בעל תוקע שיש לו אייפון או אינטרנט - פורום אוצר החכמה

בעל תוקע שיש לו אייפון או אינטרנט

המערכה על השימוש בפיתוחי תקשורת פרי הטכנולוגיה המתחדשת
איש יהודה
הודעות: 89
הצטרף: א' יוני 17, 2012 12:14 pm

בעל תוקע שיש לו אייפון או אינטרנט

הודעהעל ידי איש יהודה » ג' ספטמבר 03, 2013 3:29 am

שמעתי שהגר"נ קרליץ שליט"א הורה ופסק, שמי ששמע תקיעת שופר ממי שיש לו אינטרנט {היינו פשוט כשלא חסום} או אייפון, וכדו' לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולתקוע שנית, נשאלתי ממאן דהוא שזה נוגע אצלו למעשה שהבעל תוקע במקום שמתפלל יש לו גם אינטרנט וגם בלקברי {הנ"ל עובד למחייתו}, וא"כ מה יעשה, והאם יעורר את כל הציבור על כך, הבעל תוקע בוודאי יפגע עד עמקי נשמתו, אמנם מצד שני אולי כל הציבור לא יוצא ידי חובה.

ואולי יכול לסמוך על מי מהגדולים שאולי חולק על פסק הלכה זה, וצ"ע למעשה.

דניאל
הודעות: 942
הצטרף: ה' אפריל 11, 2013 10:14 pm

Re: בעל תוקע שיש לו אייפון או אינטרנט

הודעהעל ידי דניאל » ג' ספטמבר 03, 2013 9:07 am


סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: בעל תוקע שיש לו אייפון או אינטרנט

הודעהעל ידי רחמים » ג' ספטמבר 03, 2013 9:27 am

יעויין בבירור הלכה

ויעויין עוד בתשובות והנהגות כרך א סימן תסח

שאלה: חפשי בדעותיו אם יוצאין ממנו תקיעת שופר

נשאלתי מרב אחד ירא שמים כאן, שבקהלה שלו רובם מחללי שבת ר"ל, והוא פועל ועושה הרבה, אבל המקום נידח ורובם ככולם מחללי שבת, ואינו מוצא בעל תוקע אלא חפשי אחד בדעותיו והוא כופר גמור ר"ל, ועכשיו שואל אם יוצאין מ"ע דתקיעות כששומעין ממנו.

ולכאורה אמרתי שמצות צריכות כוונה לצאת, והוא לעצמו אינו מאמין וא"כ אינו מתכוין לצאת ידי חובת המצוה, ואם כן הוא אינו יוצא, ושוב אינו יכול להוציא אחרים כיון שאינו יוצא בעצמו, ועיין ב"מועדים וזמנים" ח"ו (סימן ו') בשם הגאון האדר"ת זצ"ל שדבר זה אם צריך לצאת דוקא בעצמו כדי להוציא אחרים הוא ספיקא דדינא, ואם כן גם בנידון זה הוא ספיקא דדינא.

ומיהו לפי זה בשעת הדחק יכולים לסמוך על הפוסקים שהבאנו שם שיוצאין על ידו אף שהוא אינו יוצא כיון שהוא בן חיובא, רק שיתכוון עכ"פ להוציא, ובזה כיון שדעתו לעשות לפי כוונת השומעים שכוונתם לצאת וסגי בכך ככוונה להוציא, אך צ"ב אם לסמוך עליו שמכוין להוציאם, בשעה שמסברא אדעתא דנפשיה קעביד שאינו אלא טקס ומסורת ולא מצוה שחייבין לצאת. ועיין בחידושי הגר"ח הלוי הל' תפילין בשם הגרש"ז זצ"ל שבמומר לחלל שבת פשיטא ליה דלא שייך אומדנא משום דאדעתא דנפשיה קעביד עי"ש, וכ"ש כאן שהוא כופר גמור ר"ל, שאינו מאמין כלל במצוות.

אמנם מאופן השאלה שנשאלתי שאמרו שלא יסע במכונית לבית הכנסת בראש השנה גופא לתקוע, נראה שבעצם הוא מחלל שבת בפרהסיא, ואם כן אני נבוך מאד, שמחלל שבת בפרהסיא דינו לדידן כעכו"ם אף שחייב במצוות, ואם כן אנו חייבין להחמיר עליו שהוא כעכו"ם, וא"כ בלאו הכי אינו יכול להוציא כיון שאינו תינוק שנישבה רק שנה ופירש עד שמחלל שבת, ודינו כעכו"ם ואין יוצאין ממנו, ואולי כיון שאם הוא כעכו"ם זהו לדידן קולא שלא נשמע תקיעות בראש השנה כה"ג לא אמרינן שהוא כעכו"ם.

ובראש השנה צריך בעל תוקע יראת שמים, ואז תקיעותיו יעלו לרצון, ועכ"פ באי אפשר באחר יחפש מאלו שהם כתינוקות שנשבו ולא מאפיקורס ר"ל, שבזה חששות הרבה שמבטל מ"ע דאורייתא דתקיעת שופר, ואין בידי להתיר לשמוע ממנו תקיעות או ברכות, ואף שטוען דשעת הכושר לישאר בעירו ולפעול בראש השנה, וא"כ לכאורה אם על ידי כך ישובו בתשובה שלמה, מותר לו כרב המקום ליחשב כאנוס מקיום מ"ע דשופר, הדבר רחוק מאד שיפעל ולא סגי בזה ליכנס בכך לביטול מ"ע דתקיעות, דשנה שאין תוקעין בתחילתה מריעים ח"ו בסופה, וממחלל שבת כמוהו במזיד שדינו כעכו"ם אפשר שאין יוצאין, (ובמק"א הבאתי שחייבין מדינא לנדוד לעיר אחרת ודלא כנ"א).
קבצים מצורפים
העתקה.png
העתקה.png (338.08 KiB) נצפה 583 פעמים


חזור אל “הבה נתחכמה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים