
וכן באמת אפשר לעשות אף להראב"ד, היינו יעשה קשר האחרון ע"י ב' חוטים עם ו' חוטים. [כל המושג של קשרים דוקא ד' עם ד' חוטים אינו מראשונים, אלא הראונשים עשו הקשר ע"י חוט הכורך כמו שאלו שקושרים כהרמב"ם עושים].

בברכה המשולשת
הודעות: 9085
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: כמה נפק"מ לדינא ללובשים תכלת

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' יוני 03, 2015 4:34 pm

ניסיתי הרבה פעמים ולא עלה בידי


חזור אל “תכלת ודין הקרבה בזמה"ז”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים