עמוד 1 מתוך 1

מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ה' יוני 28, 2018 11:04 am
על ידי מזהב שבא
שלום וברכה,

ידוע ומפורסם הפיוט 'עת דודים כלה' המושר לשמחת חתן וכלה.
בכמה מקומות כתוב שמחברו הוא חיים בן סהל שחי לפני כאלף שנה.

מישהו יודע פרטים על האיש ופועלו?

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ה' יוני 28, 2018 11:13 am
על ידי מה שנכון נכון
הקראי המוזכר בלקוטי קדמוניות עמ' 106?

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ה' יוני 28, 2018 12:08 pm
על ידי מזהב שבא
מה שנכון נכון כתב:הקראי המוזכר בלקוטי קדמוניות עמ' 106?


אינני יודע, ממש מוזר שפיוטו התקבל אם אכן זה הוא...

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ה' יוני 28, 2018 12:22 pm
על ידי מזהב שבא
מה שנכון נכון כתב:הקראי המוזכר בלקוטי קדמוניות עמ' 106?


ולא מצאתי בלקוטי קדמוניות בעמוד הנזכר, אתה מדבר על לקוטי קדמוניות של פינסקר?

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ה' יוני 28, 2018 1:57 pm
על ידי מה שנכון נכון
כן. בנספחים. עמ' 354 מעמ' האוצר.

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ג' יולי 03, 2018 5:18 pm
על ידי יח''ד

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 5:40 am
על ידי מה שנכון נכון
ב'סדור התפלות כמנהג היהודים הקראים' נדפס "זמר נאה לכלה לר' חיים בן רבנו סהל נ"ע", ופתיחתו: "שמעי בת וראי אחותי רעיתי, אביאך בית אמי ולחדר הורתי".
ואולי הוא הוא. (וע"ע בהקדמת מחזור אהלי יעקב).

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 3:40 pm
על ידי גביר
יח''ד כתב:https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayerah/kol.html

אצלי לפחות זה עולה הפוך, מכל מקום מצאתי ברשת את הדברים הבאים - "כותבת פרופ' רחל קולנדר בדף שבועי מס' 261 (פרשות וירא תשנ"ט) של המרכז ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר אילן משנת תשנ"ט: מחבר הפיוט נרמז בשמו הפרטי - חיים - כפי שנרמז באקרוסטיכון. במסורת יהודי מרוקו זהו מחבר אנונימי, אך במסורת של היהודים הקראים שגם אצלם מופיע הפיוט - כזמר לכלה - מיוחס הפיוט לר' חיים בן סהל [מחבר קראי] שחי בירושלים במחצית השנייה של המאה העשירית".

[אמנם מעצם הכללת הפיוט בתפילות הקראים אין ראיה, שהרי ישנם שם גם פיוטים מגדולי המשוררים כמו ריה"ל וכו']

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

פורסם: ה' ינואר 30, 2020 9:44 am
על ידי גביר
יעוין כאן [אברהם בער גוטלובר, בקורת לתולדות הקראים, עמ' 167]
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... ook=611166