◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוצר תאנה
הודעות: 29
הצטרף: ב' אוקטובר 16, 2017 9:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נוצר תאנה » ב' אוקטובר 23, 2017 2:42 pm

ראיתי בכמה ספרים בשם המדרש, ואגדלה שמך - בתורה, ולא מצתי מקורו בשום מדרש.

אותה אבקש
הודעות: 200
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אותה אבקש » ב' אוקטובר 23, 2017 3:07 pm

איני יודע מקורו במדרש אך מעניין לציין לשפת אמת בפרשתן תר"נ ..."ואגדלה שמך
הוא בחינת התורה שהוא הנהגה עליונה למעלה" ובכל הקטע מאריך בענין.
אולי הביאור כדאי' בגמ' (פסחים) ואגדלה שמך זהו שאומרים אלוקי יעקב ויעקב - תורה כנודע.
ואכ"מ.

חיימקה
הודעות: 624
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיימקה » ה' אוקטובר 26, 2017 11:52 pm

ספר חובות הלבבות שער ח - שער חשבון הנפש פרק ג
וכבר נאמר, כי הימים מגלות, כתבו בהם מה שתחפצו שיזכר לכם.

היכן נאמר?

מצפה
הודעות: 95
הצטרף: ב' יוני 29, 2015 7:17 pm

מציאת מקור - בשם הערוגת הבושם

הודעהעל ידי מצפה » א' אוקטובר 29, 2017 11:06 pm

מי יוכל לאתר המקור:
בשם הערוגת הבושם שאמר יעקב 'אפשר שעברתי מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי, יהב דעתיה למהדר וקפצה לו הדרך', 'מקום שהתפללו אבותי' זה ר"ה ויוה"כ, שאחריהם תופס האדם עצמו, וחושב 'אפשר שעברתי וכו' ולא התפללתי' כראוי, כמו שהתפללו הם. 'יהב דעתיה למהדר' בתשובה (כמו 'הדרי ביה'), 'וקפצה לו הדרך' שבשמחת תורה אפשר להשלים זה.
המקור נחוץ לי יען לא מובן מדוע 'קפצה לו הדרך' זה שמח"ת.
והמסייע תבוא עליו ברכת שמים.

דרומי
הודעות: 2435
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מציאת מקור - בשם הערוגת הבושם

הודעהעל ידי דרומי » א' אוקטובר 29, 2017 11:08 pm

את המקור איני יודע, אולם מקופיא נראה שבשמח"ת שמחים וקופצים ופשוט

לענין
הודעות: 510
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לענין » א' אוקטובר 29, 2017 11:31 pm

תורת איש - מהרי''ש אונגר ח''א עמ' שפ''ו

ושא_נס
הודעות: 654
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוקטובר 29, 2017 11:48 pm

מחפש מקור בספרים שנדפסו עד שנת תע"ד, לכך שהחטא באכילת עץ הדעת גרם השכחה, וקודם האכילה מעץ הדעת לא היתה שכחה.
תודה רבה

מצפה
הודעות: 95
הצטרף: ב' יוני 29, 2015 7:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה » ב' אוקטובר 30, 2017 12:09 am

לענין כתב:תורת איש - מהרי''ש אונגר ח''א עמ' שפ''ו

יישר כח

איש פלוני
הודעות: 190
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 11:50 pm

Re: חיפוש מקור המדרש

הודעהעל ידי איש פלוני » ב' אוקטובר 30, 2017 12:30 am

איש פלוני כתב:מצאתי כתוב "איתא דיש עקרב הנושך לחמה ולבנה ומיראתם ממנו הולכין בסדרן" מישהו יודע מה המקור?

הקפצה

צפנת פענח
הודעות: 109
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

Re: בקשת מקור

הודעהעל ידי צפנת פענח » ב' אוקטובר 30, 2017 4:07 am

צפנת פענח כתב:"דאיתא בכתבי האריז"ל (?) דאף שכל המצוות שעשה האדם בימות החול בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא (תיקוני זוה"ק דף כה:), אבל בהגיע יום השבת קודש עולים כל המצוות על ידי קדושת היום למעלה לשרשם ותיקונם".

האם מישהו יכול להצביע מקור לדברים הללו בכתבי האריז"ל?


כעת מצאתי בתפארת שלמה שהביא כן שהי' מרגלא בפומי' דרבו רבי ישעיה מפשעדברוז ז"ל לומר כן בשם המגלה עמוקות.
האם מישהו יכול להצביע מקור לדברים אלו במגלה עמוקות?

קאצ'קלה
הודעות: 1057
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' נובמבר 07, 2017 3:50 pm

בספר כוכבי אור לר' חיים יצחק כהנא דף ח מובא:
...דבהרבה מקומות בפירוש המשניות מפרש נגד סוגיית הש"ס... ומי יודע רוח קדישין של אדונינו הרמב"ם ז"ל בזה. ואם בפסקי דינים שהשמיט, לא מצאו אנשי חיל במלחמה של תורה לבאר למה השמיטום, מכל שכן שלא נוכל לידע רוח קדשו בזה (כן הוא לשון התבואות שור ז"ל)...

מישהו יודע לציין לי מראה מקום מדויק בתבואות שור?

וונדרבר
הודעות: 620
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי וונדרבר » ד' נובמבר 08, 2017 12:16 am

קאצ'קלה כתב:בספר כוכבי אור לר' חיים יצחק כהנא דף ח מובא:
...דבהרבה מקומות בפירוש המשניות מפרש נגד סוגיית הש"ס... ומי יודע רוח קדישין של אדונינו הרמב"ם ז"ל בזה. ואם בפסקי דינים שהשמיט, לא מצאו אנשי חיל במלחמה של תורה לבאר למה השמיטום, מכל שכן שלא נוכל לידע רוח קדשו בזה (כן הוא לשון התבואות שור ז"ל)...

מישהו יודע לציין לי מראה מקום מדויק בתבואות שור?

עיין שמלה חדשה סימן ל"ו תבואות שור ס"ק מ"ד:
"ולענ"ד אין ללמוד מהשמטת הרמב"ם דמי יודע רוח קדישין דהרמב"ם לתת טעם להשמטותיו"
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 140&hilite

[דרך אגב, ראה שם סוף סי' י' סס"ק ל"ה שכתב תואר כזה על הרשב"א]

במסתרים
הודעות: 174
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

הקשה הרח"ו לאריז"ל

הודעהעל ידי במסתרים » ד' נובמבר 08, 2017 3:43 am

ישמח ישראל (אלכסנדר) כתב:שמעתי מכ"ק אאמו"ר זצללה"ה זי"ע בשם הר"ח וויטאל שהק' להאר"י הק' על הירושלמי (שבת סוף פ"ה) על המשנה פרתו של ר' אלעזר בן עזרי' היתה יוצאת ברצועה שבין קרני' שלא ברצון חכמים, אר"ח פעם אחת היתה יוצאת והשחירו שיניו מפני הצומות, ועי"ש בגמ' שאמרו לא שלו היתה אלא של שכינו היתה ומפני שלא מיחה נקראת על שמו, והק' אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר, ואנן מה נעני אבתרי', והשיב לו אשר אנחה אחת מעומק הלב בזמן הזה יקר וחביב בעיני ד' יותר מהתעניתים והסגופים של הראשונים מחמת גודל הסתרת הפנים


מה מקורו?

בקרו טלה
הודעות: 2210
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הקשה הרח"ו לאריז"ל

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' נובמבר 08, 2017 3:51 am

במסתרים כתב:
ישמח ישראל (אלכסנדר) כתב:שמעתי מכ"ק אאמו"ר זצללה"ה זי"ע בשם הר"ח וויטאל שהק' להאר"י הק' על הירושלמי (שבת סוף פ"ה) על המשנה פרתו של ר' אלעזר בן עזרי' היתה יוצאת ברצועה שבין קרני' שלא ברצון חכמים, אר"ח פעם אחת היתה יוצאת והשחירו שיניו מפני הצומות, ועי"ש בגמ' שאמרו לא שלו היתה אלא של שכינו היתה ומפני שלא מיחה נקראת על שמו, והק' אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר, ואנן מה נעני אבתרי', והשיב לו אשר אנחה אחת מעומק הלב בזמן הזה יקר וחביב בעיני ד' יותר מהתעניתים והסגופים של הראשונים מחמת גודל הסתרת הפנים


מה מקורו?

מענין לענין
שער הגלגולים - הקדמה לח
פעם אחת שאלתי למורי ז"ל, איך היה אומר לי שנפשי היתה כ"כ מעולה כנז"ל, והרי הקטן שבדורות הראשונים, היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו. ואמר לי, דע לך, כי אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאד בדור הזה שקול בכמה מצות גדולות שבדורות אחרים כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאד מאד לאין קץ, מש"כ בדורות ראשונים. ואלו הייתי בדורות הראשונים, היו מעשי וחכמתי נפלאים מכמה צדיקים הראשונים. ושחז"ל על נח תמים היה בדורותיו, ואלו היה בדורות צדיקים היה יותר צדיק, ולכן שלא אצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשי מעלה גדולה על כמה צדיקים הראשונים מזמן תנאים ואמוראים:

גם זה יעבור
הודעות: 176
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

קנ"א טבילות

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ה' נובמבר 09, 2017 8:28 pm

בצוואת רבי משה חסיד מפראג כתוב: ונמצא בכתבים כשהיה [האר"י ז"ל] עוסק באיזה לימוד היה טובל קנ"א טבילות...
האם מישהו יודע את המקור היכן נמצא בכתבים?

גבול ים
הודעות: 652
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: קנ"א טבילות

הודעהעל ידי גבול ים » ה' נובמבר 09, 2017 9:07 pm

גם זה יעבור כתב:בצוואת רבי משה חסיד מפראג כתוב: ונמצא בכתבים כשהיה [האר"י ז"ל] עוסק באיזה לימוד היה טובל קנ"א טבילות...
האם מישהו יודע את המקור היכן נמצא בכתבים?

איני יודע מקורו, אבל עצם השייכות למנין קנ"א מפורש בשעה"כ בכוונות הטבילה, שהוא שם אקי"ק במילוי ההין העלה כמנין מקוה.

איש בער
הודעות: 350
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 11:42 pm

Re: קנ"א טבילות

הודעהעל ידי איש בער » ה' נובמבר 09, 2017 10:12 pm

קנ''א טבילות.png
קנ''א טבילות.png (8.87 KiB) נצפה 1937 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 8848
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: קנ"א טבילות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' נובמבר 10, 2017 9:17 am

גם זה יעבור כתב:בצוואת רבי משה חסיד מפראג כתוב: ונמצא בכתבים כשהיה [האר"י ז"ל] עוסק באיזה לימוד היה טובל קנ"א טבילות...
האם מישהו יודע את המקור היכן נמצא בכתבים?


ראיתי היום אצל הגרב"צ מוצפי:

שאלה - 150769
מו"ר מביא שתיקון לבטל כעס לטבול 151 פעמים.האם הרב יכול לומר היכן זה מובא בפירוש?מובא מהאריז"ל שמקוה גי' קנ"א גימטריה כעס וכו', אך לא מצאתי את ענין מספר הטבילות.
תשובה
אמת הדבר כי בשער רוח הקודש די"ג ע"ד. ובשער היחודים ענף ג, פרק ו. כתב כי מקוה גימטריא קנ"א, והוא גימטריא שם אקי"ק במילוי יודי"ן [אלף, קי, יוד, קי], וכן כתב רבנו יעקב צמח ז"ל בספר נגיד ומצוה ענין תיקוני הפגמים.
אלא שהגאון רבנו יוסף חיים ז"ל בכמה מספריו כמו עטרת תפארת, ולשון חכמים חלק א סימן ע"ב, וכן בספרו עוד יוסף חי כתב תיקון לטבול קנ"א טבילות. וכן הוא בצוואת רבי משה חסיד מפראג ז"ל.

גם זה יעבור
הודעות: 176
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

Re: קנ"א טבילות

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ו' נובמבר 10, 2017 11:47 am

תודה רבה

קאצ'קלה
הודעות: 1057
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' נובמבר 10, 2017 2:14 pm

בשו"ת מהר"ץ, קונטרס אחרון פרק ג (=כל ספרי מוהר"ץ חיות עמ' תתנג-תתנד) מובא ויכוח שבין ר' מרדכי דוב פריעדענטאהל לבין 'המשכילים', בענין זהותו של רבן גמליאל המוזכר בסנהדרין יא ע"ב. היכן ניתן למצוא את הדין ודברים שבין רמ"ד ומשכילי דורו?

יבנה
הודעות: 1523
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יבנה » ו' נובמבר 10, 2017 2:31 pm

קאצ'קלה כתב:בשו"ת מהר"ץ, קונטרס אחרון פרק ג (=כל ספרי מוהר"ץ חיות עמ' תתנג-תתנד) מובא ויכוח שבין ר' מרדכי דוב פריעדענטאהל לבין 'המשכילים', בענין זהותו של רבן גמליאל המוזכר בסנהדרין יא ע"ב. היכן ניתן למצוא את הדין ודברים שבין רמ"ד ומשכילי דורו?

בהיברובוקס נמצאים כמה חיבורים שלו, מאמר מרדכי, חוברות החכמה התבונה והדעת, ומאמר הכנסת אורחים.
ובאוצר נמצאים גם חוברות יסוד הדעת, ועיקרי אמונה.
בדקת בהם?

קאצ'קלה
הודעות: 1057
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' נובמבר 10, 2017 3:28 pm

יבנה כתב:
קאצ'קלה כתב:בשו"ת מהר"ץ, קונטרס אחרון פרק ג (=כל ספרי מוהר"ץ חיות עמ' תתנג-תתנד) מובא ויכוח שבין ר' מרדכי דוב פריעדענטאהל לבין 'המשכילים', בענין זהותו של רבן גמליאל המוזכר בסנהדרין יא ע"ב. היכן ניתן למצוא את הדין ודברים שבין רמ"ד ומשכילי דורו?

בהיברובוקס נמצאים כמה חיבורים שלו, מאמר מרדכי, חוברות החכמה התבונה והדעת, ומאמר הכנסת אורחים.
ובאוצר נמצאים גם חוברות יסוד הדעת, ועיקרי אמונה.
בדקת בהם?

כן, כמובן. בעליל לא מצאתי. הגם שיתכן שנמצא באחד מהם.

פלוריש
הודעות: 576
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פלוריש » ג' נובמבר 14, 2017 11:54 pm

אני מחפש מקור של אחד מגדולי תימן שכתב שאין חובה לחלוט את הבשר באפיה ובטיגון. תודה!

חלמישצור
הודעות: 755
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חלמישצור » ד' נובמבר 15, 2017 12:26 am

פלוריש כתב:אני מחפש מקור של אחד מגדולי תימן שכתב שאין חובה לחלוט את הבשר באפיה ובטיגון. תודה!

בשו"ת שבאתר 'מורשת' התיר הרב רצון ערוסי חליטה בתנור, אך רק במצב בו הבשר אינו יושב על תבנית אלא על רשת, שיפוד, חצובה וכד', ומקבל חום מכל צדדיו. טיגון בשמן רותח ועמוק הוא מתיר לכתחילה. אידוי בתנור הוא מתיר בעדיפות שנייה. בשר טחון הוא אוסר בכל מקרה, אך מציין שיש מתירים בצלייה. עיי"ש בתשובות רבות.

להודות ולהלל
הודעות: 118
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

הודעהעל ידי להודות ולהלל » א' נובמבר 19, 2017 9:24 pm

האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

צופר הנעמתי
הודעות: 1640
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » א' נובמבר 19, 2017 9:25 pm

פעם בדקתי - אין מקור.

להודות ולהלל
הודעות: 118
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

Re: האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

הודעהעל ידי להודות ולהלל » א' נובמבר 19, 2017 10:50 pm

צופר הנעמתי כתב:פעם בדקתי - אין מקור.


למה בכל זאת רואים נשים שמקפידים על כך?

אותה אבקש
הודעות: 200
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אותה אבקש » א' נובמבר 19, 2017 11:25 pm

כמדומני שראיתי בעבר המקור איני זוכר היכן הוא.
אך בספרו של הגרי"א כהנא ארחות טהרה [פרק י"ט] כתב בזה"ל "אשה מעוברת לא תלך להלויה ולא תלך לבית החיים בשום אופן".

מה שנכון נכון
הודעות: 7851
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' נובמבר 19, 2017 11:40 pm

להודות ולהלל כתב:האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

נשמת ישראל.PDF
(337.84 KiB) הורד 61 פעמים

השאלה מהו גדר 'מקור'.

צופר הנעמתי
הודעות: 1640
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » א' נובמבר 19, 2017 11:44 pm

מה שנכון נכון כתב:
להודות ולהלל כתב:האם ידוע לכם מקור שאשה מעוברת לא תשתתף בלווית המת?

נשמת ישראל.PDF

השאלה מהו גדר 'מקור'.

זהו מקור מפורש שאין מקור...
וכעי"ז בספרים אחרים שמביאים את זה, לפי מה שבדקתי אז.

זקן ששכח
הודעות: 2592
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זקן ששכח » ב' נובמבר 20, 2017 2:12 pm

רש"י שמות יט ה: ועתה - אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך.
אודה למקור קדום לפתגם זה: 'מכאן ואילך יערב לכם'.
תודה רבה

קראקובער
הודעות: 1866
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי קראקובער » ד' נובמבר 22, 2017 9:06 am

כי דרך נשים לי; החתם סופר כותב ששמע שיש מדרש שדרך נשים שמשקרות ומכזבות וזה כוונת רחל, ידוע למישהו איפה זה?

מה שנכון נכון
הודעות: 7851
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' נובמבר 22, 2017 9:09 am

קראקובער כתב:כי דרך נשים לי; החתם סופר כותב ששמע שיש מדרש שדרך נשים שמשקרות ומכזבות וזה כוונת רחל, ידוע למישהו איפה זה?

המדרש - ראה בילק"ש עה"פ ותכחש שרה. [ובמדרש אגדה ובראשית רבתי ובחזקוני שם].

ושא_נס
הודעות: 654
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ד' נובמבר 22, 2017 6:00 pm

מחפש מקור בספרי בעלי הכללים לזה: "כי זה הוא מכללי הש"ס אשר הלשון 'איתיביה' הוא רק מתלמיד להרב".

אותה אבקש
הודעות: 200
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אותה אבקש » ד' נובמבר 22, 2017 8:26 pm

ושא_נס כתב:מחפש מקור בספרי בעלי הכללים לזה: "כי זה הוא מכללי הש"ס אשר הלשון 'איתיביה' הוא רק מתלמיד להרב".

לכאורה ציטוט המשפט מספר ארחות חיים דברי הרב המפרש שם.
ועיין בקובץ עץ חיים - באבוב י"ט עמ' שס"ט במאמרו הנפלא של הרב מיללער, ואכמ"ל.

ושא_נס
הודעות: 654
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ד' נובמבר 22, 2017 8:28 pm

אכן, הציטוט הוא משם, ולא ראיתי צורך להכביד ולכתוב זה, אלא רק לחפש המקור למה נתכוין אותו קדוש.
כבר שאלתי את הרב הנ"ל נר"ו קודם שכתבתי כאן. בכל אופן יישר כוח. ועדיין אשמח לתשובה להנ"ל.

דמשק
הודעות: 344
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

איפוא הרמב"ם שהביא הש"ך?

הודעהעל ידי דמשק » ד' נובמבר 22, 2017 9:57 pm

שיטת הרמב"ם דמילה שלא בזמנה דוחה יו"ט שני וכתב הש"ך סי' רסו סק"ח וכתב רמב"ם וסייעתו שם דהוא הדין כל שאר הדברים שאינם דוחין שבת דוחין את יום טוב שני דגליות

הידוע היכן כתב כן הרמב"ם, ולאיזה שאר דברים כוונתו?

נשר
הודעות: 1024
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

רש"י ביבמות - מי שמלמד לאחרים והם עושים יש לו שכר מצוה

הודעהעל ידי נשר » ה' נובמבר 23, 2017 12:43 am

מישהו יודע מקור מדוייק ברש"י?

משהו דומה לזה?

אודה מאד למסייעים?

ושא_נס
הודעות: 654
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ו' נובמבר 24, 2017 2:05 pm

כתב הרבי מראדזין זצ"ל: "ואפילו רבי טרפון שהיה חבירו של רבי עקיבא מצינו שקרא אותו בשמו, במסכת זבחים... קידושין ס"ו ב', תורת כהנים ויקרא פרשה ב' ברייתא י'".
בתו"כ מצאתי דבורא דנדבה פרשה ד פיסקא ה: "אמר לו רבי טרפון עקיבא עד מתי...".
האם הציון שלו פשוט משובש והכונה כנ"ל? או שיש איזה דפוס בו התוכן הנ"ל מצוי בפרשה ב ברייתא יו'ד?
במ"א הוא השתמש בת"כ עם עזרת כהנים, וגם שם זה לא כמו שהוא תפס "פ"ב ברייתא יו'ד".
ציונו אינו מכוון גם עם הנדפס עם מלבי"ם (התורה והמצוה דפו"ר שנת כת"ר, וגם מהדורת ווארשא עם התורה).
תודה רבה

אותה אבקש
הודעות: 200
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: איפוא הרמב"ם שהביא הש"ך?

הודעהעל ידי אותה אבקש » א' נובמבר 26, 2017 11:22 pm

דמשק כתב:שיטת הרמב"ם דמילה שלא בזמנה דוחה יו"ט שני וכתב הש"ך סי' רסו סק"ח וכתב רמב"ם וסייעתו שם דהוא הדין כל שאר הדברים שאינם דוחין שבת דוחין את יום טוב שני דגליות

הידוע היכן כתב כן הרמב"ם, ולאיזה שאר דברים כוונתו?

לא עיינתי אך מקופיא נראה שכוונתו להרמב"ם הלכות מילה פט"ו ה"א ו"כל שאר הדברים" הכוונה לאופן המובא שם [הוציא ראשו ביה"ש] וכיוצ"ב.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הבטחתי, הולשטיין, יהודה בן יעקב, שומע ומשמיע ו־ 36 אורחים