מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כשרות>

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מתעמק
הודעות: 546
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כשרות>

הודעהעל ידי מתעמק » ד' ספטמבר 18, 2013 8:02 am

בקראי היום בספר המלקט חומרות שונות (אינו באוצר), פגשתי במספר חומרות שהיו נראות מופרזות ואינן מובנות, אותן ליקט מתוך ספרים שונים. שמות הספרים לא היו מוכרים לי, ואף מוזרים. הדבר הכי קל לכאורה, להתחקות אחר שורש דברי הספרים המצוטטים, אולי אותיות מחכימות להבין דבריהם. התחלתי להקיש באוצר: "מגן החכמה" - אין כלום, "זבח לישראל" - אין כלום, "קרן הצבי" - אין כלום. באין ברירה, אז לשלב הבא, ליקח רצף מילים מהציטוטים ולחפש באוצר. והנה כולם נמצאו בספר "קובץ ספרים בעניני כשרות" כרך ה' וכרך ו'. הדבר כמובן עורר תשומת לב ותמהון, והתחלתי לעקוב אחר הספרים המצוטטים שם סביבות עמודים אלו, והנה מצאתי המון ספרים שלא שזפתם עין מעולם, לא הן ולא שמותיהן. והכל בציטוטים מדוייקים, סימן וד"ה.
רשימה חלקית:
שו"ת חמדת ישרים יור"ד ח"א סי' נ"א (כרך ה עמוד קיג)
ס' בשר קודש כלל ג' ענף ו' או' כ"ח (שם עמוד קיד)
ס' ירים ראש מדור שחיטה כדת סי' ח"י או' י"ט (עמוד קטו)
מגן החכמה סי' כ' ד"ה בבית ישראל (עמוד קטז)
זבח לישראל סי' ח"י (שם קיז)
מורה דעת כלל ד' ענף ז' (שם קיח) וכלל ח' או' ב' (שם) במבוא או' כ"ו (שם קיט)
חותך חיים לחי או ש' סי' ט' או' מ"א (שם) חותך חיים לכל חי או' ש' סי' כ"ד (שם קכ)
חסדי ישראל יור"ד א' (כרך ו עמוד עד)
שו"ת מגינת ראש יור"ד סי' כ"ד (שם עה)
ס' חלקת חכמה סי' ל"ב (שם)
טירת מלכים שערי מזון, דלת א' (שם עח)
חותך חיים סי' ח"י א' טו"ב (שם עט)
קרן הצבי סי' כ"א (שם)
עיון קל בתוך הקטעים המצוטטים שם, מוכיח שספרים אלו נתחברו כביכול כבר אחר השואה, מתוך מהלך החיים המתואר בהם, ומתוך ספרי האחרונים שעליהם בנו יסודותיהם.
ואשאל שאלת תם, האם כל ספרים אלו נעלמו ואינם לפנינו, או מדובר במחבר ליצן שחידש גם דרך חדש שהרוצה ליחנק ידמיין אילן גדול?

משום מה הספר "שו"ת מגינת ראש" משך תשומת לבי ביותר, חיפשתי באוצר רצף מילים מגינת-ראש, ויצא שספר זה חביב ביותר על בעל הקובץ ספרים, והביא כמה פסקי הלכות שבין בתרי ספר שו"ת הנ"ל:
א) רב שאינו ממלא תפקיד בבדיקה אחר השו"ב אבד תפקיד הרבנות, ואף ביקר בבית המטבחיים אם הרגשתו חלושה וקלקל על ידי זה או על ידי הזנחה דמו בראשו ומפסיק חבל הזהב (שו"ת מגינת ראש יור"ד סי' ד' - קובץ ספרים בעניני כשרות כרך ה' עמוד קעג)
ב) יש חיוב לבדוק הסכין על ידי שנים דווקא (שו"ת מגינת ראש סי' פ"א - שם כרך ו' עמוד מח)
ג) אין לרחם על השוחט דטפלי תלי' בי', ובפרט בימינו שבקל אפשר לו למצוא פרנסה אחרת (שו"ת מגינת ראש יור"ד סי' כ"ד - שם עמוד עה)
ד) טעם לקריאת שם סכין השחיטה בשם חלף, משום ר"ת ח'לוקתה ל'א פ'שוט, רומז על העמל בהשחזת הסכין ובדיקתה (שו"ת מגינת ראש יור"ד כ"ט - שם עמוד קב)
ה) שוחט המנבל פיו אסור לאכול משחיטתו (שו"ת מגינת ראש סי' כ"ה - שם עמוד קמ)
ו) שוחט שנתגלה שהוא קל, צריכים להעבירו אף אם אין עדות בדבר רק אומדנא (כן העלה בשו"ת מגינת ראש בטוטו"ד - שם עמוד קמח)
אתה הראית לדעת שספר מגינת ראש, רבוי פארותיו וסימניו, עם חידושי דינים נפלאים, הנוגעים לדיני חזקת כשרות המסובכים, והמחבר פטר את עצמו מלהביא ראיה לחידושיו, מאחר שהוא רק מעתיק דברי המגינת ראש. אך כנראה לנו שהספר הנזכר לא נברא אלא לשעתו.
כאמור, קשה לקרות למחבר זה זייפן, הרי גם זייפן צריך לתלות במשהו רציני, וכל שקר שאין בתחילתו קצת אמת, לכל הפחות שם הספר יהיה אמת. אבל התולה באויר העזרה, אינו אלא לץ מתלוצץ, שבמקרה השעה משחקת לו וספרי ליצנותו נמכרו לכל השנה במקום חודש אדר בלבד.
אך מה מאוד יוגדל התימה פי כמה, כאשר בחיפוש באוצר על רצף מילים מגינת-ראש כנ"ל, יצא לנו למגינת לב שלכה"פ ארבעה ספרי ליקוטים כבר מצטטים את הפס"ד החמישי הנ"ל משו"ת מגינת ראש סימן כ"ה, על שוחט המנבל פיו. ואם תאמר שמא גם להם נראה אותו ספר עלום, הרי ממה שאין מצטטים אלא הקטע שב"קובץ ספרים בעניני כשרות" בלי שינוי, מוכח שרק מספר הנ"ל כולם ישאבון.
ומכאן תוכחה מגולה למלקטים, הזהרו לבדוק מה שאתם מצטטים, שמא תפלו לידי ספרו של ליצן, וישתו התלמידים הבאים אחריכם


המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי המעיין » ד' ספטמבר 18, 2013 9:57 am

דברי המתעמק מעניינים מאד, ואני מבין שהבאת את הלינק כדי לתמוך בדבריו.

היימישער
הודעות: 614
הצטרף: ד' ספטמבר 05, 2012 8:17 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי היימישער » ד' ספטמבר 18, 2013 12:25 pm

אלי_ש כתב:http://www.holmininternational613.com/holmin_edusun_2.htm

והחסומים מה יהא עליהם?

פרוזבול
הודעות: 133
הצטרף: א' אוקטובר 09, 2011 1:20 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי פרוזבול » ה' ספטמבר 19, 2013 11:48 pm

אלי_ש כתב:http://www.holmininternational613.com/holmin_edusun_2.htm

אם הכוונה לאחד המאמרים שם, כדאי להפנות במדוייק.

יאיר
הודעות: 10430
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי יאיר » ו' ספטמבר 20, 2013 1:23 am

בראש עמ' הלינק:
ספר עדותן של רבנים
(שנכתבו להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות)
אם הדבר נכון, ראוי ונכון להוציא את כל ספרי המחבר (15) מהאוצר!

עוד שם:
חלקים א' וב' - 1294 מכתבים - 324 עמודים
בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל - וכל איש ישראל בכל קצות תבל

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' - 33 עמודים
ספר עדותן של רבנים (מבין ג' אלפים מכתבים) - כתב יד
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of Rabbinical Court of Holmin, Shlita
איש המערכות
מלחמת השם חלק 101
האדמו"ר מהאלמין - ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88 (עם לינקים)

(יש גם לינק ביידיש בויקפדיה על המחבר).
קבצים מצורפים
TESTIMONY_3000_RABBIS-HE[1].pdf
(2.81 MiB) הורד 456 פעמים


היימישער
הודעות: 614
הצטרף: ד' ספטמבר 05, 2012 8:17 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי היימישער » ו' ספטמבר 20, 2013 2:32 am

למיטב ידיעתי הוא גר כיום בבית שמש, ועסוק בעיקר בהפצת לימוד הזוהר כדי לזרז את הגאולה.

אוהב אוצר
הודעות: 2847
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ו' ספטמבר 20, 2013 6:24 am

איני בא לצדד לכאן או לכאן כי לא קראתי את כל הלינקים וכו' אלא רק ע"ז באתי:
יאיר כתב:אם הדבר נכון, ראוי ונכון להוציא את כל ספרי המחבר (15) מהאוצר!


אם צריכים להוציא את ספריו מהאוצר, יש רבים לפניו שצריך להוציאם.

לפני שבאים להוציא לעז על ת"ח כזה, צריך לבדוק בשבע חקירות אם מותר להתבטא כך ולקבל אישור מגדולים שבדור.
אלא שזו לא פעם ראשונה פה בפורום היקר שלנו שכבוד ת"ח לא חשוב בעיני כמה שכאן ומרגישים חופשי להתבטא כנגד.
רבותי לא לשכוח: התחיל 'ראשון לחשבון עבירות'.

יאיר
הודעות: 10430
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי יאיר » ו' ספטמבר 20, 2013 4:23 pm

יאיר כתב:אם הדבר נכון, ראוי ונכון להוציא את כל ספרי המחבר (15) מהאוצר!
אוהב אוצר כתב:לפני שבאים להוציא לעז על ת"ח כזה, צריך לבדוק בשבע חקירות אם מותר להתבטא כך ולקבל אישור מגדולים שבדור.
אלא שזו לא פעם ראשונה פה בפורום היקר שלנו שכבוד ת"ח לא חשוב בעיני כמה שכאן ומרגישים חופשי להתבטא כנגד.

אתה מחשיב ת"ח לאדם שממציא הלכות ותולה אותן בספרים שגם אותם המציא?!?

רשמי רשותא
הודעות: 45
הצטרף: ב' יוני 11, 2012 9:55 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי רשמי רשותא » א' ספטמבר 22, 2013 7:47 am

אוהב אוצר כתב:איני בא לצדד לכאן או לכאן כי לא קראתי את כל הלינקים וכו' אלא רק ע"ז באתי:
יאיר כתב:אם הדבר נכון, ראוי ונכון להוציא את כל ספרי המחבר (15) מהאוצר!

לפני שבאים להוציא לעז על ת"ח כזה, צריך לבדוק בשבע חקירות אם מותר להתבטא כך ולקבל אישור מגדולים שבדור.

כדי להגן על כבוד הת"ח הזה נכון וראוי להוציא את ספריו מהאוצר.

זיל בתר רובא
הודעות: 65
הצטרף: ג' יולי 02, 2013 2:13 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי זיל בתר רובא » א' ספטמבר 22, 2013 10:15 am

מערכת אוצר החכמה אינה צריכה לשים עצמה צנזור אפילו במקרה זה. אם הספרים נמצאים בספריות ובתי כנסת, לא אוצר החכמה צריך לצנזרו. מצד שני לפי חומר הדברים כדאי שאוצר החכמה יכניס את דברי מתעמק באוצר, ואולי גם יפנה בספרים אלו לדבריו.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2364
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » א' ספטמבר 22, 2013 1:10 pm

אף אחד לא חושב לנסות ליצור קשר עם המחבר, אולי ושמא יש לו הסבר הגיוני לעניין הזה? כבר חורצים את דינו ושופכים את דמו ברבים?!

הוד_והדר
הודעות: 1900
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' ספטמבר 23, 2013 9:03 pm

דברים ישנים, אלו שזוכרים אותו מארה"ב לפני שעשה עליה והעלה את עצמו לגדולה כאדמו"ר ובבעקיטשעס לבנים התחצף עוד בשנות הל' כנגד זקני וגדולי הדור ההוא, אז מה הוא כי תלינו כשתפסו אותו שוב בשקריו וכזביו והבדותות שעלו בלבו שזה בזיון הת"ח מעשיו הם הבזיון ואכמ"ל בימים אלו וד"ל

לחיים
הודעות: 112
הצטרף: ד' יולי 24, 2013 7:29 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי לחיים » א' ספטמבר 29, 2013 2:36 am

חוץ מאדמור זה מבית העלמין שהוציא ספרים לבית הקברות
יש עוד ספרים שמביאים ציטוטים מספרם שלא היו ולא נבראו
נראה לי שפעם כתבו על עוד כזה דבר

אוהב אוצר
הודעות: 2847
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אוהב אוצר » א' ספטמבר 29, 2013 3:17 am

נראה לי שכדאי שתהיה פה הנהגה, שכל אחד שמתיר לעצמו לדבר לשה"ר, ידאג לתת מקורות מדוייקים לח"ח ושמירת הלשון להיתרים שמצא.
לא מדובר על מקור כזה: "לתועלת, כנ"ל"
אני מדבר על ביסוס ההיתר.
כך שיהיה מותר גם לקרוא את מה שכותבים כאן....
בהצלחה לכולם.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12741
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי איש_ספר » א' ספטמבר 29, 2013 3:59 am

לחיים כתב:חוץ מאדמור זה מבית העלמין שהוציא ספרים לבית הקברות
יש עוד ספרים שמביאים ציטוטים מספרם שלא היו ולא נבראו
נראה לי שפעם כתבו על עוד כזה דבר

viewtopic.php?f=7&t=6130

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי המעיין » א' ספטמבר 29, 2013 8:59 am

בכל מקרה כאן להבדיל מהמקרה ההוא יש את הבעייה המרכזית שהציגה פותח הנושא
אתה הראית לדעת שספר מגינת ראש, רבוי פארותיו וסימניו, עם חידושי דינים נפלאים, הנוגעים לדיני חזקת כשרות המסובכים, והמחבר פטר את עצמו מלהביא ראיה לחידושיו, מאחר שהוא רק מעתיק דברי המגינת ראש. אך כנראה לנו שהספר הנזכר לא נברא אלא לשעתו.

אדג
הודעות: 1521
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אדג » א' ספטמבר 29, 2013 6:31 pm

במיוחד כשזו חומרא דאתי לידי קולא, המיקל ראש בקדשי שמים, ישראל עם קדוש, וצע"ר דמעו"ת מעולם לא ננעל...

מגינת רא"ש כתב:אין לרחם על השוחט דטפלי תלי' בי', ובפרט בימינו שבקל אפשר לו למצוא פרנסה אחרת (שו"ת מגינת ראש יור"ד סי' כ"ד - שם עמוד עה)
שוחט המנבל פיו אסור לאכול משחיטתו (שו"ת מגינת ראש סי' כ"ה - שם עמוד קמ)
שוחט שנתגלה שהוא קל, צריכים להעבירו אף אם אין עדות בדבר רק אומדנא (כן העלה בשו"ת מגינת ראש בטוטו"ד - שם עמוד קמח)

וואס
הודעות: 150
הצטרף: א' אפריל 29, 2012 6:46 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי וואס » ב' ספטמבר 30, 2013 12:28 am

בשו"ת מגינת ראש הנ"ל (ח"ו סי' קנג ס"ק ט"ו) נפסק להדיא שמותר להמציא תשובות מן הגורן ומן היקב, אם התכלית היא לרומם קרן ההלכה. והסכימו עמו הרבנים הגאונים בעל קרן הצבי וחותך חיים ועוד.

ישבב הסופר
הודעות: 2740
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ב' ספטמבר 30, 2013 12:35 am

שו"ת מגינת רא"ש הוא ספר מאוד מעניין, הגע בעצמך, בעמוד ע"ה כבר אוחז באמצע סימן כ"ד, ובעמוד ק"מ אוחזים רק סימן אחד הלאה, סימן כ"ה.

וואס
הודעות: 150
הצטרף: א' אפריל 29, 2012 6:46 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי וואס » ב' ספטמבר 30, 2013 1:44 am

הצעה להאדמו"ר הנכבד מבית העלמין
שיחליף את שם הספר למגינת לב
כלישנא דקרא (איכה ג סה) תִּתֵּן לָהֶם מְגִנַּת לֵב, ובפסיקתא זוטרתא (לקח טוב): תתן להם מגינת לב. טירוף הדעת,

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ג' אוקטובר 01, 2013 1:34 am

מתעמק, יפוצו מעינותיך חוצה...
viewtopic.php?f=5&t=20909

אוהב אוצר
הודעות: 2847
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ג' אוקטובר 01, 2013 2:34 am

ממש כאילו מדובר פה בפושע ישראל שצריך לפרסם את מעשיו ולהוקיעו ברבים, ממש כך.
עוד ועוד ועוד להוסיף שמן למדורה, אך, איזה יופי יבואו ויוסיפו עוד להשתתף במצוה הגדולה הזו.
העיקר יום כפור עבר, היכינו על חטא, עכשיו רק נשאר להתחיל לאסוף מצוות.

יאיר
הודעות: 10430
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוקטובר 01, 2013 3:48 am

עשוי לנחת כתב:מתעמק, יפוצו מעינותיך חוצה...
http://66.199.166.105/forum/viewtopic.p ... d4a04f1804

איחור של שבועיים (במסך המחשב שלי זה נראה באותו יום).

אדג
הודעות: 1521
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אדג » ג' אוקטובר 01, 2013 6:11 am

ישבב הסופר כתב:שו"ת מגינת רא"ש הוא ספר מאוד מעניין, הגע בעצמך, בעמוד ע"ה כבר אוחז באמצע סימן כ"ד, ובעמוד ק"מ אוחזים רק סימן אחד הלאה, סימן כ"ה.

[סתם בשביל הדיוק - העמודים המצויינים בסוגרים אינם מן הספר - שאינו קיים - אלא מהספר הקיים "קובץ ספרים בעניני כשרות" כרך ו', כמובן לכל הקורא את דברי המתעמק שליט"א בריש העמוד].

אוהב אוצר
הודעות: 2847
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ג' אוקטובר 01, 2013 12:11 pm

חיזקו ואמצו! החפץ חיים בשמיים כעת ממש מתענג מהאשכול הזה, אשריכם ישראל! ובערת הרע מקרבך! יצא מכלל עמיתך!

אדג
הודעות: 1521
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אדג » ג' אוקטובר 01, 2013 1:49 pm

אתה לא קראת את אותם דינים ופסקים שהביא כביכול בשם פוסקים וספרים? הוא מורה לפטר שוחט מעבודתו אף שטפלי תלי בי' משום שכיום קל למצוא עבודה אחרת (דבר שהחוש מכחיש, כידוע), או לפטרו על סמך לשה"ר בלבד בלא עדות (ג"כ נחת-רוח לה'חפץ חיים' ולמי שציווה ואמר בתורתו הקדושה "ואהבת לרעך כמוך").

הרוצה להחמיר על עצמו שלא לאכול אלא ממי שמוחזק אצלו כירא-שמים בתכלית - תבוא עליו ברכת שמים. אך להורות - וללא כל טעמים או מקור, ויתירה מזו לתלות כביכול בתשובה שאיננה בעולם בשקר גמור - כדין גמור והיתר מוחלט, על חשבון פרנסתו וגזילת פת לחמו של יהודי, הרי מצווה גמורה לפרסם.

יתירה מזו, אילו יכולתי הייתי נכנס לאחד ממורי ההוראה הגדולים דדורנו לשאול את פיו האם יש אולי מקום לפרסם ברבים ובצורה מסודרת שאין לסמוך על אותם כתבים בלא עיון במקורם, והוי בחזקת ספר שאינו מוגה - ולמטה מכך -.

אי"ה אני עובר לאנטוורפן, בלגיה בעוד ימים ספורים, אולי אתדבר שם עם איזה רבנן סבוראי בעניין זה.

אוהב אוצר
הודעות: 2847
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ג' אוקטובר 01, 2013 1:57 pm

מענין מאד, דברים אלו ידועים אך רק לחכמי פורום אוצר החכמה אה?
יש איזה ת"ח מוכר שעומד מאחורי כל מה שנכתב פה ובעד ההפצה הזאת?
לזאת אני מעורר, מי זה כאן שכבר יש לו כתפיים רחבות לבוא ולעשות מה שגדולים וטובים ממנו לא עשו עד היום?
אפשר שתשיג איזה מכתב אחד חתום שאכן אלו הדברים וראויים לפרסום?
או סליחה, שמא כבר כאן יש כאלו שהגיעו להוראה ויש בכוחם להוציא קול קורא חדש...

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי המעיין » ג' אוקטובר 01, 2013 2:09 pm

מה אתה רוצה? להוציא קול קורא זה עניין באמת לרבנים וגדולי הפוסקים. אבל אם מישהו מצא שספר מכיל בתוכו זיופים חמורים, למה הלכות לשה"ר לדעתך מונעות מפרסום הדברים, ודווקא במקום שמצויים אנשים הבקיאים בנושא שיוכלו לדחות או לקיים את הדברים. הלא אין לך תועלת גדולה מזו שיתברר ע"י מומחים זיוף חמור שכזה, ואח"כ יילך הרוצה לרבנים שיחשבו אם ראוי גם לפרסם ברחובות קרייה אם לא.

ומה זה עניין הגדולים וטובים, הלא עד שלא שם לב לזה מתעמק, אנשים לא ידעו מעניין זה, וא"כ מי הם הגדולים וטובים שידעו ולא עשו כלום?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוקטובר 01, 2013 2:14 pm

אי"ה אני עובר לאנטוורפן, בלגיה בעוד ימים ספורים, אולי אתדבר שם עם איזה רבנן סבוראי בעניין זה.

אדג
בהצלחה במקום החדש, תזכה להרבות פעלים לתורה.

ציבור
הודעות: 505
הצטרף: א' ינואר 01, 2012 4:02 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי ציבור » ג' אוקטובר 01, 2013 3:06 pm

אוהב אוצר כתב:מענין מאד, דברים אלו ידועים אך רק לחכמי פורום אוצר החכמה אה?
יש איזה ת"ח מוכר שעומד מאחורי כל מה שנכתב פה ובעד ההפצה הזאת?
לזאת אני מעורר, מי זה כאן שכבר יש לו כתפיים רחבות לבוא ולעשות מה שגדולים וטובים ממנו לא עשו עד היום?
אפשר שתשיג איזה מכתב אחד חתום שאכן אלו הדברים וראויים לפרסום?
או סליחה, שמא כבר כאן יש כאלו שהגיעו להוראה ויש בכוחם להוציא קול קורא חדש...


מה הדמגוגיה הזאת?
לא יעלה על הדעת שאדם יפנטז פסקי הלכות בשם ספרים כביכול
ויהיה אסור לומר מילה
זה הרי לא משהו שהוא עשה לעצמו
הוא הרי הפיץ, לטענתו, מיליון ספרים, עם דמיונותיו ושגיונותיו
והכשיל את הרבים
וכשסוף-סוף מתגלית האמת, הוא נזעק: חפץ חיים...
האם גם כשמתגלה רח"ל על חנות שמוכרת בשר שאינו מהודר - אסור יהיה
לספר מחשש לה"ר
ומי שיודע, הבעיה הזאת של הצדקנות היא רחבה בהרבה
כשלא נותנים להודיע לרשויות על כל מיני מפגעים אנושיים המסתובבים בקרבנו
באיצטלת מסירה וכו'
אדרבה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו ויראה היכן זה הספרים הללו וכו'.

לחיים
הודעות: 112
הצטרף: ד' יולי 24, 2013 7:29 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי לחיים » ג' אוקטובר 01, 2013 7:17 pm

איש_ספר כתב:
לחיים כתב:חוץ מאדמור זה מבית העלמין שהוציא ספרים לבית הקברות
יש עוד ספרים שמביאים ציטוטים מספרם שלא היו ולא נבראו
נראה לי שפעם כתבו על עוד כזה דבר

viewtopic.php?f=7&t=6130


תודה רבה

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12741
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' מאי 16, 2014 3:36 am

כיון שניתן במקו"א קישור לאשכול זה, אנצל הזדמנות זו לקרוא לפותח האשכול החה"ש הרב מתעמק להשלים דבריו החשובים.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' נובמבר 25, 2014 6:37 am

זה עתה עשיתי חיפוש באוצר על "מגינת ראש" ועדיין לא החלטתי אם לצחוק או לבכות...

הולך בטל
הודעות: 99
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 9:12 pm

Re: בדותת ספרים - שו"ת מגינת ראש, ועוד <קובץ ספרים בעניני כש

הודעהעל ידי הולך בטל » ו' נובמבר 28, 2014 12:23 am

היום גיליתי בספר הליקוטים לרמב"ם פרנקל חלק המדע, שהובא מספר מזכרת מנחם, שגם שמו אינו מוםיע ברשימת הספרים מהם לקיטו את הליקוטים, כך שגם הוא כנראה יסודו בתורת המהדירים.חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 134 אורחים