מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' אפריל 29, 2013 4:05 pm

בקשוני להכניס ידיעה זו:

בעיתון יום ליום התפרסם ראיון עם הרב יוסף חיים מזרחי, עורך כתבי ה'בן איש חי', שמספר על יהודי מחו"ל שברשותו הספר ההלכתי הגדול והעלום של ר' יוסף חיים מבבל, "מקבציאל".
ריח"מ טוען שראה בעיניו את הכת"י, המכיל כמה מאות דפים, ומצא שהאיזכורים וההפניות ב"בן איש חי" לספרו מקבציאל, אכן מופיעים שם!
אלא שהיהודי המחזיק בכת"י, דורש בתמורה סך של 400,000 ש"ח. ופונה לעזרת הציבור בגיוס הסכום הנ"ל.
מופיע שם בעיתון צילומם של המלצות שנתנו לו כמה רבנים שליט"א, הטוענים שיש בזה משום מצוות "פדיון שבויים": הרב עובדיה יוסף, הרב משה צדקה, הרב יעקב הלל, הרב בניהו שמואלי.

הגהמ
הודעות: 1337
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי הגהמ » ב' אפריל 29, 2013 4:55 pm

הואיל ואתא לידן 'ריח"מ עורך כתבי הבא"ח' אימא ביה מילתא. דפדפתי ביני עמודי שו"ת רב פעלים ותורה לשמה בהוצאתו החדשה ונוכחתי שעשה עבודה תמה ומועילה בתיקוני טעויות וציוני מ"מ וכדו'. ואיישר חיליה. גם מבואו המקיף לשו"ת תורה לשמה אכן מקיף כל הענין ומסכמת מחקריהם של הר"י לביא והר"ב דבליציקי בנושא ושוה קריאה.

אבל בזכרוני שנתקל בשגיאה גסה באחת הערותיו והוא במקום שהרב בא"ח מצטט מדברי מהר"י אלגאזי ושוב מצטט מבנו הרב מהרי"ט אלגאזי. העיר העורך שצ"ל אביו מהרי"ט אלגאזי. ולפלא הוא שעורך ספר ישיג על מחברו בדבר כה פשוט וזיל קרי בי רב הוא שהרב מהרי"ט אלגאזי הוא בנו של מהר"י אלגאזי (בעהמ"ח שלמי ציבור ועוד ועוד) אף שגם אביו של מהר"י היה שמו יום טוב אבל בודאי מדובר בבן ולא באב.

נערי האוצר
הודעות: 100
הצטרף: א' פברואר 13, 2011 10:00 am

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי נערי האוצר » ב' אפריל 29, 2013 5:01 pm

וסימנך: חכם באשי בגימ' בן איש חי.

יעקב כהן
הודעות: 547
הצטרף: ו' מרץ 22, 2013 4:31 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקב כהן » ב' אפריל 29, 2013 5:21 pm

דברי הרב מזרחי:
התגלה הספר "מקבציאל" של ה"בן איש חי" !!!

"כך העליתי בספה"ק מקבציאל" "ובספה"ק מקבציאל הבאתי" וכו' כארבעים פעם כתב כן רבנו יוסף חיים זצוק"ל בספריו הקדושים, וגדולים ונכבדים השתוקקו לדעת מה כתב רבנו בספרו זה, ואף בנו של הג"ר עובדיה יוסף שליט"א (הג"ר משה יוסף) העיד כי אביו משתוקק לראותו...

כבר כמה פעמים היו מפיצי שמועות אומרים כי מצאו ספר זה, אבל הכל היה רק שמועות... והנה, הנה, זכה דורנו שנתגלה חלק מהספר הקדוש הזה, כן זו לא שמועה אלא דברים שהועלו על שולחנו של מופת הדור והדרו הג"ר עבדיה יוסף שליט"א ואישר זאת בכתב המלצה מיוחדת, ועמו יחד המליצו הג"ר משה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף", והג"ר יעקב הלל ראש ישיבת "אהבת שלום", והג"ר יעקב חיים סופר שליט"א.

ולשאלת רבים היכן היה ספר זה, הנה ידוע כי בזמן פטירתו של רבנו בתוך הבלבול הנורא שהיה שם נכנסו אנשים לביתו של רבנו יוסף חיים ולקחו מכל הבא ליד, יש שלקחו פנקס אחד [הרב היה כותב בפנקסים ממוספרים, ופעמים רבות מציין שבפנקס "נמרה" [בערבית מִסְפָּר] פלוני האריך בזה], ויש שקרעו דפים מתוך הפנקס, ואף מה שנותר והעלה אותם נכבדו הג"ר דוד חיים זצ"ל, היו לו מכרים וחברים שנתן להם בהשאלה מכתי"ק של רבנו יוסף חיים והם לא החזירום לעולם... ואף מה שנותר בביתו, נכנסו אנשים בימי השבעה לביתו וגנבו מכל הבא ליד. זו הסיבה שמסתובבים בעולם כתי"ק של רבנו אצל סוחרי עתיקות.

ובכן, הסיפור שלנו אולי שונה, לפני כשלשים שנה נאמר לי (ע"י מתווך וסוחר עתיקות) שהוא מכיר אדם תושב חו"ל שיש בידו כת"י של הספר "בן איש חי", האמת שלא האמנתי לו ומה גם שלא שיערתי שאזדקק לו אֵי-פעם, אבל חזקה על ה"חי" שלא נשכח מהלב, וכעבור שלשים שנה, השתא הכא, כאשר אנכי הקטן וידידי ואהובי מזכה הרבים אשר שם ימים ולילות להוצאת ספרי רבנו יוסף חיים רבי ישועה סאלם יצ"ו סיימנו בחסדי שמים את עריכת הספר החשוב "בן איש חי" ו"עוד יוסף חי" ו"ידי חיים" מנוקד בתכלית הניקוד (כשיטת חכמי הספרדים), עם ציונים ומקורות לאלפים ורבבות, ועם הגהות נפלאות מחכמי הדורות (כמובן, הכל נעשה בהרשאה מאת נכד רבנו הג"ר דוד חיים זצ"ל בחיים חיותו), בא בדעתי להתקשר לאותו אדם שאמר לי זאת ולהגיה את הספרים הנזכרים מכתי"ק של רבנו, ובאמת כעבור זמן לא קטן הביא עמו את כתב היד והראני אותו, אבל אמר לי: "תשמע, היהודי הזה שכתב היד בבעלותו, הוא לא מוכן למכרו בשום צד ואופן שבעולם, מקסימום – בגלל הכרת הטוב אליך - יתן לך תמורת תשלום לצלם", בכל זאת אמרתי לא אפסיד, ישבתי עמו כשעה ועברתי על כתב היד מלמעלה, עיני קלטה קטע ארוך שמוכר לי תוכנו ב"בן איש חי" (פרשת לך לך סעיף יא-יב), פתחתי את ה"בן איש חי" (שם) ושם הוא כותב "שיעור הטלית גדול הוא ... ובסה"ק מקבציאל הבאתי דברי רבינו האר"י ז"ל" וכו' – ואכן כל הדברים נזכרו בכתב היד, ושוב ראיתי קטע ארוך שמוכר לי תוכנו ב"בן איש חי" (פרשת וישב סעיף ט), פתחתי את ה"בן איש חי" (שם) ושם הוא כותב "ובסה"ק מקבציאל הבאתי דבריו וישבתי דקדוק דברי רבינו ז"ל על נכון" וכו' וכו' – ואכן כל הדברים נזכרו בכתב היד, המשכתי עוד מעט (כשלוחצים אותי לסיים) ושוב ראיתי קטע ארוך שמוכר לי תוכנו ב"בן איש חי" (פרשת חיי שרה סעיף יא), פתחתי את ה"בן איש חי" (שם) ושם הוא כותב "ובסה"ק מקבציאל נסתפקתי אם אין לו אלא כוס אחד בלבד" וכו' וכו' – ואכן כל הספק הזה והשקלא וטריא נמצא בכתב היד. יש לי עוד ראיה להשערתי זאת, אבל לא כאן המקום.

הגעתי למסקנה כי קונטרסים אלו הם הספר "מקבציאל" ורבנו קראו כן כי בו הוא קיבץ את כל פסקי ההלכה שהעלה, חלקם בקצרה וחלקם בארוכה, חלקם הדפיס ב"בן איש חי" וחלקם ב"עוד יוסף חי", וחלק גדול עדיין לא נדפס.

לא היה קץ לשמחתי על הזכות שנתגלגלה לידי לגלות דברים אלו, לא יכולתי לעצום את עיני בלילות מרוב התרגשות.

נגשתי עם זה לג"ר יעקב חיים סופר שליט"א לשמוע את דעתו, ואמר לי "כי אכן הדברים נראים אמיתיים, ואפשר שהוא מהדורה קמא, אבל קשה לי להחליט זאת לבד, לפי דעתי תיגש לחכם עובדיה יוסף". אלו דבריו בדיוק. לבינתיים נגשתי גם למרן רה"י הג"ר משה צדקה שליט"א, ואף הוא אמר כדברים האלו, והוסיף "תיגש לחכם עובדיה שישמע אותך הוא ישמח מאוד". אכן זכיתי וידידי הרב צבי חקק הי"ו קבע לי פגישה אצל הרב. הרב קרא את מה שהעתקתי מכתב היד שמע שאל וחקר והורה: "טוב מאוד... כמה יגיעות יגע רבנו יוסף חיים עליו השלום עד שכתב דברים אלו, מצוה גדולה לרכוש העתק מכתב היד וזה נחשב למצות פדיון שבויים ממש, אני אכתוב לך המלצה"...

מדובר בארבע עשרה קונטרסים (פנקסים כמו שאמרנו) כשכל פנקס הוא פרשה אחת או חלק ממנה, אין סדר לפרשיות, ישנם הרבה מחיקות ותיקונים של רבנו, סה"כ ישנם בערך 300 דפים כתב יד.

דא עקא, כי אותו אדם רצה כסף רב על מנת להרשות לנו לצלם את כתב היד, לאחר דין ודברים הגעתי איתו להסכמה על 400.000 ₪ תוך חודשיים. רואה אני חובה לעצמי לגייס סכום זה על מנת שנזכה להדפיס את כל הדברים הכתובים שם, וכמו שפסק מרן ש"יש בזה מצות פדיון שבויים ממש", והרבנים הגאונים בירכו את העוזרים והמסייעים שיזכו לכל מילי דמיטב, אכי"ר.
נערך לאחרונה על ידי יעקב כהן ב ב' יוני 03, 2013 8:44 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12866
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' מאי 02, 2013 11:35 am

מדובר בסיפור הזוי במיוחד שלא יאומן שמישהו נותן לזה יד. אני ממש לא יודע מאיפה להתחיל.

כתבי יד של הבא"ח נפוצים מאד, וערכם לא גדול במיוחד. והנה מגיע יהודי נחמד ומספר שפלוני (שאת שמו הוא כמובן לא מגלה) דורש 400 אלף שקל (במודעה נכתב "כולל תיווך" - תיווך של מי?) עבור העתק כתב יד, שנראה לו לאותו יהודי כחיבור חשוב של הבא"ח. אותו יהודי לא מוכן להראות לציבור ממנו הוא מבקש את התרומה, את צילום כתב היד. (יש שמועות למשל - שמקורן בדברים שנשמעו מאותו יהודי עצמו - שמדובר בכמאתים עמודים כתובים לכל היותר). לצורך כך הוא פתח חשבון בנק והכספים אמורים לזרום לכיסו של אותו פלוני ממולח ומתווך זריז.
במודעה מוגדר הענין כ...פדיון שבויים, לא פחות! ובכן, כל סוחר בינוני מחזיק בארון שלו שבויים רבים וטובים ("ארבעת השבויים"), שלא נופלים מהבן איש חי, והנה רעיון טוב לסחיטה. יפרסם הסוחר מודעה בנוסח זה: אם הציבור לא נותן עבור כתב יד של חכם פלוני חצי מליון שקל, יוצא השבוי להורג בשריפה, הנני משמיד את כתב היד! בוזו כסף בוזו זהב, ומלאו בו את כיסי.
מילא היה פונים לנדיבים, עוד החרשנו, אבל המציאות ידועה, ילכו לכל מיני אברכים שוכני בתי חומר בשמואל הנביא או קשי יום ממוסאיוף וצופיוף, ויקוששו מהם את פרוטותיהם הדלות. רק בגלל שמישהו רוצה לעשות כאן קופה !
לגופו של ענין, אין לי מושג על מה מתבסס הזיהוי כמקבציאל, הבא"ח השאיר אחריו המון כתבי יד ופתקים, לא רחוק אצלי שמישהו ראה בבא"ח כמה אזכורים של דברים המופיעים במקבציאל ומצא חלק מהם כאן ומיד משמיעין על השקלים.
ואפילו נייהב ליה שמצאו את מקבציאל, מה כ"כ חשוב בזה? וכי זה ישנה משהו להלכה? מישהו יפסיק ממנהגו ומנהג אבותיו עקב כך?
וסתם שאלה, האם בכזה צורה גובים כספי ציבור? מי בדיוק אמור להודיע לציבור הנקרא להפקיד בחשבון הבנק, שהושלם סך הכסף הנדרש? האם יחזירו למישהו כסף אם הקופה תתמלא? או שאולי יגידו שהמתווך העלה את המחיר?
בקיצור הפקרות מוחלטת וכשמדובר בכספי ציבור, ולצערינו "יש ציבור עני", הרי שזה שערוריה של ממש.

הגהמ
הודעות: 1337
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי הגהמ » ה' מאי 02, 2013 3:47 pm

קם שבט מהר"ב אי"ס ומחץ פאתי פתאים המאמינים לכל דבר, וקרקר כל בני עושי סחיטה על חשבון הציבור התמים! ברוך ה' אשר לא השבית גואל מבני ישראל!

ישבב הסופר
הודעות: 2740
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ה' מאי 02, 2013 5:49 pm

למה כותבים "מקבציאל" אם הכתוב אומר "מִקַּבְצְאֵל"?
עיין רד"ק "שם מקום הנזכר בנחלת בני יהודה "קבצאל ויגדר ויתיר" [צ"ל "קבצאל עדר ויגור" יהושע ט"ו כ"א]. וכ"כ אחריו המצוד"ד.
אפי' אם כוונתם לדרשת חכז"ל שהרבה פעלים וקיבץ לתורה, אין סיבה להוסיף את היוד החרוקה.
[עתה ראיתי שבתרגום הפשיטתא ליהושע טו כא, תורגם "קבציאל" עם יוד.]
נערך לאחרונה על ידי ישבב הסופר ב ה' מאי 02, 2013 10:44 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הגהמ
הודעות: 1337
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי הגהמ » ה' מאי 02, 2013 10:04 pm

לדעתי יותר קרוב לשער שמקובלים האדוקים בתורת הקבלה ובצירופי שמות אימצו ניקוד זה הדומה לשמות המלאכים וכו' מאשר לומר ששאלוהו מתרגום הפשיטתא :)

קוץ בן פרח
הודעות: 70
הצטרף: ד' מרץ 20, 2013 8:36 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי קוץ בן פרח » ה' מאי 02, 2013 11:29 pm

ומי כהחכם היודע פשר דבר, ודברי הרב אי"ס אינם צריכים חיזוק, ואדרבה ואדרבה מצוה גדולה עד מאוד למחות נמרצות ביד המתרימים הללו, שהגם שכוונתם לש"ש [ביודעו ומכירו קאמינא] אבל מעשה זו גובל בתמימות מוחלטת. ואכמ"ל.

נקודה אחת אציין: והיה אם אכן כל הפרטים נכונים וכו', הלא כל ילד יודע שיש אספנים שמוכנים לרוב לשלם היטיב על כל דבר שאכן שוה משהו, [ולא הזכרנו את משפחת הלל לענפיה], ומדוע יש היתר הלכתי להפיל כזה דבר על הציבור.

וצ"ע.

ישבב הסופר
הודעות: 2740
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ו' מאי 03, 2013 12:19 am

קבלתי מניק החב"ש
יש בו גם התייחסות לשאלתי, והכותב מביא שגם רבינו המחבר איית "מקבציאל" עם יוד, ודלא כמו שכתוב בשמואל ב'.
קבצים מצורפים
מקבציאל 1.jpg
מקבציאל 1.jpg (248.13 KiB) נצפה 6619 פעמים
מקבציאל 2.jpg
מקבציאל 2.jpg (271.38 KiB) נצפה 6619 פעמים
מקבציאל 4.jpg
מקבציאל 4.jpg (343.66 KiB) נצפה 6619 פעמים

למאי_נמ?
הודעות: 783
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ו' מאי 03, 2013 4:19 pm

האם בכתבה הובאו מכתבי הרבנים?

יעקב כהן
הודעות: 547
הצטרף: ו' מרץ 22, 2013 4:31 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקב כהן » ב' יוני 03, 2013 2:03 am

י.jpg
י.jpg (100.01 KiB) נצפה 6336 פעמים

מכתב.jpg
מכתב.jpg (79.57 KiB) נצפה 6336 פעמים

י מקבציאל.jpg
י מקבציאל.jpg (170.67 KiB) נצפה 6336 פעמים

יעקב כהן
הודעות: 547
הצטרף: ו' מרץ 22, 2013 4:31 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקב כהן » ב' מרץ 17, 2014 11:21 am

שמעתי שהספר יצא לאור זה עתה.
מישהו אולי יכול להעלות כמה עמודים לדוגמא ?

יוסף אזולאי
הודעות: 109
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 6:40 am

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יוסף אזולאי » א' מרץ 23, 2014 11:34 pm

יעקב כהן כתב:שמעתי שהספר יצא לאור זה עתה.
מישהו אולי יכול להעלות כמה עמודים לדוגמא ?


קבלתי עכשיו מירושלים עיה"ק,
קבצים מצורפים
IMG-20140323-WA0037.jpg
IMG-20140323-WA0037.jpg (111.81 KiB) נצפה 6235 פעמים

יעקב כהן
הודעות: 547
הצטרף: ו' מרץ 22, 2013 4:31 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקב כהן » ב' מרץ 24, 2014 12:52 am

ראיתי את הספר השבת, ולא כל עובי הספר שבתמונה מכתבי הבן איש חי, קצת יותר מחציו תופס קונטרס "יראת ההוראה" של הרב ראובן ניסן על כללי הפסיקה של חכמי הספרדים (לדעתו...) שרובו התפרסם בזמנו בגיליונות אליבא דהלכתא, גם מה שכן מכתבי רבנו יוסף חיים ע"ה חלק לא מבוטל כבר נדפס בספר בן איש חי.
אגב לא ברור כלל שזה משרדי הספר מקבציאל.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקובי » ו' אוגוסט 01, 2014 2:37 pm

איש ספר כתב:
"ואפילו נייהב ליה שמצאו את מקבציאל, מה כ"כ חשוב בזה? וכי זה ישנה משהו להלכה? מישהו יפסיק ממנהגו ומנהג אבותיו עקב כך?"

וכי צריך לשנות ההלכה או מנהג וכד'? וכי לא מספיק חשוב אם ימצאו חידושים מהמחבר, ישובי קושיות, ביאור למהלך חשיבתו בפסק פלוני וכד'?

וואס
הודעות: 150
הצטרף: א' אפריל 29, 2012 6:46 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי וואס » ו' אוגוסט 01, 2014 2:55 pm

עכשיו יכולים באמת לדעת האם יש שם חידושים יוצאי דופן וכו'

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקובי » ו' אוגוסט 01, 2014 3:18 pm

אולם יעקב כהן כתב למעלה כי לא ברור כלל שזהו משרידי מקבציאל, כנראה שזה נושא, אם אכן יוברר כך אזי אי אפשר ללמוד מספר זה. בכל אופן התכוונתי באופן עקרוני, וכי לא די חשוב בכתבים חדשים מכל גדול בישראל, אפילו לא יהיה בזה שום נפק"מ לדינא?

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקובי » ו' אוגוסט 01, 2014 3:20 pm

אגב, אולי באמת כדאי שיפרטו כאן למה לא ברור שזה משרידי מקבציאל?

מלבב
הודעות: 2510
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי מלבב » ד' אוגוסט 06, 2014 11:16 pm

ישנם הוכחות שזה מקבציאל אך עדיין ישנם שאלות שנותרו פתוחות וזה הבעיא. הכל יפתר אם ירכשו את כל הכתבי יד של הבן איש חי ושזה עדיין עוד לא השיגו לעשות.

יעקב כהן
הודעות: 547
הצטרף: ו' מרץ 22, 2013 4:31 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יעקב כהן » ד' אוגוסט 06, 2014 11:20 pm

מלבב כתב:ישנם הוכחות שזה מקבציאל אך עדיין ישנם שאלות שנותרו פתוחות וזה הבעיא. הכל יפתר אם ירכשו את כל הכתבי יד של הבן איש חי ושזה עדיין עוד לא השיגו לעשות.

כתוב מה הם וישפוט הציבור אם זה משכנע, בינתיים ההוכחות שכתב הרב מזרחי במבוא למקבציאל לא משכנעות כלל.

מלבב
הודעות: 2510
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי מלבב » ד' אוגוסט 06, 2014 11:50 pm

אתה יכול להוכיח הפוך?!

וואס
הודעות: 150
הצטרף: א' אפריל 29, 2012 6:46 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי וואס » ה' אוגוסט 07, 2014 5:49 pm

כאןנ לא צריך להוכיח הפוך
אתה יכול להוכיח שזה לא שרידים של חיבור אחר.
מי שטוען טענה - עליו חובת ההוכחה

צפנת פענח
הודעות: 112
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי צפנת פענח » א' אוגוסט 10, 2014 9:07 pm

בקובץ עץ חיים החדש - כ"ב, ישנו מאמר מאלף בענין, מהרב אפרים אוריאל אהרונוב.


יוצא פוניבז'
הודעות: 1427
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: נתגלה חיבורו העלום של ה'בן איש חי' - מקבציאל!

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' מרץ 12, 2019 3:27 am

בחיבור מגילת אסתר עם פירוש קרן ישועה לבן איש חי, מהד' סאלם תשע"ו, יש הוספות על ה"מקבציאל" מכת"י

אציג כאן קטע מעניין מענייני דיומא

מקבציאל 1.JPG
מקבציאל 1.JPG (64.05 KiB) נצפה 3177 פעמים

מקבציאל 2.JPG
מקבציאל 2.JPG (39.77 KiB) נצפה 3177 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 224 אורחים