עמוד 1 מתוך 1

צוואת הנתיבות

פורסם: ש' ספטמבר 18, 2010 10:34 pm
על ידי מבקש חכמה
אשמח לקבל קישור לצוואת בעל נתיבות המשפט

תודה!

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: ש' ספטמבר 18, 2010 10:54 pm
על ידי יאיר

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: ש' ספטמבר 18, 2010 11:11 pm
על ידי מבקש חכמה
תודה רבה.

האם ניתן לברר מהיכן לקחו המלקטים הללו את הצוואה?

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: ש' ספטמבר 18, 2010 11:22 pm
על ידי יאיר
ראיתי בחלק מהתוצאות (לא כולן הובאו כאן)

שהצואה נכתבה בסוף ספרו "נחלת יעקב" על התורה אך לא מצאתיה שם. (לא חפשתי לעומק).

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: ש' ספטמבר 18, 2010 11:46 pm
על ידי איש_ספר
הצוואה נדפסה לראשונה בנחלת יעקב ברעסלויא תר"ט

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: א' ספטמבר 19, 2010 9:39 pm
על ידי שיבר
יצויין שבצוואתו של רבי יחיאל מאלכסנדר שמודפסת בסוף ספר ישמח ישראל ח"א לבנו, הורה לילדיו לקיים את כל הנאמר בצוואתו של ה'חוות דעת' מלבד מה שביקש שיצומו באיזה זמן.

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: א' ספטמבר 19, 2010 9:49 pm
על ידי איש_ספר
ומה עם מה שכתב שם בגנות האומרים שיש מצוה לשמוח וכו'?

Re: צוואת הנתיבות

פורסם: א' ספטמבר 19, 2010 10:39 pm
על ידי שיבר
נראה שכן. הוא מפרט בפרוטרוט איזה סעיפים בצוואה לא נוגעים לבניו, ועל השאר הוא מצווה בתוקף גדול לקיים. אם היתה לו התנגדות לחלק הזה וודאי היה מציין את זה.


[לשון החוות דעת בצוואתו: "אהוביי בניי, מה מאוד תרחיק עצמכם מהשמחה והשחוק, כי היאך ישמח האדם אשר בכל יום השכם וחטוא, ואם היה אדם חייב ראשו למלך ב"ו היאך היה שמח בפורים ובחג, ק"ו שחייב ראשו למלך מלכי המלכים הקב"ה, ולא תשמעו לאותם האומרים כי מהראוי להיות כל ימיו בשמחה, כי זהו הכל מעצת היצה"ר, ושחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה. ובכל עצב יהיה מותר, רק בעת עשיית איזה מצוה או לימוד תורה, יהיה בכוונה ובשמחת הלב, אמנם לא בשחוק, כי השחוק הוא מדה רעה מאוד"]