מדינת ישראל באספקלריא תורנית

דרישה במצות ישוב ארץ ישראל ומשמעותה המעשית, וחקירה בסוגיית מדינת ישראל, סמליה וחגיה במשנת חכמים
לייטנר
הודעות: 4274
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי לייטנר » ו' דצמבר 09, 2016 12:25 pm

משולש כתב:ולו היו מגלים להם טיפה מהי יהדות כמו שמלמדים אותם מהו איסלם או נצרות להבדיל אא"ה.

נכתבו כאן הרבה הבלים, אבל זה אחד הגדולים ביותר.

משולש
הודעות: 4389
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי משולש » ש' דצמבר 10, 2016 10:18 pm

לייטנר כתב:
משולש כתב:ולו היו מגלים להם טיפה מהי יהדות כמו שמלמדים אותם מהו איסלם או נצרות להבדיל אא"ה.

נכתבו כאן הרבה הבלים, אבל זה אחד הגדולים ביותר.

תשובתך יפה ומנומקת להפליא.

תשובה חלקית:

ראה לדוגמא כאן: http://cms.education.gov.il/EducationCM ... benaim.htm

חומר לימודי הסטוריה לכתות ו' ז' של משרד החינוך.

הדגשתי חלק מהקטעים החמורים שמלמדים את הילדים, אתה מוזמן להראות כמה מתוך החומר המובא כאן מדבר על הדת היהודית (אם בכלל) וכמה מקום מוקדש להסביר את עיקרי האמונה של הנצרות (לסוגיה) והאיסלם.

כתה ו:
העולם היווני־רומי והיהודים (60 שעות לימוד)

מטרות

התלמידים:
יבינו כי מורשת העולם העתיק היווני־רומי היא אחד מיסודות תרבות המערב.
יבינו כי בתקופת הבית השני עוצבה זהותו הדתית והלאומית של עם ישראל ונוצקו הדפוסים לשמירת זהות זו בתנאי חיים של גולה.
יבינו את נסיבות צמיחתה של הנצרות כדת מונותאיסטית שנייה, מתחרה ליהדות.
יחידה 1: העולם היווני־הלניסטי והיהודים (27 שעות)

א. יוון הקלאסית - העולם של עיר-מדינה (10 שעות)


רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה


1. ייחודן של שתי ערי המדינה אתונה הדמוקרטית וספרטה המיליטריסטית
מאפייני המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו באתונה: שלטון העם על ידי העם באמצעות אספת העם ומועצת העם.
מאפייני המשטר בספרטה ויחס השלטון לאזרחים ולקבוצות הנשלטות.
המשותף והייחודי לשתי ערי־ המדינה אתונה וספרטה בנושאי: חברה, חיי היום־יום, דת וחינוך.
2. השפעתה ותרומתה של מורשת התרבות היוונית לתרבות המערב עד ימינו.
תחום האמנות - פיסול, ארכיטקטורה, תאטרון.
תחום הספורט - ענפי ספורט ואולימפיאדה.
דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
ניתוח מקורות כתובים וחזותיים (זיהוי רכיבים וקשרים), השוואה, הסקת מסקנות הציגו והסבירו את היתרונות והחסרונות של החיים בעיר־המדינה אתונה הדמוקרטית בהשוואה לחיים בעיר־המדינה ספרטה המיליטריסטית.
גיבוש עמדה מנומקת כמסקנות מההשוואה, גבשו עמדה מנומקת לצורת החיים המועדפת עליכם. הסבירו את העמדה ונמקו.
ניתוח מקורות כתובים וחזותיים, השוואה, הסקת מסקנות זהו במקורות חזותיים ממצאים הקשורים לחיי היום יום באתונה ותארו אותם.
עיינו במקורות חזותיים המתארים מבנים ביוון העתיקה וכן במקורות המתארים מבני ציבור ושלטון מהתקופה המודרנית באירופה ו/או ארה”ב. זהו את המאפיינים של כל אחד מהם השוו בין המאפיינים של המבנים ביוון לבין מבני ציבור ושלטון עכשוויים באירופה ו/או ארה”ב.
כמסקנה מההשוואה גבשו עמדה מנומקת במה השפיעה הארכיטקטורה היוונית על הארכיטקטורה בתרבות המערבית המודרנית.

הצעות דידקטיות
מומלץ:
להפנות את התלמידים לאתרי אינטרנט/ ספרים המציגים את הארכיטקטורה והפיסול ביוון העתיקה כדי שהתלמידים יתוודעו לפיסול ולארכיטקטורה היוונית ולארכיטקטורה כיום ויבחנו את השפעתם על תרבות המערב.
לחשוף את התלמידים למחזות יווניים, טרגדיה וקומדיה, שמוצגים גם היום, בתאטראות בישראל, לעודד את התלמידים להציג קטעים מהמחזות כדי שיראו את השפעת התאטרון היווני על התאטרון של ימינו.

ב. הלניזם והמפגש עם היהדות (17 שעות)


רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. כיצד הפכה תרבות יוון לנחלת העמים במזרח
כיבוש המזרח על ידי אלכסנדר מוקדון והקמת ממלכות הלניסטיות וייסוד ערי־מדינה יווניות במזרח על ידי יורשי אלכסנדר.
2. המפגש בין ההלניזם והיהדות בימי בית תלמי ובית סילוקוס
ההלניזם מפגיש בין התרבות היוונית לבין תרבויות המזרח: דו־ קיום בין תרבויות ודתות.
היחסים בין השלטון ההלניסטי והאוכלוסייה היהודית - אוטונומיה יהודית.
החברה היהודית, ההנהגה היהודית וחיי היום־יום.
דרכי התפשטות ההלניזם בקרב היהודים בארץ ישראל.
3. מרד המכבים - תגובה לסטיית השלטון הסלווקי ממדיניות של סובלנות דתית: רדיפת הדת היהודית
עמדת השכבות השונות בחברה היהודית כלפי המרד.
תוצאות המרד ותרומת בית חשמונאי להצלחתו.
4. ממלכת החשמונאים ומאפייניה - כינון ממלכה יהודית עצמאית
הרחבת גבולות הממלכה.
הקמת מוסדות שלטון וחברה.
השפעות הלניסטיות על הממלכה.
זרמים ומתחים פנימיים בחברה היהודית: פרושים, צדוקים ואיסיים.
דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
קריאת מפה התבוננו במפה היסטורית וסמנו בה את מסלול התפשטות האימפריה של אלכסנדר מוקדון. בצבעים שונים סמנו את העולם ההלניסטי שקם בעקבות כיבושיו.
ניתוח טקסטים, מיזוג,טיעון עיינו במקורות שונים והסבירו האם הנכם מסכימים עם הטענה שבמפגש בין התרבות היוונית לבין תרבויות המזרח מתקיים דו־קיום. נמקו את עמדתכם.
ניתוח טקסט מילולי, הערכת תרומה נתחו מקורות כתובים מספר מכבים ובחנו על פיהם את פועלם של החשמונאים, מתתיהו ובניו, במהלך המרד.
גבשו עמדה מנומקת בשאלת תרומתם של החשמונאים למאבק ביוונים ובמתייוונים.
קריאת מפה עיינו במפה היסטורית לתקופה זו ותארו את גידולה והתרחבותה של ממלכת החשמונאים העצמאית.
השוואה הסבירו את נושאי המחלוקת בחברה היהודית והשוו בין הפרושים, הצדוקים והאיסיים על פי הקטגוריות: השקפת עולם בנושאי אמונה והלכה, מעמד חברתי וכלכלי ואורח חיים.
הצעות דידקטיות
מומלץ:
לבקר באתרים ארכאולוגים הקשורים לתקופת החשמונאים ולתקופת הורדוס, ובדגם ירושלים בתקופת בית שני במוזיאון ישראל.
להציג בפני התלמידים מטבעות מתקופה זו כמקור היסטורי.

יחידה 2: העולם הרומי והיהודים (33 שעות)

ג. רומא האימפריאלית (7 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. הגורמים להתעצמותה של רומא והפיכתה מעיר מדינה לאימפריה
נושאי רשות:
הרפובליקה הרומית ומשטרה.
צמיחת האימפריה הרומית.
המעבר מרפובליקה לקיסרות
כוחו וייחודו של הצבא הרומי.
מאפייני השלטון האימפריאלי: פרובינציות, נציבים, אוטונומיה מקומית.
יחס האימפריה אל העמים הנשלטים.
דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
ניתוח טקסטים, מיזוג, הסקת מסקנות נתחו קטעי מקור מספריהם של היסטוריונים רומיים כמו פוליביוס והסבירו את תרומתם הייחודית של כל אחד מהגורמים (הצבא, מאפייני השלטון) להתעצמותה של רומא ולהפיכתה לאימפריה.

ד. הקיסרות הרומית; רומא ויהודה (26 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. השפעת המורשת, התרבות והמשפט הרומי עד ימינו
2. הגורמים לאבדן העצמאות והפיכת ממלכת החשמונאים למדינת־חסות רומית
ריב האחים, כיבוש ירושלים על ידי פומפיוס והפיכת יהודה למדינת חסות.
3. הדואליות שבשלטון הורדוס כמלך יהודה: "מלך קליינט" של רומא ומלך היהודים.
יחסי הורדוס וקשריו עם השלטון הרומי.
יחסי הורדוס והחברה היהודית והנכרית בא"י.
מפעלי הבנייה וייסוד ערים נוכריות בא"י.
הפצת התרבות הרומית בא"י.
חיסול בית חשמונאי.
בניין המקדש, פיתוח ירושלים ומרכזיותם בחיי החברה היהודית.
הסנהדרין והחכמים - מהנהגה רוחנית־דתית להנהגה חברתית ולאומית.
4. הפיכת יהודה לפרובינציה רומית הנשלטת על ידי נציבים רומים
יחס הנציבים הרומים לחברה היהודית.
המרד הגדול: הגורמים לפרוץ המרד, מהלכו, תוצאותיו והשלכותיו.
היהדות לאחר החורבן: מירושלים ליבנה - פעלם של רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל ותרומתם לשיקום החיים היהודיים לאחר חורבן ירושלים.
מרד בר־כוכבא: הגורמים למרד, תוצאותיו והלשכותיו.
החיים היהודיים בארץ ישראל לאחר המרד והקשר בין יהודי ארץ ישראל והתפוצות.
הפיכת בבל למרכז יהודי רוחני.

5. עליית הנצרות - מכת יהודית לדת חדשה
ישו ותלמידיו וביקורתם על החברה היהודית.
נסיבות התפשטות הנצרות ברחבי האימפריה הרומית והפיכתה מדת נרפדת לדת רשמית.
דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
מיון, שיפוטי, הסקת מסקנות מיינו בין הפעולות החיוביות לבין הפעולות השליליות של הורדוס כלפי היהודים בארץ ישראל בתחומים אלה: פיתוח הארץ, הפצת תרבות רומית, יחס לתושבים היהודים בארץ ישראל (מעמד, תעסוקה, פולחן דתי). כמסקנה מהמיון שעשיתם, גבשו עמדה מנומקת לדמותו ופועלו של הורדוס.
ניתוח מקור, העלאת השערות, טיעון נתחו מקורות היסטוריים המציגים את הרקע והסיבות למרד בר־כוכבא והעלו מגוון השערות בשאלה: מדוע העזו היהודים למרוד פעם נוספת ברומאים. הציגו טענה מנומקת האם ניתן היה למנוע את מרד בר־כוכבא. האם, לדעתכם, יכולה להיות טענה מנוגדת לטענתכם. נמקו.
קריאת מפה היסטורית באמצעות מפה היסטורית, הציגו את הפיזור הגאוגרפי של העם היהודי אחרי החורבן.
השוואה השוו את הדומה והשונה בין תוצאות המרד הגדול והשלכותיו לבין תוצאות מרד בר־ כוכבא והשלכותיו על העם היהודי וארץ ישראל.
הצדקת הידע וייצוגו בחברו את האירועים המרכזיים בעת העתיקה, נמקו מדוע הם מרכזיים וסמנו אותם על ציר הזמן.
הצעות דידקטיות
מומלץ:
לקיים משפט היסטורי להורדוס תוך שימוש באסטרטגיית טיעון.
לצאת עם תלמידים לסיורים באתרים ארכאולוגיים מתקופת הורדוס כמו: מצדה, הרודיון, ירושלים העתיקה, קיסריה
לקיים בימת דיון בוויכוח בין המתונים לקנאים בשאלה האם לצאת למרד ברומאים; שילוב אסטרטגיית טיעון.
לקיים בימת דיון בוויכוח בשאלה האם לצאת למרד ברומאים (מרד בר־כובא).
3. לבקר במוזיאון ישראל (הכל הספר) ולהתוודע לממצאים מתקופת בר־כוכבא.
לבקר במוזיאון ג'ו אלון ליד באר שבע ששמורים בו ממצאים מתקופת בר־כוכבא.
כדי שהתלמידים יבינו שבהיסטוריה אין גישה אחת נכונה עליהם להציג במליאת הכיתה את צירי הזמן שבנו, ולנמק למה בחרו באירועים האלה ולא באחרים.


כתה ז:

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (60 שעות למוד)

מטרות

התלמידים:
יבינו שאירופה בימי הביניים מושתתת על שני יסודות: דת ותרבות נוצריות ומשטר פאודלי.
יבינו שבימי הביניים התגבשו שתי דתות מונותאיסטיות חדשות, הנצרות והאסלאם, שהתעמתו ביניהן לא רק מבחינת האמונה הדתית, אלא גם מבחינה פוליטית.
יבינו שההבדלים במעמד היהודים ואורח חייהם בארצות האסלאם ובארצות הנצרות נבע בעיקר מהיחס ליהדות של כל אחת מדתות אלה.
יבינו את הגורמים שהביאו לשינוי בתפיסת האדם ומקומו בעולם בראשית העת החדשה ואת משמעות החידוש שבתפיסה זו.
יכירו ביטויים של ההומניזם ואידאל היופי באמנות ובאדריכלות בתקופת הרנסאנס (מאות 15-14).
יכירו את ההמצאות החדשות (הדפוס, מכשירי הניווט וכלי השיט) ויבינו כיצד הן שינו את פני העולם והשפיעו על חיי הפרט והחברה (מאות 16-15).
יבינו את הגורמים לקרע שנוצר בכנסייה הנוצרית בראשית המאה ה־ 16 ואת ההבדלים בין הכנסייה הקתולית לבין הכנסייה הפרוטסטנטית.

יחידה 1: ימי הביניים (37 שעות)

א. נפילת האימפריה הרומית: אירוע מכונן (נושא רשות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. שינוי המציאות באירופה בעקבות התפוררות האימפריה הרומית
נדידת העמים (פלישת שבטים שונים לאירופה) והשפעתה על היווצרות ממלכות אירופה.
קבלת הדת הנוצרית על ידי עמי אירופה והפיכת הנצרות לדת השלטת באירופה.
2.
תיחום תקופת ימי הביניים: גישות שונות לקביעת תחילתה וסופה של התקופה בהיסטוריה הכללית ובהיסטוריה של עם ישראל

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
קריאת מפה באמצעות מפה היסטורית, הציגו את מסלולי הנדידה של העמים והשבטים בראשית ימי הביניים וסמנו את הממלכות החדשות שקמו בעקבות הנדידה.

ב. הגיבוש מחדש של אירופה - תרבות נוצרית ומשטר פאודלי (10 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. התפתחות המשטר הפאודלי כמענה לשינויים שחלו באירופה עם התפוררות האימפריה הרומית
הגורמים להיווצרותו של המשטר הפאודלי.
המשטר הפאודלי: מלוכה וכנסייה (מבנה ומאפיינים).
המבנה ההיררכי הפאודלי והכנסייתי וחלוקת התפקידים והסמכויות במבנה זה.
2. השפעת מבנה המשטר הפאודלי על החברה
חברה מעמדית של מתפללים, לוחמים, עמלים.
תלות חוזית במערכת היחסים בין המעמדות בחברה הפאודלית (סניור, וסל).
חיי היום־יום בחברה הפאודלית.
3. אפיפיור וקיסר: מאבק בין מלוכה לכנסייה על עליונות ושליטה
מעמדה ותפקידה המרכזי של הכנסייה ומעורבותה בחברה בתחומי החיים השונים.
4. נוכחות הנצרות בתרבות האירופית: בספרות, באמנות ובארכיטקטורה (נושא רשות) .
5. צמיחת הערים וחיי היום־יום בחברה עירונית אוטונומית (גילדה, אוניברסיטה)

6. היהדות בתפיסת העולם הנוצרית כגורם המשפיע על מעמד היהודים בחברה הנוצרית
7. הקהילה היהודית באשכנז ומוסדותיה כגורם מרכזי בשמירת הזהות היהודית בתנאים של גולה (רבנו גרשום מאור הגולה, רש”י)

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
ייצוג מידע עיינו בטקסטים ותארו את המבנה החברתי ומערכות היחסים בין המעמדות השונים בחברה הפאודלית. הציגו זאת באמצעות תרשים.
השוואה השוו בין המעמדות השונים על פי אורח החיים ותנאי החיים.
הערכה בהתבסס על הידע וההבנה של הגורמים להיווצרות המשטר הפאודלי והמבנה שלו, העריכו במה היווה המבנה הפאודלי מענה לצורכי החברה.
יישום זהו סמלים ומוטיבים נוצריים ביצירות אמנות ואדריכלות של ימי הביניים.
הסקת מסקנות התבוננו ביצירות אמנות מתקופת ימי הביניים (ציור ופיסול), ובהתבסס עליהן הסבירו את יחס הנצרות ליהדות וליהודים באירופה.

הצעות דידקטיות
מומלץ:
להשתמש בתרשימי זרימה כדי להמחיש את המבנה ההיררכי של המשטר הפאודלי והכנסייתי, תפקידים וסמכויות.
להפנות את התלמידים למקורות שונים (אתרי אינטרנט, ספרים) המציגים יצירות אמנות ואדריכלות מתקופת ימי הביניים כדי שיעמדו על השפעת הנצרות על התרבות והחברה באירופה בימי הביניים.
להשתמש בתרשים זרימה המתאר את מבנה התפקידים והסמכויות של מוסדות הקהילה היהודית כדי להבהיר את המשמעות של חיים בקהילה יהודית.

ג. האסלאם - עלייתה של דת חדשה (10 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה

1. הנביא מוחמד מייסד האסלאם
ההתגלות, השליחות והמאבק של עובדי האלילים בנביא ובשליחותו במכה (622-610).
ההתגלות, השליחות והמאבק של עובדי האלילים בנביא ובשליחותו במכה (622-610).
2. עקרונות האמונה המוסלמית והמשותף לאסלאם, ליהדות ולנצרות
מצוות היסוד באסלאם: עדות, תפילה, צום, צדקה, עלייה למכה (חג’).
עקרונות האסלאם: אמונה באל אחד, בנביאים של “עמי הספר” (יהודים ונוצרים), בספרי הקודש של היהדות והנצרות, בעולם הבא.
3. התפשטות האסלאם והקמת אימפריה מוסלמית כחובה דתית

ג’האד (“דאר אל אסלאם”, “דאר אל חארב”) וקביעת היחס ללא־מוסלמים.
4. מעמד היהודים בחסות האסלאם:
יחסו של מוחמד לבני חסות (תנאי עומר).
אוטונומיה דתית־תרבותית־חברתית בתנאים של גולה־המרכז היהודי בבבל: הגאונים מנהיגי העם והשפעתם על עיצוב חיי היהודים בימי הביניים.

5. התרבות המוסלמית בשיאה במאה ה־ 10 ותרומתה לחברה ולתרבות האנושית
פילוסופיה, מדע ואמנות.

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
השוואה - הציגו נקודות דמיון הקיימות בעקרונות של שלוש הדתות: אסלאם, יהדות ונצרות.
השוואה - השוו בין מעמדם המשפטי של היהודים ומצבם התרבותי, החברתי והכלכלי בארצות הנצרות לבין מצבם בארצות האסלאם.
הסקת מסקנות - הסבירו מה הסיבה לשוני ביחס ליהודים ולמצבם החברתי, התרבותי והכלכלי בארצות האסלאם לעומת הארצות הנוצריות. נמקו.
ניתוח טקסטים חזותיים ומילוליים, מיזוג,הסקת מסקנות - התבוננו בכתבי יד, יצירות אמנות פלסטית ופיתוחים מדעיים מהתרבות המוסלמית בשיא פריחתה (באמצעות אתרי אינטרנט/ ספרים) והסבירו לאור זאת את תרומתם של המוסלמים להתפתחות החברה והתרבות.

ד. מסעי הצלב - עימות בין הנצרות לאסלאם (7 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. מסעי הצלב – עימות פוליטי ודתי
הסיבות למסעי הצלב.
2. היהודים בתקופת מסעי הצלב
יחס הצלבנים ליהודים במהלך מסעי הצלב; תגובת היהודים והתנהגותם בתקופת מסעי הצלב.
3. ממלכת ירושלים הצלבנית:
מאפיינים.
הגורמים לנפילת הממלכה וההשלכות המעשיות על ארץ ישראל והחברה בה

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
קריאת מפה היסטורית, הסקת מסקנות, העלאת השערות - סמנו במפה את מסלול מסע הצלב הראשון. כמסקנה מקריאת המפה: שערו מה הם הקשיים שניצבו בדרכם של הצלבנים.
חקר - עבודת חקר קבוצתית בנושא: התמודדות קהילה יהודית (אחת) באירופה עם הצלבנים בתקופת מסע צלב. במליאת הכיתה, כל קבוצה תציג את דרכי ההתמודדות של הקהילה שבחרה. הכיתה תדון בדפוסי התגובה ותנמק אותם גם בהתחשב בגורמים הסביבתיים של הקהילה.

הצעות דידקטיות
מומלץ:
לערוך סיור באתרים ארכאולוגיים מתקופת הממלכה הצלבנית

ה. יהודי ספרד בין נוצרים ומוסלמים (10 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. תור הזהב: פריחה תרבותית וחברתית
ספרד המוסלמית, דפוסי שלטון חברה ותרבות.
מעמד הקהילות היהודיות - החצרנים היהודים (שמואל הנגיד וחסדאי אבן שפרוט).
היצירה התרבותית היהודית “קודש וחול”: פרשנות המקרא, פילוסופיה והלכה, מדע ורפואה, דקדוק ושירה (שירי קודש וחול).

ההשפעות ההדדיות בין היהדות לאסלאם.
2. הכיבוש־מחדש של ספרד על ידי הנוצרים
השלטת הנצרות, האינקוויזיציה והאנוסים.
גירוש ספרד.
3. הפזורה היהודית אחרי הגירוש

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
טיעון - הביאו נימוקים לטענה שחיי היהודים בספרד המוסלמית היו “תור הזהב” בתולדות עם ישראל בגולה.
העלאת מגוון נקודות מבט, הסקת מסקנות - נתחו מקורות ראשוניים (עדויות) ומשניים על חיי היהודים בספרד הנוצרית והסבירו את הקשיים והדילמות של יהודי ספרד הנוצרית.
ניתוח מקורות ספרותיים וחזותיים, הסקת מסקנות - קראו בספרים על חיי היהודים בעקבות גירוש ספרד וצפו בסרטו של יהורם גאון “מטולדו לירושלים” (הוצאת סטימצקי) המציג את הפזורה היהודית בעקבות גירוש.
לאור זאת תארו את השבר הפיזי והנפשי של היהודים בעקבות גירוש ספרד ואת השפעתו על החברה היהודית לדורותיה.
קריאת מפה - הציגו את הפיזור הגאוגרפי החדש של קהילות ישראל אחרי הגירוש והסבירו את קשיי המגורשים במקומותיהם החדשים.

הצעות דידקטיות
הסעיף על ספרד המוסלמית יילמד ברמת ידע בלבד
לצפות בקטעים מהסדרה "ירושלים שהייתה בספרד", מסע בספרד עם יצחק נבון, סדרה תיעודית היסטורית שהופקה במלאת 500 שנים לגירוש ספרד.
לעודד את התלמידים לקרוא יצירות ספרות המתארות את חיי היהודים בספרד בתקופה זו. כמו הנער מסיביליה, בית אגולר.
לבקר בבית דונה גרציה בטבריה.

ו. המגפה השחורה - מהפכה דמוגרפית (1 שעה)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
תוצאות המגפה השחורה והשלכותיה על החברה והכלכלה באירופה

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
ניתוח נתונים סטטיסטיים,הסקת מסקנות אתרו ואספו נתונים סטטיסטיים על האוכלוסייה באירופה לפני המגפה השחורה ואחריה. לאור הנתונים, הסבירו מדוע המגפה השחורה מהווה נקודת מפנה בתולדות אירופה

יחידה 2: העת החדשה המוקדמת (23 שעות)

ז. רנסאנס והומניזם (11 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה
1. השינוי בתפיסת האדם ומקומו בעולם
ההומניזם במאות ה־ 15-14 והגילוי מחדש של התרבות הקלאסית.
2. הרנסאנס כתרבות עירונית
מרכזים עירוניים באיטליה בתקופת הרנסאנס וחשיבותם (יש להדגיש את פירנצה).
מאפייני השליט הרנסאנסי ותרומת שליטי הערים להתפתחות הרנסאנס.
החברה העירונית ואורח חייה.
חידושים באמנות ובאדריכלות - מיכלאנג’לו, ליאונרדו דה וינצי, בוטיצ’לי.
דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
ניתוח מקורות כתובים וחזותיים, הסקת מסקנות - עיינו במקורות שונים המבטאים את תפיסת ההומניסטים את האדם והעולם והסבירו את מאפייני האדם המצטיירים ממקורות אלה. התבוננו ביצירות אמנות של גדולי הרנסאנס (לאונרדו דה וינצ’י, מיכלאנג’לו, בוטיצ’לי ואחרים); ציינו אלו ממאפייני התפיסה החדשה של האדם באמנות באה לידי ביטוי בכל אחת מהיצירות.
מיזוג, טיעון - נתחו מגוון מקורות המתארים את פעילותם של השליטים בעיר־מדינה איטלקית (פירנצה, ונציה, מילנו, גנואה, רומא). הציגו עמדה מנומקת בשאלת חשיבותם ותרומתם של השליטים להתפתחות תרבות הרנסאנס בעיר.

ח. שינויים בעולם הדעת בעת החדשה המוקדמת (6 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה

1. המצאת הדפוס: טכנולוגיה חדשה והשפעתה על הידע והפצתו
2. עידן הגילויים הגאוגרפיים
פריצת גבולות אירופה.
ראשית פרישת ההגמוניה האירופית בעולם.
גילוי אמריקה ומפגש בין תרבויות.
דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן
טיעון - הביאו נימוקים לטענה שהמצאת הדפוס היא אחת המהפכות העיקריות בתולדות האנושות.
קריאת מפה, השוואה השוו בין שתי מפות מדיניות של העולם, אחת מתקופת ימה”ב והאחרת המציגה את תמונת העולם לאחר הגילויים הגאוגרפיים. ציינו על גבי המפה המציגה את תמונת העולם לאחר הגילויים הגאוגרפיים מהיכן הגיעו המגלים ומה המסלול שעברו מארץ מוצאם עד לארצות וליבשות החדשות.

ט. הרפורמציה: דת, חברה ומדינה (6 שעות)

רעיונות מרכזיים ומוקדי הוראה

1. הקרע בכנסייה הנוצרית
הגורמים לקרע בכנסייה.
ההבדלים בין עיקרי האמונה של הכנסייה הקתולית לבין עיקרי האמונה של הכנסייה הפרוטסטנטית.
2. יחסי דת ומדינה: השלכות הרפורמציה על המבנה הפוליטי באירופה (נושא רשות)

דוגמאות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שהנושא הנלמד מזמן

השוואה - השוו (המשותף והשונה) בין עיקרי האמונה של הכנסייה הקתולית לבין עיקרי האמונה של הכנסייה הפרוטסטנטית.
נערך לאחרונה על ידי משולש ב ש' דצמבר 10, 2016 10:24 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

משולש
הודעות: 4389
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי משולש » ש' דצמבר 10, 2016 10:23 pm

אבל חוץ מזה הדיון הוא צדדי מכיון שכמדומני שמוסכם על כולם שמלמדים שם כפירה גמורה בעיקר שזה הרבה יותר חמור אפילו מנצרות. וכבר היה עדיף שילמדו איסלם וגמרנו.

לייטנר
הודעות: 4274
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי לייטנר » ש' דצמבר 10, 2016 11:19 pm

יש כאן חוסר הבנה מובנה. אם מתייחסים לדתות אחרות תוך הרחבה ומתוך השוואה ליהדות שאינה מורחבת, כנראה שיש עליה ידע קודם...

משולש
הודעות: 4389
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי משולש » ד' דצמבר 14, 2016 9:45 pm

משולש כתב:על העלייה מגרוזיה קראתי מזמן ואני זוכר רק במעורפל שדיברו על זה.

להשלמת העניין מצאתי משהו בנושא:
קבצים מצורפים
גרוזיה.jpg
גרוזיה.jpg (252.59 KiB) נצפה 2786 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15024
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' דצמבר 14, 2016 10:39 pm

שאלה למי שיודע, אני לא יודע. האם היהודים שנשארו בגרוזיה ולא עלו ארצה הם דתיים?

משולש
הודעות: 4389
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי משולש » ה' דצמבר 15, 2016 12:35 am

אוצר החכמה כתב:שאלה למי שיודע, אני לא יודע. האם היהודים שנשארו בגרוזיה ולא עלו ארצה הם דתיים?

העליה שהוזכרה כאן היא משנות השבעים, אח"כ באו שאר היהודים בשנות התשעים (יחד עם כל שאר מליוני יהודי ברית המועצות).
אני מכיר מקרוב אנשים שהתעסקו בקירוב העולים מרוסיה, אנסה בלי נדר לברר אצלם אם יודעים על מצב היהדות של העולים מגרוזיה (גאורגיה, וכולל גם את קווקז).

משה ובני ישראל
הודעות: 521
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 7:27 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי משה ובני ישראל » ד' ינואר 25, 2017 11:58 am

הסרט המחכים "הרצל והציונות "

https://drive.google.com/file/d/0B4kRsd ... sp=sharing

מעט דבש
הודעות: 2687
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי מעט דבש » ה' פברואר 02, 2017 2:54 am

לעיל הובאו דברי הגאון רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"ל.

ובקטע הבא, נוסף עוד מדבריו בזה:

הגר''מ שטרנבוך שליט''א - עלון ויחי.GIF
הגר''מ שטרנבוך שליט''א - עלון ויחי.GIF (76.94 KiB) נצפה 2575 פעמים

נקדש את שמך בעולם
הודעות: 143
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ה' פברואר 02, 2017 9:57 pm

כיון שהפורום הזה מאד ארוך וקשה לי לעבור על כולו, אשמח אם מישהוא יוכל לציין קטעים שדנו בהם על ההשוואה בין רמת שמירת התורה בחוגי השלטון ובעם הפשוט בין תקופתנו לבין תקופת בית ראשון ושני,
כי לפי פשוטו של מקרא היה תקופות רבות שקיום התורה היה חלש מאד והיו חוטאים בעבירות חמורות ביותר ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה, וביותר במלכות עשרת השבטים ובמלכות אחרוני החשמונאים,
ואע"פ כן מצאנו בכמה מקומות שעם הביקורת של חז"ל והנביאים על החוטאים (ויש מלכים שגזרו עליהם שאין להם חלק לעולה"ב) מ"מ התיחסו בחיוב לעצם מציאות המלכות.
בתודה מראש .
נא"ש.

מעט דבש
הודעות: 2687
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי מעט דבש » ה' פברואר 02, 2017 11:33 pm

נקדש את שמך בעולם כתב:כיון שהפורום הזה מאד ארוך וקשה לי לעבור על כולו, אשמח אם מישהוא יוכל לציין קטעים שדנו בהם על ההשוואה בין רמת שמירת התורה בחוגי השלטון ובעם הפשוט בין תקופתנו לבין תקופת בית ראשון ושני,
כי לפי פשוטו של מקרא היה תקופות רבות שקיום התורה היה חלש מאד והיו חוטאים בעבירות חמורות ביותר ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה, וביותר במלכות עשרת השבטים ובמלכות אחרוני החשמונאים,
ואע"פ כן מצאנו בכמה מקומות שעם הביקורת של חז"ל והנביאים על החוטאים (ויש מלכים שגזרו עליהם שאין להם חלק לעולה"ב) מ"מ התיחסו בחיוב לעצם מציאות המלכות.

על עליית עזרא:
viewtopic.php?p=315764#p315764
על מלכות חשמונאי:
viewtopic.php?p=38864#p38864
viewtopic.php?p=38866#p38866
viewtopic.php?p=38871#p38871
viewtopic.php?p=38889#p38889
viewtopic.php?p=39126#p39126
viewtopic.php?p=159979#p159979
viewtopic.php?p=325531#p325531

איש גלילי
הודעות: 2041
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' מאי 01, 2017 11:40 pm


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15024
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מאי 02, 2017 12:06 am

מה שנכון נכון כתב:קדוש ליום העצמאות.
יוֹם הָעַצְמָאוּת וַיְכֻלּוּ וַיִיתַּמּוּ יְמֵי הַגָּלּות,
וַיְכַל עַם יִשְׂרָאֵל בְּ-ה בְּאִיָּיר לַחְתּוֹם מְגִלָּתוֹ,
וַיַּכְרֵז בּוֹ בַּיוֹם עַל הֲקָמַת יִשְׂרָאֵל מְדִינָתוֹ,
וַיִגְמֹר הָעָם אֶת הַהַלֵּל עַל פְּאֵר יְצִירָתוֹ
וַיּעֲשֵׂהוּ לְיוֹם חַג לְדוֹרוֹת
כִּי בּוֹ הִגְשִׁים אֶת מִקְצָת הַחֲלוֹמוֹת
בִּרְשׁוּת כָּל הַמְסוּבִּים
לְחַיִּים
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן
אָמֵן
נְבָרֵךְ אֶת עַם יִשְׂרָאֵל, עַם עוֹלָם,
אֲשֶׁר קִדֵשׁ הַחַיִּים וְרָצָה בָּהֶם,
וְיוֹם חַג עַצְמָאוּתוֹ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן הוֹרִישׁ לָנוּ,
זִיכָּרוֹן לְדוֹר הַתְּקוּמָה, רֵאשִׁית צְמִיחַת הַגְּאֻלָּה
זֵכֶר לַיְּצִיאָה מִשִּעְבּוּד גָלֻיוֹת,
וְיוֹם חַג זֶה לְאַהֲבָה וּלְשָׁלוֹם הִנְחִילָנוּ
בָּרוּךְ הָעַם אֲשֶר הַיּוֹם יוֹם חַג עַצְמָאוּתוֹ.
אָמֵן


ויוצרות ליום העצמאות מר' מנחם עמנואל הרטום.
הקובץ המצורף יוצרות.GIF לא זמין יותר.


יוצרות.GIF
יוצרות.GIF (41.08 KiB) נצפה 2277 פעמיםhttp://toravoda.org.il/node/84


מה פירוש לא נבוא עד הלום ונלחם בכם לעילום? מה פירוש המילה לעילום?

מה שנכון נכון
הודעות: 8186
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מאי 02, 2017 12:10 am

אוצר החכמה כתב:מה פירוש לא נבוא עד הלום ונלחם בכם לעילום? מה פירוש המילה לעילום?

לעולם. לישנא דקרא הוא בדה"ב לג,ז. [ובבהמ"ז בברית: הרחמן הוא ישלח לנו כה"צ אשר לוקח לעילום].

איש גלילי
הודעות: 2041
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' מאי 02, 2017 5:37 am

לא ראיתי אם הועלה כבר.
כבשי דרחמנא.pdf
(280.33 KiB) הורד 87 פעמים

מעט דבש
הודעות: 2687
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' מאי 02, 2017 8:51 am

המכתב (השלם) נמצא כאן:
viewtopic.php?p=218334#p218334

שים-שלום
הודעות: 252
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי שים-שלום » ו' מאי 12, 2017 10:55 am

בדיעבד היה צרך להתפרסם כאן
יועיל מאוד לכלל הציבורים, לשמוע את הטענות הדת"ל, ותשובותיהם בס"ד בצידם
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=33549

גביר
הודעות: 715
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי גביר » ד' אוקטובר 25, 2017 10:16 am

מעין יוצר ליום העצמאות מאת הרטום נדפס גם בסידור כמנהג בני רומי הנהוג בירושלים, מהדורת סרמונטה פיאטלי

מצליח
הודעות: 321
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי מצליח » ג' נובמבר 14, 2017 9:14 pm

הראני ידידי מכתבו של ר"ש בראך מקאשוי ז"ל שלכאורה משמע מדבריו שאילו היתה המדינה מתנהלת עפ"י דת תורה לא היה חשש בדבר משום העברה על השבועות, עי' היטב בד"ה והגרועים.
קבצים מצורפים
מדינה עפ תורה.pdf
(333.92 KiB) הורד 46 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 6595
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' ינואר 04, 2018 10:12 pm

על היחס התורני/חרדי לחגיגות ה' באייר, ראיתי כעת זוית אחרת אצל הגר"י לוינשטיין. מצורף.

אור יחזקאל אמונה.png
אור יחזקאל אמונה.png (90.6 KiB) נצפה 993 פעמים

עבד הזמן
הודעות: 278
הצטרף: ה' דצמבר 14, 2017 12:13 pm

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

הודעהעל ידי עבד הזמן » א' ינואר 07, 2018 2:31 pm

כיוון שצוטט מעליי היחס לה' באייר לא אמנע מלהביא שבגבעת הישיבה היה גם יחס אחר
קבצים מצורפים
IMG-20171230-WA0000.jpg
IMG-20171230-WA0000.jpg (173.69 KiB) נצפה 937 פעמים


חזור אל “דרישת ציון”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים