מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מרפא לשון לרבי רפאל הכהן - ציונים ותיקונים במהד' החדשה

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
י. אברהם
הודעות: 1869
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

מרפא לשון לרבי רפאל הכהן - ציונים ותיקונים במהד' החדשה

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' פברואר 01, 2016 12:31 pm

• עמוד התשובה

עמ' לה טור א. וכמבואר בספרי מוסר. עי' שבט מוסר פרק א אות יד.

שם. וידוע מאמרם. אולי כוונתו דמשום כך צריך לחזור לזה העולם, אותו מקום כו'.

שם טור ב. ועיין באלשיך. הוא בבראשית ג' ומובא לקמן עמ' מה.

עמ' לט סוף טור ב. ע"ע מש"כ המחבר בדעת קדושים עמ' טז:-יז.

עמ' מא.היה ירא לנפשו פן יתגבר עליו היצר הרע כמו שכתוב אצלינו במקום אחר כי קרא להכי הוא דאתי. המשך הדברים אינו מובן. וכך איתא בדפוס ראשון: היה ירא לנפשו פן יתגבר עליו היצר הרע כמו שאמר הכתוב צופה רשע לצדיק ובפרט בעריות כמו שכתוב אצלינו במקום אחר [עמ' קפב] כי קרא להכי הוא דאתי.

עמ' מא. כמו שאמר רב יהודא ברוב קדושתו שאמר עליו שמואל אין זה ילוד אשה, והוא אמר על עצמו מי יודע אם הוא נחשב לכשר לענין יחוד. הנה מה שאמר שמואל הוא במס' נדה דף יג., ומה שאמר על עצמו כנראה כוונתו לקידושין פא:, אך שם רב יהודא אמר דכשרים שפיר דמי, ורב השיבו מי יימר ע"ש וצע"ג.

עמ' נה טור א. במדרש הנעלם. ויקרא יג:

שם. ולכן לפעמים. עי' חרדים בהקדמה.

עמ' מח טור א. ע"ע בדעת קדושים עמ' לו:.

עמ' נא טור ב. הלא אמרו ז"ל אפי' אחר ששמע כו' הי' לו לדפוק כו'. אינו מחז"ל, והמחבר גופי' בדעת קדושים הביא כן מהשל"ה הק'.

עמ' נג טור ב. כאשר מרומז בזוהר. גם על מאמרם ז"ל. נדצ"ל: כאשר מרומז גם בזוהר על מאמרם ז"ל. (והוא בתקו"ז תיקון ו').

עמ' נד טור א. ולכן בתחלה הוא בעצם וראשונה כחוט השערה. אולי צ"ל: ברשעים כחוט השערה.

שם טור ב. כמאמרם ז"ל. בתנחומא בראשית ז.

שם. ומי לנו גדול ממר בר רב אשי כו' וכעובדא בקדושין. דף פא:, ושם איתא רב חייא בר אשי.

שם. וככתוב אצלנו במקום אחר. לקמן עמ' רכט.

עמ' נה טור א. כמו שכתוב אצלינו במק"א באריכות. לעיל עמ' כב.

עמ' נה טור ב. מכל מקום המלחמה זו יותר קשה. תיבות מכל מקום אינם מובנים, ואולי צ"ל: מ"ט.


• עמוד התורה

עמ' עג טור א. ודרשו ז"ל בחלק על לימוד התורה. שם דרשו על התורה לשמה, ונדצ"ל כאן: על לימוד התורה לשמה.

עמ' עג טור ב. וזהו שאמרו ז"ל לשמה היינו לשם הקב"ה. בדפו"ר ליתא לתיבות היינו לשם הקב"ה, ושם איתא: וזהו שאמרו ז"ל לשמה כמו שידוע. (ואולי כונתו לשערי קדושה ח"א פ"ג).

עמ' עה טור א. דרשו ז"ל. בדפו"ר: ושם דרשו ז"ל. (שהרי כבר הזכיר גמ' זו).
נערך לאחרונה על ידי י. אברהם ב א' אוגוסט 30, 2020 10:56 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

י. אברהם
הודעות: 1869
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מרפא לשון לרבי רפאל הכהן - ציונים ותיקונים במהד' החדשה

הודעהעל ידי י. אברהם » א' אוגוסט 30, 2020 10:43 am

• עמוד יום הדין

עמ' רנו טור א
חמה שני הפנים.
בדפו"ר המה שני הפכים.

עמ' רנז טור א
ולכן יצא דתו מהחוצפה להמיתו.
בדפו"ר מהחצפה, והוא עפ"י דניאל ב, טו דתא מהחצפא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 150 אורחים