תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' מאי 18, 2017 10:52 pm

כבר תיקן כך בנתן פריו

שמואל דוד
הודעות: 3776
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' מאי 19, 2017 2:58 am

ייש"כ

י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ש' מאי 20, 2017 10:20 pm

בבא קמא פג:
יכול סימא את עינו נסמא את עינו כו' ת"ל מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין, ואם נפשך לומר הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש כו'

וברש"י
פג.jpg
פג.jpg (37.4 KiB) נצפה 1900 פעמים

ובמהד' עוז והדר בהגהות וציונים
הג' וציונים.PNG
הג' וציונים.PNG (5.04 KiB) נצפה 1900 פעמים

ונראה דאין צריך למחוק כלום, אלא דשני דיבורי רש"י דיבור א' הם. ובא לבאר מרוצת לשון הגמ' ואם נפשך לומר הרי הוא אומר, וקל להבין.

שמואל דוד
הודעות: 3776
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מאי 21, 2017 8:36 am

וכ"כ בגליון הגמרא שלי וברוך שכונתי

שמואל דוד
הודעות: 3776
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 22, 2017 12:18 am

שמואל דוד כתב:והתניא - קושיא
והא תניא בניחותא

ב"ב קמט: קרקע דוקא והא תנן כו' ועיין רשב"ם וז"ל קרקע דוקא בתמיה, והתנן במסכת פאה עכ"ל ואפשר שכוונתו לאפוקי מגירסת והא תנן.
אולם עיין שם קנ. וכל היכא דתני כו' והא תנן ועיין רשב"ם והתנן בפרק ראשית הגז עכ"ל ומבואר שכוונתו להראות המקום ותו לא ודו"ק

מצליח
הודעות: 373
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי מצליח » ד' יולי 19, 2017 6:38 pm

כריתות י.
ברש"י ד"ה ומיפסקי, 'והדר מני שמונים ימי טוהר' נראה ד'והדר מני' הוי דיבור המתחיל, ופי' רש"י שמונים (מלשון מנין) ימי טוהר, כעת שהוא נכתב באמצע דיבור משמע והדר מני שמונים (מלשון פ'), ואינו דכבר מני י"ד ימי טומאה ועתה מוטל עליו עוד לימנות רק ס"ו ימי טוהר. [הגה זו אינו מתייחס דוקא לדפוס עוז והדר]

שמואל דוד
הודעות: 3776
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ינואר 10, 2018 6:38 am

שבועות מא.
היסת לשון שומא ששמו חכמים כו'
לכאורה צ"ל שומה בה"א
download/file.php?id=20412

י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מרץ 11, 2018 8:46 pm

בבא קמא צח.
ברש"י ד"ה על אזנו וחרשו. ועל ככה חסרו דמים

ב''ק צח.PNG
ב''ק צח.PNG (5.8 KiB) נצפה 1450 פעמים

בגליון נ"א: ועל כרחך.
בשינויי נוסחאות של הוצאת הרב שבתי פרנקל הביאו שכגירסא שלפנינו איתא בכמעט כל הכת"י ודפוסים ראשונים
מלבד בכת"י א' דאיתא: ועל מכה זו.
ונדצ"ל: ועל ידי מכה זו חסרו דמים. ולפי"ז אתי שפיר.

י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' יולי 17, 2018 8:59 pm

ב"ק קד.

קד.PNG
קד.PNG (17.53 KiB) נצפה 1320 פעמים

ברש"י ד"ה שליח ב"ד, מבואר דר' שמעון בן אלעזר מפרש למתניתין דוקא כשעשאו נגזל מיירי,
וצ"ע דבד"ה ולאפוקי משמע דמתניתין דלא כרשב"א.

ואולי צריך להפוך הסדר של ב' מילים בד"ה ולאפוקי, וכך צ"ל: הא דאוקימנא מתניתין שליח ב"ד אפי' עשאו גזלן כו'.
פי' מה דאוקימנא בגמ' דמתניתין מיירי אפי' עשאו גזלן, זה לאפוקי מפירושו של רשב"א במתניתין דמפרש דדוקא כשעשאו נגזל מיירי.

י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' אוגוסט 06, 2018 9:08 pm

ב"ק קו:

גמ' קו.PNG
גמ' קו.PNG (27.5 KiB) נצפה 1234 פעמים

בבא קמא קו.PNG
בבא קמא קו.PNG (11.78 KiB) נצפה 1234 פעמיםברש"י ד"ה תהוי נמי כאבידה. וכי תבעו כשהוא גדול. אולי צ"ל וכן תבעו כשהוא גדול.

לבי במערב
הודעות: 576
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אוגוסט 07, 2018 3:55 pm

בע"ה אתחיל.
בתמיד כז, ב (עוז והדר - מהדו' תשע"ו*), הגהות וציונים אות ב. להוסיף בסוף ההערה: "וכ"ה ביומא שם".

אי"ה, כשאוכל - אוסיף עוד.
יש"כ ות"ח ת"ח על הרעיון הנפלא.

____________________________________________
*) כידוע (וא"י אם העירו ע"ז כאן לעיל), ישנם הבדלים רבים בין המהדורות דהוצאת 'עוז והדר', ובפרט - בנוגע להיד החפשית שנטלו לעצמם להגי' ו'לתקן' (אוצ"ל: "לסכן") בנוסח הגפ"ת. והדברים נוראים, בכ"מ שלא 'הסתדר' להם מעט הנוסח שלפנינו - 'תיקנו' בלא להעיר כלום עד"ז!
וזה חוץ מהשינויים במיקום מילים בעמוד - שבמהדורא זו מספר העמודים הוא כך וכך, ובמהדורא הבאה - מספר שונה. ואכהמ"ל.
ולכן נצרך ביותר, שעל כל הערה לגבי גמ' מהוצאת בית 'עוז והדר' - יציינו שנת ההו"ל.

ביקורת תהיה
הודעות: 729
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' אוגוסט 08, 2018 2:08 pm

י. אברהם כתב:בבא קמא פג:
יכול סימא את עינו נסמא את עינו כו' ת"ל מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין, ואם נפשך לומר הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש כו'

ונראה דאין צריך למחוק כלום, אלא דשני דיבורי רש"י דיבור א' הם. ובא לבאר מרוצת לשון הגמ' ואם נפשך לומר הרי הוא אומר, וקל להבין.

במהדורה המנוקדת הועמדו הדברים על מכונם, כדלהלן:
וְאִם נַפְשָׁךְ לוֹמַר. וְאִם יֵשׁ לְךָ לְהָשִׁיב וּלְהַקְשׁוֹת כְּלוּם עַל טַעַם זֶה, צֵא וּלְמַד מִמִּדְרָשׁ אַחֵר, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר כוּ'. וּלְקַמָּן בָּעֵי מַאי הָוֵי לֵיהּ לְאַקְשׁוּיֵי:

ביקורת תהיה
הודעות: 729
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' אוגוסט 09, 2018 4:17 pm

לבי במערב כתב:הדברים נוראים, בכ"מ שלא 'הסתדר' להם מעט הנוסח שלפנינו - 'תיקנו' בלא להעיר כלום עד"ז!

במטותא מינך, דוגמא או שתים; אם אפשר, משהו נורא.

לבי במערב
הודעות: 576
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' אוגוסט 09, 2018 9:13 pm

בע"ה כשאהי' אל מול הספר אוכל לציין.

שמואל דוד
הודעות: 3776
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 10, 2018 10:39 pm

זבחים קיג:

היינו דקם רימא התם כו'

פירש"י הראם זכר ונקבה שהוא גדול ואינו יכול ליכנס לתיבה עמדו שם עכ"ל

פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים.
אולי צ"ל "עמד" שם.

י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' אוגוסט 12, 2018 12:16 am

מו"ק יב:

רב הונא חצדו ליה חצדא, ובפי' רש"י(=ר"ג) "למיחצד. לקצור, ורב הונא יש לו מה לאכול הוה ואמאי שרא לה:

מבואר דגרס ככת"י וטיקן: רב הונא שרא למחצד ליה חצדא.

לכידה.PNG
לכידה.PNG (67.83 KiB) נצפה 1065 פעמים

ביקורת תהיה
הודעות: 729
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אוגוסט 21, 2018 10:24 am

לבי במערב כתב:בע"ה כשאהי' אל מול הספר אוכל לציין.

חוששני שהיתה כאן פעירת פה מבלי חק, ואם אכן כן, מעשה חמור הוא.

לבי במערב
הודעות: 576
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' אוגוסט 24, 2018 3:34 am

ח"ו. הבחנתי בכך כמה פעמים אגב שטף לימודי, והיות שאיני נמצא כאן מידי יום (ובטפשותי, אף לא ציינתי לעצמי את המקומות המדויקים המדוברים), יקח מעט זמן עד שאמצא את המ"מ המדויק.

י. אברהם
הודעות: 1238
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' ינואר 16, 2019 8:23 pm

ב"ק קיא:

הגוזל.PNG
הגוזל.PNG (19.13 KiB) נצפה 188 פעמים

ובגמ' אמר רמי בר חמא זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי, רבא אמר רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי והכא במאי עסקינן כשאכלום,
והא מדקתני סיפא אם היה דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם מכלל דרישא בגזילה קיימת עסקינן

וברש"י
דבר הניכר.PNG
דבר הניכר.PNG (8.81 KiB) נצפה 188 פעמים

לשון רש"י שלפנינו מגומגם קצת. (תיבת או נוסף עפ"י מהרש"ל).

הנה זה ברור שבדבר שיש בו אחריות דעלמא, דהיינו קרקע, לא מיירי כאן דהא אינה נגזלת
ולכן בא רש"י לפרש דמיירי בדבר שהוא "כעין" קרקע
ונראה דצ"ל כלומר דבר הניכר לרבים כו' ואתי שפיר.
---
ובפסקי רי"ד איתא: פי' אם היה דבר הניכר לרבים ונראה לעין כעין קרקע, כגון טלת וכסות

שמואל דוד
הודעות: 3776
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' פברואר 06, 2019 1:17 am

הוריות ג:

רש״י ד״ה ואיזה הוא הספק - כלומר אמאי הוא חייב אשם תלוי.

ועיין הגהות הב״ח שהגיה ״במאי״, אולם נלפענ״ד פשוט שכוונת רש״י א-מאי דהיינו על מה ודו״ק.

שו״ר שכ״כ בעוד אחרונים.

ועיין רש״י חולין ע. ד״ה לא מחתך ומשליך - דכיון דליתנהו אמאי תיחול כו׳ והתם נמי הכוונה כנ״ל.

חרסון
הודעות: 252
הצטרף: ג' פברואר 28, 2017 12:33 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי חרסון » ד' פברואר 06, 2019 1:22 am

לבי במערב כתב:*) כידוע (וא"י אם העירו ע"ז כאן לעיל), ישנם הבדלים רבים בין המהדורות דהוצאת 'עוז והדר', ובפרט - בנוגע להיד החפשית שנטלו לעצמם להגי' ו'לתקן' (אוצ"ל: "לסכן") בנוסח הגפ"ת. והדברים נוראים, בכ"מ שלא 'הסתדר' להם מעט הנוסח שלפנינו - 'תיקנו' בלא להעיר כלום עד"ז!
וזה חוץ מהשינויים במיקום מילים בעמוד - שבמהדורא זו מספר העמודים הוא כך וכך, ובמהדורא הבאה - מספר שונה. ואכהמ"ל.
ולכן נצרך ביותר, שעל כל הערה לגבי גמ' מהוצאת בית 'עוז והדר' - יציינו שנת ההו"ל.


אני מסתכן, כיוון שאפילו הרב הכותב לא מצא בינתיים מקומו, אבל גם אני נוכחתי בכך, כאשר למדתי עם חברותא בקביעות כאשר לי מהדורה ישנה של עוז והדר, ולו חדשה, והנה על מילים שציינתי לו שצויינו בהם גירסאות אחרות, הוא לא הבין במה מדובר, כיוון שאצלו מלכתחילה הייתה הגירסא ה'מתוקנת', וכנ"ל בלא ציון עד"ז.

לבי במערב
הודעות: 576
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' פברואר 06, 2019 5:37 am

חרסון כתב:אני מסתכן, כיוון שאפילו הרב הכותב לא מצא בינתיים מקומו, אבל גם אני נוכחתי בכך, כאשר למדתי עם חברותא בקביעות כאשר לי מהדורה ישנה של עוז והדר, ולו חדשה, והנה על מילים שציינתי לו שצויינו בהם גירסאות אחרות, הוא לא הבין במה מדובר, כיוון שאצלו מלכתחילה הייתה הגירסא ה'מתוקנת', וכנ"ל בלא ציון עד"ז.

הטעם של"מ מקומם [כצ"ל; בל' רבים], הוא מפני שמשהבחנתי בכך חזרתי ללמוד בהגמרות הישנות והמוכרות.
והפעמים היחידות שהנני מבחין בזה עתה הן - כשהחברותא דידי משתמש בעו"ה (וכמ"ש כת"ר), ובד"כ - אין עתי ועטי בידי אז לרשום השינויים ולציינם.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 38 אורחים