עמוד 1 מתוך 1

עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 2:16 pm
על ידי גם זו לטובה
מאת ד"ר חנן יצחקי

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 9:14 pm
על ידי מבקש חכמה
בעמ' 212 זכר לתוכנת אוצר החכמה...

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 10:20 pm
על ידי מיללער
גם זו לטובה כתב:מאת ד"ר חנן יצחקי


תודה רבה


בטבלת המקורות מס. 18 כותב שהגאון בעל שו"ת בית אפרים כתב את ה'שערי תשובה', מן הנכון לתקן שאת ה'שערי תשובה' כתב אחיו של הב"א הגאון רבי חיים מרדכי מרגליות אב"ד דובנא, ואחיו הב"א השלים את מלאכתה אף ערך אותה והיכנה לדפוס.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 10:37 pm
על ידי גם זו לטובה
כמה הערות

א' מחקתי

ב' אין כאן רק עניין מספרי, אלא בדר"כ את תשובתו של הנו"ב מעתיק באריכות ובסוף מציין בקצרה לשאר התשובות, כמד' שלאורך כל אבן העזר רואים את החשיבות של הנו"ב [הרבה יותר מהחת"ס] אולם ידיעה זו לא נקנית בחיפוש מהיר בפרויקט השו"ת...

ג' כמד' שאין בטבלה של מספר ההופעות באבן העזר, ספרים שהוזכרו בטבלה על יור"ד, לדוגמא כמה פעמים הופיעו הנו"ב והחת"ס באבן העזר?

ד' למה הנו"ב מופיע כ"כ הרבה פעמים? ע"כ בגלל חשיבותו א"כ אין שום סיבה להניח שהיה לו איזה כוונה בהבאת החת"ס [להכניסו לליטא..] אלא כמו שכתבת שמוצאו מהונגריה ותו לא מידי.

ה' השפעתו של הפ"ת- מחמת הנגישות של דבריו, נמצא שתשובת [ושיטות] שהובאו בדבריו נהפכו לידיעת ונחלת הכלל, וזהו עיקר השפעתו על הדורות שאחריו.

ו' אין לחפש כללים נוקשים- לפעמים כוונתו רק להביא השיטות לפעמים לפסוק ולגלות את דעתו, ואידך זיל גמור.

ז' יש לציין לשבח שכתיבתו של הפ"ת קולחת ומעניינת, אינו מאריך בפרטים זניחים וכו'

ח' כמד' שיש סימנים שלא כתב כמעט כלום, ולפעמים מאריך מאוד, לא מצאתי סיבה לחלוקה זו.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 10:50 pm
על ידי תוכן
דומה שהרב מטשבין אמר שיש יותר משקל לדעות המובאות בבאר היטב ובפתחי תשובה.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 11:27 pm
על ידי היא שיחתי
מיללער כתב:
גם זו לטובה כתב:מאת ד"ר חנן יצחקי


תודה רבה


בטבלת המקורות מס. 18 כותב שהגאון בעל שו"ת בית אפרים כתב את ה'שערי תשובה', מן הנכון לתקן שאת ה'שערי תשובה' כתב אחיו של הב"א הגאון רבי חיים מרדכי מרגליות אב"ד דובנא, ואחיו הב"א השלים את מלאכתה אף ערך אותה והיכנה לדפוס.


מה המקור שלך לזה?
בעבר הובאה כאן איזו שמועה מהגר"ש וואזנער בענין זה
במקום אחד כמדומה כותב על שער אפרים בלשון 'שכתבתי'

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 11:30 pm
על ידי היא שיחתי

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 11:31 pm
על ידי מה שנכון נכון

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 9:30 am
על ידי חנן יצחקי
אכן, בטבלת המקורות כך כתוב, אך בגוף העבודה מצוטט מתוך ההקדמה לפתחי תשובה:
'ואופן החיבור הזה ומעשיהו בקודש הוא כמעשה הספר שערי תשובה על או"ח שחיבר ש"ב הגאון מהר"ח מרדכי ז"ל אב"ד מדובנא (והשלימו אחיו הגאון המפורסם מהרא"ז מרגליות ז"ל)'. עיין עמ' 46-45.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 9:31 am
על ידי חנן יצחקי
בתגובה לתוכן. אכן הרב מטשעבין כתב כך, עיין בעמ' 2 הערה 11.

מדהים

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 9:51 am
על ידי עט סופר
נמחק

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 11:35 am
על ידי חנן יצחקי
האם קראת את כל העבודה? אם כן ודאי ראית את הזהירות, הכבוד וההערכה העצומה לפועלו של הפתחי תשובה, וודאי שאין שם ולא ברמז ביקורת ושפיטה על החיבור הגדול (ובטח לא מילים כמו עבודה רדודה וכיו"ב).
'פתחי תשובה לא התחייב לשום כללים אוניברסיטאיים, אך הוא עצמו מעיד בהקדמתו על רצונו לסדר את ספרי השו"ת, הקפיד מאוד בניסוחים, וכן רצה לעשות עבודה מאורגנת ומסודרת. אינני מבין מה רע בלנסות ולמצוא מהו ההגיון לפיו עבד פת"ש? האם היו לו כללים משלו? (ניסוחים מדוייקים ודאי היו). מדוע זה כ"כ גרוע? נכון שעבודה זו לא מתיימרת לפסוק הלכה אלא לברר את דרכו בסדר, בעריכה, בבחירת הספרים, וכיו"ב, ורק נוגעת מעט בפסיקתו ההלכתית (משום שגם הוא לא הרבה לפסוק בתוך הפת"ש אלא רק מדי פעם)
בברכה
חנן יצחקי

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 2:12 pm
על ידי איש_ספר
תודה על העבודה המעניינת ביותר!

בהקשר של הפ"ת, יש להזכיר את חלקו בהבאת פסקי החמודי דניאל לספרות ההלכה. ומהם פסקים שכל בית ישראל הולך לאורם, כמו מזוזה בבית שער שאין בו דע"ד, שהפך כמעט להלמ"ס.
שכן כתביו של החמודי נאבדו ונשרפו. בשנים האחרונות התברר שיש בספה"ל, שני כרכים גדולים של פסקי החמדוי דניאל שנעתקו מכל אריכות דבריו, בידי נכדו הרמ"מ קרקובסקי בעל עבודת המלך, והם עולים ונדפסים מידי פעם. אמנם לפני הפ"ת עמדו כמובן (שכן הוא קדם לרמ"מ) הכתבים עצמם.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 3:44 pm
על ידי עט סופר
נמחק

Re: מדהים

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 12:32 am
על ידי גם זו לטובה
עט סופר כתב:פשוט מדהים
מדהים איך אדם יכול לעשות דוקטורט עבודה כ"כ מקיפה בספר של פוסק הלכה בלי הבנה בסיסית מה פירוש פוסק הלכה, זה לא ילקוט ביאורים במתיבתא ובטח לא אינצ"ת וגם לא אוצר הפוסקים, הפתחי תושבה לא התחייב לשום כללים נאותים להגינות ושקיפות באוניברסיטה, זה בערך כמו לומר על המשנ"ב שזה עבודה רדודה שהוא מלקט מעט מאד פוסקים, למי שלא מבין לבד אי אפשר גם להסביר לו.


פשוט מדהים
מדהים איך אפשר לדבר בצורה כ"כ בוטה, בלא הבנה בסיסית מה מטרתו של הפתחי תשובה, ואולי אפילו בלא לעיין לפחות בהקדמתו.
עיקר מטרתו של המ"ב לכתוב ספר הלכה, אולם עיקר מטרת הפת"ש "ללקט" מספרי השותים, כמובן שהוא גם כותב את דעתו לפעמים אולם לא זו עיקר מטרת הספר.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 12:57 am
על ידי איש_ספר
גם אני בעניותי לא מבין מה הוציא את הרב עט סופר מכליו, כל ההתקפה הזו אין לה פשר, אין לה טעם ואין לה מקום.
והיה ראוי למוחקה בכלל אם לא שכבר הגיבו עליה.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 2:05 am
על ידי גם זו לטובה
מרגניתא שמצאתי בדוקטורט
חת"ס (יור"ד מה) "וסמוך לי"ט של פסח בא לפני שוחטי דמתא ואמרו איך שכבר יותר מכ"ד שוורים נטרפו ע"י סירכא הנ"ל ואין שום בשר בקהלה גדולה כזה ה' ישמרם ומה יעשו קהל גדול כזה בי"ט בלי שום בשר ובאמת יותר חששתי שיורגלו ליקח משחוטי חוץ במקומות שאין דעתי נוחה ליקח משם וירגילו לעשות כן אפי' שלא בשעת הדחק אמרתי לבחור הרע במיעוטו ונתתי רשות להבודקים אם ימצא מכאן ואילך עוד סירכא כנ"ל ישפכו הפרש בלי שום בדיקה אחר קוץ ומחט על הפרש ואחר השפיכה יבדקו בעור הכרס אם לא נתחב שום דבר אבל על הפרש לא יבדקו כי טוב יותר שלא יעיינו ויבדקו על הפרש ויעלימו עין מאשר יראה ויקילו. דוגמת מ"ש רמ"א גבי ושט במנהג עירו, והבודקי' הוצרכו לקבל עליהם חרם חמור שלא ללמוד להקל בפ"א ובמק"א כ"א סמוך לי"ט עד שיורווח בבשרא לבני עיר ומן אז יצאו מלפני שחטו תשעה עשר בהמות זאח"ז ולא היה שום סירכא ושום פקפוק ונדנוד כלל ואמרתי ברוך ה' אשר הרחיב לנו ולא הוצרכתי לכנוס לקולא הזאת אשר לבי מאוד נוקף עליו"

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 2:20 am
על ידי גם זו לטובה
א' מה שהביא מהא דכתב "וקרא וכו' כח דהיתרא", אינה ראיה כלל וז"ב
ב' ספר פת"ש לפנינו ואפשר לבדוק בכל דבריו האם נטייתו להקל.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 2:25 am
על ידי גם זו לטובה
עוד מרגניתא
הבאת דברי החת"ס בפת"ש ובספרי חכמי ליטא

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 8:57 am
על ידי בברכה המשולשת
כבר היה אשכול על החת"ס וחכמי ליטא, לא? מרנא האדר"ת בוודאי אחז שהחת"ס הוא עמוד ההוראה

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 2:47 pm
על ידי אלי_ש
עט סופר כתב:אני חייב להדגיש כי מבחינה מדעית עשית עבודה נפלאה מאד, ואני מכיר לך טובה מרובה על כך. הורדתי את הקובץ ואני יעשה בו שימוש רב, בעיקר לגבי איזה ספרים היו מצויים תח"י של הפת"ת לפחות לעיתים.

היית צריך להוסיף גם: "וכמקובל אצלנו (אנשים לא חולים, שאין להם את השם ד"ר, ברוך ה') אעשה בו שימוש מבלי להזכיר את שמך..."

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' ינואר 08, 2015 11:49 pm
על ידי מחולת המחנים
לאור דברי הרב עט סופר והדיון בקשר שבין עולם התורה ולהבדיל עולם המחקר, עולים במוחי משום מה דברי הירושלמי בשקלים (פ"ב ה"ה).
אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה, וכי עלתה על דעתו של דוד שיהא חי וקים לעולמים, אלא כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע אזכה שיהו דברי נאמרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 28, 2015 2:01 am
על ידי גם זו לטובה
גם זו לטובה כתב:עוד מרגניתא
הבאת דברי החת"ס בפת"ש ובספרי חכמי ליטא


האם מהרי"א והאחיעזר לא מרבים להביא את דברי החת"ס?
בעין יצחק חלק אבה"ע- מביא למעלה מחמישים תשובות של החת"ס.
בשו"ת אחיעזר מובא החת"ס למעלה מ100 פעמים.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' ינואר 28, 2015 10:15 am
על ידי איש_ספר
גם בספר עמודי שש (על הגרש"ש קלריץ, יש באוצר) נמסרו דברים בשבח הפ"ת מהחזו"א, ונוסף שם שהחזו"א אמר, שעכ"ז הוא משתדל לעיין במקור הדברים, עי"ש.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ו' אפריל 17, 2015 1:21 am
על ידי מחולת המחנים
בקובץ 'המאור' שי"ל בחודשי החורף העבר הובא מכתב של הרב דוב וייס (כמדומני) שכתב בשם הרב מטשעבין שבעל פתחי תשובה אינו רק מלקט אלא גם פוסק ומכריע, ודעה שהובאה בפתחי תשובה חשובה היא בפני עצמה, וכך גם מקובל אצל בעלי הפסק.

מה מקובל כלפי שאר ספרי הליקוטים דומים לפתחי תשובה בצורתם, וכדוגמת הדרכי תשובה, וראה עוד בקובץ 'ישורון' האחרון במאמרו של התייר הגדול רי"ח סופר על עיקרי הד"ט שאסף וליקט מדברי הפוסקים שאין להסתמך על דבריו כ"כ.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ש' אפריל 18, 2015 11:09 pm
על ידי טוב לי
אותי איבד כותב העבודה בהשוואה (המגוחכת\המטופשת) בין הקדמתו של הפ"ת להקדמה לאנציקלופדיה העברית....
מלבד הרעיון המוזר לכשעצמו (בלשון המעטה) להשוות בין השניים, המעיין יווכח שאכן אין שום קשר, וההשואות דלות וחסרות תוכן ממשי.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ו' אפריל 27, 2018 3:50 pm
על ידי מדבר
איש_ספר כתב:גם בספר עמודי שש (על הגרש"ש קלריץ, יש באוצר) נמסרו דברים בשבח הפ"ת מהחזו"א, ונוסף שם שהחזו"א אמר, שעכ"ז הוא משתדל לעיין במקור הדברים, עי"ש.

חיפשתי ולא מצאתי אודה לו אם אין זו טרחה לציין מקומו בספר

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ו' אפריל 27, 2018 4:43 pm
על ידי איש_ספר
מדבר כתב:
איש_ספר כתב:גם בספר עמודי שש (על הגרש"ש קלריץ, יש באוצר) נמסרו דברים בשבח הפ"ת מהחזו"א, ונוסף שם שהחזו"א אמר, שעכ"ז הוא משתדל לעיין במקור הדברים, עי"ש.

חיפשתי ולא מצאתי אודה לו אם אין זו טרחה לציין מקומו בספר

עמ' 217

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: א' אפריל 29, 2018 12:21 am
על ידי מדבר
יישר כוחו
הציטוט נמצא עם גרש בסוף לכן לא מצאתי מלמד שכדאי להוסיף לחיפוש השלמת מילה

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' מאי 02, 2018 7:20 pm
על ידי חיים שיש בהם
איש_ספר כתב:תודה על העבודה המעניינת ביותר!
בשנים האחרונות התברר שיש בספה"ל, שני כרכים גדולים של פסקי החמדוי דניאל שנעתקו מכל אריכות דבריו, בידי נכדו הרמ"מ קרקובסקי בעל עבודת המלך, והם עולים ונדפסים מידי פעם. אמנם לפני הפ"ת עמדו כמובן (שכן הוא קדם לרמ"מ) הכתבים עצמם.

אשמח ליותר פרטים בנושא כי נתקלתי בפסק די עמום של החמודי דניאל ואני מחפש הבהרות. יתכן ששם אמצא משהו
ייש"כ

נ.ב. לפני כמה שנים (תשע"ב) יצא ספר חמודי דניאל מכת"י על הל' נדה

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' מאי 02, 2018 7:47 pm
על ידי יהודה בן יעקב
על הלכות מזוזה נדפס בספר אוצר ספרי מזוזה
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?179809&pageid=P0009

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' דצמבר 05, 2018 5:26 pm
על ידי שמואל דוד
אחד שאל ממני מדוע הפתחי תשובה הביא הבאר היטב בכ״מ, האם לא היה לפניו הש״ך?

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ד' דצמבר 05, 2018 9:20 pm
על ידי עתניאל בן קנז
שמואל דוד כתב:אחד שאל ממני מדוע הפתחי תשובה הביא הבאר היטב בכ״מ, האם לא היה לפניו הש״ך?


הפת"ש הודפס בסמוך לבאר היטב .(בהרבה דפוסים ללא שאר הנו"כ), ולכן הפנה לבאה"ט.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 12:13 pm
על ידי ושא_נס
בס"ד

איני בטוח כי ההדפסה על הדף של ש"ע עם באר היטב ופתחי תשובה, היא הסיבה לכך שהרב פתחי תשובה ציין לבאר היטב ולא לש"ך.

יש לבדוק אם תכניתו של הרב פתחי תשובה קודם ההדפסה עצמה, עוד בשעת חיבור הספר, היתה להדפיסו עם באר היטב, ואם זה השליך על דרכי אופן חיבורו של ספרו פתחי תשובה עצמו. והעירוני שאכן כונתו של הרב פתחי תשובה היתה מתחילה להדפיס ספרו עם באר היטב, ושספרו יהיה כעין תשלום לספר באר היטב בהוספות מספרי השו"ת וכו'.

*
ישנן מהדורות רבות מאד של ש"ע עם באר היטב בלבד, בכרך קטון, ומהדורות אלו היו נוחות מאד לשימוש, הכל בכרך קטון, ושלא כהדפוסים הגדולים שהיו פחות נוחים לשימוש.
היו מרבני האחרונים (לפחות בחלקם) שהניחו כי החידושים המשמעותיים במג"א ובש"ך, הובאו בתמצית בבאר היטב, והסתפקו בבאר היטב עצמו בלא לבדוק הדברים בשרשם בכל עת, וממילא פעמים רבות הם מעירים ומשיגים על באר היטב בשעה שהדברים הם דברי מגן אברהם או ש"ך וכיו"ב.

איני יודע אם כנים הדברים אף ביחס לפתחי תשובה, אך יתכן ויש מקומות שהיה יותר נגיש לו באר היטב מאשר ש"ך או יתר המפרשים בש"ע הגדולים. ודוחק.

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 7:22 pm
על ידי שמואל דוד
יישר כח