לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית. - עמוד 2 - פורום אוצר החכמה

לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

על המתפרצים לעלות בהר ה' ומסיגים גבול שגבלו ראשונים
איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי איש רגיל » א' יוני 08, 2014 8:49 pm

צופר הנעמתי כתב:זבה אינה צריכה טבילה במים חיים כמבואר בפוסקים ר"ס ר"א (אם היתה צריכה היתה כל אשה צריכה מים חיים לבעלה)
מלבד דעת רבותיו של רש"י שהביא בנדה (סז. ד"ה מקוואות) ובשבת (סה: ד"ה וסבר) והקשה עליהם, אך כתב כדעתם בסתם בבכורות (נה: ד"ה מקוה), בסנהדרין (פז. ד"ה הלכות), ובספר הפרדס (הלכות נדה עמ' יג ד"ה בשמחת חתן). ועיין ב"ח (סי' רא ס"ב ד"ה ונראה) שגם לדעת רבותיו של רש"י אין הכוונה למים חיים, ועיין עוד בלשון הזהב (שבת סה: ברש"י ד"ה וסבר).

אלי כהן כתב:
איש רגיל כתב:סתם שאלה: אלו העולים, סופרים ז' נקיים קודם הטבילה?

אגב, לגבי ז"נ שהזכיר מר, לכאו' יש לומר, דהואיל ובהרגשת זיבה של אותם שבעת ימים - תליא מילתא, א"כ ספירת שבעה נקיים היא בימינו דבר קל מאד - דהא לרובא דרובא אין הרגשת זיבה בשום זמן - ולא רק בשבעה נקיים. וכגון, שמי שמתכונן לעלות בשבוע הבא (והיינו בגוונא דסומך על דעת רבותיו המקילים), יוכל בקלות לספור שבעה נקיים ולטבול ולעלות במועד המתוכנן (כמובן סמוך אחרי הטבילה כדי לפלוט מחשש מים עכורים דרבנן).
איני בקי כלל בענין, אך זכור לי מעומעם שהסופר ז"נ צריך לכרוך בד וכד' כל שבעה בכדי לבדוק אם לא זב ממנו.

מה שנכון נכון
הודעות: 8229
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' יוני 08, 2014 8:58 pm

איש רגיל כתב:איני בקי כלל בענין, אך זכור לי מעומעם שהסופר ז"נ צריך לכרוך בד וכד' כל שבעה בכדי לבדוק אם לא זב ממנו.

ראה שבת יא: וברש"י ד"ה מיבעי ליה.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי איש רגיל » א' יוני 08, 2014 9:04 pm

יש"כ, הוא מפורש שם ברש"י דבעינן כיס לברר לו היום בנקיות, מעניין אם מישהו נוהג כך למעשה קודם שעולה להר הבית. ועוד יותר מעניין אם מישהו מהמתירים לעלות להר הבית העיר על כך שצריך ספירת ז"נ וטבילה במים חיים.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10803
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יוני 09, 2014 4:57 am

לא קראתי את האשכול, וברור שהנושא לא הלכתי, אלא מיגדר מילתא וחבל להאריך.
אך כיון שעלה, הנה הערה קטנה, האם אפשר להטהר כלל מטמאת קרי בזה"ז
viewtopic.php?f=27&t=8993&p=80683#p80683
יעוין משם ואילך.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2175
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ב' יוני 09, 2014 9:20 am

לכאורה השאלה אם יש טהרה למחצה הוא מחלוקת ר' יהודה וחכמים בברכות לענין זב שראה קרי ונידה שפלטה ש"ז, דלרבנן צריכים טבילה ור"י פוטר, ומרש"י מבואר שלר"י לא מהניא להו טבילה דאין הטהרות לחצאין ולכן פוטר, ואילו לרבנן מהניא טבילה למחצה ולכן חייבים (אמנם בריטב"א <=שיטמ"ק> מבואר בע"א). ויעויין בחידושי מרן הגרי"ש אלישיב עמ"ס ברכות, דמקשה היאך מועילה טבילה לנידה לבעלה, הא היא טמאת מת, ומיישב.

ברזילי
הודעות: 3209
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי ברזילי » ב' יוני 09, 2014 9:54 am

מאידך, לרמב"ם בעל-קרי מותר בכניסה למחנה לויה

מה שנכון נכון
הודעות: 8229
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 09, 2014 10:17 am

ברזילי כתב:מאידך, לרמב"ם בעל-קרי מותר בכניסה למחנה לויה

לא ברירא כלל. ראה רמב"ם ביא"מ ג,ג במל"מ, ובית הבחירה ז,טו ובמל"מ, ושם פ"ח ה"ז.

ברזילי
הודעות: 3209
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי ברזילי » ב' יוני 09, 2014 10:22 am

אכן, צריך לומר:
פשטות דברי הרמב"ם היא שבעל-קרי מותר בכניסה למחנה לויה, ויש שפירשו דבריו בע"א

מה שנכון נכון
הודעות: 8229
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 09, 2014 10:26 am

בפ"ח ה"ז הנ"ל מפורש לכאורה שאסור.

ברזילי
הודעות: 3209
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי ברזילי » ב' יוני 09, 2014 10:42 am

מקבל. ניסוח יותר נכון - הרמב"ם השמיט (במקומו) איסור בעל-קרי במחנה לויה. יש שלמדו מדבריו בביהב"ח ח,ז שבכל זאת בע"ק בכלל, וביארו ההשמטה בכמה אופנים, ויש שהבינו שאכן דעתו שבע"ק לא נכלל במצות שילוח טמאים ממחנה לויה, ובביהב"ח ז,ח מדובר בדין דרבנן

צדק צדק תרדוף
הודעות: 74
הצטרף: ד' ינואר 02, 2013 10:33 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי צדק צדק תרדוף » ג' יוני 10, 2014 12:58 am

אלי כהן כתב:רק אקדים לציין, ששיטת המתירים אינה דעת יחיד אלא דעת רבים (שאינם הולכים אחרי תקנות הרבנות הראשית). ואגב, גם הגרי"מ אליהו זצוק"ל קרא לבנות בית כנסת על הר הבית.
קבצים מצורפים
לאפרושי מאיסורא.png
לאפרושי מאיסורא.png (75.77 KiB) נצפה 3855 פעמים

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ג' יוני 10, 2014 3:11 am

"אסור מדאורייתא לעלות" להיכן? לחיל? נו ברור! ובכלל, למה לא הובא המשפט בשלמותו, אלא נקצץ - כאילו שיש מה להסתיר? ואם כבר מקצצים, אז גם נוכל להביא אפילו מהתורה עצמה את הכתוב "וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחויתם להם", אז האם מכאן יש ללמוד שהתורה מתירה לעבוד ע"ז ח"ו?
ובכלל, היכן החתימה של הגר"מ אליהו זצוק"ל?

אבל ראה כאן שני מכתבים (בשלמותם) של הגר"מ אליהו זצוק"ל בכתב ידו ובחתימתו, ועוד ארבעה מכתבים (בשלמותם) מודפסים בחתימתו, בעד הקמת בית כנסת על הר הבית, ובעד עליית יהודים להר הבית במקומות המותרים (היינו מחוץ לחיל). http://lamikdash.blogspot.co.il/2010/06 ... st_08.html

צדק צדק תרדוף
הודעות: 74
הצטרף: ד' ינואר 02, 2013 10:33 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי צדק צדק תרדוף » ג' יוני 10, 2014 9:06 am

'אלי כהן'
זה לא נקצץ, אלא זו התשובה המלאה ככתבו וכלשונו צילום מכי"ק הגרי"מ אליהו זצוק"ל. וראה בהמשך.

עוד דבר: זה חקירה גדולה האם הרמב"ם עלה להר הבית, והפשטות היא שלא עלה. נא ונא אלי, אל תוציא דברים מהקשרם. ואל תכתוב בפשיטות ש"הרמב"ם עלה".

ואינני יודע מדוע כבודו מערב את השו"ע ומ"ב, וכי מוזכרים שם נושאים אלו?

אפילו אחרי לימוד מסכת מידות יש מחלוקת ראשונים גדולה (הרא"ש וסייעתו והחולקים וסייעתם) מה הכוונה "רובו מן הדרום".
ובמציאות הנראית כיום אין שום אפשרות להוכיח היכן העזרה. יש בזה כ-15 שיטות כיום.
ואין מידה מפורשת כמה המרחק בשאר הצדדים (חוץ מדרום) בין כותלי הר הבית לכותלי העזרה.
כך שע"פ מסכת מידות לא תיתכן שום אפשרות לעליה להר הבית בזמנינו.

משום מה גם חלק מהדברים שהובאו באשכול זה בעד העליה, מטייחים כמה וכמה נקודות ודברים. וד"ל.

השאלה והתשובה במלואה בכתב ידו של הרב זצ"ל.
הרב מרדכי אליהו שליטא.jpg
הרב מרדכי אליהו שליטא.jpg (515.68 KiB) נצפה 3822 פעמים

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ג' יוני 10, 2014 10:15 am

צדק צדק תרדוף כתב:זה לא נקצץ, אלא זו התשובה המלאה ככתבו וכלשונו צילום מכי"ק הגרי"מ אליהו זצוק"ל. וראה בהמשך

מה שהתכוונתי לרמוז לך בדבריי הקודמים הוא, שכתב היד שהובא בהודעתך הראשונה נקצץ מהקשרו: לא ניתן לדעת מתוכו להיכן אסור לעלות: לכותל? להר הבית? לחיל? אבל אה"נ בהודעתך המאוחרת הובאו הדברים בשלמותם - דהיינו בתוספת ההקשר שבדברי השואל, וכך ראוי שייעשה גם להבא - כשמצטטים דברי אחרים, למנוע לזות שפתים.
סיכומו של דבר, ישנם כאן מחד גיסא הדברים הקצרצרים והבלתי מפורטים של הגר"מ אליהו זצוק"ל שהבאת, ומאידך גיסא ישנם דבריו שבאו בפירוט בשני מכתבים ארוכים בכתי"ק ובחתימתו, ועוד ארבעה מכתבים ארוכים מודפסים בחתימתו, ועל זה נאמר שדבריו עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ואין סתירה מדידיה אדידיה, שהרי גם במכתבים הארוכים ציין הגרמ"א את האיסור הקיים מדאורייתא, אלא שהוסיף גם מה אפשר לעשות באופן המותר (כולל הקמת בית כנסת במקומות המותרים), בעוד שבמשפט הקצר שהבאת - הגרמ"א לא נחית לפרט את מה שמותר וציין רק את האסור, והוא מה שכתבתי: דבריו עניים וכו' ודו"ק.

צדק צדק תרדוף כתב:זה חקירה גדולה האם הרמב"ם עלה להר הבית, והפשטות היא שלא עלה. נא ונא אלי, אל תוציא דברים מהקשרם. ואל תכתוב בפשיטות ש"הרמב"ם עלה".

לענ"ד איפכא: הפשטות היא שעלה, ואה"נ היה ראוי שאציין גם שיש הדוחים זאת מטעמים שונים, אלא שקיצרתי בדבריי, ומני ומינך תסתיים שמעתתא.

צדק צדק תרדוף כתב:ואינני יודע מדוע כבודו מערב את השו"ע ומ"ב, וכי מוזכרים שם נושאים אלו?"

הזכרתי את הש"ע והמ"ב רק כדוגמה ל"הלכה פסוקה" - לאו דווקא בהקשר דנן, וזה היה לגבי מה שכתבתי שם, שהדיון כאן הוא - לא על הגזירה שגזרו - אלא על ההלכה הפסוקה, כגון המשנה והרמב"ם וש"ע ומ"ב וכדומה, ובזה נתכוונתי לרמוז לקורא, דכל מי שרוצה להביא בדיון הזה איזושהי ראייה לטובת האוסרים או לטובת המתירים, מתבקש נא להביאה מההלכה הפסוקה (כגון מהמשנה ומהרמב"ם והש"ע והמ"ב וכדומה) ולא מתקנות הרבנות הראשית לישראל וכדומה - דהא לאו כולי עלמא אזלי בתר תקנות אלו.

צדק צדק תרדוף כתב:אפילו אחרי לימוד מסכת מידות יש מחלוקת ראשונים גדולה (הרא"ש וסייעתו והחולקים וסייעתם) מה הכוונה "רובו מן הדרום"...יש בזה כ-15 שיטות כיום.

אה"נ, ומיהו אנן קיימינן השתא אשיטת המתירים, וכל השירשור הזה הוא הן על שיטת המתירים והן על שיטת האוסרים.

צדק צדק תרדוף כתב:ובמציאות הנראית כיום אין שום אפשרות להוכיח היכן העזרה.

אין אפשרות למי שיש לו ספק במציאות, אבל יש אפשרות למי שאין לו ספק במציאות! ובפירוט: קי"ל דאין ספק מוציא מידי ודאי, ולכן לא מצינו בשום מקום בהלכה, שמי שיש לו ספק במציאות, יכפה את ספיקו על מי שכבר ביררו לעצמם את העניין באופן ודאי ויצאו מן הספק, כגון ע"י שעשו שאלת חכם (שבירר את הגבולות מתוך המבואר במסכת מידות) - כגון אצל הגר"מ אליהו זצוק"ל שכתב (במכתב בכתי"ק לרב זלמן קורן שליט"א) שיש מקומות אשר למרות שהם "אסורים בכניסת עכו"ם וזב" מ"מ הם עדין "מותרים לישראל טהור אפילו בזמן הזה". ולטעמיך, האם יעלה על הדעת, שמי שיש לו ספק במציאות מהו חילזון התכלת, יכפה את ספיקו על האדמו"ר מראזין ועל הרב הרצוג אשר להם אין ספק במציאות?

צדק צדק תרדוף כתב:ואין מידה מפורשת כמה המרחק בשאר הצדדים (חוץ מדרום) בין כותלי הר הבית לכותלי העזרה. כך שע"פ מסכת מידות לא תיתכן שום אפשרות לעליה להר הבית בזמנינו.

המתירים טוענים שיש להם אפשרות להראות זאת מתוך מסכת מידות. על כל פנים, יתכבדו נא ויישבו המתירים והאוסרים, וילמדו את מסכת מידות, כולל את הממצאים שנמצאו שם כיום, וככה יגיעו לעמק השוה.

צדק צדק תרדוף כתב:מטייחים...

ראוי לנקוט בלשון נקייה איש כלפי רעהו, וכל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים.
נערך לאחרונה על ידי אלי כהן ב ו' יוני 13, 2014 3:39 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סיפורים
הודעות: 215
הצטרף: ג' אפריל 01, 2014 2:12 pm

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי סיפורים » ג' יוני 10, 2014 8:13 pm

מענה מאת חבר של הרב צדק צדק תרדוף שליט"א.

יש לי מה להשיב על כל טענותיך באשכול הזה, אך אין עיתותי בידי עבור כך, אך אשיב בל"נ על חלקם לפי הזמן שיש בידי.

לגבי המכתב של הגרי"מ אליהו, נא תשלח לי באישי בדווקא את המכתבים, כי אני ראיתי מכתבים אחרים מפורטים ממנו שהם כמו מה שידידי שליט"א העלה, ואם יש לך משהו אחר נא תשלח לי בפרטי.

אם אתה יודע שזה ויכוח שלם, אל תכתוב שהרמב"ם עלה. ובפרט שזה נגד מה שפסק בספר עבודה שליכנס לעזרה זה איסור כרת, וכן להר הבית זה איסור דאורייתא של זב וכו' וכו' וכו'

אין אפשרות כלל לקבוע ע"פ מסכת מידות שום אפשרות לעליה להר הבית כיום. וכל האומר שיש אפשרות אינו אלא טועה. (ב"ה למדתי כנראה עשרות פעמים את מסכת מידות עם מפרשים).

ע"פ המציאות כיום ג"כ אי אפשר לקבוע, יש בזה הרבה מאוד דעות וראיות וצדדים לכאן ולכאן.
אם מישהו רוצה להחליט שהמציאות היא כפי דעה זו או אחרת, וע"פ זה הוא רוצה לשחק באיסור כרת, שיערב ויבושם לו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' יוני 10, 2014 8:35 pm

יש לי הצעה לתועלת הציבור. כיוון שאני משער שרוב הציבור לא למד מסכת מידות עשרות פעמים עם המפרשים אלא מכיר את פירושה הפשוט אןלי יעלה מי מכם המתווכחים את תמצית העניין ואת ההסבר מדוע לדעתו אפשר או אי אפשר להסיק משם על המיקום. כך שלא יהיה זה ויכוח בעלמא אלא דיון בדברי תורה שאפשר להבינו ולהשכיל ממנו.

צדק צדק תרדוף
הודעות: 74
הצטרף: ד' ינואר 02, 2013 10:33 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי צדק צדק תרדוף » ג' יוני 10, 2014 8:46 pm

אלי כהן כתב:
צדק צדק תרדוף כתב:מטייחים...

ראוי לנקוט בלשון נקייה איש כלפי רעהו, וכל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים.


ראה נא ידידי מה שכתב בשו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן טז אות ה', והבן כוונתינו. וזו לשונו:

ובאמת שלא נאסר לחלוק על איזה סברא, ואפילו בצורה חריפה כי היכי דלא לימשכו אבתרה. ואין נושאין פנים בהוראה. ואף מרן ז"ל שמשנתו משנת חסידים, לא נמנע מלומר על סברת הרשב"ש שהיא טעות. וכדאיתא בש"ע (סי' תרסד ס"ז). ע"ש. וע"ע בב"י א"ח (ס"ס קצו) שהביא ד' האגור שי"א וכו'. וכ' ע"ז, שהוא מדברי שבלי הלקט. ודברים בטלים הם. ע"ש. וע"ע למרן בתשו' אה"ע (דפוס לבוב תקעא, ד"כ ע"ד), שהביא מה שתפס עליו המבי"ט, על שהטיח דברים נגד הר"א מוורדון שהובא במרדכי, וכתב עליו מרן שדבריו בטלים. וע"ז כ' המבי"ט, ואני כואב ומצטער ע"ז וכו'. והשיבו מרן, כי לו יהי כדבריו שהיו בדברי זלזול נגד הר"א מוורדון, כבר נודע שאפילו האב ובנו, והרב ותלמידו, נעשים אויבים זה לזה. והדבר ידוע שמכיון שנעשו אויבים בשעת משא ומתן, בהכרח הוא שיצא מפיהם איזה דבור שאינו כל כך דרך כבוד, ואפ"ה אין מקפידים על הדבר שכיון שאין הכוונה לזלזל ח"ו, אינו נתפס בדבריו. ע"ש.

עכ"ל.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ג' יוני 10, 2014 9:36 pm

צדק צדק תרדוף כתב:
אלי כהן כתב:
צדק צדק תרדוף כתב:מטייחים...

ראוי לנקוט בלשון נקייה איש כלפי רעהו, וכל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים.


ראה נא ידידי מה שכתב בשו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן טז אות ה', והבן כוונתינו. וזו לשונו:

ובאמת שלא נאסר לחלוק על איזה סברא, ואפילו בצורה חריפה כי היכי דלא לימשכו אבתרה. ואין נושאין פנים בהוראה. ואף מרן ז"ל שמשנתו משנת חסידים, לא נמנע מלומר על סברת הרשב"ש שהיא טעות. וכדאיתא בש"ע (סי' תרסד ס"ז). ע"ש. וע"ע בב"י א"ח (ס"ס קצו) שהביא ד' האגור שי"א וכו'. וכ' ע"ז, שהוא מדברי שבלי הלקט. ודברים בטלים הם. ע"ש. וע"ע למרן בתשו' אה"ע (דפוס לבוב תקעא, ד"כ ע"ד), שהביא מה שתפס עליו המבי"ט, על שהטיח דברים נגד הר"א מוורדון שהובא במרדכי, וכתב עליו מרן שדבריו בטלים. וע"ז כ' המבי"ט, ואני כואב ומצטער ע"ז וכו'. והשיבו מרן, כי לו יהי כדבריו שהיו בדברי זלזול נגד הר"א מוורדון, כבר נודע שאפילו האב ובנו, והרב ותלמידו, נעשים אויבים זה לזה. והדבר ידוע שמכיון שנעשו אויבים בשעת משא ומתן, בהכרח הוא שיצא מפיהם איזה דבור שאינו כל כך דרך כבוד, ואפ"ה אין מקפידים על הדבר שכיון שאין הכוונה לזלזל ח"ו, אינו נתפס בדבריו. ע"ש.

עכ"ל.


מצינו אצל היבי"א שכתב שדברי פלוני הם טעות או שדבריו בטלים וכדומה, אבל לא מצינו שכתב שפלוני "מטייח". וההבדל הוא, שכאשר - על הדברים - אני כותב שהם שגויים או בטלים, אני מדבר על הדברים לגופם ולא על אומרם, ולכן אע"פ שדיבור כזה עלול להישמע כזילזול באותו פלוני אשר על דבריו אמרתי שהם שגויים ובטלים, עדין: כל עוד שאני לא מתכוון לזלזל באותו אדם - שהרי אני מדבר רק על הדברים לגופם - מבלי לרדת לפסים אישיים, אז אפשר לדון לגופו של עניין ולברר עד כמה אני צודק במה שאמרתי על אותם דברים - כמו שכל ענייני אמת ושקר ניתנים לבירור - וכך ניתן לדעת האם אותם דברים שעליהם דיברתי הם באמת שגויים ובטלים. מה שאין כן, כאשר אני כותב שפלוני "מטייח", אז לא זו בלבד שבכך אני יורד לפסים אישיים - ובכך אני עלול לעבור חלילה על איסורי דאוריתא של כל המלבין וכו' (רחמנא ליצלן ורחמנא לישזבן מלהגיע חלילה למצב כזה) - כך שאם אצטדק שלא התכוונתי לזלזל באותו אדם אהיה כטובל ושרץ בידו, אלא אף זו, שכאשר אני אומר שפלוני "מטייח" ובעקבות כך ירגיש אותו פלוני את עצמו נעלב ופגוע, אז הוא עלול חלילה להחזיר לי ולהגיד שאני הוא זה ש"מטייח", וחוזר חלילה, וכך אנחנו עלולים חלילה להידרדר למצב שאליו הגיעו תלמידי רבי עקיבא - מצב שבגללו לא הסתפרנו עד לאחרונה (רחמנא ליצלן ורחמנא לישזבן מלהגיע חלילה שוב למצב כזה). לא זו אף זו: בכך שאני אומר שפלוני "מטייח" אני גם מסיט את הנושא שבו עוסקים כולם - מדיון לגופו של ענין - אל דיון לגופו של אדם, ובזה אני הופך את העיסוק של כולם - מעיסוק בדברי תורה - לעיסוק בדברים בטלים, ובכך אני גורם ביטול תורה לכולם, ובכך אני גורם רעה לעצמי ורעה לכולם (רחמנא ליצלן ורחמנא לישזבן מלהגיע חלילה למצב כזה).
נערך לאחרונה על ידי אלי כהן ב ד' יוני 11, 2014 10:36 am, נערך 8 פעמים בסך הכל.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ג' יוני 10, 2014 10:42 pm

סיפורים כתב:לגבי המכתב של הגרי"מ אליהו, נא תשלח לי באישי בדווקא את המכתבים, כי אני ראיתי מכתבים אחרים מפורטים ממנו שהם כמו מה שידידי שליט"א העלה, ואם יש לך משהו אחר נא תשלח לי בפרטי.

כבר נתתי קישור לאתר שמפרסם את המכתבים, שמהם - שניים בכי"ק - וארבעה מודפסים בחתימתו. לצערי אין שום אפשרות טכנית להעלות את המכתבים לאתר אוצר החוכמה, ומי שיוכל תבוא עליו הברכה.

סיפורים כתב:אם אתה יודע שזה ויכוח שלם, אל תכתוב שהרמב"ם עלה.

כבר עניתי בתגובתי לחברך הרב שליט"א, שאכן קיצרתי בלשוני, ושמה שכתבתי באתר היה לפי פשט לשונו של הרמב"ם באיגרותיו - שמהם עולה בפשטות שעלה - ולכן כתבתי ש"עלה" (ר"ל שמפשט לשונו משמע שעלה אלא שקיצרתי בלשוני ולכן כתבתי רק ש"עלה"), ועוד ציינתי בתגובתי לחברך הרב שליט"א, דאה"נ הייתי צריך לציין - שמה שנטען לפי העולה מפשטות איגרת הרמב"ם - אינו מוסכם לכו"ע כי יש הדוחים זאת, אלא שכאמור לא ירדתי למחלוקת הנ"ל והסתפקתי במה שעולה מפשט לשונו - כי קיצרתי בלשוני, ואה"נ אילו הייתי מאריך יותר הייתי מציין גם - שמה שנטען לפי העולה מפשטות איגרת הרמב"ם - אינו מוסכם לכו"ע כי יש הדוחים זאת.
והטעם לכך שקיצרתי בלשוני - מבלי שירדתי לגוף המחלוקת בהבנת דברי הרמב"ם - אלא תוך שאני מסתפק במה שעולה מפשטות לשונו, ה"ט, דממילא עיקר טענת המתירים אינה ממה שכתב באיגרותיו על עצמו, אלא בעיקר בגלל הנימוקים שהעליתי בהודעתי הראשונה שפתחה את הדיון, ואת עניין עליית הרמב"ם הזכרתי רק כבדרך אגב (ובהודעה אחרת בכלל) - כי לא בזה שורש הויכוח.

סיפורים כתב:ובפרט שזה נגד מה שפסק בספר עבודה שליכנס לעזרה זה איסור כרת, וכן להר הבית זה איסור דאורייתא של זב וכו' וכו' וכו'.

אבל אף אחד לא טען שהרמב"ם נכנס לעזרה!
וגם אף אחד לא טען שהרמב"ם עלה להר הבית בטומאת זב! ומי אמר לך שהרמב"ם מסכים עם המנחת חינוך שכולנו ספק זבים גם ללא הרגשה? אדרבא: עיין במה שכתב ראב"ד העדה החרדית הגר"י פישר זצוק"ל, בספרו "אבן ישראל" ח"ט סי' קסג, דלא גזרו טומאת זב (אפילו לא על ע"ה) לענין הכניסה להר הבית. ועוד, דאף אם נאמר שהרמב"ם היה זב (ואת זה צריך להוכיח), מי אמר שעלה ללא שבעה נקיים וטבילה כדין?


סיפורים כתב:אין אפשרות כלל לקבוע ע"פ מסכת מידות שום אפשרות לעליה להר הבית כיום. וכל האומר שיש אפשרות אינו אלא טועה. (ב"ה למדתי כנראה עשרות פעמים את מסכת מידות עם מפרשים).

תנוח דעתך: גם אלו העולים להר הבית (אחרי טבילה כדין) במקום שהוא לדעתם מחוץ לחיל בוודאות, למדו את מסכת מידות - לא עשרות פעמים - אלא מאות פעמים, ופירסמו על כך מאות מאמרים (שחלקם פורסמו באתר שבו גם פורסמו מכתבי הגר"מ אליהו זצוק"ל), וגם הם יכלו לומר - על הצד ההפוך - ש"כל האומר שכיום אין אפשרות לעליה להר הבית אינו אלא טועה", אלא שהם רוצים שהדיון יתרכז לגופו של ענין, ולכן עוסקים בליבון הדברים לגופו של ענין, שזה יותר חשוב מלהתחיל לומר מי טועה ומי לא טועה.

סיפורים כתב:ע"פ המציאות כיום ג"כ אי אפשר לקבוע

אכן זו דעת האוסרים, אבל דעת המתירים היא שבמציאות בימינו כן אפשר לקבוע.
מי שחושב שאי אפשר לקבוע - ולכן יש לו ספק במציאות - אז שלא יעלה; ומיהו הא קי"ל דאין ספק מוציא מידי ודאי, ולכן לא מצינו בשום מקום בהלכה - שמי שמתוך לימודו לא הצליח לקבוע ולכן יש לו ספק במציאות - יכפה את ספיקו על מי שכבר ביררו לעצמם את העניין באופן ודאי ויצאו מן הספק, כגון ע"י שעשו שאלת חכם (שבירר את הגבולות מתוך המבואר במסכת מידות) - כגון אצל הגר"מ אליהו זצוק"ל שכתב (במכתב בכתי"ק לרב זלמן קורן שליט"א) שיש מקומות אשר למרות שהם "אסורים בכניסת עכו"ם וזב" מ"מ הם עדין "מותרים לישראל טהור אפילו בזמן הזה".
הגע בעצמך: האם יעלה על הדעת למשל, שמי שיש לו ספק במציאות מהו חילזון התכלת - יכפה את ספיקו על האדמו"ר מראזין ועל הרב הרצוג אשר להם אין ספק במציאות?

סיפורים כתב:יש בזה הרבה מאוד דעות וראיות וצדדים לכאן ולכאן.

נכון מאד, ואת הדיעות הללו הבאתי בהודעתי הראשונה שפתחה את הדיון, ע"ש.


סיפורים כתב:אם מישהו רוצה להחליט שהמציאות היא כפי דעה זו או אחרת, וע"פ זה הוא רוצה לשחק באיסור כרת, שיערב ויבושם לו.

לא מדובר בהחלטה הנולדת מתוך חשק בעלמא, אלא בהכרעת הדין המבוססת על ליבון מעמיק של הלומד - עד כמה שידו מגעת - מתוך כוונה לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא לש"ש, וממילא לא שייך לומר עליו שהוא "רוצה לשחק באיסור כרת".
הגע בעצמך: האם יעלה על הדעת לומר למשל, שהרמ"א שהקל במיעוך ומשמוש הריאה ובנפיחת הריאה, בניגוד לדעת המחבר, "רוצה לשחק באיסור אכילת נבילות וטריפות"? איזה דיבורים אלו? אמנם מותר להגיד - שלדעת המחבר - כל המקל בזה הריהו כמאכיל נבילות וטריפות, וגם מותר להגיד - שלדעת הרמ"א - המקל בזה יצא ידי כל חשש, אבל לא שייך לנקוט במילים "רוצה לשחק": הן אינן תורמות דבר וחצי דבר לליבון אמיתי של הענין - וסתם מסיטות את הדיון לפסים אישיים. אותו הדבר בנדון דידן: מותר להגיד - שלדעת סיעת האוסרים - איסור גמור לעלות בזמן הזה להר הבית בכל ענין ובכל דרך (וזאת מן הטעמים שציינתי בהודעתי הראשונה שפתחה את הדיון), וגם מותר להגיד - שלדעת סיעת המתירים - אחרי שבעה נקיים וטבילה כדין אפשר לעלות להר הבית במקום שהוא מחוץ לחיל בוודאות (וזאת מן הטעמים שציינתי בהודעתי הראשונה שפתחה את הדיון), אבל לא שייך לנקוט במילים "רוצה לשחק": הן אינן תורמות דבר וחצי דבר לליבון אמיתי של הענין - וסתם מסיטות את הדיון לפסים אישיים.
נערך לאחרונה על ידי אלי כהן ב ו' יוני 13, 2014 3:42 pm, נערך 5 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יוני 11, 2014 6:38 am

אין לי מושג על אמינות המכתבים לשום צד רק כיוון שכתבת שאין אפשרות טכנית להעלותם אציין כי אפשר מבחינה טכנית להעלות את התמונות הנמצאות באתר ההוא ואני מעלה אותם כאן כמובן שזכויות היוצרים הם לבעל האתר שם ואין זה אלא העתקה.

הרב מרדכי אליהו.png
הרב מרדכי אליהו.png (228.8 KiB) נצפה 3714 פעמים


הרב קורן 1.png
הרב קורן 1.png (218.47 KiB) נצפה 3714 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יוני 11, 2014 6:40 am

והנה שאר הדברים

1.png
1.png (90.63 KiB) נצפה 3716 פעמים2.png
2.png (98.57 KiB) נצפה 3716 פעמים3.png
3.png (68.11 KiB) נצפה 3716 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' יוני 11, 2014 7:56 am

וכן אמר לי הגאון רבי רצון הלוי ערוסי שליט"א שאמר לו מרן הגרמ"א

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יוני 11, 2014 8:05 am

מה הרב אליהו התכוון במה שאמר על משמרתי אעמודה במכתבו להרב זלמן קורן. מה רצה הרב קורן לעשות שהרב אליהו לא הסכים לזה?

חשבונות רבים
הודעות: 702
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ד' יוני 11, 2014 8:19 am

שמתי לב שהרב אליהו כותב לבנות בית כנסת במקום שהוא מחוץ לחומת הר הבית.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יוני 11, 2014 8:56 am

הוא כותב שיבנו באופן שפתח הכניסה יהיה מחוץ לחומת הר הבית ולא יהיה ממנו שום יציאה לפנים הר הבית. מעניין מה התכוון אם משום דין לשכות שפתחיהן לבחוץ או רק משום שלא רצה שייכנסו שמא יעברו את הגבול.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ד' יוני 11, 2014 9:37 am

אוצר החכמה כתב:אפשר מבחינה טכנית להעלות את התמונות הנמצאות באתר ההוא ואני מעלה אותם כאן כמובן שזכויות היוצרים הם לבעל האתר שם ואין זה אלא העתקה.

יישר כח, ולדעתי ראוי להעלות משם לאתר שלנו גם את המשך המכתב (שבכתב יד) המופנה לרב זלמן קורן, וההמשך מופיע באתר ההוא (בצילום מוקטן יותר) בדיוק מתחת לצילום המוגדל של תחילתו של המכתב הנ"ל שאותה העלית לאתר.
וכמובן, כדי לא לבלבל, ראוי שגם באתר שלנו - ההמשך של המכתב - יופיע בדיוק מתחת לתחילתו של המכתב.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ד' יוני 11, 2014 9:47 am

אוצר החכמה כתב:הוא כותב שיבנו באופן שפתח הכניסה יהיה מחוץ לחומת הר הבית ולא יהיה ממנו שום יציאה לפנים הר הבית. מעניין מה התכוון אם משום דין לשכות שפתחיהן לבחוץ או רק משום שלא רצה שייכנסו שמא יעברו את הגבול.

לענ"ד דין הלשכות אינו ענין לכאן, דהא לא קיימינן השתא אעזרה אלא אאותם המקומות בהר הבית שהם מחוץ לעזרה.
ובפשטות נראה שהוא חשש, שאם פתח הכניסה יהיה בתוך הר הבית עצמו, ממילא - מרגע הכניסה להר הבית ועד רגע ההגעה לבית הכנסת - יהיו העוברים עלולים לעבור גם דרך החיל או הספק-חיל, ואת זה ניתן למנוע ע"י הצעת הגרמ"א.
ואמנם לכאו' יכול היה הגרמ"א לבקש לוודא ששטח-הביניים העובר - מחומת הר הבית - אל בית הכנסת, יהיה אף הוא על הר הבית במקום הנמצא מחוץ לחיל בוודאות, אלא שכנראה הגרמ"א חשש פן זה יפתח פתח לעוברים שם - שיהיו עלולים שלא מדעת להיכשל בפריצה מאותו שטח-ביניים אל החיל (או אל הספק חיל) - במקום לעבור אל בית הכנסת עצמו, ולכן הצעת הגרמ"א תוכל לסלק חשש זה.
ואמנם לכאו' יכול היה הגרמ"א לבקש, שגם אותו שטח ביניים - אף אם יהיה על הר הבית במקום הנמצא מחוץ לחיל בוודאות - יהיה מקוּרֶה מכל צדדיו באופן שהמסלול האפשרי היחיד מאותו שטח-ביניים יהיה אך ורק אל בית הכנסת, אלא דמסתמא סבר הגרמ"א שאם כבר מפקיעים מתוך שטח הר הבית את אותו שטח-ביניים מקוּרֶה המיועד לצורך מעבר היהודים אל בית הכנסת, אז כבר ראוי להפקיעו גם לכך שיהיה חלק מבית הכנסת עצמו, דמסתמא רצה הגרמ"א שאותו בית כנסת יהיה כמה שיותר גדול, ע"מ שיוכל להכיל כמה שיותר מתפללים - אשר מסתמא ירצו ברבבותיהם לזכות להתפלל בבית כנסת מיוחד כזה הנעשה על טהרת הקודש.

סיפורים
הודעות: 215
הצטרף: ג' אפריל 01, 2014 2:12 pm

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי סיפורים » ה' יוני 12, 2014 2:37 pm

בס"ד
לגבי תשובותיך אלי, ולגבי שאר טענות שהבאת:
אמת תורתינו הקדושה לעולם.
יש לי מה להשיב על טענותיך, אך לי זמן לכך.
אם יהיה לי זמן אשתדל להשיב.

סיפורים
הודעות: 215
הצטרף: ג' אפריל 01, 2014 2:12 pm

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי סיפורים » ה' יוני 12, 2014 2:38 pm

בס"ד
לגבי המכתבים של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל:
א. נא העלה גם כמה וכמה מכתבים מפורטים ממנו שכתב מפורש נגד העליה להר הבית. והמכתבים הודפסו בספריו ובעוד מקומות.
מהם מכתבים לדוד או אביגדור אלבוים, שכותב להם נגד שיטתם.
ב. מכתב אחד שהובא רק חלקי, נא הבא בשלמותו.
ג. במכתבים שכאן לא עלה בדעת הרב מרדכי אליהו להתיר עליה להר הבית כמו שהיום רוצים החייבי כרת להתיר, אלא רק בניית בית כנסת לגמרי בצד ובקצה, ובאופן שהכניסה תהיה רק מבחוץ וללא אפשרות להגיע פנימה כלל.
ד. במכתב שעליו חתומים גם ליאור ודרוקמן וכו', לא הופיע שום ענין של התרת העליה ח"ו, אלא רק לעורר את הציבור לפעילות והכנת הלבבות להר הבית ובנין בית המקדש וכו', אך לא דיברו כלל על עליה ח"ו. (יתכן שבמכתבים אחרים כתבו ליאור ודרוקמן דברים אחרים, אך זה לא קשור להרב מרדכי אליהו זצוק"ל).
ה. כל זה כבר לקח לי יותר מדי זמן. אם יהיה לי זמן נוסף אשתדל בל"נ לענות בכתב על שאר טענותיך דלעיל. ואמת תורתינו הקדושה לעולם.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יוני 12, 2014 2:55 pm

אם אתה מתכוון במילה העלה אלי . אני לא מכיר שום מכתבים בעניין ולא עוסק בו. אלי כהן כתב שיש בעייה טכנית להעלות מאתר שציין והראיתי רק שאין בעייה טכנית וכל הרוצה יכול להעלות.
אוסיף הסבר קטן איך מעלים.
באים בדפדפן על התמונה (של המכתב בדוגמא זו) ולוחצים עם המקש הימני של העכבר. בוחרים שמור תמונה בשם ושומרים. אח"כ מצרפים את התמונה להודעה כאן. ובוחרים הכנס בשורה כדי שתיראה ולא תהיה רק קובץ מצורף.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ה' יוני 12, 2014 4:41 pm

סיפורים כתב:ואמת תורתינו הקדושה לעולם..


כמובן, בזה מסכימים כולם - המתירים והאוסרים, הואיל וכוונת כולם - היא רק לש"ש - דהיינו רק לפי שמה שהורתה לנו התוה"ק, אלא שנחלקו לש"ש (כדרכם של כל גדולי הדורות) בגוף השאלה מה אומרת תורתנו הקדושה: זה מביא טעמים לש"ש (כגון מביא מה שנפסק ברמב"ם שטמא מת אסור רק בחיל אבל מחוץ לחיל מותר לכל מי שספר שבעה נקיים וטבל כדין), וזה מביא טעמים לש"ש (כגון דחיישינן למי שלא יטבול כדין או למי שאינו יודע היכן החיל), וב"ה כל המחלוקת הזו נעשית על טהרת הקודש מתוך מתן כבוד איש לרעהו - כדרכם של בית שמאי ובית הלל שנחלקו לש"ש - וכל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים, ולכן חובה קדושה להיזהר בכבודם של החולקים הללו - הואיל וכוונת כולם היא לש"ש. ואני משבח את כת"ר, שאף הוא נזהר בכבודם של כל הרבנים הגאונים זצוק"ל ושליט"א שהזכרתי בהודעתי הראשונה שפתחה את הדיון, על מנת שלא לעבור חלילה על איסור "כל המלבין וכו", ותהי משכורתך שלמה מעם ד'.

סיפורים כתב:לגבי המכתבים של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל:
א. נא העלה גם כמה וכמה מכתבים מפורטים ממנו שכתב מפורש נגד העליה להר הבית. והמכתבים הודפסו בספריו ובעוד מקומות...
ב. מכתב אחד שהובא רק חלקי, נא הבא בשלמותו.


ראשית, אני לא העליתי כלום, מי שהעלה זה אוצר החוכמה, ואף אני ביקשתי ממנו שישלים להעלות מהאתר ההוא את הטעון השלמה. אני בסך הכל היצגתי קישור אל אתר שנותן את שני המכתבים (אחד בכת"י ואחד מודפס) שבהם קורא הגרמ"א זצוק"ל להקים בית כנסת על הר הבית.

שנית, כשנתתי את הקישור לאתר ההוא, התכוונתי בסך הכל להגיב למכתב אחר שהועלה ע"י חברך הרב צדק צדק תרדוף שליט"א שרצה להוכיח איפכא, אז "איזנתי" את דבריו ע"י הפנייה למכתבים האחרים, ככה שכעת - כשמולנו הן המכתב שהוצג ע"י חברך הרב שליט"א והן המכתבים ה"מאזנים" שהיצגתי אני - אני כבר פטור "מלאזן שוב בחזרה" כפי מה שכת"ר מציע כעת. תדע, דהא אם המצב היה הפוך, שלמשל מישהו היה מנסה להוכיח שלמשל הגר"י וייס זצוק"ל היה בעד עלייה להר הבית, אז הייתי מציג לו את המקור שבו כתב הגר"י וייס שאסור (וכבר ציינתיו בהודעתי הראשונה שפתחה את כל הדיון) - וזאת כדי "לאזן" - הא ותו לא.

שלישית, לא הבנתי למה פונה כת"ר דווקא אליי שאעלה את המכתבים של הגרמ"א זצוק"ל: בידי אין אפילו מכתב אחד שלו, וכל מה שציינתי היה במה שראיתי באתר ההוא, והבאתי כאן קישור רק אל מה שראיתי, ואינני יודע האם יש עוד מכתבים שלו אשר אותם לא ראיתי.

סיפורים כתב:במכתב שעליו חתומים...לא הופיע שום ענין של התרת העליה ח"ו, אלא רק לעורר את הציבור לפעילות והכנת הלבבות להר הבית ובנין בית המקדש וכו', אך לא דיברו כלל על עליה ח"ו..


במכתב המודפס האחרון (מבין הארבעה המודפסים שהועלו לאתר אוצר החוכמה), הוא חזר על קריאתו (שבמכתבו לרב זלמן קורן שליט"א) לבנות בית הכנסת על הר הבית (במקומות המותרים), ודי בזה כדי לדעת בוודאות (לא מתוך השערה) מה עמדתו על עליייה להר הבית (במקומות המותרים).

סיפורים כתב:.במכתבים שכאן לא עלה בדעת הרב מרדכי אליהו להתיר עליה להר הבית כמו שהיום רוצים...להתיר, אלא רק בניית בית כנסת לגמרי בצד ובקצה, ובאופן שהכניסה תהיה רק מבחוץ וללא אפשרות להגיע פנימה כלל.


כבר העיר הרב אוצר החוכמה באתר כאן, דמלשון הגרמ"א זצוק"ל משמע שהקפיד רק ש"הכניסה" תהיה מבחוץ, אבל ס"ל דבית הכנסת עצמו יהיה בהר הבית עצמו (כמובן מחוץ לחיל); תדע, דהא איהו מיירי (כמבואר במכתבו לרב זלמן קורן שליט"א) אאותם "מקומות" אשר: מחד גיסא - "הכניסה" אליהם אסורה על "עכו"ם" - שעליהם גזרו חז"ל שיהיו "כזבים", ואשר מאידך גיסא - אליהם "מותר לישראל טהור ליכנס ואפ' בזמן הזה". שמע מינה תלת: שמע מינה, דהגרמ"א זצוק"ל מיירי במקומות הנמצאים על הר הבית - דהא מחוץ להר הבית מותר גם לזבים ולעכו"ם להיכנס; ושמע מינה, דלא מיירי בכל הר הבית - אלא מיירי רק באותם המקומות שבהם מותר לישראל טהור ליכנס; ושמע מינה, שאפילו בזמן הזה נוכל ליטהר באופן שנורשה להיכנס לאי-אילו מקומות על הר הבית: ובע"כ לא מיירי בחיל, דהא החיל אסור בכניסה לטמאי מתים היכולים ליטהר רק ע"י אפר פרה אדומה אשר איננה בזמן הזה; אלמא בע"כ דמיירי מחוץ לחיל, דאע"ג דאסור לזבים - הא קי"ל (ברמב"ם ועוד) דאף בזמן הזה יש אפשרות ליטהר מטומאת זב ע"י שבעה נקיים וטבילה כדין - ובפרט דיש הסוברים דאף בזה"ז אין אנו נחשבים כזבים כל עוד שלא היתה הרגשת זיבה (וכדעת ראב"ד העדה החרדית הגר"י פישר זצוק"ל בספרו "אבן ישראל" ח"ט סי' קסג).

סיפורים כתב:החייבים כרת..


האמנם בזה התכוון כת"ר לשאול אותי, מדוע לא השתמשתי בתואר "חייבים כרת" כלפי אותם רבנים גאונים זצוק"ל ושליט"א - שקטנם עבה ממותניי עשרות מונים - ושהתירו את הכניסה להר הבית במקומות המותרים? כגון כלפי הגר"י פישר זצוק"ל (ראב"ד העדה החרדית), שכתב בספרו "אבן ישראל" ח"ט סי' קסג, ש"אין לחוש" לעמדת הרב השואל, שצידד "לעניין כניסה להר הבית אחרי טבילה ומקוה - דלא יהני בזמן הזה"?

אם לזה הייתה כוונת כת"ר, אז אסביר לכת"ר למה לא השתמשתי בכינוי "חייבים כרת", ואני בטוח שבדיעבד יסכים כת"ר עמי:

ראשית, כת"ר עצמו (בהודעה קודמת) כתב: "יש בזה הרבה מאוד דעות וראיות וצדדים לכאן ולכאן". אם כן, איך אפשר לפסוק בסכינא חריפא "חייבים כרת"? הא תינח "ספק חייבים", מיהו לישנא ד"חייבים" - משמע דחייבים ודאי.

שנית, הא נינהו גופייהו אזלי לשיטתייהו, שאין שום התר להיכנס לחיל, ואפילו לא לספק-חיל, אלא רק למקום שהוא (לדעתם) מחוץ לחיל בוודאות, ואף הגרמ"א זצוק"ל ס"ל שיש מקומות כאלה, כפי שהראיתי לעיל. אלמא, לא רק שלא יכולתי לכתוב "חייבים כרת", אלא אפילו לא יכולתי לכתוב "ספק חייבים כרת", דהא כאשר אנו דנים עליהם - אנו דנים אליבא דשיטתם - לא אליבא דשיטת האוסרים! כשם שכאשר אנו דנים על האוסרים - אנו דנים אליבא דשיטתם - לא אליבא דשיטת המתירים. הגע בעצמך: האם יעלה על הדעת לצפות ממני שאכתוב, שבית שמאי "חייבים כרת" (ח"ו) במה שהם הקלו נגד בית הלל (כגון כשבית שמאי חייבו ביבום את מה שנאסר ביבום לפי בית הלל)?

שלישית, וזה העיקר: אני עצמי, היצגתי בהודעתי הראשונה - באופן מאוזן (עד כמה שידי יד כהה מגעת) - את שיטת המתירים ואת שיטת האוסרים, כדי לדון במחלוקתם לגופו של עניין - הואיל ומחלוקתם לש"ש, אבל הקפדתי שלא לדון לגופו של אדם חלילה, ולכן נזהרתי שלא לפגוע בכבודו של אף יהודי, ק"ו שלא לפגוע בכבודם של הרבנים הגדולים העצומים הנ"ל - זצוק"ל ושליט"א - איש כפי מעלתו וכבודו, אשר קטנם עבה ממותניי עשרות מונים. והא דהקפדתי לנהוג כך, ה"ט כדי שלא אכשל חלילה בעוון לשון הרע, שהוא גרוע מעוון רצח רח"ל, כי אילו הייתי חלילה נכשל בזה, הייתי נאלץ לכתת אחר כך את רגליי לבקש מחילה ביוה"כ מרבנים צדיקים גאונים ועצומים - אשר קטנם עבה ממותניי עשרות מונים, ומי יודע האם היו נענים לי, ואולי היו טוענים כלפיי: "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" - והיו מסרבים חלילה למחול לי, ומה הייתי עושה אז? הייתי מפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא! על כן נזהרתי מאד בכבודם זצוק"ל ושליט"א.

אני מקוה שבזה קיבל כת"ר תשובה ברורה על שאלתו (הרמוזה) מדוע לא כתבתי שהם חייבים כרת. ואני מברך את כת"ר, שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ולש"ש, ויפוצו מעינותיו חוצה, אכי"ר.
נערך לאחרונה על ידי אלי כהן ב א' יוני 15, 2014 12:05 am, נערך 13 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יוני 12, 2014 4:51 pm

ראשית, אני לא העליתי כלום, מי שהעלה זה אוצר החוכמה,


בקיצור עלי אמר שהע"ה מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15227
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יוני 12, 2014 5:00 pm

העירו לי בפרטי ובצדק, ביחס לתגובות דלעיל שנכתבו בכינוי מזלזל ברבנים שאין דעתם נוחה לכותב. מכבוד המקום הזה שאע"פ שמתקיפים בו בחריפות דעות של אחרים לא לנהוג בהם בזלזול ילדותי.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ה' יוני 12, 2014 5:02 pm

אוצר החכמה כתב:בקיצור עלי אמר שהע"ה מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו.

חלילה, יישר כחך שהעלית את המכתבים, ואני בעצמי כתבתי שיבורך מי שיעלה אותם (מה עוד שאחר כך גם ביקשתי ממך להעלות את המשך המכתב).
כל מה שהתכוונתי היה, שלא שייך לתמוה עלי מדוע הבאתי רק סוג אחד של מכתבים ולא סוג אחר, שהרי אני לא העליתי לאתר כלום.
נערך לאחרונה על ידי אלי כהן ב ה' יוני 12, 2014 5:41 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ה' יוני 12, 2014 5:07 pm

אוצר החכמה כתב:העירו לי בפרטי ובצדק, ביחס לתגובות דלעיל שנכתבו בכינוי מזלזל ברבנים שאין דעתם נוחה לכותב. מכבוד המקום הזה שאע"פ שמתקיפים בו בחריפות דעות של אחרים לא לנהוג בהם בזלזול ילדותי.

למען הסר ספק, לא אני הייתי זה שפנה אליך בפרטי, ואינני יודע מי פנה, וטוב עשית שלא ציינת מי פנה, ומי זילזל וכו'.
סיכומו של עניין: ראוי מאד להימנע מעוון לה"ר, שהוא חמור מאיסור רצח רח"ל, וקי"ל כל המלבין וכו', ואכמ"ל.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2000
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' יוני 12, 2014 9:33 pm

;;;;
נערך לאחרונה על ידי נהר שלום ב ה' יוני 12, 2014 10:23 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2000
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' יוני 12, 2014 9:35 pm

יונתן אדלר כתב "בתגובה ל(גאוני עולם) המתירים הכניסה להר הבית בזמן הזה כתב: בתקופה האחרונה, אנו עדים לניסיונות של מספר רבנים וארגונים לפרסם קריאה לעלות להר הבית. הרבנים הנ"ל פסקו שיש שטחים מסוימים בתוך תחומי הר הבית שמותר להיכנס אליהם לאחר טבילה במקווה ושאר הכנות הנדרשות1. לענ"ד, נקודת התורפה של היתרם נמצאת בעובדה שאין לנו מסורת באשר למיקום העזרה והחיל במתחם הר הבית של ימינו, ואיננו יכולים למקם בשום מידה של ודאות את מקום העזרה והחיל שאליהם אסור לכו"ע להיכנס בטומאת מת. אם כן, כל הר הבית כולו2 נמצא בספק איסור כרת ואסור להיכנס לתוכו כלל. טענה זו הועלתה על ידי הרבה מפוסקי זמננו, בינם ה"ציץ אליעזר"3, "יביע אומר"4, ו"מנחת יצחק"5.

מש"כ רבנים. הראב"ד ז"ל (עי' ביביע אומר חלק ה' סימן כ"ו ודו"ק), הרה"ג רבי מאיר מזוז שליט"א, ואלו לא "רבנים" אלא גאוני עולם [אע"פ שאולי אין הלכה כמותם]
ומש"כ לעד"נ. עי' ברב פעלים חלק א' בהקדמה
נערך לאחרונה על ידי נהר שלום ב ה' יוני 12, 2014 10:24 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

אלי כהן
הודעות: 1099
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי אלי כהן » ה' יוני 12, 2014 9:53 pm

היכן כתב זאת יונתן אדלר? לפחות לא באשכול הנוכחי למיטב ידיעתי.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2000
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' יוני 12, 2014 9:55 pm

אלי כהן כתב:היכן כתב זאת יונתן אדלר? לפחות לא באשכול הנוכחי למיטב ידיעתי.

בפנים לקונטרס ש"כהן" העלה בעמוד 1 בשם תגובה למתירים הכניסה להר הבית בזמן הזה"

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2000
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: לגבי פולמוס התר העלייה להר הבית.

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' יוני 12, 2014 10:09 pm

הגאון הרב מאזוז מסייג את פסיקתו התקדימית, בכך שעל כל אחד שמבקש לעלות להר הבית, לדעת את המידות המדויקות של התחומים המותרים בכניסה לפי פסיקת רב. כיוון שאחרת עלולים להיכשל בכניסה לחלקים בהר הבית האסורים בכניסה. ובלשונו של הגה”ר: "מן הדין מותר. אבל עלולים ליכשל. צריך לדעת המדה בדיוק, על פי הוראת חכם". את הדברים כתב הגה”ר באתר האינטרנט של ישיבת כסא רחמים.
תשובתו החיובית של הרב מאזוז מפתיעה במיוחד. הרב מאזוז נמנה על רבני השורה הראשונה בציבור החרדי, והוא גם חבר במועצת החכמים של תנועת ש"ס. היתרו והתייחסותו החיובית לעליה להר הבית מהווה פריצת דרך בחוג הרבני החרדי הספרדי. מדובר בשינוי מהקו שננקט בציבור זה עד היום, לפיה בכל הקשור להר הבית מוטב להמתין לביאת המשיח, או לחזרתה של הטהרה המלאה לישראל, שתתרחש רק עם חידושה של מצוות פרה אדומה.
שוחרי המקדש מציינים שפסיקתו החשובה של הגה”ר מאזוז, מסמנת שיא חדש בגל של התעוררות להר הבית שפוקד לאחרונה חלקים בציבור החרדי. הכרעתו של הגה”ר מאזוז מצטרפת לפסיקתו של רב הגה”ר חיים-פסח הורביץ, רבם של חסידי בעלז באשדוד, שהצטרף גם הוא לרבנים המתירים את העליה להר הבית לצורך ייהוד המקום, וכיבושו מידי המוסלמים.
גם הגה”ר שלמה מחפוד, התראיין לאחרונה בענין בכלי התקשורת החרדים, לאחר שנפוצו ידיעות כי הוא מתיר עליה להר הבית. לדבריו הוא נמנע מלהתיר בפועל, כיון שלדעתו היתר העליה להר הבית היא סוגיה שצריכה להיות מונחת לפתחם של גדולי ישראל דווקא.
הגה”ר מאזוז השיב גם לשאלה נוספת ומעשית, הנוגעת לעולים להר, האם קיימת כיום מצוות השתחויה במקום? בתשובתו כותב הרב מאזוז כי "להשתחוות בעזרת ישראל בימינו נראה כמשתחווה למסגד". (מ http://the--temple.blogspot.com/2014/03/blog-post_8.html)
נערך לאחרונה על ידי נהר שלום ב ה' יוני 12, 2014 10:25 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.


חזור אל “וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים