עמוד 11 מתוך 16

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: א' ינואר 13, 2019 12:18 pm
על ידי מה שנכון נכון
ככה"נ 'במהדורה תנינא'.
[הגהותיו נדפסו תחלה (כמדומה) בווילנא תרג-ה, ושוב בתרי"ג, ואחר פטירתו בתוספת מרובה מגליונותיו, כשחלקן שולב בהגהותיו הקודמות שעל הדף ללא סימון. מסתמא תכנן להדפיס גם ההוספות].

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: א' ינואר 13, 2019 7:59 pm
על ידי י. אברהם
יישר כח
מסתבר שהוא מציין למה שכבר נדפס, א"כ בתרי"ג כבר היו הוספות?

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' פברואר 04, 2019 11:28 pm
על ידי הוד_והדר
בגושפנקא דמלכא יר"א ותמ"א

האם יש מישהו רעיון לפיענוח?

מתוך חתימה במכתב חכם ספרדי.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' פברואר 04, 2019 11:30 pm
על ידי שברי לוחות
בדרך כלל הוא יר"ה ותמ"א ירום הודו ותנשא מלכותו אמן

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 12:30 am
על ידי הוד_והדר
שברי לוחות כתב:בדרך כלל הוא יר"ה ותמ"א ירום הודו ותנשא מלכותו אמן


שכויח

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 6:34 am
על ידי זסבה
כ"כ בספ"ה \ בסכ"ה
(אלף זעירא של ויקרא רומז שמטטרון שר הפנים גימטריא אלף חסר חד).
ולא מצאתי בספר פלח הרמון.
במג"ע ואתחנן רנב כ"כ.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 6:45 am
על ידי שברי לוחות
זסבה כתב:כ"כ בספ"ה
(אלף זעירא של ויקרא רומז שמטטרון שר הפנים גימטריא אלף חסר חד).
ולא מצאתי בספר פלח הרמון.
במג"ע ואתחנן רנב כ"כ.

מי הכותב

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 9:16 am
על ידי זסבה
...

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 2:11 pm
על ידי שברי לוחות
זסבה כתב:...

עיין בספר כח ה' הנדפס בספר ליקוטי הש"ס להאר"י ירושלים תשמ"ד עמ' קיד

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 2:34 pm
על ידי זסבה
שברי לוחות כתב:
זסבה כתב:...

עיין בספר כח ה' הנדפס בספר ליקוטי הש"ס להאר"י ירושלים תשמ"ד עמ' קיד


ישר כוחכם
ושם מבואר הענין ? כי הספר אינו תח"י

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 2:38 pm
על ידי שברי לוחות
כח ה'.JPG
כח ה'.JPG (88.91 KiB) נצפה 5453 פעמים

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' פברואר 05, 2019 4:33 pm
על ידי זסבה

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ד' פברואר 20, 2019 8:32 am
על ידי יהודה בן יעקב
שו"ת מבי"ט חלק א סימן קטז, השגת ר' יצחק בן לב, סוף השגה א
ועוד דעלוי רב כנ"ד ליטר' שוה ס' בק"ן כמו שרמזתי בפסק שאני שכשהתוספת הוא הרבה מאד כ"ע מודו כמפרש דמי שאפי' העורים יביטו לראות דסחורה שוה ק' בק"ק אינו אלא בעבור שהלוהו אך תוספ' שפת יתר והוא ד"מ ש"מ.

אשמח לקבל עזרה בפענוח הר"ת.

ר"ת

פורסם: ד' מרץ 06, 2019 7:25 pm
על ידי יקוב
ונראה לי בסייעתא דשמייא דאיתא בפסיקתא רבתי והביאה בספר בג"י ז"ל אמר רבי פנחס הכהן מעשה היה שנצטרכו ישראל וכו'. מי זה בג"י?

Re: ר"ת

פורסם: ד' מרץ 06, 2019 8:56 pm
על ידי פרנצויז
יקוב כתב:ונראה לי בסייעתא דשמייא דאיתא בפסיקתא רבתי והביאה בספר בג"י ז"ל אמר רבי פנחס הכהן מעשה היה שנצטרכו ישראל וכו'. מי זה בג"י?

ראה בס' אוצרות חיים - בית המקדש, עמ' רמ"ז, (עמ' 229 מדפי אוצר החכמה), שכתבו "בני יששכר", [וציינו את המקום שם], עיי"ש.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' מרץ 07, 2019 12:10 am
על ידי יקוב
תודה.
אשמח אם תעלה את הדף

Re: ר"ת

פורסם: ו' מרץ 08, 2019 2:09 pm
על ידי פרנצויז
פרנצויז כתב:
יקוב כתב:ונראה לי בסייעתא דשמייא דאיתא בפסיקתא רבתי והביאה בספר בג"י ז"ל אמר רבי פנחס הכהן מעשה היה שנצטרכו ישראל וכו'. מי זה בג"י?

ראה בס' אוצרות חיים - בית המקדש, עמ' רמ"ז, (עמ' 229 מדפי אוצר החכמה), שכתבו "בני יששכר", [וציינו את המקום שם], עיי"ש.

כדי למצוא פתרון לר"ת של שם ספר, חשוב מאוד לדעת מי המחבר של הקטע שבו הר"ת, ומתי היה חי, ואז אפשר לחפש בספרים שהיו קיימים ומצויים בזמנו ובמקומו וכו', ולכן כשהתברר שהקטע שהבאת מקורו בס' בן איש חי - דרוש, נעשה חיפוש בכל ספרי בעל בן איש חי, ואז התברר שבס' אוצרות חיים - בית המקדש (ליקוטים מהבן איש חי, בהוצאת אהבת שלום) עמ' רמ"ז, פתחו את הר"ת בצורה מתוקנת "בני יששכר".
אולי מישהו יוכל להעלות את הדף ההוא.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' מרץ 11, 2019 3:17 pm
על ידי הוד_והדר
המילה האחרונה בכת"י הרצו"ב

וביאלו"א
או
וכיאלו"א


היודע פשר הר"ת אשמח לשמוע

תודה

33a-2.jpg
33a-2.jpg (397.09 KiB) נצפה 5128 פעמים

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' מרץ 11, 2019 3:40 pm
על ידי הוד_והדר
אחד מחכמי הפורום דכאן כתב לי

וביאלו"א = וברוך ה' אלוקים לעולם ועד אמן.


תודה רבה

פענוח ראשי תיבות - מעלנ"א

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 8:52 pm
על ידי כמעיין המתגבר
מרן החיד"א משתמש בזה כמה וכמה פעמים, וכגון ס"מ מעלנ"א
או, דעל ידיהם מעלנ"א אית להו ניצוצי הקדושה .
מישהו יודע מה הפענוח?

Re: פענוח ראשי תיבות - מעלנ"א

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 9:36 pm
על ידי כרמי שלי
לשון עילוי. והגרשיים אינם כ"א לסימון המליצה (השאולה מגיטין נו, ב), כמצוי לרוב.

Re: פענוח ראשי תיבות - מעלנ"א

פורסם: ו' אפריל 05, 2019 10:07 am
על ידי כמעיין המתגבר
פתרון יפה, אבל מה הקשר לס"מ?

Re: פענוח ראשי תיבות - מעלנ"א

פורסם: ו' אפריל 05, 2019 2:33 pm
על ידי כרמי שלי
אני מניח שכונתך לדבריו בחסדי אבות ד, יג: "א"נ כי ע"י העונות ניתן כח לסט"א וז"ש ששגגת תלמוד עולה זדון הוא ס"מ מעלנ"א אית לי' ".
גם כאן, פשטא דמילתא נראה שע"י העונות מתעלה ס"מ הנק' זדון.

Re: פענוח ראשי תיבות - מעלנ"א

פורסם: ב' אפריל 08, 2019 10:12 am
על ידי כמעיין המתגבר
רש"י שם מסביר שזה פה להכניס המאכל, כך שזה לא מסתדר עם לשון עילוי

Re: פענוח ראשי תיבות - מעלנ"א

פורסם: ב' אפריל 08, 2019 10:18 am
על ידי עיניו כיונים
יפה, לכן באים התרין גרישין ממעל לציון המשמעות ה'דרשית', כמו שכבר ביאר למעלה המשיב 'כרמי שלי'

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' אפריל 08, 2019 8:28 pm
על ידי פרנצויז
זה דרך המליצות, שהם לא הפירוש האמיתי של המילה, אלא דומה (משחק מילים).

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' אפריל 09, 2019 4:15 pm
על ידי עני בן פחמא
מה פירוש הראשי תיבות הבאים בסוף הרבה מתשובות החת"ס:

"ואחתום בברכה וא"נ פ"ב יום א' טו"ב למב"י..."

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' אפריל 09, 2019 4:18 pm
על ידי מיני ומינך
עני בן פחמא כתב:מה פירוש הראשי תיבות הבאים בסוף הרבה מתשובות החת"ס:

"ואחתום בברכה א"נ פ"ב יום א' טו"ב למב"י..."

אוהב נאמן
פרעש-בורג

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' אפריל 09, 2019 4:21 pm
על ידי עני בן פחמא
מיני ומינך כתב:
עני בן פחמא כתב:מה פירוש הראשי תיבות הבאים בסוף הרבה מתשובות החת"ס:

"ואחתום בברכה וא"נ פ"ב יום א' טו"ב למב"י..."

ואוהב נאמן
פרעש-בורג


מה תגיד במקרה זה?

"הכ"ד א"נ מחותנו אהו' כנפשו. פ"ב יום ב' וכו' משה"ק סופר מפפד"מ"

לדבריך, יש סתירה בערים וכפילות ב"אהבה".

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ג' אפריל 09, 2019 4:36 pm
על ידי מה שנכון נכון
'א"נ' בד"כ הוא אוהב נפשו.
במשפט שהבאת: אוהב נפשו מחותנו אהובו כנפשו.

פפד"מ היא עיר מוצאו והולדתו. פרשבורג עיר מגוריו ורבנותו הנוכחיים.

פיצוח ר"ת

פורסם: ג' אפריל 30, 2019 11:49 pm
על ידי תורה מפוארת
מישהו יכול לעזור לי מה הר"ת הזה? ולפק"ד? הספר הוא 'קומי רני' מהריא"ז מרגליות

Re: פיצוח ר"ת

פורסם: ג' אפריל 30, 2019 11:54 pm
על ידי שמש
'ולפי קוצר דעתי', כלומר דעת המנחת אהרן שהוא מצטט.

Re: פיצוח ר"ת

פורסם: ד' מאי 01, 2019 12:23 am
על ידי תורה מפוארת
שמש כתב:'ולפי קוצר דעתי', כלומר דעת המנחת אהרן שהוא מצטט.

ייש"כ.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' מאי 06, 2019 12:32 am
על ידי ביקורת תהיה
ספר יסוד התשובה
נדפס ע"י מה"ר אהרן יוסף הכהן בודק
מ"ס בחצר בה"כ חדשה דת"ם
מ"ס – מן הסתם 'מוכר ספרים', אך מהו 'דת"ם'?

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ב' מאי 06, 2019 12:49 am
על ידי מה שנכון נכון
ביקורת תהיה כתב:
ספר יסוד התשובה
נדפס ע"י מה"ר אהרן יוסף הכהן בודק
מ"ס בחצר בה"כ חדשה דת"ם
מ"ס – מן הסתם 'מוכר ספרים', אך מהו 'דת"ם'?

כנראה יש כאן ט"ס. בספרים אחרים שהוציא כתוב 'דת"ה'. ובכמה ספרים (אוצר ספרי הגר"א ועוד) פוענח 'דתוך העיר'. (או דהוא דתוך מחנינו).

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' מאי 09, 2019 9:53 am
על ידי ביקורת תהיה
ובהסכמה שם של בעל 'משנת חכמים':
אולי הוא חיבור 'יסוד התשובה' שהובאו המחברים, שנדפס כבר בק' ק'.
מאי משמע בק' ק'?
גם המלים 'שהובאו המחברים' צ"ת.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' מאי 09, 2019 2:13 pm
על ידי מה שנכון נכון
בקובץ קטן.
=שהביאו.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' מאי 09, 2019 8:39 pm
על ידי ביקורת תהיה
מה שנכון נכון כתב:בקובץ קטן.
ובכן, עליך ועל צוארך:
הַסְכָּמַת בַּעַל הַמְחַבֵּר סֵפֶר מִשְׁנַת חֲכָמִים
יְסוֹד הַתְּשׁוּבָה וְעַמּוּד הָעֲבוֹדָה. לִשְׁמֹר דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים לִהְיוֹת יָדוֹ הָדָה...
וְלֹא רָאִיתִי שֵׁם הַמְחַבֵּר. אַךְ שְׂפָתָיו שִׂפְתֵי דַּעַת וּבִינָה.
וְאוּלַי הוּא חִבּוּר יְסוֹד הַתְּשׁוּבָה שֶׁהֵבִיאוּ הַמְחַבְּרִים שֶׁנִּדְפַּס כְּבָר בְּקֹבֶץ קָטָן.

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' מאי 09, 2019 11:42 pm
על ידי לבי במערב
ביקורת תהיה כתב:ובכן, עליך ועל צוארך . .

פי' הדברים הוא שס' יסוד התשובה עומד לצאת מחדש לאור עולם, בניקוד מלא עם תיקונים ופענוח ר"ת?
הלא בשורה היא.

מיהו אבינ"ה המוזכר בקישור

פורסם: ו' מאי 10, 2019 6:03 pm
על ידי נחלי אפרסמון