עמוד 1 מתוך 1

נשמות ישראל ביציאת מצרים

פורסם: ב' ינואר 13, 2014 5:45 pm
על ידי אקספרס
בדגל מחנה אפרים תחילת פר' ראה כותב בשם זוה"ק שכל נשמות ירדו בירידת ישראל למצרים ועלו בעלייתם, הדברים ידועים מכתבי האר"י בכמה וכמה מקומות, אך בזוהר לא מצאתי, האם מישהו יודע ע"כ?