מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מפתח להל' שבת - חלקי

מפתחות לכלל הפורומים למצוא דברי חפץ
חוקי הפורום
מפתחות בלבד ולא הודעות
חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

מפתח להל' שבת - חלקי

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ו' פברואר 03, 2017 1:27 am

בעזהי"ת - מעודכן לט' שבט תשע"ז - חלקי

וקדשתו מכל הזמנים - קדושת היום


לימוד תורה בשבת

יוה"כ שחל בשבת האם יש בו נשמה יתירה?טורחת מכל ששה לשבת - ההכנה לשב"ק

דיני רחיצה בערבי שבתות -בשנה שט"ב חל בשבת

קידוש היום

קידוש במקום סעודה

קידוש בעמידה או בישיבה

קידוש במקום סעודה לחולי צליאק

שמע קידוש, התכוין שלא לשתות, וכעת רוצה לשתות

קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">

קידוש על הפת- בקשת מאמרים או תשובות

קידוש בביהכ"נ - מתי פסק ברוב הקהילות?

ספרדי ששמע קידוש מאשכנזי [ואין רוב יין] האם יצא יד"ח קידוש?

איך יוצאין השומעים את הקידוש ידי חובת על היין?

ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי - שמסתכל בכוס של קידוש?

קידושא רבה

קידושא רבה בביהכ"נ

קידושא רבה- הבנת דברי רשב"ם בפסחים

מה הפשט בדעת הרמב"ן לגבי קידושא רבהכבוד ועונג קוראה לשבת


האם חייבים לאכול מרק בשבת?

האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקא

דגים ביום השבת

שכח לומר רצה בבהמ"ז

האם השימוש בכלים חד פעמיים בשבת נחשב זלזול בכבוד שבת?

אכילת חמין בשבת

מי חילק את זמירות השבת?

טעם למנהג לאכול מאכלי חלב בסעודה שלישית

טעם הדין של ג' סעודות בשבתסדר התפילות בשב"ק

הרוצה להתפלל שמונה עשרה בשבת

פסוקי דזמרה בקול רם-רק בשבת קודש, הנהגת האריז"ל והגר"א

אמירת שים שלום בשבת במנחה

תפילת רב בשבת מברכים

שאלה בדין התחיל לומר של חול בשבת

הזכרת נשמות בשבת איפה מקומה בתפילה
איסור טלטול והוצאה בשבת


המקור בתורה למלאכת הוצאה

טעם חדש לאיסור הוצאה בשבת

נידונים לאלו הנוהגים לא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב

החזקת קצה הגארטל ברה"ר בשבתעירובין

עירוב שנקרע בשבת - מה לעשות?

הנחת עירוב בבית הכנסת

קונסרבטיבי - צדוקי לענין עירוב

מחלל שבת בפרהסיא - עירוב חצרות

עירוב בשבת כשיש חילוני עירוב

עירובי תחומין בי"ב מילין להשיטה שהוא דאורייתא

עירוב למזרח ולמערב - המזרח קודם?!

גליונות תיקוני עירובין להורדה - מתעדכן

ב' חידושים מהסמ"ק מצוריך בהל' עירובין

פולמוסי עירוביןאיסור מוקצה

מוקצה בדג חי בעקבות מאכל הסושי

בשר קפוא בשבת האם זה מוקצה?

נדפס בשבת - האם אסורה בטלטול?

רכב איזה מוקצה היא?

חקירות בדיני מוקצה

למה גשם אינו מוקצה?

דעת החזו"א- "בטלטול כפתורי החשמל ובסגירתם נהגינן לאסור"

היתר גרף של רעי לא בטלטול מוקצהמעשות היום פעלים - שאר מלאכות


האם מותר לעשות מלאכה בער"ש בין השמשות בשינוי לצורך מצוה

האם קרח נחשב מוצק או נוזל לגבי בישול בשבת?

הצד צפור דרור למקום שהוא ניצוד בו חייב

המחמם בשבת מים לטמפרטורה שהיס"ב חייב מן התורה?

איסור מלקות בשבת

לבשל בשבת?!

האם חליבה בשבת בהיתר החזו"א יש בו גרמא

שאלה מענינת לפילפולא, אצבע במרק בשבת בישול ועוד

יצירת גולם בשבתשאלות אקטואליות

פתיחת בקבוקים בשבת - וכדומה

שעון אוטומטי בשבת

משחק לגו בשבת

מדי מים דיגטליים
[url][/url]
קוביה הונגרית בשבת

סגירת ברז מים החמים בשבת

רכיבה על אופניים בשבת

שליחת מייל\פוסט מחשש שחילוני יענה בשבת

האם מותרת הריצה בשבת מפני הגשמים

פטנט לפלטה חשמלית בשבת – אם יש דברים בגו או גימיק בעלמא

אופני באגי בשבת

מפסק קרן אור בשבת

להפריד שלוקים בשבת

האם מותר להקליט בשבת?

חבישת כובע מצחיה עם מאורר שפועל על אור השמש בשבת

שימוש בקולר - מכשיר לשתיית מים קרים - בשבת

פתיחת ברז מים קרים בשבת - בבניינים החדשים

מיחמים ומעליות שבת - חוברת חדשה ממשמרת השבת (טבת ע"ה)

שבירת קליפת ביצה - איסור מוחק

מתעסק בשבת [איסורדרבנן\מותר\בדיעבד]? לפתוח מקרר עם אור דלוק?

שימוש במכשיר אופה לחם בשבת

האם מותר השימוש במגבת בשבת?

גרביים אלסטיות למחלות ורידים, בשבת

החלפת מדבקות וכרטיסים לילדים בשבת

להקפיא מים בשבת

הובלות ומשלוחים בשבת ע"י מומר

לקיחת גלילי קלי צום בערב ת"ב שחל בשבת

התכת גבינה צהובה בשבת

מחמם מים ביתי כשר לשבת

שטיפת עלי חסה בשבת

כתיבה בשבת ע"י כוס הפלא

אסור לדרוס על זרעים בשבת?!החשמל - העלעקטערי"ק בשבת

קונטרס שימוש בחשמל בשבת להורדה מהדורת כסלו תשע"ה - ודיון על זה

קונטרס חדש על ההשתמשות בחשמל בשבת

חשמל בשבת - סברת המתירים

דעת הגרשז"א על החשמל בשבת

היתר חשמל בשבת

חשמל כשר בשבת

חשמל בשבת

לתולדות החשמל הכשר בשבת

חשמל בשבת בחו"ל

דברים חדשים בענין החשמל

איסור הדלקת חשמל

מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א - לאסור הדלקת חשמל משום בונה

מאמרים על ה"כושר סוויטש"פקו"נ דוחה שבת - ורפואה בשבת

הרב רובין-מותר להדליק אור בשבת במקלט חשוך בעת אזעקה ח"ו מפני פחד התינוקות

טלטול טלפון נייד ואקדח בשבת

הגר"א וייס-"אי אפשר דמעשה שרשאין להמנע ממנו ידחה את השבת"

האם מחללין את השבת על סכנה הנזכרת בש"ס והרופאים היום חולקים?

רפואה בשבת פקו"נ והמסתעףברית מילה בשבת

שאלה מורכבת בעניין ברית מילה בשבת

מילה בשבת להולך למות ל"עאיסורי שבות

החזרת מאכלים למקרר בשבת- הכנה לחול?!

קנין נישואין בשבת

מכירה והפקר בערב שבת כדי שיחול בשבת

האיסור להפריש דמאי בשבת - מקור נצרך מאדגדר המלאכה האסורה בשבת


איסור מלאכה בשבת שלא היתה במשכן

מלאכה שאצל"ג - רש"י שבת דף עג ע"ב

מאמרים בנושא פסיק רישא[b]מעשה שבת[/b]
עי' לעיל החשמל העלקטערי"ק בשבת

קנס מעשה שבת בעשה מלאכה בין השמשות


זמני השבת

זמן צאת השבת בארה"ב - ניו יורק לשיטת הגר"מ פיינשטיין

זמן קבלת השבת באמריקה ובאירופה

הדלקה במוצ"ש למחמירים כר"ת - ושיטת ר"ת

מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

סופה וסערה - פולמוס השבת ביפן

יום השבת במדינת סמואה

שונות

הצפצוף המודיע על כניסת השבת

אכל בשבת לפני השקיעה מיני מזונות וכדומה- האם יכול להמשיך

בגד שחור בשבת - מעשה שטן או מנהג ישראל?

פדיון הבן בשבת כיצד?

האם מתור לעשות תשובה בשבת?

איך השבת מעידה על מעשה בראשית?

איסור הכעס בשבת - מקור מהזהר

איחור ההשכמה בשבת

לבקר בקבר בשבת

עוף הפרח נשרף - בשבת?

נר לא דלק בשבת - לחזור ולהדליקו

איך הקב"ה דן דין בשבת

כמה פעמים הזהרו על מצוות השבת

מקור - משה רבינו נפטר בשבת

ראי' מבת פרעה שאין איסור על גוי להתגייר בשבת

חזור אל “מפתחות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים