תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
י. אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' מאי 18, 2017 10:52 pm

כבר תיקן כך בנתן פריו

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' מאי 19, 2017 2:58 am

ייש"כ

י. אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ש' מאי 20, 2017 10:20 pm

בבא קמא פג:
יכול סימא את עינו נסמא את עינו כו' ת"ל מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין, ואם נפשך לומר הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש כו'

וברש"י
פג.jpg
פג.jpg (37.4 KiB) נצפה 1634 פעמים

ובמהד' עוז והדר בהגהות וציונים
הג' וציונים.PNG
הג' וציונים.PNG (5.04 KiB) נצפה 1634 פעמים

ונראה דאין צריך למחוק כלום, אלא דשני דיבורי רש"י דיבור א' הם. ובא לבאר מרוצת לשון הגמ' ואם נפשך לומר הרי הוא אומר, וקל להבין.

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מאי 21, 2017 8:36 am

וכ"כ בגליון הגמרא שלי וברוך שכונתי

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 22, 2017 12:18 am

שמואל דוד כתב:והתניא - קושיא
והא תניא בניחותא

ב"ב קמט: קרקע דוקא והא תנן כו' ועיין רשב"ם וז"ל קרקע דוקא בתמיה, והתנן במסכת פאה עכ"ל ואפשר שכוונתו לאפוקי מגירסת והא תנן.
אולם עיין שם קנ. וכל היכא דתני כו' והא תנן ועיין רשב"ם והתנן בפרק ראשית הגז עכ"ל ומבואר שכוונתו להראות המקום ותו לא ודו"ק

מצליח
הודעות: 357
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי מצליח » ד' יולי 19, 2017 6:38 pm

כריתות י.
ברש"י ד"ה ומיפסקי, 'והדר מני שמונים ימי טוהר' נראה ד'והדר מני' הוי דיבור המתחיל, ופי' רש"י שמונים (מלשון מנין) ימי טוהר, כעת שהוא נכתב באמצע דיבור משמע והדר מני שמונים (מלשון פ'), ואינו דכבר מני י"ד ימי טומאה ועתה מוטל עליו עוד לימנות רק ס"ו ימי טוהר. [הגה זו אינו מתייחס דוקא לדפוס עוז והדר]

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ינואר 10, 2018 6:38 am

שבועות מא.
היסת לשון שומא ששמו חכמים כו'
לכאורה צ"ל שומה בה"א
download/file.php?id=20412

י. אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מרץ 11, 2018 8:46 pm

בבא קמא צח.
ברש"י ד"ה על אזנו וחרשו. ועל ככה חסרו דמים

ב''ק צח.PNG
ב''ק צח.PNG (5.8 KiB) נצפה 1184 פעמים

בגליון נ"א: ועל כרחך.
בשינויי נוסחאות של הוצאת הרב שבתי פרנקל הביאו שכגירסא שלפנינו איתא בכמעט כל הכת"י ודפוסים ראשונים
מלבד בכת"י א' דאיתא: ועל מכה זו.
ונדצ"ל: ועל ידי מכה זו חסרו דמים. ולפי"ז אתי שפיר.

י. אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' יולי 17, 2018 8:59 pm

ב"ק קד.

קד.PNG
קד.PNG (17.53 KiB) נצפה 1054 פעמים

ברש"י ד"ה שליח ב"ד, מבואר דר' שמעון בן אלעזר מפרש למתניתין דוקא כשעשאו נגזל מיירי,
וצ"ע דבד"ה ולאפוקי משמע דמתניתין דלא כרשב"א.

ואולי צריך להפוך הסדר של ב' מילים בד"ה ולאפוקי, וכך צ"ל: הא דאוקימנא מתניתין שליח ב"ד אפי' עשאו גזלן כו'.
פי' מה דאוקימנא בגמ' דמתניתין מיירי אפי' עשאו גזלן, זה לאפוקי מפירושו של רשב"א במתניתין דמפרש דדוקא כשעשאו נגזל מיירי.

י. אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' אוגוסט 06, 2018 9:08 pm

ב"ק קו:

גמ' קו.PNG
גמ' קו.PNG (27.5 KiB) נצפה 968 פעמים

בבא קמא קו.PNG
בבא קמא קו.PNG (11.78 KiB) נצפה 968 פעמיםברש"י ד"ה תהוי נמי כאבידה. וכי תבעו כשהוא גדול. אולי צ"ל וכן תבעו כשהוא גדול.

לבי במערב
הודעות: 465
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אוגוסט 07, 2018 3:55 pm

בע"ה אתחיל.
בתמיד כז, ב (עוז והדר - מהדו' תשע"ו*), הגהות וציונים אות ב. להוסיף בסוף ההערה: "וכ"ה ביומא שם".

אי"ה, כשאוכל - אוסיף עוד.
יש"כ ות"ח ת"ח על הרעיון הנפלא.

____________________________________________
*) כידוע (וא"י אם העירו ע"ז כאן לעיל), ישנם הבדלים רבים בין המהדורות דהוצאת 'עוז והדר', ובפרט - בנוגע להיד החפשית שנטלו לעצמם להגי' ו'לתקן' (אוצ"ל: "לסכן") בנוסח הגפ"ת. והדברים נוראים, בכ"מ שלא 'הסתדר' להם מעט הנוסח שלפנינו - 'תיקנו' בלא להעיר כלום עד"ז!
וזה חוץ מהשינויים במיקום מילים בעמוד - שבמהדורא זו מספר העמודים הוא כך וכך, ובמהדורא הבאה - מספר שונה. ואכהמ"ל.
ולכן נצרך ביותר, שעל כל הערה לגבי גמ' מהוצאת בית 'עוז והדר' - יציינו שנת ההו"ל.

ביקורת תהיה
הודעות: 417
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' אוגוסט 08, 2018 2:08 pm

י. אברהם כתב:בבא קמא פג:
יכול סימא את עינו נסמא את עינו כו' ת"ל מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין, ואם נפשך לומר הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש כו'

ונראה דאין צריך למחוק כלום, אלא דשני דיבורי רש"י דיבור א' הם. ובא לבאר מרוצת לשון הגמ' ואם נפשך לומר הרי הוא אומר, וקל להבין.

במהדורה המנוקדת הועמדו הדברים על מכונם, כדלהלן:
וְאִם נַפְשָׁךְ לוֹמַר. וְאִם יֵשׁ לְךָ לְהָשִׁיב וּלְהַקְשׁוֹת כְּלוּם עַל טַעַם זֶה, צֵא וּלְמַד מִמִּדְרָשׁ אַחֵר, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר כוּ'. וּלְקַמָּן בָּעֵי מַאי הָוֵי לֵיהּ לְאַקְשׁוּיֵי:

ביקורת תהיה
הודעות: 417
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' אוגוסט 09, 2018 4:17 pm

לבי במערב כתב:הדברים נוראים, בכ"מ שלא 'הסתדר' להם מעט הנוסח שלפנינו - 'תיקנו' בלא להעיר כלום עד"ז!

במטותא מינך, דוגמא או שתים; אם אפשר, משהו נורא.

לבי במערב
הודעות: 465
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' אוגוסט 09, 2018 9:13 pm

בע"ה כשאהי' אל מול הספר אוכל לציין.

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 10, 2018 10:39 pm

זבחים קיג:

היינו דקם רימא התם כו'

פירש"י הראם זכר ונקבה שהוא גדול ואינו יכול ליכנס לתיבה עמדו שם עכ"ל

פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים.
אולי צ"ל "עמד" שם.

י. אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' אוגוסט 12, 2018 12:16 am

מו"ק יב:

רב הונא חצדו ליה חצדא, ובפי' רש"י(=ר"ג) "למיחצד. לקצור, ורב הונא יש לו מה לאכול הוה ואמאי שרא לה:

מבואר דגרס ככת"י וטיקן: רב הונא שרא למחצד ליה חצדא.

לכידה.PNG
לכידה.PNG (67.83 KiB) נצפה 799 פעמים

ביקורת תהיה
הודעות: 417
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אוגוסט 21, 2018 10:24 am

לבי במערב כתב:בע"ה כשאהי' אל מול הספר אוכל לציין.

חוששני שהיתה כאן פעירת פה מבלי חק, ואם אכן כן, מעשה חמור הוא.

לבי במערב
הודעות: 465
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' אוגוסט 24, 2018 3:34 am

ח"ו. הבחנתי בכך כמה פעמים אגב שטף לימודי, והיות שאיני נמצא כאן מידי יום (ובטפשותי, אף לא ציינתי לעצמי את המקומות המדויקים המדוברים), יקח מעט זמן עד שאמצא את המ"מ המדויק.

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 18, 2018 6:28 am

רש"י מנחות סח.

חדש בדיל מיניה - שהרי לא אכל חדש כל השנה

חמץ לא בדיל מיניה - ״כל השנה שהרי אכלו עד הנה״ הלכך אתי למיכליה

לכאורה הלשון מגומגם והכי הול״ל ״שהרי כל השנה אכלו עד הנה״

וצ"ע שלא ראיתי מי שהעיר בזה!

שוב אחר העיון מצאתי דכ״ה בכת״י. ונהניתי.
Screenshot 2018-10-17 at 11.33.32 PM.png
Screenshot 2018-10-17 at 11.33.32 PM.png (92.17 KiB) נצפה 117 פעמים

מיני ומינך
הודעות: 248
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי מיני ומינך » ה' אוקטובר 18, 2018 9:04 am

שים לב לעוד שינויים שם

שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 18, 2018 3:09 pm

מיני ומינך כתב:שים לב לעוד שינויים שם

איזה שינויים?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ישראליק ו־ 49 אורחים