עליה להר הבית

על המתפרצים לעלות בהר ה' ומסיגים גבול שגבלו ראשונים
שלח
הודעות: 1543
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי שלח » ג' אוגוסט 15, 2017 1:43 pm

כאן גנזי אבות
קבצים מצורפים
גנזי אבות יוד כב.pdf
(1.39 MiB) הורד 61 פעמים

נקדש את שמך בעולם
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ד' אוגוסט 16, 2017 5:33 pm

טענתו של הגאון מקוטנא בקצרה היא שמותר להיכנס להר הבית רק לצורך עבודה וכיום כיון שאין עבודה הוי כבגדי כהונה שלא בשעת עבודה (ומאריך בעניין מקריבים אע''פ שאין בית),
אמנם עיקרא דדינא איני יודע מהיכן למד כן, הלא לפעמים היו נכנסים לעזרה להשתחויה בלבד, ולהר הבית היו נכנסים בקביעות לתפילה וזה מטרת בניית המקדש ככתוב באריכות בתפילת שלמה.
ויתכן שלא אסר הגאון הנ''ל אלא בכניסת נכרים לצורך עצמם וכן בכניסת נכרים לצורך ישראל (וכדכתב שם) שהכניסה היא לצורך הדיוט, אבל בכניסה לצורך גבוה כתפילה השתחויה (וכיבוש) ודאי שלא שייך למעילה כלל.

בתבונה
הודעות: 722
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי בתבונה » ב' ספטמבר 11, 2017 8:09 pm

הדברים תמוהים, בגמ' מצינו שאמוראים ותנאים נכנסו להר הבית לאחר החורבן ולא היה עבודה, ר"ג רשב"ג, בירושלמי שרבי פנחס היה מוריד נעליו תחת המגוף בגמ' וברמב"ם ישנם הלכות לגבי הר הבית בזמן הזה (אמר ריב"ל כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה וכו', "אע"פ שהוא בחורבנו לא יכנס אלא ולא ישב בעזרה וכו' גם מצינו בחז"ל בתוספתא שנכנסים לנר הבית להקיף.

בתבונה
הודעות: 722
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי בתבונה » ה' דצמבר 21, 2017 2:30 am

נקדש את שמך בעולם כתב:טענתו של הגאון מקוטנא בקצרה היא שמותר להיכנס להר הבית רק לצורך עבודה וכיום כיון שאין עבודה הוי כבגדי כהונה שלא בשעת עבודה (ומאריך בעניין מקריבים אע''פ שאין בית),
אמנם עיקרא דדינא איני יודע מהיכן למד כן, הלא לפעמים היו נכנסים לעזרה להשתחויה בלבד, ולהר הבית היו נכנסים בקביעות לתפילה וזה מטרת בניית המקדש ככתוב באריכות בתפילת שלמה.
ויתכן שלא אסר הגאון הנ''ל אלא בכניסת נכרים לצורך עצמם וכן בכניסת נכרים לצורך ישראל (וכדכתב שם) שהכניסה היא לצורך הדיוט, אבל בכניסה לצורך גבוה כתפילה השתחויה (וכיבוש) ודאי שלא שייך למעילה כלל.


צ"ל כדבריך שהכוונה לנכרים לצורך עצמם וכדו'
שבגמ' מצינו שאמוראים ותנאים נכנסו להר הבית לאחר החורבן ולא היה עבודה, ר"ג רשב"ג, בירושלמי שרבי פנחס היה מוריד נעליו תחת המגוף בגמ' וברמב"ם ישנם הלכות לגבי הר הבית בזמן הזה (אמר ריב"ל כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה וכו', "אע"פ שהוא בחורבנו לא יכנס אלא ולא ישב בעזרה וכו' גם מצינו בחז"ל בתוספתא שנכנסים להר הבית להקיף. מצינו בתענית שנקדימון נכנס למקדש להתפלל ועוד רבים

אברהם ארנטרוי
הודעות: 11
הצטרף: ה' נובמבר 17, 2016 9:48 pm

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי אברהם ארנטרוי » א' ינואר 21, 2018 12:11 am

למישהו יש צד רציני לומר שהמקומות שבהם נכנסים אותם יהודים הם בכלל החיל, א"כ הדבר היחיד שאפשר לעשות הוא לחייך, כי גם אם תמדוד את הר הבית מכותל למשנהו ותסמן את מקום החיל לפי"ז. עדיין אותם המקומות יהיו מחוץ לחיל .
אלא שאולי זה נכלל בכלל הידוע שאנחנו לא בקאים במה אנחנו לא בקאים

בתבונה
הודעות: 722
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי בתבונה » א' פברואר 04, 2018 7:04 pm

2 הערות היסטוריות
1. מסוף תשובתו משמע שכתב אותה הרדב"ז עוד בשבתו בירושלים
שכותב שם שוב ראיתי וכן אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה מהכיפה כפי השיעור אשר כתבתי.
זאת אומרת לפני הגיעו לגיל 74 שאז עבר לצפת, בניגוד לתיאוריה שכתב זאת בזקנתו המופלגת
2. בתשובה זו מתבאר שבזמנו של הרדב"ז התאפשר ליהודים להיכנס דרך הפתחים לראות, בניגוד לאלה שכותבים שדיבר רק על עליות וכן להיכנס מעל עליות להר הבית ולזה הוא קבע כללים ובסוף מסכם שכל האופציות האפשריות בזמנו ליהודים מותרות. (יותר מזה לא התאפשר כפי שמובן מתשובה זו וכך גם מקונן על כך בביאור הרדב"ז סוף הל' מעשה הקרבנות, ובשו"ת חת"ס יו"ד ב' רל"ו משמע שבזמנו כבר לא נתנו להתקרב להר הבית) – איסור זה ידוע גם ממקורות חיצוניים.

