◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
ברוז
הודעות: 924
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: תפארת צבי על הזוהר - מי יודע?

הודעהעל ידי ברוז » א' אוגוסט 06, 2017 6:47 pm


מצליח
הודעות: 357
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מצליח » א' אוגוסט 06, 2017 7:22 pm

בפורת יוסף קהלת א יב מציין לספר 'בו איסיו' (אם הבנתי) על איזה ספר קא מכוין, עי' בהמצורף עמ' 2 בשורה התחתונה.
קבצים מצורפים
פורת יוסף טאיטאצאק, יוסף.pdf
(749.88 KiB) הורד 114 פעמים

חד ברנש
הודעות: 2199
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: תפארת צבי על הזוהר - מי יודע?

הודעהעל ידי חד ברנש » א' אוגוסט 06, 2017 7:59 pm

כבר עלה זכרו בפורום כמה פעמים.

מכון שיח אבות
הודעות: 8
הצטרף: ה' מרץ 09, 2017 6:56 am

מה זה "ספר חדש הנקרא עצ"י"

הודעהעל ידי מכון שיח אבות » ג' ספטמבר 26, 2017 10:25 am

במשמרת שלום סימן י' (בהדרת שלום) כתב ראיתי בספר חדש הנקרא עצ"י שכתב וז"ל ראיתי בספר משמרת שלום שכתב דנכון להדר אחר ש"ץ כהן וכו', ולדעתי הידור זה אינו הידור כלל, אדרבה יש בו עיקולי ופשורי כשהש"ץ הוא כהן ואומר ברכת כהנים קודם שים שלום בלא הגבהת ידים ובלא החזרת פנים כלפי העם אם מכוין לצאת מצות עשה של ברכת כהנים, ולדעתי צריך לכוין בהדיא שלא לצאת מצות עשה של ברכת כהנים בימים שאין בהם דוכן וכו' עיי"ש:
יש היודע מהו הספר עצ"י ?

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' אוקטובר 01, 2017 4:52 pm

הרד"ל בפתיחתו לפרקי רבי אליעזר (קונטרס שם האחד אליעזר, אות ב) כתב:
וגדלוהו בשם טוב לקרותו בשם ר' אליעזר הגדול, אף כי לא נמצא עוד תנא אחר שנקרא ר' אליעזר ביו"ד סתם, בכדי שיהיה צריך להזכירו לסימנא מהם בשם 'הגדול'... אלא שפירשו הטעם בדרוש הרוגי אמונה (הנדפס ס"ס הכוונות), וכן הגר"א בפירוש ההיכלות שמפני שהיתה בו נשמת ראובן כמ"ש בז"ח (ע"ב.) סוף איכה, בר חד דאיהו ראובן כו' על דיהב עיטא למירמי לבירא אתפיס איהו בבירא ואשתזיב, ודא איהו ר' אליעזר הגדול כד תפשוהו למינות... ולכן נקרא 'גדול' על שם ראובן הבכור גדול אחים.

מה זה דרוש הרוגי אמונה? והיכן כתוב טעם זה לכינויו של ר' אליעזר 'הגדול'? [בפירוש ההיכלות לגר"א הנ"ל מצאתיו]. בדקתי בכמה דפוסים של 'ספר הכונות' ולא מצאתי בהם את 'דרוש הרוגי אמונה'.

מה שנכון נכון
הודעות: 8493
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אוקטובר 01, 2017 7:46 pm

קאצ'קלה כתב:הרד"ל בפתיחתו לפרקי רבי אליעזר (קונטרס שם האחד אליעזר, אות ב) כתב:
וגדלוהו בשם טוב לקרותו בשם ר' אליעזר הגדול, אף כי לא נמצא עוד תנא אחר שנקרא ר' אליעזר ביו"ד סתם, בכדי שיהיה צריך להזכירו לסימנא מהם בשם 'הגדול'... אלא שפירשו הטעם בדרוש הרוגי אמונה (הנדפס ס"ס הכוונות), וכן הגר"א בפירוש ההיכלות שמפני שהיתה בו נשמת ראובן כמ"ש בז"ח (ע"ב.) סוף איכה, בר חד דאיהו ראובן כו' על דיהב עיטא למירמי לבירא אתפיס איהו בבירא ואשתזיב, ודא איהו ר' אליעזר הגדול כד תפשוהו למינות... ולכן נקרא 'גדול' על שם ראובן הבכור גדול אחים.

מה זה דרוש הרוגי אמונה? והיכן כתוב טעם זה לכינויו של ר' אליעזר 'הגדול'? [בפירוש ההיכלות לגר"א הנ"ל מצאתיו]. בדקתי בכמה דפוסים של 'ספר הכונות' ולא מצאתי בהם את 'דרוש הרוגי אמונה'.

הרד"ל רגיל לקרוא לעשרה הרוגי מלכות "הרוגי אמונה" (כדלהלן אות ו, ובפל"ח אות צ), וכ"ה בעוד ספרים.
הדברים נמצאים בספר הלקוטים וישב ובספר הגלגולים פרמעשילא תרל"ה עמ' 148 מעמ' האוצר, בקטע הפותח "ענין עשרה הרוגי מלכות".
יש לחפש את הדפוס אליו התכוין הרד"ל.

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' אוקטובר 01, 2017 8:00 pm

מה שנכון נכון כתב:הרד"ל רגיל לקרוא לעשרה הרוגי מלכות "הרוגי אמונה" (כדלהלן אות ו, ובפל"ח אות צ), וכ"ה בעוד ספרים.
הדברים נמצאים בספר הלקוטים וישב ובספר הגלגולים פרמעשילא תרל"ה עמ' 148 מעמ' האוצר, בקטע הפותח "ענין עשרה הרוגי מלכות".
יש לחפש את הדפוס אליו התכוין הרד"ל.

ייש"כ!
ספר הלקוטים היה רשום אצלי, ואבדוק גם בספר הגלגולים. בכל זאת חשוב למצוא את הדברים באיזה מקום בספר הכונות, מאחר וגם במקום אחר (הערותיו לסדר הדורות) חזר והביא דברים אלו בשם 'ספר הכונות'.

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' אוקטובר 01, 2017 8:15 pm

הודיעני נבון אחד, שכבר קדמני הרב חכם באשי בשאלה זו ("לאיזה דפוס של ספר הכוונות התכוון הרד"ל?") לפני כמה שנים בפורום שלנו, ולא קיבל מענה. [איני יודע איך לתת קישור].

בקרו טלה
הודעות: 2365
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' אוקטובר 01, 2017 9:40 pm

קאצ'קלה כתב:הודיעני נבון אחד, שכבר קדמני הרב חכם באשי בשאלה זו ("לאיזה דפוס של ספר הכוונות התכוון הרד"ל?") לפני כמה שנים בפורום שלנו, ולא קיבל מענה.

לאיזה דפוס 'ספר הכוונת' נתכוון הרד"ל?
קאצ'קלה כתב:[איני יודע איך לתת קישור].

יצירת קישורים

ירחון האוצר
הודעות: 144
הצטרף: ג' ינואר 24, 2017 4:15 pm
מיקום: חו"ל

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ירחון האוצר » ג' אוקטובר 10, 2017 4:54 am

במעשי למלך כת"י סימן קל"ד כתב
הרמב"ם פ"{+כ} מעדות ה"{+ב} פסק דבממון וכן במלקות אף לאחר ששלמו מ"מ צריכים העדים לשלם וכן להלקות, והשיג הראב"ד דמנ"ל לחלק מבמיתה דקיי"ל הרגו א"נ{=אין נהרגין}, ונ"ל דהאו"ת{=דהאורים ותומים} {+סי' לח סו"ס קב} מקשה ל"ל לו ולא לזרעו דאין עושין ב"ג{=בן גרושה} או ב"ח {=בן חלוצה} ת"ל ממ"נ אם קודם שנגמר הדין הא אינם חייבין עד שיגמר הדין ואי אחר שנגמר הדין הא קיי"ל הרגו א"נ, וא"כ י"ל שמזה לקח הרמב"ם לומר דדוקא במיתה אמרינן כן וא"כ א"ש דצריך קרא.
אך ק"ל למה צריך קרא ת"ל מדכתיב משפט א' יהיה לכם משפט השוה לכולכם כדדריש ר"ש כן בב"ק פ"ג, ב', פ"ד, א', שוב מצאתי קו' זו בספר אחד בשם גדול אחד, ואח"כ ראיתי ת"ל שאין כאן ריח קו' דהרי תוס' כתבו במכות ב', א', סד"ה {+מעידין} דה"ל למימר דמעידין שהוא ממזר אלא {מוקי?} בכהנים כו', וא"כ לק"מ דצריך קרא לשמעידין שהוא ממזר וק"ל.

מחפש את ה"ספר אחד בשם גדול אחד".
תודה מראש למסייעים

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מיכאל1 » ג' אוקטובר 10, 2017 9:34 pm

בכף החיים או"ח תק"ג אות א' מביא ספר מק"ק סי' י"ג בליקוטי רימ"א.

מק"ק מסתמא הוא מקראי קדש, אך לאיזה מהם הכוונה?
יישר כח למסייעים!

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' אוקטובר 10, 2017 11:35 pm

מיכאל1 כתב:בכף החיים או"ח תק"ג אות א' מביא ספר מק"ק סי' י"ג בליקוטי רימ"א.

מק"ק מסתמא הוא מקראי קדש, אך לאיזה מהם הכוונה?
יישר כח למסייעים!

מקראי קודש לר' ישראל מתתיהו אוירבאך, בילגורייא תרס"ט.

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מיכאל1 » ד' אוקטובר 11, 2017 1:42 am

קאצ'קלה כתב:
מיכאל1 כתב:בכף החיים או"ח תק"ג אות א' מביא ספר מק"ק סי' י"ג בליקוטי רימ"א.

מק"ק מסתמא הוא מקראי קדש, אך לאיזה מהם הכוונה?
יישר כח למסייעים!

מקראי קודש לר' ישראל מתתיהו אוירבאך, בילגורייא תרס"ט.


תודה רבה
איפה אפשר למצוא אותו, חיפשתיו בהיברו בוקס ובגירסא 14 ואינו....

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ד' אוקטובר 11, 2017 1:49 am

מיכאל1 כתב:
קאצ'קלה כתב:
מיכאל1 כתב:בכף החיים או"ח תק"ג אות א' מביא ספר מק"ק סי' י"ג בליקוטי רימ"א.

מק"ק מסתמא הוא מקראי קדש, אך לאיזה מהם הכוונה?
יישר כח למסייעים!

מקראי קודש לר' ישראל מתתיהו אוירבאך, בילגורייא תרס"ט.


תודה רבה
איפה אפשר למצוא אותו, חיפשתיו בהיברו בוקס ובגירסא 14 ואינו....

נמצא בגירסה 15. הנה מצורף סי' יג שחיפשת:
מקרא קודש סימן יג.PDF
(1.14 MiB) הורד 91 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8493
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' אוקטובר 11, 2017 2:44 am

מיכאל1 כתב:איפה אפשר למצוא אותו, חיפשתיו בהיברו בוקס ואינו....

ישנו, תחת השם המדוייק "מקרא קודש".

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ד' אוקטובר 11, 2017 4:29 am

מה שנכון נכון כתב:
מיכאל1 כתב:איפה אפשר למצוא אותו, חיפשתיו בהיברו בוקס ואינו....

ישנו, תחת השם המדוייק "מקרא קודש".

אכן, טעיתי לעיל בחפזי ורשמתי 'מקראי קודש'. אגב, בהיברו-בוקס מובא ללא דיוק תחת השם 'מקרא קדש' בלי ו'.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מנצפך » ו' אוקטובר 13, 2017 9:36 am

למרות שאני חושב שזה לא בדיוק מטרת האשכול, אשאל שאלתי כאן יען לא מצאתי מקום יותר מתאים

בטור חו"מ סימן קנ"ה מביא תשובת הרא"ש, ובשירת דבורה ציינו שם (בב"י) לסימן צ"ט סי' ה', ובדרישה שם כתב 'ודע שתשובה הזאת אינה בדפוס ומצאתיה כתובה בכלל ק'', ובשירת דבורה שם ציינו לסימן ב'.

הבעיה היא, שאנכי הקטן בדקתי בתשובת הרא"ש שבידי (וינציה) ולא מצאתי תשובה זו לא בכלל צ"ט סימן ה' ולא בכלל ק' סימן ב', ובעצם לא בדיוק הבנתי מאי כוונת הדרישה שזה לא בדפוס והוא מצא א"ז כתוב, הפירוש הוא שהוא מצא א"ז בכת"י? בכלל ק'? ולמה שירת דבורה ציינו בב"י לכלל צ"ט סימן ה'? ואיך כשהדרישה כתב כלל ק' הם ידעו לציין סימן ב'?

בקיצור, אם מישהו מבין מה הולך כאן (או לחילופין יש לו טור בהוצאה אחרת [-המאור] ויכול לבדוק שם) ויוכל לתת לי מ"מ מדויק לתשובה זו אודה לו מקרב לב.

י. אברהם
הודעות: 1137
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' אוקטובר 13, 2017 10:08 am

בדפוסים המצויים של תשו' הרא"ש זה נמצא הן בסי' צט הן בסי' ק

בקרו טלה
הודעות: 2365
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' אוקטובר 13, 2017 11:25 am

מנצפך כתב:בקיצור, אם מישהו מבין מה הולך כאן (או לחילופין יש לו טור בהוצאה אחרת [-המאור] ויכול לבדוק שם) ויוכל לתת לי מ"מ מדויק לתשובה זו אודה לו מקרב לב.

בטור המאור לא הביאו את המ"מ בסי צ"ט ולא העירו על דברי הדרישה.

א גאליציאנער
הודעות: 498
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' אוקטובר 17, 2017 3:07 pm

אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת הָאֱלֹקים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ. וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹשָׁה בָנִים אֶת שֵׁם אֶת חָם וְאֶת יָפֶת .וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹקים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס.
"ואין המשך לכתובים הללו, ונראה בעזה"י לומר לפי דאיתא בילקוט תהילים, כתוב אחד אומר אל תבוא במשפט את עבדך וכתוב אחד אומר לדוד שפטני, אמר דוד לפני הקב"ה כשאתה דן את הרשעים שפטני, וכשאתה דן את הצדיקים אל תבוא במשפט את עבדך, ופירש בספר זרע אברהם כי הנה יוקשה על מה לא הגין נח על דורו שלא יאבדו במבול כדרך שאמרו צדיק נתפס בעוון הדור, ותירץ כי אין כח לצדיק אחד להגין על דורו דווקא כשיש עשרה צדיקים אזי הצדיקים נתפסים והדור ניצל, אבל כשאין עשרה צדיקים הוא בהיפוך שהצדיק ניצל והדור נאבדו ח"ו, וזה דברי דוד, כשאתה דן את הרשעים היינו כשאין עשרה צדיקים, אז שפטני לצדיק ואהיה ניצל עמהם, וכשאתה דן את הצדיקים היינו כשיש עשרה צדיקים אל תדינני עמהם ואהיה ג"כ ניצל עם הדור.
והנה המפרשים הקשו אמאי נחתם גזר דינם דווקא על הגזל הא היה בהם שאר עבירות, וע"ז ג"כ תירצו שהשי"ת עשה זאת כדי להציל את נח, שאם היה נחתם גזר דינם על העריות ועל זה היתה אנדרולומוסיא באה והורגת טובים עם הרעים, משא"כ בגזל לבד.
נמצא זכינו לדין שהשי"ת חס על נח להצילו, וידוע שבדורו של נח לא היו עשרה צדיקים ואפילו תשעה ע"י צירוף לא היה כמבואר ברש"י פרשת וירא, וזה המשך הכתובים ויולד נח שלשה בנים, קשה, אמאי לא יותר, לזה בא כמתרץ, ותשחת הארץ לפני האלוקים ר"ל שהיה בהם עריות ועבודה זרה כי כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא על דבר ערווה ועבו"ז, כדאיתא בחולין פ"א, ואפילו הכי ותמלא הארץ חמס ר"ל שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, וקשה אמאי דווקא על הגזל, אלא ודאי מוכח שהשי"ת חס על נח להצילו וא"כ לא קשה אמאי לא היו לו יותר מג' בנים שאם היה לו יותר מג' בנים אז היו עשרה צדיקים הן ונשותיהן והיו הם נאבדים והדור ניצל כדברי זרע אברהם הנ"ל וק"ל. "

ד"ת נחמד זה הוא מספר 'עטרת זקנים' [קאנשיגר לבוב תרל"א] מחלקו השני שכתבו נכד המחבר ח"א [רבי אברהם מטארנופול?] ואם יש מאן דהו היכול לשפוך אור על התעלומה מי הוא זה ואיזהו הספר זרע אברהם והיכן אפשר למצוא דב"ז אודה לו במאוד מאוד.
בברכה שלימה ואנמנה
א גאליציאנער

מה שנכון נכון
הודעות: 8493
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אוקטובר 17, 2017 3:16 pm

א גאליציאנער כתב:
ד"ת נחמד זה הוא מספר 'עטרת זקנים' [קאנשיגר לבוב תרל"א] מחלקו השני שכתבו נכד המחבר ח"א [רבי אברהם מטארנופול?] ואם יש מאן דהו היכול לשפוך אור על התעלומה מי הוא זה ואיזהו הספר זרע אברהם והיכן אפשר למצוא דב"ז אודה לו במאוד מאוד.
בברכה שלימה ואנמנה
א גאליציאנער

ראה כאן (יש הבדלים).

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' אוקטובר 17, 2017 4:01 pm

בדקדוקי סופרים השלם לגיטין, ראיתי שמצויין פעמים רבות לעד נוסח "מ1". אלא שברשימת סימני כתבי היד שבראש הספר, לא מצאתי לאיזה עד-נוסח הכוונה [כת"י מינכן 95 מצויין כ-"מ"].

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' אוקטובר 17, 2017 5:42 pm

קאצ'קלה כתב:בדקדוקי סופרים השלם לגיטין, ראיתי שמצויין פעמים רבות לעד נוסח "מ1". אלא שברשימת סימני כתבי היד שבראש הספר, לא מצאתי לאיזה עד-נוסח הכוונה [כת"י מינכן 95 מצויין כ-"מ"].

קיבלתי מענה באישי:
גיטין פ"ו פרק האומר התקבל (דף סב,ב-סז,ב) נמצא פעמיים במינכן 95, דף 224א-225א ושוב דף 229ב-230ב. הראשונה נקרא מ סתם והשנייה מ1.

א גאליציאנער
הודעות: 498
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' אוקטובר 17, 2017 6:48 pm

מה שנכון נכון כתב:
א גאליציאנער כתב:
ד"ת נחמד זה הוא מספר 'עטרת זקנים' [קאנשיגר לבוב תרל"א] מחלקו השני שכתבו נכד המחבר ח"א [רבי אברהם מטארנופול?] ואם יש מאן דהו היכול לשפוך אור על התעלומה מי הוא זה ואיזהו הספר זרע אברהם והיכן אפשר למצוא דב"ז אודה לו במאוד מאוד.
בברכה שלימה ואנמנה
א גאליציאנער

ראה כאן (יש הבדלים).

יישר כח גדול מאוד!
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

אהרון 37
הודעות: 203
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

לאיזה ספר התכווין החיי אדם

הודעהעל ידי אהרון 37 » ה' אוקטובר 19, 2017 10:05 pm

המשנ"ב מביא בהלכות ברכת הקשת בשם החיי אדם שמי שראה קשת לא יספר לחבירו שראה את הקשת משום מוציא דיבה.

פתחתי את החיי אדם, וראיתי שהוא כותב שהוא ראה בספר אחד שאינו זוכר את שמו דבר זה.

אשמח מאוד לדעת מי זה אותו ספר?.

למיטב חיפושי לא מצאתי.

זה מעניין, כי עצם ההלכה מחודשת, כי יש לחלק בין זה למה שמבואר שלא יספר על מות אדם, א', שכאן זה לתועלת שיברך, ויש חביבות לברכה נדירה, ב', אי"ז דבר שגורם צער לאדם כפטירה על מוות של מישהו.

דרך בני אדם לספר כזה דבר אחד לשני, וסביר להניח שזה מה שהיה כל הדורות באופן טבעי, אני מניח שבדורנו בגלל הקבלה של המשנ"ב כפוסק אחרון, ותפוצת הספר משנ"ב, אז בחלקים רבים מציאות זו תשתנה ולא יספרו כשראו קשת.

אם כי המשנ"ב רק כותב שאין כדאי לספר.

אז מעניין לדעת מה המקור האחד שגרם לשינוי הזה?.

מה שנכון נכון
הודעות: 8493
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לאיזה ספר התכווין החיי אדם

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אוקטובר 19, 2017 10:09 pm

גם כאן חיפשו.

אהרון 37
הודעות: 203
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: לאיזה ספר התכווין החיי אדם

הודעהעל ידי אהרון 37 » ה' אוקטובר 19, 2017 11:14 pm

תודה על ההפנייה.

ושא_נס
הודעות: 877
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: לאיזה ספר התכווין החיי אדם

הודעהעל ידי ושא_נס » ה' אוקטובר 19, 2017 11:30 pm

אולי שוה לבדוק בספר הברית?

מעט מים
הודעות: 122
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 4:57 pm

Re: לאיזה ספר התכווין החיי אדם

הודעהעל ידי מעט מים » ו' אוקטובר 20, 2017 5:52 pm

עיין בגליון נוה ההיכל משבוע זו מהגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א שהאריך בענין זה

ושא_נס
הודעות: 877
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוקטובר 22, 2017 1:16 am

קאצ'קלה כתב:הרד"ל בפתיחתו לפרקי רבי אליעזר (קונטרס שם האחד אליעזר, אות ב) כתב:
וגדלוהו בשם טוב לקרותו בשם ר' אליעזר הגדול, אף כי לא נמצא עוד תנא אחר שנקרא ר' אליעזר ביו"ד סתם, בכדי שיהיה צריך להזכירו לסימנא מהם בשם 'הגדול'... אלא שפירשו הטעם בדרוש הרוגי אמונה (הנדפס ס"ס הכוונות), וכן הגר"א בפירוש ההיכלות שמפני שהיתה בו נשמת ראובן כמ"ש בז"ח (ע"ב.) סוף איכה, בר חד דאיהו ראובן כו' על דיהב עיטא למירמי לבירא אתפיס איהו בבירא ואשתזיב, ודא איהו ר' אליעזר הגדול כד תפשוהו למינות... ולכן נקרא 'גדול' על שם ראובן הבכור גדול אחים.

מה זה דרוש הרוגי אמונה? והיכן כתוב טעם זה לכינויו של ר' אליעזר 'הגדול'? [בפירוש ההיכלות לגר"א הנ"ל מצאתיו]. בדקתי בכמה דפוסים של 'ספר הכונות' ולא מצאתי בהם את 'דרוש הרוגי אמונה'.

הדברים הנ"ל מועתקים גם אצלי, ושם על ציונו לגר"א רשום אצלי "היכלות הזוהר פרשת פקודי אות סו דף נא ע"א וב'" (יש זה רק שם או מצאת במקום נוסף? לכאורה הרד"ל ציינו כשהיה בכ"י). ועל ציונו לדרוש הרוגי אמונה הערתי "כן הוא בספר עמק המלך שער ששי והוא שער עולם התוהו פרק סח דף לט ע"ג". והרד"ל עצמו בהמשך דבריו דלעיל מציין לעמק המלך הנ"ל.
אם אין דפוס של ספר הכונות בו נדפס הדרוש הנ"ל, לכאורה צ"ל שמדובר בשיבוש כל שהוא. או שלרד"ל היה טופס נדיר שמישהו שתל בו (בכ"י? בדפוס?) את הדרוש הנ"ל, וכשם שמצוי בספריתו של ר' בערניו מסאדאגורא שהדפיס לעצמו שערים ודפים חסרים, וכן ראיתי פעם ספר שמע אברהם לרא"פ שההקדמה שלו נדפסה שוב כנראה כי הטופס היה חסר.
אין סבירות שהרד"ל מתכוין לספר הלקוטים שנדפס לראשונה למיטב זכרוני בירושלם תרכ"ג, יען כי ספר זה נדפס אחר שנדפס ביאורו המזוקק לפר"א, ושמא הדברים גם בספר לקוטי תורה שנדפס באירופה המזרחית בסביבות שנת תקל"ה, ואולי כונתו לספר זה. וצריך בירור.
היכן כתב כן הרד"ל בהגהותיו לסד"ה? ערך רבי אליעזר?
יישר כוח

קאצ'קלה
הודעות: 1254
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' אוקטובר 22, 2017 8:43 am

ושא_נס כתב:
קאצ'קלה כתב:הרד"ל בפתיחתו לפרקי רבי אליעזר (קונטרס שם האחד אליעזר, אות ב) כתב:
וגדלוהו בשם טוב לקרותו בשם ר' אליעזר הגדול, אף כי לא נמצא עוד תנא אחר שנקרא ר' אליעזר ביו"ד סתם, בכדי שיהיה צריך להזכירו לסימנא מהם בשם 'הגדול'... אלא שפירשו הטעם בדרוש הרוגי אמונה (הנדפס ס"ס הכוונות), וכן הגר"א בפירוש ההיכלות שמפני שהיתה בו נשמת ראובן כמ"ש בז"ח (ע"ב.) סוף איכה, בר חד דאיהו ראובן כו' על דיהב עיטא למירמי לבירא אתפיס איהו בבירא ואשתזיב, ודא איהו ר' אליעזר הגדול כד תפשוהו למינות... ולכן נקרא 'גדול' על שם ראובן הבכור גדול אחים.

מה זה דרוש הרוגי אמונה? והיכן כתוב טעם זה לכינויו של ר' אליעזר 'הגדול'? [בפירוש ההיכלות לגר"א הנ"ל מצאתיו]. בדקתי בכמה דפוסים של 'ספר הכונות' ולא מצאתי בהם את 'דרוש הרוגי אמונה'.

הדברים הנ"ל מועתקים גם אצלי, ושם על ציונו לגר"א רשום אצלי "היכלות הזוהר פרשת פקודי אות סו דף נא ע"א וב'" (יש זה רק שם או מצאת במקום נוסף? לכאורה הרד"ל ציינו כשהיה בכ"י). ועל ציונו לדרוש הרוגי אמונה הערתי "כן הוא בספר עמק המלך שער ששי והוא שער עולם התוהו פרק סח דף לט ע"ג". והרד"ל עצמו בהמשך דבריו דלעיל מציין לעמק המלך הנ"ל.
אם אין דפוס של ספר הכונות בו נדפס הדרוש הנ"ל, לכאורה צ"ל שמדובר בשיבוש כל שהוא. או שלרד"ל היה טופס נדיר שמישהו שתל בו (בכ"י? בדפוס?) את הדרוש הנ"ל, וכשם שמצוי בספריתו של ר' בערניו מסאדאגורא שהדפיס לעצמו שערים ודפים חסרים, וכן ראיתי פעם ספר שמע אברהם לרא"פ שההקדמה שלו נדפסה שוב כנראה כי הטופס היה חסר.
אין סבירות שהרד"ל מתכוין לספר הלקוטים שנדפס לראשונה למיטב זכרוני בירושלם תרכ"ג, יען כי ספר זה נדפס אחר שנדפס ביאורו המזוקק לפר"א, ושמא הדברים גם בספר לקוטי תורה שנדפס באירופה המזרחית בסביבות שנת תקל"ה, ואולי כונתו לספר זה. וצריך בירור.
היכן כתב כן הרד"ל בהגהותיו לסד"ה? ערך רבי אליעזר?
יישר כוח

הרד"ל הזכיר ענין זה גם בהערותיו לסדר הדורות, ערך ר' אלעזר בן פרטא. וזה לשונו שם:
נוסחא משובשת נזדמנה לעמק המלך בדברי זוה"ק [זוהר חדש] איכה [צג ד], והגירסא שלפנינו ר' אליעזר בן הורקנוס, וכן הוא בכוונת האר"י [?] ושאר מקומות.

ממה שהזכיר בנפרד את עמק המלך ואת ספר הכונות, נראה ברור שבכותבו 'דרוש הרוגי אמונה' אין לציין לעמק המלך, שהרי דרוש הרוגי אמונה נמצא, לדבריו, בספר הכונות, וכאן הוא מזכיר את עמק המלך בנפרד. דוק היטב.

א גאליציאנער
הודעות: 498
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » א' אוקטובר 22, 2017 9:52 pm

ויבואר על פי מ"ש בדרושי אמ"ש בסנהדרין דף ע"א. פזור וכו', לצדיקים רע להן ורע לעולם, כנוס וכו' הנאה להם והנאה לעולם ע"פ מ"ש פ"ק דקידושין שכל העולם נידון אחר רובו ועל [פי] רוב הרשעים בעולם רובא נינהו כמ"ש [במס' יומא] פרק אמר להם הממונה ראה הקב"ה שהצדיקים מועטים וכו' ולכן כינוס לצדיקים שהם קבועים ויושבים במקומם וקי"ל כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ואז הנאה לה והנאה לעולם כמ"ש בקידושין שם אשריו שהכריע עצמו וכל העולם לזכות, דודאי הקב"ה מטה כלפי חסד כעין מש"כ בגמרא לקמן, אבל פיזור לצדיקים ואינם קבועים הרי מוכרעים הם וכל העולם לכף חובה מחמת רוב רשעים.

קטע זה הוא מתוך 'בכור שור' הנדפס יחד עם 'תבואות שור' לגאון הגדול רבי אלכסנדר סנדר שור בעל השמלה הידוע, ומאן יפרק לן מאי האי 'דרושי אמ"ש'?
יישר כח למפרע
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

מה שנכון נכון
הודעות: 8493
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אוקטובר 22, 2017 9:55 pm

א גאליציאנער כתב:קטע זה הוא מתוך 'בכור שור' הנדפס יחד עם 'תבואות שור' לגאון הגדול רבי אלכסנדר סנדר שור בעל השמלה הידוע, ומאן יפרק לן מאי האי 'דרושי אמ"ש'?

בדרושים שלי על מה שאמרו/שאיתא וכו'.

א גאליציאנער
הודעות: 498
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » א' אוקטובר 22, 2017 10:01 pm

מה שנכון נכון כתב:
א גאליציאנער כתב:קטע זה הוא מתוך 'בכור שור' הנדפס יחד עם 'תבואות שור' לגאון הגדול רבי אלכסנדר סנדר שור בעל השמלה הידוע, ומאן יפרק לן מאי האי 'דרושי אמ"ש'?

בדרושים שלי על מה שאמרו/שאיתא וכו'.

יש"כ
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

ושא_נס
הודעות: 877
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוקטובר 22, 2017 11:06 pm

במענה לדברי ידידי החכם קאצקלה נר"ו

איני אומר שבמה שכתב הרד"ל "דרוש הרוגי אמונה" כונתו לספר עמק המלך, אלא שתוכן הדברים מצוי שם בספר עמק המלך. וכשם שציינו כאן לספר הלקוטים וספר הגלגולים. ואדרבה שני הספרים האחרונים נדפסו אחר שנדפס ביאורו לפר"א, ואילו עמק המלך כמאתים שנה קודם.
אני כעת נזכר שבספר הכונות דפוס שני (הענוויא), נדפס בסוף מעט תוספת ביחס לדפוס ראשון ויניציאה ש"ף, ואולי יש שם גם דרוש זה? צריך לבדוק בו. ויש לבדוק כמובן בכל דפוסי ספר הכונות שיתכן והיו לפני הרד"ל (נקוה שהוא לא החליף עם שער הכונות, וואלי יש דפוס של שער הכונות שיש בו זה בתוספת?). צריך לבדוק במקומות אחרים ברד"ל לאיזה דפוס של ספר הכונות דרכו לציין, ועל פי זה לנסות לפתור זה בס"ד. ואולי שוה לבדוק גם בספר הכונות מהדורת שובי נפשי (שם דומני נדפסה התוספת שיש בדפוס שני הנ"ל), ואולי במבוא שם יש מדובר בזה.

לאחרונה היתה כתבה ברשת על אוצר של כתבי יד שנמצא בליטא. ובו הרבה דברי חולין של סופרים ומשוררים מליטא שערב המלחמה. מעניין לדעת אם יש שם גם חיבורים וספרים חשובים בספרות תורנית, מעבר לשירת חול וכו'. וכתבתי זה יען כי רבות אני תמה אם שרדו כתיבות של הרד"ל מעבר לנדפס, דוגמת הגהותיו לסדר הדורות, ועוד רשימות אחרות. כ"י אחד לא הכי מסודר שלו מצוי דומני בירושלם וסרוק ברשת. דומני כי רובו אם לא כולו עדיין לא נדפס.

ושא_נס
הודעות: 877
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ד' אוקטובר 25, 2017 7:41 am

אודות ספר הכונות ודרוש הרוגי אמונה דלעיל.
בכל דפוסי ספר הכונות שיתכן והיו לפני הרד"ל (חמשה במספר, לפחות שנים מהם חסרים באוצר, שפ"ד ותפ"ג) לא נדפס בסוף "דרוש הרוגי אמונה". לרבות דפוס יעסניץ תפ"ג שנזכר במקום אחר על ידי הרד"ל עצמו.
דוחק לומר שכונת הרד"ל לטופס כ"י של ספר הכונות שבסופו הדרוש הנ"ל, יען כתב בהדיא "הנדפס", ושמא לא דק, וכונתו כ"י, וכפי שבמקומות אחרים (לרבות הקטע המדובר כאן לעיל) מביא כתבי יד בלא לכתוב שהם כתבי יד, אלא בסתם, ובכ"י של ספר הכונות שהיה בידו היה בסופו גם דרוש הרוגי אמונה. וכאמור זה דוחק גדול.
אם למישהו יש תוספת כל שהיא בענין זה אשמח אם יאיר עינינו

עושה חדשות
הודעות: 7006
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוקטובר 29, 2017 1:51 am

מחנה אפרים נז"מ סי' א -

ובעומדי בנדון דידן לראות היכי נדיינו דייני מצאתי בחי' מכ"י המכונין לה"ר יונה זלה"ה שנסתפק בזה אי דינו של מזיק כגזלן לענין יוקרא וזולא, והכא היינו טעמא דמשלם כשעת חזרה משום דאיכא מנהג קבוע בעיר שביום השוק שוה חמשה וכיון שכן בשאר ימים אינו משלם אלא ארבעה שהרי יכול ליקח באותו יום חבית בארבעה ולמכרה ביום השוק כמו שהיה שוה בשעת שביר' עכת"ד. עוד ראיתי בתשו' למהר"ם ז"ל שכתב דמזיק דינו כגזלן

מי יכול להשלים פרטים?

יהודה בן יעקב
הודעות: 768
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

ספר ע"י ד"צ ??

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' נובמבר 02, 2017 8:01 pm

כתב החדרי דעה ביו"ד סו"ס קעז
ובע"י ד"צ כ' עליו דשאני ריבית דהוה איסורא אפילו ללוה, זה ודאי הוי איסור גמור, ע"ש.

מי יודע לפענח את שם הספר??

במסתרים
הודעות: 231
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי במסתרים » ו' נובמבר 03, 2017 12:30 am

עין יהוסף
viewtopic.php?f=7&t=10098

א. חיים
הודעות: 571
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי א. חיים » ו' נובמבר 03, 2017 1:33 am

עושה חדשות כתב:מחנה אפרים נז"מ סי' א -

ובעומדי בנדון דידן לראות היכי נדיינו דייני מצאתי בחי' מכ"י המכונין לה"ר יונה זלה"ה שנסתפק בזה אי דינו של מזיק כגזלן לענין יוקרא וזולא, והכא היינו טעמא דמשלם כשעת חזרה משום דאיכא מנהג קבוע בעיר שביום השוק שוה חמשה וכיון שכן בשאר ימים אינו משלם אלא ארבעה שהרי יכול ליקח באותו יום חבית בארבעה ולמכרה ביום השוק כמו שהיה שוה בשעת שביר' עכת"ד. עוד ראיתי בתשו' למהר"ם ז"ל שכתב דמזיק דינו כגזלן

מי יכול להשלים פרטים?

כוונת המחנה אפרים כנראה לשו"ת מהר"ם דפוס קרימונא (שי"ז) סימן שה. ראה עתה שו"ת מהר"ם מהד' מכון י-ם ח"ב עמ' רז טור שני. אגב: מצויין שם בהערה בראש התשובה, כי ישנה תשובה נוספת של מהר"ם בקשר למאורע המדובר בסי' שה. למקום הדפסת התשובה הנוספת (בספרו של שמחה עמנואל), ראה דברי המהדירים בח"ג עמ' תמה בראשו.
באשר לציטוט מ'כ"י המכונין לרבינו יונה' – בהלכות גזילה סוס"י ב שוב הזכיר המח"א כ"י זה ושם מדובר בענייני פרק המפקיד. רשום אצלי שבשמ"ק מצוטטים מעט מפירושי רבינו יונה לב"ק וב"מ, אך עומד לנגדנו תלמידו הרשב"א שאינו מזכירו במסכתות אלו. פירושים בשם רבינו יונה לב"ק מצוטטים גם בספר תלמיד הרשב"א והרא"ש למסכתין (חיברו כידוע ר"א ן' ישמעאל רבו של רבינו ירוחם). אם כי יש לציין שהמובא שם וגם בשמ"ק בשם רבינו יונה אינו נמשך מעבר לפרק כיצד הרגל, ואילו המח"א מצטט לכאורה מפרק מרובה (אבל אולי מדף יא "אין שמין" כו').


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: גם כי אלך, לבי במערב ו־ 38 אורחים