מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אריה מרדכי
הודעות: 70
הצטרף: ד' דצמבר 27, 2017 1:22 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי אריה מרדכי » ו' מאי 04, 2018 5:33 pm

ישכ"ח

בקרו טלה
הודעות: 3030
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | סיון - תמוז

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 17, 2018 2:19 pm

-
קבצים מצורפים
קובץ בית אהרן וישראל קצ''ז - סיון תמוז תשע''ח.pdf
(1.8 MiB) הורד 196 פעמים

בקרו טלה
הודעות: 3030
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | אב - אלול

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' יולי 15, 2018 7:51 am


ההוא דאמר
הודעות: 1368
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' יולי 15, 2018 8:58 am

חידוש גדול יש בדברי הרס"ג [מיצירתו של הרה"ג יהודה זייבלד שליט"א, ע' יב], דמה שאמרו חז"ל אחד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה, הכוונה היא גם לניהוגי אבלות, ועיי"ש בהערה.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2351
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי נהר שלום » א' יולי 15, 2018 11:24 pm

מה הפשר בכך שחלק מהרבנים כתוב זצ"ל ולאחרים זלה"ה? תלוי אם היה אשכנזי או ספרדי?...

בקרו טלה
הודעות: 3030
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון תשרי - חשון - תשע''ט

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' ספטמבר 07, 2018 8:11 am

-
קבצים מצורפים
קובץ בית אהרן וישראל קצ''ט - תשרי חשון תשע''ט.pdf
(1.58 MiB) הורד 216 פעמים

מנקיי הדעת שבירושלים
הודעות: 58
הצטרף: ה' אפריל 20, 2017 7:56 pm
שם מלא: משה כהן

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי מנקיי הדעת שבירושלים » ה' נובמבר 15, 2018 9:34 am

האם הגליון של חדשי כסלו טבת כבר יצא לאור?

הוגה ומעיין
הודעות: 1544
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ו' נובמבר 16, 2018 3:34 pm

הוא התעכב במעט בשל נפחו - כ-800 עמודים. אמור לצאת לאור בשבוע הקרוב בס"ד.

חיים סגל
הודעות: 348
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי חיים סגל » ג' נובמבר 27, 2018 12:29 am

ב"ה
מוקטר מוגש לשמי... אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום (מנחות קי.)

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, תרננה שפתינו קול תודה להשי"ת על רוב טובו וחסדיו עד הלום וכי הגיענו לגליון המאתיים של קובץ בית אהרן וישראל.
מצורף בזה לכלל לומדי וקוראי הקובץ המתענג תמיד על טובו, גליון מוגדל ועשיר מזן אל זן בגנוזות מרבותינו מתקופת הגאונים, ומרבותינו הראשונים וגדולי האחרונים. כן התכבדנו במאמרים מגדולי הרבנים כמפורט להלן, בצירוף ברכתם. בגליון זה משתתפים מורי הוראה, דיינים יושבי על מדין, ראשי כוללים ורמי"ם מאנ"ש חסידי סטאלין קארלין.
בגליון זה שולבו עניני קידושין ונישואין לרגל שמחת נישואי בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א פע"ח הרב אברהם אלימלך שליט"א בראש חודש כסלו תשע"ט, ועניני והלכות חנוכה.
שיגרו דברי תורתם ומכתבי ברכה לרגל הופעת הגליון, הרבנים הגאונים רבי זלמן נחמיה גולדברג, רבי משה גרין, רבי יצחק יוסף, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי שאול אלתר, רבי זאב פעלדמאן, רבי שריאל רוזנברג, רבי נפתלי נוסבוים, רבי אברהם רובין, יאריך ה' ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים.
מעל שמונים עניינים נידונו בקובץ, ותקצר הירעה מלהקיפם, אך פטור בלא כלום אי אפשר, ותן לחכם ויחכם עוד, ישוטטו רבים ותרבה הדעת.
במדור גנוזות:
• קובץ בהלכות שבין אדם לחברו מרבינו סעדיה גאון זלה"ה. כולל קטעי חיבורים שונים שלוקטו יחדיו על ידי מלקט קדמון, כשהמשותף לכולם הוא היותם עוסקים ברובם בהלכות שבין אדם לחבירו. דפי ליקוט זה התפזרו בגניזה הקהירית, וזוהו וצורפו לפנינו לאחד. בקובץ זה חידושים רבים להלכה, מהם כי באונאה פחות משתות אין איסור כלל, ושאין מחילה מועלת ברבית ועוד.
בדבריו הוא דן בדיני וטעמי הלכות אונאה, ריבית, מקח וממכר, הפרשת תרו"מ, מעשרות, מצוות היראה, לפני עור, קימה והידור לפני חכם, לא תרדה בו בפרך, דיני עריות ופרעון היתומים לערב. בקובץ זה מפורטים בארוכה המצוות שבין אדם לחבירו והן נסמכות למקראות בדברי אגדה.
• תוספות מתלמיד ר"י הזקן לריש בבא קמא. ובו מלבד כמה דיבורים בשינוי או באריכות לשון משאר התוספות שלפנינו, גם מספר דיבורים חדשים. כן נמצאת בו העתקה ארוכה מתשובת ר"ת שהובאה בכמה ראשונים בקצרה וכאן לראשונה אנו מוצאים את לשונה. גם יש בו שבעה חידושים בשם ר"י שחלקם חדשים לגמרי וחלקם הובאו בקבצי תוס' שונים אך בסתמא.
• תוספות חדשים לב"ב פרק גט פשוט. עם מבוא נרחב לזיהויו, ויתכן שהוא ליקוט מתוס' שאנץ. נראה שהחיבור הנדפס לפנינו (או קובץ הדומה לו מאד) הוא אבן היסוד להרבה דברים שהובאו בקצרה בפסקי הרא"ש ובמרדכי ואגודה, ומכאן חשיבותו הרבה.
• קובץ הלכות קידושין לאחד מרבותינו מראשית תקופת הראשונים. שריד מחיבור שנכתב בערבית יהודית שנמצא בגניזת קהיר, ובו כמה חידושים בהלכות אלו. בין דבריו הוא מצטט תשובה בענין קידושין בכסף ובשטר מרס"ג שלא הגיעה לידינו ממקומות אחרים.
• קונטרס בדיקת הריאה מרבי יעקב בן חביב זלה"ה בעל העין יעקב, על פי שני כתבי יד, ונלווה לו מבוא נרחב המפרט אודות שני הפולמוסים שמקורם בקונטרס זה, על הרקע לנידונים ההלכתיים הנובעים מחיי המגורשים לפני ואחרי הגירוש, והשפעתם על פוסקי ההלכה המפורסמים. קונטרס זה שלא נדפס בשלמותו עד כה, [כשליש נדפס באופן לקוי לפני מספר שנים] היה גם לפני עיניו של רבינו יוסף קארו המביא מדבריו בבית יוסף ליורה דעה סי' לט, וכן היה לפני רבי חיים בנבנשת ומביא ממנו בספרו כנסת הגדולה שם. נכללו גם תולדותיו של רבי יעקב כפי שעולים מקונטרס זה ומקורות אחרים, ולהם נוסף בירור חדש בתולדות מהר"ם אלאשקר זלה"ה.
• תשובה בענין תלמיד שקבע ישיבה במקום רבו, ונשבעו לו תלמידי הרב ללמוד אצלו, ותובעם לקיים שבועתם, מאת רבי שלמה ברוך זלה"ה מחכמי יוון בתחילת שנות הש'. יחד אתו בא על החתום רבי יוסף פורמון זלה"ה מענקי אותו הדור ורבו של המהרש"ך. בתשובה זו מובאים דבריהם של רבותינו מרן הבית יוסף ומהר"י בן לב זלה"ה ומוזכרים בברכת החיים.
• הערות על טור אבן העזר שרשם רבי יהודה רוזאניס זלה"ה בעל ה'משנה למלך', מועתקים מעצם כתיבת ידי קדשו. ספר משנה למלך נערך ונסדר כידוע ע"י רבי יעקב כולי זלה"ה (בעל המעם לועז) מתוך הגהות על גליונות ספריו, ומלבד הערות רבות שנסדרו ובאו על ידו בספר 'משנה למלך', לפנינו גם מעל 40 הערות חדשות הרואים עתה אור לראשונה חלקן ארוכות וחלקן קצרות.

שפתי ישנים, מאת:
• רבי שלמה סלאווין זצ"ל הי"ד, ראש ישיבת 'בית ישראל' שיסד בעיר סטולין מרן אדמו"ר רבי משה מסטאלין זיע"א הי"ד, ותלמיד חביב לרבי ברוך בער לייבאוויץ מקמניץ זצ"ל. הערות קצרות ומו"מ בדברי הרמב"ן בכתובות יט: דלא אמרינן מיגו בעדים.
• רבי משה צבי הולצברג זצ"ל מראש פינה - ירושלים, ראש ישיבת 'בית אהרן וישראל' סטאלין קארלין ירושת"ו, ר"מ בישיבת תומכי תמימים חב"ד בלוד, וראש ישיבת באבוב בבת ים. בענין חולין בעזרה.
• רבי משה דוד שטיינווארצל זצ"ל חותן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, רב דקהל 'בית אפרים' בפלעטבוש, וראש ישיבת 'עץ חיים' דבאבוב. בגדר קידושי אשה בשטר מתוך חידושיו על הש"ס הנמצאים בעריכה לקראת הוצאה לאור ע"י המכון.
• רבי חיים ברוך וואלפין זצ"ל, ראש ישיבת 'קארלין סטאלין - בית אהרן וישראל' בורו פארק שנלב"ע זה עתה לדאבונינו בי"ז חשון האי שתא. בענין קידושין במחובר לקרקע.

קידושין ונישואין ואבן העזר
בגדר קידושי אשה בשטר | בענין קידושין במחובר לקרקע | בענין שוה כסף ככסף | בענין חופה קונה | מקדש במלוה קודם שהוציאה הממון | תוקף ההתחייבות בשטר תנאים מדין נדרי צדקה. ועוד.
חנוכה
לא בירך שהחיינו בליל א' של חנוכה אם יברך בביהכ"נ בליל ב' | בדין הדלקת נר חנוכה מפני החשד | בענין חובת הלל בחנוכה ופורים | גדר חיוב נר חנוכה | ענין מוקצה למצותו בנרות חנוכה | בענין חלוקת השמן למנורה בנס חנוכה לשמונה ימים | דין אכסנאי בנר חנוכה | דין מדליקין עליו בביתו בחנוכה.
קדשים
בסוגיא דחולין בעזרה | גדר מצות שחיטה בקדשים ובחולין | גדר דין ידות בקרבנות | איסור שריפת תרומה מן התורה או מדרבנן.
אורח חיים
האיך ינהג בן חו"ל שגמר בדעתו באמצע יו"ט שני לעבור לגור בארץ ישראל | האם שתיית מיץ ענבים פוטרת שאר משקין | האם יש לחוש למלאכת כותב במשחקים / לוחות מגנטיים / משחקי הרכבה | עניית זימון קודם גמר הסעודה | האם מותר להניח חפץ על האילן בערב שבת | האם יש איסור שהיה וחזרה בפלטה חשמלית שאפשר לבשל על גביה | גדר עוסק במצוה פטור מן המצוה | מה מברכים על פרוסות פת מטוגנות בשמן וביצים.
יורה דעה
האם חייב אדם לחזר על הפתחים / לצאת לעבוד / ליטול הלוואות כדי לפרוע חובותיו / לזון את אשתו / לקיים מצוות | בירור מקיף בדין ביצים שנתערב בהם דם | כשרות התרופות וויטמינים בזמנינו | הגדרת דין איסור משום מראית העין | נאמנות נכרי לגבי טריפות | השימוש במי ים מותפלים.
חושן משפט
משכנתא שנלקחה מבנק בבעלות יהודית והבנק מכרה לחברה נכרית לענין ריבית | דין אומן אם נחשב כשכירות פועל או כמקח | מאמר מקיף על לשון 'סילוק' אם הוי מחילת חוב | האיך יעשה אחד שרוצה שרכוש שיזכה בו לאחר מיתה יתחלק ליורשים לפי תנאי הירושה שרשם בצוואתו | ערב שהתחייב להביא את הלוה לדין האם נחשב כקנין דברים | אחד שבונה ונהנה מהבניה ששכנו בנה מקודם, האם חייב לשלם לו | פרטי דין בניה בחלל הנמצא בבית משותף.
ועוד הרבה מאמרים מגוונים וחשובים בעניינים שונים כפי שעיניכם תחזינה מישרים.
מנהגי ישראל
על מנהגי מרן אדמו"ר הזקן בעל 'בית אהרן' שנדפסו בסידור 'בית אהרן' בשנת תרפ"ב בפיעטרקוב שבפולין ע"י החסיד ר' נפתלי ציילנגולד ז"ל, מקוריותם, דרך כתיבתם, והשוואתם עם כתבי ורשימות מנהגים נוספים.
כתבים
עיון בחשיבות ובמרכזיות עבודת הנגינה ונעימת נוסח התפילה בנתיבם של רבותינו הקוה"ט מסטאלין קארלין זיע"א.
בברכת התורה
מכון בית אהרן וישראל
שע"י מרכז מוסדות קארלין סטאלין
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
אבינועם ילין 11 ירושלים, ת.ד. 50197 ירושלים, 91053
טלפון: 02-5370106 פקס: 053-7978992 דוא"ל: beisaron1@gmail.com
קבצים מצורפים
קובץ בית אהרן וישראל - גליון המאתיים - כסלו טבת תשע''ט.pdf
(6.56 MiB) הורד 329 פעמים

בקרו טלה
הודעות: 3030
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | שבט אדר

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' ינואר 08, 2019 10:14 pm

נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ג' ינואר 08, 2019 11:13 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 5607
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' ינואר 08, 2019 10:31 pm

קובץ מלא וגדוש כתמיד.

ברצוני להסב תשומת לב להערה מענינת בענין ברכת האורח, בעמ' קע.
נערך לאחרונה על ידי נוטר הכרמים ב ד' ינואר 09, 2019 6:09 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

קרית מלך
הודעות: 359
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי קרית מלך » ד' ינואר 09, 2019 1:47 am

יישר כוחך על ההפניה.
אכן דברים של טעם, בפרט כשלפי מנהג זמננו כל החפץ בונה במה לעצמו ותורתו בידו ומי יאמר לו כו', והדברים שכתב שם הם נכוחים למבין.

חיימקה
הודעות: 998
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי חיימקה » ד' ינואר 09, 2019 10:54 pm

[לכאורה אי"ז כ"כ מקומו, אבל כבר הותחל כאן אז נמשיך]

הדברים שם יפים - אבל לא נתנה תשובה לדבר הפשוט, הרי למ"ב ג"כ הוקשה דבר זה - כלומר הנחת היסוד [סליחה על הלשון האקדמי] של המ"ב הייתה שכן צריך לומר את נוסח היה"ר - וא"א לתרץ כפי שנכתב, שהדוחף לומר את היה"ר לא אומר הרחמן, שהרי במ"ב שם [סי' ר"א שעה"צ ס"ק יד] כתוב להדיא שכיום כולם אומרים "הרחמן הוא יברך את בעה"ב", כלומר היה פשוט למ"ב שצריך לומר את שניהם!!!

ברוז
הודעות: 1269
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי ברוז » ה' ינואר 10, 2019 8:28 am

כותב המאמר כותב שהתועמלן הגדול לטובת היה"ר מזלזל מאמירת הרחמן הוא יברך את בעה"ב הזה.
לתומו ולצדקותו סבור שכולם יודעים את שהוא יודע וא"כ היתכן לפרסם על אמירת היה"ר בעוד שהמנהג לא לאמרו מכל הטעמים שפירט במאמר.
אולם נראה שמדביק המודעות שמצטט מהרב אברמסקי והאדמו"ר מגור, הבאבא סאלי ורבי חיים נאה, הינו יהודי פשוט ותמים המעורר בסה"כ על מה שנכתב בסידור...מעט מים
הודעות: 138
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 4:57 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי מעט מים » א' אוגוסט 04, 2019 9:23 pm

עדיין לא יצא גלין אב אלול?

חיים סגל
הודעות: 348
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי חיים סגל » א' אוגוסט 04, 2019 9:48 pm

גליון אב אלול יצא ונשלח למיילים ביום שישי,
אני לא מצליח להעלות לכאן משום מה

מנקיי הדעת שבירושלים
הודעות: 58
הצטרף: ה' אפריל 20, 2017 7:56 pm
שם מלא: משה כהן

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי מנקיי הדעת שבירושלים » ב' אוגוסט 05, 2019 1:26 pm

מצ"ב
קבצים מצורפים
קובץ בית אהרן וישראל ר''ד - אב אלול תשע''ט.pdf
(4.33 MiB) הורד 112 פעמים

יוצא פוניבז'
הודעות: 612
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ב' אוגוסט 05, 2019 2:40 pm

למה נותנים שם במה לדברי בורות ושטות
ראה במאמר על כשרות העירובין בזמנינו
לדוגמא
עירוב 1.JPG
עירוב 1.JPG (63.16 KiB) נצפה 547 פעמים

עירוב 2.JPG
עירוב 2.JPG (20.01 KiB) נצפה 547 פעמים


הכל סברות כרס טפשיות ולא נכונות
זאת מלבד ההתעלמות מהשאלה היותר גדולה איפה בכלל יש לו היום שכירות מכל המומרים שאין לזה שום תשובה ברורה

גם בכל המאמר לא הזכיר בכלל את התקלות המרובות וכו'

אליעזר בלוי
הודעות: 287
הצטרף: ד' מרץ 01, 2017 10:16 am
מיקום: גבעת זאב
שם מלא: אליעזר בלוי

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי אליעזר בלוי » ב' אוגוסט 05, 2019 6:04 pm

יוצא פוניבז' כתב:למה נותנים שם במה לדברי בורות ושטות
ראה במאמר על כשרות העירובין בזמנינו
לדוגמא
עירוב 1.JPG

עירוב 2.JPG


הכל סברות כרס טפשיות ולא נכונות
זאת מלבד ההתעלמות מהשאלה היותר גדולה איפה בכלל יש לו היום שכירות מכל המומרים שאין לזה שום תשובה ברורה

גם בכל המאמר לא הזכיר בכלל את התקלות המרובות וכו'

אפשר פירוט של הבעיות במאמר בבקשה ?

שומע ומשמיע
הודעות: 1811
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' אוגוסט 05, 2019 6:35 pm

הקפת בית בגדר פוטרת מעירוב חצרות?????????

עתניאל בן קנז
הודעות: 1626
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' אוגוסט 05, 2019 7:21 pm

שומע ומשמיע כתב:הקפת בית בגדר פוטרת מעירוב חצרות?????????

זה פוטר את הבעיה, של רשות האסורה הפרוצה למקום המעורב.
הערוב אכן אינו כולל את השגרירות והוא מחוץ לתחום המעורב.

שומע ומשמיע
הודעות: 1811
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' אוגוסט 05, 2019 7:28 pm

זה לא פוטר שום בעיה, כל בית בעולם מוקף בגדר, ויש לשגרירות דריסת רגל ברחוב כמו כל בית, אין לשגרירות רחוב נפרד.

פלוריש
הודעות: 863
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי פלוריש » ב' אוגוסט 05, 2019 8:44 pm

הלימוד באות ה' מריבית לגוי, כמדומני מקורה בשואל ומשיב

שומע ומשמיע
הודעות: 1811
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' אוגוסט 05, 2019 8:51 pm

פלוריש כתב:הלימוד באות ה' מריבית לגוי, כמדומני מקורה בשואל ומשיב

בשו"ת גינת ורדים כתב כעי"ז (לא זוכר אם מביא מריבית).

יואל שילה
הודעות: 597
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי יואל שילה » ו' אוגוסט 09, 2019 1:10 pm

אכן כל מה שנכתב לעיל הן סברות לא נכונות, שהרי להלכה נפסק שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה - היכן שיש לה דריסת הרגל, ובעברית לעם - אם הרגל האסורה [נכרי, או מומר, או שני ישראלים שגרים עם נכרי או מומר] צריכה לצאת ממקומה דרך חצר מסויימת - היא אוסרת על החצר, אפילו שחצר זו עירבה לעצמה. וממילא בניין השגרירות אוסר, אם לא שכרו מהם.
השכירות מהעיריה לא מועילה כלפי זה, מאחר ויש להם רשות לפנות את האשפה, אך אין להם רשות להשתמש שם, ואם ראש העיריה בכבודו ובעצמו ידרוש להניח שם תמונה של נשיא המדינה - תושבי השגרירות רשאים להתנגד, וממילא אין שם דין שכירו ולקיטו. ומה שלעיריה יש זכות שימוש ברחובות [שיש לדון על זה מה הדין כשיש להם רשות להניח חפצים רק לרווחת התושבים, ולא רק על פי גחמות ראש העיר] - יכול לעזור רק במקום שאין רגל האסורה במקומה.
אות ד' היא המצאה חמודה, אלא שלפ"ז יצטרך להעמיד את המשנה של הדר עם הנכרי רק בחו"ל, ומה נעשה והמשך המשנה הוא 'אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים...'.
מה שכתב באות ה' לקוח מתוס', והרא"ש לומד מכאן לעניין מסויים מענייני עירובין, והמהר"ח או"ז [שמובא בבשמים רא"ש, ויש לדון האם מזוייף ואין כאן מקומו] אכן כותב מה שכתב כאן באות ה', וכן הגינת ורדים ושו"מ ובית מאיר, וכו', והיה ראוי להסתמך על זה להלכה בעירוב דרבנן, ואכן הגרי"ש זצ"ל לעתים הסתמך על זה למעשה להתיר לילדים לטלטל. אלא שכנגד זה טענו הטוענים שהתינח בחו"ל שאין ברירה, אבל בארץ ישראל הרי יכול לעבור למקום שיש בו רק שומרי מצוות, ובטל טעם ההיתר. ואת זה יש לדחות ולפלפל, ראה בספרי 'היקף השבת'.

עמקן
הודעות: 1179
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי עמקן » ו' אוגוסט 09, 2019 2:37 pm

יואל שילה כתב:אכן כל מה שנכתב לעיל הן סברות לא נכונות, שהרי להלכה נפסק שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה - היכן שיש לה דריסת הרגל, ובעברית לעם - אם הרגל האסורה [נכרי, או מומר, או שני ישראלים שגרים עם נכרי או מומר] צריכה לצאת ממקומה דרך חצר מסויימת - היא אוסרת על החצר, אפילו שחצר זו עירבה לעצמה. וממילא בניין השגרירות אוסר, אם לא שכרו מהם.
השכירות מהעיריה לא מועילה כלפי זה, מאחר ויש להם רשות לפנות את האשפה, אך אין להם רשות להשתמש שם, ואם ראש העיריה בכבודו ובעצמו ידרוש להניח שם תמונה של נשיא המדינה - תושבי השגרירות רשאים להתנגד, וממילא אין שם דין שכירו ולקיטו. ומה שלעיריה יש זכות שימוש ברחובות [שיש לדון על זה מה הדין כשיש להם רשות להניח חפצים רק לרווחת התושבים, ולא רק על פי גחמות ראש העיר] - יכול לעזור רק במקום שאין רגל האסורה במקומה.
אות ד' היא המצאה חמודה, אלא שלפ"ז יצטרך להעמיד את המשנה של הדר עם הנכרי רק בחו"ל, ומה נעשה והמשך המשנה הוא 'אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים...'.
מה שכתב באות ה' לקוח מתוס', והרא"ש לומד מכאן לעניין מסויים מענייני עירובין, והמהר"ח או"ז [שמובא בבשמים רא"ש, ויש לדון האם מזוייף ואין כאן מקומו] אכן כותב מה שכתב כאן באות ה', וכן הגינת ורדים ושו"מ ובית מאיר, וכו', והיה ראוי להסתמך על זה להלכה בעירוב דרבנן, ואכן הגרי"ש זצ"ל לעתים הסתמך על זה למעשה להתיר לילדים לטלטל. אלא שכנגד זה טענו הטוענים שהתינח בחו"ל שאין ברירה, אבל בארץ ישראל הרי יכול לעבור למקום שיש בו רק שומרי מצוות, ובטל טעם ההיתר. ואת זה יש לדחות ולפלפל, ראה בספרי 'היקף השבת'.

כל שיכרות רשות מהרשויות בזה"ז קלוש ביותר. שלא כבזמנים שעברו, אין לרשויות זכויות להשתמש בבתי האזרחים. לכל היותר יש להם חיובים כלפי האזרחים, והם צריכים לכנס מפעם לפעם למלא חיובם. ומזמן היו אחרונים שפקפקו על השכירות. אבל למעשה כמעט כל אלו שעושים עירוב עירוני סומכים על זה.
לגבי שכירות בא"י, זו לא סברא חדשה, וכבר נדחית בהסבא קדישא.
לא ידעתי שיש עוד מקום לדון על בשמים ראש.
קבצים מצורפים
שכירות מגוי לגבי עירוב בא''י.PDF
(748.18 KiB) הורד 22 פעמים

יואל שילה
הודעות: 597
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

הודעהעל ידי יואל שילה » ו' אוגוסט 09, 2019 4:59 pm

המלמד להועיל מאד החזיק מבשמים רא"ש, וחלק על חת"ם סופר שנקט שהוא מזוייף
ומ"מ הדיון הוא האם דברים אלו יצאו מהרא"ש, אבל זה שהמחבר היה כשרוני לית מאן דפליג
ומדוע להניח שכל מה שכתוב שם הוא לא נכון?
אם לא היינו מוצאים את סברא זו בשום מקום - היה מקום לומר לו אל תמציא דברים תמוהים, אולם כמה וכמה אחרונים נקטו כך למעשה, וציינתי שגם הגרי"ש היה מוכן לצרף זאת למעשה עכ"פ כלפי טלטול ילדים [כך אמר לי הגר"מ רוזנר שליט"א], וממילא אם הבשמים רא"ש טוען שכך גם דעת המהר"ח או"ז - מדוע לא לקבל זאת?
לגבי שכירות ציבורית, אם אכן צריכים שיהא לאותו שול"ק תוקף חוקי, כדעת החכ"צ - אזי יש רק מעט מאד גופים ציבוריים שמתאימים להגדרה זו: העיריה כלפי הרחובות, חברת החשמל כלפי מקומות המונים, תאגידי המים כלפי מקומות המונים, חברות התקשורת כלפי הראוטרים שיש להם בבתים [שמזמן רציתי לשכור מהם, אבל עדיין לא אסתייעא מילתא], שר האוצר כלפי כל המקומות שיש לו רשות להפקיע כשחושב שיש שם מחצבים, מפקד מל"ח כלפי כל המקומות שבשעת חרום יש לו סמכות מלאה עליהם.
אולם, יש מקום לא קטן לומר שמרן הב"י חלק על התנאי של החכ"צ, ולא הצריך שדוקא כשיש לו תוקף חוקי בשימוש זה, ואם כנים הדברים - אזי מי שבפועל עושה ברשות הציבור כבתוך שלו - די לשכור ממנו, כגון משטרה שב"כ ועוד.
אם הבנתי נכון את דברי הסבא קדישא - הדחיה שלו לסברא זו היא רק מעין לא פלוג, כלומר שאין לדון מתוך הטעם - אימתי לבטל את התקנה, וכעין זה גם כתב החת"ם סופר שכתב שי"ל שכל תקנת השכירות מעכו"מ היתה רק בזמן שיד ישראל היתה תקיפה והשכירו בתים לנכרים ולא בזמן הזה שיד העכו"ם תקיפה, אך מ"מ י"ל דלא פלוג. ומ"מ זו מחלוקת אחרונים, ולא מעט נקטו למעשה כהגינת ורדים, ויתכן שראוי לצרף זאת למש"כ שדעת הב"י דלא כהחכ"צ, וכ"ש כשכך מנהג העולם לסמוך על זה, וכל זאת בעירובין שמדינא ספיקו לקולא. אלא שעדיין י"ל שסברא זו לא נאמרה במציאות שלנו שניתן להפרד מהגויים, וציינתי שפלפלתי בזה בספרי היקף השבת.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 46 אורחים