מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קטעי גמרא שהולחנו

מאסף לדברי שירה ופרוזה באספקלריה של תורה וברוחם של חכמים. מן המקור ומן הכתובים.
סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' נובמבר 12, 2019 2:12 pm

הגיע לידי:
בקשה גדולה, בעז"ה לצורך הכנת התוועדות לרגל סיום הש"ס. מחפש קטעי גמרא שהולחנו כשירים. לדוגמא: "תניא אמר רבי ישמעאל ...". או שירים על הגמרא. אודה לכל מי שיוכל לעזרני למוצאם. תודה רבה [כאן בא שם מלא, מספר הנייד וכתובת מייל]


מכיוון שכמדומה "על הגמרא" נכתבו והולחנו שירים ופיוטים רבים, נראה שיהיה מעניין לאתר דווקא את הבקשה הראשונה: לשונות מן המשנה והגמרא ממש שהולחנו בדורות האחרונים. כמה דוגמאות הועלו בשליפה: וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה וכו' (משנה ראש השנה ג, ח), אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל וכו' (משנה יומא ח, ט), עד שיבלו שפתותיכם מלומר די (תענית ט, א), במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה וכו' (נדרים מא, א), ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו (בבא בתרא י, ב).

היוכלו חו"ר הפורום לסייע?

גימפעל
הודעות: 2910
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי גימפעל » ג' נובמבר 12, 2019 2:14 pm

סוכה נג א:
אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו

ישראל אליהו
הודעות: 1715
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ג' נובמבר 12, 2019 2:29 pm

מאימתי קורין את שמע בערבית.
תניא אמר רבי ישמעאל.

גימפעל
הודעות: 2910
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי גימפעל » ג' נובמבר 12, 2019 3:02 pm

כתובות יז א:
כיצד מרקדין לפני הכלה

גימפעל
הודעות: 2910
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי גימפעל » ג' נובמבר 12, 2019 3:03 pm

מנחות יח א:
אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר

לייטנר
הודעות: 5308
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי לייטנר » ג' נובמבר 12, 2019 7:10 pm

ברכות ו ב:
כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות


ב"ב לט א:
חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה

פרנקל תאומים
הודעות: 3210
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' נובמבר 12, 2019 8:27 pm

יבמות ס''ב ב:
אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. (מיאמי)

ויקרא י''ט, י''ח, ספרא שם, ירושלמי נדרים ט', ד' + אבות ה', י'.
אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שלי שלך שלך שלך (עממי)

סנהדרין י' א'
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא (פריד, מב''ד)

אבות ד' ט''ז
רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין (ר' משה גולדמן)

שבועות לט ע"ב
כל ישראל ערבים זה בזה (שטרייכר)

עוקצין ג' י''ב
אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. (ר' משה גולדמן? קמפ שלווה)


תענית ל''א א'
עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו: הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו (מב''ד)

אבות א' א'
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה (שטרייכר)

דרומי
הודעות: 6723
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי דרומי » ג' נובמבר 12, 2019 9:01 pm

נראה שחיפשו דוקא קטעי גמרא ולא משניות.

בברכה המשולשת
הודעות: 12130
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 12, 2019 9:01 pm

משנכנס אדר

אראל
הודעות: 1705
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי אראל » ג' נובמבר 12, 2019 9:43 pm

מאי דהוה הוה

שעת הכושר
הודעות: 206
הצטרף: ה' יוני 08, 2017 11:36 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי שעת הכושר » ד' נובמבר 13, 2019 12:53 am

דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם-דדם
לגבי עבודת יום זריז הוא
דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם-דדם
עבודת היום יום זריז הוא

דגי-דגי-דם, דגי-דגי-דם, לגבי
עבודת יום זריז לגבי

(גמרא יומא)

פרדכת
הודעות: 19
הצטרף: ג' מרץ 13, 2018 10:09 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי פרדכת » ד' נובמבר 13, 2019 1:23 am

אילן במה אברכך (פיטסבורג)
תענית

פרדכת
הודעות: 19
הצטרף: ג' מרץ 13, 2018 10:09 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי פרדכת » ד' נובמבר 13, 2019 1:25 am

אם אין אני לי מי לי

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2767
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' נובמבר 13, 2019 2:04 am

סוכה מה, ב: "מה תמר (זה) אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים"

תענית טו, א: "מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה"

קידושין פב, ב: "רבי נהוראי אומר: מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה"

שבת קלח, ב: "רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר (דברים לא, כא) כי לא תשכח מפי זרעו"

שבת קיט, א [בתרגום]: "רב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא רב הונא מדליק שרגי רב פפא גדיל פתילתא רב חסדא פרים סילקא רבה ורב יוסף מצלחי ציבי ר' זירא מצתת צתותי רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק"

סוטה יד (בגירסת העין יעקב): "מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם. שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בתפילה ויתחננו למשה ויאמרו לו משה רבינו עמוד בתפילה בעדנו. ועומד משה ומבטל את הגזרה מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם"

ברכות ס, ב: "כל דעביד רחמנא — לטב עביד"

תענית כא, א: "נחום איש גם-זו הוה רגיל, בכל דהוה סלקא ליה אמר: גם זו לטובה"

סנהדרין צז, א (מבוסס): אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת
נערך לאחרונה על ידי נהר שלום ב ד' נובמבר 13, 2019 2:20 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

חרט
הודעות: 166
הצטרף: א' יוני 19, 2011 2:24 am

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי חרט » ד' נובמבר 13, 2019 2:16 am

הניגון המרגש: "אמר אביי" (רק שתי מילים אלו).
מושר ע"י הגרמ"ש שפירא זצ"ל, (שהסביר: ה"אמר אביי" הראשון הוא עצוב - לפני שמבינים את הגמרא, השני - שמח, אחרי שהבינו את דברי אביי - מתוך הקלטה).
וכן בתקליט "אל תירא" - מעייני.

חרט
הודעות: 166
הצטרף: א' יוני 19, 2011 2:24 am

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי חרט » ד' נובמבר 13, 2019 2:31 am

ישנו גם קטע חזנות יפה, שגם מבוסס על ניגון גמרא - מאת החזן שלמה אייזנבך - "תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל...." - סנהדרין מב ע"א.
הנאמר בקידוש לבנה (והוא ממשיך אמנם גם את הפסוקים והתפילות הנאמרים אח"כ מי זאת עולה וכו' יהי רצון וכו' למלאות פגימת הלבנה וכו').

הרואה
הודעות: 1666
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 2:57 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי הרואה » ד' נובמבר 13, 2019 10:01 am

יש קטעי משנה ארוכים שהולחנו על ידי פרופ' אנדרה היידו ז"ל, מיועד לתזמורת סימפונית עם מקהלה, נחשב ליצירות מופת, פחות לשירה בציבור.

פרנקל תאומים
הודעות: 3210
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ד' נובמבר 13, 2019 2:18 pm

שעת הכושר כתב:דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם-דדם
לגבי עבודת יום זריז הוא
דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם, דגי-דגי-דדם-דדם
עבודת היום יום זריז הוא

דגי-דגי-דם, דגי-דגי-דם, לגבי
עבודת יום זריז לגבי

(גמרא יומא)

לא מצאתי שם בגמ' את הדגי דגי דגי דדם.

פרנקל תאומים
הודעות: 3210
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ד' נובמבר 13, 2019 2:36 pm

אבות א' ו'
הוי דן את כל האדם לכף זכות (יהודה דים?)

אבות ה' כ''ב
בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה דכולה בה ובה תחזי וסיב ובלה בה ומנה לא תזוע, שאין לך מדה טובה הימנה (שוואקי?)

אבות ה' כ''א
בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלוש עשרה למצוות (שטרייכר)

אבות א' ב'
על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים (מנדלסון)

מכות ג' ט''ז
רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות (גראוכר)

זבחים ק''ז ע"ב
בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על הגג של בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר להם: ענוים! הגיע זמן גאולתכם! ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם (מב''ד)

דרומי
הודעות: 6723
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי דרומי » ד' נובמבר 13, 2019 7:08 pm

הרב פ"ת,

המובאה האחרונה בשם 'זבחים קז, ב' אינה מוכרת מהגמרא אלא מהמדרש (ילקוט שמעוני).

ליתר בטחון עשיתי חיפוש ב'אוצר החכמה' בכל התלמוד בבלי ולא מצאתי שם מלים אלו.

נוטר הכרמים
הודעות: 7481
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' נובמבר 13, 2019 7:36 pm

חרט כתב:ישנו גם קטע חזנות יפה, שגם מבוסס על ניגון גמרא - מאת החזן שלמה אייזנבך - "תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל...." - סנהדרין מב ע"א.
הנאמר בקידוש לבנה (והוא ממשיך אמנם גם את הפסוקים והתפילות הנאמרים אח"כ מי זאת עולה וכו' יהי רצון וכו' למלאות פגימת הלבנה וכו').

האם ניתן להעלות כאן בבקשה?
היהודי הזה, אינני יודע אם הוא עדיין חי,
בכל מקרה, הוא מבצע את יוסל'ה וקטעים נוספים משלו בצורה שאין דומה לה.

אביר הרועים!
הודעות: 60
הצטרף: ג' אוגוסט 08, 2017 8:48 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי אביר הרועים! » ד' נובמבר 13, 2019 8:58 pm

דדא ביה כולא ביה ודלא ביה מה ביה וכו' [נדרים מא.]

אביר הרועים!
הודעות: 60
הצטרף: ג' אוגוסט 08, 2017 8:48 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי אביר הרועים! » ד' נובמבר 13, 2019 9:04 pm

לא אבוא לירושלים של מעלה [תענית ה.]

לבי במערב
הודעות: 4591
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' נובמבר 14, 2019 3:54 am

חרט כתב: . . החזן שלמה אייזנבך . .

שלמה אייזנבך, 'המכלול'.

מענה איש
הודעות: 796
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי מענה איש » ה' נובמבר 14, 2019 8:55 am

כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
ומתפלל עם הציבור,
מעלה אני עליו כאילו פדאני לי
ולבני מבין אומות העולם.

כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמישה קולות

אין ללך אהבה כאהבה תורה ואין לך חכמה כחכמת ארץ ישראל
ואין לך יופי כיפיה של ירושלים

מפני מה זכה משה למאור פנים בעולם הזה, מה שהקב״ה עתיד ליתן לצדיקים לעולם הבא?
מפני שעשה רצונו של הקב״ה ומתאנח על כבודו של הקב״ה ועל ישראל כל ימיו, היה מחמד ומתאוה ומצפה כדי שיהא שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים (תנדב''א)

חַיָּב אִינִישׁ לְבַסּוּמֵי בְּפוּרַיָּא עַד דְּלֹא יָדַע

מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו (מבוסס על הגמ')

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' נובמבר 14, 2019 2:49 pm

עוד שניים
אמר רבי יוחנן בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו וכו' (יעקב תלמוד)


שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה (הקלטה באתר הספרייה הלאומית, דקה 37:30 בערך)

פרנקל תאומים
הודעות: 3210
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ה' נובמבר 14, 2019 2:52 pm

אבות ה' ה'
"ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים".

בראשית רבה נ"ט, ח'
"ירושלים אורו של עולם. ומי אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא" (פריד).

002
הודעות: 327
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי 002 » ה' נובמבר 14, 2019 3:38 pm

אל תתהלל - ליפא

הוי ווען איך קען זיך שפּאָרן
און צוריק ברענגען יארן
וואס איז פון מיר פארפארן
אנטלאפן פון אונטער מיין האנט
וואלט איך נישט ליידיג געזיצן
נאר די צייט מער אויסנוצן
סיי אין קעלט סיי אין היצן
אויב איך האב נאר די שכל פון היינט

פיל מאל קלער איך מיט נייגער
אז אויב ס’וואלט נאר געווען אזא שטייגער
אז א מענטש קען צוריק דרייען דעם זייגער
וואס וואלט מען דעמאלטס געטון
דאן וועק איך אויף מיין זכרון
די זייגער עס ווארט נישט איך ווארן
כאפּ נאך דאס ביסעלע יארן
מער געב עס נישט ליידיג אהין

אל תתהלל ביום מחר
א בעבי, א קינד, א אינגעלע, א בחור
כי לא, כי לא תדע
א אינגערמאן, טאטע און זיידע
מה ילד יום

עמיצער זונטאג וויל מאנטאג
פארן ערגעצוואו דינסטאג
געווען מיטוואך ס’קומט’עך שוין דאנערשטאג
פון פרייטאג אויף שבת מ’בלייבט
וואו בין איך אלס אפּגעזעצן
דערנאך מיין געזונט זיך געגעסן
הלואי זאל מען אלעס פארגעסן
אזוי שנעל ווי דער צייט אונז פארטרייבט

אויפמאכן א טיר נאך א ריגל
אנהייבן פון פריש מ’איז מסוגל
ווער קען דען קוקן אין שפּיגל
און זאגן ביי מיר איז אלעס רעכט
מ’גיבט אונז א וועג נישט קיין שלעכטן
צו מאכן א בעסערע נעכטן
מ’הייבט אן פון פריש צו פאררעכטן
איז שענער די טעג און די נעכט

אל תתהלל ביום מחר
אל תתהלל ביום מחר
א קליין קינד, א מיידל, א כלה
א אינג-ווייבל, באבע און מאמע
מה ילד יום

אל תתהלל ביום מחר
אל תתהלל ביום מחר
כי לא, כי לא תדע
כי לא, כי לא תדע
מה ילד יום

בן חמש שנים למקרא
בן עשרה שנים למשנה
בן שלש עשרה למצוות
בן חמש עשרה לגמרא
בן שמונה עשרה לחופּה
בן עשרים לרדוף
בן שלשים לכח
בן ארבעים לבינה
בן חמישים לעצה
בן שישים לזקנה
בן שבעים לשיבה
בן שמונים לגבורה

און אריכת ימים


צוזאמען זאלן מיר אקעגן גיין משיח צדקנו
במהרה בימנו
אל תאמר לכשאפנה אשנה


כמו כן עיין בשירו של ליפא "כי הם חיינו" שרובו של השיר על מילים מהגמ'

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1509
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ה' נובמבר 14, 2019 8:09 pm

מרגלא בפומיה דרבי מאיר

הברכות
הודעות: 135
הצטרף: א' אוגוסט 05, 2012 10:54 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי הברכות » ו' נובמבר 15, 2019 12:38 am

'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם' וכו' - גם ניגון שקט הולחן ע''י יוסי גרין וגם ניגון קצבי יותר כמדומני מושר ע''י עודד דוד גראוכר.
'רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות' וכו' - לחן יוסי גרין שירה עודד דוד גראוכר
'תנא דבי אליהו כל השונה הלכות' וכו' - מושר כמדומני ע''י בני פרידמן
ישנו שיר ארוך על קטע בגמ' בשבת שעוסקת במי מהאבות ילמד זכות על עם ישראל לעתיד לבוא - מושר ע''י בערי וובר.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2767
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 15, 2019 6:22 am

חולין פו, א: "כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין"
ירושלמי תענית ב, א: "אמר רבי אלעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ואלו הן: תפילה וצדקה ותשובה".

הברכות
הודעות: 135
הצטרף: א' אוגוסט 05, 2012 10:54 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי הברכות » ש' נובמבר 16, 2019 9:05 pm

חגיגה ט ב - 'א"ל בר הי הי להלל האי להימנות להמלאות מיבעי ליה אלא זה שמנוהו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהן' - מושר ע''י ישיבה בויס'

קידושין ל ב 'בראתי יצה''ר בראתי לו תורה תבלין' - אידישע נחת

ברכות ג א - 'שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: 'אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות' - מושר ע''י שלום לעמר

ברכות ג א - 'בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין: "יהא שמיה הגדול מבורך", הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: "אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך' - מושר ע''י רולי דיקמן

אם משניות נכנסות ג''כ לקטגוריה וגם פרקי חזנות אזי ישנם כמה פרקים מפורסמים. 'אלו דברים' - מרדכי הירשמן. 'המכבה את הנר' - ברלה חגי, ועוד.

יוֹסֵפֶר
הודעות: 244
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » א' נובמבר 17, 2019 12:40 am

מסתמא יש עוד שפע גדול... בכ''ז אף אני אוסיף כמה לכבוד ההתוועדות והסיום הנ''ל:

אנו משכימים והם משכימים. (ברכות כב:)

אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה. (ברכות יז)

שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. (פסחים נ.)

כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. (אבות ו, א)

מה הבריות אומרות עליו (יומא פו.)

אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם. (מנחות יח.)

כל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה (...)

באופן כללי יל''ע בסוגי' מפני מה נענש דוד בסוטה לה. על זמירות היו לי חוקיך, ולבדוק מה יוצא משם למעשה, יתכן אולי שהחילוק אם באים לשיר זמר ומחפשים רק מילים למלאותו בתוכן שאז זה לא בסדר שכביכול משתמש לשם כך בד''ת, או שבאים להתחזק בד''ת ורק מלבישים להם מנגינה. ויל''ע.

יוֹסֵפֶר
הודעות: 244
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » א' נובמבר 17, 2019 12:43 am

עתיד הקב''ה לעשות מחול לצדיקים.

אשרי מי שלא חטא.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' נובמבר 17, 2019 2:02 am

יוֹסֶפֶר כתב:אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה. (ברכות יז)


טעות של הרבה מנגנים וצ"ל שגדל

יוֹסֵפֶר
הודעות: 244
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » א' נובמבר 17, 2019 9:08 am

נכון

על קצה הקולמוס
הודעות: 66
הצטרף: ד' אוקטובר 30, 2019 12:00 am

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי על קצה הקולמוס » א' נובמבר 17, 2019 12:46 pm

אביר הרועים! כתב:דדא ביה כולא ביה ודלא ביה מה ביה וכו' [נדרים מא.]


''דא קני-מה חסר דלא קני מה קני
זה מאמר שנאמר במערבא
דדא ביה כלא ביה דלא דא ביה מה ביה
זה מאמר שנאמר במערבא.

(הסבר: אם קנה זה (כלומר דעת) מה חסר. ואם לא קנה - מה קנה?.
מי שיש בו (דעת) הכל בו. מי שאין בו (דעת) מה יש בו?)''

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' נובמבר 18, 2019 2:52 pm

השואל דלעיל פרסם רשימה ארוכה של הצעות שקיבל. אני מעתיק לכאן רק את אלה שטרם נזכרו באשכולנו.

אילן במה אברכך - יש ניגון של סערט ויזניץ אני חושב שבתקליט החמישי, ויש של פיטסבורג בתקליט הראשון שלהם, פיטסבורג


אמר רבי אלעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ואלו הן: תפילה וצדקה ותשובה. ירושלמי תענית ב, א


חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה. בבלי ברכות ט"ז ב


טב למיתב טנדו מלמיתב ארמלו


יבוא ידיד ויבנה ידיד בחלקו של ידיד - אהרון רזאל


מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה אף ישראל אינם ניצולים אלא במצוות


מצוה בו יותר מבשלוחו – חיים שלמה מאיעס


וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך


רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו


יש קטעי משנה ארוכים שהולחנו על ידי פרופ' אנדרה היידו ז"ל, מיועד לתזמורת סימפונית עם מקהלה, נחשב ליצירות מופת, פחות לשירה בציבור


אנדרה היידו ז"ל והרכב האומן ח"י יש דיסק שלם של משניות מולחנות. אמנם זה לא בדיוק שירים פופולריים והסגנון קצת אוונגרד אבל הדיסק למיטב זכרוני נקרא "מגדל הפורח באויר" והוא מוצלח מאד


הרב חנן אדלשטיין ומשפחתו – שירים; הרב הימן יש הרבה שירים הקשורים למשנה; לרב אברהם סנדיק יש הרבה שירים על המשנה

002
הודעות: 327
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי 002 » ג' נובמבר 19, 2019 6:48 pm

סדר העבודה- ישי ריבו
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד רחץ ידיו רגליו טבל עלה
ונסתפג בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי החול לבש בגדי לבן
וכך היה אומר אנא השם כפר לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי
ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים את
החסרונות את כל הפשעים את כל העוונות
בטח כך היה מונה אחת, אחת ואחת אחת ושתים אחת ושלש אחת וארבע אחת וחמש
ישר היה מתייאש כי לא יכול היה לשאת את
טעם מרירות החטא את הבושה את הפספוס את ההפסד
והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם
המפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים משתחווים ונופלים על פניהם
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
פסע למקום שפסע פניו לקודש אחוריו להיכל ללא רבב היו שוים פיו ומעשיו
בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך
פשט בגדי לבן לבש בגדי זהב
וכך היה אומר אנא השם כפר לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי
ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים את הטובות את כל הרחמים את כל הישועות
בטח כך היה מונה אחת,
אחת ואחת אחת ושתים אחת מאלף אלפי אלפים ורב
רבי רבבות נסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות
והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם
המפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים משתחווים ונופלים על פניהם
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
יצא ממקום שיצא ורעד במקום שעמד
פשט בגדי זהב לבש בגדי עצמו
וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו
ויום טוב לאוהביו כי נסלח לכל עדת ישראל
אשרי העם שככה לו
אשרי העם שהשם אלוקיו
אשרי העם שככה לו
אשרי העם שהשם אלוקיו
אשרי העם...
כאהל הנמתח בדרי מעלה מראה כהן
כברקים היוצאים מזיו החיות מראה כהן
כדמות הקשת בתוך הענן מראה כהן
כחסד הניתן על פני חתן מראה כהן
והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם
המפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים משתחווים ונופלים על פניהם
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
[מתוך יומא נג]


מוטי שטיינמץ - תנה בני
תנה בני ליבך לי
ועינך דרכי תיצורנה
אמר הקדוש ברוך הוא
אי יהבית לי ליבך ועיניך
אנא ידעית דאת דילי.
[תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א]

נוטר הכרמים
הודעות: 7481
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: קטעי גמרא שהולחנו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' נובמבר 19, 2019 9:18 pm

אשכול שעוסק בשירה,
כ"כ הרבה מלל,
וצלילים אין.

השמיני את קולך.
אנא. העלו משהו.


חזור אל “אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים