הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

מאמרים ושקו"ט סביב זיהוי התכלת, האפשרות וההמנעות מלקיים מצוה זו בזמן הזה
וכן על האפשרות ההלכתית העקרונית של הקרבת קרבנות בזמה"ז
קראקובער
הודעות: 2111
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי קראקובער » ה' ספטמבר 29, 2016 9:16 am

הראדזינער השיב כלפי מה שטען הבית הלוי שכל החיוב של ספיקא מדאורייתא לחומרא בספק מצווה הוא רק אחרי שעשית את המצווה וודאי יצאת אבל לא אם נשארת עדיין בספק, מזה שיש מלאכים היוצאים מן התקיעות ושברים ותרועה והרי כל אחד לבד הוא רק מספק ואיך יוצאים מלאכים בכה"ג לשיטתו.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2141
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ה' ספטמבר 29, 2016 6:13 pm

אליבא דרב האי גאון אין הוכחה.

בברכה המשולשת
הודעות: 9120
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 29, 2016 8:19 pm

כמדומני שמקובל יותר לפסוק כמו הרמב"ם בזה


י. אברהם
הודעות: 1062
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' ספטמבר 29, 2016 9:06 pm

קראקובער כתב:הראדזינער השיב ...

היכן זה נדפס ?

חושיאל
הודעות: 58
הצטרף: א' אפריל 10, 2016 1:35 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי חושיאל » ה' ספטמבר 29, 2016 9:24 pm

י. אברהם כתב:
קראקובער כתב:הראדזינער השיב ...

היכן זה נדפס ?

עין התכלת אות מ"א.
למעשה זה טענה רק עבור מי שלומד ע"פ דרך החסידות ולא נראה שבית הלוי היה חושש להשיב עליו.
כל שאר הראיות שלו אפשר לדחות בקל שלא מצינו חיוב לצאת במקום ספק אלא כודאי יוצא אחר שמקיים הספק, ולא כשישאר בספק לאחר מעשה. בסוף הוא הרגיש בסברא זו וטען שזה עקשנות, אבל אפשר לטעון להיפך, בפרט שזה מבואר מהגמ' בר"ה (י"ג א') שהביא שם בעצמו. ומה שדחה זה מהר"ן באתרוג בה"ש אינו מובן שהרי בה"ש עכ"פ יצא מכל ספק ואילו היה עדיין יום בודאי יצא, שלא כמקום שעל צד החיוב יתכן שנשאר בחיוב ולא קיימו.

י. אברהם
הודעות: 1062
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' ספטמבר 29, 2016 9:53 pm

כמה אי דיוקים יש כאן,
הגה"ק מראדזין כתב את הדברים אחרי אריכות גדולה של משא ומתן כדרכה של תורה,
מה שהובא בשמו לעיל אינו מדוייק,
הדברים אינם על דרך החסידות אלא על דרך הקבלה,

ואלו דבריו:
ואנו תמיהין לאשר זה הרב ששמענו שהעיר על דברינו שמענו שהוא עוסק בספרי הקבלה כנהוג, ולפי העולה על דעתו שאין חובה כלל על האדם לטרוח בקיום מצוה מספק כי שמא לא יקיים כזה המצוה נמצא שטרח בחנם ולא יקבל על זה שום שכר ולמה יתיגע ויטריח בחנם, ולפי דעתו קבלת השכר הוא רק על מצוה מבוררת קמי שמיא שהיא מצוה באמת אבל מה שקמי שמיא גליא שאינה מצוה הגם שהאדם מצדו טרח וכיון לקיים בזה מצות בוראו יוצא כפחי נפש בלא שום קבלת שכר,
א"כ איך הבין מה שתקנו לנו המקובלים בסדר התקיעות לומר בויהי רצון שבין כל סדר וסדר שיעלו אלו המלאכים היוצאים מן השופר מתשר"ת ומתש"ת ומתר"ת,
והיינו שמכל קולות של התקיעות נבראו מלאכים, והיינו כידוע שמכל מצוה שאדם עושה נברא מלאך כדאי' במדרש רבה משפטים פ' ל ובכמה דוכתי,
וכפי דעתו הרי כמה סדרים וקולות שאנו עושין מספק כמבואר במס' ר"ה לג לד יעו"ש בתוס',
והרי קמי שמיא גלי' אותן הקולות המיותרים שאין בהם מצוה ומאין מקור מציאת המלאכים הספקיים.

פרי יהושע
הודעות: 2675
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' ספטמבר 29, 2016 10:01 pm

י. אברהם כתב:כמה אי דיוקים יש כאן,
הגה"ק מראדזין כתב את הדברים אחרי אריכות גדולה של משא ומתן כדרכה של תורה,
מה שהובא בשמו לעיל אינו מדוייק,
הדברים אינם על דרך החסידות אלא על דרך הקבלה,

ואלו דבריו:
ואנו תמיהין לאשר זה הרב ששמענו שהעיר על דברינו שמענו שהוא עוסק בספרי הקבלה כנהוג, ולפי העולה על דעתו שאין חובה כלל על האדם לטרוח בקיום מצוה מספק כי שמא לא יקיים כזה המצוה נמצא שטרח בחנם ולא יקבל על זה שום שכר ולמה יתיגע ויטריח בחנם, ולפי דעתו קבלת השכר הוא רק על מצוה מבוררת קמי שמיא שהיא מצוה באמת אבל מה שקמי שמיא גליא שאינה מצוה הגם שהאדם מצדו טרח וכיון לקיים בזה מצות בוראו יוצא כפחי נפש בלא שום קבלת שכר,
א"כ איך הבין מה שתקנו לנו המקובלים בסדר התקיעות לומר בויהי רצון שבין כל סדר וסדר שיעלו אלו המלאכים היוצאים מן השופר מתשר"ת ומתש"ת ומתר"ת,
והיינו שמכל קולות של התקיעות נבראו מלאכים, והיינו כידוע שמכל מצוה שאדם עושה נברא מלאך כדאי' במדרש רבה משפטים פ' ל ובכמה דוכתי,
וכפי דעתו הרי כמה סדרים וקולות שאנו עושין מספק כמבואר במס' ר"ה לג לד יעו"ש בתוס',
והרי קמי שמיא גלי' אותן הקולות המיותרים שאין בהם מצוה ומאין מקור מציאת המלאכים הספקיים.

אחרי אלף מחילות מכ"ק האדמו"ר מראדזין אין הנדון דומה לראיה, שפשיטא שאין המקובלים תופסים שכל הסדרים האלה נעשים מספק בעלמא, וגם אם כן נעשו מלכתחילה הם סוברים כי גם סוד יש בדבר, ולהביא מהם ראיה להלכה לאיזה דין הוא ממש נראה כשיבוש וערבוב ההלכה עם הקבלה, כיון ומה שניתן להידרש ע"ד הקבלה, אינו שייך לעיקר הדיון בהלכה. וגם כי מה המסקנה לדבריו הלא עכ"פ הקושיא בעינה עומדת איך נבראו מלאכים מהספק,כך שלא ראיתי מבוא לדבריו ושוב אחר אלף מחילות קמיה גאון וקדוש זה.

ונתנו ידידים
הודעות: 438
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ה' ספטמבר 29, 2016 10:05 pm

אני לא מבין מי מדבר על קבלת שכר הרי מדברים על ההלכה של ספק דאורייתא לחומרא שלא נאמר אלא כדי להוציאו מן הספק ולא אם ישאר בספק אבל טירחה ודאי טוב הוא ואולי אפי' בספק דרבנן שהיא לקולא יתכן שיש ענין וראוי להוציא עצמו מן הספק, ואולי טעיתי בא' מן ההנחות כאן ואבקש שיגלו עיני בזה

חושיאל
הודעות: 58
הצטרף: א' אפריל 10, 2016 1:35 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי חושיאל » ה' ספטמבר 29, 2016 10:20 pm

י. אברהם כתב:כמה אי דיוקים יש כאן,
הגה"ק מראדזין כתב את הדברים אחרי אריכות גדולה של משא ומתן כדרכה של תורה,
מה שהובא בשמו לעיל אינו מדוייק,
הדברים אינם על דרך החסידות אלא על דרך הקבלה,

הוא תלה דבריו בקבלה, אבל דומני שהבאת ראיה מקבלה לעניני הלכה הוי ע"פ דרך החסידות. לא זכור לי שראיתי הוכחות כאלו אצל מקובלים ספרדים כגון האור החיים או החיד"א כשכתבו להלכה.

אבןטובה

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי אבןטובה » ה' ספטמבר 29, 2016 11:04 pm

סברא זו אי גם כשלאחר קיום המצוה ישאר ספק אי קיים המצוה חייב לקיימו זה תלוי בב' לשונות ברש"י פסחים סה.

בברכה המשולשת
הודעות: 9120
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' ספטמבר 30, 2016 9:27 am

גם ע"פ קבלה לא זכיתי להבין דברי האדמו"ר זצ"ל, שהרי ע"פ המקובלים כל הקולות נצרכים, ואינם מספיקא

איתן
הודעות: 573
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי איתן » ג' אוקטובר 04, 2016 8:20 pm

ישר כוח לאב בבינה על הליקוט.

כמו כן עיינו בספר לולאות התכלת עמ' 81-84 שמביא כמה מקורות דלא כהגר"ח.

אגמור בביטוי של ר"א זילברמן: 90% שזה התכלת ו100% שצריך ללבוש.

מבקש לדעת
הודעות: 322
הצטרף: ה' ספטמבר 15, 2011 4:46 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי מבקש לדעת » ד' אוקטובר 05, 2016 3:11 pm

איתן כתב:ישר כוח לאב בבינה על הליקוט.

כמו כן עיינו בספר לולאות התכלת עמ' 81-84 שמביא כמה מקורות דלא כהגר"ח.

אגמור בביטוי של ר"א זילברמן: 90% שזה התכלת ו100% שצריך ללבוש.

בס"ד
לענ"ד להיפך 100% שזהו התכלת, וכמה אחוזי חובה אינני יודע.

איתן
הודעות: 573
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי איתן » ד' אוקטובר 05, 2016 3:26 pm

מבקש לדעת כתב:
איתן כתב:ישר כוח לאב בבינה על הליקוט.

כמו כן עיינו בספר לולאות התכלת עמ' 81-84 שמביא כמה מקורות דלא כהגר"ח.

אגמור בביטוי של ר"א זילברמן: 90% שזה התכלת ו100% שצריך ללבוש.

בס"ד
לענ"ד להיפך 100% שזהו התכלת, וכמה אחוזי חובה אינני יודע.

גירסא אלטרנטיבית: אפילו אם היה רק 90% שזה התכלת, אפילו הכי היה 100% שצריך ללבוש.

גם לענ"ד זה 100% תכלת. אבל יש הרבה אנשים שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לשכנעם בזה. אם משום שגדולים אינם נוהגים, אם משום הבנתם את המדרשים באופן מילולי ("נגנז", "עולה אחת לשבעים שנה" וכו'), אם משום סלידה ובורות בהוכחות ע"ד המחקר, ואם משום שזה דבר שאבותינו לא נהגו.

פורום פה יכול ליצור אשליה של טעות מדגמית. הואיל והרבה אנשים שמחזיקים מתכלת נפנים ל ודנים באשכולות הרלוונטיים יכול להיווצר רושם שהם מיעוט ניכר או אפילו הרב. אך לצערינו לעת עתה הם מיעוט, אף שלא זניח לגמרי.

מבקש לדעת
הודעות: 322
הצטרף: ה' ספטמבר 15, 2011 4:46 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי מבקש לדעת » ה' אוקטובר 06, 2016 3:24 am

איתן כתב:
מבקש לדעת כתב:
איתן כתב:ישר כוח לאב בבינה על הליקוט.

כמו כן עיינו בספר לולאות התכלת עמ' 81-84 שמביא כמה מקורות דלא כהגר"ח.

אגמור בביטוי של ר"א זילברמן: 90% שזה התכלת ו100% שצריך ללבוש.

בס"ד
לענ"ד להיפך 100% שזהו התכלת, וכמה אחוזי חובה אינני יודע.

גירסא אלטרנטיבית: אפילו אם היה רק 90% שזה התכלת, אפילו הכי היה 100% שצריך ללבוש.

גם לענ"ד זה 100% תכלת. אבל יש הרבה אנשים שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לשכנעם בזה. אם משום שגדולים אינם נוהגים, אם משום הבנתם את המדרשים באופן מילולי ("נגנז", "עולה אחת לשבעים שנה" וכו'), אם משום סלידה ובורות בהוכחות ע"ד המחקר, ואם משום שזה דבר שאבותינו לא נהגו.

פורום פה יכול ליצור אשליה של טעות מדגמית. הואיל והרבה אנשים שמחזיקים מתכלת נפנים ל ודנים באשכולות הרלוונטיים יכול להיווצר רושם שהם מיעוט ניכר או אפילו הרב. אך לצערינו לעת עתה הם מיעוט, אף שלא זניח לגמרי.

בס"ד
לא נכון.
אינני מכיר כמעט אף אחד מהאנשים בחברה שחי אני בה - הן במקום התפילה והן בעוד מקומות - שבדקו את ענין התכלת. ואם כאשר שואלים הם משחררים טעם שלא למדוהו כלל, אינם נחשבים מבעלי הדעה בענין.
ולדעתי האנשים שמתמצאים בתחום הם פחות מאחוז אחד.
ולכן פורום זה לא מספיק משקף את המציאות שהרוב הגדול של הבודקים יצא להם כי הוא זה.

איתן
הודעות: 573
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי איתן » ה' אוקטובר 06, 2016 9:41 am

מבקש לדעת כתב:
איתן כתב:גירסא אלטרנטיבית: אפילו אם היה רק 90% שזה התכלת, אפילו הכי היה 100% שצריך ללבוש.

גם לענ"ד זה 100% תכלת. אבל יש הרבה אנשים שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לשכנעם בזה. אם משום שגדולים אינם נוהגים, אם משום הבנתם את המדרשים באופן מילולי ("נגנז", "עולה אחת לשבעים שנה" וכו'), אם משום סלידה ובורות בהוכחות ע"ד המחקר, ואם משום שזה דבר שאבותינו לא נהגו.

פורום פה יכול ליצור אשליה של טעות מדגמית. הואיל והרבה אנשים שמחזיקים מתכלת נפנים ל ודנים באשכולות הרלוונטיים יכול להיווצר רושם שהם מיעוט ניכר או אפילו הרב. אך לצערינו לעת עתה הם מיעוט, אף שלא זניח לגמרי.

בס"ד
לא נכון.
אינני מכיר כמעט אף אחד מהאנשים בחברה שחי אני בה - הן במקום התפילה והן בעוד מקומות - שבדקו את ענין התכלת. ואם כאשר שואלים הם משחררים טעם שלא למדוהו כלל, אינם נחשבים מבעלי הדעה בענין.
ולדעתי האנשים שמתמצאים בתחום הם פחות מאחוז אחד.
ולכן פורום זה לא מספיק משקף את המציאות שהרוב הגדול של הבודקים יצא להם כי הוא זה.

אני מסכים שרוב המוחלט של אנשים שלא לובשים את התכלת כלל לא בדקו אותו. ומאלו שבדקו אחוז ניכר אכן התחיל ללובשו.
אבל אלו שבדקו אינו מדגם מייצג של החברב כולה. כי הם היו מוכנים מראש ללבוש את התכלת אם ימצאוהו אמיתי.
פעם מישהו אמר לי: תסתכל על כל הרבנים שמטילים תכלת (כולל אלו שבסתר): רובם המוחלט לא בדיוק מהמיינסטרים ויש להם איזה עצמאות או ייחודיות.
אבל אם עכשיו באופן פלא כל הציבור יקרא כמה קונטרסים על התכלת ואחר כך יסעו לכפר אדומים - לא נראה לי שרובם ישתכנעו (אף שחלקם - כן). מקווה שאני טועה.

ספרים וועלט
הודעות: 385
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ו' ספטמבר 15, 2017 7:58 pm

קראקובער כתב:הראדזינער השיב כלפי מה שטען הבית הלוי שכל החיוב של ספיקא מדאורייתא לחומרא בספק מצווה הוא רק אחרי שעשית את המצווה וודאי יצאת אבל לא אם נשארת עדיין בספק, מזה שיש מלאכים היוצאים מן התקיעות ושברים ותרועה והרי כל אחד לבד הוא רק מספק ואיך יוצאים מלאכים בכה"ג לשיטתו.

אין ראיה. כאשר יש ספק שאפשר לעשות את המצוה בכמה פעמים ועי"כ ליצא מן הספק, פשוט לכולי עלמא שיש חיוב לעשות את זה. לכן בשברים-תרועה יש על כולם שם של ספקא דאורייתא לחומרא, והמלאכים יוצאים מהם.

עושה חדשות
הודעות: 6623
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ספטמבר 17, 2017 10:15 pm

יש"כ. האמור לעיל, צירפתי בקובץ:
עין התכלת.PDF
(525.78 KiB) הורד 99 פעמים

בתבונה
הודעות: 752
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי בתבונה » ב' ספטמבר 18, 2017 1:36 am

ספרים וועלט כתב:
קראקובער כתב:הראדזינער השיב כלפי מה שטען הבית הלוי שכל החיוב של ספיקא מדאורייתא לחומרא בספק מצווה הוא רק אחרי שעשית את המצווה וודאי יצאת אבל לא אם נשארת עדיין בספק, מזה שיש מלאכים היוצאים מן התקיעות ושברים ותרועה והרי כל אחד לבד הוא רק מספק ואיך יוצאים מלאכים בכה"ג לשיטתו.

אין ראיה. כאשר יש ספק שאפשר לעשות את המצוה בכמה פעמים ועי"כ ליצא מן הספק, פשוט לכולי עלמא שיש חיוב לעשות את זה. לכן בשברים-תרועה יש על כולם שם של ספקא דאורייתא לחומרא, והמלאכים יוצאים מהם.

להלכה פוסק המ"ב ספיקא דאורייתא לחומרא גם כשלא ודאי שיקיים
משנה ברורה סימן תר
קהל ששלחו לעיר אחרת להביא להם שופר ונתעכב השליח עד סוף יום ב' ור"ה היה ביום ה' וביום וא"ו וכשבא עם השופר כבר התפללו של שבת אבל היה עוד יום גדול אם [ו] אין שם בקי לתקוע שלא קיבל עליו שבת עדיין [ז] אז יתקע מי שקיבל שבת בלא ברכה [ח] ולא יתקע רק תשר"ת תש"ת תר"ת ולא יותר ודוקא אם עוד היום גדול [ט] אבל אם כבר הוא בין השמשות אין לתקוע כלל דביום השני אין חיובו לתקוע אלא מדרבנן והוי ספיקא דרבנן אבל ביום א' דחיובו מדאורייתא חייב לתקוע
וכן בספירת העומר כששכח יום אחד או שכח בלילה שספק אם יקיים המצווה ועוד
אמנם כל זה לבירור דין ספק דאורייתא לחומרא אבל לכל מי שבירר יודע שחיוב בתכלת בימינו הוא מדין ודאי

לענין
הודעות: 773
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי לענין » ב' ספטמבר 18, 2017 1:39 am

חבר'ה
זה ר''ן וריטב''א שהו' בב''י סי' תרס''ו
וכבר הביאם הגאון מראדזין ז''ל
ואפי' בספיקא דרבנן מוכח בתו' שבת כ''א ב' שיש להחמיר בזה לכתחילה, וי''ל

יהושעבנמי
הודעות: 383
הצטרף: ד' פברואר 08, 2017 10:49 am

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי יהושעבנמי » ב' ספטמבר 18, 2017 5:52 pm

בתבונה כתב:
ספרים וועלט כתב:
קראקובער כתב:הראדזינער השיב כלפי מה שטען הבית הלוי שכל החיוב של ספיקא מדאורייתא לחומרא בספק מצווה הוא רק אחרי שעשית את המצווה וודאי יצאת אבל לא אם נשארת עדיין בספק, מזה שיש מלאכים היוצאים מן התקיעות ושברים ותרועה והרי כל אחד לבד הוא רק מספק ואיך יוצאים מלאכים בכה"ג לשיטתו.

אין ראיה. כאשר יש ספק שאפשר לעשות את המצוה בכמה פעמים ועי"כ ליצא מן הספק, פשוט לכולי עלמא שיש חיוב לעשות את זה. לכן בשברים-תרועה יש על כולם שם של ספקא דאורייתא לחומרא, והמלאכים יוצאים מהם.

להלכה פוסק המ"ב ספיקא דאורייתא לחומרא גם כשלא ודאי שיקיים
משנה ברורה סימן תר
קהל ששלחו לעיר אחרת להביא להם שופר ונתעכב השליח עד סוף יום ב' ור"ה היה ביום ה' וביום וא"ו וכשבא עם השופר כבר התפללו של שבת אבל היה עוד יום גדול אם [ו] אין שם בקי לתקוע שלא קיבל עליו שבת עדיין [ז] אז יתקע מי שקיבל שבת בלא ברכה [ח] ולא יתקע רק תשר"ת תש"ת תר"ת ולא יותר ודוקא אם עוד היום גדול [ט] אבל אם כבר הוא בין השמשות אין לתקוע כלל דביום השני אין חיובו לתקוע אלא מדרבנן והוי ספיקא דרבנן אבל ביום א' דחיובו מדאורייתא חייב לתקוע
וכן בספירת העומר כששכח יום אחד או שכח בלילה שספק אם יקיים המצווה ועוד
אמנם כל זה לבירור דין ספק דאורייתא לחומרא אבל לכל מי שבירר יודע שחיוב בתכלת בימינו הוא מדין ודאי


לא דומה, כיון ששם הספק אם חייב או פטור אז אומרים שהוא חייב מספק ועל הצד שחייב הוא וודאי יפטר ועל הצד שלא יצא הוא כבר פטור כיון שכבר לילה, אבל פה הוא וודאי חייב רק הספק אם הוא חייב בתכלת הזה אז לא אומרים שהוא חייב ללבוש את התכלת הזה כיון שגם אם ילבש לא וודאי שיצא ידי חובה ואינו חייב לעשות דבר שספק אם יצא חובתו הוודאית על ידי זה.

בתבונה
הודעות: 752
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי בתבונה » ב' ספטמבר 18, 2017 7:53 pm

1. בזמן שקידשו לפי הראיה ויש ספיקא דיומא שנה שהיום השני של ר"ה יצא בשבת אין מצווה לתקוע גם ביום הראשון כי היום הראשון הוא ספק וביום השני לא יתקע מצד שבת.
2. לראשונים שנקטו בתפילין שיש ספק אם כר"ת או כרש"י, אז אם לא יוכל להניח את שניהם לא יניח כלל?
3. הרז"ה פסק כרבי שתכלת מעכבת את הלבן והיו שהתייחסו לזה כספק ולשיטתם לפי"ז אין מצוה גם בלבן
4. כשלובש ד כנפות בלי תכלת מבטל מצוות תכלת, ואם נניח שבחסרון תכלת יש פטור של אונס אז בימינו יש לו ספק איסור ויכול להסתלק מהספק איסור לגמרי

אב בבינה
הודעות: 608
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

הודעהעל ידי אב בבינה » ג' ספטמבר 19, 2017 3:18 pm

מה שפירסמתי באשכול אחרת
קבצים מצורפים
סד%27%27א לחומרא (1).docx
(35.47 KiB) הורד 51 פעמים


חזור אל “תכלת ודין הקרבה בזמה"ז”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד