לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק? - פורום אוצר החכמה

לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

עזריאל ברגר
הודעות: 3681
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' ספטמבר 08, 2017 11:17 am

מעתיק מאמר של הרב דוד-מאיר דרוקמן, רב העיר קריית מוצקין, כפי שמתפרסם באתר http://www.col.org.il/show_news.rtx?fro ... tID=106444.

העתקתי את המאמר ככתבו וכלשונו, ואפילו לא תיקנתי שגיאות לשוניות.
שאלה:

מה עדיף?
יהודי המקיים תורה ומצוות בחוץ לארץ?
או יהודי (שלעת עתה) אינו מקיים מצוות, אבל מתגורר בארץ?

מי שאצלו התשובה לשאלה, כי עדיף בכל מצב להיות בארץ – לא אליו מיועדות השורות הבאות.
נכון לרגע זה עכ"פ, אין לנו מצע משותף.

מה נעשה, והעובדה היא שרבים ה'ישראלים' שמתקרבים לחיי תורה ומצוות, זה מתרחש, משום מה, דווקא במהלך טיול בחו"ל, ומאידך, אני אישית מכיר, צעירים וצעירות רבים אשר למדו במסגרות חינוכיות דתיות וחרדיות במדינות חבר העמים, ולתדהמתנו, אך באו לארץ – פרקו לצערנו עול תורה ומצוות.

אלה העובדות, ואני מקווה שעדיין קוראינו הנאמנים – נאמנים על האקסיומה כי לעובדות לא מתכחשים.

יש ויש תיאוריות והסברים, הן פרקטיים והן רוחניים לכך, ברם לא בהם נדון במסגרת טור זה.

* * *

השבת, פרשת כי תבוא, ח"י אלול – הוא יום הולדתם של שני המאורות הגדולים; מורנו הבעל שם טוב (בשנת נח"ת) , ורבנו הזקן בעל התניא (בשנת קה"ת).

הבעש"ט מפרש את הפסוק "כי תבוא אל הארץ", במובן שבכל יהודי ישנה 'ארץ ישראל' פנימית, הלא היא הנשמה, "חלק אלוקה ממעל ממש" המקננת בכל בן ובת ישראל ללא יוצא מן הכלל.

ומשימתו של כל יהודי צריך 'להגיע' אל 'ארץ ישראל' הפנימית שלו – לגלות ולחשוף את הנשמה שבתוכו. במילים פשוטות ועכשוויות: "לחזור בתשובה", קרי, לשוב אל עצמו.

וכאשר, אני, אתה, כולנו – נעשה זאת, נכבוש את עצמנו – אזי נזכה כולנו גם לכבוש ולרשת את ארץ ישראל הגשמית והשלימה. כי "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה".

ולהגיע לארץ ישראל הפנימית - זאת ניתן ואפשר לעשות ולבצע בכל מקום בעולם.

נכון, שבארץ ישראל, עקב קדושתה ניתן להשיג השגות נעלות יותר בתורה ויראת שמים – ברם, זה שייך בעיקר לאנשים גדולים ומרוממים במעלה, ולא אצל כל אחד ואחד. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול.

והראיה, כנזכר לעיל, שהמוני בעלי תשובה בימינו מתקרבים לחיי תורה ומצוות דווקא בחו"ל.
זה אולי לא בדיוק הרצוי, אבל זה המצוי.

מה שברור: ארץ ישראל שמחה גם שמחה, שבניה חוזרים בתשובה, יהא זה אפילו בגואה, מלבורן, אוקראינה, או ניו יורק.

* * *

הסיפור הבא, אולי יגרום ל'עקימת אף' אצל כמה יהודים יקרים שעשו להם מנהג מידי שנה בשנה בחודש אלול (עד כדי כך שייתכן ויצטרכו לעשות 'התרת נדרים' אם יחדלו ממנהג זה...) - לתקוף את ההמונים שנוסעים לאומן, למשל, בראש השנה.

(כמובן, שאינני מאחל לאותם יהודים נכבדים, שיישארו עם '"אף עקום", כמו שהתבטא מנחם בגין בשעתו, להיפך אני מאחל להם, וגם לעצמי, שיתקיים בנו ובהם "וליישרי לב שמחה").

גילוי נאות: עם כל הדרת הקודש שיש לנו לאיש אלוקים קדוש ונורא כמו רבי נחמן מברסלב, אני הכותב משתדל להיות חסיד חב"ד (למה משתדל? כי זה לא פשוט, זהו משהו ענק-גרנדיוזי. אתם יודעים מה פירוש 'בינוני' עפ"י התניא?), ובתור שכזה, אני ב"ה רווה נחת יהודי-חסידי עצום שנכדיי שי' ישהו בע"ה בחודש השביעי ב'בית חיינו' או/ו על יד ציונו הק' של הרבי זי"ע.

ואחרי כל ההקדמות, הנה הסיפור:

רבי זאב וולף קיצעס היה כידוע תלמיד הבעש"ט. הייתה לו תשוקה גדולה לעלות לארץ ישראל, אבל הבעש"ט לא הסכים לו. אבל, רבי זאב לא עמד בתשוקתו זו והחליט לנסוע חרף התנגדותו של רבו.

כשיצא רבי זאב את העיר מז'יבוז', עירו של הבעל שם טוב הקדוש, הוא פגש בדרך את ...רבו הבעש"ט שהיה בדרכו חזור מאיזה מקום - לביתו במז'יבוז'.

סיפר התלמיד לרבו שהוא בדרכו לארץ ישראל היות והוא משתוקק לעלות לארץ הקודש....
אמר לו הבעש"ט: "לא אמנע אותך מלנסוע, אך מאחר שפניי מועדות כעת למז'יבוז', אבקשך שמשום כבודי, תחזור בבקשה עמי למז'יבוז', ותעשה אתי את השבת הקרובה, ולאחר השבת תיסע כחפצך לארץ ישראל".

ענה ר' זאב: "את האמת אגיד לרבנו. הוצאות הדרך רבות, עד אשר אזכה לעלות לארץ הקודש, וחס אני על הוצאות הנסיעה למז'יבוז'".
אמר לו הבעש"ט: "הוצאות החזרה שלך למז'יבוז' – עלי, ואפילו דמי הרחצה בבית המרחץ יהיו על חשבוני". הסכים אפוא ר' זאב לחזור עם רבו למז'יבוז'.

לאחר סיום הרחיצה – הלכו שניהם לטבול. אמר הבעש"ט לר' זאב: "תיכנס ראשון למקווה". נכנס ר' זאב וטבל במקווה כמה פעמים.
ויהי, אך יצא ר' זאב מן המקווה, הוא פונה לבעש"ט ואומר לו במפתיע: "אינני נוסע לארץ הקודש".

שאל אותו הבעש"ט: "מדוע?".
ענה ר' זאב: "כאשר טבלתי במקווה בעיניים פקוחות, ראיתי את כל נסיעתי לארץ הקודש; כיצד אני עולה ירושליימה, מגיע להר הבית, נכנס אל העזרות וההיכל. וכאשר נכנסתי לקודש הקדשים, ושאלתי 'היכן הארון'? אמרו לי:
"הארון הוא במז'יבוז'...".

לא נגענו.שכחתי לציין בראש הטור, ששורות אלה, לא מיועדות גם לאלה (בתקווה שאין כאלה), שלעת עתה, יש להם איזה פקפוק חלילה בדברי הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק בעל 'פרי הארץ' שכתב באגרתו:
"אחד היה הבעל שם טוב, לפניו לא היה ולאחריו מעפר מי יקום".

אשר על כן, אותם תופסי תורה נכבדים (באמת נכבדים), המטיפים מוסר מדוע אין לנסוע לחוץ לארץ במטרה להסתופף בצל הצדיק – מה נעשה, אינם משדרים 'על גל אחד' עם המוני בית ישראל ובתוכם גדולי תורה ויראה, כן ירבו, המאמינים אמונת תום בתורת הבעש"ט הקדוש.

יהי להם אשר להם, אבל מי, שבחסד ה', שזכה ופוסע בנתיבים אותם סלל לנו אור שבעת הימים רבנו הבעש"ט – דרכו ברורה לפניו.

בשולי גלימת הבעש"ט יש גם להעיר, כי רבינו רבי חזקיה מדיני זצוק"ל, לימים רבה של עיה"ק חברון ת"ו, (ומן הסתם ידע "קצת" ללמוד..), פוסק בספרו שד"ח, שלצורך השתטחות על קברי צדיקים – מותר לנסוע לחוץ לארץ.

בבית הכנסת בו אני מתפלל בראש השנה (ולא רק בבית הכנסת שלי), בצהרי היום של ראש השנה, יוצאים מתפללים, אשר מסתמא נחמץ ליבם נוכח הפגיעה בייקרת כבודה של ארץ ישראל – כאשר רבים מיושבי ארץ הקודש לא שמעו תקיעת שופר ביום הדין, והם יוצאים למרות העייפות הפיזית מעבודת היום – לזכות המוני בית ישראל ברחובות ובכיכרות – בתקיעת שופר.

אותם מתפללים דואגים למשמעות המלאה של התואר שניתן לארץ ישראל – ארץ הקודש.

בוודאי, יצאו השנה, אותם נכבדים, אוהבי ארץ ישראל וחובבי קדושתה, בקריאה גדולה של 'אהבת חינם' לקהל תלמידיהם לגרום ולזכות מספר גדול ביותר של יהודים – במצוות היום, תקיעת שופר, ובוודאי יתקיים בעקבות כך הייעוד והייחול השגור בתפילותינו במהלך הימים הקדושים והנוראים:
"שמחה לארצך וששון לעירך",
והעיקר:
"וצמיחת קרן לדוד עבדך במהרה בימינו".

כח עליון
הודעות: 247
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי כח עליון » ו' ספטמבר 08, 2017 1:15 pm

שאל אותו הבעש"ט: "מדוע?".
ענה ר' זאב: "כאשר טבלתי במקווה בעיניים פקוחות, ראיתי את כל נסיעתי לארץ הקודש; כיצד אני עולה ירושליימה, מגיע להר הבית, נכנס אל העזרות וההיכל. וכאשר נכנסתי לקודש הקדשים, ושאלתי 'היכן הארון'? אמרו לי:
"הארון הוא במז'יבוז'...".


אהה
אשא קולי ואצעק
אל יושב שמים
ראה לבניך שהעבירו מחמדם מביתך לארץ נוכריה, מוציאים הם לעז כאילו נתחלפה שפחה בגבירה
וע"ז אמר מי שאמר 'כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו' - כשעבדיך הגיעו למצב שמחוננים לאבנים ולעפר ושכחו אלוה עושיהם, זה מצב שדורש היענות דחופה.
סליחה שנסחפתי.

בערל
הודעות: 236
הצטרף: ג' מרץ 21, 2017 5:04 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי בערל » ו' ספטמבר 08, 2017 4:11 pm

כח עליון כתב:
שאל אותו הבעש"ט: "מדוע?".
ענה ר' זאב: "כאשר טבלתי במקווה בעיניים פקוחות, ראיתי את כל נסיעתי לארץ הקודש; כיצד אני עולה ירושליימה, מגיע להר הבית, נכנס אל העזרות וההיכל. וכאשר נכנסתי לקודש הקדשים, ושאלתי 'היכן הארון'? אמרו לי:
"הארון הוא במז'יבוז'...".


אהה
אשא קולי ואצעק
אל יושב שמים
ראה לבניך שהעבירו מחמדם מביתך לארץ נוכריה, מוציאים הם לעז כאילו נתחלפה שפחה בגבירה
וע"ז אמר מי שאמר 'כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו' - כשעבדיך הגיעו למצב שמחוננים לאבנים ולעפר ושכחו אלוה עושיהם, זה מצב שדורש היענות דחופה.
סליחה שנסחפתי.

אין סליחה לנסחפותך, אבל מה זה קשור למה שציטטת?

איש גלילי
הודעות: 2166
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי איש גלילי » ו' ספטמבר 08, 2017 4:28 pm

מתחילה שראיתי את הסיפור, התחילו לעלות בראשי יישובים לסיפור המוזר. אבל נראה לי שהיישוב הפשוט שהסיפור פשוט לא היה הוא היישוב הנכון ביותר.

קראקובער
הודעות: 2228
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי קראקובער » ו' ספטמבר 08, 2017 4:41 pm

גילוי נאות: עם כל הדרת הקודש שיש לנו לאיש אלוקים קדוש ונורא כמו רבי נחמן מברסלב, אני הכותב משתדל להיות חסיד חב"ד (למה משתדל? כי זה לא פשוט, זהו משהו ענק-גרנדיוזי. אתם יודעים מה פירוש 'בינוני' עפ"י התניא?), ובתור שכזה, אני ב"ה רווה נחת יהודי-חסידי עצום שנכדיי שי' ישהו בע"ה בחודש השביעי ב'בית חיינו' או/ו על יד ציונו הק' של הרבי זי"ע.

להיות יותר מבינוני של התניא ונחת "חסידי" זה טיול לקווינס ואיסטערן פארקויי, נו נו, חשבתי שזה משהו קצת יותר רציני.

רבי זאב וולף קיצעס היה כידוע תלמיד הבעש"ט. הייתה לו תשוקה גדולה לעלות לארץ ישראל, אבל הבעש"ט לא הסכים לו. אבל, רבי זאב לא עמד בתשוקתו זו והחליט לנסוע חרף התנגדותו של רבו.

זה חסיד? כנראה שאיש גלילי צודק שלהד"ם.

עזריאל ברגר
הודעות: 3681
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' ספטמבר 09, 2017 10:25 pm

הראשון שדימה צדיק לארון הברית - היה למיטב זכרוני מגדולי התנאים, מן השוערים בבית המקדש.
הלא הוא רבי יהושע בן חנניה שאמר זאת על בר-פלוגתיה רבי אליעזר הגדול.

מאור עינים
הודעות: 138
הצטרף: ב' אפריל 27, 2015 11:16 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי מאור עינים » א' ספטמבר 10, 2017 12:07 am

עזריאל ברגר כתב:מעתיק מאמר של הרב דוד-מאיר דרוקמן, רב העיר קריית מוצקין, כפי שמתפרסם באתר http://www.col.org.il/show_news.rtx?fro ... tID=106444.

העתקתי את המאמר ככתבו וכלשונו, ואפילו לא תיקנתי שגיאות לשוניות.
שאלה:

מה עדיף?
יהודי המקיים תורה ומצוות בחוץ לארץ?
או יהודי (שלעת עתה) אינו מקיים מצוות, אבל מתגורר בארץ?

מי שאצלו התשובה לשאלה, כי עדיף בכל מצב להיות בארץ – לא אליו מיועדות השורות הבאות.
נכון לרגע זה עכ"פ, אין לנו מצע משותף.

מה נעשה, והעובדה היא שרבים ה'ישראלים' שמתקרבים לחיי תורה ומצוות, זה מתרחש, משום מה, דווקא במהלך טיול בחו"ל, ומאידך, אני אישית מכיר, צעירים וצעירות רבים אשר למדו במסגרות חינוכיות דתיות וחרדיות במדינות חבר העמים, ולתדהמתנו, אך באו לארץ – פרקו לצערנו עול תורה ומצוות.

אלה העובדות, ואני מקווה שעדיין קוראינו הנאמנים – נאמנים על האקסיומה כי לעובדות לא מתכחשים.

יש ויש תיאוריות והסברים, הן פרקטיים והן רוחניים לכך, ברם לא בהם נדון במסגרת טור זה.

* * *

השבת, פרשת כי תבוא, ח"י אלול – הוא יום הולדתם של שני המאורות הגדולים; מורנו הבעל שם טוב (בשנת נח"ת) , ורבנו הזקן בעל התניא (בשנת קה"ת).

הבעש"ט מפרש את הפסוק "כי תבוא אל הארץ", במובן שבכל יהודי ישנה 'ארץ ישראל' פנימית, הלא היא הנשמה, "חלק אלוקה ממעל ממש" המקננת בכל בן ובת ישראל ללא יוצא מן הכלל.

ומשימתו של כל יהודי צריך 'להגיע' אל 'ארץ ישראל' הפנימית שלו – לגלות ולחשוף את הנשמה שבתוכו. במילים פשוטות ועכשוויות: "לחזור בתשובה", קרי, לשוב אל עצמו.

וכאשר, אני, אתה, כולנו – נעשה זאת, נכבוש את עצמנו – אזי נזכה כולנו גם לכבוש ולרשת את ארץ ישראל הגשמית והשלימה. כי "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה".

ולהגיע לארץ ישראל הפנימית - זאת ניתן ואפשר לעשות ולבצע בכל מקום בעולם.

נכון, שבארץ ישראל, עקב קדושתה ניתן להשיג השגות נעלות יותר בתורה ויראת שמים – ברם, זה שייך בעיקר לאנשים גדולים ומרוממים במעלה, ולא אצל כל אחד ואחד. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול.

והראיה, כנזכר לעיל, שהמוני בעלי תשובה בימינו מתקרבים לחיי תורה ומצוות דווקא בחו"ל.
זה אולי לא בדיוק הרצוי, אבל זה המצוי.

מה שברור: ארץ ישראל שמחה גם שמחה, שבניה חוזרים בתשובה, יהא זה אפילו בגואה, מלבורן, אוקראינה, או ניו יורק.

* * *

הסיפור הבא, אולי יגרום ל'עקימת אף' אצל כמה יהודים יקרים שעשו להם מנהג מידי שנה בשנה בחודש אלול (עד כדי כך שייתכן ויצטרכו לעשות 'התרת נדרים' אם יחדלו ממנהג זה...) - לתקוף את ההמונים שנוסעים לאומן, למשל, בראש השנה.

(כמובן, שאינני מאחל לאותם יהודים נכבדים, שיישארו עם '"אף עקום", כמו שהתבטא מנחם בגין בשעתו, להיפך אני מאחל להם, וגם לעצמי, שיתקיים בנו ובהם "וליישרי לב שמחה").

גילוי נאות: עם כל הדרת הקודש שיש לנו לאיש אלוקים קדוש ונורא כמו רבי נחמן מברסלב, אני הכותב משתדל להיות חסיד חב"ד (למה משתדל? כי זה לא פשוט, זהו משהו ענק-גרנדיוזי. אתם יודעים מה פירוש 'בינוני' עפ"י התניא?), ובתור שכזה, אני ב"ה רווה נחת יהודי-חסידי עצום שנכדיי שי' ישהו בע"ה בחודש השביעי ב'בית חיינו' או/ו על יד ציונו הק' של הרבי זי"ע.

ואחרי כל ההקדמות, הנה הסיפור:

רבי זאב וולף קיצעס היה כידוע תלמיד הבעש"ט. הייתה לו תשוקה גדולה לעלות לארץ ישראל, אבל הבעש"ט לא הסכים לו. אבל, רבי זאב לא עמד בתשוקתו זו והחליט לנסוע חרף התנגדותו של רבו.

כשיצא רבי זאב את העיר מז'יבוז', עירו של הבעל שם טוב הקדוש, הוא פגש בדרך את ...רבו הבעש"ט שהיה בדרכו חזור מאיזה מקום - לביתו במז'יבוז'.

סיפר התלמיד לרבו שהוא בדרכו לארץ ישראל היות והוא משתוקק לעלות לארץ הקודש....
אמר לו הבעש"ט: "לא אמנע אותך מלנסוע, אך מאחר שפניי מועדות כעת למז'יבוז', אבקשך שמשום כבודי, תחזור בבקשה עמי למז'יבוז', ותעשה אתי את השבת הקרובה, ולאחר השבת תיסע כחפצך לארץ ישראל".

ענה ר' זאב: "את האמת אגיד לרבנו. הוצאות הדרך רבות, עד אשר אזכה לעלות לארץ הקודש, וחס אני על הוצאות הנסיעה למז'יבוז'".
אמר לו הבעש"ט: "הוצאות החזרה שלך למז'יבוז' – עלי, ואפילו דמי הרחצה בבית המרחץ יהיו על חשבוני". הסכים אפוא ר' זאב לחזור עם רבו למז'יבוז'.

לאחר סיום הרחיצה – הלכו שניהם לטבול. אמר הבעש"ט לר' זאב: "תיכנס ראשון למקווה". נכנס ר' זאב וטבל במקווה כמה פעמים.
ויהי, אך יצא ר' זאב מן המקווה, הוא פונה לבעש"ט ואומר לו במפתיע: "אינני נוסע לארץ הקודש".

שאל אותו הבעש"ט: "מדוע?".
ענה ר' זאב: "כאשר טבלתי במקווה בעיניים פקוחות, ראיתי את כל נסיעתי לארץ הקודש; כיצד אני עולה ירושליימה, מגיע להר הבית, נכנס אל העזרות וההיכל. וכאשר נכנסתי לקודש הקדשים, ושאלתי 'היכן הארון'? אמרו לי:
"הארון הוא במז'יבוז'...".

לא נגענו.שכחתי לציין בראש הטור, ששורות אלה, לא מיועדות גם לאלה (בתקווה שאין כאלה), שלעת עתה, יש להם איזה פקפוק חלילה בדברי הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק בעל 'פרי הארץ' שכתב באגרתו:
"אחד היה הבעל שם טוב, לפניו לא היה ולאחריו מעפר מי יקום".

אשר על כן, אותם תופסי תורה נכבדים (באמת נכבדים), המטיפים מוסר מדוע אין לנסוע לחוץ לארץ במטרה להסתופף בצל הצדיק – מה נעשה, אינם משדרים 'על גל אחד' עם המוני בית ישראל ובתוכם גדולי תורה ויראה, כן ירבו, המאמינים אמונת תום בתורת הבעש"ט הקדוש.

יהי להם אשר להם, אבל מי, שבחסד ה', שזכה ופוסע בנתיבים אותם סלל לנו אור שבעת הימים רבנו הבעש"ט – דרכו ברורה לפניו.

בשולי גלימת הבעש"ט יש גם להעיר, כי רבינו רבי חזקיה מדיני זצוק"ל, לימים רבה של עיה"ק חברון ת"ו, (ומן הסתם ידע "קצת" ללמוד..), פוסק בספרו שד"ח, שלצורך השתטחות על קברי צדיקים – מותר לנסוע לחוץ לארץ.

בבית הכנסת בו אני מתפלל בראש השנה (ולא רק בבית הכנסת שלי), בצהרי היום של ראש השנה, יוצאים מתפללים, אשר מסתמא נחמץ ליבם נוכח הפגיעה בייקרת כבודה של ארץ ישראל – כאשר רבים מיושבי ארץ הקודש לא שמעו תקיעת שופר ביום הדין, והם יוצאים למרות העייפות הפיזית מעבודת היום – לזכות המוני בית ישראל ברחובות ובכיכרות – בתקיעת שופר.

אותם מתפללים דואגים למשמעות המלאה של התואר שניתן לארץ ישראל – ארץ הקודש.

בוודאי, יצאו השנה, אותם נכבדים, אוהבי ארץ ישראל וחובבי קדושתה, בקריאה גדולה של 'אהבת חינם' לקהל תלמידיהם לגרום ולזכות מספר גדול ביותר של יהודים – במצוות היום, תקיעת שופר, ובוודאי יתקיים בעקבות כך הייעוד והייחול השגור בתפילותינו במהלך הימים הקדושים והנוראים:
"שמחה לארצך וששון לעירך",
והעיקר:
"וצמיחת קרן לדוד עבדך במהרה בימינו".

קשה להגיב על כל כ"כ הרבה שטויות,
אבל הדימוי והבלבול, בין להיות אצל צדיק חי שנותן תורה ומדריך את תלמידיו כמו בסיפור של הבעש"ט, ולהחשיב את הצדיק כארון הקודש [ בלי להתייחס לגוזמא שבדבר] לבין להיות בקבר של צדיק [עם כל החשיבות שבדבר], ולדבר על זה במונחים של ארון הקודש, זה דבר שמחייב תגובה,
שאדמורי"ם רצו לתת חשיבות לקבר של צדיק הם אמרו שזה בחינת ארץ ישראל, וגם ר' נחמן ידוע שלא היתה כונתו חלילה ליושבי ארץ הקודש,

בסדר
הודעות: 315
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 1:32 am

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי בסדר » ה' ספטמבר 14, 2017 3:34 am

שמועות מסתובבים שהגה"צ המשפיע רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א נסע היום לאומאן להיות שם עד אחר ראש השנה.
מי יכול לבאר הענין הסתום, למה עד היום לא נסע, ומה קרה בשנה זו שנסע?

ישראליק
הודעות: 313
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי ישראליק » ה' ספטמבר 14, 2017 4:10 am

מכתב מהרה"צ מוהרא"ש זצ"ל בענין זה:

שאלה:

מאת יאיר:
לצדיק האהוב, שלום וברכה והרבה בריאות איתנה ונהורא מעליא! אני רוצה לקיים עוד בימי השובבי"ם הללו את הדרכת הרב לנסוע לרבינו לפחות פעם בחיים, כי אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה דברים תקועים בחיים, לימוד תורה, תפילה ועבודת ה', שמחה, פרנסה, יעוד, מקום מגורים קבוע, ואני יודע ומרגיש שרק אצל רבינו אקבל את התרופה. מאידך אני מהסס, כי מעולם לא יצאתי מהארץ, ואיני רוצה להיפרד מקדושתה, ובנוסף יש מניעות של כסף, צריכים לקחת חופשה מהעבודה ויש שם קור גדול.
אני צריך עידוד מרבינו כן לנסוע בהקדם, וכן הדרכה מה עלי לעשות שם כי כנראה אהיה שם רק 15 שעות. בברכה ובאהבה, יאיר.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א [זצ"ל], הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:


בעזה"י יום ה' לסדר יתרו כ' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל יאיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין לתאר ואין לשער את מעלת האדם הזוכה לנסוע אצל ציון רביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן קס"ב) כשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל תהלים בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז, ורימז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו כשיאמרו תהלים על קברו. ועוד דיבר בזה הענין כמה פעמים. ואחר כך גילה העשרה קפיטל תהלים ט"ז ל"ב מ"א מ"ב נ"ט ע"ז צ' ק"ה קל"ז ק"נ, ואמר שמי שיבוא על קברו ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר אלו העשרה קפיטל תהלים, יניח עצמו לאורך ולרוחב לעזור לזה האיש אפילו אם עבר מה שעבר וכו', ויחד שני עדים על זה; וכן מובא (שיחות הר"ן סימן קמ"א) שאמר אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל תהלים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאד לקיים. וכן נתקיים עתה בעוונותינו הרבים שמחמת ריבוי המחלוקת רוב ההמון עם רחוקים מאד לקיים זאת, ורביז"ל הודיע כל זאת מקודם. ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע התיקון לכל החפץ להתתקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה. השומע ישמע, והחדל יחדל ואנחנו את נפשנו הצלנו.

וידוע אשר בשביל ללמוד תורה ולישא אשה, התירו חכמינו הקדושים לצאת מארץ ישראל, ומכל שכן וכל שכן כשאדם נוסע אל צדיק קדוש ונורא שהבטיח לתקן את האדם אם יבוא אל ציונו הקדוש, בוודאי לא צריכים לחשוש לצאת מארץ ישראל ולבוא אל הציון הקדוש שלו בעיר אומן.

אנחנו רואים אנשים יוצאים לחוץ לארץ מחמת פרנסה וכו', וכן אם יש אחד חולה מסוכן הוא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ למצוא מזור לנפשו על ידי רופא גדול וכו', ואינו חושש כלל כרגע מלצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, ופה שבזה תלוי תיקון נצחי וכו', למה צריכים לחשוש, אדרבה צריכים לנסוע, בפרט מי שלא היה עדיין אף פעם, ראוי לו להזדרז להיות על כל פנים פעם אחת בחייו בציון רביז"ל, והיום תוך יום אחד יכולים לנסוע ולחזור כבר, כי הנסיעה מארץ ישראל לציון רביז"ל לא לוקחת יותר מכשלוש שעות טיסה, ולכן יכולים עוד לחזור בתוך מעת לעת, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להיות על כל פנים פעם אחת אצל ציון רביז"ל, ותקבל את תיקונך הנצחי, ואל תבלבל את עצמך משום בלבול שבעולם.

ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בתבונה
הודעות: 756
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי בתבונה » א' ספטמבר 17, 2017 2:43 am

יש מחלוקת אם מותר לנסוע מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל
ובשע"ת סי' תקס"ח מביא בשם פרי הארץ להתיר .
אמנם בשם הגר"ח קנייבסקי מביא ב*מוסף התורני של המבשר פרשת שמיני תשס"ט הכותב הרב גרליץ
שענה "וכי חשוב יותר מיבמה" בכתובות קיא. וכוונתו שאין לצאת לכך לחו"ל לצורך יבום וכשיטת תוס' והרמב"ם דלשאר מצוות אף בע"מ לחזור אסור
*נמצא באוצר החכמה

בסדר
הודעות: 315
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 1:32 am

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי בסדר » א' ספטמבר 17, 2017 5:22 am

שמעתי שנתגלה בשנה זו הקלטה מהרב לוי יצחק בנדר ז"ל משנת תשמ"ט, בשיחה עם א' מחסידי ברסלב מעיה"ק צפת, והלה שואל אותו למה לא נוסע לאומן אחר שכבר נפתחה הגבולות בנפילת שלטון הקומניסטי, ורל"י עונה שרוצה להיות דוקא בעיה"ק ירושלים על ראש השנה.
למי יש יותר פרטים אודות הקלטה זה?

עקביה
הודעות: 1836
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 17, 2017 8:37 am

בתבונה כתב:יש מחלוקת אם מותר לנסוע מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל
ובשע"ת סי' תקס"ח מביא בשם פרי הארץ להתיר .
אמנם בשם הגר"ח קנייבסקי מביא ב*מוסף התורני של המבשר פרשת שמיני תשס"ט הכותב הרב גרליץ
שענה "וכי חשוב יותר מיבמה" בכתובות קיא. וכוונתו שאין לצאת לכך לחו"ל לצורך יבום וכשיטת תוס' והרמב"ם דלשאר מצוות אף בע"מ לחזור אסור
*נמצא באוצר החכמה

איני יודע מה הראיה מיבמה. שם היא יכולה לבוא אליו ואין הוא צריך ליסוע אליה, וגם מסתבר שהיא תבוא, שהרי הצורך שלה בזה גדול מהצורך שלו. מלבד זאת שם יש חשש גדול שיישאר בחו"ל, משא"כ בנוסע לקברות צדיקים.
השד"ח אף הוא מתיר יציאה לחו"ל לקברות צדיקים, והרב קוק אוסר.

מענה איש
הודעות: 479
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי מענה איש » א' ספטמבר 17, 2017 9:36 am

בסדר כתב:שמועות מסתובבים שהגה"צ המשפיע רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א נסע היום לאומאן להיות שם עד אחר ראש השנה.
מי יכול לבאר הענין הסתום, למה עד היום לא נסע, ומה קרה בשנה זו שנסע?


יש שיטה בברסלב שאוחזת שמספיק פעם אחת בחיים ליסוע לאומן וא"צ ליותר מזה (וכמדומני שזה על העניין של ר''ה)

קו ירוק
הודעות: 2772
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 17, 2017 10:04 am

עקביה כתב:
בתבונה כתב:יש מחלוקת אם מותר לנסוע מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל
ובשע"ת סי' תקס"ח מביא בשם פרי הארץ להתיר .
אמנם בשם הגר"ח קנייבסקי מביא ב*מוסף התורני של המבשר פרשת שמיני תשס"ט הכותב הרב גרליץ
שענה "וכי חשוב יותר מיבמה" בכתובות קיא. וכוונתו שאין לצאת לכך לחו"ל לצורך יבום וכשיטת תוס' והרמב"ם דלשאר מצוות אף בע"מ לחזור אסור
*נמצא באוצר החכמה

איני יודע מה הראיה מיבמה. שם היא יכולה לבוא אליו ואין הוא צריך ליסוע אליה, וגם מסתבר שהיא תבוא, שהרי הצורך שלה בזה גדול מהצורך שלו. מלבד זאת שם יש חשש גדול שיישאר בחו"ל, משא"כ בנוסע לקברות צדיקים.
השד"ח אף הוא מתיר יציאה לחו"ל לקברות צדיקים, והרב קוק אוסר.

אה"נ שביבמה בפשוטו מיירי שנוסע לגור במקומה, וזה לא הותר אף בשביל מצווה רבה כזאת (אף שכבר רבות התווכחנו מה הדין ביוצא לזמן קצר של כמה ימים, ובפשוטו אסור גם בכה"ג, אם לא לצורך מצווה).
מ"מ מי שמתחזק מנסיעה כזו שעליה נסוב אשכול זה, הרי הוא בגדר של 'ללמוד תורה' כפשוטו, וזה מותר לו, ואף מצווה בשבילו.
רק חבל שזו הרמה של האנשים שאלו המצוות שהם מחפשים, כמו אותו מאמר מתפלסף המובא בראש האשכול של איזה 'בינוני' בכשרונותיו ובשכלו..

עקביה
הודעות: 1836
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 17, 2017 12:59 pm

קו ירוק כתב:מ"מ מי שמתחזק מנסיעה כזו שעליה נסוב אשכול זה, הרי הוא בגדר של 'ללמוד תורה' כפשוטו, וזה מותר לו, ואף מצווה בשבילו.
רק חבל שזו הרמה של האנשים שאלו המצוות שהם מחפשים, וכו'.

מסכים.

קו ירוק
הודעות: 2772
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 17, 2017 1:26 pm

מענה איש כתב:יש שיטה בברסלב שאוחזת שמספיק פעם אחת בחיים ליסוע לאומן וא"צ ליותר מזה (וכמדומני שזה על העניין של ר''ה)

זה כבר בגדר אמונה תפלה, ומלבד ריח ע"ז שבזה, זה כבר לא 'ללמוד תורה', ובהחלט אסור לו לצאת לחו"ל.. רק זו כבר ה'עבירה' הקטנה בענין...

מענה איש
הודעות: 479
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי מענה איש » א' ספטמבר 17, 2017 1:55 pm

קו ירוק כתב:
מענה איש כתב:יש שיטה בברסלב שאוחזת שמספיק פעם אחת בחיים ליסוע לאומן וא"צ ליותר מזה (וכמדומני שזה על העניין של ר''ה)

זה כבר בגדר אמונה תפלה, ומלבד ריח ע"ז שבזה, זה כבר לא 'ללמוד תורה', ובהחלט אסור לו לצאת לחו"ל.. רק זו כבר ה'עבירה' הקטנה בענין...


אמונה תפילה... עבודה זרה... עבירה קטנה...
בסך הכל כתבתי שיש דעה בברסלב שבשביל העניין שיש בהשתטחות על קברו של רבי נחמן מברסלב אין צורך ליסוע כל שנה ושנה מחדש אלא די בפעם אחת

קו ירוק
הודעות: 2772
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 17, 2017 2:01 pm

בס"ה כתבתי את דעתי על ה'דעה' הזו.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1438
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' ספטמבר 19, 2017 6:28 pm

ציטוט מפורום אחר
הלל קופרמן סיפר פעם, שהיו באים אליו ברסלבים לקחת הלוואה מהגמ"ח, כדי לנסוע לר"ה לאומן, והוא ידע שהם מחזירים את זה במשך כל השנה מהאוכל של הילדים שלהם.
הוא לא ידע אם מותר לו להלוות להם בצורה הזו, אז הוא הלך לשאול את רבו, ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.
ר' שלמה זלמן הביט בו, ואמר לו בחריפות; מה כבר יש להם בחיים שנותן להם נחת רוח? רק לנסוע לר' נחמן לר"ה, גם את זה אתה רוצה לקחת להם?
הודה לו ויצא.
ביציאתו, קרא לו ר' שלמה זלמן שוב, ואמר לו; הלל, אתה יודע, אף פעם לא באת לשאול אותי אם מותר לך להלוות כסף לאברך שאין לו מה לאכול, כדי לקנות דירה לבת שלו. אתה חושב שזו עבירה פחות גדולה מלנסוע לאומן?


חזור אל “מאי חסידות ומאי מתנגדות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים