מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מדבר
הודעות: 309
הצטרף: ג' מאי 01, 2012 10:38 am

רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי מדבר » ג' ספטמבר 08, 2015 7:02 pm

האם הפירוש הוא לרבנו יונה ונכתב או נערך על ידי תלמידיו

או שהפירוש לתלמידו שמביא הרבה מרבינו יונה


עדיאל ברויאר
הודעות: 3262
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' ספטמבר 08, 2015 7:33 pm

האשכול שם אינו עונה לשאלה כאן. לשואל ברור שהחיבור נערך ע"י תלמיד, אבל נשאל את דבריו אחרת - סתם דבריו אלו דברי ר' יונה, או שרק כשהוא מזכיר אותו אלו דברי ר'יונה?
אפתח ואומר שלא בדקתי לעומק, אבל -
מצד אחד כמדומה שהראשונים מביאים גם מדבריו הסתמיים בשם ר' יונה. ומזה היינו עשויים לחשוב שהחיבור הוא לר' יונה, והתלמיד רק ערך.
אולם כמדומה שלא היא, והראשונים קראו לחיבור על שמו של ר' יונה על אף שידעו שהוא לתלמידו. מדוע אני כותב כך? בקטעים מפירוש התלמיד הזה לרי"ף ר"ה מובא פירוש שחתום עליו "ל"ש", שכנראה יש לפותחו: לא שמעתי (היה על זה אשכול כאן בעבר, ויש בזה שתי דעות, ועדיין צ"ע, אך אני נוטה להניח שזו האפשרות הנכונה). ודווקא הציטוט הזה מובא אצל ר' יוסף צדיק בשם "ר' יונה"!
אמנם כאמור, הדבר מצריך בדיקה מעמיקה יותר.

מה שנכון נכון
הודעות: 10095
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' ספטמבר 08, 2015 7:47 pm

התכונתי לאמור שם שיש בדברי תר"י גם מדברי רבו השני הרמב"ן. ומכאן מוכח שאין כאן פירוש ר"י כצורתו בשלמות שרק נכתב או נערך ע"י התלמיד, אלא פירוש של התלמיד שמביא בו הרבה מדברי מורו הר"י. ובזה נסתפק פותח האשכול.
[וגם בשאר דברי חכמים שמביא כגון מבעלי התוספות, ילהס"ת האם שמעם מפי רבנו יונה, או שזהו לקוט עצמאי שלו, ועליהם הוסיף את דעת מורו הר"י. ונ"מ לכאורה גם למה שמובא הרמב"ם בפירושו וכידוע].

ועדיין יש מקום להסתפק במה שכתבת אם מעמידים את כל דבריו שבסתם [גם בלי שיכתוב מורי הרב נר"ו] בחזקת שמוסר לנו את דברי רבנו יונה, כי הרוב המוחלט והמכריע הם ממנו, או רק היכן שפירש. ומהפוסקים לכאורה ברור שהתיחסו לזה כדעת ר"י עצמו.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ד' ספטמבר 09, 2015 12:43 am

עדיאל ברויאר כתב:מצד אחד כמדומה שהראשונים מביאים גם מדבריו הסתמיים בשם ר' יונה. ומזה היינו עשויים לחשוב שהחיבור הוא לר' יונה, והתלמיד רק ערך.
אולם כמדומה שלא היא, והראשונים קראו לחיבור על שמו של ר' יונה על אף שידעו שהוא לתלמידו.

הרא"ש לברכות, הגם דמרגלא בקולמוסיה תדיר (אולי לעשרות) להביאו בסתם בשם רבינו יונה, מ"מ יש גם איזה פעמים אחדות שכתב בפירוש שהוא לתלמידיו. כגון פרק א' ס"ס י"ד: "ומצאתי כתוב בנימוקי תלמידי ה"ר יונה ז"ל שאמרו בשם רבני צרפת ז"ל". וכן פרק ב' סי' ב': "מצאתי בנימוקי תלמידי ה"ר יונה ז"ל שהיה תמיה כיון שתפלה..."

קצת סימוכין לכך מגוף החיבור עצמו, כי עיקרו לתלמיד רבינו יונה, ולא רק תורת רבו, אפשר להביא מפרק ז' (דף ל"ה ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה ובשבת), שהביא קושיית רבינו אפרים על הרי"ף, וכתב על כך "ויש לתרץ... אבל נראה למורי הרב נר"ו שיש סיוע לרבינו אפרים..."
כלומר התלמיד מדיליה כתב מה שנראה לו לתרץ על קושיית רבינו אפרים, ומ"מ כתב בשם רבו שהסכים דוקא עם קושיית רבינו אפרים.


ובדרך אגב, האם ידוע למאן דהו, או האם נידון באיזה מקום, בירור התופעה שבחיבור זה (תר"י לברכות) מובאים לא מעט נידונים המקבילים גם אצל שאר הראשונים, אלא שברבינו יונה מצוי שהובאו הדברים בשינויים משמעותיים, ופעמים אף הפך הדברים ממש. האם ידוע משהו בענין?

מדבר
הודעות: 309
הצטרף: ג' מאי 01, 2012 10:38 am

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי מדבר » ד' ספטמבר 09, 2015 12:48 am

ראיתי שיש מכנים את הפירוש תוספות רבינו יונה

האם זוהי טעות (שנוצרה משום שהם פתחו את הראשי תיבות תר"י כך )

עדיאל ברויאר
הודעות: 3262
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ד' ספטמבר 09, 2015 11:31 am

"יעקובי" - לא נראה לי שמישהו דן בזה. דיונים על החיבור תוכל למצוא במבוא לפירוש לע"ז (שיצא מתחת ידי מחבר אחר מתלמידי ר' יונה), בדוקטורט של עזרא שבט ('מחקרי מבוא במפרשי הרי"ף', נמצא באוצר) ובספר על פרשנות התלמוד של תא-שמע.

"מדבר" - החיבור הוא פרשני עם הוספות בסגנון של חידושים. אין סיבה לכנותו תוספות. אמנם מעניין שעזרא שבט מעיר על כך שסגנונו מזכיר קצת את סגנון התוספות שעל הרי"ף (איני יודע למה הוא מתכוון)

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ד' אוקטובר 14, 2015 10:32 pm

באשכול אחר דנו החברים שליט"א, מה היה שמו של תלמיד רבינו יונה מחבר הפירוש על הרי"ף דברכות, וצידדו שהיה זה רבי שלמה בן עלי משוריה, אלא שאינו מוכרח וכו', כמובא כל זה כאן וכאן.

והנה מצאתי להרב ניסן זקש זצ"ל, בהערותיו לתוס' רבינו יהודה ברכות - מהדורתו (עמ' תר"ח הערה 69), שמצא בשו"ת חוט המשולש (לצאצאי הרשב"ץ) סימן ד' בזה"ל: "וכתב הרב רבינו חננאל זלה"ה למדנו משם שאם יש שם עשרה... מפי מורי נר"ו". וכל הקטע הזה העתקה מלשון תר"י לפנינו. וכתב על כך הרב זקש: "ומכאן פתח לגילוי שמו של תלמיד רבינו יונה למכילתין".

ואמנם בחוט המשולש הנ"ל מהדו' מכון ירושלים, העירו על אתר בקביעה, ומבלי לפרט: "צ"ל רבינו יונה" (וציינו למקורו בדפי הרי"ף).

אכן קביעה הנ"ל מתקבלת על הדעת, מאחר ולא ידוע לנו בשום מקום בדברי הראשונים נקיבת שם הנ"ל כשמו של תלמיד רבינו יונה, וקשה שידיעה כזו תמצא אך באמתחתו של חכם מאוחר מדור האחרונים (מזכיר להב"י בברכת הנפטרים - ז"ל), ואילו בראשונים אין לזה זכר.

גם זו לטובה
הודעות: 2425
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

פירוש תר"י לברכות

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' מרץ 19, 2020 12:21 pm

כל מקום שלא מוזכר שהוא בשם הרב, האם אלו דברי התלמיד?
האם יודעים מיהו התלמיד?
[כמד' שלא מצינו בפוסקים התייחסות יותר חשובה לדברים שנאמרו במפורש בשם הרב]

יוצא פוניבז'
הודעות: 1373
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: פירוש תר"י לברכות

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' מרץ 19, 2020 12:46 pm

אכן בראשונים נראה שמובא הכל ע"ש רבינו יונה.
התלמיד כפי המקובל ר' שלמה בן עלי.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: פירוש תר"י לברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 19, 2020 12:48 pm


לבי במערב
הודעות: 5681
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' מרץ 19, 2020 1:01 pm

עדיאל ברויאר כתב: . . היה על זה אשכול כאן בעבר, ויש בזה שתי דעות, ועדיין צ"ע, אך אני נוטה להניח שזו האפשרות הנכונה . .

ר"ת 'ל"ש' אצל בעה"ת וראשונים נוספים

ביקורת תהיה
הודעות: 2290
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' מרץ 19, 2020 3:17 pm

מדבר כתב:ראיתי שיש מכנים את הפירוש 'תוספות רבינו יונה'. האם זוהי טעות (שנוצרה משום שהם פתחו את הראשי תיבות תר"י כך)?
מלשון מרן הכהן הגדול מראדין בחיבוריו נראה בעליל שאף הוא קרא 'תּוֹסְפוֹת רבינו יונה'.
וב'ביאור הלכה' ריש סימן ריג איתא להדיא: '(ועיין עוד שם בתוס' ר"י וברא"ש שם)'.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 19, 2020 3:38 pm

במהדורות הישנות של ספרי משנ"ב כתוב שם (בבה"ל סי' ריג): 'בתוס' ר"י'.
יש מהדורות כיום שציינו על כך בהערה שצ"ל 'בתלמידי'.
אולם במהדורות אחרות פתרו הר"ת: 'בתוספות רבינו יהודה'. והוא הנכון.
המשנ"ב רגיל בכל מקום (לעשרות!) להזכיר: 'רבינו יונה' ותו לא.

ביקורת תהיה
הודעות: 2290
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' מרץ 19, 2020 8:40 pm

ביקורת תהיה כתב:מלשון מרן הכהן הגדול מראדין בחיבוריו נראה בעליל שאף הוא קרא 'תּוֹסְפוֹת רבינו יונה'.
מנא אמינא לה? מי"ב הציטטות דלהלן, שבהן מתייחס אל תר"י בלשון יחיד:
א. סימן נב ביה"ל שלהי ד"ה ומ"מ: ועיין לעיל מה שכתבתי בשם תר"י לענין זה, שלכאורה ממנו ראיה לפמ"ג.
ב. סימן נח סעיף א ביה"ל ד"ה כמו: כמו שכתב התר"י והובא בב"י.
ג. סימן סב סעיף ד ביה"ל ד"ה ואף: האי דינא לאו דוקא, כמבואר בתר"י [ומשמע שם מלשונו דמדינא אינו יוצא בתפלה בהרהור].
ד. סימן פג סעיף א ביה"ל ד"ה ויראה: ואידך דברי תר"י שבעמוד זה גופא שכותב דהוא מדרבנן.
ה. סימן קנ סעיף ה ביה"ל ד"ה באותה העיר: וכן בתר"י בפ"ק דברכות כתב בהדיא.
ו. סימן קנה מ"ב ס"ק ח: וכן מבואר בתר"י, שממנו נובע הג"ה זו, שכתב וז"ל.
ז. סימן קנט סעיף ז ביה"ל ד"ה מפני: ומה דחשבו בזה שאובין הוא משום דנשאבו בדלי כמו שכתב תר"י.
ח. סימן קסח שער הציון ס"ק נב: וגם מתר"י מוכח קצת ג"כ דטיגון ובישול חדא היא. ולמסקנא שמפרש כהערוך מיירי הגמרא רק בחיבור בעלמא.
ט. סימן קעז סעיף ג ביה"ל ד"ה טוב: וכן מוכח בתר"י שממנו מקור הדין הזה.
י. סימן רב סעיף ה ביה"ל ד"ה וטעמא: וכל טעם זה דקליפה לא נזכר רק בתר"י, אכן גם לדידיה משמע...
יא. סימן רח סעיף ח ביה"ל ד"ה על פת דחן: עיין בתר"י שהביא כן בשם גאון והסכים גם הוא לזה.
יב. סימן רטז שער הציון ס"ק ל: איני יודע לתר"י דמפרש בל"ק חלפי דימא הוא רוסמארין.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 19, 2020 9:41 pm

במטותא, יעשה מר חיפוש ע"י אוצה"ח, בספר משנ"ב ח"ב, לפי המהדורה הישנה (טרום עידן פתיחת ר"ת וכד'), וימצא עשרות פעמים 'רבינו יונה'. חיבור זה זועק מתחילתו עד סופו שהוא לתלמיד/תלמידי רבינו יונה ('מורי') כידוע. אין ספק שמשיגרת לשון כתב המשנ"ב לשון יחיד ברשימת הציטטות הנ"ל, כשכוונתו לרבינו יונה.

לאידך, ידוע כי המשנ"ב עשה שימוש רב בתוספות רבינו יהודה לברכות (שהופיעו לראשונה בספר ברכה משולשת, ורשה תרכ"ג), וגם זה תמצא ע"י חיפוש באוצה"ח, פעמים רבות שהוא מציין (ללא ראשי תיבות - כזכור במהדורה הישנה) ל'תוספות רבינו יהודה'.

וראה למשל היאך הביא את שני הנ"ל בסמיכות: 'כמובא בתר"י ובתוספות רבינו יהודה' (סי' קעד שעה"צ ה); 'עיין תוס' ר' יהודה ורבינו יונה' (סי' רא בה"ל ד"ה ואם בעה"ב).

ויש לבדוק ברשימת הציטטות הנ"ל האם אין הכוונה לפחות בחלק מן המקומות לתוס' ר' יהודה.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 19, 2020 10:17 pm

והיותר נכון, שכוונת המשנ"ב בלשונות יחיד הנ"ל ל'תלמיד רבינו יונה', כמוכח מגוף החיבור שהוא נכתב ע"י מחבר יחיד. והוא היה גם תלמיד הרמב"ן, ומזכירו פעמים אחדות בחיבור זה.

פרק א דף ז ע"א (דפי הרי"ף מהדו' עו"ה):
ומקצת החכמים היו נמנעים מלאמרם וכך היה מנהגו של מורי הרמב"ן נר"ו, אבל מורי רבינו יונה קרובו נתן טעם למנהג...


פרק ג דף כט ע"א (כנ"ל):
וכן ראיתי הלכה למעשה למורי הרמב"ן נר"ו שהיה מתו מוטל לפניו...


פרק ז דף פט ע"א (כנ"ל):
וכן הסכים דעת רבינו מאיר הלוי ז"ל ומורי הרמב"ן ז"ל.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 19, 2020 10:19 pm

ובחתימת החיבור:
סליק פרקא וסליקו להו חידושי מסכת ברכות על הדרך שקבל אותם אחד מתלמידי הרב רבינו יונה ז"ל נר"ו הרחמן הוא יזכנו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות אמן

תערובת הכינויים 'ז"ל-נר"ו', מורה שככל הנראה בשלב הראשון המעתיק הכיר מקרוב את התלמיד המדובר וכינהו 'נר"ו'. בשלב מאוחר יותר, מעתיק אחר שינה את הכינוי ל'ז"ל', וככל הנראה שכח למחוק את הכינוי הראשון.

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 19, 2020 10:38 pm

אגב האמור לעיל, כדאי להזכיר את דברי הביאור הלכה בחשיבות תוספות רבינו יהודה לברכות, שהן מקור התוספות שעל הדף, ועל ידי תוספות רבינו יהודה יובנו דברי התוספות שעל הדף טוב יותר.

ביאור הלכה ריש סימן קצב:
אך מה שמשמע מהט"ז דבעשרה יכול המזמן... מקורו שהביא לזה מדברי התוספות פרק שלושה שאכלו דף נ שכתבו... והבין הט"ז דאדלעיל קאי, באמת לא קאי אדלעיל... וכל הלשון של כל התוספות הזה מפורש בהדיא בתוספות רבינו יהודה על ברכות, ושם איתא בהדיא כדברינו, וידוע שתוספות של ברכות רובו הוא מזה התוספות.


ביאור הלכה סימן ריט ד"ה ותרי מינייהו:
ודע עוד דלשון התוספות בזה כפי מה שהוא לפנינו הוא מקוצר ביותר, ועיין באחרונים שנדחקו בהבנתו, ובתוספות רבינו יהודה הלשון מבורר ביותר...

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי יעקובי » ו' מרץ 20, 2020 12:04 am

יעקובי כתב:ובחתימת החיבור:
סליק פרקא וסליקו להו חידושי מסכת ברכות על הדרך שקבל אותם אחד מתלמידי הרב רבינו יונה ז"ל נר"ו הרחמן הוא יזכנו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות אמן

תערובת הכינויים 'ז"ל-נר"ו', מורה שככל הנראה בשלב הראשון המעתיק הכיר מקרוב את התלמיד המדובר וכינהו 'נר"ו'. בשלב מאוחר יותר, מעתיק אחר שינה את הכינוי ל'ז"ל', וככל הנראה שכח למחוק את הכינוי הראשון.

אי נמי הכינוי 'ז"ל' קאי ארבינו יונה, והכינוי 'נר"ו' קאי אתלמידו. ועיקר.

ביקורת תהיה
הודעות: 2290
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ו' מרץ 20, 2020 2:20 am

יעקובי כתב:במהדורות אחרות פתרו הר"ת: 'בתוספות רבינו יהודה'. והוא הנכון.

אמת ויציב ונכון, שכן שני נביאים אלה מתנבאים בסגנון אחד, כדלקמן:
תוס' רבינו יהודה: ולא דמי לפת דאמרינן לעיל פרק כיצד מברכין ישבו כל אחד מברך לעצמו, דכיון דלא הסיבו אינם רוצים זה בברכת זה, והוי נר כמו יין אליבא דרב דאמר לעיל לא בעי הסיבה. ואפילו לר' יוחנן דאמר לעיל בעי הסיבה, ה"מ יין דחשוב ורגילין להסב עליו, אבל שאר ברכות אע"פ שלא הסיבו כמו שהסיבו דמי. הר"ר יוסף.
רא"ש: ולא דמי לפת דאמרינן לעיל פרק כיצד מברכין בישבו שמברך לעצמו, דשאני התם כיון דצריך הסיבה ולא הסיבו לא קביעי לצאת אחד בברכת חבירו, אבל הכא הוי כמו יין אליבא דרב דלא בעי הסיבה. ואפילו לרבי יוחנן דאמר יין בעי הסיבה, ה"מ [יין] דחשוב ורגילין להסב עליו, אבל שאר ברכות כמו שהסיבו דמי.

ביקורת תהיה
הודעות: 2290
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ו' מרץ 20, 2020 3:02 am

יעקובי כתב:כוונת המשנ"ב בלשונות יחיד הנ"ל ל'תלמיד רבינו יונה'.
אין השערה זו עולה יפה, שכן יש והרב מתייחס אל תר"י בלשון רבים: 'ותר"י פירשו', 'וכתבו בתר"י'; ודו־הלשוניות הזו תיתכן (ורווחת) רק כלפי חיבור ששמו 'תוספות פלוני'.
ושמא הפירוש נתכנה הן 'תלמיד רבינו יונה' והן 'תלמידי רבינו יונה', ולכן פעמים נקרא בלשון יחיד ופעמים בלשון רבים.

ביקורת תהיה
הודעות: 2290
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ו' מרץ 20, 2020 3:07 am

יעקובי כתב:ברשימת הציטטות הנ"ל האם אין הכוונה לפחות בחלק מן המקומות לתוס' ר' יהודה?
אף לא באחת מהן.

שיף
הודעות: 2426
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי שיף » ה' מרץ 26, 2020 11:19 pm

ביקורת תהיה כתב:
יעקובי כתב:כוונת המשנ"ב בלשונות יחיד הנ"ל ל'תלמיד רבינו יונה'.

ושמא הפירוש נתכנה הן 'תלמיד רבינו יונה' והן 'תלמידי רבינו יונה', ולכן פעמים נקרא בלשון יחיד ופעמים בלשון רבים.

גם זה נכון
אך גם אם נקרא שם הפי' בל' רבים עדיין אפשר להביא ציטוט ממנו בל' יחיד שכן כתב בס' תלמידי רבינו יונה [ועוד שגדו"י בחיבוריהם לא דקדקו כ"כ בשפה העברית]

ביקורת תהיה
הודעות: 2290
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ו' מרץ 27, 2020 4:23 am

אבל התנסחות בנוסח
כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הַתַּלְמִידֵי רַבֵּנוּ יוֹנָה וְהוּבָא בְּבֵית יוֹסֵף
עַיֵּן בְּתַלְמִידֵי רַבֵּנוּ יוֹנָה שֶׁהֵבִיא כֵּן בְּשֵׁם גָּאוֹן וְהִסְכִּים גַּם הוּא לָזֶה
דומה שהיא מחוץ לסטנדרד של כל הזמנים.
והקרוב שהגו את ראשי התבות ככתיבתם: 'תְּרִ"י', ומכאן דו־הלשוניות: גם 'כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הַתְּרִ"י', 'עַיֵּן בִּתְרִ"י שֶׁהֵבִיא'; וגם 'וּתְרִ"י פֵּרְשׁוּ', 'וְכָתְבוּ בִּתְרִ"י'.

א איד
הודעות: 199
הצטרף: ו' ספטמבר 15, 2017 7:07 am

Re: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות

הודעהעל ידי א איד » ו' מרץ 27, 2020 3:11 pm

לדעתי המשנ"ב לא התעסק באם רבנו יונה הי' מבית מדרשו של רש"י (וראוי לכנות פירושו תוס') אם לאו, וכפי הנראה קרא לפירושו 'תוס'' אגב שטפי'.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 145 אורחים