מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי - <מקבציאל חדש>

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11328
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי - <מקבציאל חדש>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' נובמבר 16, 2010 8:27 pm

בקובץ מקבציאל ל"ז, היו"ל ע"י חברת אהבת שלום, שיראה אור בזמן הקרוב. מתפרסמים חילופי אגרות בין רבותינו רבי משה גלאטני (הזקן), ורבי בצלאל אשכנזי. האגרות כתובות בסגנון פולמוסי חריף כזה המוכר לנו מפולמוסים בני הזמן (מהרלב"ח והר"י בירב; מבי"ט ומרן). אל האגרות קדם מבוא נרחב המתאר את הרקע לכתיבתן, בעבודת איסוף ושחזור נפלאה, ע"פ פרטים מועטים שנשתמרו בידנו. גם האגרות מוערות בהרחבה ומעוטרות בהערות הבאות לבאר כל רמז הרומז בהן. כל אלה מעשה ידי יוצר ידידי רבי אשר זינגר שיחי' וטיבותא לשקייה.

חידושים רבים בתחומים מגוונים אצורים באגרות כפי שיוכלו המעיינים לראות לעת יופיעו. אך דומה כי את חכמי בית המדרש, בני הישיבות, יעניין בעיקר הקטע הבא:

אגרתו של רבי משה גלאנטי הרי היא ככתב התנצלות כנגד דברים שייחס לו רבי בצלאל אשכנזי, כביכול זלזל הרמ"ג בלימוד התלמוד והעדפת לימוד קבלה, מוסר והלכה למעשה. על כך כותב רבי משה גלאנטי:
'...ויעיד עלי יוצר בראשית כי נתגדלתי בלימוד התלמוד...ת"ל למדתי התלמוד ג' פעמים ואפילו מסכתות שאינם נהוגות...'.
על מכלול דבריו, משיב רבי בצלאל אשכנזי באגרת מופלאה בשבח לימוד התלמוד והעוסקים בו בעיון עמוק, ואילו על דבריו של רבי משה גלאנטי כי סיים התלמוד ג' פעמים, כותב רבי בצלאל:
והלא זה מורה חסרונך, שמעולם לא סברת, דאילו סברת לא היית לומד התלמוד אפילו פעם אחת. דהא ר' יוחנן תנייה לתורת כהנים בתלתא יומי וסברה בתלתא ירחי ונהגו גדולי עולם ראשי ישיבות ללמוד מסכתא אחת בשלשה או ארבעה שנים כפי המסכתא וכפי הלימוד, ואתה... מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות.
הרי לנו עדות ראשונה במעלה על לימוד בית מדרשו של רב"א בעוצם העיון. וכה עצמו הדברים עד שסיום התלמוד אינו דבר שיש להשתבח בו !

אין צורך להכביר במילים על חשיבות וחידוש דברים אלו. [רק אציין שפשפשתי במאמריו הידועים של דימטורבסקי בספונות על מדרש הר"י בירב ודרכי הלימוד שבצפת, וכן בספרו של בנטוב על הלימוד בספרד וכו' ולא מצאתי שום דבר דומה לזה, הן מצד עצמו והן בחשיבות אומרו.על לימוד התלמוד ג' פעמים, שמענו גם אצל מרן כמו שרשם רבי דוד קונפרטי מפני נכדו ר' ידידיה בן בנו ר' יהודה. וכבר ציינו דבר מופלא שהלא כה דברי המגיד הדובר בו שיזכה לסיים הש"ס ג' פעמים ואכמ"ל].

מאיר חכמים
הודעות: 531
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 2:50 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מאיר חכמים » ג' נובמבר 16, 2010 9:19 pm

עוד על רב"א ודרכי לימודו אפשר לקרוא כאן

מעט צרי
הודעות: 68
הצטרף: ד' אוגוסט 25, 2010 10:06 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מעט צרי » ג' נובמבר 16, 2010 9:27 pm

אכן הדברים מאלפים. תודה רבה על הבאתם.

ישנם קטעים בשיטה מקובצת שבו בא לידי ביטוי שיטת הלימוד של הר"ב אשכנזי, והינם באמת על פי שיטת לימוד שמתמקד בדיקדוקים ודיוקים, הבנת ההוה אמינא של הגמרא והמסקנא וכו' וכו', וטבעי מאוד שבשיטת לימוד כזה יצא ללימוד מסכת שלימה רק תוך ג' או ד' שנים.

צוציק
הודעות: 213
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 10:57 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי צוציק » ג' נובמבר 16, 2010 9:32 pm

באמת פלא עצום ונורא. מצד אחד אנו רואים למשל:
1.JPG
1.JPG (19.88 KiB) נצפה 3574 פעמים

ומצד שני המכתב הנ"ל שהביא איש ספר. ועוד מצאתי כדוגמתו:
2.JPG
2.JPG (55.67 KiB) נצפה 3574 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 16, 2010 9:40 pm

ראו גם:
שו"ת רש"י סימן קד
"תשובת רבינו גרשום מאור הגולה מצאו כמותי: גם עתה בא לי כתב אחר מגוורמשא שצמ"ה שבא לשם אדם גדול זקן ויושב בישיבה של רומי ושמו ר' קלונימוס ובקי בכל התלמוד".
וכיוצ"ב ברש"י לביצה (נשכח ממני הדף).
אמנם אין מדובר שם במספר הפעמים שהוא סיים את התלמוד.

צוציק
הודעות: 213
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 10:57 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי צוציק » ג' נובמבר 16, 2010 9:45 pm

המושג בקי בכל התלמוד תמצא אלף אלפי פעמים. מה באת לחדש בדיוק?

ישראל הר כסף
הודעות: 888
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ג' נובמבר 16, 2010 9:52 pm

ים של שלמה מסכת חולין הקדמה
"ובגלל הדבר לא יכולתי להתאפק ולמשול ברוחי מלעשות ספר וחיבור, אף שאין קץ לדיבור, כמ"ש שהזהיר החכם עליו, מ"מ צוקי העתים והירוס דעת המחולקים כמבואר הביאוני הלום להעלות בספר, ושמתי לבי לתור בחכמה ולחקור אחר שורש הענין, והעבודה שלפעמים שבוע אחד ישבתי משתומם בדמיון השכל, עד שיגעתי ומצאתי שורש העניין, ואז כתבתי בספר, וזו היא שיטתי להביא כל הדיעות, קדמאי אמצעי ובתראי פוסקים ומחברים ומנהגים הלכה והלכה, בעלי תשובות כותבים איגרת קובצים וליקוטים, כדי שלא יביא בעל דין לחלוק ולומר ראה איך שכתב מחבר זה דינו ופסקיו לפי דמיונו בראייה מספקת, אלמלא ראה מחבר זה דברי הספר או איגרת תשובה של הרב ההוא לא נקט לבו לחלוק, ובודאי היה חוזר מדבריו.....אין קץ לדבר, ונלאה, בפרט איש כמוני, שהוכרחתי להביא כל הדעות, עד שעלה מסכת בבא קמא שחיברתי בערך ספר שלם מן המחברים, ואח"כ התחלתי לחבר מסכת יבמות, ובשתי שנים לא הגעתי אלא לחצי המסכתא, ועל כתובות יגעתי שנה תמימה, ולא הגעתי אלא לשני פרקים, ופרק מצות חליצה עסקתי חצי שנה ויותר, העירוני רעיוני והשיבו לי כליותי נבול תבול".

הקדמה לפני יהושע

סוף דבר כבר יצאתי מכלל ודאי סכנת נפשות לידי ספק. אז אמרתי עודני בתוך הגל, אם יהיה אלקים עמדי והוציאני מן המקום הזה לשלום ויבנה לי בית נאמן להרבות גבולי בתלמידים, לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש ולשקוד על דלתי העיון בסוגיית הש"ס ופוסקים וללון בעומקה של הלכה, אף לינות הרבה בענין אחד.

ועל זה נאמר אין כל חדש תחת השמש...

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 16, 2010 9:54 pm

"אלף אלפי פעמים"? אצל הראשונים?
מעניין, לא מצאתי אלא בודדים בלבד.
אודה לך אם תחכים אותי.

ומה באתי לחדש?
כלום,
אבל לא ניתן להיות "בקי בכל התלמוד" אלא בחזרה עליו פעמים רבות (או באכילת באלדור...).

צוציק
הודעות: 213
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 10:57 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי צוציק » ג' נובמבר 16, 2010 9:59 pm

סתומרת שלדבריך הב"י שלמד רק שלש פעמים, הוא לא היה בקי בתלמוד?
ומה הקשר לראשונים, מישהו כאן דיבר על ראשונים?
אתה לא חייב לענות.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 16, 2010 10:01 pm

נכון "שאני לא חייב לענות", אבל מותר לי?
כתבתי "ראשונים", כי אני הפיסקא שצטטתי דיברה על אחד מהם.

ישראל הר כסף
הודעות: 888
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ג' נובמבר 16, 2010 10:07 pm

באשי, קבל את המשך דברי היש"ש "והנה חכם ר"מ בר חסדאי שהוזכר בין הגדולים, בתשובות שחיבר...ועשה יריעה קטנה, ובו מצאתי וז"ל, 'רבינא ור"א כתבו את התלמוד, כי ראו שאינו מתקיים על פה, כאשר נהגו דורות הראשונים, ועשו כדי לקיים הגירסא, ותהא נוחה הגמרא בפיהם ובלבם, וכדי לקיים התלמוד, ולקבל שכר, ואעפ"כ לא כתבו הגמרא רק לד' סדרים, והניחו ב' סדרים שאינם נוהגים, כדי שיכולים להספיק וללמוד בד' סדרים, ואנו מניחין רובן ומעמיקים במקצת חצאי מסכתות, וניעורים יום ולילה בעמוד אחד, ולמחר התעיף בו עיניך ואיננו, וכל זה נסינו ומצאנו הטורח והיגיע, ומצינו בחכמים המצירים על הדבר, ראו בחזיון לילה, כי כמה מרביצים התורה נענשו על הדבר, כי על ידם נתמעטה התורה ולומדיה, וכן נגלה להם בחזיון הלילה, כי על ריבוי הדעות נתחדשו הגזרות".

כך שכנראה זה לא כ"כ פשוט לגמור את כל התלמוד ולהיות בקי בכולו היה שבח בכל הזמנים.
ידוע שפעם אחד משושלת בריסק (שכחתי כרגע מי מהם) השתבח שהוא יודע איזה מסכת עם ריטב"א, דהיינו את ה'לשיטתו' בכל המסכת. זה דבר גדול, ונ"ל שגם לזה כוונו הראשונים שהשתבחו בידיעת התלמוד עם כל ההיקף והחשבון, זה דבר ששכל אנוש קטן כשלנו לכאו' לא יכול לדמיין. (אלא שהחכם אומר היום שנים מחר שנים וכו' ואז פתאום הוא רואה שאפשר, כרגע אני עוד לא רואה).

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' נובמבר 16, 2010 10:19 pm

תודה ישראל הר כסף,
אבל אתה בטוח שגם החלק השני של הציטוט שהבאת הם מדברי ר"מ מתקו?
[זכור לי שאורבך (ערוגת הבושם, ד) דן בפיסקא זו אגב חיבורו של ר"מ מתקו - 'כתב תמים', שכנראה משם ציטטו מהרש"ל. וצריך בדיקה]

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי אתנחתא » ג' נובמבר 16, 2010 11:56 pm

קשה לשפוט מציטוטים התלושים מהקשרם, אך יש להעיר גם מדרכו של האריז"ל שלמד בעיון ה' פעמים על פי פשט ופעם הו' על פי הפנימי

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי אליהוא » ד' נובמבר 17, 2010 1:02 am

מתשו' ר"ב אשכנזי סי' י"ד.
"כי עסק הגמ׳ הקנני מנעורי, וימי הנעורים זכו והוו דרופתקי דאורייתא, כמה שינות עוררתי מעיני, וכמה לילות על עומקה של הלכה לא נתתי שינת לעיני ולעפעפי תנומה, וכמה מאכלות הסרחתי שלא אכלתי אותם בעתם על עסק הגמ׳, וחלבי ודמי שמתי על התורה".
באותו ענין, ידוע מה שאמר הגר"מ רוזין על החזו"א ככשאלוהו אם לומד ק' דפים ביום אחד, ענה זאת אינני יודע, רק זה ראיתי שלומד דף אחד מאה ימים...
אך כמובן כמו לכל דבר, זה רק צד אחד של המטבע, ואילו דייקינן כולי האי לא תנינן וכו', והדברים ידועים.

ישראל הר כסף
הודעות: 888
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ד' נובמבר 17, 2010 8:19 am

הגר"ש הלוי וואזנר מעיד בהסכמה לאיזה ספר בענין העיון והבקיאות שהחזו"א אמר את זה לו.

צוציק
הודעות: 213
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 10:57 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי צוציק » ה' נובמבר 18, 2010 6:24 pm

ישראל הר כסף כתב:הגר"ש הלוי וואזנר מעיד בהסכמה לאיזה ספר בענין העיון והבקיאות שהחזו"א אמר את זה לו.

הוא לא אמר את זה, הוא אמר משהו אחר:
שאלתיו איך דרך לימודו בעיון והשיב כי לפעמים לומד דף גמרא ארבעים יום עד שמחדש בו דבר כי דרכו זו להפך ולחזור ולהפך בו ולדחות כל עקמימות עד שהוציא סולת נקיה והפסולת נבררת מאליה ועל כן חידושיו הם מיעוט המחזיק את המרובה כי לא העלה על הכתב רק אחרי עמל בתורה שלא יתואר בחרט אנוש והיה רגיל לומר לי כשהיה איזה דבר מוקשה בהלכה "נו איו מען אויף א נאכט" נ"נו אז ערים לילה תמים "כי איך אעלה על ערש יצועי עד אמצא מקום בינה בתורת ה' השלמה"
ודבר זה שמעתי ממנו הרבה פעמים. מובא במעשה איש.

שיבר
הודעות: 735
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי שיבר » ו' נובמבר 19, 2010 12:48 pm

להשלמת הענין יש להעיר מדברי רבא על רבי יהודה בגמ' ברכות שכל תנויי היה בסדר נזיקין והוא למד שתא סדרי.

מתעמק
הודעות: 539
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מתעמק » א' נובמבר 21, 2010 12:24 pm

אך יש לתמוה, הרי גם רבי בצלאל אשכנזי עצמו סיים הש"ס לכל הפחות פעם אחת, כמו שיוצא מצירוף שיטותיו והגהותיו, ואיך כתב בתוכחה שאף סיום פעם אחת מורה על חסרון העיון

מעט צרי
הודעות: 68
הצטרף: ד' אוגוסט 25, 2010 10:06 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מעט צרי » א' נובמבר 21, 2010 8:01 pm

האומנם, היש בידינו הגהות וחידושים של הרב"א על כל הש"ס?

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי חיים » א' נובמבר 21, 2010 8:19 pm

מתעמק כתב:אך יש לתמוה, הרי גם רבי בצלאל אשכנזי עצמו סיים הש"ס לכל הפחות פעם אחת, כמו שיוצא מצירוף שיטותיו והגהותיו, ואיך כתב בתוכחה שאף סיום פעם אחת מורה על חסרון העיון

ואני בטוח שהוא סיים את הש"ס כמה וכמה פעמים, ובכלל אין לראות את הדברים כפשוטם.
נראה שדרכם היה לשנן כל מסכת פעמים רבות, כך שכל סיום ש"ס כלל סיומים הרבה.
גם יתכן שלמדו הרבה בדרך 'בקיאות', אך לא החשיבו לימוד זה כבעל חשיבות להיות נקרא עליו שם "סיום הש"ס".
זאת ועוד, אולי יש להבין את הדברים שכתב לר"מ גלאנטי כ'עקיצה אישית', היינו שלפי כח סברתו (לגבי הוויכוח הנדון שם), לא היה ראוי הוא לסיים את הש"ס אפילו פעם אחת.
עכ"פ פשוט שגדולי ישראל של אותו דור היו בקיאים במוצהר בכל חדרי התורה, ופרשת 'הסמיכה' תוכיח. [אם כי הרדב"ז בהלכות מלכים מסתפק אם יש מי שבקי בכל התורה כנדרש מדיין 'סמוך'.]

מתעמק
הודעות: 539
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מתעמק » א' נובמבר 21, 2010 8:27 pm

מעט צרי כתב:האומנם, היש בידינו הגהות וחידושים של הרב"א על כל הש"ס?

הגהות על כל סדר קדשים בידינו, שיטה מקובצת על עיקרי סדרי נשים ונזיקין, הגהות על סדר טהרות מובאות במפרשים, וזה רק מה שנמצא, ויש עוד הרבה בכת"י וגם מה שנאבד. (חושבני שלא יאמר אדם שכוונת רבי בצלאל שסדר מועד קשה משאר סדרים ורק אותה אין לגמור).
ולהרב חיים, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. וצדיקים הנקראים חיים ילמדו זכות בעדך.

מבקש חכמה
הודעות: 903
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מבקש חכמה » א' נובמבר 21, 2010 8:48 pm

יש גם גליונות רב"א על סדר מועד שהודפסו על ידי רמ"י הכהן בלוי.

לגופו של עניין מסתמא שרב"א סיים את הש"ס ויותר מפעם אחת... וכפי שהסביר חיים כוונתו ללימוד עיוני מעמיק.

מאיר חכמים
הודעות: 531
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 2:50 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מאיר חכמים » א' נובמבר 21, 2010 10:09 pm

כת"י רמב"ם עם הגהות רב"א

כמבואר כאן כתב רב"א הגהות על כל סדר קדשים (מבואר כבר לעיל), ולמסכתות נדרים, נזיר ויומא.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11328
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי איש_ספר » א' ינואר 09, 2011 12:05 am

איש_ספר כתב:בקובץ מקבציאל ל"ז, היו"ל ע"י חברת אהבת שלום, שיראה אור בזמן הקרוב.

עתה הופיע בעז"ה. נשתדל לעלות לכאן מחר את תוכן הענינים.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11328
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ינואר 13, 2011 2:14 am

איש_ספר כתב:
איש_ספר כתב:בקובץ מקבציאל ל"ז, היו"ל ע"י חברת אהבת שלום, שיראה אור בזמן הקרוב.

עתה הופיע בעז"ה. נשתדל לעלות לכאן מחר את תוכן הענינים.

תוכן1.jpg
תוכן1.jpg (80.08 KiB) נצפה 2754 פעמים

תוכן2.jpg
תוכן2.jpg (55.14 KiB) נצפה 2754 פעמים

[העמודים נלקטו מקובץ PDF בלתי מושלם ולפיכך יש בהם קודים למעמד שלא באו בדפוס]

מעיין
הודעות: 1223
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מעיין » ו' ינואר 14, 2011 7:09 am

מבקש חכמה כתב:יש גם גליונות רב"א על סדר מועד שהודפסו על ידי רמ"י הכהן בלוי.

לגופו של עניין מסתמא שרב"א סיים את הש"ס ויותר מפעם אחת... וכפי שהסביר חיים כוונתו ללימוד עיוני מעמיק.

ודאי שכן הוא ולימוד עיון מעמיק מצריך כפלי כפלים זמן מלימוד בקיאות אפי' פעמים רבות
ועיי' לשון הרמב"ם בתשובתו לר' פנחס דיין קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו (ליפסיא) סי' ק"מ [נמצא באוצר] שמתנצל שם על השמטת מקורות לספרו
"שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד בבלי וירושלמי והברייתות ששלשתן שהן עיקר הדינים" [עיי"ש כל המשך התשובה יש הרבה דברים מאלפים שם]
והנה כהיום, ומצורף לזה בדורות עברו, נמצא הרבה (?) יחידי סגולה בקיאים בכל זה.
אלא על כרחך הכוונה למי שעוסק בעיון לקבץ ולברר כל הש"ס וללקט מזה הלכה למעשה שלזה נצרך עיון מבהיל חוץ לדרך הטבע, ואעפ"כ לזכור זה אין כח באדם (ואולי רמז שבסייעתא דשמי' אפשר חוץ לדרך הטבע, ורק על החיבור הי' סיוע זה חוץ לדרך הטבע, אבל לא אחר זה שאין נוגע עוד).
אל לנו לשכוח ממי מדברים, ואם הראשונים כמלאכים, וכו' וכו'

ר' גרונם יקום פורקן
הודעות: 100
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 7:54 pm

Re: דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי - <מקבציאל חדש>

הודעהעל ידי ר' גרונם יקום פורקן » א' ינואר 16, 2011 7:04 pm

נתקלתי היום בקובץ מקבציאל החדש, שהתחדש מכמה צדדים: ראשית, הוא הכפיל את עצמו והוא מחזיק היום למעלה משבע מאות עמודים!! שנית, לראשונה הוא כרוך בכריכה קשה, ואף הלוגו שעל הכריכה עוצב מחדש! עד כאן לגבי החיצוניות. מבחינה פנימית מצאתי שלצד מאמרו הנזכר של ר' אשר זינגר על רב"א, הסנסציה האמיתית היא מאמרו של הרב משה בהג"ר יעקב משה הלל המפרסם את אגרתו של הרב יצחק כדורי אל הרב הלל, אגרת שנשלחה בעקבות פרסום ספרו 'תמים תהיה' בגנות הקבלה המעשית והקמעות (ספר שהתכבד בהסכמתו של הרב כדורי!!), שעשה בשעתו רעש גדול. אגרת מעניינת זו, שרב בה הנסתר על הגלוי, שנכבשה במשך שנים רבות והתפרסמה עכשיו, בוודאי טעונה ביאור מעבר למובא בה.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי - <מקבציאל חדש>

הודעהעל ידי חכם באשי » א' ינואר 16, 2011 10:27 pm

זה לא יפה לגרום לנידודי שינה עקב הסקרנות שעוררת,
טרח נא וסרוק את המכתב לכאן.
(ואולי אי"ס יענה לבקשתי?)
תודה מראש

מעיין
הודעות: 1223
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מעיין » ג' יוני 14, 2011 9:20 pm

מעיין כתב:ועיי' לשון הרמב"ם בתשובתו לר' פנחס דיין קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו (ליפסיא) סי' ק"מ [נמצא באוצר] שמתנצל שם על השמטת מקורות לספרו
"שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד בבלי וירושלמי והברייתות ששלשתן שהן עיקר הדינים" [עיי"ש כל המשך התשובה יש הרבה דברים מאלפים שם]
והנה כהיום, ומצורף לזה בדורות עברו, נמצא הרבה (?) יחידי סגולה בקיאים בכל זה.
אלא על כרחך הכוונה למי שעוסק בעיון לקבץ ולברר כל הש"ס וללקט מזה הלכה למעשה שלזה נצרך עיון מבהיל חוץ לדרך הטבע, ואעפ"כ לזכור זה אין כח באדם (ואולי רמז שבסייעתא דשמי' אפשר חוץ לדרך הטבע, ורק על החיבור הי' סיוע זה חוץ לדרך הטבע, אבל לא אחר זה שאין נוגע עוד).
אל לנו לשכוח ממי מדברים, ואם הראשונים כמלאכים, וכו' וכו'

עכשיו ראיתי שהרמב"ם כתב מעין דברים אלו גם בהקדמתו לפירוש המשנה, בא"ד שהרחיב בתועליות היוצאים מפירושו
האחת. שאנו מלמדים פירוש המשנה על נכון, ובאור מליה. שאילו שאלת לגדול שבגאונים, בעד פירוש הלכה מן המשנה, לא יכול לומר בה דבר, אלא אם ידע על פה תלמוד ההלכה ההיא, או יאמר לך, אראה מה שיש בה מן הדברים בתלמוד, ואין ביכולת אדם לדעת על פה כל התלמוד. וכל שכן בהיות הלכה אחת מן המשנה מפורשת בארבעה עלים וחמשה, כי יבא דבר על דבר, וטענות וקושיות ותשובות, עד שלא ידע לבחור הברור מפירוש המשנה ההיא, אלא אדם בקי בעיון. והנה מה יעשה בהלכה אחת, כי לא ישלם פירושה, ופסקי הדין בה, אלא משתי המסכתות או שלשה:

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי מורה צדק » ד' יוני 15, 2011 12:24 am

מתעמק כתב:אך יש לתמוה, הרי גם רבי בצלאל אשכנזי עצמו סיים הש"ס לכל הפחות פעם אחת, כמו שיוצא מצירוף שיטותיו והגהותיו, ואיך כתב בתוכחה שאף סיום פעם אחת מורה על חסרון העיון


אפשר שכתב זאת לפני שסיים, ולפי דרכו העיונית לא האמין שאפשר לסיים, אך ה' סייע בעדו.

כותב
הודעות: 856
הצטרף: ד' דצמבר 15, 2010 9:05 pm

Re: אור חדש על דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי

הודעהעל ידי כותב » ד' יוני 15, 2011 12:33 am

מורה צדק כתב:
מתעמק כתב:אך יש לתמוה, הרי גם רבי בצלאל אשכנזי עצמו סיים הש"ס לכל הפחות פעם אחת, כמו שיוצא מצירוף שיטותיו והגהותיו, ואיך כתב בתוכחה שאף סיום פעם אחת מורה על חסרון העיון


אפשר שכתב זאת לפני שסיים, ולפי דרכו העיונית לא האמין שאפשר לסיים, אך ה' סייע בעדו.

רב"א מעולם לא כתב אם הוא סיים או לא, או אם האמין שאפשר לסיים או לא, רק שסיום הש"ס אינו דבר שיש להשתבח בו, והעיקר ללמוד בעיון, וכלשונו למי שסיים הש"ס:
והלא זה מורה חסרונך, שמעולם לא סברת, דאילו סברת לא היית לומד התלמוד אפילו פעם אחת. דהא ר' יוחנן תנייה לתורת כהנים בתלתא יומי וסברה בתלתא ירחי ונהגו גדולי עולם ראשי ישיבות ללמוד מסכתא אחת בשלשה או ארבעה שנים כפי המסכתא וכפי הלימוד, ואתה... מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות.


כלומר, שמטרת האדם צריך להיות להבין ולהשכיל ולא ללמוד למטרת סיום, וכעין הפתגם: אין הקב"ה מונה הדפים אלא השעות.

ומכאן תירוץ לתמיהת מתעמק, איך כתב בתוכחה שאף סיום פעם אחת מורה על חסרון העיון, שבאמת סיום עצמו אינה מורה על חסרון (אם למד בעיון הראוי), רק ההתפארות ושימת עיקר מטרתו לסיום, מורה על חסרון העיון.

כהן
הודעות: 524
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: דרכי העיון בבית מדרשו של רבי בצלאל אשכנזי - <מקבציאל חדש

הודעהעל ידי כהן » ה' נובמבר 24, 2011 8:54 am

מי יכול להעלות את המכתבים הנ"ל, תודה מראש.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 39 אורחים