התיחסות תורנית למבצע סיני <ולהצלחות הבאות ע"י הרשעים בכלל> - עמוד 6 - פורום אוצר החכמה

התיחסות תורנית למבצע סיני <ולהצלחות הבאות ע"י הרשעים בכלל>

דרישה במצות ישוב ארץ ישראל ומשמעותה המעשית, וחקירה בסוגיית מדינת ישראל, סמליה וחגיה במשנת חכמים
דעת_האברך
הודעות: 418
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: התיחסות תורנית למבצע סיני

הודעהעל ידי דעת_האברך » ד' מרץ 14, 2018 10:41 pm

מעט דבש כתב:
תשובות והנהגות (ח"ב סימן תרעב) כתב:ועובדא שמעתי מפי הגר"י ויינברג ז"ל (בעהמ"ס שרידי אש) דבתו של גאון ישראל בעל "צפנת פענח" זצ"ל היתה צריכה חליצה, והיה אח משומד בברלין ועוד אח במקום רחוק שומר תורה ומצוות והורה לה אביה שאין לה לחוש במה שהוא מחלל שבת, שזוקק מכל מקום, שהעיקר כדעת רוב הראשונים דס"ל כן, והבית דין בברלין שהיה מקום האח המומר לא רצו לעבור על דברי הרמ"א, אבל הגאון הצפנת פענח ציוה להם שגוזר עליהם בכוח התורה לקיים החליצה, והגר"י ויינברג זצ"ל שלח שאלה זו לגאוני ישראל ובכללם הגרח"ע זצ"ל, ולא רצה הגרח"ע להשיב, ולכן ציוה לבית דין שהגאון הרגאצובי זצ"ל הוא גאון הדור והדבר על אחריותו, ואין לנו כח למרוד נגדו, אבל ברגע האחרון ממש כששמע האח המומר תהליך החליצה הכולל יריקה וכו', התחרט וסרב לחלוץ, וכלם ראו בזה אות מן השמים שאין לנו לעבור על דברי הרמ"א, והגאון בעל "צפנת פענח" זצ"ל לא התחרט, רק אמר שהלכה כראשונים שמותר, ואינו חוזר בו, רק בשמים דורשים כבוד הרמ"א, והוכרחה לנדוד לקבל מאח אחר כשר לחליצה וכרמ"א.

המעשה הנ"ל נידון גם בשו"ת צפנת פענח ח"ג סימן פ (וחסרה שם סוף התשובה; גם לא מצויין שם שהמעשה היה בבתו), וכן בשו"ת לבוש מרדכי (אבן העזר סימן סד).

וראה עוד כאן.


כמדומני שהסיפור היה שהאח הרחוק לא היה שומר תורה ומצוות כלל אלא קומוניסט, והגאון הרוגטשובי טען שכיון שבכל מקרה הוא כופר בעיקר אין חילוק בינו לבין האח המומר, ואין עדיפות שהוא יחלוץ מאשר המומר, ואילו השרידי אש טען שאין דמיון בין מומר לכופר בעיקר, ואחרי שלגבי מומר נפסק הדין שאינו חולץ כשיש אח אחר אי אפשר לחלוץ על ידו גם כשהאח השני הוא כופר.
תלמידו של השרידי אש ומוציא כתביו בדור האחרון - הרב אברהם אבא וינגורט שליט"א - סיפר שמסר שיעור ברוסיה בפני יהודים שהתקרבו וחזרו ליהדות לאחר שהוריהם וסביהם היו קומוניסטים, ואמר להם שהם ההוכחה לכך שהשרידי אש צדק!

ההוא דאמר
הודעות: 875
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: התיחסות תורנית למבצע סיני <ולהצלחות הבאות ע"י הרשעים בכלל>

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 22, 2018 1:59 am

אעתיק [בשינוי סגנון מועט] מדברי הגרש"ד פינקוס [בספר שיצא מכתביו על התפילה].
בעת 'מלחמת סיני' התבטא אחד מגדולי ישראל זצ"ל, שכל הנצחונות של ה'ציונים' מגיעים מהסיטרא – אחרא, ואין זה מכח הקדושה . [א.ה. יש מהלך כזה במכתב מאליהו, שיש כח לשטן ולסט"א].
אולם מרן הגרי"ז זצ"ל, אמר דרך אחרת בענין. בגמ' בע"ז [נה,א] נאמר, "א"ל זונין לר"ע: 'לבי ולבך ידע דעבודת כוכבים לית בה מששא, והא קחזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו כי מצמדי, מ"ט'? [שנינו יודעים היטב שאין ממש בע"ז, ומכל מקום רואים אנו אנשים שהולכים חולים לע"ז וחוזרים בריאים לאחר שעובדים לע"ז] אמר לו: אמשול לך משל, למה"ד? לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים, ובא אדם אחד והפקיד לו בעדים. פעם אחת שכח והפקיד אצלו שלא בעדים, אמרה לו אשתו: 'בוא ונכפרנו', אמר לה: 'וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן אנו נאבד את אמונתנו'? כך יסורין, בשעה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן: 'שלא תלכו אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני'. כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים, אמרו יסורין: 'דין הוא שלא נצא', וחוזרין ואומרים: 'וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן אנו נאבד את שבועתנו'? והיינו דא"ר יוחנן 'מאי דכתיב 'וחליים רעים ונאמנים'? רעים – בשליחותן, ונאמנים – בשבועתן'. ממשיכה שם הגמ' ואומרת שיש בית עובדת כוכבים שכאשר העולם זקוקים לגשמים, נראה להם בחלום ואומר להם 'שחטו לי אדם ואוריד לכם גשם', וכאשר שוחטים יורד באמת הגשם. ועונה על כך רב יהודה עלפי"ד רב 'מאי דכתיב 'אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים'? מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם'.
וביאר מרן הגרי"ז זיע"א, שבאמת אף התירוץ על השאלה השניה של הגמ' כיצד יתכן שיורד מטר בשעה שמקיימים את ציווי העבודת כוכבים. הוא כעין התירוץ על הקושיא הקודמת. כלומר, שבעצם הגשם היה צריך לרדת בשעה זו מאליו, אלא שלעבודה זרה ניתן כח לעשות מעשה רמאות, שאדם יחשוב כאילו היא הורידה את הגשם. והיינו, שיודעת הסט"א שכעת הגיע זמנם של הגשמים, ומשום כך היא מגיעה לכומר ואומרת לו שישחוט אדם לע"ז, וכשנשחט האדם, אומרת הסט"א "הנה הגשם"..
המשיך הרב מבריסק, שמכאן למדנו, שלסט"א אין כלל כח וממשות. ואין הכוונה כדברי אותו גדול שהסטרא אחרא עשתה את הניצחון. אלא שעם ישראל היה נתון בסכנה גדולה והקב"ה הצילם על ידי אותם נצחונות, ואולם, לסט"א יש כח שבאותו רגע היא שלחה את החיילים הציונים, והם אומרים "אנחנו עשינו זאת".
נמצינו למדים מדברי הגרי"ז, שלסט"א אין כלל כח, ואולם טוענת ברמאות ואומרת כביכול "שכל מעשי הקב"ה היא פעלה זאת", בבחינת "כוחי ועוצם ידי" ושאר דבריו הכוזבים של היצה"ר.

מעט דבש
הודעות: 2718
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: התיחסות תורנית למבצע סיני <ולהצלחות הבאות ע"י הרשעים בכלל>

הודעהעל ידי מעט דבש » ה' מרץ 22, 2018 8:01 am

התייחסות הגרי"ז כבר נידונה באשכול לעיל. מדברי בעל המעשה (רבי יוסף ליס זצ"ל).


חזור אל “דרישת ציון”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים