עמוד 1 מתוך 1

ספר הגן - דרך משה

פורסם: ב' אוקטובר 07, 2019 11:18 am
על ידי מבק
בספר "דרך הגן" לרבי יצחק ב"ר אליעזר הודפס גם ספר "דרך משה", מחברו הוא רבי משה כהנא ב"ר מאיר הכהן ולא מחבר ספר הגן כפי שמצוין באוצר, יש לציינו בספרים נוספים.
כמו"כ במהדו' מכון אור הטוב תשע"א נדפס בספר הנ"ל גם "לקוטי תוכחת מוסר" מרבי אברהם ב"ר יהודה לייב מבראד, גם אותו יש לציין בספרים נוספים.