עמוד 11 מתוך 11

פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 10:55 am
על ידי צולניק
אודה על עזרה בפענוח ר"ת אלו:
מהו ספר מלח"א?
ומהו דע"ת? [זה לא דעת תורה של המהרש"ם].

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 11:02 am
על ידי מה שנכון נכון
מאיזה ספר הצלום?

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 11:05 am
על ידי צולניק
ספר שרביט הזהב החדש - ברית אבות דף מ"ד ע"ב.

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 11:16 am
על ידי מה שנכון נכון
מלח"א - דברי משה - מלחמת ארי, ר' משה ארי אלטר.

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 11:27 am
על ידי צולניק
יש"כ.
שמא יש מקום לתקן ברשימת האוצר, להוסיף 'מלחמות ארי'.

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 11:30 am
על ידי מה שנכון נכון
דע"ת - הוא המהרש"ם, וכנראה נפלה כאן ט"ס בציון. [המהרש"ם במקו"א (לדוג' או"ח קעא) אכן מציין לס' אלו].

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 11:36 am
על ידי צולניק
מחוורתא כדבריך. יש"כ.

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 12:06 pm
על ידי בקרו טלה
צולניק כתב:אודה על עזרה בפענוח ר"ת אלו:
ומהו דע"ת?

מה שנכון נכון כתב:דע"ת - הוא המהרש"ם

מחוורתא כדבריך - בסי' נה

Re: פענוח ראשי תיבות

פורסם: א' יוני 16, 2019 1:25 pm
על ידי צולניק
בקרו טלה כתב:
צולניק כתב:אודה על עזרה בפענוח ר"ת אלו:
ומהו דע"ת?

מה שנכון נכון כתב:דע"ת - הוא המהרש"ם

מחוורתא כדבריך - בסי' נה

יש"כ.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ו' יולי 12, 2019 1:07 am
על ידי חיימקה
משם הגדולים בסופו - קונטרס אחרון.
וכבר נודע דכל הגלויות הם לברר ניצוצות הקדושה אשר בארץ ההוא. ומצרים ירד בראשונה לברר ניצוצי הקדושה של אדה"ר [אדם הראשון] וע"ר בארץ השעבוד, בכוח השכינה ביררו כל ניצוצי הקדושה ולכן נצטוו לא תוסיפו לראותם.

וע"ר? ועוד רבים, וערב רב.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ו' יולי 12, 2019 2:12 am
על ידי מה שנכון נכון
חיימקה כתב:משם הגדולים בסופו - קונטרס אחרון.
וכבר נודע דכל הגלויות הם לברר ניצוצות הקדושה אשר בארץ ההוא. ומצרים ירד בראשונה לברר ניצוצי הקדושה של אדה"ר [אדם הראשון] וע"ר בארץ השעבוד, בכוח השכינה ביררו כל ניצוצי הקדושה ולכן נצטוו לא תוסיפו לראותם.

וע"ר? ועוד רבים, וערב רב.

צ"ל ועל ידי השעבוד.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ו' יולי 12, 2019 2:46 am
על ידי חיימקה
ייש"כ, כרגיל אין עליך.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ו' יולי 12, 2019 4:56 am
על ידי קאצ'קלה
כננס ע"ג ענק ארשה לעצמי להוסיף נופך לדברי הרב משנ"ן.

ב'ועד לחכמים' דפוס ליוורנו תקנ"ח נדפס כפי שציין הרב משנ"ן:

1.JPG
1.JPG (146.56 KiB) נצפה 966 פעמים

שוב כשכל קבצי וקונטרסי 'שם הגדולים' ו'ועד לחכמים' נכללו במהדורת שם הגדולים, דפוס קראטאשין-פפד"מ תר"ג-תר"ז, נפלה לה המלה 'בארץ' לסוף השורה הבאה (כרגיל בדפו"י מפעם לפעם), וכך יצא משפט מעוות:

2.JPG
2.JPG (147.77 KiB) נצפה 966 פעמים

במהדורת ווילנא תרי"ג, השמיט המשכיל אייזיק בן יעקב את עניני הקבלה שבספר, כך נשמט קטע זה ממהדורותיו וממהדורות הבאות (כגון יוזעפאף תרכ"ח).
שוב הדפיס רמ"מ קרענגיל קטע זה בהג"ה מנחם ציון שבגליון שם הגדולים, ושם נדפס וע"ר במקום וע"י. אולי אין זו טעות דפוס אלא 'תיקון', כדי לתת מעט הבנה לתיבת 'בארץ' = 'וערב רב בארץ'. אבל כמובן שזו טעות/תיקון על גבי טעות.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ו' יולי 12, 2019 3:08 pm
על ידי חיימקה
ייש"כ על הפירוט הרב.
במהדורה שבידי [אוצר הספרים י-ם תשנ"ד] המילים "וכל זה לא על חינם..." נדפסו בסוף הקטע ולא באמצעו לאחר המילים "ונתרבתה התורה שם".
ועוד שינויים מזעריים, ומסתמא לא בהם דווקא השגגה.
נקווה שבמהדורה החדשה של כל ספרי החיד"א מהדורת המאור, תוקנו דברים ע"פ דפו"ר - ושלא יקוים בהם מאמר החכם: "הזעציר דהשתא מכניס בכיס הקטן את הזעציר דאז".

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: א' יולי 14, 2019 3:21 am
על ידי אספקלריא
קאצ'קלה כתב:במהדורת ווילנא תרי"ג, השמיט המשכיל אייזיק בן יעקב את עניני הקבלה שבספר, כך נשמט קטע זה ממהדורותיו וממהדורות הבאות (כגון יוזעפאף תרכ"ח).
שוב הדפיס רמ"מ קרענגיל קטע זה בהג"ה מנחם ציון שבגליון שם הגדולים, ושם נדפס וע"ר במקום וע"י. אולי אין זו טעות דפוס אלא 'תיקון', כדי לתת מעט הבנה לתיבת 'בארץ' = 'וערב רב בארץ'. אבל כמובן שזו טעות/תיקון על גבי טעות.

ב"מוריה" טבת תשנ"ט (עמ' ק"ח והלאה) יש מאמר ארוך על ההשמטות הנ"ל של אייזיק בן יעקב מספר "שם הגדולים", וגם נדפס שם הנוסח המתוקן של כל הקטעים שהושמטו, ובהערות שם הזכירו מ"מ במהדורת קרענגיל (מ"ק) ובמהדורת אוצר הספרים ירושלים (מ"י).
להלן העתק הנוסח המתוקן של הקטע המדובר לעיל

מוריה טבת תשנט עמוד קיט.jpg
מוריה טבת תשנט עמוד קיט.jpg (72.84 KiB) נצפה 910 פעמים

מוריה טבת תשנט עמוד קכ.jpg
מוריה טבת תשנט עמוד קכ.jpg (79.85 KiB) נצפה 910 פעמים

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: א' יולי 14, 2019 3:08 pm
על ידי חיימקה
וכך זה במהדורה החדשה של מכון המאור, ב"ה מתוקן כדבעי.

שם הגדולים - מכון המאור.pdf
(50.72 KiB) הורד 77 פעמים

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ד' יולי 17, 2019 9:13 pm
על ידי תם מה הוא אומר
חיימקה כתב:וכך זה במהדורה החדשה של מכון המאור, ב"ה מתוקן כדבעי.

שם הגדולים - מכון המאור.pdfהאם ספר שה"ג של המאור נדפס? כמה כרכים הוא?

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' יולי 18, 2019 2:01 pm
על ידי בתוך הגולה
(חבל שאין כאן מי שמשיב לשאלת חכם של הרב התם, שרבים צריכים לה)כדוגמת הדיון כאן למעלה על השה"ג (טעות שהולידה ראשי תיבות לא מפוענחים) רשמתי אצלי לפני זמן מה בעניין אחר ואני מעתיקם כאן אולי ימצאו בהם תועלת.
(היות וזו העתקה לא הוספתי הפניות (לינקים) ואם משהו חפץ בכך אשתדל לעדכן בהמשך)

במסכת פסחים מט ב שנינו ששה דברים נאמרו בעם הארץ וכו' וי"א אף אין מכריזין על אבידתו.
והקשו הראשונים (תוס' וש"ר) איך המוצא יודע שאבידת ע"ה היא. וע"כ כתב המהרש"א זל"ש:'עיין בטי"ד דמיירי באבדת בגד שנמצא עליו רבב או מנעלים המטולאים דאינן של ת"ח'
ובספר שדה יצחק (גואטה) הבין שכוונתו לפרש את דברי התוספות והתקשה מדוע יש צורך בכך עי"ש.
אמנם זאת למודעי כי ט"ס נפלה בדפו"א של חידושי אגדות למהרש"א. ובדפו"ר (קרקא שצ"ב ופפד"מ תמ"ב) המהרש"א פותח בדברי התוס' ומוסיף ע"ז ועי"ל דמיירי וכו' והיינו שזהו תירוץ מקורי נוסף של המהרש"א.
אמנם בספר עין יעקב (כתנות אור אמ"ד תמ"ד) הדפיסו את חידושי אגדות המהרש"א ושם שיבש המדפיס - השמיט את תחילת הדיבור והחליף הלש' 'ועי"ל (=ועוד יש לומר) דמיירי...' במילים 'ועיין טי"ד דמיירי' שאין לו מובן. (וגם לא מצינו ספר שאלו ראשי התיבות שלו הדן בעניין). ומעתה סרה גם הערת הרב שדה יצחק כמובן.
(לאחמ"כ נדפס המהרש"א ח"א בחטיבה אחת עם חידושי ההלכות. תחילה, על מסכתות בודדות (לא כולל פסחים), בדפוס מיץ שנת תקכ"ח-תקל"ז ושוב, באותה מתכונת, בדפוס סלאוויטא תקע"ו וממנו לדפוס וילנה תקצ"ה. הדפסות אלו היו המקור לחידושי המהרש"א שנדפסו אח"כ בש"ס של אותם מדפיסים, שמהם כידוע ישקו כל עדרי הלומדים כיום. והנה אין לפני את דפוס סלאוויטא הנז' אמנם מנוסח השער (של חי' האגדות. בנוסח שער התלמוד אין מזה כלום). שהועתק במפעל הביבליוגרפיה מתברר שהמדפיסים שם נטלו את ח"א מהרש"א מתוך הנדפס בעין יעקב ועל כן היה המישור לעקוב והשגגה נפוצה בארץ.

(וכאן יש לשבח את ש"ס עוז והדר שבהערות למהרש"א הביאו את הלש' שבדפו"ר וחסכו טירחה מהלומד)

אם יש מישהו שיש לו גישה לח"א מהרש"א דפוס סלאוויטא הנז' (הרב ושא נס?) יורנו ושכמ"ה

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' יולי 18, 2019 2:05 pm
על ידי נחלי אפרסמון
תם מה הוא אומר כתב:
חיימקה כתב:וכך זה במהדורה החדשה של מכון המאור, ב"ה מתוקן כדבעי.

שם הגדולים - מכון המאור.pdfהאם ספר שה"ג של המאור נדפס? כמה כרכים הוא?

לא יצא עדיין

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' יולי 18, 2019 5:47 pm
על ידי ושא_נס
בתוך הגולה כתב:(חבל שאין כאן מי שמשיב לשאלת חכם של הרב התם, שרבים צריכים לה)כדוגמת הדיון כאן למעלה על השה"ג (טעות שהולידה ראשי תיבות לא מפוענחים) רשמתי אצלי לפני זמן מה בעניין אחר ואני מעתיקם כאן אולי ימצאו בהם תועלת.
(היות וזו העתקה לא הוספתי הפניות (לינקים) ואם משהו חפץ בכך אשתדל לעדכן בהמשך)

במסכת פסחים מט ב שנינו ששה דברים נאמרו בעם הארץ וכו' וי"א אף אין מכריזין על אבידתו.
והקשו הראשונים (תוס' וש"ר) איך המוצא יודע שאבידת ע"ה היא. וע"כ כתב המהרש"א זל"ש:'עיין בטי"ד דמיירי באבדת בגד שנמצא עליו רבב או מנעלים המטולאים דאינן של ת"ח'
ובספר שדה יצחק (גואטה) הבין שכוונתו לפרש את דברי התוספות והתקשה מדוע יש צורך בכך עי"ש.
אמנם זאת למודעי כי ט"ס נפלה בדפו"א של חידושי אגדות למהרש"א. ובדפו"ר (קרקא שצ"ב ופפד"מ תמ"ב) המהרש"א פותח בדברי התוס' ומוסיף ע"ז ועי"ל דמיירי וכו' והיינו שזהו תירוץ מקורי נוסף של המהרש"א.
אמנם בספר עין יעקב (כתנות אור אמ"ד תמ"ד) הדפיסו את חידושי אגדות המהרש"א ושם שיבש המדפיס - השמיט את תחילת הדיבור והחליף הלש' 'ועי"ל (=ועוד יש לומר) דמיירי...' במילים 'ועיין טי"ד דמיירי' שאין לו מובן. (וגם לא מצינו ספר שאלו ראשי התיבות שלו הדן בעניין). ומעתה סרה גם הערת הרב שדה יצחק כמובן.
(לאחמ"כ נדפס המהרש"א ח"א בחטיבה אחת עם חידושי ההלכות. תחילה, על מסכתות בודדות (לא כולל פסחים), בדפוס מיץ שנת תקכ"ח-תקל"ז ושוב, באותה מתכונת, בדפוס סלאוויטא תקע"ו וממנו לדפוס וילנה תקצ"ה. הדפסות אלו היו המקור לחידושי המהרש"א שנדפסו אח"כ בש"ס של אותם מדפיסים, שמהם כידוע ישקו כל עדרי הלומדים כיום. והנה אין לפני את דפוס סלאוויטא הנז' אמנם מנוסח השער (של חי' האגדות. בנוסח שער התלמוד אין מזה כלום). שהועתק במפעל הביבליוגרפיה מתברר שהמדפיסים שם נטלו את ח"א מהרש"א מתוך הנדפס בעין יעקב ועל כן היה המישור לעקוב והשגגה נפוצה בארץ.

(וכאן יש לשבח את ש"ס עוז והדר שבהערות למהרש"א הביאו את הלש' שבדפו"ר וחסכו טירחה מהלומד)

אם יש מישהו שיש לו גישה לח"א מהרש"א דפוס סלאוויטא הנז' (הרב ושא נס?) יורנו ושכמ"ה


אריכות דברים יש אצלי על מהרש"א הנדפס בסלאוויטא, דברים חדשים ומחודשים שלא דיברו בהם עד היום רושמי הספרים, וכאן הוא לא המקום להרחיב בזה, ומן הסתם ימצאו בהם טעם אספנים וסוחרים אשר דפוסי סלאוויטא חביבים אצלם לחשיבותם ויקרתם.

אך להפיק רצונך אציג הכתוב במהרש"א הנדפס בתוך התלמוד מסכת פסחים סלאוויטא תקע"ז דף יא סוף ע"ג:
"ואין מכריזין על אבדתו כו'. עיין בטוי"ד דמיירי באבדת בגד...".

וכן הוא בנדפס בתוך מסכת פסחים ווילנא תקצ"ז.

אך בדפוס טשערנאוויץ ת"ר דף קלב ע"א לנכון:
"שם אין מכריזין על אבידתו כו'. כתבו התוספות וא"ת מאין יודע שהוא ע"ה ואור"י... ע"ש. ועי"ל דמיירי באבידת בגד...".

ומכאן נלמד שהרש"א הנדפס בדפוס טשערנאוויץ אינו תלוי בהנדפס בסלאוויטא ווילנא, ודוחק לומר שתלוי בהם וכאן בנידון דידן נרגשו בשיבוש ותיקנו על פי הדפוסים הישנים.

יותר מזה לא בדקתי עתה בדפוסים הבאים, וברור לי שחלקם יהיו כסלאוויטא וחלקם יהיו כטשערנאוויץ.

בנוגע למהרש"א ח"ה לפסחים, יש כמה מהדורות שלא רשומות בשום מקום.

**
בנוגע לעמ' אחד שראיתי באשכול סמוך מספר שם הגדולים מהדורת מכון המאור.
קשה להתרשם מעמ' אחד, אך העבודה נראית יחסית טובה. אבל לו עצתי ישמעו עליהם לפסק הספר בסימני פיסוק ונקודות, בצורה הרבה יותר נכונה ויעילה, וכמובן לסמן את החריזות בסימנים מיוחדים להן, וכפי שניכר בהדיא חסרון זה בסוף העמ' הנ"ל.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ו' יולי 19, 2019 8:45 am
על ידי בתוך הגולה
הרב ושא נס יש"כ על טרחתך בעניין. ואף שהבירור הביבליוגרפי רחוק משלמותו. מ"מ מסתברים הדברים כדאמרן וד"ב לפ"ש.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' אוגוסט 05, 2019 1:23 am
על ידי בן_אליעזר
כאן ברצו"ב. בפי' מים טהורים שעל הגליון, באות י"ד שבו. מהו בתוה"ח (-ספר או פירוש לכאו'-) שאני בעוניי לא פתרתיו?

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' אוגוסט 05, 2019 5:54 am
על ידי שבענו מטובך
בן_אליעזר כתב:כאן ברצו"ב. בפי' מים טהורים שעל הגליון, באות י"ד שבו. מהו בתוה"ח (-ספר או פירוש לכאו'-) שאני בעוניי לא פתרתיו?

אולי הכוונה תוספות החדשים, כלומר דפוסים החדשים של התוספות יו"ט, שבהם מוגה כך.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' אוגוסט 05, 2019 6:32 pm
על ידי בן_אליעזר
מסתבר, ייש"כ

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' אוגוסט 08, 2019 9:42 pm
על ידי פרנצויז
בן_אליעזר כתב:כאן ברצו"ב. בפי' מים טהורים שעל הגליון, באות י"ד שבו. מהו בתוה"ח (-ספר או פירוש לכאו'-) שאני בעוניי לא פתרתיו?

יש מהדורה חדשה של ס' "מים טהורים", שפתחו את הראשי תיבות, וכאן פענחו "תוספות החדשים", (עיי"ש עמ' קנ"ה).
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0001
שבענו מטובך כתב:אולי הכוונה תוספות החדשים, כלומר דפוסים החדשים של התוספות יו"ט, שבהם מוגה כך.

כמדומה שכל המקומות שנזכר "תוה"ח" [= תוספות החדשים] בס' "מים טהורים" כוונתו למה שנדפס במשניות שלנו בשם "תוספות חדשים". וא"כ מסתבר שגם כאן "תוספות החדשים" אינו כינוי לדפוסים החדשים של תוי"ט, אלא כוונתו להנדפס בשם "תוספות חדשים", למרות שבדפוסים שלנו אינו נמצא.
ולכאורה צריך לומר שבדפוסים הראשונים שבהם נדפס "תוספות חדשים", דהיינו בשנת תקל"ה ואילך, היה כאן (כלים פי"ז משנה י"ד) קטע של תוספות חדשים עם ההגהה הזו (על דברי הר"ש שהובאו בתוי"ט). ואח"כ בשלב שני הוסיפו המדפיסים לציין את התיקון גם בתוך דברי התוי"ט בעצמו. ובשלב יותר מאוחר, החליט אחד המדפיסים שדברי תוספות חדשים מיותרים משום שהתיקון כבר נדפס בתוי"ט, ולכן החליט להשמיט את דברי התוספות חדשים השייכים לכאן.
אך כל זה השערה בלבד, וצריך לבדוק בדפוסים הראשונים של משניות עם "תוספות חדשים", (משנת תקל"ה ואילך), האם בכלים פי"ז משנה י"ד, יש "תוספות חדשים" על תויו"ט ד"ה ויש וכו', שמגיה (בדברי הר"ש) שאפשר דצ"ל ובששי (במקום "ובשאר ימים").

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: א' אוגוסט 18, 2019 10:31 pm
על ידי בן_אליעזר
תודה להעונים בטוטו"ד

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ש' אוגוסט 24, 2019 2:04 am
על ידי ושא_נס
במשניות אמשטרדם תקל"ה (תו"ח דפו"ר) דף לד ע"ב בתוספת י"ט: "ואיכא ארץ העמים (ובשאר ימים) נבלות וטריפות". ונ"ב בגליון: "אפשר דצ"ל ובששי". והגהה זו נכללה בכותרת בראש הגליון "תוספות חדשים".