מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
פלוריש
הודעות: 1284
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי פלוריש » ד' ספטמבר 04, 2019 11:42 am

בשו"ת שאגת אריה וקול שחל (קול שחל סי' יד במהדורה הישנה, סי' טו במהדורת ברוקלין תשס"ב) דן בשאלה על שבע ברכות שלא בבית החתן ונראה כאילו הוא כתב אותה, שהרי מביא "עיין מה שכתבתי בספרי נטע שעשועים". אולם התשובה הזו מופיעה כמעט מילה במילה בט"ז אבה"ע סב,י שהיה דוד ואבא חורג של סבא שלו. ובתוך דברי הט"ז הושמטו המילים "נאום דוד הוא הקטן", ולאחר דברי הט"ז נוסף "כל זה נראה לי להלכה אבל לא למעשה עד שיסכימו עמי שני רבנים".
מה ההסבר לזה?

הסרפד
הודעות: 805
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 11:40 pm

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי הסרפד » ד' ספטמבר 04, 2019 6:01 pm

ידענו על צאצאיו של רב אחד שהיה דיין בבית דינו של גדול אחד מפורסם במחנות הפליטים, שהדפיסו תשובות שמצאו בכתב ידו של זקינם, אע"פ שידים לדבר שאינו אלא העתק מפסקו של האב"ד המפורסם שם... ומסתמא כהנה רבות

דמשק
הודעות: 863
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי דמשק » ד' ספטמבר 04, 2019 7:33 pm

תשובת אבני נזר חו"מ סי' ק"א נעתק משו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז.

וונדרבר
הודעות: 990
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי וונדרבר » ג' ספטמבר 10, 2019 12:56 am

דמשק כתב:תשובת אבני נזר חו"מ סי' ק"א נעתק משו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז.

שו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 207&hilite
מתחיל: (בשנת תקמ"ג) וזה לשון השואל:
דבר זה מתורת משה ילמדני ...
...
תשובה קנקן חדש מלא ישן. ד' ינצרהו כאישון. ה"ה המופלא הותיק. חדת מלא עתיק. יניק וחכים דולה מים מבארות עמוקים כמר מש"ה ש"נ עיינתי בדבריו ומש"ה שפיר קאמר שואל כענין.
ולכאורה היה נ"ל דלק"מ ...
...
ומסיים: מנאי א"נ הק' משה במוהר"ר צבי הירש יצ"ו
============================================
שו"ת אבני נזר חו"מ סי' ק"א
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 139&hilite
מתחיל: ב"ה יום ג' תרומה שנת תרל"ב לפ"ק.
תיתי שלמא רבה מן שמיא לכבוד הרב
החריף והבקי בחדרי תורה ה"ה ידידי
מו"ה ר' משה נ"י אבד"ק שינאווי.
ז"ל השואל דבר זה מתורת משה ילמדנו ...
...
תשובה. עיינתי בדבריך ולכאורה נ"ל דלק"מ ...
...
ומסיים: הק' אברהם
=====================================
ממש מפליא מאוד! האם מישהו העיר על זה שאותה התשובה נדפסה בשני הספרים?
והאם יש הסבר?

ניסיתי לרשום את השינויים שבין שתי התשובות.
[ב"אבני נזר" שם השואל הוא רבי משה אבד"ק שינאווי, ובעל השיב משה אכן היה תקופה בעיר שינאווי, ראה שו"ת השיב משה חו"מ בסוף סי' פ"ח שחותם הק' משה טייטל בוים מפרעמשלא החונה בק' שינאווע]

אספקלריא
הודעות: 420
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי אספקלריא » ד' ספטמבר 11, 2019 12:08 am

דמשק כתב:תשובת אבני נזר חו"מ סי' ק"א נעתק משו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז.

וונדרבר כתב:האם מישהו העיר על זה שאותה התשובה נדפסה בשני הספרים?
והאם יש הסבר?

נדמה לי שבמהדורה החדשה של שו"ת השיב משה בחו"מ תחילת סי' פ"ז הוסיפו הערה בענין זה.
אולי מישהו יוכל לסרוק את העמוד

דמשק
הודעות: 863
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי דמשק » ד' ספטמבר 11, 2019 12:28 am

אספקלריא כתב:נדמה לי שבמהדורה החדשה של שו"ת השיב משה בחו"מ תחילת סי' פ"ז הוסיפו הערה בענין זה.
אולי מישהו יוכל לסרוק את העמוד

הנה
קבצים מצורפים
השיב משה.png
השיב משה.png (78.39 KiB) נצפה 727 פעמים

יהודה בן יעקב
הודעות: 1787
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' מאי 07, 2020 6:23 pm

שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' נא היא העתקת תשובת רבו שבשו"ת תורת חיים (מהרח"ש) ח"א סי' לג.
כפי שכתבו בשו"ת מהר"ש הלוי מהדו' זכרון אהרן בראש התשובה, ואף הוסיפו חתימת מהרח"ש בסוגרים.

הפלא הוא, שהאחרונים לא שמו אל לבם לדבר זה, ואף הקשו סתירה בין תשובות מהר"ש הלוי.

בשו"ת כרם שלמה [אמארלייו, חו"מ סי' נ] כתב שאין לסמוך ע"ד מהר"ש הלוי חו"מ סי' מז, שהרי לקמן סי' נא ד"ה אמנם יראה בעיני, כתב להיפך:
ולעד"ן דלההיא דסי' נ"א שומעין, דשם ראה דברי מהרש"ך ז"ל שכתב דמצי המוחזק לומר קי"ל כמ"ד דשטרי דידן שטרי ראיה נינהו, דבסי' מ"ז לא ראה אותו ואת שמו לא הגיד ומשו"ה כתב מה שכתב, אבל בסי' נ"א דראה אותו והזכירו שם דהוא מסכים דיכול המוחזק לומר קי"ל כהרא"ש ובנו הריב"ה דשטרי דידן הן שטרי ראיה אפי' בזמננו משו"ה הסכים גם הוא לומר כן כיון דמהרש"ך היה מגדולי דורו ולא אמר דעכשיו נהגו עלמא להחשיבם כשטרי קנין כמ"ש בסי' מ"ז, משו"ה חזר וכתב בסי' נ"א דהמוחזק יאמר קי"ל כמ"ד דשטרי דידן הן שטרי ראיה, והכי נקיטינן.


אמנם לפי מה שהוברר דסי' נא הנ"ל אינו מכתיבת מהר"ש הלוי, אלא תשובת רבו מהרח"ש, ליכא סתירה כלל בפסקיו.

אלא דעדיין צ"ע איך לא חש לדברי מורו ורבו מהרח"ש, מאחר שנגלו לו דברי תשובתו שפסק דלא כדבריו.

גל של אגוזים
הודעות: 703
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ה' מאי 07, 2020 7:30 pm

וונדרבר כתב:
דמשק כתב:תשובת אבני נזר חו"מ סי' ק"א נעתק משו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז.

שו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 207&hilite
מתחיל: (בשנת תקמ"ג) וזה לשון השואל:
דבר זה מתורת משה ילמדני ...
...
תשובה קנקן חדש מלא ישן. ד' ינצרהו כאישון. ה"ה המופלא הותיק. חדת מלא עתיק. יניק וחכים דולה מים מבארות עמוקים כמר מש"ה ש"נ עיינתי בדבריו ומש"ה שפיר קאמר שואל כענין.
ולכאורה היה נ"ל דלק"מ ...
...
ומסיים: מנאי א"נ הק' משה במוהר"ר צבי הירש יצ"ו
============================================
שו"ת אבני נזר חו"מ סי' ק"א
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 139&hilite
מתחיל: ב"ה יום ג' תרומה שנת תרל"ב לפ"ק.
תיתי שלמא רבה מן שמיא לכבוד הרב
החריף והבקי בחדרי תורה ה"ה ידידי
מו"ה ר' משה נ"י אבד"ק שינאווי.
ז"ל השואל דבר זה מתורת משה ילמדנו ...
...
תשובה. עיינתי בדבריך ולכאורה נ"ל דלק"מ ...
...
ומסיים: הק' אברהם
=====================================
ממש מפליא מאוד! האם מישהו העיר על זה שאותה התשובה נדפסה בשני הספרים?
והאם יש הסבר?

ניסיתי לרשום את השינויים שבין שתי התשובות.
[ב"אבני נזר" שם השואל הוא רבי משה אבד"ק שינאווי, ובעל השיב משה אכן היה תקופה בעיר שינאווי, ראה שו"ת השיב משה חו"מ בסוף סי' פ"ח שחותם הק' משה טייטל בוים מפרעמשלא החונה בק' שינאווע]


האבנ"ז היה בן שנתיים כשנסתלק היש"מ

אכן הדבר פלא


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 187 אורחים