מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' נובמבר 11, 2013 9:38 am

נתבקשתי לברר:

כתב 'אליה רבה' בהלכות יום הכפורים (סימן תר"י אות ו'):
נוהגין במדינות אלו שאבל אין לובש הקיטול. ואפשר שכבר נכנע לבו, או דהוי כמלבוש של שבת. ובקיצור של"ה כתב שנוהגין שאבל לובש הקיטול. רק לובש עליו הסרבל או הילר"אק ע"כ.


במהדורת 'זכרון אהרן' ציינו שהקיצור של"ה נמצא ב"דיני יום הכפורים"
אמנם המעיין בקיצור של"ה יראה שבכלל אין כזה דבר "דיני יום הכפורים", וודאי התכוונו ל"מסכת יומא" בו מופיע הלכות יוה"כ.
אלא שעברתי ובדקתי במסכת יומא, ובשאר חלקי הספר, ובחיפושים באוצה"ח וכו', היטב, ולא מצאתי את הדברים הללו שאליה רבה מצטט בשמו.
אם כן מהיכן 'אליה רבה' ציטט דברים אלו ?

בתודה מראש

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי איש רגיל » ב' נובמבר 11, 2013 9:59 am

בסידור השל"ה חיפשת?

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' נובמבר 11, 2013 11:04 am

ר' אליה שפירא בעל ה'אליה רבה' נפטר בשנת תע"ב,
ואילו סידור 'שער השמים' המכונה 'סידור השל"ה' - נדפס לראשונה בשנת תע"ז,
כך שכמובן זה לא אפשרי שהעתיק משם.
[מלבד זה שאין שום קשר בין 'קיצור של"ה' לסידור של"ה, שני הספרים הללו אינן אלא ליקוטים מהשל"ה, בתוספת ליקוטים מספרים אחרים. ודי בזה].

בברכה המשולשת
הודעות: 10704
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' נובמבר 11, 2013 6:06 pm

כמדומני שלספר שלה"ק היו כמה קיצורים

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' נובמבר 11, 2013 7:52 pm

בברכה המשולשת כתב:כמדומני שלספר שלה"ק היו כמה קיצורים

לשל"ה יש שלשה קיצורים:
1 - "מצרף לכסף", לר' שמואל הלוי צורף, נדפס פפד"א תמ"א. אין בו אלא ליקוט מהשל"ה בלבד. [מלבד הערות מועטות הפותחות "אמר המצרף"].

2 - "קיצור של"ה", לר' יחיאל מיכל אפשטיין, נדפס לראשונה פיורדא תנ"ג עם הגהות מהמלקט הנ"ל. בתנ"ו עם מהדורה בתרא, הוספות וליקוטים רבים מהמלקט הנ"ל. בתס"א, עם קצת מאוד הוספות המגיה. [ושאר המהדורות אח"כ אינן מן המניין].

3 - "מעיל שמואל", לר' שמואל אוטולינגי, ויניציאה תס"ה. כולו ליקוט מהשל"ה בלבד. אין בו חידוש נוסף על השל"ה.

מכיון שהדברים הנ"ל המצוטטים ב"אליה רבה" לא מופיעים בשל"ה עצמו, הרי שהסבירות שהדברים יופיעו ב"מצרף לכסף" או ב"מעיל שמואל" נמוכה מאוד. בבחינת "רבי לא שנה רבי חייא מנא ליה".
אף על פי כן, חיפשתי גם שם ולא מצאתי.

לעומת זאת "קיצור של"ה" של רימ"א, ובעיקר המהדורא בתרא שלו, הרי יש בו חידושים רבים ומגוונים. והוא הוא "קיצור של"ה" סתם.
זאת ועוד, אליה רבה בחיבורו מביא כמה וכמה פעמים דברים בשם "קיצור של"ה", ואין כוונתו אלא לחיבור זה של רי"מ אפשטיין.

כך ששוב חזרנו לשאלה, היכן מצא "אליה רבה" את הדברים הנ"ל בקיצור של"ה? - או שמא בספר אחר מצא כן וט"ס יש כאן?

הוד_והדר
הודעות: 1661
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' נובמבר 11, 2013 9:11 pm

לכאורה בקיצור של"ה אינו מובא, וכיון דאתינן להכי אזכיר דבר פלא אחד בקיצור של"ה פעמיים מביא אודות אי אבל לובש קיטל בפסח, בפעם הראשון מביא בשם הב"ח שהאבל לובש קיטל בליל הסדר, ובפעם שני מביא בש"ם הב"ח שאינו מביא קיטל

הוד_והדר
הודעות: 1661
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' נובמבר 11, 2013 10:21 pm

יש לבדוק עם הדפוס הראשון שנדפס בשנת תנ"ג כמבואר לעיל, כי זה המהדורא שהשתמש בו האליה רבה

לינק להספר http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/ ... id=3263089[נערך אחר שמצאתי הנ"ל]

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי פניני » ג' נובמבר 12, 2013 3:54 am

לא יודע אבל אולי זה יעזור לך
קבצים מצורפים
יש סופר.pdf
(105.75 KiB) הורד 118 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 12, 2013 9:27 am

תודה רבה להוד והדר!

1 - נכון שהאליה רבה מזכיר פעם אחת את הקיצור של"ה "הנדפס בשנת תנ"ג" (סימן ש"ז ס"ק ו') - אמנם בהכרח היה לו ג"כ את מהדורת תנ"ו - עם המהדורא בתרא. עיין לדוגמא סימן צ"ח ס"ק א', מביא קיצור של"ה "סגולה להעביר מחשבת חוץ", ולא נמצא במהדורת תנ"ג במקום הראוי לו בדף מ"ב ע"ד. אלא זו תוספת מהדורת תנ"ו. (במהדורת תס"א שבה"ב הוא בדף נ"ז ע"ג).

2 - אף על פי כן, חיפשתי הדברים הנ"ל ג"כ בדפו"ר תנ"ג, ולע"ע לא מצאתי.

3 - תודה רבה ל"פניני" על המאמר הנ"ל המצו"ב, אמנם זה לא מועיל לנד"ד.

[4 - מה שהתפלא "הוד והדר" בעניין אחר, על קיצור של"ה שסותר את עצמו, ובשם הב"ח, אם אם יש לאבל ללבוש קיטל בפסח. עכ"ד. --- הנה בב"ח הרי לא נמצאים הדברים כלל! -- פתרון הדבר פשוט, קיצור של"ה העתיק דברי "הב"ח" כביכול, מספר "גן נטע" לאו"ח (סימן תע"ב אות א') שהוא זה ששיבש דברי המגן אברהם, וייחסם לב"ח כדרכו... ע"ש ותראה. וקיצרתי. [וגם זה מצטרף לדוגמאות שהביא במאמר הנ"ל על שיבושיו של "גן נטע", והעתקותיו של קיצור של"ה מגן נטע].

5 - לשאלה בפתיחת האשכול, יותר מסתבר כעת שיש ט"ס בא"ר, והכוונה לספר אחר. השאלה מי הוא?

הבטחתי
הודעות: 632
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי הבטחתי » ג' נובמבר 12, 2013 12:48 pm

כשמהדיר לא מוצא מראה מקום, שני אפשרויות לפניו: א. להתעלם. ב. לכתוב לא מצאתי.

לא מסתבר לומר שמהדירי זכרון אהרן יפנו למקום שאינו קיים, וכי רמאות יש כאן?

האם יש בידי מאן דהו לפנות אליהם ולשאול אותם לפשר הדבר?

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי איש רגיל » ג' נובמבר 12, 2013 1:25 pm

חכם באשי כתב:5 - לשאלה בפתיחת האשכול, יותר מסתבר כעת שיש ט"ס בא"ר, והכוונה לספר אחר. השאלה מי הוא?

אולי תחפש באוצר "אבל" בסמיכות ל"סרבל" או בסמיכות ל"הילר"אק" ותנסה לראות מי כתב כן.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 12, 2013 1:59 pm

הבטחתי כתב:כשמהדיר לא מוצא מראה מקום, שני אפשרויות לפניו: א. להתעלם. ב. לכתוב לא מצאתי.
לא מסתבר לומר שמהדירי זכרון אהרן יפנו למקום שאינו קיים, וכי רמאות יש כאן?
האם יש בידי מאן דהו לפנות אליהם ולשאול אותם לפשר הדבר?

viewtopic.php?f=7&t=4652&p=36520&hilit=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F#p36355

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 12, 2013 2:00 pm

איש רגיל כתב:
חכם באשי כתב:5 - לשאלה בפתיחת האשכול, יותר מסתבר כעת שיש ט"ס בא"ר, והכוונה לספר אחר. השאלה מי הוא?

אולי תחפש באוצר "אבל" בסמיכות ל"סרבל" או בסמיכות ל"הילר"אק" ותנסה לראות מי כתב כן.

כמובן שחיפשתי.

הוד_והדר
הודעות: 1661
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: בקשת מקור ל'אליה רבה' בשם קיצור של"ה

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' נובמבר 12, 2013 6:50 pm

הייתי מציע, אם כי יכול ליקח זמן, לבדוק שאר המקומות שמביא בשם קיצור של"ה אם אכן מובא בקיצור של"ה ודרכו לראות אם יכולים למצוא קצה חוט


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 46 אורחים