מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גיליון לב להבין

גליונות שבועיים להורדה. עצה ותושיה בעניינים טכניים
לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ש' יוני 27, 2020 11:43 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת חוקת

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

פרה אדומה כקרבן חטאת • מיתתה של מרים ככפרה על חטא העגל • משמעות הדיון עם אדום • ענינה של שירת הבאר

לב לדעת- ענין בפרשה

מי מריבה - מי חטא, משה ואהרן או בני ישראל? • המשמעות והתפקיד של ימי המדבר • הסיבה לבחירת יהושע

לב המלך - מדברי רבינו בעל ה'בן מלך'

הנהגת מזונותיהם של ישראל ביד ה'
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת חוקת.pdf
(335.59 KiB) הורד 67 פעמים

יענקלה הכונס
הודעות: 54
הצטרף: ג' מאי 19, 2020 11:48 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי יענקלה הכונס » ג' יוני 30, 2020 5:04 pm

מי מו"ל העלון החשוב?

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ו' יולי 03, 2020 12:10 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת בלק.
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת בלק.pdf
(248.72 KiB) הורד 38 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ה' יולי 09, 2020 9:43 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת פנחס

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

מהות שכרו של פנחס • צורת חלוקת הנחלות בארץ • הטעם שנתעלמה ממשה הלכה • ב' הגדרים בקרבן התמיד • החילוק בין פרשת המועדים לפרשת המוספים

לב לדעת- ענין בפרשה

פרשת המועדים נשנתה פעמים רבות בתורה • פרשה שנשנית - בשביל דבר שנתחדש בה • ד' בחינות במועדים - לפי דרגת היחס של הקב"ה לעם ישראל

לב המלך - מדברי רבינו בעל ה'בן מלך'

עבודת בין המצרים - האבילות שבלב שבאה לביטויה בדיני האבילות
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת פנחס.pdf
(315.09 KiB) הורד 38 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ו' יולי 17, 2020 1:01 am

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת מטות - מסעי
והשבוע בגיליון:

בפתחי הלב - בין המצרים
העבודה המיוחדת לימי הגלות

לב הדברים - ביאורי מקראות
יסוד היתר נדרים • ב' הגדרים במלחמת מדין • הניסים שנכתבו במסעי בני ישראל • גדר נקמת גואל הדם • השראת השכינה במקום ישיבת בני ישראל

לב לדעת- ענין בפרשה
עניינה של פרשת נדרים לכאן • נדרים ושחוטי חוץ- הרחבת גבולות הקדושה • עומק בקשתם של בני גד ובני ראובן
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת מטות-מסעי.pdf
(375.58 KiB) הורד 45 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין דברים

הודעהעל ידי לב להבין » ה' יולי 23, 2020 7:58 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת דברים

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

ג' העניינים שבספר דברים • ירושת אדום - לעתיד לבוא • תוכחת משה על חטא המרגלים • הכפילות שבאה הבטחת הארץ

לב לדעת- ענין בפרשה

ענין פרשת דיינים בתוך התוכחה על חטא המרגלים • דברי ימי אדום עמון ומואב שבאו בתוכחתו של משה • שורשו של חטא המרגלים - בכך שמאסו בהנהגת משה רבינו

לב שומע- תגובות הקוראים

הרחבת גבולות הקדושה ביד בנ"י

לב המלך - מדברי רבינו בעל ה'בן מלך'

יציאת מצרים מול חורבן ירושלים
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת דברים.pdf
(216.98 KiB) הורד 38 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ו' יולי 31, 2020 12:09 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת ואתחנן

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

ונשמרתם מאד לנפשותיכם - ביאור הדרשה • שמע ישראל -פתח באלוקינו וסיים באלוקיך • מה בין החכם לרשע • שמירת השבת - זכר לבריאת העולם או ליציאת מצרים?

לב המלך - מדברי רבינו בעל ה'בן מלך'

נחמו נחמו עמי - כעומק החורבן כך גודל הנחמה

לב שומע - מתורת הקוראים

בביאור מהות האזהרה שלא להוסיף ושלא לגרוע מהמצוות
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת ואתחנן.pdf
(168.91 KiB) הורד 36 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ה' אוגוסט 06, 2020 6:39 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת עקב

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

והיה עקב תשמעו - הבטחה לציבור • הטעם שלא הוזכר קורח • חיוב ברכת הארץ בחו"ל • משמעות ענין עבודת הבכורות

לב לדעת- ענין בפרשה

סתירת המקראות בזכותם של בני ישראל בירושת הארץ • מדריגת יציאת מצרים - אהבה שאינה תלויה בדבר • לאחר החטא ההשפעה תלויה במעשיהם של ישראל

לב המלך - מדברי רבינו בעל ה'בן מלך'

בין פרשת 'שמע' ל'והיה אם שמוע'
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת עקב.pdf
(213.64 KiB) הורד 32 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ה' אוגוסט 13, 2020 6:38 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת ראה

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

מצוות שמיטה - בין שמיטת הארץ לשמיטת כספים • משמעות דרשת חז"ל בעניין בשר בחלב • מהותו של קרבן חגיגה - כחלק מהקרבת הפסח • בין קרבן פסח לאיסור החמץ

לב לדעת- ענין בפרשה

מחלוקתם של ר' ישמעאל ור' עקיבא לגבי אכילת בשר חולין בימי המדבר • התמיהה בדעת הרמב"ם • גדר הזביחה שנאסרה להם במדבר
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת ראה.pdf
(186.77 KiB) הורד 29 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ה' אוגוסט 20, 2020 11:05 am

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת שופטים

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

מינוי השוטרים נתחדש להם לרגל בואם לארץ • הטעם שהוצרכה תורה להזהיר שלא נחוס על נפש הרוצח • הישנותה של פרשת מתנות הכהונה • השחתת עץ מאכל לצורך המצור

לב לדעת- ענין בפרשה

פרשת ערי המקלט- השינוי הגדול בין פרשת מסעי לפרשת שופטים • מעמדו של הרוצח בשגגה בדיני המשפטים • ערי מקלט - כמקום הקיום של הצדק האלוקי
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת שופטים.pdf
(172.14 KiB) הורד 25 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ה' אוגוסט 27, 2020 9:30 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת כי תצא

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

משמעות הי' ב'שניאה' • ג' גדרים באיסור ריבית • הצורך באזהרת הכתוב שלא תשכח מחיית עמלק

לב לדעת- ענין בפרשה

המשמעות המיוחדת שייחסה התורה למחיית עמלק • מהות עניין הנקמה • מלחמת עמלק - נקמה בטהרתה
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת כי תצא.pdf
(159.78 KiB) הורד 20 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין

הודעהעל ידי לב להבין » ה' ספטמבר 03, 2020 1:43 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת כי תבוא

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

הבאת ביכורים- מעמד ההודאה על השלמת התכלית • משמעות האזהרות בהר גריזים והר עיבל • מדוע לא הובטחו בנחמות אחר הקללות • הסיבה שישובו למצרים דווקא באניות

לב לדעת - ענין בפרשה

החילוק בין הברית בהר חורב לזו שבערבות מואב • ענין שמיטה לברית דהר סיני • תכלה שנה קללותיה קודם עצרת • טוב אחרית דבר מראשית
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת כי תבוא.pdf
(219.64 KiB) הורד 16 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין נצבים וילך

הודעהעל ידי לב להבין » ה' ספטמבר 10, 2020 8:56 pm

סייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" פרשת כי ניצבים-וילך

והשבוע בגיליון:

לב הדברים - ביאורי מקראות

'אתם ניצבים' - ברית על היחידים • חג הסוכות - בסוף שנת היבול • אופן הנבואה - בצורה של הסתר

לב לדעת- ענין בפרשה

המשמעות של התוכחה שבפרשה זו • מדוע נקראה פרשת הפורענות בשם 'שירה' • שירת האזינו - גאולה למען שמו
קבצים מצורפים
לב להבין פרשת נצבים - וילך.pdf
(173.56 KiB) הורד 18 פעמים

לב להבין
הודעות: 16
הצטרף: ה' יוני 11, 2020 1:51 pm

Re: גיליון לב להבין- ר"ה

הודעהעל ידי לב להבין » ד' ספטמבר 16, 2020 11:06 pm

בסייעתא דשמיא מצורף בזה גיליון "לב להבין" - ראש השנה

ובו יבוא המאמר:

'זכרון תרועה' - הנהגה מיוחדת בעיצומו של יום הדין והמשפט

ושלושה שערים נפתחים בו:

א. משמעות ענין 'זכרון תרועה'. ב. מקומם המיוחד של בני ישראל בתוך המשפט הכללי. ג. תקיעת השופר – סיסמת הברית.
קבצים מצורפים
לב להבין - ראש השנה.pdf
(113.61 KiB) הורד 17 פעמים


חזור אל “עזר אחים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים