מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 7481
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוגוסט 04, 2013 7:15 pm

רש"י במסכת סוכה (לה,ב ד"ה הרי יש בה) כותב בדין תרומה, וז"ל,
אבל פדיון אין לה להיות ניתרת לאכילת ישראל, והאומר כן רשע הוא.

והדברים מתמיהים עד מאוד מהיכי תיתי יהא איסור להעלות על דל שפתיו אפשרות הפדיון של תרומה, ומהי הרשעות שבעצם האמירה הזאת, וכפי שכתב בספר כפות תמרים לעיל (לד,ב ד"ה ואפשר), וז"ל, ואפשר כשנדקדק מ"ש רש"י והאומר כן רשע הוא וכי מי שטועה בדין ואומר דתרומה יש לה פדיון יקרא רשע לא יקרא אלא ע"ה, ויעו"ש מה שתירץ בזה.

ובשו"ת הר צבי (אה"ע סי' כט) יישב בהמצאה חריפה, ואלו דבריו, 'וכעין זה אמרתי בסוכה [דף ל"ה ע"ב] גבי יש בה היתר אכילה וכו', שכתב רש"י שם [ד"ה הרי] וז"ל, אבל פדיון אין לה [לתרומה], והאומר כן רשע הוא, עכ"ל. והדברים מתמיהים, דלענין מה כתב רש"י שהאומר דיש לתרומה פדיון רשע הוא, ומה שייך לקרותו רשע על דברים בעלמא. ואמרתי לבאר קצת על פי מה שכתב רש"י לעיל [שם ד"ה שמכשירה] וז"ל, ואסור לגרום טומאה לתרומה דכתיב משמרת תרומתי, אמר רחמנא עשה להם שימור, עכ"ל. ולפי זה אף בגורם יש סברא לומר דעובר על משמרת תרומתי, דעל כל פנים הא אין זה שמירה. ולפי זה, האומר דיש לתרומה פדיון הרי גורם שגם זר יאכל את התרומה, ונמצא דהאומר דיש לתרומה פדיון עובר על משמרת תרומתי, ולכן באמירתו לבד הוא רשע דאין זה שמירה'.

והנה בשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב או"ח סי' כה) גם עמד בדברי רש"י אלו, וכתב 'ומפי אדמו"ר שליט"א מקאסוב שמעתי כונה נפלאה בלשון רש"י הנ"ל בשם הרב הגאון מטרנופול שליט"א בספרו שו"ת חבצלת השרון, ואח"כ חזר הרה"ג השואל נ"י וכתב לי ששמע בשם הגאון מדווינסק נ"י [בעל האור שמח] כונת דברי רש"י הנ"ל למה דאיתא בפסיקתא שהצדוקים אומרים שיש לתרומה פדיון, וזה שכתב רש"י דהאומר כן הוא רשע, והוא מתוק לחיך נבון. ובס' קו"ס על משניות במקומו נעלם ממנו כל זה'.

חיזרתי למצוא היכן מפורש בפסיקתא שכך אומרים הצדוקים, וכן האם נמצא כזאת באיזהו מקומן בשם רבינו ה'אור שמח', והעליתי חרס בידי.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי חכם באשי » א' אוגוסט 04, 2013 8:53 pm

הכוונה, כמסתבר, לפירוש-הדרשני 'לקח טוב' לר' טוביהו בר' אליעזר, בן דורו הצעיר של רש"י, שנקרא בטעות 'פסיקתא זוטרתא'.
בחיבור זה התפלמס המחבר, בגלוי ובנסתר, עם דעות הקראים שרווחו במקומו ובזמנו (עי' רי"מ תא שמע, כנסת מחקרים, ג), וכנראה שם הוא תוקף אותם בנידון הנ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 7481
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוגוסט 04, 2013 8:58 pm

חכם באשי כתב:הכוונה, כמסתבר, לפירוש-הדרשני 'לקח טוב' לר' טוביהו בר' אליעזר, בן דורו הצעיר של רש"י, שנקרא בטעות 'פסיקתא זוטרתא'.
בחיבור זה התפלמס המחבר, בגלוי ובנסתר, עם דעות הקראים שרווחו במקומו ובזמנו (עי' רי"מ תא שמע, כנסת מחקרים, ג), וכנראה שם הוא תוקף אותם בנידון הנ"ל.

בחיפושיי בפרויקט השו"ת (שם מצוי כמובן גם הספר הנ"ל) לא מצאתי שמץ מינהו.

הגהמ
הודעות: 1322
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי הגהמ » א' אוגוסט 04, 2013 9:02 pm

הר"ר מרגליות במאמרו הנקרא ראשי תיבות וקיצורים (כמדומני שכונס לספרו מחקרים בדרכי התלמוד) העלה השערה שמדובר בט"ס וצ"ל ב"ש הוא במקום רשע הוא והוא ע"פ שיטת ב"ש שלפי פלפולו הם סוברים שישנה בשאלה. ולבד הדוחק הנורא להגיה באופן זה (המזכיר דרכו הייחודי של בעל התו"ת) עוד הדרך רחוקה מהיתר שאלה להיתר פדיון.

לגוף הנושא אולי אפשר לומר ע"פ המבואר ברש"י קידושין (לב:) שפי' זקן אשמאי - אדם רשע וע"ה, דבפי רש"י ע"ה נקרא רשע ולאו דוקא באותה משמעות שאנו משתמשים בה. ועיי"ש בתוס'.

נוטר הכרמים
הודעות: 7481
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוגוסט 04, 2013 9:20 pm

הגה"מ, מעניין ביותר. תשו"ח.
המשך להעשיר אותנו מאוצרותיך הבלתי נדלים.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי חכם באשי » א' אוגוסט 04, 2013 9:38 pm

נוטר,
גם אני חיפשתי ולא מצאתי...
עכ"פ, ככל הנראה, רש"י עצמו לא הכיר את מדרש לקח טוב, ורק נכדו, רשב"ם הכירו.

ההוא תלמידא
הודעות: 135
הצטרף: ג' מרץ 13, 2012 1:16 pm

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי ההוא תלמידא » ב' אוגוסט 05, 2013 12:28 am

ע"ע בשו"ת לב אברהם ח"א סי' קכה.
קבצים מצורפים
לב אברהם.pdf
(126.66 KiB) הורד 242 פעמים

הגהמ
הודעות: 1322
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקו

הודעהעל ידי הגהמ » ד' אוגוסט 06, 2014 7:28 pm

ראיתי שהמנוח ר' טוביה פרשל דן בזה בסיני נח והביא שב'ספר המצות' לענן ראש הקראים מבואר דעתם שיש פדיון לתרומה והעלה השערה שכבר נודע לרש"י מכזביהם וע"כ בא להוציא מלבן.

עושה חדשות
הודעות: 9537
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 04, 2016 10:29 pm

`.png
`.png (59.61 KiB) נצפה 4624 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 12130
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 05, 2016 8:29 am

היתה אז תרומה טהורה בא"י (ופשיטא שבחו"ל זה מן הנמנעות)?

גבול ים
הודעות: 723
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי גבול ים » ג' יולי 05, 2016 2:11 pm

יש הבדל לעניין פדיון בין תרומה טהורה לטמאה?

בברכה המשולשת
הודעות: 12130
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 05, 2016 6:02 pm

אני התייחסתי לציטוט בהודעה שלפני, ושם נאמר "תרומה טהורה"

גבול ים
הודעות: 723
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי גבול ים » ג' יולי 05, 2016 7:11 pm

לא עליך תלונתי

עתניאל בן קנז
הודעות: 1917
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' יולי 05, 2016 8:01 pm

עושה חדשות כתב:
`.png


קראי מביא ראיה מדברי הגמרא???

בברכה המשולשת
הודעות: 12130
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 05, 2016 9:27 pm

עתניאל בן קנז כתב:
עושה חדשות כתב:
`.png


קראי מביא ראיה מדברי הגמרא???


למיטב זכרוני (ממאמרים שראיתי- לא הסתכלתי בכתבי הקראים רח"ל) הם ציטטו הרבה את דברי חז"ל

יהודה בן יעקב
הודעות: 1842
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' יולי 06, 2016 12:14 am

נוטר הכרמים כתב:והנה בשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב או"ח סי' כה) גם עמד בדברי רש"י אלו, וכתב 'ומפי אדמו"ר שליט"א מקאסוב שמעתי כונה נפלאה בלשון רש"י הנ"ל בשם הרב הגאון מטרנופול שליט"א בספרו שו"ת חבצלת השרון, ואח"כ חזר הרה"ג השואל נ"י וכתב לי ששמע בשם הגאון מדווינסק נ"י [בעל האור שמח] כונת דברי רש"י הנ"ל למה דאיתא בפסיקתא שהצדוקים אומרים שיש לתרומה פדיון, וזה שכתב רש"י דהאומר כן הוא רשע, והוא מתוק לחיך נבון. ובס' קו"ס על משניות במקומו נעלם ממנו כל זה'.

האם למישהו יש מושג מה המקור של המילים "בעל האור שמח", האם הם מדברי בעל שו"ת אפרקסתא דעניא, או שהוא מדברי העורכים?
כמדומני שבמקומו של בעל אפרקסתא דעניא [רומניה] הרגאוצ'ובר היה יותר ידוע ומפורסם מהאו"ש, ואף הוא כונה רבה של דווינסק.

ההוא גברא
הודעות: 585
הצטרף: ב' אוגוסט 29, 2011 4:19 pm

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי ההוא גברא » ד' יולי 06, 2016 1:13 pm

מישהו מכיר בפועל שיטה קראית כזו, או שזו רק השערה? במקומו של רש"י לא היו קראים ולא היו תרומות ומעשרות, ואם הראשונים שנלחמו בקראים קבוע כלקח טוב ורס"ג לא הכירו את השיטה הזו - לא הגיוני שרש"י שמע עליה. (מי שכותב ש"ענן ייסד דבריו על גמרא זו" ודאי השתבש, ואי אפשר לסמוך על עדותו).

גבול ים
הודעות: 723
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי גבול ים » ד' יולי 06, 2016 6:25 pm

ההוא גברא כתב:מישהו מכיר בפועל שיטה קראית כזו, או שזו רק השערה? במקומו של רש"י לא היו קראים ולא היו תרומות ומעשרות, ואם הראשונים שנלחמו בקראים קבוע כלקח טוב ורס"ג לא הכירו את השיטה הזו - לא הגיוני שרש"י שמע עליה. (מי שכותב ש"ענן ייסד דבריו על גמרא זו" ודאי השתבש, ואי אפשר לסמוך על עדותו).

כבר הוזכרו כאן לעיל דברי פרשל המצטט את ענן
קבצים מצורפים
סיני.PDF
(148.14 KiB) הורד 238 פעמים

אבןטובה

סוכה לה: ברש"י והאומר כן רשע הוא

הודעהעל ידי אבןטובה » ו' יוני 02, 2017 11:56 pm

לכבוד המגי"ש שמואל דוד
בסוכה לה: רד"ה הרי יש בה היתר אכילה אחר שכ' דאין פדיון לתרומה כ' 'והאומר כן רשע הוא'
ועשו בה האחרונים מטעמים למה כ' רש"י לשון זה ויש בזה ת' בחבצלת השרון להג' מטארניפול ז"ל ובפירושו של הג"ר יוסף בלוענפעלד ז"ל ע"ס כפתור ופרח ובלב אברהם לר' אברהם ווינפלד ז"ל ובס' חיים ושלום לבעל מנח"א זצ"ל פ' קרח עה"פ זאת זכרון וגו'. ובס' מחקרים בדרכי התלמוד לר"ר מרגליות ז"ל ססי' ו כ' להגיה בד' רש"י והאומר כן 'ב"ש' היא דס"ל יש שאלה בהקדש כערובין ל: ונדרים נט. וה"נ בתרומה כמ"ש הש"ך חו"מ סי' רנה סק"ו להוכיח מפסחים מו: ע"ש.
ולדעתי אין להרעיש כ"כ בזה דנמצא עוד דוגמאות בזה.
עי' רש"י בכורות כו. רד"ה מי איכא מאן דשרי. אליבא דרבנן 'הא ודאי רשע הוא' ע"ש
וזוכרני שיש עוד רש"י כזה

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: סוכה לה: ברש"י והאומר כן רשע הוא

הודעהעל ידי שמואל דוד » ש' יוני 03, 2017 12:14 am


אבןטובה

Re: סוכה לה: ברש"י והאומר כן רשע הוא

הודעהעל ידי אבןטובה » ש' יוני 03, 2017 1:38 am

לא יודע מה אתה סח????

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: סוכה לה: ברש"י והאומר כן רשע הוא

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יוני 04, 2017 5:03 am

אבןטובה כתב:לא יודע מה אתה סח????

בנוגע לדברי הר"ר מרגליות ז"ל

אבןטובה

Re: סוכה לה: ברש"י והאומר כן רשע הוא

הודעהעל ידי אבןטובה » א' יוני 04, 2017 6:54 am

ממילא?
אין שם דבר הנוגע לענין זה


קאצ'קלה
הודעות: 1397
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' דצמבר 26, 2019 8:32 pm

יהודה בן יעקב כתב:
נוטר הכרמים כתב:והנה בשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב או"ח סי' כה) גם עמד בדברי רש"י אלו, וכתב 'ומפי אדמו"ר שליט"א מקאסוב שמעתי כונה נפלאה בלשון רש"י הנ"ל בשם הרב הגאון מטרנופול שליט"א בספרו שו"ת חבצלת השרון, ואח"כ חזר הרה"ג השואל נ"י וכתב לי ששמע בשם הגאון מדווינסק נ"י [בעל האור שמח] כונת דברי רש"י הנ"ל למה דאיתא בפסיקתא שהצדוקים אומרים שיש לתרומה פדיון, וזה שכתב רש"י דהאומר כן הוא רשע, והוא מתוק לחיך נבון. ובס' קו"ס על משניות במקומו נעלם ממנו כל זה'.

האם למישהו יש מושג מה המקור של המילים "בעל האור שמח", האם הם מדברי בעל שו"ת אפרקסתא דעניא, או שהוא מדברי העורכים?
כמדומני שבמקומו של בעל אפרקסתא דעניא [רומניה] הרגאוצ'ובר היה יותר ידוע ומפורסם מהאו"ש, ואף הוא כונה רבה של דווינסק.

כאן הוכחתי שהכוונה אכן להרוגאצ'ובר, ולא להאור שמח.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 105 אורחים