אביא את הנלענ"ד בביאור דברי הרדב"ז
שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרצא
בתשובה זו כוונת דברי הרדב"ז לתחום את המקום בו יש חשש למחנה שכינה האסור לכניסה לטמא מת וזאת ע"י שתי עקרונות.
1. מידות הר הבית מחוץ למחנה שכינה שרובו מן הדרום שני לו מן המזרח שלישי מן הצפון ורביעי מן המערב וזאת על פי כי ניתן לקבוע שהר הבית מדרום וממזרח סגור בתוך הכתלים שבימינו. (ממזרח כבר מתקרבים להר הזיתים ושם שערי רחמים ומדרום מתקרבים לעמק יהושפט ואבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות מורה שהוא בנין קדמון)
2. מרחק מכיפת הסלע על פי העיקרון שצדדי ההיכל כלואים בתוך מבנה כיפת הסלע ומסתפק האם החלק הרחב של צידי ההיכל כלוא בכיפה או רק החלק הצר
כמקור לזה הוא כותב שברור שאבן השתיה היא בסכרא ומציין שבזמנינו הסלע גבוה יותר מ3 אצבעות הכתוב במשנה ומיישב זאת שהעפר מהצדדים נחפר מכל מקום הוא מסכם שוב שאין שום ספק והדבר ברור ששם אבן שתייה.
ובניגוד לכל שאר דבריו בזה הוא לא מביא כל דיון או ראייה ששם אבן השתיה שהדבר פשוט בעיניו כמוסכמה שאין בה כל צורך לראייה עד כדי כך שתמה על מקצת חכמים שנמנעים מלהיכנס למקום שרחק מערבה יותר מי"א אמה מכיפת הסלע.
הוא כותב שכתלי המקדש נמצאים מתחת לכותלי כיפת הסלע יש לציין שבשנת 1951, במסגרת שיפוץ רצפת כיפת הסלע, על ידי הוואקף. הורשה הארכיאולוג בלרמינו קמילו בגטי מהמסדר הפרנציסקני, לתעד את העבודות, בין היתר הוא זיהה שמתחת לקירות של המבנה המוסלמי של כיפת הסלע ישנם שרידי קירות קדומים רחבים, לפי זה כנראה שבזמן הרדב"ז הרמה סביב לכיפת הסלע לא הייתה מרוצפת, והכתלים העתיקים שתחת כתלי כיפת הסלע בצבצו לעין לפחות מצפון וממערב, ועקב כך שאבן השתיה היא במרכז כיפת הסלע היה מובן שהכתלים העתיקים הם שרידים של כתלי המקדש עצמו, הרדב"ז כתב שיש להחמיר להחשיב את הכתל הצפוני שמא הוא כתל ההיכל בחלקו הצר ולא ככתלים חיצוניים יותר. (בהודעה הבאה נראה שלכאורה החמיר בקיר המערבי של כיפת הסלע המערבי כספק כותל העזרה וספק כותל ההיכל)
לציין שהרד"ז היה בירושלים בתקופת הסולטן סולימאן שהיא תקופת בניה בה נבנו החומות של ירושלים ולפי המשתמע ממקומות אחרים ברדב"ז היה אז בנייה גם בהר הבית.
כך יתכן מאוד שלפחות בחלק מהתקופה הרמה היתה פחות מרוצפת ויסודות כתלים עתיקים אלו היו חשופים ו.
ולא מביא לכך ראייה ששם אבן השתיה והדבר בעיניו דבר ידוע שאין בו כל חידוש\ עד כדי כך שתמה על מקצת חכמים שנמנעים מלהיכנס למקום שרחק מערבה הרבה יותר מי"א אמה מכיפת הסלע.
כאמור עולה מדבריו שכותל ההיכל נמצא מתחת לכותל כיפת הסלע
על פי עיקרון 1 הוא מבסס תיחום בצד המזרחי והדרומי
ממזרח- היות ושטח הר הבית במזרח גדול מאשר במערב יש מכיוון מזרח יותר ממחצה של שי"ג אמה >(500-187)/2
מדרום- היות ושטח הר הבית בדרום גדול מאשר בצפון יש מכיוון דרום לפחות קפ"ג אמה >(500-135)/2
לפי עיקרון 2 הוא מבסס תיחום גם לצד המערבי והצפוני
ההיכל תחום בתוך מבנה כיפת הסלע, ולכן במרחק X מכיפת הסלע שזהה למרחק המקסימלי שבין קצה ההיכל לקצה העזרה בכל צד בהתאם הוא כבר בוודאות מחוץ לתחום מחנה שכינה
דהיינו ממערב מקצה ההיכל במערב עד לקצה העזרה במערב המרחק הוא 11 אמות +עובי הכותל.
וקצוות צפון ודרום ההיכל עד קצוות צפון ודרום העזרה, שם הגבול המקסימלי הוא 32.5 אמות + עובי הכתלים,. ואפרט רוחב העזרה מצפון לדרום 135 אמה ההיכל באמצע העזרה צר מאחוריו ורחב מלפניו – פירושו שממערב ההיכל שם רוחב ההיכל 70 אמה ולכן המרחק מקצה ההיכל לקצה העזרה הוא 32.5 אמות (135-70)/2=32.5 וממזרח ההיכל שם ישנו גם את האולם ולכן רחבו 100 אמה ואז המרחק מקצה האולם לקצה העזרה, הוא רק 17.5 אמה , (135-100)/2=17.5, ולחומרה לקח הרדב"ז את המרחק המקסימלי מההיכל שהוא 32.5 אמה ולזה יש להוסיף את מקסימום עובי הכתלים ,סה"כ הרדב"ז כותב 40 אמות (יתכן 5 אמות עובי כותל ההיכל החיצוני (כותל המסיבה מהדרום וכותל בית הורדת המים מהצפון) +2.5 עובי כותל העזרה כדברי השלטי גיבורים ע"פ מלכים שיש ספק האם וכמה מעובי כתלי ההיכל תחום בכיפת הסלע) או שהחישוב באמת קצת פחות (37.5 /38.5) ועיגל למעלה כרבי יוחנן במס' סוכה ז' שלחומרא לא דק.

לענ"ד הכוונה ברדב"ז כפי שהתפרש לעין ולהלן הצעת תיקון כדלהלן,
1. יש שם בהכרח טעות דפוס בין צפון לדרום, שהרי כבר בתחילה כותב שהעליות מצפון רק מה שמחוץ לאורך קפ"ז של העזרה הם ללא חשש, ואח"כ כותב זאת ההיפך שמצפון אין חשש ורק מדרום אז אם כן יש לתקן אחד מהם, ולפי המבואר יש לתקן בסוף שהעליות מדרום אינם צריכים אומד
(טעות מסוג זה שייכת ע"פ הג' הגר"א גיטין ז' ע"ב אף בגמ' שנוסחה מוחזק בכל ישראל)
במקום אחד בין עזרה להר הבית (בעבר היה נפוץ הכינוי עזרה לשטח הר הבית שהוא חצר הר הבית החיצונה- כך שאפשר בדוחק גם בלי תיקון) בדבריו על כותל הדרומי פשוט מדבריו שכוונתו לכותל הר הבית הדרומי ולא לכותל העזרה הדרומי.
שהרי הסימן שמביא שהוא סוף ההר ומשם כבר מתחיל עמק יהושפט הוא סימן שמתאים אך ורק כסימן לקצה הר הבית. וכן שהרי בדבריו כתוב שהכותל הדרומי מגיע מכותל מזרחי של הר הבית ו ובתוך דבריו שהכותל עד הקיר המערבי של הר הבית על כל אורך הר הבית והרי כותל העזרה לא חצה את הר הבית לשניים אלא רק הקיף את העזרה או גם את עזרת נשים ולא היה באורך 500 אמה. וכותב שהאבני היסוד שם גדולים מורה שהוא קדום וכותב שזה ניכר בפרט בקרן דרומית זאת אומרת שאין כוונתו שבדורות מאוחרים הוסיפו על כותל העזרה לכיוון מזרח,
2. לגבי המרחק המחושב מדבריו מכותל הדרומי של הר הבית היינו מדרום לכיוון צפון קפ"ג אמה כמבואר לעיל ע"פ הכלל של הר הבית רובו בדרום ומסתבר שהמעתיק טעה וכתב קל"ה כי לא הבין מהו קפ"ג, בפרט שפירש בדבריו שכותל הדרום הוא כותל העזרה.
3. הוספת המילה רוב לפני שי"ג וכן כתב הרב שילת- שוב ע"פ הכלל של הר הבית רובו בדרום
נערך לאחרונה על ידי בתבונה ב א' פברואר 04, 2018 11:50 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

בתבונה
הודעות: 722
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: עליה להר הבית

הודעהעל ידי בתבונה » א' פברואר 04, 2018 7:34 pm

הצעת נוסח לאחר תיקונים ע"פ האמור לעיל
שאלת ממני אודיעך דעתי אם מותר ליכנס לעליות הבנויות סביב לבית המקדש שהן בולטות לתוך המקדש על גבי זיזין וגיזוזטראות /וגזוזטראות/ לפי שראית שנהגו בזה היתר ואין מוחה בידם.
תשובה דע שלא כל העליות שוות ולא כל הרוחות שוות וצריך אומד יפה לראות אי זו מותרות ואי זו אסורה
וזה כי הדבר ברור שתחת הכיפה שם אבן השתיה בלי ספק הנקרא אצלם אלסכרא
וא"ת דהא תנן אבן היתה שם מימות נביאים הראשונים ושתיה שמה גבוהה מעל הארץ ג' אצבעות ועליה הארון נתון ועתה שאלנו את פיהם ואמרו שהיא גבוהה מקרקעית הכיפה ג' /לעיל בסי' תרלט כ' ב'/ קומות ואנו רואין מבחוץ שעולים לכיפה במדרגות הרבה כבר כתבתי על זה בתשובה /לעיל סי' תרלט/ שקרקעית הבית חפרו אותו כמה פעמים לגלות היסודות ולכן הוא נמוך הרבה ממה שהיה מקודם תדע דהא תנן בכמה דוכתי שהר הבית היה גבוה מירושלם והשתא הדבר הוא להפך.
עוד אמרו העכו"ם שיש תחת הכיפה מערה ושהמלכים הראשונים רצו לדעת מה היה שם ושלשלו בני אדם לתוכה ומתו וסגרו אותה ומלאוה עפר עד היום הזה אין אדם יודע מה יש שם וקרוב אצלי שנאמר להם או שמעו שהארון גנוז שמה ולפיכך היו חופרים אלו /אולי/ ימצאו אותו ולכן הושפל קרקעית הבית ונתגלה אבן השתיה.
גם שמעתי שהמלכים שעברו חפרו שם למצוא יסוד האבן הזאת ולא מצאו
מ"מ אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה היא אבן השתיה אשר עליה היה הארון בבית קדש הקדשים לצד מערב.
הילכך מי שעולה בעליות אשר לרוח מערב או הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה שכך היה בין כותל מערבי של העזרה לכותל ההיכל ועובי הכותל כי הכותלים נתקדשו שיערתי שאין בכל הפתחים יותר קרוב לכיפה מאותו הפתח הקטן אשר משמאל לבאבאל קטאנין /לשער מוכרי הכותנה/ ולכן צריך ליזהר מן העליות אשר על אותו פתח וכבר שמעתי על קצת חכמים שלא היו רוצין ליכנס בשוק אל קטאנין וזו חומרא יתירה כי אני שיערתי שיש משם עד הכיפה (הרבה) יותר מי"א אמה ואפשר שהטעם הוא מפני שהיא משוכה קצת לצד צפון כאשר נבאר בע"ה ] ואם העליות הם בצד צפון צריך לשער מכותל מערבי *, לצד המזרח באורך קפ"ז אמות כל העליות הבנויות באורך זה הם בניות על אורך העזרה ממזרח למערב וכל העליות הבניות חוץ מאורך זה לצד מזרח או לצד מערב אינם בכלל האיסור. שהוא חוץ מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב והוא מכלל הר הבית ולענין הרוחב כבר ידעת כי רוחב העזרה מצפון לדרום הם קל"ה אמה וכבר הנראה לעין כותל הדרום במקומו הראשון הוא שהרי העומד בקרן דרומית מזרחית רואה כי משם לצד דרום הוא עמק יהושפט ולא הי' הר הבית נמש' לצד דרום אלא עד שם גם כי אבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות מורה שהוא בנין קדמון וא"כ סוף בנין הנקרא מדרש שלימה לצד הדרום הוא סוף הר הבית ועד היום בנוי כיפין על גבי כיפין מ"מ למדנו כי הכותל ההוא בעצמו היה כותל הר הבית אשר לצד דרום וא"כ צריך לשער אם העליות אשר בכותל זה לכיוון צד צפון רחוקים מכותל זה קפ"ג אמה אינם בכלל העזרה ואני שיערתי שבין כותל זה של צד דרום עד קצה הבתים והעליות אשר בניות לכיוון צד צפון אין יותר מקפ"ג אמה ואינם בכלל הקדש ומותר ליכנס להם. עוד דרך אחרת רואין כאלו חוט מתוח מהכיפה לצד מזרח כל הבתים והעליות שהם בתוך מ' אמה לחוט זה הם בכלל הקדש וכל שהוא חוץ לזה השיעור הרי הוא חול וחשבון זה אינו מדוקדק לפי שההיכל היה צר מאחריו ורחב מלפניו כדכתיב הוי אריאל אריאל ומ"מ לצאת מידי ספק צריך להתרחק מהחוט המתוח מכותל הכיפה הצפונית ארבעים אמה ברוחב באורך קפ"ז אמות מן המערב למזרח. ואם העליות בנויות לצד מזרח הנה נתבאר כי הכותל המזרחי אשר היא בנוי עתה הוא כותל הר הבית המזרחי לפי שמשם והלאה הוא הר הזיתים. ועוד כי שערי רחמים הם באותו כותל וכתב בעל כפתור ופרח שהם שערים שהיו נכנסים בהן והאבלים והחתנים וכל הבתים והעליות אשר בצד מזרח מותר להכנס לשם שהרי מכותל הר הבית המזרחי עד כותל העזרה המזרחי יש רוב שי"ג אמה, וטמא מת מותר להכנס בהר הבית. ואם יש עליות בכותל צפוני באורך קפ"ז אמות מן המערב אל המזרח הרי הם בכלל ספק /קדש ודרך כלל אני אומר כי הבתים או העליות אשר לצד דרום וצד מזרח אין בהם ספק אצלי ומותר ליכנס להם אם לא תהיה בולטת הרבה לתוך המקדש דאז צריך אומד וכן אותם של צד צפון ומערב צריכין אומד.
* פי' כותל המערבי של העזרה, שלעיל חישב שהוא י"א אמה מכיפת הסלע. אמנם יתכן שי"א אמה ממערב בדברי הרדב"ז הם רק מספק שמא הכותל שתחת קיר מערב כיפת הסלע הוא כותל ההיכל, אבל באמת יתכן שהוא כותל העזרה,ולכן יש להתרחק ממזרח אליו קפ"ז אמה, אמנם בהמשך התשובה כותב למזרח שיעור אחר (רוב שי"ג) ואולי כאן כתב רק את עצם הדין של קפ"ז אמה העזרה ואם יתרחק ממערב י"א אמה וממזרח רוב שי"ג ידע שאינו באותם קפ"ז ממזרח למערב (הסבר בהודעה קודמת צוין לשיפוץ לפני כ-67 שנים שהיה ניכר הכתלים שתחת קיר כיפת הסלע )

והוי יודע דאיבעיא לן בגמרא תלה עצמו באויר העזרה מהו וסלקא בתיקו והוי איסורא דאורייתא לדעת הרב דס"ל בקדושתו עומד ואזלינן לחומרא ואסור ולדעת התוספות פשיטא ליה דאויר עזרה נתקדש ואף על גב דתניא בידיעות הטומאה וטמא שנכנס להיכל דרך גגות פטור שנאמר ואל המקדש לא תבא דרך ביאה אסרה תורה מ"מ פטור אבל אסור הוא ומכין אותו מכת מרדות וכן כתב הרמב"ם פ"ג מהלכות ביאת מקדש וז"ל ואף על פי שהוא פטור מכרת מכין אותו מכת מרדות בין שנכנס למקדש דרך גגות בין שנכנס בו דרך פתחים בשידה תיבה ומגדל ע"כ. וא"ת כיון דגגין ועליות לא נתקדשו והתוספות מודה שכל העליות לא נתקדשו חוץ מהעלייה אשר על ההיכל למה לא יהיה מותר ליכנס עתה בכל העליות דע דלא אמרינן דלא נתקדשו אלא העליות והגגות אשר היו בנויות בזמן שהיה קיים אבל הגנין והעליות הבנויות עתה סביב למקדש שמא בתוך אויר העזרה הם בנויות או באויר הלשכות שהיו אז ומידי ספיקא לא נפיק. הילכך אם נתברר לפי החשבון אשר כתבתי שהם בנויות בקדש לא נחוש לגובה לומר שמא למעלה מגגות הלשכות אשר לא נתקדשו הן בנויות כיון דאויר העזרה כעזרה ומ"מ יש לי לתת טעם למנהג שנהגו כל העולם לעלות באותם עליות לראות משם את הבית כלו ולא שמענו ולא ראינו מי שמיחה בידם. דע כי הראב"ד ז"ל סובר כי האידנא אין כרת למי שנכנס למקדש וכן תמצא בהשגה פרק ששי מהלכות בית הבחירה הרי שעיקר הדין הוא מחלוקת והדבר ספק שמא עליות אלו הם בניות /בנויות/ בקדש או לא ואת"ל בנויות בקדש שמא אויר העזרה לא נתקדש דהא איכא דמפרש דהא דבעי רבא תלה עצמו באויר העזרה הכי קא מיבעיא ליה אם נתקדש אויר העזרה או לא לפי גרסת הספרים ולא איפשיטה ואת"ל דאויר העזרה כעזרה שמא על אויר גגות הלשכות אשר לא נתקדשו הן בנויות הילכך כיון דאיכא כל הני ספוקי /ספיקי/ תלו הדבר להקל מרוב חשקתם לחזות בקדש ואין לנו להקל מטעם דדרך ביאה אסרה תורה ודרך גגות אין בו איסור תורה דהא ניחא אם עולים ויורדים מיד ולא היו שוהין שם שיעור השתחויה אבל אם הם בנויות בקדש נהי דפטור משום ואל המקדש לא תבא מ"מ חייב משום טמא ששהה במקדש הנה כתבתי לך טעם המנהג אבל אתה תהיה מן הנזהרים ולא תכנס לא לבית ולא לעלייה אם לא תהיה רחוקה מהכיפה הרבה. גם שמעתי שיש מחילה תחת הקרקע ופתחה לצד המערב שהולכת עד תחת הכיפה ויש מהיהודים שנכנס לשם ודבר זה אסור דקי"ל מחילות הפתוחות לעזרה נתקדשו ומאן לימא לן שאין זו מכלל המחילות שהיו פתוחות לעזרה ואפי' תימא שזאת מחדש נעשית קרקעית העזרה נתקדש עד התהום כדאיתא בזבחים. שוב ראיתי וכן אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה מהכיפה כפי השיעור אשר כתבתי הילכך מותר להתקרב אל הפתחים ולעלות אל העליות כ"ש בהצטרפות הספקות אשר כתבתי.


חזור אל “וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים