מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עזרה בפענוח ר"ת

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
הוצאת-אמת
הודעות: 144
הצטרף: ד' ינואר 23, 2013 10:29 pm

[פיענוח] וע"פ?

הודעהעל ידי הוצאת-אמת » ה' אוגוסט 29, 2013 1:44 am

רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע כותב בספרו 'נמוקי אורח חיים' סימן רכה סק"ב: ויש לומר דסבירא ליה למרן דחביב עליו זהו מצוה לאהוב כל אחד מישראל, כמו שנאמר (ויקרא יט, יח) 'ואהבת לרעך כמוך', (זולת למי שהוא רשע ועבריין ועושה מחלוקת וע"פ וכיוצא, שמותר או מצוה לשנאתו. אבל בסתם) ורובן ככולם בחזקת כשרות גמור - (ועיין יורה דעה סימן ר"מ (סעיף טז) וטורי זהב (סקט"ז) וש"ך (סקי"ח)), אם כן הדרן לעיל (לסעיף קטן הקודם) בכונת התוספות, דאם כן יצטרך לברך בשוק כל היום, משום דצריך להיות חביב עליו כל אחד מישראל. על כן כתב מרן שפיר 'שחביב עליו הרבה', (והיינו דסבירא ליה שזהו כונת התוספות הנזכר לעיל), והיינו שחביב עליו הרבה ביחוד באהבה וזהו מאנשי בריתו. ועיין מה שכתבנו בדברי תורה מהדורא תניינא (אות לט) ובמהדורא רביעאה (אות נד), אך צריכין לשער ולחלק בנפשו בענין מצות ואהבת לרעך כמוך למי שיאהב ביותר וביחוד, עיין שם:


היודע פשר ר"ת וע"פ נא להודיעני

התודה והברכה

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: [פיענוח] וע"פ?

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ה' אוגוסט 29, 2013 2:25 am

ועזות פנים?
ועז פנים?
נערך לאחרונה על ידי אמרתי אחכמה ב ה' אוגוסט 29, 2013 2:31 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הוצאת-אמת
הודעות: 144
הצטרף: ד' ינואר 23, 2013 10:29 pm

Re: [פיענוח] וע"פ?

הודעהעל ידי הוצאת-אמת » ה' אוגוסט 29, 2013 2:29 am

אני חשבתי כך, אבל רציתי לשמוע חוו"ד חכמי הפורום
בכל אופן תודה

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: [פיענוח] וע"פ?

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ה' אוגוסט 29, 2013 2:31 am

ראה במדבר רבה יח, יב: ארבעה נקראו רשעים וכו' ומי שיש בו עזות פנים וכו' ומי שהוא בעל מחלוקת.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: [פיענוח] וע"פ?

הודעהעל ידי רחמים » ה' אוגוסט 29, 2013 8:50 am

וע''פ = ועוד פשעים, ועובר על פשע, ועברות פליליות.

הוצאת-אמת
הודעות: 144
הצטרף: ד' ינואר 23, 2013 10:29 pm

עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי הוצאת-אמת » ג' ספטמבר 17, 2013 10:06 pm

אלא ודאי בעל כרחך דגם בסברת רבינו הרמ"א הוא אין ולאו ורפיא בידיה, ולא ברור ליה מדינא דהוי מצטער גמור דפטור מן הסוכה, על כן כתב שהמדקדקים במצות יזהרו לישן. רק למד זכות על מנהג העם והיינו העמי הארץ העניים, שאין להם סוכות בנויות כראוי, ובפרט שאין להם כרים וכסתות ויש צינה, וכמו שכתב המגן אברהם בזה (סק"ז), עיין שם. וזה מובן דבעת הצינה בלילה וכשאין להם כרים וכסתות, וסוכה עבידא רק במחצלות או וילונות, והרוח מנשב דהוא כמעט סכנתא לישן שם, ואז הוי ברור וממש פטור לגמרי מן השינה. מה שאין כן כשיש לו כרים וכסתות לא ברירא ליה להרמ"א כנזכר לעיל, על כן כתב דהמדקדקים יחמירו, כיון דהוא חיובא בספיקא דאורייתא דחיובא דמע"ל.


מה לדעתך הפיענוח הנכון לתיבה זו?

פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי פלתי » ג' ספטמבר 17, 2013 11:39 pm

אולי דמצות עשה לחומרא

הוצאת-אמת
הודעות: 144
הצטרף: ד' ינואר 23, 2013 10:29 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי הוצאת-אמת » ג' ספטמבר 17, 2013 11:59 pm

ומה דעתכם על דחיובא דמעת לעת

דניאל
הודעות: 942
הצטרף: ה' אפריל 11, 2013 10:14 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי דניאל » ד' ספטמבר 18, 2013 12:18 am

הוצאת-אמת כתב:ומה דעתכם על דחיובא דמעת לעת

מה הקשר?

הוצאת-אמת
הודעות: 144
הצטרף: ד' ינואר 23, 2013 10:29 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי הוצאת-אמת » ד' ספטמבר 18, 2013 12:38 am

שמצות סוכה היא חיוב כל המעת לעת ולכן המדקדקים יזהרו לישון בסוכה

שי אבי דוד
הודעות: 832
הצטרף: ב' ספטמבר 26, 2011 3:48 pm

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי שי אבי דוד » ד' ספטמבר 18, 2013 12:42 am

מה כל כך 'איו"ם' לומר הפטרה? ולמה 'צדע"ל'?
קבצים מצורפים
DSCN0934 - עותק.JPG
DSCN0934 - עותק.JPG (102.11 KiB) נצפה 7233 פעמים

מרחביה
הודעות: 807
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי מרחביה » ד' ספטמבר 18, 2013 1:59 am

איני יודע אם זהו דפוס או כ"י, אבל אולי י"ל רמע"ל, ויהיה פתרונו רמי עליה.
גם הבאת כמה מילים מההמשך, אם ישנו, עשויה להאיר את הענין.

הוצאת-אמת
הודעות: 144
הצטרף: ד' ינואר 23, 2013 10:29 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי הוצאת-אמת » ד' ספטמבר 18, 2013 2:54 am

מרחביה כתב:איני יודע אם זהו דפוס או כ"י, אבל אולי י"ל רמע"ל, ויהיה פתרונו רמי עליה.
גם הבאת כמה מילים מההמשך, אם ישנו, עשויה להאיר את הענין.


זה דפוס, אין כתב יד

והנה לבקשתך העתקת רוב הענין

[א] הג"ה ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה, שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות, יש אומרים משום צנה דיש צער לישן במקומות הקרים כו'. הנה יפלא לכאורה מה שפסק רבינו הרמ"א כהמרדכי להקל בשינה בסוכה שהוא חמיר יותר מאכילה, שגם שינת עראי חייב בסוכה, כדלעיל (בסעיף הלז) במחבר בזה - (ועיין בדברינו בשו"ת מנחת אלעזר חלק ב' (סימן מו)). וכן נראה מפשטות המשנה (ריש פרק ב דסוכה, מ"א) הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, (ועיין שם ברש"י (כ, ב ד"ה הישן)) דשינה בסוכה אינה רק מצוה רק חובה. ואם כן למה פסק להקל בזה כדעת המרדכי כנזכר לעיל. ואין לומר כיון דמכל מקום מצטער הוא מחמת הצינה, וקיימא לן (סוכה כה, ב) מצטער פטור מן הסוכה, אם כן גם אם הוא חובה והרי זה מצטער ופטור. זה אינו, דאם כן לא היה שייך לומר דהמדקדקים במצות מחמירים לישן, דהרי אסור להחמיר לכאורה כיון שהוא מצטער ופטור דהוי הדיוט, וכמו שכתב בלבושי שרד בזה (על המגן אברהם, סק"ז).

אלא ודאי בעל כרחך דגם בסברת רבינו הרמ"א הוא אין ולאו ורפיא בידיה, ולא ברור ליה מדינא דהוי מצטער גמור דפטור מן הסוכה, על כן כתב שהמדקדקים במצות יזהרו לישן. רק למד זכות על מנהג העם והיינו העמי הארץ העניים, שאין להם סוכות בנויות כראוי, ובפרט שאין להם כרים וכסתות ויש צינה, וכמו שכתב המגן אברהם בזה (סק"ז), עיין שם. וזה מובן דבעת הצינה בלילה וכשאין להם כרים וכסתות, וסוכה עבידא רק במחצלות או וילונות, והרוח מנשב דהוא כמעט סכנתא לישן שם, ואז הוי ברור וממש פטור לגמרי מן השינה. מה שאין כן כשיש לו כרים וכסתות לא ברירא ליה להרמ"א כנזכר לעיל, על כן כתב דהמדקדקים יחמירו, כיון דהוא חיובא בספיקא דאורייתא דחיובא דמע"ל.

וגם נראה גם כן מזה שלא ברירא ליה טעמא דהמרדכי לפטור לגמרי משינה מטעם צינה (במדינתנו), דהא כתב בזה: ולי נראה (היינו הטעם שאין ישנים ההמון בסוכה זולת המדקדקים במצות כנזכר לעיל), משום דמצות סוכה איש וביתו איש ואשתו, כדרך שהוא דר כל השנה, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו שאין לו סוכה מיוחדת פטור, וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה אם אפשר לו להיות סוכה מיוחדת, עד כאן לשון הרמ"א ז"ל. משמע דלא מיחוור ליה מה שכתב בתחלה טעם שהתירו להם ההמון משינה בסוכה משום צנה, רק כתב טעם אחר כנזכר לעיל, שיש לומר משום דצינה לאו בכל עת הוא, על כן למה ישנו על כל פנים בשעה שהעת הוא אינו לא קר ולא חם, דאז בודאי אינו בכלל מצטער עוד, ולמה יפטרו את עצמם בכל עת מהשינה, על כן כתב טעם אחר משום איש וביתו, דזהו נוהג בכל עת, וכשאין לו סוכה מיוחדת, לזה מקילין להם לפטור כנזכר.

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי הכהן » ד' ספטמבר 18, 2013 4:00 am

צדע"ל - צדקתה עומדת לעד

פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: עזרה פיענוח ר"ת

הודעהעל ידי פלתי » ד' ספטמבר 18, 2013 9:58 am

לפי הצעתך שהכוונה למעת לעת, אם כן היה צ"ל דחיובא מע"ל. ומהו שהוסיף את האות ד'?
אבל לפי הצעתי, פשט הדברים הוא כך: דכיון שהוא ספיקא דאורייתא אזלינן לחומרא. (ואפילו לשיטת הרמב"ם וסיעתו דספיקא דאורייתא אינו אלא מדרבנן, מ"מ הכא גם הרמב"ם מודה) דחיובא דמצות עשה לחומרא. (כמו שכתבו החוו"ד ועוד אחרונים בדעת הרמב"ם).
קבצים מצורפים
1.jpg
1.jpg (89.68 KiB) נצפה 7277 פעמים

דוד4
הודעות: 53
הצטרף: א' מרץ 03, 2013 10:56 am

פענוח ר"ת

הודעהעל ידי דוד4 » ב' פברואר 03, 2014 11:59 am

שמא יבוא אחד מחו"ר הפורום לעזרתי בפענוח הר"ת - והמש"י וינב"א.

והמש"י - והמשכיל/והמשכילים יבין/נו.

אבל מהו - וינב"א.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי איש רגיל » ב' פברואר 03, 2014 12:09 pm

וימצא נחת ב...? א...?

בן יצחק
הודעות: 86
הצטרף: ג' פברואר 19, 2013 1:03 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי בן יצחק » ב' פברואר 03, 2014 12:44 pm

והמשכיל יבין וילך נכון בדרך אמת

אקספרס
הודעות: 49
הצטרף: ד' נובמבר 27, 2013 1:46 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי אקספרס » ב' פברואר 03, 2014 6:27 pm

אולי: וינחוהו בדרך אמת

דוד4
הודעות: 53
הצטרף: א' מרץ 03, 2013 10:56 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי דוד4 » ב' פברואר 03, 2014 6:52 pm

בן יצחק כתב:והמשכיל יבין וילך נכון בדרך אמת

יש לו חבר?
דווקא נשמע מאד טוב.

מאיר בן אבי
הודעות: 67
הצטרף: א' אפריל 15, 2012 12:37 pm

מה הן ראשי תיבות בה"ת ? בכתבי הגר"א?

הודעהעל ידי מאיר בן אבי » ג' מאי 27, 2014 11:32 am

באדרת אליהו בראשית א (טז)

ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים. חמה ולבנה הם ב' עינים, שהן עיקר המאורות שמאירין לאדם שרואה בם כמ"ש : 'ועינינו מאירות כשמש וכירח', וכמ"ש בה"ת, אע"ג דסדר יצירתם אינו כן כמ"ש בספר יצירה.


מה הם ראשי התיבות בה"ת?

תורה תמימה
הודעות: 226
הצטרף: ה' דצמבר 16, 2010 10:46 am

Re: מה הן ראשי תיבות בה"ת ? בכתבי הגר"א?

הודעהעל ידי תורה תמימה » ג' מאי 27, 2014 12:01 pm

מאיר בן אבי כתב:באדרת אליהו בראשית א (טז)

ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים. חמה ולבנה הם ב' עינים, שהן עיקר המאורות שמאירין לאדם שרואה בם כמ"ש : 'ועינינו מאירות כשמש וכירח', וכמ"ש בה"ת, אע"ג דסדר יצירתם אינו כן כמ"ש בספר יצירה.


מה הם ראשי התיבות בה"ת?

אולי בעלי התוספות אבל לא מצאתי מלבד בדברי הרוקח ועוד ספרים אך לא בשם בעלי התוס'

איש חזון
הודעות: 58
הצטרף: ו' יולי 25, 2014 6:18 pm

ראשי תיבות

הודעהעל ידי איש חזון » א' אוגוסט 24, 2014 2:47 pm

ראיתי באמרי משה שכתב ראשי תיבות בעמודה השמאלית 3 שורות מלמעלה ראשי תיבות רשכ"י מה פירוש ראשי התיבות
קבצים מצורפים
אמרי משה.PDF
(206.15 KiB) הורד 222 פעמים

צולניק
הודעות: 1049
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: ראשי תיבות

הודעהעל ידי צולניק » א' אוגוסט 24, 2014 2:48 pm

רבן של כל ישראל

הנאמן בפקדונו
הודעות: 375
הצטרף: ב' ינואר 02, 2012 11:39 am

פתיחת ר"ת - האב"א

הודעהעל ידי הנאמן בפקדונו » ו' ינואר 30, 2015 10:25 am

בספר חיי אברהם לרבי אברהם כלפון זצ"ל

מה הר"ת אב"א, לא הצלחתי למצוא המקור
חיי אברהם.PNG
חיי אברהם.PNG (43.77 KiB) נצפה 7259 פעמים

תוכן
הודעות: 5250
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: פתיחת ר"ת - האב"א

הודעהעל ידי תוכן » ו' ינואר 30, 2015 10:42 am

מדרש אור השכל לר' אברהם בר אשר ויניציאה שכ"ז.

הנאמן בפקדונו
הודעות: 375
הצטרף: ב' ינואר 02, 2012 11:39 am

Re: פתיחת ר"ת - האב"א

הודעהעל ידי הנאמן בפקדונו » ו' ינואר 30, 2015 10:47 am

ישר כחך

עזרת לי מאד

ברי היזיקא
הודעות: 207
הצטרף: ד' נובמבר 20, 2013 2:30 pm

פענוח ראשי תיבות: בהע"א ???

הודעהעל ידי ברי היזיקא » ב' מאי 25, 2015 10:33 am

בהגהות הגר"א על המכילתא פרשת בא [במלבי"ם פסקא קג] כתב: שמותר. כ"מ בהע"א - מה הן ראשי התיבות בהע"א?

עיניו כיונים
הודעות: 239
הצטרף: א' ינואר 04, 2015 11:32 am

Re: פענוח ראשי תיבות: בהע"א ???

הודעהעל ידי עיניו כיונים » ב' מאי 25, 2015 10:51 am

אולי הערת מעתיק/מסדר: כן מצאתי בהעתק אחר.

אלי כהן
הודעות: 1121
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: פענוח ראשי תיבות: בהע"א ???

הודעהעל ידי אלי כהן » ב' מאי 25, 2015 12:44 pm

עיניו כיונים כתב:כן מצאתי בהעתק אחר.

כך משמע גם ממש"כ המגיה בספרו של הגר"א יהל אור על הזוה"ק סוף פרשת לך לך (לדף צ ע"א רד"ה בסתרי תורה).
וכך משמע גם ממש"כ בשו"ת ויקרא אברהם [אדאדי] חאה"ע סי' ג ד"ה איברא דאני.

שבט מוסר
הודעות: 141
הצטרף: ב' פברואר 09, 2015 10:08 pm

עזרה בפענוח ר"ת

הודעהעל ידי שבט מוסר » ו' יולי 03, 2015 11:46 am

מישהו יכול לסייע לי בפענוח הר"ת הנ"ל?
בספר מגלה צפונות (פרשת צו) להגה"ק בעל שבט מוסר זי"ע

פענוח ר''ת.png
פענוח ר''ת.png (14.99 KiB) נצפה 6369 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9696
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יולי 03, 2015 11:59 am

ע"ע = עיין עליהם.
ולד"נ = ככה"נ ולדברינו/ולדרכינו ניחא. [אולי ולדרכם].

יעקובי
הודעות: 1036
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי יעקובי » ו' יולי 03, 2015 1:02 pm

מה שנכון נכון כתב:ולד"נ = ככה"נ ולדברינו/ולדרכינו ניחא. [אולי ולדרכם].

יורשה להעיר, דעדיין הכותב באמצע הרצאת קושיותיו.

ואילו נכתב ולנ"ד, היינו פותרים = ועדיין לא נחה דעתנו. (ושמא איכא ט"ס?)

מה שנכון נכון
הודעות: 9696
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יולי 03, 2015 1:32 pm

יעקובי כתב:
מה שנכון נכון כתב:ולד"נ = ככה"נ ולדברינו/ולדרכינו ניחא. [אולי ולדרכם].

יורשה להעיר, דעדיין הכותב באמצע הרצאת קושיותיו.

ואילו נכתב ולנ"ד, היינו פותרים = ועדיין לא נחה דעתנו. (ושמא איכא ט"ס?)

א"א לפתור לא נחה דעתנו וכדומה, כי הוא ממשיך לבאר עפ"ד חז"ל בהוריות דקאי הפסוק על משה ואהרן.

ושיעור דבריו: הקשה מי לא ידע דשבת אחים יחד הוא טוב, ואמנם קושיא זו ניחא עפ"ד חז"ל בהוריות שמדובר על ענין מיוחד במשה ואהרן, אבל עדיין קשה מאי על פי מדותיו ומאי כי. וע"פ דברי המגלה צפונות ניחא הכל, והכל נמשך כהרחבת ביאור לדברי חז"ל בהוריות.

ובאמת יותר נראה שצריך לפתור ולדרכם כמ"ש לעיל במוסגר.

שבט מוסר
הודעות: 141
הצטרף: ב' פברואר 09, 2015 10:08 pm

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי שבט מוסר » ו' יולי 03, 2015 1:37 pm

ייש"כ לפותרים

יעקובי
הודעות: 1036
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי יעקובי » ו' יולי 03, 2015 1:52 pm

מה שנכון נכון כתב: אבל עדיין קשה מאי על פי מדותיו ומאי כי...

לענ"ד אינו מיושב בלשונו "ותו מאי על פי"... שהרי לע"ע אזדא לה קושיא קמייתא (ואע"פ שבעתיד יחזור ליישב הכל באופן מחודש ע"פ דרכו, מ"מ השתא אין עוד קושיא). וא"כ לפי זה לענ"ד לא מתקשר ההמשך "ותו מאי על פי", דעתה אינה אלא הקושיא היחידה, והכי הו"ל "ואכתי קשיא מאי על פי...", ואח"כ לחזור וליישב הכל בדרכו.

מה שנכון נכון
הודעות: 9696
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יולי 03, 2015 2:02 pm

עשיתי כעת חיפוש במגלה צפונות על "ניחא ותו". וזה אשר מצאתי מדברי המגיה בראשית דף פ ע"א.
מגלה.GIF
מגלה.GIF (46.34 KiB) נצפה 6299 פעמים


כמדומני שגם שם היה מתאים יותר 'ולדרכם'.

מה שנכון נכון
הודעות: 9696
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יולי 03, 2015 2:11 pm

ונמצא כזאת גם בספר מזבח אליהו למהר"א הכהן דף קלד ע"ד בדברי המגיה.
מזבח.GIF
מזבח.GIF (13.04 KiB) נצפה 6291 פעמים


יע"ן = יעלה נכון.

אך שוב לדרכנו ולא לדרכם, אף שמפרש לפי דרשתם.

יעקובי
הודעות: 1036
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: פענוח ר"ת

הודעהעל ידי יעקובי » ו' יולי 03, 2015 2:17 pm

ייש"כ על המציאה.

ובאמת כמו שתמה מר, הרי שם עדיין לא נתבאר בדבריו שום דבר, רק לקמן, וא"כ מהו 'ולדרכנו' ניחא?

אולם לענ"ד מתברר שסגנון המגיה הזה (שהוא הכותב בשני המקומות) להציג קושיא, ואח"כ להזכיר מימרא מחז"ל, בה עתיד להשתמש בהמשך ע"מ ליישב ביתר שאת הקושיא הראשונה, ועוד קושיות שלאחריה.

ונמצא שרצונו לומר "ולדרכנו להלן ניחא".

ושו"ר מה שהוסיף ממזבח אליהו. והיינו הך. (סיגנון איזמיראי?)

בברכה המשולשת
הודעות: 12019
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

ראשי תיבות בש"ך חו"מ סימן קנז ס"ק ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' אוקטובר 21, 2015 11:37 am

ספק א"א דף פ"ח ע"ב
איזה ספר זה א"א?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 161 אורחים