מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

עריכת כתבי החזון איש

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי מבקש דעת » ה' מאי 29, 2014 9:20 pm

ידוע שספרי החזו"א לא נערכו ע"י מרן החזו"א עצמו וכפי שכותב החזו"א במכתב (חזו"א זרעים ליקוטים סי' יא) "יקרתם הגיעני, הדברים הנדפסים אינם עוברים על ידי בשעת הדפסתם, רק המלקט מסדרם ומצרפם".

ספרי החזו"א נדפסו לאורך 45 שנה כשהראשון י"ל בוילנא שנת תרע"א והאחרון בבני ברק שנת תשי"ד, לאחר פטירתו סודרו מחדש כתבי החזו"א ונדפסו כפי שהם מצויים היום בששה כרכים (חו"מ (רובו נסדר בחיי החזו"א), או"ח מועד, אבהע"ז נשים, זרעים ויורה דעה, כמו"כ נדפס חזו"א על הרמב"ם).
לאורך השנים החזו"א הוסיף תיקונים והוספות גם בספריו שכבר יצאו לאור, ובמהדורות הבאות נדפסו הדברים עם התיקונים וההוספות, כמו"כ נוספו בהם מכתבים שכתב החזו"א.

ביד הלומד מצויים ספרי החזו"א כיחידה אחת כשאין אפשרות בידו לדעת מה מוקדם ומה מאוחר ואלו דברים הם הגהות ותיקונים שנוספו במהדורות מאוחרות, וכמובן שאין הקדמה שמפרטת את דרך עריכת ספר החזו"א.

הלומד בספרי החזו"א נתקל במקומות רבים בשאלות הנובעות מדבר זה ואציין שתי דוגמאות מני רבות:
א. חזו"א או"ח מועד סימן נח על מלאכת לש – בסימן זה יש הוספות רבות וכן חזרה ממש"כ בענין גיבול על יד על יד, לפי ידיעתי סימן זה נדפס לראשונה בחזו"א על שבת שנת תש"ח וכבר במהדורה זו מופיעים כל הדברים בסוגריים המרובעות, מה פשר הדבר האם החזו"א כתב את הסימן וקודם ההדפסה הוסיף את הדברים הנ"ל.
כמו"כ בסימן זה חשוב במיוחד לדעת מה נכתב קודם החזרה מדבריו בענין לישה על יד על יד ומה לאחר מכן, וכן בעוד כמה ענינים מכיון שהרבה מהדברים בסימן זה תלויים זב"ז, ואכמ"ל.
ב. מכתבי החזו"א על עניני החשמל (נדפסו בהשמטות לאו"ח סימן קנו) ידוע שהם תשובה למכתבי הגרשז"א וכפי שנדפסו במנחת שלמה (המו"מ במלואו נדפס במהדורה החדשה של מנח"ש), כשיודעים על מה נסובו דברי החזו"א וכתשובה למה נכתבו הדברים מבינים את דברי החזו"א בצורה יותר ברורה ומדוייקת.
כמו"כ ישנם מקומות רבים שהידיעה אלו מהדברים נכתבו כהמשך אחד חשובה ביותר להבנת דברי החזו"א.
[כמובן שאפשר להאריך בדוגמאות רבות, אך היה נראה שלא זה המקום לפתוח דיונים מעמיקים בהבנת החזו"א בעומק הסוגיות, וחושבני שהרבה מהמעיינים בספרי החזו"א נתקלים בשאלות אלו ואין צורך להאריך בדוגמאות].

הדברים שיש לבררם לפענ"ד הם:
א. האם הסימנים הם ליקוט מכמה מקומות שכתב החזו"א או שנכתבו ברצף והם המשך אחד, וכנ"ל בס"ק.
ב. האם כל הדברים שנוספו במהדורות מאוחרות הם בסוגריים מרובעות, או שיש גם קטעים שלמים שהם ממהדורה מאוחרת שלא סומנו בסוגריים, ורק דברים שנוספו בתוך הסעיפים הקודמים סומן בסוגריים.
ג. האם הוצאת ספרי החזו"א הם כסדר כתיבתם, או שחלק ממה שיצא לאור בשנים מאוחרות נכתבו בזמנים קדומים יותר.
ד. בדברים שנדפסו ממכתבים מופיעים רק תשובות החזו"א, פעמים כשנדע את השאלה ואת הנידון נוכל להבין יותר את כונת החזו"א בתשובותיו.
ה. סדר כתיבת הדברים חשוב ביותר במקומות שיש בהם סתירה בדברי חזו"א כדי לדעת מהי סוף דעתו של מרן החזו"א.
ו. האם החזו"א עבר על הספרים קודם הוצאתם לאור, או שכל ענין העריכה וההוצאה לאור לא יצא מתח"י החזו"א.

יש להדגיש שבירור הדברים אינו מטעמי מחקר בעלמא, אלא הם דברים שידיעתם נחוצה לענ"ד להרבה מהלומדים והמעיינים בספרי החזו"א.

אשמח אם יש מי שיוכל להוסיף ידיעות בענינים הנ"ל.נ.ב.
א. בסוף ספר האיש וחזונו של הרב קלמן כהנא נדפסה סקירה ביבליוגרפית על סדר הופעתם של ספרי החזו"א.
ב. בקובץ המעין תמוז תש"ע עמוד 79 יש מכתב של הרב שמריהו גריינמן שמסביר קצת את השיקולים בסידור כתבי החזו"א.

ישבב הסופר
הודעות: 2736
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ה' מאי 29, 2014 10:19 pm

הראה לי ת"ח אחד מקום בו החזו"א דן בדברי עצמו במקו"א וכותב בערך כלשון הזה "ונראה דכוונת הספר כו' " והכוונה לדבריו הוא.
מעניין אם זה ניסוח של העורך, או אולי כך התייחס החזו"א לדבריו שנכתבו בתקופה אחרת? סתם, נראה שזה יכול להיות קשור לנושא המעניין של אשכול זה.

הוה אמינא
הודעות: 1032
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי הוה אמינא » ו' מאי 30, 2014 12:10 am

עורך הספר אחרי פטירת החזו"א ששיקול דעתו קבע את סדר הס"ק ביודעו גודל האחריות של הסידור מה מוקדם ומה מאוחר - הוא הגאון רבי דוב לנדו שהיה מצעירי התלמידים וכבר אז הוכר משכמו ומעלה.

החזו"א עצמו במכתבים רגיל לענות על שאלות עמש"כ בספרו "כתוב בספר... כוונת הספר..." וכיוצ"ב. וזה נפוץ מאוד למי שרגיל במכתביו

ישבב הסופר
הודעות: 2736
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ו' מאי 30, 2014 12:35 am

אכן רגיל שהוא מכנה דבריו "הספר' . אבל הוא דן בדברי עצמו ואומר מה 'נראה ככוונת הספר' , כמו שרגילים לכתוב כשדנים בדברי ספר אחר. זה כבר שונה

נצחנות בעלמא?
הודעות: 78
הצטרף: ו' מרץ 14, 2014 12:23 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי נצחנות בעלמא? » ו' מאי 30, 2014 2:08 am

ישבב, החזו"א כסדר היה מעיין בספריו כפי שמעיין בספרי מחבר אחר, ויש התבטאויות מענינות מפיו ע"ז (כמו שפ"א לא השיג כוונתו עצמו ועוד כהנה).
הגרד"ל אכן סייע רבות ושמעתי שנתייעצו עמו על הרבה דברים ועד היום הוא כן, אך דעתו לא היתה מכרעת ולמעשה המסדר היה הגרש"ג, וכן כל חבר התלמידים כמו הגרח"ג והגרח"ק וגם הגרי"ב העירו ושיפרו.

שמועה שמעתי שיש קונטרס בן מאות עמודים שכתב הגר"ש גריינימן לתארך כל סימן וכל הוספה ולבאר כל ס"ק האיך סודר, ואיני יודע אם בכונת משפחתו להוציאו אי פעם.

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ו' מאי 30, 2014 11:59 am

וידוע שמצאו איזה כתבים של החזו"א ולא ידעו להיכן לשייך אותם ובחלום נתגלה החזו"א לר' שמואל גריינימן שסידר וביאר לו

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי מבקש דעת » ו' מאי 30, 2014 12:29 pm

מצ"ב המכתב של הר"ש גריינמן שבו הוא מפרט קצת על עריכת החזו"א על יו"ד
קבצים מצורפים
shaalvim.co.il uploads files 12.pdf
(546.78 KiB) הורד 391 פעמים

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ו' מאי 30, 2014 2:24 pm

ואגב סידור הדברים, היה ראוי שתהיה ההדרה לספרי הגאון הנ"ל, שלעוצם גאונותו, ידיעתו ועמלו בתורה וחשבון היטב עד דק של כל הסוגיה וסברותיה, דבריו נקנים ביגיעה רבה למי שלא זכה כמותו. ומפני שהוא ספר שגם פוסקים כמותו, ממילא ההדרה נכונה תחסוך גם טעויות בהלכה!
[כמדומה שיותר מתאים לצוות ת"ח, בקיאים ומבינים, ולת"ח אחד היא משימה גדולה מדי]

גם זו לטובה
הודעות: 2338
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ו' מאי 30, 2014 6:31 pm

גאולה בקרוב כתב:ואגב סידור הדברים, היה ראוי שתהיה ההדרה לספרי הגאון הנ"ל, שלעוצם גאונותו, ידיעתו ועמלו בתורה וחשבון היטב עד דק של כל הסוגיה וסברותיה, דבריו נקנים ביגיעה רבה למי שלא זכה כמותו. ומפני שהוא ספר שגם פוסקים כמותו, ממילא ההדרה נכונה תחסוך גם טעויות בהלכה!
[כמדומה שיותר מתאים לצוות ת"ח, בקיאים ומבינים, ולת"ח אחד היא משימה גדולה מדי]יש ספר פשר חזון

אלף אלפים
הודעות: 142
הצטרף: ג' מרץ 18, 2014 7:46 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי אלף אלפים » ש' מאי 31, 2014 9:49 pm

ערבי פסחים כתב:וידוע שמצאו איזה כתבים של החזו"א ולא ידעו להיכן לשייך אותם ובחלום נתגלה החזו"א לר' שמואל גריינימן שסידר וביאר לו

לא בשמים היא

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי מבקש דעת » ב' יוני 02, 2014 8:13 pm

נצחנות בעלמא? כתב:שמועה שמעתי שיש קונטרס בן מאות עמודים שכתב הגר"ש גריינימן לתארך כל סימן וכל הוספה ולבאר כל ס"ק האיך סודר, ואיני יודע אם בכונת משפחתו להוציאו אי פעם.


האם זה מבוסס או רק שמועה בעלמא.

יורה_דעות
הודעות: 432
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 5:41 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי יורה_דעות » ה' יוני 05, 2014 3:04 pm

יש קונטרס
ובאמת יש בו כמה אנקדוטות על איך חובר סימן זה וסעיף זה
אבל אין בו כ"כ הרבה חדושים
קצת יותר ממאה עמודים וחלק גדול ציטוטים של קטעים מענינים מתוך החזו"א

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי מבקש דעת » ה' יוני 05, 2014 9:26 pm

יורה_דעות כתב:יש קונטרס
ובאמת יש בו כמה אנקדוטות על איך חובר סימן זה וסעיף זה
אבל אין בו כ"כ הרבה חדושים
קצת יותר ממאה עמודים וחלק גדול ציטוטים של קטעים מענינים מתוך החזו"א


האם יש אפשרות להשיג את הקונטרס הנ"ל

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי מבקש דעת » ג' יוני 10, 2014 8:40 pm

נקודה נוספת בסדר הוצאת ספרי החזו"א (ע"פ הסקירה הביבליוגרפית שנדפסה בסו"ס האיש וחזונו להר"ק כהנא).

הספר הראשון של החזו"א (או"ח, קדשים ונדה) יצא לאור בוילנא בשנת תרע"א ובשנים בהן היה גר בחו"ל יצאו לאור עוד שלושה מספרי החזו"א (קונטרס המוקצה תרפ"ג, עירובין תרפ"ט ואבן העזר תרצ"ב), לאחר עלייתו של החזו"א לארץ ישראל בשנת תרצ"ג יצאו עוד שלושה ספרים בוילנא (מקואות מכשירין תרצ"ה, כלים תרצ"ו ואהלות תרצ"ו) ובשנות שבתו של החזו"א בארץ ישראל יצאו לאור עוד 15 ספרים (חלקם קונטרסים קטנים כקונ' ח"י שעות וקונ' השיעורים).

נמצא שבמשך עשרים ושתיים שנה בשבתו בחו"ל (מאז הוצאת ספרו הראשון) יצאו לאור רק ארבעה מספריו, ולעומת זאת בכעשרים ואחת שנות מגוריו בארץ ישראל יצאו לאור 15 ספרים (ועוד שלושה מספריו נדפסו בוילנא כשהחזו"א כבר היה בא"י).

האם החזו"א הוציא לאור מיד את כתביו או שגם כתביו שהוציא לאור בא"י נכתבו עוד כשהיה בחו"ל, כמובן שיש בזה נ"מ גדולה האם נוכל לדעת מהי משנה אחרונה בדעת החזו"א לפי סדר הוצאת הכתבים לאור.

האם אחת הסיבות שבא"י הוציא לאור כמעט בכל שנה היא מחמת שהתפרנס ממכירת הספרים (כמו שהביאו בכמה מקומות שלא רצה ליהנות ומהצדקה והתפרנס רק ממכירת ספריו) בשונה מחו"ל שהתפרנס מהחנות של אשתו.

הוה אמינא
הודעות: 1032
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי הוה אמינא » ד' יוני 11, 2014 1:08 am

לגבי השאילתה האחרונה, ליבי אומר לי שזו לא הסיבה.
הציבור היה כ"כ קטן, והרמה של החזו"א כ"כ גבוהה שגם מתוך הלומדים והמעיינים לא היו רבים יכולים לרדת לעומקו. רק דור שלם אחריו התרחבה שיטת לימוד בסגנונו ע"י ממשיכיו התלמידים ותלמידי תלמידיהם.
כך שאני מאמין שהספר לא ממש היה ריווחי, מתפרנס ממכירת ספרים, נראה לי סיפור כיסוי לחוסר פרנסה, או ככיסוי לתלונות הרבנית...

החזו"א כתב ללא הפוגות, וההו"ל וסדריה קשורים יותר לגיסו רבי שמואל גרינמן.
תברר את טרדותיו במהלך השנים, או לחילופין את קרבתו למקומות דפוס,

יורה_דעות
הודעות: 432
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 5:41 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי יורה_דעות » ה' יוני 12, 2014 5:04 pm

חלק מהספרים שיצאו לאור בארץ נכתבו כבר בחו"ל, בארץ היה יותר פנאי ואמצעים לערוך את הכתבים הישנים להדפסה

עושה חדשות
הודעות: 8111
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' אוגוסט 03, 2019 9:20 pm

מבקש דעת כתב:
יורה_דעות כתב:יש קונטרס
ובאמת יש בו כמה אנקדוטות על איך חובר סימן זה וסעיף זה
אבל אין בו כ"כ הרבה חדושים
קצת יותר ממאה עמודים וחלק גדול ציטוטים של קטעים מענינים מתוך החזו"א


האם יש אפשרות להשיג את הקונטרס הנ"ל

גא"מ.

תוכן
הודעות: 4839
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי תוכן » ש' אוגוסט 03, 2019 9:49 pm

אני מתרשם שסידור החזו"א מחדש נעשה בשיטת העתק הדבק. זאת אומרת, הדברים לא נכתבו מחדש, אלא לכל היותר חתכו פה והדביקו שם. האם מישהו יכול לאשר או להכחיש?

קו ירוק
הודעות: 3972
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי קו ירוק » ש' אוגוסט 03, 2019 10:10 pm

ברור שאף אחד לא שינה את לשונו.

לב האבן
הודעות: 283
הצטרף: ג' אוקטובר 29, 2013 3:03 am

Re: עריכת כתבי החזון איש

הודעהעל ידי לב האבן » ג' אוגוסט 06, 2019 1:25 pm

דרך אגב, בכרכי החזו"א על סדר המסכתות מצאתי טעויות בפתיחת ר"ת ושינוים קטנים, לדוג' החזו"א כותב בכ"מ "עכו"מ" והם משנים לפי הענין ע"ז או עובד כוכבים וכיוצ"ב, (שזה כשלעצמה באמת אינה בעיא ומכ"מ למה לשנות, וגם שלא ימלט מטעויות), ובריש מס' ע"ז כתוב שם: ויל"ע בל' התו' דרוב אידיהן מן הקדישים הם... ולכאו' כוונתם שעושין קביעות יום חג לזכר איש אחד... והאיש ההוא אינו עובד ע"ז על דעתם... עכ"ל. וכמובן צ"ל וכ"ה בחזו"א אינו כו"מ.
עוד דוגמא, בשבועות דט"ו
ויל"ע בטעמא דאמרה לו נטמאתי דחייבין אכניסה דלכאורה נמצא על שלה אותיום היא טמאה כיון דהדם השתא בחוץ ודאי היה בבית החיצון מקדם אבל אמרה לו נטמאתי מנ"ל דהיה בשעת כניסה...ע"כ. ובחזו"א במקום היא טמאה: ה"ט, ור"ל הוא טמא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 43 אורחים