מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12296
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' אוקטובר 30, 2010 7:11 pm

אמרו רבותינו בגמ' ברכות ד, ב:
אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל דכתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל. אמר רב נחמן בר יצחק אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש שנאמר סומך ה' לכל הנופלים.
לרוב מאמר שכזה, הבא לבאר מסורתינו,יש בו ללמד על קיומה של מסורת אחרת חיצונית, ונועד לצדק מסורתינו על פני אותה מסורת. ואכן כבר העיר ר"ע מן האדומים (מאור עינים, אמרי בינה פ"ח), כי בתרגום השבעים ובתרגום הסורי (פשיטתא). בא תהילה לדוד כשיש בו נו"ן: 'נאמן ה' בכל דרכיו וצדיק בכל מעשיו'. וראה דברי הגאון חוב"ט רז"ו לייטער בתשו' בית דוד (סי' לו) למתחכם בעיניו:
בית דוד.jpg
בית דוד.jpg (35.43 KiB) נצפה 4548 פעמים
. והנה אם ברצוננו להבין ולהשכיל שאכן הנון הבאה בתרגום השבעים, אינה מקורית, אלא תיקון סופרים של מי שמצאו חסר ובדו מליבם, הביטו וראו בתמונה הבאה בזה:
לפנינו צילום מתוך ספר גד החוזה, הנזכר בעבר כאן, ואשר יש המקדימים אותו עד סוף בית שני, והנה גם שם אנו מוצאים בתוך תהלה לדוד נו"ן החסירה, אלא ששם בדו הסופרים מליבם פסוק אחר.
גד החוזה.jpg
התמונה שייכת לר' מאיר בר אילן, העומד להוציא את ספר גד החוזה וכל הזכויות שמורות לו.
גד החוזה.jpg (21.06 KiB) נצפה 4552 פעמים
ומכאן נראה בעליל, שחסרון מצאו סופרים לפניהם, וזה בדה בכה וזה בכה. וצדקת מסורתנו, כי דוד לא פסק פסוקו בנו"ן, מאליה עולה.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' אוקטובר 30, 2010 7:16 pm

גם ההגיון הפשוט אומר, שמזמור שלם, ועוד עשוי באקרוסטיכון, אינו מועתק בחסרון (ואף אם יש סופר אחד שטעה, אין זו טעות שאמורה לחזור בכל העתקה), משא"כ מזמור שחסר בו פסוק, כביכול, מעורר רצון טבעי להשלימו.

כעין זה מצינו רבות גם בהבדלים שבין התורה ל"תורה" השומרונית, שם "השלימו" כל מיני דברים החסרים בתורנו הק', דוגמת מה שאמר קין אל הבל אחיו, ועוד.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ש' אוקטובר 30, 2010 8:00 pm

ועוד, שניכר לעין שה'פסוק' המופיע בתרגום השבעים והסורי, אינו אלא ווריאציה על הפסוק שמופיע ארבע שורות אחריו, "צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו".

מרחביה
הודעות: 804
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי מרחביה » ש' אוקטובר 30, 2010 8:35 pm

במגילות קומראן נמצא הפסוק בנוסח "נאמן א-לוהים בדבריו וחסיד בכל מעשיו". ואף מאיזכור שם אלוקות שבו - בניגוד לכל שאר המזמור - ניכר כי הוא תוספת מאוחרת (ויקיפדיה בשם דוד פלוסר).

הוגה ומעיין
הודעות: 1707
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ש' אוקטובר 30, 2010 8:38 pm

יישר כח על הידיעה נכבדה מאוד!

ראיתי שרוב החוקרים היהודים נוטים לומר שהתוספת היא מאוחרת. עוד מביאים ראיות למהלך זה (מלבד השניים שנזכרו בשתי ההודעות שמעלי): א. יש עוד מזמורי אקרוסטיכון שאינם שלמים, כגון פכ"ה ופל"ד. ב. אין סיבה מיוחדת להשמטת הפסוק החסר הזה, ולעומת זאת קל מאוד להניח שסופר מעתיק שאינו משומרי המסורת ימציא פסוק משלו על מנת למלא את חסרונו של פסוק מסוים.

בחפשי כעת באמתחת הספרים, מצאתי דבר מגוחך בשם החוקר י' עמיר. הוא "גילה" שהביטוי "נאמן ה' בכל דבריו" מופיע גם בברכת ההפטרה (האל הנאמן בכל דבריו), שהתחברה כנראה כבר בימי בית שני [לא ידעתי מנין לו, שהרי לא נזכרה קודם מסכת סופרים], והציע לראות בברכת ההפטרה השתקפות של לשון הפסוק האבוד ואסמכתא למקוריותו! והביאנו לידי גיחוך ב"תגלית" שגילה, וחבל שלא גילה שיש פסוק אחר הקרוב יותר למטבע "האל הנאמן בכל דבריו" ו"נאמן ה' בכל דבריו", והוא הפסוק בדברים ז, ט, "האל הנאמן" וגו'. וזאת מלבד מה שהמצוי בסוגיית מטבעות הברכות מוצא שמטבעות רבות הן גלגול של תפילות יורדי המרכבה, כפי שהראה מאיר בר-אילן בסתרי תפילה והיכלות (אני מקווה שכבר עשיתי מספיק פרסומת לספר..), ואם כן אין הוכחה לכך שהמקור אינו בנוסח מנוסחאות ההשלמה, שאין עוררין על כך שכבר היו נפוצים בסוף ימי בית שני.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12296
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' אוקטובר 30, 2010 10:33 pm

תודה לכל המחכימים.

ואם כבר הוזכרו פה 'תפילות יורדי המרכבה'.

זה לשון ראב"ן סי' קנ"ח
איבעיא להו [כ"א ב] מהו להפסיק תפילה משום יהא שמיה רבא כי אתא רב דימי וכולהו תלמידי ר' יוחנן אמרי לכל אינן מפסיקין חוץ מיהא שמיה רבא שאפי' עוסק במעשה מרכבה פוסק.
פירוש שמתפלל תפילת המרכבה. ולית הלכתא כוותיה אלא אינו פוסק.
. יש היודע מה היא 'תפילת המרכבה' שהתכון אליה ראב"ן?

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי חכם באשי » ש' אוקטובר 30, 2010 11:15 pm

מנין לך שמדובר בתפילה מסויימת?
אולי הכוונה לכל תפילה שמקורה מספרות ההיכלות?
והרבה תפילות מקורן משם, כמו: האדרת והאמונה, עלינו לשבח, ויש אומרים 'ברוך שאמר', ועוד.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12296
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' אוקטובר 30, 2010 11:17 pm

מנין? משום ש'תפילת המרכבה' משמעה תפילה מסוימת. אם לא הייתי חושב כך (ואני עדין חושב כך) לא הייתי שואל.

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי ישבב הסופר » א' אוקטובר 31, 2010 2:41 am

הראב"ע כותב בפירושו, (שמות ב' כ"ב) כל ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה, אין לסמוך עליו, ואף כי יש בו דברים שמכחישים הדעה הנכונה. וככה ספר זרובבל, וגם ספר אלדד הדני והדומה להם. עכ"ל. ופשוט שספר גד החוזה בכלל.
נראה ששניהם הוספות מאוחרות, ופשוט שמי שאינו כפוף לדרשות חז"ל יתקשה מדוע חסרה הנון, ויוסיף בספרו לפי ראות עינו הסמויה, ועל זה הוזהרנו מללמוד בספר שאינו מוגה. אלא שהזייפן בספר גד החוזה ידע דרשת חז"ל והתאים 'פסוקו' למאמרם ז"ל, שכן כתב בה דבר מפלתן של רשעים... וכדברי חז"ל בלשון סגי נהור, והבן זאת.
ועיין במהרש"א סנהדרין ק"ד ב' על מאמרם ז"ל פצו עליך פיהם אמר רבא אמר רבי יוחנן בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם והקשה המהרש"א דאי הכי מדוע באיכה פרק א' כתוב א"ב כסדרן ובפרקים אחרים הוקדם הפ"א לעי"ן? ותירץ שלא יבואו מחדשים לחבל ולומר שבימים ההם היה א"ב כסדר ההוא ולא כמאמרם ז"ל, לפיכך כתבה כסדרן להוכיח שלא זו הדרך הרגיל כי אם מחמת דרשת חז"ל. וכידוע, לימים, דבריו של המהרש"א נתקיימו.

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי דראל » א' אוקטובר 31, 2010 6:13 pm

אכן, על דעה זו של ראב"ע חלק הרשב"ם (ראה במדבר יב א).

הגהמ
הודעות: 1312
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי הגהמ » ו' פברואר 07, 2014 7:10 pm

תהלים לד:טז-יח
עיני ה' אל צדיקים וגו' פני ה' בעושי רע וגו' צעקו וה' שומע וגו'

ובפירוש הראב"ע:
צעקו - בשובם מרשעתם. ויש אומרים: כי זה הפסוק שב אל שועת הצדיקים. והנכון כאשר דברתי והעד קרוב.

לתמהוני ראיתי בפירוש המשובח 'אמת קנה' להגר"מ מאזוז שכ' לבאר דעת הי"א שהביא הראב"ע ע"פ סדר הא"ב שבשאר הפרקים באיכה המקדימים פ"ה לעי"ן. האם מאשר בזה דעת הפוקרים האומרים שהגירסא העתיקה היתה להקדים פ"ה לעי"ן בכ"מ ולומר שכן היתה כאן וששוב השתנתה!? או שמא כוונתו רק שמאחר שכן מצינו באיכה שוב ניתן לדרוש פסוקים שונים ע"פ אותו סדר. מוזר מאד.

איש-אחד
הודעות: 1133
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי איש-אחד » ג' אוקטובר 13, 2015 8:51 am

הגהמ כתב:לתמהוני ראיתי בפירוש המשובח 'אמת קנה' להגר"מ מאזוז שכ' לבאר דעת הי"א שהביא הראב"ע ע"פ סדר הא"ב שבשאר הפרקים באיכה המקדימים פ"ה לעי"ן. האם מאשר בזה דעת הפוקרים האומרים שהגירסא העתיקה היתה להקדים פ"ה לעי"ן בכ"מ ולומר שכן היתה כאן וששוב השתנתה!? או שמא כוונתו רק שמאחר שכן מצינו באיכה שוב ניתן לדרוש פסוקים שונים ע"פ אותו סדר. מוזר מאד.

יש לציין שדעת הפוקרים מתבססת על כתובת עתיקה מתקופת בי"ר שנמצאה בעזבת צרטה, בה נרשמו האותיות בזה אחר זה לפי הסדר, ושם הפ' מקדימה לע' כמו בחלק מפרקי מגילת איכה.

בברכה המשולשת
הודעות: 11768
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אוקטובר 13, 2015 8:56 am

א. היה על זה אשכול סוער במיוחד (כמדומני בשם האם הכופר בגימטריא....)
ב. על הקשר בין ברכת ההפטרה ו"פסוק החסר" כבר העיר נ' וידר (ללא המסקנה שזה מעיד ח"ו על אמיתות הנוסח המומצא הנ"ל בתהילים)

אלטנוישול
הודעות: 105
הצטרף: ב' דצמבר 23, 2013 11:24 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי אלטנוישול » ג' אוקטובר 13, 2015 11:47 am

באותו עניין, ביאור בעל התניא בכתוב זה

שבגשמיות במקום העוה"ז יומשך אור עליון וע"ז נאמר נפלה לא תוסיף קום פי' קום מלשון הגבהה ועליי' ממטה למעלה כענין עליות העולמות בשבת ויו"ט דהיינו שילוב אד' בהוי' ובבחי' זו של קום לא תוסיף עוד אלא שיהיו המשכות מלמעלה למטה ובמקום החשך שם ישכון אור א"ס ב"ה

בדיעבד
הודעות: 206
הצטרף: ו' אפריל 22, 2011 7:17 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי בדיעבד » ג' אוקטובר 13, 2015 7:54 pm

איש-אחד כתב:
הגהמ כתב:לתמהוני ראיתי בפירוש המשובח 'אמת קנה' להגר"מ מאזוז שכ' לבאר דעת הי"א שהביא הראב"ע ע"פ סדר הא"ב שבשאר הפרקים באיכה המקדימים פ"ה לעי"ן. האם מאשר בזה דעת הפוקרים האומרים שהגירסא העתיקה היתה להקדים פ"ה לעי"ן בכ"מ ולומר שכן היתה כאן וששוב השתנתה!? או שמא כוונתו רק שמאחר שכן מצינו באיכה שוב ניתן לדרוש פסוקים שונים ע"פ אותו סדר. מוזר מאד.

יש לציין שדעת הפוקרים מתבססת על כתובת עתיקה מתקופת בי"ר שנמצאה בעזבת צרטה, בה נרשמו האותיות בזה אחר זה לפי הסדר, ושם הפ' מקדימה לע' כמו בחלק מפרקי מגילת איכה.


ובעוד כמה מקרים כאלו בארכיאולוגיה. יעויין ויקי ע' מגילת איכה:
ראויה לציון העובדה שבסדר האלפבית שבפרקים ב', ג' וד', מקדימה האות פ' את האות ע'.‏[46] כבר חז"ל הבחינו בכך והציעו הסבר לכך על דרך הדרש.‏[47] משערים כי סדר זה מבטא מסורת נוספת קדומה, שהתקיימה לצד הסידור הנוכחי,‏[48] לסדר אותיות האלפבית. סידור זה נמצא גם בממצאים אפיגראפים ארכאולוגים; אבן תל זית, אוסטרקון מעזבת צרטה ואוסטרקון מכונתילת עג'רוד שעליהם מופיע לוח האלפבית ("abecedary"(אנ')), כאשר האות פ' קודמת לאות ע'.‏[49] ואקרוסטיכונים בסדר זה מופיעים במקומות נוספים במקרא.‏[50]

לעומת זה אנו מוצאים ניסיונות לתקן "שיבושים" אלו ע"י סופרים בעתיקות, לדוגמא בקודקס סינאיטיקוס. ומאידך, במגילות קומראן נמצא קטע בו מופיע פסוק פרשה ציון (איכה א,יז) לפני פסוק על אלה אני בוכיה, בניגוד למסורה.
תמונה
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ile%29.jpg
(אגב, אם לדין, לכל ההוכחות הנ"ל לאמת את מסורתנו הקדושה והאמתית, יש תשובה. אבל למה לי לפלפל להבל על לא דבר. סוף סוף אין לנו אלו מה שקיבלנו דור אחר דור, והמיישר יראה אור והמתעקש לא ייווכח בכל ראיה שהיא).

עושה חדשות
הודעות: 9061
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 07, 2016 2:53 pm

הגהמ כתב:תהלים לד:טז-יח
עיני ה' אל צדיקים וגו' פני ה' בעושי רע וגו' צעקו וה' שומע וגו'
ובפירוש הראב"ע:
צעקו - בשובם מרשעתם. ויש אומרים: כי זה הפסוק שב אל שועת הצדיקים. והנכון כאשר דברתי והעד קרוב.

כיום ראיתי בס' האמונות והדעות
ואחר אלה השמנה שרשים לא נשאר כי אם מה שהטעות בו מפני סדור הפסוק, באמרו (תהלי' נ"א ו') לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך חשב השומע כי זה השב אומר: כי הוא בעבור שיתקיים עליו מה שגזר בו אלהיו, ואיננו שב אמרו: "למען תצדק" על חטאתו, אך הוא שב על אמרו, ומחטאתי טהרני. הוא אמרו כפר לעוני עד שיתקיים מאמרך אשר אמרת וגזרת, כי מי שישוב אליך תכפר לו, וזה ממה שנוהג בלשון דומה, כאמרו (שם ל"ד י"ח) צעקו ויי' שמע. אשר איננו שב על פני יי' בעושי רע, אבל הוא שב על עיני יי' אל צדיקים
וע"ע כיו"ב בחיבור התשובה מאמר א פרק ד.

הגהמ
הודעות: 1312
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי הגהמ » ש' אוקטובר 08, 2016 1:00 am

ייש"כ! ברור אפוא שלפירוש רס"ג התכוון הראב"ע במה שהביא מי"א שם, ואין פירוש זה קשור לקדימת פ"ה לעי"ן (ודלא כמו שמשתמע מד' הגר"מ מאזוז שציינתי למעלה).

איש גלילי
הודעות: 2478
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי איש גלילי » א' אוקטובר 09, 2016 3:50 pm

אולי ניתן לומר, שבעיקר כיוונו חז"ל לאפוקי מ'ספר גד החוזה', ששם באה האות נו"ן בענין של נפילה.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1141
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' אוקטובר 09, 2016 5:56 pm

אם ספר זה -על כוונותיו של האריז"ל המרומזים בו - היה לפניהם...

פותח את ידך- גד החוזה.JPG
פותח את ידך- גד החוזה.JPG (42.64 KiB) נצפה 3538 פעמים


פותח את ידך.JPG
פותח את ידך.JPG (54.24 KiB) נצפה 3538 פעמים

בן_אליעזר
הודעות: 974
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ו' אוקטובר 14, 2016 1:22 am

ראה גם בזה הענין - בשו"ת הרשב"א (ח"א סימן מט).

ולהעיר, משם ועוד, ש'נו"ן' הרי לא מסמל נפילה בכ"מ (וע"כ זה שיהושע שמו בן נון - אין בו משום פסול לנהוג את העם. אך ע"ד הצחות יש לדייק, שהוא כהלבנה לעמות משה, שהרי הלבנה 'נפלה' מגדולתו)

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12296
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' אוקטובר 14, 2016 12:07 pm

יוצא פוניבז' כתב:אם ספר זה -על כוונותיו של האריז"ל המרומזים בו - היה לפניהם...

פותח את ידך- גד החוזה.JPG


פותח את ידך.JPG

חריף! האם ר"מ בר אילן הבחין בזה?

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1417
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ו' אוקטובר 14, 2016 12:21 pm

איש_ספר כתב:
יוצא פוניבז' כתב:אם ספר זה -על כוונותיו של האריז"ל המרומזים בו - היה לפניהם...

פותח את ידך- גד החוזה.JPG


פותח את ידך.JPG

חריף! האם ר"מ בר אילן הבחין בזה?

כן. יעויין שם בדבריו עמ' 268 ותמצא נחת.

עושה חדשות
הודעות: 9061
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 01, 2018 10:12 pm

עושה חדשות כתב:
הגהמ כתב:תהלים לד:טז-יח
עיני ה' אל צדיקים וגו' פני ה' בעושי רע וגו' צעקו וה' שומע וגו'
ובפירוש הראב"ע:
צעקו - בשובם מרשעתם. ויש אומרים: כי זה הפסוק שב אל שועת הצדיקים. והנכון כאשר דברתי והעד קרוב.

כיום ראיתי בס' האמונות והדעות
ואחר אלה השמנה שרשים לא נשאר כי אם מה שהטעות בו מפני סדור הפסוק, באמרו (תהלי' נ"א ו') לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך חשב השומע כי זה השב אומר: כי הוא בעבור שיתקיים עליו מה שגזר בו אלהיו, ואיננו שב אמרו: "למען תצדק" על חטאתו, אך הוא שב על אמרו, ומחטאתי טהרני. הוא אמרו כפר לעוני עד שיתקיים מאמרך אשר אמרת וגזרת, כי מי שישוב אליך תכפר לו, וזה ממה שנוהג בלשון דומה, כאמרו (שם ל"ד י"ח) צעקו ויי' שמע. אשר איננו שב על פני יי' בעושי רע, אבל הוא שב על עיני יי' אל צדיקים
וע"ע כיו"ב בחיבור התשובה מאמר א פרק ד.


אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ל"ב מדות באגדה עמוד 270 -
משנת רבי אליעזר פרשה ב עמוד 39 -
ספר הכריתות נתיבות עולם -


מוקדם שהוא מאוחר בענין, כיצד? ונר אלקים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה' (ש"א ג') והלא אין ישיבה בהיכל כ"ש שכיבה? ואפילו בעזרה אין ישיבה אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני ה' (ש"ב ז'), ומה ת"ל שוכב? אלא מוקדם הוא, וכן צ"ל ונר אלקים טרם יכבה בהיכל ה' ושמואל שוכב. כיוצא בדבר אתה אומר עיני ה' אל צדיקים ואזניו אל שועתם, צעקו וה' שמע ומכל צרותם הצילם, ואח"כ פני ה' בעושי רע להכרית מארץ זכרם (תהלים ל"ד).
נערך לאחרונה על ידי עושה חדשות ב א' יולי 01, 2018 11:50 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

פרי יהושע
הודעות: 3021
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' יולי 01, 2018 11:16 pm

מעניין לעניין, האם נאמר כתוב איזה מקום שנפילת אפים של אחר העמידה, היא המשלמת לנ' החסירה בסוד 'סומך ה' לכל הנופלים'.

לענין
הודעות: 3005
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי לענין » ב' יולי 02, 2018 12:22 am

עי' יהל אור לרבינו הגר"א סוף פ' בהעלותך
הגר''א.JPG
הגר''א.JPG (63.44 KiB) נצפה 2261 פעמים

.השוחט
הודעות: 589
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי .השוחט » א' יוני 30, 2019 6:21 pm

בזכרוני שראיתי בספר לא' מרבותינו - ואיני נזכר היכן - שבשעה שאמר דוד את המזמור ברוח קדשו, כמו כל הכתובים, וכמו שאמרו מיד על הפסוק הבא, בא לו בדעתו הפסוק נפלה וגו', ולא כתבה לדורות, ואדרבא מיד בא לו ברוח הקדש פסוק של סמיכת נופלים. [ואפשר שמזה גם הבין דניחא ליה למריה שלא יכתוב פסוק הנפילה].
נערך לאחרונה על ידי .השוחט ב ב' יולי 01, 2019 11:07 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מקדש מלך
הודעות: 3009
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' יוני 30, 2019 6:27 pm

בקשר לספר גד החוזה שנזכר באשכול, כבר היה אשכול על כך שהוא כנראה זיוף מאוחר
viewtopic.php?f=7&t=43012&p=517344&hilit=%D7%92%D7%93+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94#p501997


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot], שמואל דוד ו־ 25 אורחים