מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
עתניאל בן קנז
הודעות: 1867
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ה' ינואר 16, 2014 3:11 pm

אמסטרדם כתב:
עתניאל בן קנז כתב:מה שהובא מקודם הטעות בין ר' מנחם מנדל מויטבסק - לרמ"מ משקלוב. / הטעות כמובן בזיהו מיהו 'רבי מנחם מנדל מטבריה'.

ומהו המעשה עם הד"ח מצאנז?

בקיצור נמרץ: הדברי יחזקאל הביא מאר"י כת"י מספרי קבלה, מאת רמ"מ מטבריה, והדפיסוהו על שם רמ"מ מויטבסק. כיום נודע שהכת"י היה של רמ"מ משקלוב....

קטינא דארעא
הודעות: 91
הצטרף: ש' דצמבר 07, 2013 6:06 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קטינא דארעא » ד' מרץ 05, 2014 2:36 pm

מעשה בבגרמ"מ שולזינגר שנתבלבל בין ר"י אור זרוע לרבינו ישעיהו אחרון ז"ל [ריא"ז] וענה לו הגר"נ גשטטנר שלא יתבהל כבר קרה כן לרבים וטובים, כתוב בקונטרס שלו על דברי התו' בזבחים ט"ז

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יולי 12, 2017 8:35 am

מחולת המחנים כתב:שומר אמונים - רבי יוסף אירגאס


רבי משה מדעסויא - שחידושיו הובאו בש"ס ווילנא
ולהבדיל בין הטמא לטהור - משה דעסויער מברלין


מי זה רב משה מדעסויא? בש"ס וילנא יש הגהות מר"ש דעסוי. ואשמח ביותר מידע עליו.

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ד' יולי 12, 2017 9:02 am

מחבר אלמוני קדום כתב בספרו באר הגולה, שנדפס מכת"י במגנצא תרל"ז, עמ' פט:
כתיב (זכריה יב י) ושפכתי על בית (ישראל) [דויד ועל יושב ירושלם] רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו וגומר. אמר זכריה הנביא בשם ה' שהוא היה בבית שני והוכיח את ישראל ואמר ידעתי שלא ישמעו אלי ויהרגוני כדכתיב אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא, שהוא זכריה שהיה כהן ונביא...

משמע לי מדבריו שזכריה שניבא 'ושפכתי...' הוא זה שנהרג. אבל יש להעיר בדבריו: זכריה הנביא בן יהוידע כהן גדול שנהרג, היה בימי בית ראשון. וזכריה שניבא 'ושפכתי...' הוא בן ברכיה בן עדו, והיה בימי בית שני ולא נהרג.
כן אירע גם לרבי נסים חיים שלום יעקב מארגונאטו, עושה שלום, שאלוניקי תק"ע, ערך זכריא, דף לד ע"ד, שכתב:
זכריא, נראה מהכתובים דברי הימים ב' סי' כ"ד דהרגו יהואש המלך, וכן נראה מסוגיא דגיטין דף נ"ד ע"ב שהיה בבית ראשון. וראיתי בספר שלשלת הקבלה, הובאו דבריו בספר בית דוד חלק אורח חיים סי' (שט"ו) [שט"ז] דף פ"ב שכתב וזה לשונו בשנת מ' לבנין בית שני מתו חגי זכריא מלאכי, ומשם ואילך נסתלקה נבואה מעל ישראל, הרי דהיה בבית שני אחר מ' שנה מבנינו.

אגב, הקראי יצחק בן אברהם מטרוקי, חזוק אמונה, דפוס נוא יארק תרצ"ב, עמ' 152-151; 171-170, צווח נגד מפרשי הברית החדשה, שקבעו לפי שבושם שיהוידע וברכיה איש אחד היה עם שני שמות!

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ד' יולי 12, 2017 9:10 am

שלח כתב:
חכם באשי כתב:דוגמא נוספת:
רשב"א - אבן אדרת, וב"ר אברהם (הצרפתי)?
ריב"ק (ר' יהודה בר' קלונימוס) - יש שניים, אחד מהם הוא רבו של ה'רוקח', והשני אביו.

אך כדומני שטעית בדבריך: "הרב יצחק ישראלי הקדמון ויש בעל יסוד עולם". שבעל 'יסוד עולם' הוא-הוא 'הקדמון'.
גם לא ידעתי ממתי הר"י מיגאש מכונה "הרא"ם".

לא טעיתי יש הרב יצחק בן יוסף הישראלי תלמיד הרא"ש , ויש הקדמון בעל ספר היסודות הרב יצחק בן שלמה הישראלי

וכבר טעה בזה א' שלוסברג, 'הפולמוס ביצירתו של רב סעדיה גאון', בתוך: קובץ סיני, קכו-קכז, ירושלים תשס"א, עמ' שז-שח:
הפילוסוף ר' יצחק הישראלי, בן דורו של רב סעדיה גאון... יסוד עולם חלק ב...

כדכד
הודעות: 4656
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי כדכד » ד' יולי 12, 2017 11:31 am

רש"ש - יש גם ר"ש שירליאו שכתב פרוש לירושלמי ובחלק מאלה שהביאוהו (למשל מלאכת שלמה פאה ה, ב) מכנים אותו רש"ש, אולם כיום בד"כ מקובל לכתוב בס'

בינוני
הודעות: 693
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי בינוני » ד' יולי 12, 2017 9:03 pm

אם מדברים על הרש"ש. לאחרונה התפרסם שיר שמספר על הרש"ש מהעיר שראב שהלווה כסף וכו'. הסיפור ידוע, אבל על הרש"ש מהעיר וילנא...

עזריאל ברגר
הודעות: 8037
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' יולי 12, 2017 9:16 pm

לא זוכר איפה ראיתי שעירבו בין "רבי עמרם חסידא" שבגמרא, לבין צדיק בדורותינו האחרונים שנתכנה בכינוי זה.

פלגינן
הודעות: 3015
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי פלגינן » ד' יולי 12, 2017 9:21 pm

בינוני כתב:אם מדברים על הרש"ש. לאחרונה התפרסם שיר שמספר על הרש"ש מהעיר שראב שהלווה כסף וכו'. הסיפור ידוע, אבל על הרש"ש מהעיר וילנא...

viewtopic.php?f=19&t=8438&p=366434#p366434

ישראליק
הודעות: 958
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי ישראליק » ד' יולי 12, 2017 9:23 pm

עזריאל ברגר כתב:לא זוכר איפה ראיתי שעירבו בין "רבי עמרם חסידא" שבגמרא, לבין צדיק בדורותינו האחרונים שנתכנה בכינוי זה.


לאחרונה ראיתיו מועתק מאיזה גליון שבועי

הסרפד
הודעות: 794
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 11:40 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי הסרפד » ד' יולי 12, 2017 10:30 pm

ישראליק כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא זוכר איפה ראיתי שעירבו בין "רבי עמרם חסידא" שבגמרא, לבין צדיק בדורותינו האחרונים שנתכנה בכינוי זה.


לאחרונה ראיתיו מועתק מאיזה גליון שבועי

viewtopic.php?f=19&t=30110

ישראליק
הודעות: 958
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי ישראליק » ד' יולי 12, 2017 10:33 pm

תודה!

איטשע טבריאנער
הודעות: 186
הצטרף: ו' דצמבר 11, 2015 1:02 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי איטשע טבריאנער » ה' יולי 13, 2017 12:56 am

אמרי אמת מגור ומלובלין

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' יולי 13, 2017 1:13 am

ידועים דברי י' פלעש, רשימת אנשי מופת, פראג תקצ"ח, ערך ר' אליעזר הקליר, עמ' 5:
רבי אליעזר הקליר, בלשון איטליא קאגליארי מאי סרדיניא, ויש עוד טעם אחר למה שנקרא כן, והוא בעל מחבר אור חדש על התורה, בשנת ג' אלפים תתקל"ג.

צירף ידיעות על שני אנשים רחוקים בזמן וקרובים בשמם:
א. הפייטן ר' אלעזר הקליר, חי סביב לשנת ד'ת' (ולדעתו 105 שנים בדיוק אחרי החורבן).
ב. ר' אלעזר קאליר, בעל אור חדש על התורה, חי בשנות ה'תק"א-תקס"ב.

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' יולי 13, 2017 1:20 am

כתוב ב'סדר מאמר', ירושלים תשנ"ט, באר משה אות צג, עמ' רלו:
מוהר"ר אביגדור קרא... מעשה רב ועצום דנתגלגל על ידי מוהר"ר אביגדור קרא ע"ה... איך שהביא להמלך אז וגם כומר לאמונת יחוד השם, ו...נסתייע על ידי חבירו ר' יום טוב ליפמאן – בעל תוספות יום טוב – מרבני עיר פראג.

פשוט לכל מתחיל שבעל תוי"ט לא היה בדורו של ר' אביגדור קרא. אלא שיו"ט שני לגבי יו"ט ראשון נתחלף לו, והכוונה לר' יום טוב ליפמאן מילהוזין, בן דורו של ה"ר אביגדור קרא, לא להתוספות יום טוב.

החתן סופר
הודעות: 240
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי החתן סופר » ה' יולי 13, 2017 2:58 pm

רבי יהודה החסיד מראשוני אשכנז בעל הצוואה
רבי יהודה החסיד האחרון דירושלים

החתן סופר
הודעות: 240
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי החתן סופר » ה' יולי 13, 2017 4:17 pm

הרב צדקה חוצין הסבא רבה
והנין הרב צדקה חוצין

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' יולי 13, 2017 4:28 pm

החתן סופר כתב:רבי יהודה החסיד מראשוני אשכנז בעל הצוואה
רבי יהודה החסיד האחרון דירושלים

באוצר ישראל של אייזנשטיין, חלק ה, עמ' 66:
יהודה החסיד... איש קדוש מחבר 'ספר חסידים'... וגלה מארץ מולדתו על ידי מעשה שהיה (מהרש"ל שם). ר' יהודה החסיד התישב ברודיש ומשם רצה לילך לארץ ישראל, כי נכספה נפשו לראות את פני מרן הבית יוסף בצפת, אך מחמת המגפה שהיתה אז בצפת נתעכב ברגנשבורג וישב שם עד יום מותו. ר' יוסף קארו השיב על שאלתו (באבקת רוכל סימן ק'). הוא יסד בית הכנסת בקדושה ובטהרה (שו"ת מהר"ם מינץ סימן ע"ו)...

מישהו מבין מה הוא רוצה, ואיך הוא התבלבל? וכמובן ששני 'רבי יהודה החסיד' לא היו בדורו של הבית יוסף...

בסדר
הודעות: 441
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 1:32 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי בסדר » ה' יולי 13, 2017 5:34 pm

גם ר' יהודה חסיד אחד לא היה בדורו של הב"י... רבי יהודה החסיד בעל ספר החסידים היה מהראשונים, ורבי יהודה החסיד השני שעלה לירושלים בסוף ימיו, עלה בשנת ת"ס, ונפטר כמה ימים אחר שעלה, ואילו הבית יוסף נפטר בשנת של"ה...

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' יולי 13, 2017 5:40 pm

בעצם לזה התכוונתי בכותבי ששני ר' יהודה החסיד לא היו בזמן הב"י. כלומר, שניהם לא חיו אז. ובמלים אחרות, אף אחד מהם. ועילגות לשון נדבקה בי בכותבי את הדברים הנ"ל.

החתן סופר
הודעות: 240
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי החתן סופר » ה' יולי 13, 2017 6:24 pm

מהרי"ט (טאיטאצאק)
מהרי"ט (מטראני)

הבלבול יכול להיווצר כיון שמרן הב"י התכתב עם מהרי"ט הראשון- טאיטאצק כמבואר בב"י יו"ד רא למשל אך חי בקושטא, ואילו המהרי"ט (הוא מהריט על קידושין ובעל שו"ת) היה מרבני צפת. באמת בהרבה תשובות הגרע"י קורא לו מהרימ"ט. אגב מה שמעניין ששניהם הגיעו בשלב מסויים לקושטא בזקנותם (לפי ויקיפדיה)

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' יולי 13, 2017 10:26 pm

מהרי"ק (קולון)
מהרי"ק (קניזל)
בשפתי חכמים שבתוך חומש המאור בראשית לז לד מובא:
קניזל.JPG
קניזל.JPG (29.71 KiB) נצפה 5278 פעמים

ואיני יודע אם כבר תיקנו במהדורות החדשות ל'מהרי"ק' (קולון!).

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יולי 14, 2017 12:25 am

החתן סופר כתב:מהרי"ט (מטראני). באמת בהרבה תשובות הגרע"י קורא לו מהרימ"ט.

כך מכנים אותו רוב ככל חכמי הספרדים בכל הדורות.

אורי אגסי
הודעות: 502
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 11:29 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי אורי אגסי » ו' יולי 14, 2017 1:45 am

רבי מאיר א"ש "מהר"ם א"ש" הראשון - אב"ד אייזנשטאט בעל פנים מאירות
רבי מאיר א"ש "מהר"ם א"ש" השני - אב"ד אונגוואר בעל אמרי אש

קאצ'קלה
הודעות: 1395
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' יולי 14, 2017 4:24 am

אורי אגסי כתב:רבי מאיר א"ש "מהר"ם א"ש" הראשון - אב"ד אייזנשטאט בעל פנים מאירות
רבי מאיר א"ש "מהר"ם א"ש" השני - אב"ד אונגוואר בעל אמרי אש

ויש עוד אחד שקדם לכולם, ראה עלים לתרופה גליון תקיח:
עלים לתרופה.JPG
עלים לתרופה.JPG (97.82 KiB) נצפה 5238 פעמים

אותה אבקש
הודעות: 390
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי אותה אבקש » א' אוגוסט 12, 2018 2:49 pm

שפת אמת מגור ומברעזאן
לדוג': כאשר כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א מביא בשיחתו את הספה"ק שפת אמת על פי רוב כוונתו לברעז'אנער
וכבר ראיתי מי שהעתיק משיחת קדשו וציין שלא מצא מקומו בשפ"א [הגוראי] וכמובן שנמצא בשפ"א השני.

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » א' אוגוסט 12, 2018 6:06 pm

אמסטרדם כתב:
מחולת המחנים כתב:יעב"ץ - רבי יעקב אבן צור
יעב"ץ - רבי יעקב עמדין

כמדומה שגם ר' יוסף יעבץ נקרא לפעמים "יעב"ץ",
ועוד, אני חשבתי פעם שספר "משנת יעבץ" [שראיתי מביאים] הוא מר' יעקב עמדין...

ר' יוסף יעב"ץ נקרא בדרך כלל תחת השם החסיד יעב"ץ.

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » א' אוגוסט 12, 2018 6:09 pm

עוד:
רבי חיים בן עטר הזקן
ונכדו רבי חיים בן עטר - האור החיים הק'.

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי משולש » א' אוגוסט 12, 2018 9:44 pm

מהרי"ל/מהרי"ל דיסקין/ליקוטי מהרי"ל (שלושה חכמים שונים ורחוקים מאוד זמ"ז).

וכן מהרי"ח (ר' יחזקיה) בזמן התוס' מול ליקוטי מהרי"ח החסידי.

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי משולש » א' אוגוסט 12, 2018 9:45 pm

מהרי"צ דושינסקי, מהרי"צ הלוי דינר ומהרי"צ ר' יחיא צלאח. (באלו לא שמעתי מתבלבלים).

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי משולש » א' אוגוסט 12, 2018 9:47 pm

כילד אני זוכר בלבול בין רבינו ירוחם לבין ר' ירוחם ממיר.

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי משולש » א' אוגוסט 12, 2018 9:49 pm

גם לשל"ה היה נכד שנקרא ר' ישעיה הורוביץ וגם הוא היה רב בפפד"מ כמו סבו.

(וגם הפני יהושע נקרא על שם ספר של סבו).

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי קראקובער » א' אוגוסט 12, 2018 10:01 pm

עתניאל בן קנז כתב:
אמסטרדם כתב:
עתניאל בן קנז כתב:מה שהובא מקודם הטעות בין ר' מנחם מנדל מויטבסק - לרמ"מ משקלוב. / הטעות כמובן בזיהו מיהו 'רבי מנחם מנדל מטבריה'.

ומהו המעשה עם הד"ח מצאנז?

בקיצור נמרץ: הדברי יחזקאל הביא מאר"י כת"י מספרי קבלה, מאת רמ"מ מטבריה, והדפיסוהו על שם רמ"מ מויטבסק. כיום נודע שהכת"י היה של רמ"מ משקלוב....

ובנו העיד שהספר לא זז משולחן אביו! ובקיצור, הד"ח ינק מבית מדרשו של הגר"א...(הכול מבואר באריכות בהקדמה)

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי פרנצויז » א' אוגוסט 12, 2018 10:10 pm

שני גאונים, ששניהם היו בשלב מסויים רבני קראקא ושניהם היו רבותיו של הש"ך, בעלי שם דומה.
א. הגאון רבי [יהושע] העשל מקראקא [ב"ר יעקב] שהוא הרבי רבי העשל הידוע [ודברי תורה בשמו כונסו בס' חנוכת התורה].
ב. והגאון רבי יהושע מקראקא [ב"ר יוסף] בעל מגיני שלמה ושו"ת פני יהושע (זקנו של בעל פני יהושע על הש"ס).
שניהם כתבו הסכמה על ש"ך יו"ד, המגיני שלמה מכונה שם אב"ד ור"מ דק"ק קראקא, ורבי העשל מכונה שם ר"מ דק"ק לובלין.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?147761&pageid=P0041

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי משולש » א' אוגוסט 12, 2018 10:16 pm

ר' נפתלי הרץ בכרך מפרנקפורט בעל עמק המלך
ר' הרץ הלוי מפרנקפורט בעל הגהות למהרי"ל
ר' הירץ ש"ץ מחבר סידור ר' הירץ (מטיהינגן?)

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' אוגוסט 12, 2018 10:34 pm

בספר מנחם ציון לא הוזכר להדיא שהוא להרה"ק מוויטעבסק, או שהיה תלמיד הבעש"ט או המגיד
וכן שום פרט זיהוי אחר חוץ ממה שמנ"כ בטבריה

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי פרנצויז » א' אוגוסט 12, 2018 11:45 pm

משולש כתב:מהרי"צ דושינסקי, מהרי"צ הלוי דינר ומהרי"צ ר' יחיא צלאח. (באלו לא שמעתי מתבלבלים).

ויש שיכולים להחליף בין רי"צ דינר מלונדון (שנפטר לפני שנים אחדות) ורי"צ דינר שהיה רב ראשי באמסטרדם
viewtopic.php?f=7&t=38593&p=433141&hilit=#p433141

ירושלים
הודעות: 111
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי ירושלים » א' אוגוסט 12, 2018 11:46 pm

אמסטרדם כתב:
מחולת המחנים כתב:
יעב"ץ - רבי יעקב אבן צור
יעב"ץ - רבי יעקב עמדין

כמדומה שגם ר' יוסף יעבץ נקרא לפעמים "יעב"ץ",
ועוד, אני חשבתי פעם שספר "משנת יעבץ" [שראיתי מביאים] הוא מר' יעקב עמדין...

ר' יוסף יעב"ץ נקרא בדרך כלל תחת השם החסיד יעב"ץ.

והשיבוש היותר גדול שלחסיד רבינו יוסף יעבץ מהמגורשים מספרד, רבים שוגים וכותבים רבינו יוסף יעב"ץ, ולא היא כי יעב"ץ הוא ר"ת של רבי יעקב בן צבי עמדן ז"ל בן החכם צבי, ומה שייך זה לרבינו יוסף יעבץ, ויש לכתוב יעבץ ולא יעב"ץ עם מרכאות

יהודה בן יעקב
הודעות: 1707
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » א' אוגוסט 12, 2018 11:58 pm

קאצ'קלה כתב:מהרי"ק (קולון)
מהרי"ק (קניזל)

אף רבינו יוסף קארו [בעל הב"י וכס"מ] מכונה רבות בפי רבותינו הספרדים מהרי"ק, ולצורך הבדלת מהר"י קולון כינוהו מהריק"ו.

הוד_והדר
הודעות: 1831
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' אוגוסט 13, 2018 3:48 am

חמדת ימים השבתאי
חמדת ימים שבזי


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 231 אורחים