מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הרוגצ'ובער כמורה הוראה

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ינואר 27, 2012 2:30 am

כבר ידוע שהיה הגאון הנורא המכונה הרוגצ'ובער מגדולי משיבי דורו, בכמות התשובות שיצאו מתח"י, מאידך מצינו לעתים שהסתייגו מלסמוך על דבריו להלכה, ראו למשל מה שהביא כאן הגרע"י ביחוה דעת לענין ההוראה של הצ"פ לא לומר תפילת הדרך במטוס משום דבשמים לא אקרי דרך
וקרוב לומר שהראגצ'ובי לא אמר כן אלא לחדודי בעלמא, ולא לענין הלכה למעשה +וראה בשו"ת חלקת יעקב חלק ב' (סימן קפז), שכתב בשם הגאון בעל חבצלת השרון, שאף שהגאון הראגצ'ובי היה גדול מאד בתורה, וכל רז לא אניס ליה, מכל מקום קשה לסמוך עליו להלכה. ולא זכה הדור ליהנות מאורו הגדול להלכה ברורה. (שבת קלט ע"א). וכיוצא בזה כתב הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג זצ"ל בספר קריה נאמנה (סימן לט עמוד פז), שמעולם לא נהגו במדינת ליטא לקבוע הלכה כדברי הראגצ'ובי, כי מפורסם הדבר שהוא הלך בעניני הלכה בדרכו המיוחדת, ולא נרתע אפילו מפני גדולי הפוסקים. וראה עוד בשו"ת שרידי אש חלק ב' (סימן לא דף סז סע"א). ע"ש.+
ויש להעיר כי המקור היחיד לשמועה זו אודות תפילת הדרך במטוס היא הרב זווין באישים ושיטות.
אפשר וכבר הבאתי דברים אלו כאן בעבר, (ואם כן חדש מפני ישן אוציא).
-------
ועתה באתי על דבר חדש, ז"ל הגאון רבי שמעון אמוראי (חתן מהרא"ל האפט מגדולי חב"ד, וכנראה גם חבד"י במקורו):
נחלת שמעון.png
נחלת שמעון.png (19.15 KiB) נצפה 8283 פעמים
הראיתי את הקטע ליהודי חכם אחד, שעסק הרבה בתולדות הצ"פ, הוא לא הכיר את השמועה הזו, והעיר, אם הדברים נכונים לשם מה מינהו הקאפוסטער?

בברכה המשולשת
הודעות: 12318
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' ינואר 27, 2012 10:01 am

א. בשו"ת "חיי עולם נטע" חלק גדול מהשאלות הם אל הגאון האדיר הצ"פ הלכה למעשה (בתנאים הנוראיים של רוסיא הסובייטית) והוא משיב בצורה חדה מאוד למעשה ממש.
ב. בספר "ושמחת בחייך" על תולדות הגרפ"מ טייץ זצ"ל (שכתבה בתו) מובא שאביו (הגר"ב טייץ) היה מגיע לשאול את הגאון האדיר הצ"פ שאלות הלכתיות שהתעוררו בקהילתו. אם זכרוני אינו מטעני, נאמר שם גם שהגרפ"מ טייץ עצמו עסק הרבה בסידור תשובת הצ"פ כי הוא היה מגדולי המקורבים לתורתו.
ג. בספר בדרך עץ החיים (במהדורה החדשה) עמ' 554 נאמר: "בימים בהם כהן כרבה של סלוצק היתה פעם שאלה קשה ומסובכת בענין אפוטרופסות והיה צריך לנסוע בענין זה לגאון רבי יוסף רוזין מדוינסק".
סוף דבר, לא כיתי להבין את דברי המקור השני שהביא כתר"ה.

לייטנר
הודעות: 5425
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי לייטנר » ו' ינואר 27, 2012 10:22 am

הכרתי אדם יליד דווינסק, שטען בפני כי הוא זוכר רק את ר' מאיר שמחה כרב העיר.
אעפ"כ כיון שגר בשכנות לרוגוצ'ובר, נשלח בשליחות אמו לא פעם עם עוף וכד' לשאול אותו.

רב פעלים
הודעות: 153
הצטרף: ש' ינואר 14, 2012 9:47 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי רב פעלים » ש' ינואר 28, 2012 10:00 pm

ב"ה

לגבי תשובותיו של הרוג'אצ'ובר שהוזכרו כאן, הוא ענה לכל אחד ותשובותיו הגיעו למניין עשרות אלפים!

איש חסיד
הודעות: 55
הצטרף: ה' מרץ 24, 2011 8:16 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש חסיד » ש' ינואר 28, 2012 10:21 pm

האם רבי שמעון אמוראי השתתף גם בחוברות/קבצים?
בזכרוני שראיתי פעם מאמר/חידו"ת ממנו.
[הצילום שהובא לעיל הוא מספרו נחלת שמעון?]

בומבע
הודעות: 14
הצטרף: ד' נובמבר 23, 2011 3:36 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי בומבע » ש' ינואר 28, 2012 11:11 pm

מה שהובא לעיל תמיהת הרב אמוראי על ראית הרוגטשובער מהא דר' טרפון שקידש שלוש מאות נשים, והוסיף לתמוה על היחס אליו כאל מורה הוראה וכו',
יש לדעת כי החזו"א התיחס אליו כאל מורה הוראה ואף פנה אליו בשאלה ילמדנו רבינו על ענין תפוחי הברותים [כבר היה ע"ז אשכול]
ובעיקר קושיתו על הצפנת פענח גם תמיהה זו הגיעה לחזו"א מאת הגרש"פ שטיינברג ואכן הסכים עמה [אך לא נראה שהמשיך לתמוה איך הקשה השואל על הצ"פ]
ואלו הדברים מספר אור הנר:
ראיתי בשו"ת צפנת פענח להגאון ר"י ראזין ז"ל מדווינסק [ח"א סי' ה'] בענין קידושין בכדי להשיג רק תעודה ממשלתית לאיזה צורך מסיק לדינא שקידושין גמורין הן וצריכות גט ואסורה לכהן וגם צריכה להמתין ג' חדשים. אמנם ראיה אחת שמביא שגם בזמן חז"ל קידשו בערמה שקידש אחד כמה מאות נשים בשנת בצורת להאכילן בתרומה. ולענ"ד אינו מובן ראייתו דהתם בתרומה במיתה וא"א לאכול תרומה בלי הקדושין גמרו בדעתן להתקדש קדושין גמורים בכדי שלא לבוא לידי איסור, אבל הכא אפשר לומר אינו בדעתן להתקדש כלל ולא איכפת להו אם משקרת בכדי להשיג תעודה שאין איסור להן בשקר זה. ואין ראיה מתרומה כמובן.
תלמידו שרגא פיבל ב"ר צבי אליהו הלוי שטינברג
תשובת החזו"א:
שלו' רב לידי"נ הרב שרגא שטיינברג שליט"א...
מש"כ לדחות ראית הצ"פ מהא דר"ט כבר באה דחי' זו בדפוס בחוברות היוצאות , ובוודאי אינו עניין להנידון אלא לעולם אין במה לבטל את הקדושין דהרי לפנינו שקידשה ואף אם יחשבו אחרת הוי דברים שבלב, ולעולם אין כאן אומדנא דמוכח בשעת קידושין שאינו באמת, ומה שדברו מקודם שלא יזדווגו באמת אין זה מכריח שאפשר דעכשיו נתקרבו יותר ומקדש באמת ומה אכפת לי' אם תהי' אגידא בו ואם לא יחפוץ יגרשנה וגם היא לעולם ניחא לה כדאמרו בגמ', וכל שאין אומדנא ודאית מוחלטת אלא יש בה שמץ ספק הוו קדושין ודאין.
ואחתום שלו' אי"ש
יום ד' כ"ג סיון תש"א בני ברק


נ.ב. ואולי התכוין החזו"א לדברי הרב אמוראי שדחה כבר כן

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » א' ינואר 29, 2012 12:35 am

בברכה, לגבי אות ב' אכן יש שם בספר אריכות על הרוגצובער, לעת הפנאי אסרוק ואעלה לכאן.
איש חסיד, ר"ש אמוראי השתתף בהפוסק ובשיחת ת"ח של הרב שוומר, מה שעלה כאן זה אכן מנחלת שמעון אבל פורסם קודם בהפוסק. ומכאן תשובה גם לבומבע.

רב פעלים
הודעות: 153
הצטרף: ש' ינואר 14, 2012 9:47 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי רב פעלים » א' ינואר 29, 2012 2:42 pm

ב"ה

העיתונאי נח זבולוני שהה במחיצתו של הרוגאצ'ובר וכתב על כך מאמר בכתב העת "טורי ישורון", גיליון מ"ד, שבט-אדר תשל"ה, עמ' 13-10
והוא מופיע ברשת: http://www.ranaz.co.il/articles/article2906_19750113.asp

למי שאין אולי הרשאה לאתר זה אביא זאת בקובץ.
קבצים מצורפים
n19750113_1PDF.pdf
נח זבולוני, "במחיצתו של הרוגצ'ובר", "טורי ישורון", גיליון מ"ד, שבט-אדר תשל"ה, עמ' 13-10
(1.44 MiB) הורד 464 פעמים

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי היא שיחתי » א' ינואר 29, 2012 11:31 pm

בהקשר לרוגוטשובי
האם מישהו יכול לפרט על השתלשלות כתביו והיאך הגיעו לרממ כשר?

המהדיר
הודעות: 274
הצטרף: ג' אוקטובר 11, 2011 3:41 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי המהדיר » ב' ינואר 30, 2012 2:58 am

באחת מהקדמותיו כותב רממ"כ שהגיעו אליו דרך ביתו היחידה של הרוגוטשובי.

מהעבר
הודעות: 122
הצטרף: א' מאי 29, 2011 9:10 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי מהעבר » ו' פברואר 03, 2012 8:18 am

איש ספר כתב
הראיתי את הקטע ליהודי חכם אחד, שעסק הרבה בתולדות הצ"פ, הוא לא הכיר את השמועה הזו, והעיר, אם הדברים נכונים לשם מה מינהו הקאפוסטער?

בספר שמע אליהו (עובר אורח ) כשמדבר על הרוגצ'ובער מצונזר הרבה (וממה שהדפיסו משמע כאילו הוא משבח אותו על שקידתו וכו' , והדברים הוצאו מהקשרם)
אחד המשפטים שצונזר . ושמעתי שהאדמו"ר הגר"ז אמר ניחמתי כי המלכתיו

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ו' פברואר 03, 2012 10:36 am

ראה באשכול אחר על הרב יוסף רוזין, שהבאתי דברי הדבר אברהם,
וא"כ צ"ע מש"כ בשרידי אש שלא נהגו בליטא, כשהדבר אברהם היה מגאוני ליטא המפורסמים.

תוכן
הודעות: 5459
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי תוכן » ו' פברואר 03, 2012 10:53 am

שמועה שמעתי שיש חיבור מהאדרת המוקדש אך ורק להשגות על הרוגוטשובער.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' פברואר 04, 2012 9:14 pm

תוכן כתב:שמועה שמעתי שיש חיבור מהאדרת המוקדש אך ורק להשגות על הרוגוטשובער.

שמועת שווא כמובן.
אמנם נכון שמתוך כתבי האדר"ת נראה שהיה לו יחס ביקורתי מאד לרוגצ'בער. בחיבור שמע אליהו, המצוי עדין בכת"י ועתיד לראות אור ע"י אהבת שלום, (והוא חלק אחד וגדול הרבה יותר ממה שיצא לאור ע"י המאור), יש כו"כ קטעים בהם הוא מבקר את הרוגצ'בער בלשונות די קשים, אני לא רואה מקום ללקטם כאן, אבל אני יכול להפנות לקטע קצר שפורסם מתוך הספר הזה, בספר אחד בדורו ח"א עמ' 202 (היה באוצר ויצא ואולי עוד יחזור, תלוי לפי שיעור הגיזומים ואיכותם...)

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' פברואר 09, 2012 8:10 pm

הזכרתי פה שיש קטע חריף מהאדר"ת שכבר פורסם באחד בדורו, ולכן אין טעם עוד לצנזרו... ועתה מצאתי דבר יפה אודות זה ואציע הדברים כאן.
כתב האדר"ת ביומנו:
קצב. עוד א"ל הרב ר' זעליג דוב מרגלית נ"י האבד"ק דאנקרע ששאל להרב ר' מאיר שמחה הכהן נ"י הגאבד"ק דינאבורג ע"ד הח"ס שהוי' ע"י טהרה היא גם הסרת מניעה ע"ש בסי' ר' [...] והשיב שבשעת הדחק יש להקל, והרב ר' יוסף ראזין נ"י הנקרא הרגאצאווער מדינאבורג, אמר שדברי הח"ס הם דברי שטות ונבהלתי לשמוע קלות הדעת ממי שהוא רב יושב כסאות למשפט הוראה לדבר דברים כאלה על אור עולם הח"ס ז"ל, אשר בצדקתו ורוחב לבבו כפתחו של אולם הוא כאחד הראשונים ומי כמוהו מורה בכל חדרי תורה, ובעוה"ר רבו הקופצים בראש שלא למדו כל צרכן, ולא שימשו כל עיקר שימוש ת"ח, אשר לחד מ"ד עדיין הוא ע"ה כבברכות מ"ז, ב', חבל על דאית לי' דרתא ותרעא לדרתי' לא עביד, ואף למאן דלית ליה גם דרתא.
ואני השבתיו שכדאי הח"ס לסמוך עליו גם שלא בשעת הדחק ומה זו שאלה לרבנים שבדורינו, שלא שימשו לת"ח וכ"א מולך מעצמו ומעודם לא עסקו בהוראות, ע"ד שר התורה עמוד ההוראה הח"ס ז"ל, אשר גם בשימוש רבותיו אין דוגמתו בין אדירי הגאונים .


המדובר ע"ד החת"ס המפורסמים שכתב לגבי המציאות שהיתה אז באירופה שרוב המקוואות היו עשויות משלג, ועלתה השאלה איך להפשירם בבור. היו מספר הצעות, הצ"צ כתב להסיק את המרחץ מאד, שבזה אין חשש. אבל החת"ס ביור"ד סי' רי"ג כתב יותר מזה וז"ל שם: ע"ד מקוה משלג וגליד לשפוך לתוכו מים חמין להפשירן אם ע"י כלי שופך לתוכו חוששני לו שיבואו ג' לוגין שאובין טרם שהופשרו מ' סאה והרי היא בפיסול לעולם אך אם יבואו שלא ע"י כלי או מפשיר ע"י המצאה אחרת ברזל מלובן וגחלים וכדומה משום הוי' ע"י אדם לית לן בה דלא מקרי זה הוי', אלא הוי כמו הסרת המניעה ולא מיקרי הוי' אלא כמו הבאת מים ולא נרמזו [?] כזה והוא פשוט.

והנה האדר"ת מבקר כאן אפילו את האור שמח על שכתב שאין לסמוך ע"ז אלא בדיעבד. אבל באמת רבים רבים מן האחרונים הסתערו ע"ד החת"ס מכמה בחינות, והקשו עליו מאד. הן שהפשרת שלג לא מוגדר כהסרת מניעה והן לגבי גדר הסרת מניעה. אלא שאצל האדר"ת היה החת"ס רשכבה"ג ושני לגר"א. ואין אחריו כלום, כידוע מכ"מ.

ומצאתי ב"ה ע"י האוצר דבר יפה לגבי הרוגצובער:

כתב הרמב"ם במו"נ (פתיחה לחלק שני הקדמה יח): 'אין ספק שמסיר המונע הוא אשר הוציא הכח ההוא אל הפועל', והגיה ע"ז הצ"פ (צ"פ עה"ת, ח"ה, גליוני המו"נ, עמ' שפ"ד) וז"ל: עיין ב"ב דף נ"ג ע"א נתן צרור ע"ש מ"ש ועיין ע"ז דף נ"ט ע"ב, ע"ש מ"ש בזה ומ"ש בזה במקואות וכן נ"מ גבי שחיטה חולין דף טז, א' עכ"ל. וס"ל לצ"פ דמכל הני מקומות מוכח דהסרת מניעה הוי הויה ועשיה. (ועיין מפענח צפונות עמ' רי"ט) וממילא מובן שגם מצד גדר זה לא ס"ל להצ"פ כהחת"ס. ודו"ק.

ושו"מ שלשון זו של הרמב"ם במו"נ העתיקה גם מהרש"ם בדע"ת !(יור"ד סי' של"ט ס"ב ד"ה דאין בזה מעשה כלל), והשיג לפי"ז ע"ד כמה אחרונים שכתבו דהסרת המניעה לא חשיבה כמעשה ובכלל זה על התויו"ט סופ"ה דמקוואות שכתב דמניעה אינה עשיה עיש"ה. ולאו כל הנידונים שווים.

המצפה לישועה
הודעות: 65
הצטרף: א' דצמבר 11, 2011 11:14 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי המצפה לישועה » א' פברואר 12, 2012 9:59 am

ראה בספר אב בחכמה (הספר הראשון באוצה"ח), סוף עמוד 85 ותחילת 86

חקר
הודעות: 848
הצטרף: ג' נובמבר 22, 2011 12:00 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי חקר » א' פברואר 12, 2012 10:12 am


סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' פברואר 14, 2012 5:37 pm

כתב האדר"ת ביומנו:

הרב ר' יודא ליב דמשק נ"י אב"ד דטראשקין , סיפר לי שהרב ר' יוסף ראזין נ"י מדינאבורג נשאל על ס"ת שנחסר תיבה אחת, וכתב אחד ביני שיטי בכתב משיטא והכשיר - והוא טעות ואינו כדאי לטפל להראות ולהשיב.

הא דמותר לכתוב ביני שיטי תיבה חסרה, עיין שו"ע רע"ו א, אבל מי יכול להסביר או למצוא מקור לפסק המרעיש הזה, שכתב שביני שיטי, יכול להיות גם במשיטא! כביכול אין לו דין קדושת ס"ת?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' פברואר 15, 2012 12:03 pm

איש_ספר כתב:כתב האדר"ת ביומנו:

הרב ר' יודא ליב דמשק נ"י אב"ד דטראשקין , סיפר לי שהרב ר' יוסף ראזין נ"י מדינאבורג נשאל על ס"ת שנחסר תיבה אחת, וכתב אחד ביני שיטי בכתב משיטא והכשיר - והוא טעות ואינו כדאי לטפל להראות ולהשיב.

הא דמותר לכתוב ביני שיטי תיבה חסרה, עיין שו"ע רע"ו א, אבל מי יכול להסביר או למצוא מקור לפסק המרעיש הזה, שכתב שביני שיטי, יכול להיות גם במשיטא! כביכול אין לו דין קדושת ס"ת?

אין כאן מי שיכול להליץ טוב?

הדעה והדבור
הודעות: 233
הצטרף: ה' ספטמבר 27, 2012 1:29 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי הדעה והדבור » ה' אוקטובר 11, 2012 4:04 pm

דרכו של הרוגצ'ובער בפסיקה הייתה להחמיר, פעם כתב לרב אחד שחיבורו "מלא שטותים והבלים, ורק רוצים להתיר אשת איש ולהרבות ממזרים בישראל", ורמז שאין בדעתו להרבות בדברים עם אפיקורס.
על הרוגצ'ובער כמורה הוראה ניתן להמליץ שדומה היה הוא לר' מאיר שגאונותו וחריפותו מבצבצים מכל שורה אך הלכה אינה כמותו.

בשו"ת "חלקת יעקב" ח"ב (סי' קפז) נאמר: "שאף שהגאון הראגצ'ובי היה גדול מאד בתורה, וכל רז לא אניס ליה, מכל מקום קשה לסמוך עליו להלכה. ולא זכה הדור ליהנות מאורו הגדול להלכה ברורה".

רבי יחיאל יעקב וינברג בספר "קריה נאמנה" (סי' לט עמ' פז) כתב: "שמעולם לא נהגו במדינת ליטא לקבוע הלכה כדברי הראגצ'ובי, כי מפורסם הדבר שהוא הלך בעניני הלכה בדרכו המיוחדת, ולא נרתע אפילו מפני גדולי הפוסקים".

ובשו"ת "שרידי אש" ח"ב סי' לא: "שאעפ״י שהיה גאון נורא ונפלא אבל הוא לא רצה להכנע לשום גדול שבגדולים של הדו­רות הקודמים מלבד להרמב״ם, שאותו היה יכול להסיע לצד חדושיו, כיון שהרמב״ם שותק ואינו מפרש את נימוקיו וטעמי פסקיו. וחידושי הגאון צריכים תמיד בדיקה אם אינם מתנגדים לדברי רבותינו הראשונים שהוא לא השגיח בהם".
---
וראה גם ב"אישם ושיטות" מהרב ש"י זוין על משנתו של הרוגצ'ובער.
-----
אני מצרף כאן "קול קורא" אודות 40 שנה למשרתו של הרוגצ'ובער כרב בעיר דבינסק.
קבצים מצורפים
387_articles_10032006_94969.jpg
387_articles_10032006_94969.jpg (198.15 KiB) נצפה 7518 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5338
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

האדמו"ר מקאפוסט אסר לסמוך על הוראות הרוגוצ'ובר?

הודעהעל ידי מיללער » ה' ינואר 30, 2014 6:41 pm

בירחון "הפוסק" אלול שנת ת"ש כותב רבי שמעון אמוראי מח"ס נחלת שמעון בזה"ל "ודרך כלל תמה אני על רבנים שמביאים ראיה מהגאון הנ"ל (הרוגוצ'ובער) הכרעה באיזה דין, אשר ידוע ומפורסם שלא זכה שיקבעו הלכה כמותו, ומצינו גדול ממנו במסכת עירובין וכו', וכבר הצדיק אדמו"ר מקאפוסט זצלה"ה אסר באיסור גמור לאנשי דווינסק לסמוך על הוראותיו, וכל החסידים אם היה אצלם שאלה היו שואלים אצל הגאון ר' שמחה זצ"ל (רבי מאיר שמחה - האור שמח אב"ד דווינסק) שהיה רב רק על קהל המתנגדים" עכ"ל

האם דבר זה ידוע ומפורסם? ידוע שהרוגוצ'ובר היה מחסידי קאפוסט, האם ניתן להאימר שעכ"ז אסר האדמו"ר לסמוך על הוראותיו?


סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5338
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: האדמו"ר מקאפוסט אסר לסמוך על הוראות הרוגוצ'ובר?

הודעהעל ידי מיללער » ה' ינואר 30, 2014 7:25 pm

ברקים רב כתב:http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=8022&p=71438&hilit=%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99#p71302

יישר כחך!

יתר10
הודעות: 945
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: האדמו"ר מקאפוסט אסר לסמוך על הוראות הרוגוצ'ובר?

הודעהעל ידי יתר10 » ש' פברואר 01, 2014 8:29 pm

וראה עוד בזה בספר 'עובר ארח' להגאון האדר"ת (הוצ' המאור) סי' לט

אומר אני
הודעות: 57
הצטרף: ו' ספטמבר 14, 2018 11:04 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי אומר אני » ו' אפריל 05, 2019 6:31 pm

בתשובת חלקת יעקב מביא שפעם דן לפני החבצלת השרון והזכיר פסק מהרוגצובער לפניו , וא״ל החבצלת השרון שהרוגצובר יודע כל התורה כולה אבל לא פסקינן כמוהו

דרומי
הודעות: 7144
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי דרומי » ש' אפריל 06, 2019 9:40 pm

בספר 'רשימות הרב"ש' מספר על שיחה שהיתה לו עם הרש"ב מליובאוויטש, ובתוכה אמר הרש"ב שאין להביא ראיה מהרוגצו'בי לענין מעשי מסויים כי הוא 'תקיף בדעתו'.

באתי רק להעיר
הודעות: 64
הצטרף: ו' ינואר 20, 2017 1:58 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי באתי רק להעיר » ש' אפריל 06, 2019 10:08 pm

זה לשון הגאון רבי יחיאל יעקב וויינברג זצ"ל בספרו שרידי אש (ח"ב סי' לא אות טו):
באות ג' הביא כת"ר סברת הגאון בעל צפנת פענח... וכבר היה לי ריב עם הגאון ז"ל באשה שנפלה לפני שני אחים... וסוף דבר אמרתי לרבני ברלין שהם מחויבים לשמוע לדברי הגאון, שהוא גאון הדור ואני כנגדו כקליפת השום, אבל אני כשלעצמי לא אשמע לו שאין הלכה כמותו, אלא מחויב אני לשמוע לרבינו הרמ"א ורבינו החתם סופר, שנתקבלו באומה לפוסקים אחרונים... סיפרתי כל זה לכת"ר כדי לומר לו שאין לבנות יסודות על דברי הגאון הנ"ל, שאע"פ שהיה גאון נורא ונפלא, אבל הוא לא רצה להיכנע לשום גדול שבגדולים של הדורות הקודמים מלבד להרמב"ם, שאותו היה יכול להסיע לצד חדושיו, כיון שהרמב"ם שותק ואינו מפרש את נמוקיו וטעמי פסקיו. וחידושי הגאון צריכים תמיד בדיקה אם אינם מתנגדים לדברי רבותינו הראשונים, שהוא לא השגיח בהם.

וכעין זה כתב בתשובתו בספר עדות נאמנה (עמ' פז):
שמעולם לא נהגו במדינת ליטא לקבוע הלכה כדברי הראגצ'ובי, כי מפורסם הדבר שהוא הלך בעניני הלכה בדרכו המיוחדת, ולא נרתע אפילו מפני גדולי הפוסקים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 2031
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ש' אפריל 06, 2019 10:14 pm

מצאתי אצלי ברשימות ישנות

לא נהגו לפסוק הלכה כהראגוצ'ובר

כתב בשו"ת יביע אומר ח"ט (חאו"ח סי' קח אות י) בשם ספר עדות נאמנה (סי' לט) שכ' בשם הגאון רי"י וינברג, שבמדינת ליטא לא נהגו לקבוע הלכה כדברי הראגצ'ובי, מרוב חריפותו. (וכמ"ש כיו"ב גבי ר"מ בעירובין יג.), כי מפורסם בשערים המצויינים בהלכה, שהגאון היה הולך בדרכו המיוחדת, ואינו נרתע אפילו נגד גדולי הפוסקים. ושכן כתב בשו"ת שרידי אש ח"ב (סי' לא דס"ז סע"א). וכן בשו"ת חלקת יעקב ח"ב (ס"ס קפז, ובנד"מ חאה"ע ס"ס עד), בשם הגאון בעל חבצלת השרון, שכתב, שאף שהראגצ'ובי גדול מאוד בתורה, קשה לסמוך עליו להלכה. ע"ש. וכן כתב בשו"ת יחוה דעת ח"ב (סי' כו) בהערה. ע"ש. ובהליכות עולם חלק ח (עמוד פה) כתב: אנן בדידן שפיר סמכינן על הגאון שר התורה הראגצ'ובי וסיעתו דפשיטא להו להקל. ע"כ. וע' בס' "רבנו" (עמוד עח). ע"ש.

דרכו הייתה לפסוק הלכה מהתלמוד עצמו

בשו"ת דברי ישראל וועלץ ח"ג (סי' כ) ד"ה אמנם, כתב, כי הדבר ידוע בשערים המצויינים כי דרכו של הרוגצ׳ובר היתה לפסוק הלכה מדברי התלמוד גופו, כי היה בקי משפה לחוץ בתלמוד בבלי וירושלמי, מבלי להזדקק כלל לא לדברי הפוסקים, ולכן לא יפלא שהתעלם מדברי הריב"ש שהובא ברמ"א שכבר דחה סברא זו וכו'. ע"כ. (והניף ידו שניה בסי' כב אות ב).

מצינו לגדולי ישראל דאישתמיטיהו לשעה קלה דברים מפורשים בדברי חז"ל

הגר"י וועלץ בשו"ת דברי ישראל ח"ג (סוף סי' כא) כתב, שעל אף גדלותו של הראגוצ'ובר, אל יהיה פלא בעיניו אם ימצא לפעמים שנעלם מהגאון איזה דבר, כי השגיאה אנושית, והזכרון יטעה, ומצינו עוד דאישתמיטתיה לגדולי ישראל לפי שעה קלה ש"ס בבלי או ירושלמי. ואם כן אין להתפלא כל כך על הגאון הרוגצ׳ובר וכו'. ע"ש. [ודו"ק היטב, וידועים דברי הרמב"ם על ש"נשכח" ממנו מקור הדין בגמרא, וכמו"כ מ"ש בהקדמתו שא"א לדעת התלמוד על פה, וע"ע בהסכמת השואל ומשיב לשו"ת השיב משה והארכתי בזה במק"א].

פסק הראגוצו'בר
מהר"ר הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות ח"ה (סוף סי' שנ) כתב בזה"ל: שמעתי מפי הגאון רבי יחיאל וינברג ז"ל בעל שרידי אש, שבתו של גאון ישראל בעל צפנת פענח זצ"ל היתה זקוקה לחליצה, והיה לבעל אח בברלין שנשתמד, ואח נוסף במקום מרוחק, ובית הדין בברלין לא רצה לסדר את החליצה ולעבור על דברי הרמ"א שפסק דביש אח ישראל צריכה חליצה ממנו דוקא, אבל הגאון בעל צפנת פענח, הראגוצ'ובי זצ"ל, התעקש שאין לעגן את האשה בשביל החשש שלדעת הגאונים אין חליצת מומר חליצה, שהיא היסוד לפסיקת הרמ"א, והביא ראיות מהבבלי והירושלמי שאין הלכה כדברי הגאונים, ואין לחוש לדבריהם במקום עיגון, ופקד וציוה על בית הדין בברלין לסדר את החליצה. וכיון שגברא רבה אמר הסכימו לסדר את החליצה. והנה המשומד אף שבתחילה הסכים לחלוץ, כשנודעו לו פרטי סדר החליצה שינה דעתו וסרב לחלוץ, ולא הועילו כל ההפצרות לשכנעו, ויהי לפלא, וכולם ראו בזה אות מן השמים שלא לזוז מפסק הרמ"א שאין למומר לחלוץ כשאפשר בישראל, והגאון הרגוצ'ובי אמר כששמע מהמעשה, שאינו חוזר בו, אבל בשמים מתחשבים בכבוד הרמ"א. ע"כ. (ומ"ש שהמעשה היה בביתו של הראגוצוב'ר תמוה, וצ"ל שהיה בבת ישראל אחרת, וזכורני שראיתי המעשה באיזהו מקומן ושם הובא כי הראגוצו'בר כעס עד למאד על הגר"י וינברג שנחלק עליו). והשווה עם מה שכתבתי למעלה (אות...).

ע' בזה בשו"ת עין יצחק (סי' א), ולהגאון הנצי"ב בשו"ת משיב דבר (סי' עה), ובשו"ת זקן אהרן ח"ב (סי' קכד).

אומר אני
הודעות: 57
הצטרף: ו' ספטמבר 14, 2018 11:04 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי אומר אני » א' אפריל 07, 2019 4:25 am

הסיפור מהרמ שטרנבוך הובא בספרו של שות השרידי אש בעצמו (אין לי כעת שרידי אש לפני ) והמעשה היה אם בת של הרוגצובר והנידון היה בענין חליצה לבתו שאח אחד שמד את עצמו ואח שני לא גמור -משהו כזה בהספר של מ שפירא על השרידי אש מבאר הסיפור בפרטיות ועוד כתב השרידי אש שהוא שלח את השאלה לכמה גדולים ונדפס שמה התשובות וגם לרב חיים עוזר ורחע לא רצה לכתוב לו תשובה לאחז ביאור לו , מרוב פוקחות כתב הש״א , דהוא הבין מעמדתו של הרוגצובר בהנידון ולא רצה לריב אתו ! - כ״כ הש״א - פלא פלאים - ר חיים עוזר , רבן של ישראל!!

סגי נהור
הודעות: 4745
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אפריל 07, 2019 4:36 am

אומר אני כתב:בתשובת חלקת יעקב מביא שפעם דן לפני החבצלת השרון והזכיר פסק מהרוגצובער לפניו , וא״ל החבצלת השרון שהרוגצובר יודע כל התורה כולה אבל לא פסקינן כמוהו

נא שים לב שהקפצת אשכול ישן באמצעות הוספת מידע שמופיע כבר בהודעה הפותחת של האשכול.
מיותר מאוד.

גביר
הודעות: 1522
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי גביר » א' אפריל 07, 2019 9:00 am

שמעתי מישיש יוצא דווינסק [איני יודע את שמו, עסק בתמונות של גדולי ישראל, נהג לעמוד בזכרון משה והסתובב עם סחורתו גם בישיבות] - מעשה באישה שבאה אל הרוגאצ'ובר ובידה עוף, הרב עיין והכשיר, כייוון שהשתהתה אחרי לאחר קבלת התשובה, רקע הרב ברגלו וצעק - העוף כשר! אמרתי לך שהעוף עשר! שבה האישה לביתה והתרברבה בפני חברותיה - 'הרבי צעק עלי! הרבי צעק עלי!

לבי במערב
הודעות: 6242
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' אפריל 07, 2019 5:14 pm

אומר אני כתב:הסיפור מהרמ שטרנבוך הובא בספרו של שות השרידי אש בעצמו (אין לי כעת שרידי אש לפני ) והמעשה היה [ע]ם בת של הרוגצובר והנידון היה בענין חליצה לבתו שאח אחד שמד את עצמו ואח שני לא גמור -משהו כזה בהספר של מ שפירא על השרידי אש מבאר הסיפור בפרטיות ועוד כתב השרידי אש שהוא שלח את השאלה לכמה גדולים ונדפס שמה התשובות וגם לרב חיים עוזר ורחע לא רצה לכתוב לו תשובה לאחז ביאור לו , מרוב פוקחות כתב הש״א , דהוא הבין מעמדתו של הרוגצובר בהנידון ולא רצה לריב אתו ! - כ״כ הש״א - פלא פלאים - ר חיים עוזר , רבן של ישראל!!

לכאורה הוא הנסמן בהודעת הרב 'רק באתי להעיר' לעיל.
וכמ"ש הרב 'דרופתקי דאורייתא' לעיל - קשה ורחוק לומר שהמעשה הי' בבת הראגאצווער ממש, מכמה טעמים.
המשפט בסיום הודעת כת"ר (ולא רק הוא) אי"מ כלל, אחה"מ.

בברכה המשולשת
הודעות: 12318
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' אפריל 07, 2019 5:28 pm


אומר אני
הודעות: 57
הצטרף: ו' ספטמבר 14, 2018 11:04 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי אומר אני » א' אפריל 07, 2019 5:37 pm

הסיפור מהרמ שטרנבוך הובא בספרו של שות השרידי אש בעצמו (אין לי כעת שרידי אש לפני ) והמעשה היה אם בת של הרוגצובר והנידון היה בענין חליצה לבתו שאח אחד שמד את עצמו ואח שני לא גמור -משהו כזה בהספר של מ שפירא על השרידי אש מבאר הסיפור בפרטיות ועוד כתב השרידי אש שהוא שלח את השאלה לכמה גדולים ונדפס שמה התשובות וגם לרב חיים עוזר ורחע לא רצה לכתוב לו תשובה לאחז ביאור לו , מרוב פוקחות כתב הש״א , דהוא הבין מעמדתו של הרוגצובר בהנידון ולא רצה לריב אתו ! - כ״כ הש״א - פלא פלאים - ר חיים עוזר , רבן של ישראל- פלא פלאים!!
ואכן כבר ידוע הדין תורה בענין ירושה , שהדיינים היה רבי חיים הרוגצובר ורחע - והיה ריתוחא דאורייתא אמיתי כל דבר שהרוגצובר אמר , ר חיים הפריך -למשל הרוגצובר רצה להביא ראיה מאיזה נימוקי יוסף , רב חיים אמר משם , משם ראיה היפוך, וכדומה, הרב נתן קמנצקי מביא בספרו שני גרסאות, א- שהרוגצובר הגביה כסא לזרוק על ר חיים ב- שהרוגצובר זרק כסה על ר חיים, ועוד דבר הוא מביא שהרוגצובר אמר לרב חיים- ממילא אתה- אבל תסתכל האיך המזכיר ( הרחע היה עסוק באלמנות ויתומים - כידוע) מתערב . בהספר ״ הרב אשכנזי״ מביא שהוא שמע ממישהו שהיה שם , שהוא עמד חוץ מהביהמד שישבו ופתאום יצא ר חיים, ואמר - אה אין אם מי לדבר, ופתאום יצא הרוגצובר אם מקל מטאטא , ועד דבר הוא מביא שכשהם ר ביקשו לשלם לא רצה ר חיים ורחע לקחת את הכסף והרוגצובר אמר שהוא יקח הכל ״ דאיזהו שוטה המאבד את מה שיש לו״

בלום
הודעות: 87
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי בלום » א' אפריל 07, 2019 6:12 pm

אומר אני כתב:הסיפור מהרמ שטרנבוך הובא בספרו של שות השרידי אש בעצמו (אין לי כעת שרידי אש לפני ) והמעשה היה אם בת של הרוגצובר והנידון היה בענין חליצה לבתו שאח אחד שמד את עצמו ואח שני לא גמור -משהו כזה בהספר של מ שפירא על השרידי אש מבאר הסיפור בפרטיות ועוד כתב השרידי אש שהוא שלח את השאלה לכמה גדולים ונדפס שמה התשובות וגם לרב חיים עוזר ורחע לא רצה לכתוב לו תשובה לאחז ביאור לו , מרוב פוקחות כתב הש״א , דהוא הבין מעמדתו של הרוגצובר בהנידון ולא רצה לריב אתו ! - כ״כ הש״א - פלא פלאים - ר חיים עוזר , רבן של ישראל- פלא פלאים!!
ואכן כבר ידוע הדין תורה בענין ירושה , שהדיינים היה רבי חיים הרוגצובר ורחע - והיה ריתוחא דאורייתא אמיתי כל דבר שהרוגצובר אמר , ר חיים הפריך -למשל הרוגצובר רצה להביא ראיה מאיזה נימוקי יוסף , רב חיים אמר משם , משם ראיה היפוך, וכדומה, הרב נתן קמנצקי מביא בספרו שני גרסאות, א- שהרוגצובר הגביה כסא לזרוק על ר חיים ב- שהרוגצובר זרק כסה על ר חיים, ועוד דבר הוא מביא שהרוגצובר אמר לרב חיים- ממילא אתה- אבל תסתכל האיך המזכיר ( הרחע היה עסוק באלמנות ויתומים - כידוע) מתערב . בהספר ״ הרב אשכנזי״ מביא שהוא שמע ממישהו שהיה שם , שהוא עמד חוץ מהביהמד שישבו ופתאום יצא ר חיים, ואמר - אה אין אם מי לדבר, ופתאום יצא הרוגצובר אם מקל מטאטא , ועד דבר הוא מביא שכשהם ר ביקשו לשלם לא רצה ר חיים ורחע לקחת את הכסף והרוגצובר אמר שהוא יקח הכל ״ דאיזהו שוטה המאבד את מה שיש לו״


איני יודע איך יכולים לכתוב כל כך שטיות בתגובה אחת, ביחד עם כל כך שגיאות שזורות ומשולבות.

אומר אני
הודעות: 57
הצטרף: ו' ספטמבר 14, 2018 11:04 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי אומר אני » א' אפריל 07, 2019 10:29 pm

בלום כתב:
אומר אני כתב:הסיפור מהרמ שטרנבוך הובא בספרו של שות השרידי אש בעצמו (אין לי כעת שרידי אש לפני ) והמעשה היה אם בת של הרוגצובר והנידון היה בענין חליצה לבתו שאח אחד שמד את עצמו ואח שני לא גמור -משהו כזה בהספר של מ שפירא על השרידי אש מבאר הסיפור בפרטיות ועוד כתב השרידי אש שהוא שלח את השאלה לכמה גדולים ונדפס שמה התשובות וגם לרב חיים עוזר ורחע לא רצה לכתוב לו תשובה לאחז ביאור לו , מרוב פוקחות כתב הש״א , דהוא הבין מעמדתו של הרוגצובר בהנידון ולא רצה לריב אתו ! - כ״כ הש״א - פלא פלאים - ר חיים עוזר , רבן של ישראל- פלא פלאים!!
ואכן כבר ידוע הדין תורה בענין ירושה , שהדיינים היה רבי חיים הרוגצובר ורחע - והיה ריתוחא דאורייתא אמיתי כל דבר שהרוגצובר אמר , ר חיים הפריך -למשל הרוגצובר רצה להביא ראיה מאיזה נימוקי יוסף , רב חיים אמר משם , משם ראיה היפוך, וכדומה, הרב נתן קמנצקי מביא בספרו שני גרסאות, א- שהרוגצובר הגביה כסא לזרוק על ר חיים ב- שהרוגצובר זרק כסה על ר חיים, ועוד דבר הוא מביא שהרוגצובר אמר לרב חיים- ממילא אתה- אבל תסתכל האיך המזכיר ( הרחע היה עסוק באלמנות ויתומים - כידוע) מתערב . בהספר ״ הרב אשכנזי״ מביא שהוא שמע ממישהו שהיה שם , שהוא עמד חוץ מהביהמד שישבו ופתאום יצא ר חיים, ואמר - אה אין אם מי לדבר, ופתאום יצא הרוגצובר אם מקל מטאטא , ועד דבר הוא מביא שכשהם ר ביקשו לשלם לא רצה ר חיים ורחע לקחת את הכסף והרוגצובר אמר שהוא יקח הכל ״ דאיזהו שוטה המאבד את מה שיש לו״


איני יודע איך יכולים לכתוב כל כך שטיות בתגובה אחת, ביחד עם כל כך שגיאות שזורות ומשולבות.
מכלל שהוא צריך לפרט!?

פרנצויז
הודעות: 1039
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' אפריל 08, 2019 8:46 pm

בברכה המשולשת כתב:בספר בדרך עץ החיים (במהדורה החדשה) עמ' 554 נאמר: "בימים בהם כהן כרבה של סלוצק היתה פעם שאלה קשה ומסובכת בענין אפוטרופסות והיה צריך לנסוע בענין זה לגאון רבי יוסף רוזין מדוינסק".
סוף דבר, לא זכיתי להבין את דברי המקור השני שהביא כתר"ה.

יתכן שאין סתירה בין העובדה שהגרא"ז מלצר הלך להתייעץ בהלכה עם הרוגוצ'ובער, לבין מה שנזכר שלא נהגו לפסוק כמוהו. כי הסיבה שלא פסקו כמוהו היא משום שהרוגוצ'ובר לא התחשב עם דעת הפוסקים המקובלים. וא"כ בכל פסק שלו יש לחשוש שמא אינו כמקובל.
מה שאין כן רב ופוסק שהוא בעצמו ת"ח גדול ובקי שהיה רוצה לברר שאלה שלא נזכרה בפוסקים המקובלים, מסתבר שהיו נוהגים להתייעץ עם הרוגוצ'ובר, [ואם דבריו לא היו מתאימים עם גדולי הפוסקים, היה יודע השואל לא לסמוך על דבריו].

לבי במערב
הודעות: 6242
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' אפריל 08, 2019 8:54 pm

לייטנר כתב:הכרתי אדם יליד דווינסק, שטען בפני כי הוא זוכר רק את ר' מאיר שמחה כרב העיר. אעפ"כ כיון שגר בשכנות לרוגוצ'ובר, נשלח בשליחות אמו לא פעם עם עוף וכד' לשאול אותו.

יתכן מאד שהי' ממשפחה ליטאית, בעוד הגאון הראגאצאווער זלה"ה הי' רבם של החסידים. ותול"מ.
[גם ברור מתוך סיפורו שהגאון בעל הצ"פ שימש ברבנות, דאל"כ מהי שייכותו לפסיקת 'שאלות' בעופות?!
אלא ע"כ, ששימש ברבנות - אלא שלא הי' רב העיר דידהו].

בברכה המשולשת
הודעות: 12318
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 08, 2019 9:55 pm

פרנצויז כתב:
בברכה המשולשת כתב:בספר בדרך עץ החיים (במהדורה החדשה) עמ' 554 נאמר: "בימים בהם כהן כרבה של סלוצק היתה פעם שאלה קשה ומסובכת בענין אפוטרופסות והיה צריך לנסוע בענין זה לגאון רבי יוסף רוזין מדוינסק".
סוף דבר, לא זכיתי להבין את דברי המקור השני שהביא כתר"ה.

יתכן שאין סתירה בין העובדה שהגרא"ז מלצר הלך להתייעץ בהלכה עם הרוגוצ'ובער, לבין מה שנזכר שלא נהגו לפסוק כמוהו. כי הסיבה שלא פסקו כמוהו היא משום שהרוגוצ'ובר לא התחשב עם דעת הפוסקים המקובלים. וא"כ בכל פסק שלו יש לחשוש שמא אינו כמקובל.
מה שאין כן רב ופוסק שהוא בעצמו ת"ח גדול ובקי שהיה רוצה לברר שאלה שלא נזכרה בפוסקים המקובלים, מסתבר שהיו נוהגים להתייעץ עם הרוגוצ'ובר, [ואם דבריו לא היו מתאימים עם גדולי הפוסקים, היה יודע השואל לא לסמוך על דבריו].


ייתכן.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12896
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' אפריל 09, 2019 9:49 am

נתקלתי בידיעה לתולדות הצ"פ שאפשר שאינה מוכרת:
עד כמה שאני זוכר, חפצו החסידים בוילנה, אחרי נסיעתו של המ"מ דמתא הגאון ר' יענק'לה חריף לאמריקה, למנות את העילוי הר[גו]צבי מדווינסק לרב לעדתם כנהוג בהרבה ערים שלעדת החסידים יש רב משלהם, אבל זה היה גורם לשחיטה מיוחדת וגם לקהלה נפרדת, וגבי ועד הקהילה בוילנה רצו למנוע זה בכל האמצעים, משום כך בכל פעם כשעומדת השאלה בדבר מינויו של מ"מ דמתא חדש, נשמעים באופן מיוחד לרצונם ולדעתם של מנהיגי עדת החסידים בווילנה, כי אחרת המה מאיימים למנות למנות להם רב חסידי מיוחד ולהביא ע"י לפירוד הקהילה היהודית בוילנה
י,ברוידס, וילנה הציונית ועסקניה, ת"א ת"ש עמ' 51


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הערשל ו־ 178 אורחים