מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ישיבת שושנים לדוד

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
דרופתקי דאורייתא
הודעות: 958
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

ישיבת שושנים לדוד

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ד' מאי 29, 2019 1:28 pm

בעתון יום ליום פסח תשנ"ו נכתב כך:

בית הכנסת המפורסם "שושנים לדוד", הראשון ששימש כמרכז רוחני ליהודי בבל שמחוץ לחומות ירושלים העתיקה, מיסודו של הגאון רבי דוד בן מאיר סלימן מעתוק זצ"ל, שהיה אחי אמו של רבינו יוסף חיים מבבל זצ"ל, אשר בשלהי ימיו עלה לארץ הקודש, וכאן נתקבל באהבה רבה ובחיבה גלויה מצדם של גדולי וחכמי ירושלים, אשר הליצו עליו את הכתוב: "ארי עלה מבבל".
כשיצא טבעו ברבים, פנו אליו יהודי ירושלים שמחות לחומות וביקשו את עזרתו להקים בית כנסת בשכונה החדשה שנבנתה באותם ימים "בית ישראל". רבי דוד בן מאיר לא התמהמה לרגע, ומיד נתיישב ושירטט מכתב לבן אחותו רבי יוסף חיים בבגדאד שהשפיע על המנוח יוסף חנניה, שתרם לשם כך סכום של 250 לירות זהב, מהם רכשו קרקע לבניה בשכונת בית ישראל, בפאתי השכונה המקבילה לשכונת הבוכרים, ובנו עליה בשנת תרס"ד, את בית הכנסת שנקרא בפי כל על שם מייסדה רבי דוד בן מאיר – "שושנים לדוד".
לבית מדרש זה, נהרו כל שוחרי התורה וצורבי דרבנן מטף ועד זקן שנפשם חשקה בתורה. מה גם שלצד בית המדרש שנתייסד בבית הכנסת, נתייסד גם כעין תלמוד תורה בזעיר אנפין אשר בשם "תלמוד בבלי" יכונה. בו למדו בעיקר צעירי הצאן מקרב יהודי בבל ושאר ארצות המזרח. היה זה תלמוד תורה הראשון לעדות המזרח, שנתייסד מחוץ לחומות ירושלים העתיקה.
בגנזי הישיבה מצאנו מסמך עתיק, מתוך פנייתם של גבאי "חברת שושנים לדוד ותלמוד תורה וישיבת תלמוד בבלי בעיה"ק ירושלם ת"ו", אל נדיבי העם שיואילו לבוא לעזרת ה' בגבורים ולחזק את בדק הבית על ידי תמיכה קבועה בצרכי בית המדרש, ובין היתר נאמר שם אודות סדרי הלימוד בבית התלמוד תורה:
"אורח חיים והטוב אשר סללנו לנו לחנך את הילדים הבבלים, על ידי מורים מובהקים ומומחים על פי התורה והמוסר ודרך ארץ, מהתחלת 'אלפא ביתא' עד לימוד 'גפ"ת' בעיון בביאור השפה הערבית, אשר הורגלו ללכת בה. אף גם יקחו לקח בשפות המדינה מפי מורה מובהק שעות קבועות ביום, ושפת קדשנו תהיה בראשם אי"ה"...
בראשית ימיה של הישיבה, כיהנו בה הגבאים: רבי יעקב חיים סופר, רבי בן ציון חזן, ורבי יהושע שרבאני, כולם עולי בבל. רבי בן ציון חזן פרש מהגבאות לטובת הקמת ישיבת "פורת יוסף".
עיקר פעילותה הכלכלית של הישיבה נתאפשרה הודות לתמיכתו של הגביר מר מנשה מאיר ע"ה, תושב סינגפור, אשר הקדיש ממונו לטובת הקמת הישיבה, כמענה לפנייתו של רבי יוסף חיים מבבל, שהעריך מאוד את פעולות החסד והצדקה של מנשה מאיר. הד להערכתו הרבה למנשה מאיר ניתן למצוא ב"רב פעלים", שם הדפיס הרב המחבר קונטרס הנקרא "בית תפלה" – ובו תיאור ארוך על סדר חנוכת בית הכנסת "חסד אל" שבנה הנדיב מנשה מאיר בעירו סינגאפור, וכן הקדשה מיוחדת "להגביר המפורסם בארצות הגולה בעל תורה וגדולה זה שמו טוב מנשה מאיר קרנו ירום יאיר ויזהיר".

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 958
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ישיבת שושנים לדוד

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ד' מאי 29, 2019 1:30 pm

ישנו מעשה בענין בנין הישיבה

האם יש הידוע מקור אמין יותר מעיתון?

כך נכתב בעיתון הנ"ל שם
עוד כשהיה הבנין (שושנים לדוד) בהוסדו, קודם שהועמד על תילו, היו לנים בבית המדרש כמה מגבאי בית המדרש, וכמנהג יהודין גובראין היו הללו משיירים לעצמם קיתון של מים לשם נטילת ידים של שחרית. והאומנין שאינם מבני ברית, שהיו מתעצלין מלטרוח ולשאוב מים מן הבאר שבחצרות השכונה לשם גיבול הסיד, היו משכימין ובאים בעלות השחר ומריקין את מימי הנטילה אל דליהם ומגבלין בהם את הסיד שבו סיידו והטיחו את קירות בית המדרש.
חובשי בית המדרש, מארי דרזין, שלא ידעו כלל מהנעשה, הופתעו לגלות בבית המדרש כל מיני מרעין בישין ושאר רוחות רעות, ששכנו בבית המדרש, הטרידו את הלומדים ועשו בו כרצונם.
באחד מן הימים, באו כמה משוכני בית המדרש בחשכת הליל אל רבי יעקב סופר, שהיה עוסק באותה שעה בלימודו בעליית בית המדרש, וביקשוהו שישמש עבורם כמסדר חופה וקידושין!
עם תום קטס החופה, הגישו לפניו מעט תקרובת ופירות וביקשוהו שיתכבד מהם, אך רבי יעקב מיאן להיענות לבקשתם, שלא יהא כאחד מהם. ברם הם הפצירו בו והבטיחוהו נאמנה כי באם יטעם מתקרובתם, יכתירוהו הם לרב על עדתם. ומשסירב לכך בכל תוקף, ביקשוהו שלא יסרב שימרחו על כפות ידיו מן ה"חינא", ומשסירב אף לכך, נטלו מעט מן ה"חינא" וזקפוהו בשיפולי גלימתו.
לאחר מאורע זה, עמד רבי יעקב והרהר בפשרן של דברים, עד שמצא את סיבת הדבר – מימי הנטילה שהיו משופעין ברוח רעה שניטלה עם נטילת הידים של גבאי בית המדרש, שהיו מגובלין בסיד בית המדרש, הם הם שגרמו לשכנותם של הרוחות הרעות ומרעין בישין בבית המדרש. ומכיון שכן ציוה רבי יעקב על אתר, לקלף את קירות הבית ולטוחו מחדש. מני אז, פסקו אותן מרעין בישין מלבוא לבית המדרש "שושנים לדוד".


וכבר המליצו על זה "ומנוצר הקנקנים - נעשה נס לשושנים"..

נחלי אפרסמון

Re: ישיבת שושנים לדוד

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ה' מאי 30, 2019 1:25 am

המנוח ר' משה חי שרבאני סיפר לנו שבעל כה"ח חיתן שם שד ושידה

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 958
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ישיבת שושנים לדוד

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ה' מאי 30, 2019 1:52 am

נחלי אפרסמון כתב:המנוח ר' משה חי שרבאני סיפר לנו שבעל כה"ח חיתן שם שד ושידה

כמובן, לא מדוייק.

בעיתון יום ליום הנ"ל נכתב כך
עוד כשהיה הבנין (שושנים לדוד) בהוסדו, קודם שהועמד על תילו, היו לנים בבית המדרש כמה מגבאי בית המדרש, וכמנהג יהודין גובראין היו הללו משיירים לעצמם קיתון של מים לשם נטילת ידים של שחרית. והאומנין שאינם מבני ברית, שהיו מתעצלין מלטרוח ולשאוב מים מן הבאר שבחצרות השכונה לשם גיבול הסיד, היו משכימין ובאים בעלות השחר ומריקין את מימי הנטילה אל דליהם ומגבלין בהם את הסיד שבו סיידו והטיחו את קירות בית המדרש.
חובשי בית המדרש, מארי דרזין, שלא ידעו כלל מהנעשה, הופתעו לגלות בבית המדרש כל מיני מרעין בישין ושאר רוחות רעות, ששכנו בבית המדרש, הטרידו את הלומדים ועשו בו כרצונם.
באחד מן הימים, באו כמה משוכני בית המדרש בחשכת הליל אל רבי יעקב סופר, שהיה עוסק באותה שעה בלימודו בעליית בית המדרש, וביקשוהו שישמש עבורם כמסדר חופה וקידושין!
עם תום קטס החופה, הגישו לפניו מעט תקרובת ופירות וביקשוהו שיתכבד מהם, אך רבי יעקב מיאן להיענות לבקשתם, שלא יהא כאחד מהם. ברם הם הפצירו בו והבטיחוהו נאמנה כי באם יטעם מתקרובתם, יכתירוהו הם לרב על עדתם. ומשסירב לכך בכל תוקף, ביקשוהו שלא יסרב שימרחו על כפות ידיו מן ה"חינא", ומשסירב אף לכך, נטלו מעט מן ה"חינא" וזקפוהו בשיפולי גלימתו.
לאחר מאורע זה, עמד רבי יעקב והרהר בפשרן של דברים, עד שמצא את סיבת הדבר – מימי הנטילה שהיו משופעין ברוח רעה שניטלה עם נטילת הידים של גבאי בית המדרש, שהיו מגובלין בסיד בית המדרש, הם הם שגרמו לשכנותם של הרוחות הרעות ומרעין בישין בבית המדרש. ומכיון שכן ציוה רבי יעקב על אתר, לקלף את קירות הבית ולטוחו מחדש. מני אז, פסקו אותן מרעין בישין מלבוא לבית המדרש "שושנים לדוד".


והרב משה שבת בספרו כתב
סיפר [מו"ר הגר"י מועלם זצ"ל], שבזמנו הגיעו חיצונים ב"מ על מנת שיקדש להם זוג, אך הוא סרב ועשה כל טצדקי ליפטר מהם בשלום.

הגהמ
הודעות: 1277
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: ישיבת שושנים לדוד

הודעהעל ידי הגהמ » ה' מאי 30, 2019 4:33 am

עוד היום אני זוכר בערגה עתים שקבעתי בתורה ובתפילה בבית מדרש הלזה, עת שגרתי בבית ישראל לרגל לימודי בישיבת מיר לפני רבות בשנים. מאז ביקרתי בהרבה מאד היכלי תורה ותפילה ישיבות בתי מדרשות ובתי כנסיות מכל הסוגים - גדולים וקטנים מפוארים ועתיקים וכו' וכו' - אבל מבחינה מסוימת כולם לא השוו לבית מדרש הקטן הלזה תכב"ץ שחוט של חן וחסד מיוחד במינו מתוח עליו.

נחלי אפרסמון

Re: ישיבת שושנים לדוד

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ה' מאי 30, 2019 9:11 am

דרופתקי דאורייתא כתב:
נחלי אפרסמון כתב:המנוח ר' משה חי שרבאני סיפר לנו שבעל כה"ח חיתן שם שד ושידה

כמובן, לא מדוייק.

והרב משה שבת בספרו כתב
סיפר [מו"ר הגר"י מועלם זצ"ל], שבזמנו הגיעו חיצונים ב"מ על מנת שיקדש להם זוג, אך הוא סרב ועשה כל טצדקי ליפטר מהם בשלום.

שאל את בניו של חכם משה הם קיימים


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 36 אורחים