אדמורי"ם כפוסקים - עמוד 2 - פורום אוצר החכמה

אדמורי"ם כפוסקים

ונתנו ידידים
הודעות: 505
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » א' אוגוסט 27, 2017 10:18 pm

ברקים רב כתב:החידושי הרי"ם היה רב העיירה גור, ולפי המסופר כמעט שנתמנה לרבנות וורשא.
גם נכדו השפת אמת היה רב העיירה גור [עוד קודם שנעשה לרבי].
וכפה"נ לא הייתה החלוקה כל כך ברורה כמו היום בין גאון וראש ישיבה ובין דיין ופוסק.

תודה רבה זה לא ידעתי וזו בדיוק היתה שאלתי,
קאצק כתב:החידושי הרים הי' גאון מופלא וכמובן שכל מי שיודע את כל התורה יכול לדבר בהלכה ולפסוק וגם יפנו אליו גדולי דורו בשאלות, אמנם שאלתי אם הי' ידוע בעולם כרב ופוסק או שהי' ידוע כגאון וראש ישיבה, והאם הי' הרב בעירו או דיין וכדומה. אמנם יש שו"ת אבל לא גדול.

ידוע כי הרי"ם חיבר ספר על חו"מ והשרף מקוצק אמר לו לבער את החיבור מהעולם , היות וחיבורו ידחה את הש"ך, עיין מאיר עיני הגולה אות רסא[/quote]
ומה רוצה כבודו להוכיח מכך (האם חשב שחושן משפט הוא דבר ששייך רק לפוסקים)

על האשל אברהם מעולם לא שמעתי ששימש כאדמור ועדיין לא שוכנעתי

עמקן
הודעות: 879
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי עמקן » א' אוגוסט 27, 2017 10:37 pm

קאצק כתב:ידוע כי הרי"ם חיבר ספר על חו"מ והשרף מקוצק אמר לו לבער את החיבור מהעולם , היות וחיבורו ידחה את הש"ך, עיין מאיר עיני הגולה אות רסא

החדושי הרי"ם היה באמת ת"ח גדול, וספריו מעידים עליו. רק חבל שסופרים קטנים חושבים שהם צריכים להגדיל הגדול שלהם ע"י הגזמות ושקרים, וזה רק מוריד הנאמנות שלהם גם לגבי הדברים האמיתיים שלהם. חידושי הרי"ם על חו"מ נדפס, ולא נראה שהש"ך נדחה כלל. כמובן אין זה מגרע מגדלותו כלל שהרי לא שהיה שום צד שספר בדורו יהיה בכחו לדחות הש"ך, וגם ספרים מקובלים יותר כגון התומים קצה"ח ונתה"מ לא דחו הש"ך.

קאצק
הודעות: 221
הצטרף: ד' אוגוסט 28, 2013 1:30 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי קאצק » א' אוגוסט 27, 2017 10:52 pm

עמקן כתב:
קאצק כתב:ידוע כי הרי"ם חיבר ספר על חו"מ והשרף מקוצק אמר לו לבער את החיבור מהעולם , היות וחיבורו ידחה את הש"ך, עיין מאיר עיני הגולה אות רסא

החדושי הרי"ם היה באמת ת"ח גדול, וספריו מעידים עליו. רק חבל שסופרים קטנים חושבים שהם צריכים להגדיל הגדול שלהם ע"י הגזמות ושקרים, וזה רק מוריד הנאמנות שלהם גם לגבי הדברים האמיתיים שלהם. חידושי הרי"ם על חו"מ נדפס, ולא נראה שהש"ך נדחה כלל. כמובן אין זה מגרע מגדלותו כלל שהרי לא שהיה שום צד שספר בדורו יהיה בכחו לדחות הש"ך, וגם ספרים מקובלים יותר כגון התומים קצה"ח ונתה"מ לא דחו הש"ך.

נא עיין במקור שכתבתי

עמקן
הודעות: 879
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי עמקן » א' אוגוסט 27, 2017 11:19 pm

קאצק כתב:נא עיין במקור שכתבתי

במקום להביא דבר תמוה ושוב לענות שיש לעיין במקור שכתבת, או תביא המקור או אל תכתוב חצי דברים.

קאצק
הודעות: 221
הצטרף: ד' אוגוסט 28, 2013 1:30 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי קאצק » ב' אוגוסט 28, 2017 9:22 am

להלן המקור

(רסא ) סיפר הר' מאיר לנדשטיין ע"ה מווארשא שפ"א כשנסע יחד עם רבינו זצ"ל לקאצק ראה בווארשא קודם הנסיעה שרבינו לוקח אתו בין חפציו פנקס א' עב מן כתבי ידיו ובבואם לקאצק ראה שרבינו נכנס לחדר מרן הק' זצ"ל והפנקס הנ"ל תחת אצל ידיו , ויהי הדבר לפלא בעיניו ואחר אשר שהה רבינו בחדר מרן זצ"ל ומן רב יצא משם והפנקס בידו ופניו היו בוערים כלפיד אש והי' נראה כאלו דמעות נוזלים מעיניו ובבואו לחדר אכסניא שלו הדליק כלי מקטרת עשן שלו וסיבב את חדרו הלוך ושוב זמן רב והעמיק במחשבותיו ולא דיבר מאומה והבית כמעט נתמלא עשן אח"כ אמר לר"מ הנ"ל שיביא איזה קסמי עץ ומעט נפט וכן עשה והדליק הקסמים על רצפת הבית אז אמר להר"מ תדע כי זה כמה שנים שאני עסוק בחיבור ארוך על שו"ע חו"מ והחיבור הזה היי אצלי כבבת עיני כי נחשב אצלי הרבה יותר מכל החיבורים הרבים אשר לי וממש עמלתי בו בזעת אפי ואינני מרגיש שום צד פני' או קינתור ח"ו בכתיבת חיבור זה ועפ"י רוב הי' עיקר עבודתי בחיבור זה שנתאמצתי בכל האפשרות להעמיד דברי רבותינו הראשונים וליישב את הקושיות שהקשה עליהם הש"כ ע"י בירור ההלכה בעיון עמוק ונכון בדרך האמת והנה לקחתי עמי החיבור ההוא והראיתיו להרבי שיהי' ועיין בו זמן רב ואח"כ אמר לי חיבור זה הוא באמת דבר יקר, אבל אני חושש כי אם יודפס חיבור זה, ייטב בעיני הלומדים והדיינים יפסקו הלכה ממנו והעולם יעזבו את הלימוד בספר ש"כ , ולכן דעתי לבער החיבור מן העולם כי אין זהו מן היושר שחיבור מאוחר כזה ידחה חיבור הש"כ אשר למד תורה לשמה ביגיעה והתמדה התפעל מאוד רבינו זצ"ל ואמר ברגש גדול להר"מ תדע כי כל הון לא ישווה בעיני נגד החיבור היקר הזה ומצדי איני מרגיש גם כעת טעם נכון שאצטרך לבערו מן העולם אבל הלא מצוה לשמוע דברי חכמים לכן אני מבטל דעתי מפני דעתו שיחי' והבעיר האש בזריזות נפלאה ונתן החיבור על האש בשמחה גדולה ועמד כך אצל המדורה עד שנשרף כולו ופניו הקדושים צהלו מרוב חדוה ,וסיפר הר"מ כי בלילה שלאחריו הי' הוא אצל מרן הק' זצ"ל ושאלו אם נודע לו מה עשה רבינו עם החיבור שהביא לכאן וסיפר לו ר"מ שהוא הי' באותו מעמד כאשר שרפו , אז א"ל מרן זצ"ל יש להתפלא על אדם גדול זה ועל מדת טוב עין אשר בקרבו כי זהו ענין גדול אשר פעל בנפשו לבטל רצונו מפני רצוני ולשרוף חיבור כזה שנכתב שם ד"ת יקרים ואמתים ע"ד האמת לשמה בלי שום פני' ותדע כי אור תורתו מתחיל כעת לזרוח ויאיר ממש כל העולם בחכמת תורתו כי חידושיו יתקבלו בכל העולם עכל"ק

א' זעירא
הודעות: 365
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:00 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי א' זעירא » ב' אוגוסט 28, 2017 10:55 am

חסידישע מעש'לה...
מה הבעיה שידחו את הש"ך? הרי גם הש"ך דחה את ספרי קודמיו, ולמה אסור לדחות את הש"ך באם יצא לאור ספר טוב ממנו בענייני חו"מ?
או אולי כוונת המספר שהרי"ם אולי לא למד מספיק תורה לשמה מתוך יגיעה והתמדה?

דרומי
הודעות: 3371
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי דרומי » ב' אוגוסט 28, 2017 10:58 am

איני מחווה דיעה על עצם הסיפור, אולם יש תקדימים לדבר.

על בעל התניא מסופר שחיבר פירוש על התורה, ובאו אליו בחלום הלילה המפרשים - כמדומני הרמב"ן - וטענו שבגלל פירושו לא יסתכלו עוד בפירוש שלהם, ולכן ביער אותו מן העולם. איני זוכר כרגע המקור והפרטים המדוייקים.

א' זעירא
הודעות: 365
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:00 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי א' זעירא » ב' אוגוסט 28, 2017 2:06 pm

דרומי כתב:איני מחווה דיעה על עצם הסיפור, אולם יש תקדימים לדבר.

על בעל התניא מסופר שחיבר פירוש על התורה, ובאו אליו בחלום הלילה המפרשים - כמדומני הרמב"ן - וטענו שבגלל פירושו לא יסתכלו עוד בפירוש שלהם, ולכן ביער אותו מן העולם. איני זוכר כרגע המקור והפרטים המדוייקים.

מקור הסיפור ברשימות הריי"צ (כת"י). רש"י, האבן עזרא והרמב"ן התגלו אליו וטענו לפניו על שמונע מהם את זכותם להיות ממזכי הרבים בפירושיהם, על ידי שפירושו יתקבל וידחוק את פירושם...

סגי נהור
הודעות: 2516
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' אוגוסט 28, 2017 2:21 pm

הסיפור הוא שכתב פירוש שבתוכו כלל את שלושת פירושיהם של רש"י, האבן עזרא והרמב"ן, והתביעה בחלום ע"פ המסופר היתה שהלומדים לא יעיינו במקור כי יסתפקו בפירוש הכולל (יחי ההבדל הקטן).

פרנקל תאומים
הודעות: 1558
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' אוגוסט 28, 2017 2:29 pm

ונתנו ידידים כתב:על האשל אברהם מעולם לא שמעתי ששימש כאדמור ועדיין לא שוכנעתי

הא"א ודע"ק זי"ע שימש גם כאדמו"ר והנהיג עדת חסידים. בנו רבי ישראל לייב מבוטשאטש זצ"ל ירש את אדמו"רותו.

מכון חכמי ספרד
הודעות: 801
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 10:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי מכון חכמי ספרד » ש' ספטמבר 09, 2017 10:03 pm

האם למהר"ץ חיות היתה זיקה חסידית?

ישנו
הודעות: 405
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2016 9:39 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי ישנו » א' ספטמבר 10, 2017 1:07 am

שמעתי על ת"ח חשוב שכתב ספר להפריך את כל הסיפורים המדומיינים על אלו שכתבו ספרים וגנזו אותם, אלא שנתגלו אליו בחלום מחברי הסיפורים וביקשו שיגנוז את ספרו וכן עשה.

מכון חכמי ספרד
הודעות: 801
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 10:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי מכון חכמי ספרד » א' ספטמבר 10, 2017 10:48 am

ישנו כתב:שמעתי על ת"ח חשוב שכתב ספר להפריך את כל הסיפורים המדומיינים על אלו שכתבו ספרים וגנזו אותם, אלא שנתגלו אליו בחלום מחברי הסיפורים וביקשו שיגנוז את ספרו וכן עשה.


תמשיך את הקונספט: "ואמרו לו שספרו עלול לדחוק את הספרים האחרים, ועל כן העלה את האש באח ושרף את כל כתביו" - - -

במידה וסיפורים קדמונים כאלו נבדו מלבו של חסיד אדוק ברבו, ואין בהם אמת, יש כאן מימד של 'מתכבד בקלון חבירו'.

סגי נהור
הודעות: 2516
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי סגי נהור » א' ספטמבר 10, 2017 12:30 pm

הנה עוד סיפור חסידי מדומיין:
viewtopic.php?f=7&t=35531

כדכד
הודעות: 2558
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי כדכד » א' ספטמבר 10, 2017 5:20 pm

מכון חכמי ספרד כתב:האם למהר"ץ חיות היתה זיקה חסידית?

לא.
הוא היה רחוק מאד מהחסידות

מכון חכמי ספרד
הודעות: 801
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 10:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי מכון חכמי ספרד » א' ספטמבר 10, 2017 7:23 pm

כדכד כתב:
מכון חכמי ספרד כתב:האם למהר"ץ חיות היתה זיקה חסידית?

לא.
הוא היה רחוק מאד מהחסידות


כי בתמונתו הוא מופיע לבוש בסטראקעס חסידי, עם רצועות סאמט, אחד קצר והשני ארוך.
קבצים מצורפים
מהרץ_חיות.jpg
מהרץ_חיות.jpg (31.47 KiB) נצפה 2650 פעמים

איש גלילי
הודעות: 2162
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי איש גלילי » א' ספטמבר 10, 2017 8:21 pm

זה סגנון הלבוש הרבני המקומי, ללא קשר לדעותיו של הרב.

ארי
הודעות: 123
הצטרף: ה' מרץ 27, 2014 5:57 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי ארי » א' ספטמבר 17, 2017 7:16 pm

סגי נהור כתב:הנה עוד סיפור חסידי מדומיין:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=35531

חזק ביותר.

הצעיר באלפי
הודעות: 402
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » א' ספטמבר 17, 2017 8:27 pm

סגי נהור כתב:הנה עוד סיפור חסידי מדומיין:
viewtopic.php?f=7&t=35531


למה אתם אומרים שזה סיפור חסידי מדמיין ???!!!!
בבקשה תסביר את עצמך !

איש גלילי
הודעות: 2162
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי איש גלילי » א' ספטמבר 17, 2017 8:49 pm

הצעיר באלפי כתב:
סגי נהור כתב:הנה עוד סיפור חסידי מדומיין:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=35531


למה אתם אומרים שזה סיפור חסידי מדמיין ???!!!!
בבקשה תסביר את עצמך !

צ"ל סיפור 'חסידי' 'מדומיין' ולק"מ.

יושב סתר
הודעות: 253
הצטרף: א' נובמבר 20, 2016 8:17 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי יושב סתר » ג' אוקטובר 17, 2017 7:52 pm

סגי נהור כתב:הנה עוד סיפור חסידי מדומיין:
viewtopic.php?f=7&t=35531

מה מדומיין???
מי שקצת עמל בדברי החזו"א יודע כמה לשונו היא שפת ראשונים מובהקת, בקצרה ממש ובגניזת תוכן רב בכל מילה וכו', לא אתפלא אם בזמנו היו עוד חכמים שטעו בספרו שנדפס בעילום שם וייחסוהו לא' הראשונים.
בהשוואה לסיפורים לעיל שמזכירים חלומות של מוחמד ומאמיניו.... נו באמת?

דרומי
הודעות: 3371
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי דרומי » ג' אוקטובר 17, 2017 8:00 pm

צא ובשר לסוסים ולחמורים

גיזונטע קאפ
הודעות: 237
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ג' נובמבר 14, 2017 11:45 pm

קאצק כתב:
ונתנו ידידים כתב:
כדכד כתב:האשל אברהם נהג אדמו"רות והחידושי הרי"ם היה פוסק

החידושי הרים הי' גאון מופלא וכמובן שכל מי שיודע את כל התורה יכול לדבר בהלכה ולפסוק וגם יפנו אליו גדולי דורו בשאלות, אמנם שאלתי אם הי' ידוע בעולם כרב ופוסק או שהי' ידוע כגאון וראש ישיבה, והאם הי' הרב בעירו או דיין וכדומה. אמנם יש שו"ת אבל לא גדול.

ידוע כי הרי"ם חיבר ספר על חו"מ והשרף מקוצק אמר לו לבער את החיבור מהעולם , היות וחיבורו ידחה את הש"ך, עיין מאיר עיני הגולה אות רסא

יש לנו כמה חיבורים מוצלחים על חו"מ קצ"ה נתה"מ ועוד, מישהו מהם דחה את הש"ך?

כדכד
הודעות: 2558
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי כדכד » ד' נובמבר 15, 2017 6:42 am

א. כן. ב. לפי הנוסחח ששמעתי מטרת החיבור היתה לדחות את הש"ך

ונתנו ידידים
הודעות: 505
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ד' נובמבר 15, 2017 9:10 pm

א. החידושי הרים הי' עובד הרבה ליישב דברי רבותינו הראשונים, ופעם אמר להבית אפרים (משהו בערך כזה אם זכרוני אינו מטעה אותי) שבשעה שהוא עמל לכתוב פלפולים ארוכים הוא עמל ליישב תשובת הרשבא מוקשה. ומכיון שהשך חולק הרבה על ראשונים ומרבה להקשות על דבריהם רצה הוא ליישבם ובזה הי' דוחה אותו. (לבאר דברי כדכד)
ב. פי' הפשוט של המעשה הוא שכן, הגם שהקצות והנתיבות בכל גדלותם לא דחו את לימוד השך אמנם פירוש זה של החי' הרים (ברוב גאונותו) הי' לוקח את מקומו של לימוד השך, אמנם יתכן דהיינו משום שהי' פי' ארוך על השוע וכדרך השך ולא הערות על השך והתומים כהקצות והנתיבות

גיזונטע קאפ
הודעות: 237
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' נובמבר 16, 2017 12:51 am

לא מצליח להבין למה כל הסיפורים מהסוג הזה הם סיפורי חסידים, יש כאן שני מאפיינים, דבר ראשון שזה משהו שאין כדוגמתו, דהיינו מזמן כתיבת הש"ך לפני כ350 שנה שמשמשו בדבריו כל הפוסקים, ועוד לא מצינו מישהו שעשה כן, לא הרעק"א לא הנתיבות לא הנו"ב לא החת"ס ועוד כל הגדולים המפורסמים שכל העולם עומד עליהם, לא עשו זאת, ואילו החידושי הרי"ם הוא זה שעשה זאת.
ועוד מוטיב מרכזי בסיפורים האלו שזה תמיד דבר שאי אפשר להוכיח, שהרי החיבור נגנז.
באשכול שכן על הרש"ש מובא סיפור על איזה אדמו"ר שטען שנשמט מהרש"ש רמב"ם מפורש, וסיים שאצל הרבי ר' אלימלך זה לא היה יכול לקרות.
שוב, לא הגר"א לא הנו"ב לא הקצ"ה לא החת"ס לא החוו"ד, לא המג"א וכו' וכו', אצל הרבי ר' אלימלך! זה לא יכל לקרות.
ושוב לך תוכיח, אין לאף אחד שום צל של מושג עד כמה הייתה גאונותו של רבי אלימלך, אין ספר שמוכיח זאת, אין תלמידים שתורתם מפורסמת שהעידו שקבלו את תורתם בנגלה ממנו, מי יכול להכחיש את זה שכל הגדולים יכולים לשכוח רמב"ם והוא לא, איני בא חלילה להמעיט כי הוא זה בגדלותו של הרבי הקדוש רבי אלימלך, בודאי היה גאון אדיר ועצום, אבל אם תאמר כזאת על גאון מפורסם אפשר להתווכח ולהוכיח לא ככה, מספרים על הרבי ר' אלימלך ולך תוכיח שזה לא ככה, האם זה לא אומר דרשני שמדביקים סיפור כזה דווקא עליו?
מייעץ לחסידים, אתם ממציאים סיפורים שלא מגדלים לא את המספרים, ולא את נשואי הסיפורים, החידושי הרי"ם היה גאון עולמי, לא צריך סיפורים כאלו.
אני לא מבין בכלל למה צריך סיפורים כאלו, את הליטאים זה לא משכנע, יש משקל ברור לרבותינו האחרונים, וסיפורים כאלו על החידושי הרי"ם לא יוסיפו למשקלו, שהוא גבוה בלאו הכי, והחסידים לא צריכים את זה, גם אם הוא היה ע"ה זה לא היה משנה להם כלום, אז בשביל מה זה טוב.

דרומי
הודעות: 3371
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי דרומי » ה' נובמבר 16, 2017 10:58 am

החסידים ברובם לא ממציאים סיפורים אלא פשוט חוזרים על מה ששמעו מאבותיהם וכו'.

לעצם השאלה למאי נפק"מ, התשובה פשוטה, כשחסיד מרגיש קשר עז עם רבו מעניין אותו כל פרט שאירע עמו.

כלומר, אין בסיפורים אלו כוונה לשכנע אף אחד, אלא פשוט לספר דברים כהוויתם על מי שאותו מחבבים ומייקרים.

ויש גם בגמרא כעין זה, איני זוכר הלשון המדוייקת (משהו עם "מילתא .. יקרא")

בקרו טלה
הודעות: 2224
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' נובמבר 16, 2017 11:47 am

דרומי כתב:ויש גם בגמרא כעין זה, איני זוכר הלשון המדוייקת (משהו עם "מילתא .. יקרא")

שבת י:
היינו דאמר רב מילתא אלבישייהו יקירא
וברש"י
כלומר לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל בשמועותיו אתה מחזר אחריהם

קאצק
הודעות: 221
הצטרף: ד' אוגוסט 28, 2013 1:30 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי קאצק » ה' נובמבר 16, 2017 12:38 pm

כנראה שרק הסיפורים על הגאון, על ר' חיים מבריסק, על החזון איש, וביחוד על ר' חיים קניבסקי הם נכונים ומאד מאד מדויקים.

את הסיפור הנ"ל סיפר הרה"ח ר' מאיר לאנדשטיין מווארשא ,אשר היה נאמן ביתו של החי' הרי"ם לאחר פטירת בנו הרה"ק אברהם מרדכי, אבי השפת אמת , בספר שקיבל הסכמה מהאמרי אמת.

בין היתר אמר החי' הרי"מ לר' מאיר הנ"ל :
תדע כי זה כמה שנים שאני עסוק בחיבור ארוך על שו"ע חו"מ, והחיבור הזה היה אצלי כבבת עיני כי נחשב אצלי הרבה יותר מכל החיבורים הרבים אשר לי, וממש עמלתי בו בזעת אפי ואינני מרגיש שום צד פני' או קינתור ח"ו בכתיבת חיבור זה, ועל פי רוב היה עיקר עבודתי בחיבור זה שהתאמצתי בכל האפשרות להעמיד דברי רבותינו הראשונים וליישב את הקושיות שהקשה עליהם הש"ך, ע"י בירור ההלכה בעיון עמוק ונכון בדרך האמת.

גיזונטע קאפ
הודעות: 237
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' נובמבר 16, 2017 2:36 pm

קאצק כתב:כנראה שרק הסיפורים על הגאון, על ר' חיים מבריסק, על החזון איש, וביחוד על ר' חיים קניבסקי הם נכונים ומאד מאד מדויקים.

את הסיפור הנ"ל סיפר הרה"ח ר' מאיר לאנדשטיין מווארשא ,אשר היה נאמן ביתו של החי' הרי"ם לאחר פטירת בנו הרה"ק אברהם מרדכי, אבי השפת אמת , בספר שקיבל הסכמה מהאמרי אמת.

בין היתר אמר החי' הרי"מ לר' מאיר הנ"ל :
תדע כי זה כמה שנים שאני עסוק בחיבור ארוך על שו"ע חו"מ, והחיבור הזה היה אצלי כבבת עיני כי נחשב אצלי הרבה יותר מכל החיבורים הרבים אשר לי, וממש עמלתי בו בזעת אפי ואינני מרגיש שום צד פני' או קינתור ח"ו בכתיבת חיבור זה, ועל פי רוב היה עיקר עבודתי בחיבור זה שהתאמצתי בכל האפשרות להעמיד דברי רבותינו הראשונים וליישב את הקושיות שהקשה עליהם הש"ך, ע"י בירור ההלכה בעיון עמוק ונכון בדרך האמת.

מה שאמר שזה חיבור שיגע בו כל חייו וכו', זה דבר נפלא, ומעיד על גדלותו, וזה מרגש כל לב, וזה בדיוק מה ששאלתי על התוספת של "היה דוחה את הש"ך"
באתי בתלונה על מאפיין שיש בסיפורי חסידים, שיש בהם דברים שיוצאים מגדר הרגיל, ותמיד בדברים שא"א להוכיח.
אם היית מספר שהגר"ח קנייבסקי כתב חיבור של 5 כרכים על חידושי הגר"ח מבריסק, ולא הוציא אותם מפני שזה ידחה את את דברי הגר"ח לגמרי אף אחד לא היה מאמין, ואכן אצל הלטאיים אין סיפורים שנראים כמוגזמים, והדברים שמסופרים עליהם תואמים פחות או יותר את מה שידוע עליהם, אף אחד לא יספר שהגרי"ז מבריסק היה טובל 1000 טבילות ביום, ולא שהיה פורח באויר בעת לימודו, ולא יספר שאחד מצדיקי ליטא בגיל 14 ניצח את ר' יוסף ענגיל בבקיאות.
פעם שאל אותי מישהו למה על המופתים של הח"ח אתה מאמין, ועל של האדמורי"ם לא, חלק מהתשובה היא שאתה רואה שיש סיפורים שמופיעים דווקא על הח"ח ולא על שום גדול אחר, זה מראה שזו לא מגמה, אלא זה נובע מהמציאות, אצל הגרח"ע לא היו מופתים כאלו אז אף אחד לא מספר אותם, (ואגב מאז פרוץ השערוריות בשנים האחרונות, שיש מגמה לגדל וכו', נפגעה האמינות של הסיפורים).
אתן לך דוגמא הגרב"ד ליבוביץ היה תלמידו המובהק של הגר"ח מבריסק, ופעם סיפר שהבית הלוי הרגיש פעם באיזה מקום שהיה שם טומאה מקודם (או קדושה לא זוכר בדיוק), והוסיף הגרב"ד שאת מעלה זו לא יודע אם היה אצל הגר"ח רבו, לאמר כל דבריו מדוייקים, ומי שיעיין היטב בברכ"ש יראה כמה דקדק בעניין התוארים.
אם אצל החסידים היינו מוצאים דברים שמעידים על דקדוק וזהירות בתוארים וסיפורים היו מתייחסים לדבריהם אחרת.

מה שנכון נכון
הודעות: 8229
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' נובמבר 16, 2017 2:42 pm

ואכן אצל הלטאיים אין סיפורים שנראים כמוגזמים... ולא יספר שאחד מצדיקי ליטא בגיל 14 ניצח את ר' יוסף ענגיל בבקיאות.
השווה (למשל בעלמא) פניני רבנו הגרי"ז עמ' קנז.

דרומי
הודעות: 3371
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי דרומי » ה' נובמבר 16, 2017 6:22 pm

במחכ"ת, אין הבדל מהותי בענין הדיוק בפרטים בין חסידים לשאינם חסידים.

יש חסידים דייקנים ויש חסידים שלא, כשם שיש ליטאים דייקנים ויש שלא, וכשם שיש בעדות אחרות כאלה וכאלה

מה שנכון הוא, שבכלל אצל חסידים יש יותר תפיסת מקום לצד העל-טבעי, וזה חלק מהותי מדרכה, ויש גם אצל האדמורים יותר תנועה של 'הצנע לכת' והסתרה מאשר אצל גדולי הליטאים, דבר שיכול להביא לכל מיני ספוקלציות והשערות וסיפורי משב"קים שאיש לא ראה בלעדיהם

איש גלילי
הודעות: 2162
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' נובמבר 16, 2017 6:42 pm

מה שנכון נכון כתב:
ואכן אצל הלטאיים אין סיפורים שנראים כמוגזמים... ולא יספר שאחד מצדיקי ליטא בגיל 14 ניצח את ר' יוסף ענגיל בבקיאות.
השווה (למשל בעלמא) פניני רבנו הגרי"ז עמ' קנז.

פניני רבינו הגרי''ז עמוד קנו.png
פניני רבינו הגרי''ז עמוד קנו.png (180.61 KiB) נצפה 1921 פעמים
פניני רבינו הגרי''ז עמוד קנז.png
פניני רבינו הגרי''ז עמוד קנז.png (20.68 KiB) נצפה 1921 פעמים

קאצק
הודעות: 221
הצטרף: ד' אוגוסט 28, 2013 1:30 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי קאצק » ה' נובמבר 16, 2017 8:19 pm

כותב ג. קאפ.

באתי בתלונה על מאפיין שיש בסיפורי חסידים, שיש בהם דברים שיוצאים מגדר הרגיל, ותמיד בדברים שא"א להוכיח.............
אם אצל החסידים היינו מוצאים דברים שמעידים על דקדוק וזהירות בתוארים וסיפורים היו מתייחסים לדבריהם אחרת.

ראשית להלן המשך הדברים לסיפור הנ"ל כפי שסיפר ר' מאיר לאנדשטיין מפי החידושי הרי"ם.

והנה לקחתי עמי החיבור ההוא והראיתיו להרבי שיחי' ועיין בו זמן רב, ואחר כך אמר לי חיבור זה הוא באמת דבר יקר, אבל אני חושש כי אם יודפס חיבור זה, ייטב בעיני הלומדים, והדיינים יפסקו הלכה ממנו והעולם יעזבו את הלימוד בספר ש"ך, ולכן דעתי לבער החיבור מן העולם כי אין זהו מן היושר שחיבור מאוחר כזה ידחה חיבור הש"ך, אשר למד תורה לשמה ביגיעה והתמדה.
ונתפעל מאוד החי' הרי"מ ואמר ברגש גדול להר' מאיר: תדע כי כל הון לא ישווה בעיני נגד החיבור היקר הזה ומצדי איני מרגיש גם כעת טעם נכון שאצטרך לבערו מן העולם אבל הלא מצוה לשמוע דברי חכמים, לכן אני מבטל דעתי מפני דעתו שיחי', והבעיר האש בזריזות נפלאה ונתן החיבור על האש בשמחה גדולה ועמד כך אצל המדורה עד שנשרף כולו,

הוסיף וסיפר ר' מאיר כי בלילה שלאחריו היה הוא אצל מרן הקדוש מקאצק ושאלו אם נודע לו מה עשה החי' הרי"מ עם החיבור שהביא לכאן וסיפר לו ר' מאיר שהוא היה באותו מעמד כאשר שרפו, אז אמר לו מרן הקדוש מקאצק, יש להתפלא על אדם גדול זה ועל מדת טוב עין אשר בקרבו, כי זהו ענין גדול אשר פעל בנפשו לבטל רצונו מפני רצוני ולשרוף חיבור כזה שנכתב שם דברי תורה יקרים ואמתיים על דרך האמת לשמה בלי שום פניה, ותדע כי אור תורתו מתחיל כעת לזרוח ויאיר ממש כל העולם בחכמת תורתו, כי חידושיו יתקבלו בכל העולם.

מה אפשר לעשות אני מאמין לסיפור זה אשר בא מנאמן ביתו של החי' הרי"מ, וכאשר יש הסכמה לספר מהאמרי אמת.

כמה אמת יש היום בסיפורים המסופרים כיום בציבור הליטאי והכללי, בעלונים אשר נהפכו לספרים, על סגולות של 40 יום, וסיפורי דמיונות לנשים, או סיפורים המתפרסמים בבני ברק וד"ל. ועוד שמעתי ,שאחד מהגדולים הליטאים אמר ,עבור צדקה מותר לשקר.
אח"כ תספרו כמה דיוק גדול יש אצלכם בסיפורים..

בבריסק ידוע שמאד הקפידו בסיפורים, אבל גם שם שמעתי כבר דברים שנאמרו בע"פ , הרחוקים מהדיוק.

גיזונטע קאפ
הודעות: 237
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' נובמבר 16, 2017 8:32 pm

קאצק כתב:כותב ג. קאפ.

מה אפשר לעשות אני מאמין לסיפור זה אשר בא מנאמן ביתו של החי' הרי"מ, וכאשר יש הסכמה לספר מהאמרי אמת.

כמה אמת יש היום בסיפורים המסופרים כיום בציבור הליטאי והכללי, בעלונים אשר נהפכו לספרים, על סגולות של 40 יום, וסיפורי דמיונות לנשים, או סיפורים המתפרסמים בבני ברק וד"ל. ועוד שמעתי ,שאחד מהגדולים הליטאים אמר ,עבור צדקה מותר לשקר.
אח"כ תספרו כמה דיוק גדול יש אצלכם בסיפורים..

בבריסק ידוע שמאד הקפידו בסיפורים, אבל גם שם שמעתי כבר דברים שנאמרו בע"פ , הרחוקים מהדיוק.

הסכמה לספר אינה מעידה על זה שאמרי אמת הסכים לאמינות כל הסיפורים, אלא על עצם הרעיון של הספר.
בנוגע למה שקורה היום לצערי צדקת, יש להאריך טובא בסיבות לזה, אבל זה דיון לכשעצמו.

גיזונטע קאפ
הודעות: 237
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' נובמבר 16, 2017 8:43 pm

דרומי כתב:במחכ"ת, אין הבדל מהותי בענין הדיוק בפרטים בין חסידים לשאינם חסידים.

יש חסידים דייקנים ויש חסידים שלא, כשם שיש ליטאים דייקנים ויש שלא, וכשם שיש בעדות אחרות כאלה וכאלה

מה שנכון הוא, שבכלל אצל חסידים יש יותר תפיסת מקום לצד העל-טבעי, וזה חלק מהותי מדרכה, ויש גם אצל האדמורים יותר תנועה של 'הצנע לכת' והסתרה מאשר אצל גדולי הליטאים, דבר שיכול להביא לכל מיני ספוקלציות והשערות וסיפורי משב"קים שאיש לא ראה בלעדיהם

אני סבור לא ככה, באופן כללי לליטאים אין מגמה להגדיל את גדוליהם, ומשא"כ אצל החסידים.
בנוסף דרך הלימוד הליטאית מבית מדרשו של הגר"א בנויה על דיוק, משא"כ החסידית.
נכון שהחסידים יותר מתעסקים במיסטיקה, אבל התלונה שלי לא הייתה על סיפורי אלכסי העגלון שעף באויר, אלא על ההגזמות בפן התורני.
בנוגע להצנע לכת של האדמורי"ם אני לא חושב שהתכוונת ברצינות.
נקודה אחרונה לסיום, כשאני מדבר על ליטאיים אני מתכוין מליטא, לא על מה שמכונה היום הציבור ליטאי, שמורכב ברובו מהונגריים רומנים ופולנים, שרובו המוחלט מגזע חסידי.

סעדיה
הודעות: 1185
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי סעדיה » ה' נובמבר 16, 2017 8:55 pm

מה שנכון נכון כתב:
ואכן אצל הלטאיים אין סיפורים שנראים כמוגזמים... ולא יספר שאחד מצדיקי ליטא בגיל 14 ניצח את ר' יוסף ענגיל בבקיאות.
השווה (למשל בעלמא) פניני רבנו הגרי"ז עמ' קנז.

וע"ע בספר פניני רבנו האבי עזרי סוף עמ' רס"ז.

סגי נהור
הודעות: 2516
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי סגי נהור » ה' נובמבר 16, 2017 9:01 pm

גיזונטע קאפ כתב:
דרומי כתב:במחכ"ת, אין הבדל מהותי בענין הדיוק בפרטים בין חסידים לשאינם חסידים.

יש חסידים דייקנים ויש חסידים שלא, כשם שיש ליטאים דייקנים ויש שלא, וכשם שיש בעדות אחרות כאלה וכאלה

מה שנכון הוא, שבכלל אצל חסידים יש יותר תפיסת מקום לצד העל-טבעי, וזה חלק מהותי מדרכה, ויש גם אצל האדמורים יותר תנועה של 'הצנע לכת' והסתרה מאשר אצל גדולי הליטאים, דבר שיכול להביא לכל מיני ספוקלציות והשערות וסיפורי משב"קים שאיש לא ראה בלעדיהם

אני סבור לא ככה, באופן כללי לליטאים אין מגמה להגדיל את גדוליהם, ומשא"כ אצל החסידים.
בנוסף דרך הלימוד הליטאית מבית מדרשו של הגר"א בנויה על דיוק, משא"כ החסידית.
נכון שהחסידים יותר מתעסקים במיסטיקה, אבל התלונה שלי לא הייתה על סיפורי אלכסי העגלון שעף באויר, אלא על ההגזמות בפן התורני.
בנוגע להצנע לכת של האדמורי"ם אני לא חושב שהתכוונת ברצינות.
נקודה אחרונה לסיום, כשאני מדבר על ליטאיים אני מתכוין מליטא, לא על מה שמכונה היום הציבור ליטאי, שמורכב ברובו מהונגריים רומנים ופולנים, שרובו המוחלט מגזע חסידי.

שתי הערות בשולי הנושא:

1. "דרך הלימוד הליטאית מבית מדרשו של הגר"א" זה משפט מגוחך. כפי שיודה כל מעיין ישר, אין הרבה קשר בין דרך הלימוד הישיבתית המקובלת היום בציבור הליטאי (בעקבות הגר"ח וממשיכי דרכו) לדרך הלימוד של הגר"א, והייתי אף מרחיק לכת ואומר שמדובר בדרכים מנוגדות. למעשה שו"ע הרב הרבה יותר "ישיבתי" מהגר"א בסגנון לימודו.

2. ההבדל האמיתי בתחום סיפורי הצדיקים בין החסידים לליטאים ה"מקוריים" אינו שאלו דייקו ואלו לא, אלא שאלו סיפרו סיפורים ואלו לא עסקו כלל בסיפורים ולא ראו בכל התחום הזה שום חשיבות (ראה בעקבות היראה של רא"א קפלן). כל ההתעסקות בסיפורים זאת השפעה חסידית.

דרומי
הודעות: 3371
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי דרומי » ה' נובמבר 16, 2017 9:08 pm

ראש בריא לומד טוב סוגיה לפני שהוא מחווה את דעתו עליה.

אך המכונה 'געזונטע קאפ' כנראה לא קרא ולמד יותר מידי על גדולי החסידות ועל סמך ידיעה שטחית הוא מרשה לעצמו לחלק ציונים ולקבוע עובדות.

אסיים את דבריי בנושא זה בפתגם ידוע שאמר אחד מהצדיקים לחסידיו:

פעם דיברו האם ישנו בימינו 'צדיק נסתר', ואמר הצדיק שיש. אמרו לו: מי? אמר להם: אני. אמרו לו: הרי רבינו צדיק גלוי ומוכר בכל העולם! אמר להם: אוי ואבוי אם כל צדקותי היתה מה שרואים בי...

וזה אחד מהדברים שחסידים ידעו (לפחות בדורות קודמים כאשר החסידות היתה בתוקפה האמיתי), שככל שהם מכירים מקרוב את הצדיק שהם דבוקים בו, הרי בוודאי שיש לו גם ענינים נעלים שאין לנו בהם השגה.

אצל אלו שאינם חסידים לא היתה הדגשה זו, ולכן אין מקום להשוות ביניהם.

גיזונטע קאפ
הודעות: 237
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אדמורי"ם כפוסקים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' נובמבר 16, 2017 9:12 pm

סגי נהור כתב:שתי הערות בשולי הנושא:

1. "דרך הלימוד הליטאית מבית מדרשו של הגר"א" זה משפט מגוחך. כפי שיודה כל מעיין ישר, אין הרבה קשר בין דרך הלימוד הישיבתית המקובלת היום בציבור הליטאי (בעקבות הגר"ח וממשיכי דרכו) לדרך הלימוד של הגר"א, והייתי אף מרחיק לכת ואומר שמדובר בדרכים מנוגדות. למעשה שו"ע הרב הרבה יותר "ישיבתי" מהגר"א בסגנון לימודו.


לא נכנס לויכוח בנקודה הזו, עיקר מה שהגר"א עמל לעקור הוא את הריחוק מהפלפול וכיוצ"ב, ולחתור להבנה של הסוגיא, זה קיים עד היום בדרך הלימוד הליטאית, אם כי ניתן לטעון שיש שינוי בסברות וכיוצ"ב, לא במגמה של ההבנה.
גם בספרים על התורה זה ניתן לראות שליטאים עוסקים בהבנה של פסוקים, וחסידים יותר דוחפים דברים בפסוקים.
אבל זה נושא רחב, ונסתגר בזאת.


חזור אל “מאי חסידות ומאי מתנגדות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים