דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכה

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
עדיאל ברויאר
הודעות: 2894
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ה' אפריל 30, 2015 9:57 am

תלמיד חכם סיפר לי על קושי שיש לו בדרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירוש התורה בניגוד לדברי חז"ל בעניינים הלכתיים, הצעתי לו להעלות כאן את הדברים, אולי למישהו יש פתרון. וכך הוא כותב:

על "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" פירש הראב"ע ש"מקץ" זה פירושו בתחילת השנה השביעית. וסמך זאת על האמור בפרשת הקהל (דברים לא, י-יג) שהיא "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות", ושם (פס' י) פירש שהכוונה היא לתחילת השנה. ומדבריו במקום אחר (שמות הפירוש הארוך כא, ב; וכן בתהילים קיט, צו) מתבארת ראיה נוספת לזה. בירמיה (לד, יד) נאמר: "מקץ שבע שנים תשַלְחו איש את אחיו העברי אשר יימכר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חפשי מעמך". הרי ש"מקץ שבע שנים" הוא במלאת שש, דהיינו בתחילת השנה השביעית. "כי לכל דבר יש לו שני קצוות, והנה פעם ימצא קץ שהוא תחלה, ופעם שהוא בסוף", עכ"ל. ומבואר שהבין ש"התחלה" אין פירושה התחלת המנין (דהיינו התחלת שבע השנים), אלא התחלת היחידה האחרונה של המנין (דהיינו התחלת השנה השביעית). וכך מתבאר בדבריו במקומות נוספים (במדבר יג, כה; דברים ט, יא; שם יד, כח).
וזה לכאורה סותר לקבלת חז"ל, שאמרו בספרי (פרשת ראה קיא): "מקץ שבע שנים, יכול מתחלת השנה או בסופה, הרי את דן, נאמר כאן קץ ונאמר להלן (בפרשת הקהל, דברים לא, י) קץ, מה קץ האמור להלן בסופה ולא בתחלתה אף קץ האמור כאן בסופה ולא בתחלתה", ע"כ. וכך אמרו בגמרא (ערכין כח ע"ב), ששביעית משמטת בסופה. והוא ע"פ מה שחז"ל "קיבלו וראו שהיה ההקהל בחג הסוכות של השנה השמינית, היא השנה שאחר השמיטה" (לשון הרמב"ן דברים טו, א, ע"פ משנה סוטה מא ע"א).
התומים (סי' סז סקכ"ו) הציע שכוונת ראב"ע כדברי הרא"ש (גיטין פ"ד סי' כ), ששמיטת הכספים מתחילה בתחילת השביעית ונגמרת בסופה (לאו ד"לא יגוש" חל כבר מתחילת השנה, ועשה ד"שמוט" חל רק בסופה). אבל הרא"ש להדיא חילק בין "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" שהוא בסוף השמיטה, לבין "לא יגוש וכו' כי קרא שמיטה" שהוא בתחילתה. והראב"ע פירש כאן את "מקץ" שלא כדברי חז"ל.
ולכאורה ראיית התומים: "כי ח"ו לומר שהיה בו שמץ מינות לחלוק אקבלת חז"ל", אינה טענה, שכן ר"א מפרש פשט ולא עוסק בהלכה (ומפורסמים דברי הרשב"ם ריש פרשת וישב על הפשטות המתחדשים בכל יום). והפאת השלחן (סי' כט בית ישראל סקצ"ו) כתב יותר מזה, שגם לפי חז"ל כך הוא פשטיה דקרא, שהרי בספרי התלבטו כיצד לפרש, ורק מחמת הגז"ש הכריעו שמקץ דהכא סוף הוא.
אלא שראב"ע עצמו בהקדמתו לפירוש הארוך ("שיטה אחרת", הדרך החמישית) כתב להדיא בזה"ל: "רק במצות וחוקים אסמוך על קדמונינו, וכפי דבריהם אתקן דקדוק לשוננו"; ומש"כ לפנ"כ (הדרך הרביעית) שאם דברי חז"ל מכחישים את שיקול הדעת "נאמר כי זאת החכמה ממנו נעלמת וכו' גם לא נאמין שהוא כמשמעו", אינו מתיישב בענייני הלכה. וצ"ע.

יאיר
הודעות: 9829
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי יאיר » ה' אפריל 30, 2015 10:02 am

עיין כאן באות ב' ובכוכבית למטה:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?6599&&page=4
והעתיקוהו עם ההערה ב''פנינים משלחן הגר"א'' וב''המאור הגדול'' (ליקוטים של חידושי הגר"א לתנ"ך ולש"ס).

"דא עקא"..שב'אדרת אליהו' להגר"א כותב בדיוק כמו האב"ע...
(וההסבר הוא כמובן שפשט לחוד ודרש לחוד וכמ"ש הגר"א במקום אחר).

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי אריסמנדי » ה' אפריל 30, 2015 11:14 am

אי אפשר לתרץ את ראב"ע ע"פ דעת רשב"ם, כי בדיוק נקודה זו עומדת בשורש מחלוקתם העקרונית בפירוש המקרא.
ראב"ע אינו מכיר ברבדים שונים. לדעתו יש רק פירוש אחד אמיתי למקרא, וע"כ הוא משתדל להראות שפירוש חז"ל הוא הפשט ואם אינו מצליח בזה הוא מבטל את דעתו מפניהם, ולפעמים הוא מוריד את הדרש לדרגת אסמכתא בלבד. כל זה רק בדרשות הלכה.
רשב"ם מלכתחילה רואה את הפשט והדרש כשני רבדים שונים ואמיתיים שאינם צריכים להתחשב זה בזה.

אחימעץ
הודעות: 126
הצטרף: ה' פברואר 19, 2015 12:26 pm

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי אחימעץ » ה' אפריל 30, 2015 1:29 pm

הרב עדיאל
לא פחות קשים הם דברי הראב"ע שהביא כת"ר שמועד ההקהל הוא בשנת השמיטה עצמה, למה מזה מתעלם כת"ר?

עדיאל ברויאר
הודעות: 2894
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' מאי 03, 2015 10:05 am

אריסמנדי כתב:אי אפשר לתרץ את ראב"ע ע"פ דעת רשב"ם, כי בדיוק נקודה זו עומדת בשורש מחלוקתם העקרונית בפירוש המקרא.
ראב"ע אינו מכיר ברבדים שונים. לדעתו יש רק פירוש אחד אמיתי למקרא, וע"כ הוא משתדל להראות שפירוש חז"ל הוא הפשט ואם אינו מצליח בזה הוא מבטל את דעתו מפניהם, ולפעמים הוא מוריד את הדרש לדרגת אסמכתא בלבד. כל זה רק בדרשות הלכה.
רשב"ם מלכתחילה רואה את הפשט והדרש כשני רבדים שונים ואמיתיים שאינם צריכים להתחשב זה בזה.


ידוע לך על מקום שראב"ע מתייחס לדרכו בהקשר זה במפורש (חוץ מהקדמתו הנ"ל)?

לגבי דברי הרב אחימעץ - התלמיד חכם שהעביר לי את השאלה כתב לי שכמובן הינך צודק, והיינו הך. (אני לא מונח בדברים, מקווה שאתה מבין למה הכוונה)

וירטואלי
הודעות: 253
הצטרף: ד' ינואר 14, 2015 9:23 pm

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי וירטואלי » א' מאי 03, 2015 2:03 pm

האברבנאל כתב בשם חז"ל שמועד מצות הקהל בסוכות של שנת השמיטה!
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=116

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי אריסמנדי » א' מאי 03, 2015 2:48 pm

קישור לדוגמאות מפירוש ראב"ע:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... iw&ct=clnk

בהקדמת הפירוש הארוך האריך בענין, ובתוך דבריו כתב:
"הרביעית היא דרך סלולה לקדמונינו/ היא הרשומה בתלמודינו, כי הם בנקודה בעצמה / גם סביבה. ופעם יראו שהם בחוץ / כי פעם יפרשו הכתוב כמשפטו / על דרך פשוטו, ופעם ידרשו בו דרש / לסוד עמוק או מפורש...
וככה נעשה אם מצאנו בדברי הקבלה דבר שיכחיש הכתוב, נבקש איזה מהם הוא האמת לבדו, ונתקן את השני העומד כנגדו, כי יש מקומות שידרשו בו קדמונינו לזכר ולאסמכתא בעלמא. והם ידעו הפשט, כי להם נתנה כל חכמה, כאשר דרשו (בבא בתרא קיא:) "וירש אותה" (במדבר כז, יא) שהאיש יורש את אשתו, כי הייתה קבלה גמורה בידם מפי הנביאים, ושמו זה הכתוב לזכר ולסימן לקוראים. ואין ספק שהנחלה לשאֵר תנתן.
[...]
הדרך החמישית / יסוד פירושי עליה אשית / לבאר כל כתוב כמשפטו / ודקדוקו
ופשוטו / רק במצות וחוקים / אסמוך על קדמונינו / וכפי דבריהם אתקן דקדוק
לשוננו / וחלילה לי מחטוא לקוני / לשלוח יד לשוני / ברבים ונכבדים בחכמתם
ובמעשיהם / מכל הדורות הבאים אחריהם /
כי כל חוטאם חומס נפשו / והיוצא מדבריהם החוצה דמו בראשו / והוא יבדל מקהל הגולה / וירד חי
שאולה".
ובפירוש הקצר לשמות כא ח: "ואני אומר כלל: כי יש לנו בתורה מקומות ידועים, ששמום חכמינו כדמות אסמכתא,
והעיקר — ידעוהו, כמו 'וירש אותה', כי היה ידוע בהעתקתם שהאיש יירש את אשתו, דרשו זה הפסוק להיות כמו
זכר, כי כל ישראל ידע פירוש הפסוק, שהוא כמשמעו ופשוטו. כי לא יתכן
שיאמר אדם: תנו את נחלת ראובן לשמעון, והוא רוצה הפך הדבר, לתת נחלת שמעון
לראובן... והנכון — שהפסוק הוא כפשוטו, והוסיפו
בו טעם דבר קבלה. וכן 'והיה הבכור אשר תלד' (דברים
כה, ו)...וכן 'לעם נכרי' (שמות שם)... וכזה רבים".
וביסוד מורא פ"ו: ״ומי שיש לו לב יוכל להכיר
מתי אומרים פשט ומתי אומרים דרש, כי אין כל דבריהם על דרך אחת...וכבר פירשתי 'וירש אותה' כי היא אסמכתא בעלמא".
והנה קישור למאמר אחר בענין:
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1409475839.pdf
(מה שכתבתי לעיל לגבי אי הכרת ראב"ע ברבדים שונים, הכוונה למשמעויות סותרות, לא לרובד העמוק שהוא הפְּנִים של הפשט, הסוד.)

שלח
הודעות: 1537
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי שלח » א' מאי 03, 2015 3:25 pm

קבצים מצורפים
התיחסות גם לראבע.pdf
(2.66 MiB) הורד 131 פעמים

רוצה לידע
הודעות: 180
הצטרף: ו' אפריל 25, 2014 10:09 pm

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי רוצה לידע » א' מאי 03, 2015 7:40 pm

לי נראה דרכו של האב''ע שבמקום שחז''ל פירשו נגד הפשט ע''פ הי''ג מידות הרי אף לדעתם אי''ז הפשט לפשוטו ואי''כ אין בעיה לפרש נגד הדרש, משא''כ במקום שהם פירשו משום שכך קיבלו שכן הוא הפשט, אז אין לפרש נגד קבלתם,

רבותיי
הודעות: 302
הצטרף: א' אפריל 12, 2015 4:35 pm

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי רבותיי » ב' מאי 04, 2015 10:30 am

רבותיי!
איני מצוי כלל בענינים. ורק אציין רק דפירושו של הראב"ע בענין 'מקץ' יש לו מקבילה בדברי התוס' בקידושין דף לח ע"א: ומקצה שלשת ימים דקאמר יהושע להעם היינו סוף יום שני שסמוך ליום ג' וזהו ביום ל"ב בסופו סמוך לתחלת יום ל"ג כמו ההוא דפסחים (דף יא:) במיפק תרתי ועייל תלת וכן מצינו בירמיה (לד) דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את עבדו ופריך בערכין (דף לג.) מאי קאמר והלא עבד יוצא בשש ומשני שש לנמכר ושבע לנרצע פי' שאם פגע בו יובל שנת ז' לרציעתו או למכירתו תשלחהו אלמא אף על גב שהיובל משמט מתחלתו קורא מקץ שבע שנים הכא נמי קרי תחילת יום ג' מקצה שלשת ימים.
הצעיר שבתלמידים

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכ

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ב' מאי 04, 2015 2:32 pm

מש"כ לעיל שהראב"ע לא הכיר ברבדים שונים וכו', אינו מדוייק עיין בהקדמת ספרו שפה ברורה.
ובכל הנושא יעויין בספר המצויין 'אזן מילין תבחן' על הראב"ע.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: בן מיכאל, חיימקה, מקדש מלך ו־ 4 אורחים