עמוד 1 מתוך 1

חברה קדישא בני ברק

פורסם: ג' יולי 14, 2015 1:20 am
על ידי צורב
מישהו יודע פרטים אימתי נוסדה חברה קדישא בני ברק, באיזה שנה, ועל ידי מי, ומי היו המתעסקים במתים לפני ייסוד החברה.
כמו"כ אם יש מקורות על טהרת וקבורת החזו"א ע"י ח"ק פרושים מירושלים, [חוץ מספר פאר הדור].
תודה מראש

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ג' יולי 14, 2015 2:29 am
על ידי תוכן
דומה שר' יצחק שוואב ע"ה היה אחד מן המייסדים. ויש לברר אצל משפחתו.

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ד' יולי 15, 2015 1:45 am
על ידי מ,א,ור
אחד מהמיסדים הראשונים היה אדון שטינהרטר שהיה חמיו של הרב שמידל והרב נויבירט שליט"א

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ה' יולי 26, 2018 11:11 am
על ידי קו ירוק
לא כ"כ מדויק.
עד כמה ששמעתי ממקור קרוב מאוד. כי הזקנים כבר לא עמנו:

בזמנו היתה ח"ק מצומצמת של בית החיים שומרי שבת, מטעם הנהלת בית הקברות היה קברן תימני בשכר, לא דבר ממש מאורגן. ובזמן מגיפת הפוליו תש"י או אחרי קצת, ל"ע נפטר בן לאדון הרב שטיינהרטר זצ"ל (חמיהם של הגר"ד שמידל, והגר"י נובירט והגר"י יונגר, והגר"מ לישינסקי שליט"א), וח"ק של בית הקברות שומרי שבת / הלפרין, לא אבו לטפל בו מפחד שידבקו, והוא נצרך לטפל בו בעצמו. רבי משה דוד רייזנר זצ"ל מפרשבורג שעלה לפני כן לארץ, סייע בידו לטפל בקבורתו. היו עוד כמה מיקרים שלא רצו לטפל בלילה או לא היה כוחות עזר. ומשכך גמלה ההחלטה בלב רמ"ד רייזנר שלא יתכן שיהודי חרדי תהיה לו בעיה לקבור מתו, הלך למכרו המבוגר ממנו ב-20 שנה ד"ר דייטש זצ"ל מבודפשט (ד"ר למשפטים), שהיה ירא אלוקים וחרד גדול (דודו של רבי בנימין זאב הכהן דויטש זצ"ל אבי האחים הגאונים שליט"א), ובקשו להקים ח"ק מתנדבים. הד"ר דייטש המבוגר יותר, התמנה ליושב הראש, וכמובן לא התעסק בקבורה שהרי מה לכהן בבית הקברות. והשלישי שהצטרף עליהם ליסוד ח"ק מתנדבים, היה רבי אלתר איידלשטיין זצ"ל שהיה ירא שמים גדול (ר' חצקל לוינשטיין ביקש שהוא יטפל בקבורתו לאחר מותו). צורפו אליהם מיד מספר מתנדבים נוספים שהראשון שבהם היה הרב שוואב זצ"ל, ואח"כ גם הרב שאול לוסטיג זצ"ל, מייסד הסמינר שנקרא על שמו, וגם אביו של הרב אלימלך פירר לאוי"ט, עד שזה נהיה ארגון גדול בן עשרות רבות מתנדבים (היתה לפני, לפני ג' עשורים, רשימה של יותר מ-60 מתנדבים גברים, ונשים במספר מועט יותר אבל רבות מאוד). בתי הקברות של ב"ב הלפרין / פוניב'ז קבלו זאת כמובן בעין יפה.
ההתנדבות - משמעותה שלא קבלו שום פרס מעולם על כל הטיפול.
(אמנם חפירת הקבר כמדומה תמיד ע"י פועל של בית החיים, בשכר, וזה חלק מעלות הקבר).
כשראו המייסדים שהקרקע לקבורה בב"ב יקרה (כבר אז), ויהודים הלכו להקבר בבתי קברות שיש בהם גם חילוניים, אזרו עוז וקנו חלקה בפתח תקווה לצד בית החיים בסגולה, חלקת חרדי בני ברק. נטלו הלוואות, ובהמשך מכרו חלקות ובזה כיסו את ההוצאות. והיתר הלך לגמ"ח שהקימו. וכל זה שלא ע"מ לקבל פרס כמלא נימה וכך עד היום.
מנהגי הקבורה עשו כמנהג ירושלים הן בב"ב והן בפ"ת. ולכן המצבות שטוחות כבירושלים. ולא מלוים את המת בפתח בית החיים עד לקבר, מי מהצאצאים.
הסיבה שהמחיר כ"כ גבוה היום גם בפ"ת בחלקת חרדי בני ברק, זה לא עושק הציבור אלא כתוצאה של מלשינות איש ידוע עליהם (שהיה ממונה על ח"ק בשכר, מטעם אחד הערים), שהתעמר בהם לפני כ-25 שנה, כשרצה שיעשו לאביו באישון ליל, לויה חוצה ערים וטלטול המת מגוש דן לעיר בשפלה, וחזרה לפ"ת. והם ביקשו עוד 500 ש"ח הוצאות מוניות וכו', והוא כעס והלשין עליהם לשלטונות שהם גובים כסף שלא כחוק, ה"י. ובגללו שללו להם את הרשיון להיות ח"ק עצמאית, והם תחת פ"ת, שגם הם מצרים אותם מאוד מאוד, ולקחו להם בזרוע 90% מעתודות הקרקע שהם קנו בכספם! ולא ניכנס לפרטים נוספים של עושק, עד היום, רק כדי להביא לידיעת הציבור את נקיון כפיהם, ושלא ברצונם מוכרים קברים בממון רב.
המקור אמר לי שבאחד מגליונות העיתון הפלס יש כתבה על יסוד ח"ק בני ברק מתנדבים, ומסתמא הידיעות הכתובות שם הגיעו לעורך מצאצא של אחד המייסדים. המידע פה לא לקוח משם.

בהקשר לטהרה של החזו"א, כפי המסופר לי ממקור קרוב אחר,
בשילהי תש"ח נפטר רבי חזקיהו יוסף קרלנשטיין זצ"ל מקורבו של החזו"א (עוד לפני יסוד הח"ק, מתנדבים), והחזו"א שלא כמנהגו נכנס לבית הקברות ולחדר הטהרה לעמוד על הטהרה, וביקש מחתנו של הרחי"ק - רבי אברהם יצחק רוטשטיין זצ"ל מירושלים (ממונה בית היתומים מטעם הביד"צ העה"ח. חמיהם של הגר"פ שרייבר והגרב"צ פלמן והגרח"ש ליבוביץ' זצ"ל), להיכנס עמו שיראה את הוראותיו, והיאך רוצה שיעשו לו עצמו הטהרה, לאחר אריכות ימיו.
כשנפטר החזו"א הזעיקו מירושלים בדחיפות את הראי"ר הנ"ל, שיאמר איך לעשות הטהרה - כמו שהראה החזו"א עצמו לעשות אצל מקורבו.
(מאידך מה שכתב פותח האשכול שאנשי ח"ק פרושים עשו הטהרה בבני ברק, נראה מופקע לחלוטין. לא יתכן שהם הסיגו גבולם של ח"ק בב"ב, ולפי הכרותי לא היה יכול להיות כדבר הזה (אולי התחלף הסיפור עם ר' א"י רוטשטיין מירושלים בח"ק פרושים מירושלים). לא ידוע שהחזו"א ביקש שינהגו בו כמנהג פרושים י-ם, וכידוע הוא נפטר בחטף).

כשנפטר הסטייפלער, הטהרה היה במקווה שבביתו שלו. וכל החברים של הח"ק זכו ליטול חלק במצוות הטהרה. כך סיפר לי ראש הח"ק דאז (בצעירותי).
אצל הרב שך ואח"כ אינני יודע מה עשו.

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ש' יולי 28, 2018 10:24 pm
על ידי הסקרן_הקטן
התכתבויות שונות הקשורות בחברא קדישא בבני ברק - מתוך ארכיון המדינה

http://www.archives.gov.il/archives/#/A ... 0680964559

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ש' יולי 28, 2018 10:58 pm
על ידי הפצת המעיינות
קו ירוק כתב:כשנפטר הסטייפלער, הטהרה היה במקווה שבביתו שלו. וכל החברים של הח"ק זכו ליטול חלק במצוות הטהרה. כך סיפר לי ראש הח"ק דאז (בצעירותי).

שמעתי איזה סיפור לגבי ידיו של הסטייפלער בזמן הטהרה? יש דברים בגו או עורבא פרח?

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ש' יולי 28, 2018 11:04 pm
על ידי קו ירוק
הסקרן_הקטן כתב:התכתבויות שונות הקשורות בחברא קדישא בבני ברק - מתוך ארכיון המדינה

http://www.archives.gov.il/archives/#/A ... 0680964559

זה נראה שההתכתבות היתה עם הרבנית כהן ע"ה אשת רבי שלמה כהן זצ"ל, בתו של רבי יעקב הלפרין זצ"ל, האחראית על בית הקברות לאחר פטירת בעלה זצ"ל.
זה לא קשור לארגון החברא קדישא מתנדבים.

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ש' יולי 28, 2018 11:16 pm
על ידי הפצת המעיינות
שוב מצאתי בארחות רבינו הקהלות יעקב מהד' חדשה חלק ה' עמ' רכא

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: א' יולי 29, 2018 5:16 pm
על ידי דן בן יעקב
הפצת המעיינות כתב:שוב מצאתי בארחות רבינו הקהלות יעקב מהד' חדשה חלק ה' עמ' רכא

אתה יכול להעלות?

Re: חברה קדישא בני ברק

פורסם: ב' יולי 30, 2018 1:24 pm
על ידי הפצת המעיינות
2.PNG
2.PNG (47.19 KiB) נצפה 3003 פעמים