◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
יהודה בן יעקב
הודעות: 733
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' נובמבר 14, 2017 3:01 pm

כתב ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן נא - דין התפלה מברוך שאמר עד ישתבח - הערה לג
ואף שבספר החיים למהרש"ק כתב, שזמן ברכות השחר כזמן תפלה. ואין לברך אחר ד' שעות, מכל מקום אין לחוש כאן לסב"ל אחר שבדברי הראשונים מבואר שאין הגבלת זמן לברכות השחר, וגם כן הוא המנהג, כמו שכתב בשו"ת מים חיים (חלק יורה דעה סימן ד') שכן עשו ממעשה בהסכמת הגאון רבי יצחק טייב בעל ערך השלחן. ע"ש.

חיפשתי בכמה ספרי שו"ת מים חיים, [שלא כדרכו, לא ציין המחבר שליט"א את שם המשפחה], אך לא מצאתי במה המדובר. אשמח לקבל מידע.

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 14, 2017 3:08 pm

יהודה בן יעקב כתב:כתב ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן נא - דין התפלה מברוך שאמר עד ישתבח - הערה לג
ואף שבספר החיים למהרש"ק כתב, שזמן ברכות השחר כזמן תפלה. ואין לברך אחר ד' שעות, מכל מקום אין לחוש כאן לסב"ל אחר שבדברי הראשונים מבואר שאין הגבלת זמן לברכות השחר, וגם כן הוא המנהג, כמו שכתב בשו"ת מים חיים (חלק יורה דעה סימן ד') שכן עשו ממעשה בהסכמת הגאון רבי יצחק טייב בעל ערך השלחן. ע"ש.

חיפשתי בכמה ספרי שו"ת מים חיים, [שלא כדרכו, לא ציין המחבר שליט"א את שם המשפחה], אך לא מצאתי במה המדובר. אשמח לקבל מידע.

מים החיים לר' אברהם בן ארולייא, חיו"ד קונטרס מי המרים ס"ד, לא ע"ב-ג.

יהודה בן יעקב
הודעות: 733
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' נובמבר 14, 2017 3:15 pm

מה שנכון נכון כתב:
יהודה בן יעקב כתב:כתב ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן נא - דין התפלה מברוך שאמר עד ישתבח - הערה לג
ואף שבספר החיים למהרש"ק כתב, שזמן ברכות השחר כזמן תפלה. ואין לברך אחר ד' שעות, מכל מקום אין לחוש כאן לסב"ל אחר שבדברי הראשונים מבואר שאין הגבלת זמן לברכות השחר, וגם כן הוא המנהג, כמו שכתב בשו"ת מים חיים (חלק יורה דעה סימן ד') שכן עשו ממעשה בהסכמת הגאון רבי יצחק טייב בעל ערך השלחן. ע"ש.

חיפשתי בכמה ספרי שו"ת מים חיים, [שלא כדרכו, לא ציין המחבר שליט"א את שם המשפחה], אך לא מצאתי במה המדובר. אשמח לקבל מידע.

מים החיים לר' אברהם בן ארולייא, חיו"ד קונטרס מי המרים ס"ד, לא ע"ג.

תודה על ההפנייה שעזרה לי, אך לא מצאתי שם את מה שכתב שעשו בהסכמת בעל ערך השלחן, וא"כ איני יודע אם כוונתו לזה.

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 14, 2017 3:19 pm

יהודה בן יעקב כתב:תודה על ההפנייה שעזרה לי, אך לא מצאתי שם את מה שכתב שעשו בהסכמת בעל ערך השלחן, וא"כ איני יודע אם כוונתו לזה.

ראה בסוף התשובה "וכן עשינו מעשה... בהסכמת מו"ר מהרי"ט נר"ו".
אינני יודע למה הבין הרע"י שהכוונה לבעל עה"ש (לא נראה שהמחבר או אביו היו בתוניס). עכ"פ הכוונה לזה.

ברמן
הודעות: 492
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ברמן » ג' נובמבר 14, 2017 3:34 pm

מצליח כתב:בפורת יוסף קהלת א יב מציין לספר 'בו איסיו' (אם הבנתי) על איזה ספר קא מכוין, עי' בהמצורף עמ' 2 בשורה התחתונה.

צריך לומר "בואיסיו" והכוונה לספר "נחמת הפילוסופיה" לבואטיוס.
ראה ספונות יא עמ' קלה-קפה. מאמר יוסף ברוך סרמוניטה "הספרות הפילוסופית הסכולאסטית בספר 'פורת יוסף' לרבי יוסף טאיטאצאק".
בואיסיו.PDF
(359.27 KiB) הורד 124 פעמים

חיימקה
הודעות: 784
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי חיימקה » ג' נובמבר 14, 2017 3:57 pm

ילקוט יוסף שבת א הערות סימן רסז - דיני התפלה בערב שבת
אלא שצריך ליתן טעם למה כשחל יום טוב בשבת דוחין את הברכה האמצעית המתוקנת לשבת, ומתפללים תפלת יום טוב וכוללים שבת בתוכה, הלא אדרבה קדושת שבת חמירא משל יום טוב. וראה בשו"ת תורה לשמה (סימן קמא) שכתב הטעם לזה, מאחר ויום טוב הוא יום אחד בשנה, דהיינו, יום טוב דסוכות, או א' דפסח, אם לא נתפלל תפלת יום טוב כשחל יום טוב בשבת, נמצא אותה שנה חסירה מתפלת יום טוב, כי אין עוד תפלה אחרת של יום טוב דסוכות בשנה ההיא, אבל שבתות יש הרבה בשנה. אלא שאין טעם זה מספיק, ועיין בשלטי הגבורים [סביב המרדכי] שהביא שאלה זו בשם פסקי מהר"ם, ומ"ש טעמים בזה. ע"ש. ושם ציין עוד טעם לזה, שהוא כדי לעורר השמחה, שהשמחה המתעוררת בישראל על ידי תפלת יום טוב יותר, דחביבה להו, משום דאתיא מזמן לזמן ואין רגילים בה. ויש עוד טעם לזה ע"פ הסוד, כיעו"ש.
היכן הוא בשלטי הגיבורים?

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 14, 2017 4:04 pm

חיימקה כתב:היכן הוא בשלטי הגיבורים?

בתול"ש אהב"ש ציינו: שבת פ"ב, על דברי המרדכי סי' רע"ג, שלט"ג אות ג', דף עא מדפי המרדכי.

יהודה בן יעקב
הודעות: 733
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' נובמבר 15, 2017 1:31 pm

מה שנכון נכון כתב:
יהודה בן יעקב כתב:תודה על ההפנייה שעזרה לי, אך לא מצאתי שם את מה שכתב שעשו בהסכמת בעל ערך השלחן, וא"כ איני יודע אם כוונתו לזה.

ראה בסוף התשובה "וכן עשינו מעשה... בהסכמת מו"ר מהרי"ט נר"ו".
אינני יודע למה הבין הרע"י שהכוונה לבעל עה"ש (לא נראה שהמחבר או אביו היו בתוניס). עכ"פ הכוונה לזה.

עכשיו ראיתי את מקור הדברים בשו"ת יחוה דעת חלק ד סימן ד
וכן פסק בשו"ת מים החיים (חלק יורה דעה סימן ד', דף ל' ע"ב והלאה), ושכן עשו מעשה בהסכמת הגאון רבי יצחק טייב, בעל ערך השלחן. ע"ש. וכן כתב בספר ערך השלחן (חשן משפט חלק ג', בקונטרס ספר הזכרון מערכת א' אות ה').

וכפי הנראה מאחר שראה שזו דעתו של רבי יצחק טייב בספרו, סבר שזהו שמזכירו בשו"ת מים החיים. אך עדיין הדברים אינם מוכרחים. ושמא הוא ידע את תולדותיו של בעמח"ס שו"ת מים החיים, ושר' יצחק טייב היה רבו.

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' נובמבר 15, 2017 2:05 pm

מה שנכון נכון כתב:
יהודה בן יעקב כתב:תודה על ההפנייה שעזרה לי, אך לא מצאתי שם את מה שכתב שעשו בהסכמת בעל ערך השלחן, וא"כ איני יודע אם כוונתו לזה.

ראה בסוף התשובה "וכן עשינו מעשה... בהסכמת מו"ר מהרי"ט נר"ו".
אינני יודע למה הבין הרע"י שהכוונה לבעל עה"ש (לא נראה שהמחבר או אביו היו בתוניס). עכ"פ הכוונה לזה.

נראה ש'מהרי"ט' הוא "עט"ר מו"ר מהרי"ט ן' באן בנשת ז"ל", הנזכר בחיו"ד, קו' מי תמציות ס"ה, בתשובת חברו של הר"א ן' ארולייא ה"ה ר' יעקב אברהם גירון בעל אביר יעקב (משנת תקע"ה). ואינו בעל עה"ש.

עושה חדשות
הודעות: 6960
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' נובמבר 18, 2017 6:57 pm

ספר "כללים" המוזכר הרבה בס' "חמרא וחיי",
מי זה?

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' נובמבר 18, 2017 8:01 pm

עושה חדשות כתב:ספר "כללים" המוזכר הרבה בס' "חמרא וחיי",
מי זה?

החו"ח מייחסן בטעות למאירי. ראה נסיון לזהוי המחבר בסנהדרי גדולה ח"א עמ' 56 ובהקדמה לתלמיד הרשב"א ב"מ.

עושה חדשות
הודעות: 6960
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' נובמבר 18, 2017 8:12 pm

מה שנכון נכון כתב:
עושה חדשות כתב:ספר "כללים" המוזכר הרבה בס' "חמרא וחיי",
מי זה?

החו"ח מייחסן בטעות למאירי. ראה נסיון לזהוי המחבר בסנהדרי גדולה ח"א עמ' 56 ובהקדמה לתלמיד הרשב"א ב"מ.

תודה רבה.

נשאל כך: כשה'כללים' מביא משהו שגדולי המפרשים כתבו, יש סיכוי שכוונתו ל"פרישה" (שקדם לחו"ח רק במעט), או שבוודאי הוא מוקדם לו?
ולאידך גיסא אולי יש לפניו "כתוב שם" להראב"ד והוא יכנה אותו בתואר הנ"ל?

(אכתוב בקצרה: חידוש מופלג מופיע בפרישה וש"ך חו"מ סי' שנא, לחלק בין חיוב מיתה דמחתרת לחיוב מיתה דשבת, לגבי פטור קלב"מ על חיובים שנעשו אחרי היציאה מהמחתרת והפסקת החילול שבת. האחרו' העירו ע"ז ממשניות מפורשות, ואכמ"ל. אמנם קדם להם הראב"ד בכתוב שם על סנהדרין דע"ב, עם אותו חידוש בדיוק. ואילו בס' חמרא וחיי כתב בשם הכללים, את השיטה המחודשת הנ"ל בשם אחד מגדולי המפרשים. מסקרן בהחלט האם זה מישהו נוסף על הנ"ל).

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' נובמבר 18, 2017 8:20 pm

עושה חדשות כתב:
מה שנכון נכון כתב:
עושה חדשות כתב:ספר "כללים" המוזכר הרבה בס' "חמרא וחיי",
מי זה?

החו"ח מייחסן בטעות למאירי. ראה נסיון לזהוי המחבר בסנהדרי גדולה ח"א עמ' 56 ובהקדמה לתלמיד הרשב"א ב"מ.

נשאל כך: כשה'כללים' מביא משהו שגדולי המפרשים כתבו, יש סיכוי שכוונתו ל"פרישה" (שקדם לחו"ח רק במעט), או שבוודאי הוא מוקדם לו?

ע"ש.
---
המאירי מכנה את הראב"ד "גדולי המפרשים". תבדוק אם נ"מ לנד"ד.

בברכה המשולשת
הודעות: 9244
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 21, 2017 1:49 pm

נתבקשתי לברר:
בספר הוראה ברורה (מכון איש מצליח) הלכות תערובות מזכיר הרבה את ספר שולחן אברהם.
מה הוא ספר שולחן אברהם?

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 21, 2017 1:54 pm

בברכה המשולשת כתב:נתבקשתי לברר:
בספר הוראה ברורה (מכון איש מצליח) הלכות תערובות מזכיר הרבה את ספר שולחן אברהם.
מה הוא ספר שולחן אברהם?

ר' אברהם בן ר' משה כלפון הכהן.
חלקו (על הל' תערובות) נדפס לפני כן בשם בית אברהם. ח"ב ממנו ישנו באוצר.

בברכה המשולשת
הודעות: 9244
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 21, 2017 1:55 pm

מה שנכון נכון כתב:
בברכה המשולשת כתב:נתבקשתי לברר:
בספר הוראה ברורה (מכון איש מצליח) הלכות תערובות מזכיר הרבה את ספר שולחן אברהם.
מה הוא ספר שולחן אברהם?

ר' אברהם בן ר' משה כלפון הכהן.
חלקו (על הל' תערובות) נדפס לפני כן בשם בית אברהם. ח"ב ממנו ישנו באוצר.


תודה רבה וייש"כ גדול

עושה חדשות
הודעות: 6960
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' נובמבר 25, 2017 11:19 pm

לא מצאתי את הספר-חסידים המוזכר כאן,
אולי אין לי את המהדורה הנכונה.

ישועות מלכו.png
ישועות מלכו.png (53.4 KiB) נצפה 3081 פעמים

לענין
הודעות: 1103
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי לענין » ש' נובמבר 25, 2017 11:26 pm

מהד' מוה''ק סי' תתשי''ז

יהודה בן יעקב
הודעות: 733
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' נובמבר 27, 2017 3:42 pm

כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קעו אות ד.
אבל במי שמפקיד אצל חברו שישא ויתן בהם לאחריות הנותן והנפקד מתחייב לתת קצבה א' בעד הפירות שיהיו במעות, אין בו חשש איסור לכ"ע, כ"ש בר' דהקדיש מעות להקדש בתנאי שיתנו לו כל שנה סך כך לק' בעד מה שירויחו מעט או הרבה. מורי הרב ח"א סי' ר"ז.

מורי הרב = מהרי"ט, רבו של בעל כנה"ג, אך לא קיים סי' ר"ז. חיפשתי בכל שו"ת מהרי"ט ולא מצאתי, בח"א סי' קט"ז = קי"ו קיים נושא דומה, אך לא מצאתי את הדברים ממש, ובודאי לא בלשונם.

יהודה בן יעקב
הודעות: 733
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' נובמבר 27, 2017 7:55 pm

יהודה בן יעקב כתב:כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קעו אות ד.
אבל במי שמפקיד אצל חברו שישא ויתן בהם לאחריות הנותן והנפקד מתחייב לתת קצבה א' בעד הפירות שיהיו במעות, אין בו חשש איסור לכ"ע, כ"ש בר' דהקדיש מעות להקדש בתנאי שיתנו לו כל שנה סך כך לק' בעד מה שירויחו מעט או הרבה. מורי הרב ח"א סי' ר"ז.

מורי הרב = מהרי"ט, רבו של בעל כנה"ג, אך לא קיים סי' ר"ז. חיפשתי בכל שו"ת מהרי"ט ולא מצאתי, בח"א סי' קט"ז = קי"ו קיים נושא דומה, אך לא מצאתי את הדברים ממש, ובודאי לא בלשונם.

בסוף מצאתי בסימן קי"ז.

ושא_נס
הודעות: 842
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

ספר רפיפת אברים

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' דצמבר 11, 2017 4:03 am

בספר מדרש תלפיות ענף רפרוף אברים דף ט ע"ד ודף יוד ע"א, העתיק פיסקא גדולה מספר בשם "רפיפת אברים".
קיימים כמה כתבי יד של החיבור הזה שכולם הועתקו ממדרש תלפיות (קרוב לודאי)
באיזה ספר מדובר? מי מחברו? תקופתו? אזכורים נוספים? שרד בכתבי יד? נדפס?
תודה לכל מענה

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2050
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: ספר רפיפת אברים

הודעהעל ידי נהר שלום » ב' דצמבר 11, 2017 4:46 am


ברוז
הודעות: 886
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

מה זה חוברות כנסת ישראל ?

הודעהעל ידי ברוז » ב' דצמבר 11, 2017 6:21 pm

הנזכר כאן
קבצים מצורפים
ארכיון 23.pdf
(64.36 KiB) הורד 77 פעמים

ושא_נס
הודעות: 842
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ספר רפיפת אברים

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' דצמבר 11, 2017 6:21 pm

נהר שלום כתב:https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?926&

ייש"כ.
בפשיטות זו העתקה מספר מדרש תלפיות, ותו לא מידי.

אעיר כי איני מבין מדוע שאלתי שהיתה באשכול לעצמו, הועברה והובלעה כאן, והרי איני שואל מ"מ באיזה ספר (או זיהוי ר"ת של ספר וכיו"ב), אלא בכלליות פרטים חשובים על ספר או קונטריס עצמא שלפי שעה מוזכר כנראה רק בספר מדרש תלפיות, וחבל לקבור זה כאן.

קאצ'קלה
הודעות: 1243
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ב' דצמבר 25, 2017 6:30 pm

האם ידוע לחו"ר האתר במי מדובר ומה עלה בגורל כתביו הנזכרים מטה (הכרמל, שנה ב, חוברת 14, עמ' 108)?
הכרמל.JPG
הכרמל.JPG (187.38 KiB) נצפה 2811 פעמים

קאצ'קלה
הודעות: 1243
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' דצמבר 29, 2017 7:59 am

שאלה נוספת. אולי הפעם יתמזל מזלי.
מי כתב את 'חדושי מהריא"ר' (בתוך כנסת חכמי ישראל, טז, דף מג ע"א ואילך)?
חדושי מהריאר.JPG
חדושי מהריאר.JPG (57.61 KiB) נצפה 2776 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' דצמבר 29, 2017 12:48 pm

קאצ'קלה כתב:שאלה נוספת. אולי הפעם יתמזל מזלי.
מי כתב את 'חדושי מהריא"ר' (בתוך כנסת חכמי ישראל, טז, דף מג ע"א ואילך)?
חדושי מהריאר.JPG

אולי ר' ישראל איסר רוזנער מפעדאסיא שהשתתף בקבצים הקודמים. אפשר למצוא דמיון בלשונות שבחידושים. יש לבדוק אם תאריך פטירתו מתאים. [בקבצים הקודמים שיצאו אף הם בתר"ס לא כתוב 'ז"ל', כך שפטירתו לא לפני שנה זו].

קאצ'קלה
הודעות: 1243
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' דצמבר 29, 2017 2:51 pm

מה שנכון נכון כתב:אולי ר' ישראל איסר רוזנער מפעדאסיא שהשתתף בקבצים הקודמים. אפשר למצוא דמיון בלשונות שבחידושים. יש לבדוק אם תאריך פטירתו מתאים. [בקבצים הקודמים שיצאו אף הם בתר"ס לא כתוב 'ז"ל', כך שפטירתו לא לפני שנה זו].

כדרכך, גם הפעם דבריך צודקים, עכ"פ לפי הסברא והשוואת סגנון הכתיבה.
בינתיים לא עלה בידי לברר שנת פטירתו.
והנני מודה לך מקרב הלב: יישר כוחך!

הבטחתי
הודעות: 485
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי הבטחתי » ב' ינואר 01, 2018 12:53 am

על התוס' גיטין כד ב' ד"ה לאיזו שארצה ציין היד אהרן בלשונותיו לעיין בספר זרע אברהם ח"א דף ק"ט ע"ד
בזרע אברהם יצחקי לא מצאתי כן.

לאיזה ספר אם כן כונתו?
ייש"כ למסיייעים

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' ינואר 01, 2018 1:07 am

הבטחתי כתב:על התוס' גיטין כד ב' ד"ה לאיזו שארצה ציין היד אהרן בלשונותיו לעיין בספר זרע אברהם ח"א דף ק"ט ע"ד
בזרע אברהם יצחקי לא מצאתי כן.

לאיזה ספר אם כן כונתו?
ייש"כ למסיייעים

נפלה ט"ס בדף א', וצ"ל קי ע"ד.

ושא_נס
הודעות: 842
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' ינואר 01, 2018 4:23 am

מה שנכון נכון כתב:
הבטחתי כתב:על התוס' גיטין כד ב' ד"ה לאיזו שארצה ציין היד אהרן בלשונותיו לעיין בספר זרע אברהם ח"א דף ק"ט ע"ד
בזרע אברהם יצחקי לא מצאתי כן.

לאיזה ספר אם כן כונתו?
ייש"כ למסיייעים

נפלה ט"ס בדף א', וצ"ל קי ע"ד.


שורש השיבוש פה בשיבוש במפתח בספר זרע אברהם, כיעויין פה
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=279
ונראה כי תופעה זו של התבססות על מפתחות ספרים - עוד לא נחקרה כראוי.

אשי ישראל
הודעות: 295
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

מהו הספר 'דרך חיים'?!

הודעהעל ידי אשי ישראל » ב' ינואר 01, 2018 4:44 pm

במקור חיים לבעל החוות יאיר סי' קמו בחלק 'קיצור ההלכות' כתב: "ובספר דרך חיים נתיב ו' סעיף ח' ונתיב י"ח ס"י אסר לקרות שמו"ת בעת קריאת התורה". לא הצלחתי למצוא מהו ספר זה?

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מהו הספר 'דרך חיים'?!

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' ינואר 01, 2018 4:52 pm

אשי ישראל כתב:במקור חיים לבעל החוות יאיר סי' קמו בחלק 'קיצור ההלכות' כתב: "ובספר דרך חיים נתיב ו' סעיף ח' ונתיב י"ח ס"י אסר לקרות שמו"ת בעת קריאת התורה". לא הצלחתי למצוא מהו ספר זה?

הדברים נמצאים בציונים הללו בספר דרך חכמה של רי"ל פוחביצר.
[אולי שם הספר היה כתוב בר"ת ופתחום בטעות, או סתם ט"ס].

אשי ישראל
הודעות: 295
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: מהו הספר 'דרך חיים'?!

הודעהעל ידי אשי ישראל » ב' ינואר 01, 2018 5:38 pm

מה שנכון נכון כתב:
אשי ישראל כתב:במקור חיים לבעל החוות יאיר סי' קמו בחלק 'קיצור ההלכות' כתב: "ובספר דרך חיים נתיב ו' סעיף ח' ונתיב י"ח ס"י אסר לקרות שמו"ת בעת קריאת התורה". לא הצלחתי למצוא מהו ספר זה?

הדברים נמצאים בציונים הללו בספר דרך חכמה של רי"ל פוחביצר.
[אולי שם הספר היה כתוב בר"ת ופתחום בטעות, או סתם ט"ס].


וואו. איזו זריזות. סייעת לי מאוד.

הבטחתי
הודעות: 485
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי הבטחתי » ב' ינואר 01, 2018 11:52 pm

ושא_נס כתב:
מה שנכון נכון כתב:
הבטחתי כתב:על התוס' גיטין כד ב' ד"ה לאיזו שארצה ציין היד אהרן בלשונותיו לעיין בספר זרע אברהם ח"א דף ק"ט ע"ד
בזרע אברהם יצחקי לא מצאתי כן.

לאיזה ספר אם כן כונתו?
ייש"כ למסיייעים

נפלה ט"ס בדף א', וצ"ל קי ע"ד.


שורש השיבוש פה בשיבוש במפתח בספר זרע אברהם, כיעויין פה
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=279
ונראה כי תופעה זו של התבססות על מפתחות ספרים - עוד לא נחקרה כראוי.


יישר כח לשניכם, הועלתם לי ביותר.
ובזכותכם שמתי לב להערה נוספת. הר"ב יד אהרן קורא לחלק או"ח ויו"ד חלק א', למרות שהוא הודפס שנה אחר חלק אה"ע וחו"מ. (בקטלוג הספה"ל וכן במפעל הביביליוגרפיה חלק אה"ע נקרא חלק א' - וכן באתר היברובקס).

ושא_נס
הודעות: 842
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' ינואר 02, 2018 12:06 am

למיטב זכרוני לא רק הרב יד אהרן אלא רבנים נוספים.
כאן לא שנת ההדפסה מעניינת אלא הכריכה, ומן הסתם או"ח ויו"ד נכרכו ביחד ולכן כונו אצלו ח"א למרות שלא נכתב כן בשער (אני סומך עליך).
והנה צור'ף מה שכתב ר' יצחק פאלאג'י זצ"ל: "מר ניהו רבה הרב הגדול ראשון לציון מהר"ר אברהם יצחקי בעל ספר שו"ת זרע אברהם שני חלקים, שהיה גבור חיל האדם הגדול בענקים" (חרוזים).
בכלל מעניין הדבר עד כמה מתייחסים לספרים שהם כסדר ש"ע כ"ח"א" וכיו"ב, למשל ספר רוח חיים להחבי"ף הוא בעצם ספר אחד שלו היה אפשר היה נדפס בכרך אחד עצום וממילא לא היה מקום לדון אם הוא ח"א או ח"ב. אך בגלל שנדפס בשני כרכים, כרך ראשון על או"ח ויו"ד וכרך שני על אה"ע וחו"מ, האם יש לדון אותו כספר בן שני חלקים? היינו "רוח חיים חלק א'" (לאורח חיים ויורה דעה) ו"ורוח חיים חלק ב'" (לאבן העזר וחושן משפט), או "רוח חיים או"ח" וכיו"ב, וממילא נתבטלה החלוקה לפי כרכים.

הבטחתי
הודעות: 485
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי הבטחתי » ג' ינואר 02, 2018 12:25 am

הם שני כרכים שנדפסו על ידי שני מולי"ם שונים [נזכר בשער שהוא חלק א"ח וי"ד, וכן בשער החלק השני נזכרו חלקיו], ולכן כנראה גם ההתייחסות כשני חלקים

בקרו טלה
הודעות: 2314
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' ינואר 04, 2018 5:28 am

אשמח מאד לעזרני
מי זה "ב"ד בשיעוריו"
יט. דינר זהב הוא כ״ה דינרי כסף, וראיה מפ׳ שור שנגח ד׳ וה׳ (פ"ד דב"ק) משנה א׳, כ״כ מהרש״ס בפ׳ השיעורים. והתוספות בשבועות ד׳ מ״ד ע״ב (ד"ה התקבלת) כתבו דכל זהב שוה י״ב של כסף, ועיי׳ תוס׳ מציעא דף מ״ד ע״ב (ד"ה א' מכ"ה), כ״כ הרב ב״ד בשיעוריו. ומשערין בו לענין טחול שניקב בסומכיה אם נשאר תחתיו כעובי דינר זהב כשירה, עיי׳ י״ד סי׳ מ״ג ס״ב וד׳.

כא. ליטרא זהב פי׳ הרמב״ם ז״ל (פ"ג מהל' חמץ ומצה ה"ה) שהוא משקל ט׳ סלעים חסר רביע, עיין פרישה בי״ד סי׳ של״ד סעיף ע׳, כ״כ הרב ב״ד בשיעוריו.
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' ינואר 04, 2018 7:51 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 8342
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' ינואר 04, 2018 5:58 am

הכוונה לשו"ת בית דוד (שלוניקי) בסוף חלק או"ח דף קלו.

בקרו טלה
הודעות: 2314
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' ינואר 04, 2018 6:06 am

מה שנכון נכון כתב:הכוונה לשו"ת בית דוד (שלוניקי) בסוף חלק או"ח דף קלו.

ייש"כ גדול עד למאוד על העזרה בזריזות ובנדיבות לב יותר מן הרגיל בכל עת בכלל ובפרט
קבצים מצורפים
בית דוד.pdf
(102.02 KiB) הורד 46 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יוסף משה, שייף נפיק ו־ 40 אורחים