מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לימוד קודם התפילה

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ג' אוגוסט 07, 2012 2:54 am

בזכרוני שמעתי פעם מיהודי גדול שיש איזה רעק"א אולי בגליון הש"ס באיזהו מקום שמקשה על רש"י שאומר שאין ללמוד קודם התפילה ממק"א.
ואמר על כך אחד מאדמו"רי בעלזא הקודמים שיש לחלק בין לימוד קודם התפילה שנעשה כ'סדר' בעלמא, דהיינו שקובע לעצמו סדר לימוד שבמקרה יוצא לפני התפילה, וזה אין לעשות קודם התפילה, אמנם כשלומד תורה כהכנה לתפילה אזי אין בכך שום חשש. [תירוץ קצת חסידי כמובן]
[והמליצו כבר על כך בספרים "יפתח לבנו בתורתו" שהלב נפתח לתפילה ע"י התורה, ואגב חובר ספר על נושא זה בשם 'יפתח לבנו בתורתו']

כעת כשבדף היומי הגענו לברכות דף ה: ששם נמצאת מחלוקת רש"י ותוס' הידועה, כדאי שוב לחפש.
ברש"י ד"ה "סמוך למטתי - כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממטתי עד שאקרא קריאת שמע ואתפלל".
ובתוס' ד"ה "אלא אימא סמוך למטתי - שלא היה עושה מלאכה עד שיתפלל ורש"י פירש אפילו ללמוד שאסור ללמוד קודם תפלה ולא ידעתי מנא ליה אבל ראיה דשרי ללמוד קודם דלקמן בפרק שני (דף יד ב) אמרינן דרב מקדים ומשי ידיה ומברך ומתני פרקיה וקרי ק"ש כי מטא זמן ק"ש" וכו'
והאריכו במפרשים על מחלוקת רש"י ותוס'.

יתכן שרעק"א בא לתרץ את קושית התוס', אמנם כבר מזה שנים שאיני מוצא רע"א כזה. אולי יוכל אי מי לעזור.

[אולי מתאים לפורום דף היומי, אך זה נושא כללי מאוד, וחבל שאלו שלא בדף היומי לא יראו את זה]

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי אליהוא » ג' אוגוסט 07, 2012 11:01 am

כמובן שזה החילוק, שהחסידים רואים בלימוד הכנה לתפילה לכן לומדים קודם, ובני התורה רואים בתפילה הכנה ללימוד ולכן קודם מתפללים.

יורה דעה
הודעות: 268
הצטרף: ה' יולי 05, 2012 12:01 pm

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי יורה דעה » ג' אוגוסט 07, 2012 12:18 pm

אליהוא כתב:כמובן שזה החילוק, שהחסידים רואים בלימוד הכנה לתפילה לכן לומדים קודם, ובני התורה רואים בתפילה הכנה ללימוד ולכן קודם מתפללים.

אליהוא, לא מדוייק!

להלן קטע מתוך אחד מספרי החסידות (לפני בערך 150 שנה):
ע"פ מאמר צדיקים בביאור מאחז"ל (מגילה כח:) שמעתא בעיא צילותא, לימוד התורה צריך גם לתפלה, וכן להיפך צלותא בעי שמעתא, והוא לפי שע"י התפלה נפתחין השערים וזורח אור, וע"י התורה נגנז האור ומשתמר.

אדג
הודעות: 1517
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי אדג » ד' אוגוסט 08, 2012 4:58 pm

לכאו' גמ' מפורשת (ברכות לא, א) "ת''ר אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך הלכה פסוקה והיכי דמי הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דר' זירא כו'". היינו, שאופן הלימוד (ולכאו' עליו מדבר רש"י דדף ה) באופן של פלפול וכו', אין לעסוק בו קודם התפילה, אך לימוד באופן של הלכה פסוקה, הרי הוא האופן המומלץ קודם התפלה. והלכתא כבתראי (לכאו', אינני בסוגיא על מנת לעיין כמי נפסק בראשונים ובפוסקים), דאביי הוא בתרא לגבי אבא בנימין.

(וע"ד הדרוש והחסידות יש לבאר למה נקט אביי דוקא האי דר"ז, מכיון שבאותה מימרא מודגש חובת ההיטהרות וקידוש עצמו במותר לך, שזו היא ההקדמה והכנה לתפלה, כידוע ואכ"מ).

יוס'ל
הודעות: 331
הצטרף: ג' פברואר 28, 2012 9:39 am

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי יוס'ל » ד' אוגוסט 08, 2012 6:24 pm

אליהוא כתב:כמובן שזה החילוק, שהחסידים רואים בלימוד הכנה לתפילה לכן לומדים קודם, ובני התורה רואים בתפילה הכנה ללימוד ולכן קודם מתפללים.


אם כבר אז נאמר כך , שיש כאלו שרואים בתפילה דבר שצריך לגמור לפני הלימוד, ויש כאלו שרוצים שהתפילה לא תיגמר מהר.

אגב מה עשו אותם 'חסידים הראשונים' שבפרק ה' , שעה לפני התפילה ?

עוד יש לעיין, לדעת רש"י שאסור ללמוד לפני התפילה, האם באמצע התפילה כבר מותר ללמוד ?

ומה הדין באלו שהשכימו 'פארטאגס' והחלו ללמוד קודם זמן תפילה האם מותרים להמשיך ?

יורה דעה
הודעות: 268
הצטרף: ה' יולי 05, 2012 12:01 pm

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי יורה דעה » ו' אוגוסט 10, 2012 12:37 pm

יוס'ל כתב:אגב מה עשו אותם 'חסידים הראשונים' שבפרק ה' , שעה לפני התפילה ?

..ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים.

עוקר הרים
הודעות: 187
הצטרף: ה' מאי 31, 2012 12:45 am

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי עוקר הרים » ו' אוגוסט 10, 2012 12:51 pm

יורה דעה כתב:
יוס'ל כתב:אגב מה עשו אותם 'חסידים הראשונים' שבפרק ה' , שעה לפני התפילה ?

..ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים.


אם זה בדרך צחות הרי טוב, אבל הפירוש הפשוט הוא, שוהין שעה אחת ואחר כך מתפללין. והטעם לשהיה זו, כדי שיכוון לבו לאביו שבשמים.

עושה חדשות
הודעות: 8645
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוגוסט 17, 2018 1:08 am

בלש' רש"י משמע שהטעם לא ללמוד לפני תפילת שחרית הוא כמו הטעם שלא לעשות אז מלאכה.

דרומי
הודעות: 5825
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי דרומי » ו' אוגוסט 17, 2018 10:55 am

יש מלאכה שמותרת קודם התפילה, והיינו כשהיא לצורך התפלה גופא שתהיה יותר בישוב הדעת - כגון להדליק את האור או את המזגן.

והוא הדין שיש לימוד שבוודאי מותר קודם התפלה, והיינו כשהלימוד הוא בעניני התפלה גופא, גדלות הא-ל ושפלות האדם, וגורם 'להדליק' את האדם בתפלה.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6945
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 19, 2018 11:40 am

ולהעיר מלימוד הקרבנות, שנוהגים לאומרם לכתחילה דווקא לפני התפילה ולא אחריה.
אגב, מה ענינה של אמירת ברייתא דרבי ישמעאל קודם התפילה?

כדכד
הודעות: 4367
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי כדכד » א' אוגוסט 19, 2018 6:14 pm

כמדומני שראיתי באיזה מקום שיש ענין ללמוד בכל יום מקרא משנה ותלמוד וכיוון שיש ענין באמירת פרשיות הקרבנות מדין כל העוסק בתןרת וכו' בחרו את פרשיות הקרבנות כמקרא ואת איזהו מקומן כמשנה (יש טעם למה דווקא פרק זה ממשניות הקרבנות שאין בו מחלוקת ועוסק בכללי הקרבנות) וברייתא דר' ישמעאל שהיא שורש הדרשות של תושבע"פ איך נלמדים מהתורה שבכתב בתור תלמוד

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6945
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 19, 2018 7:27 pm

כדכד כתב:כמדומני שראיתי באיזה מקום שיש ענין ללמוד בכל יום מקרא משנה ותלמוד וכיוון שיש ענין באמירת פרשיות הקרבנות מדין כל העוסק בתןרת וכו' בחרו את פרשיות הקרבנות כמקרא ואת איזהו מקומן כמשנה (יש טעם למה דווקא פרק זה ממשניות הקרבנות שאין בו מחלוקת ועוסק בכללי הקרבנות) וברייתא דר' ישמעאל שהיא שורש הדרשות של תושבע"פ איך נלמדים מהתורה שבכתב בתור תלמוד

אבל מדוע כל ה"ענינים" האלו צריכים להיות לפני התפילה?!

כדכד
הודעות: 4367
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי כדכד » ב' אוגוסט 20, 2018 10:32 am

דומני שהתכוונתי לענות על השאלה שנשאלה ב"אגב" ולא על השאלה העיקרית

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6945
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לימוד קודם התפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אוגוסט 20, 2018 10:37 am

כדכד כתב:דומני שהתכוונתי לענות על השאלה שנשאלה ב"אגב" ולא על השאלה העיקרית

לא התכוונתי כלל לשאול מה ענינה של האמירה.
אלא מלכתחילה שאלתי מה ענינה לפני התפילה, שזהו מענינו של האשכול.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 52 אורחים