עמוד 1 מתוך 1

תרגום ספר חובת הלבבות ושינויי הבנה

פורסם: א' אוקטובר 09, 2016 2:37 am
על ידי שמשון
ספר המוסר היסודי, "חובות הלבבות" נכתב במקור בלשון ערבי, ותורגם ע"י רבי יהודה אלחריזי, על תרגום זה כותב מרן הסטייפלר בהסכמתו לביאור "לב טוב" : ואכן גם ת"ח הרגילים לעיין וללמוד בספרי יראים מ"מ עפ"י רוב לא ישקדו על דלתות החובת הלבבות זולת לקטעים מפאת לשונו לישנא דחכמה וסגנונו העמוק
עם הזמן יצאו לאור תרגומם של רבי שמואל חגי קרויזר ור"י קפח מתוך המקור הערבי.
הייתי מעוניין לברר אם יש באמתחת חכמי הפורום שינויים משמעותיים בין התרגומים החדשים לבין התרגום של ר"י אלחריזי שיש להם משמעות.

Re: תרגום ספר חובת הלבבות ושינויי הבנה

פורסם: א' אוקטובר 09, 2016 2:44 am
על ידי מה שנכון נכון
שמשון כתב:ספר המוסר היסודי, "חובות הלבבות" נכתב במקור בלשון ערבי, ותורגם ע"י רבי יהודה אלחריזי, על תרגום זה כותב מרן הסטייפלר בהסכמתו לביאור "לב טוב" : ואכן גם ת"ח הרגילים לעיין וללמוד בספרי יראים מ"מ עפ"י רוב לא ישקדו על דלתות החובת הלבבות זולת לקטעים מפאת לשונו לישנא דחכמה וסגנונו העמוק
עם הזמן יצאו לאור תרגומם של רבי שמואל חגי קרויזר ור"י קפח מתוך המקור הערבי.
הייתי מעוניין לברר אם יש באמתחת חכמי הפורום שינויים משמעותיים בין התרגומים החדשים לבין התרגום של ר"י אלחריזי שיש להם משמעות.

חריזי לא תרגם את החוה"ל.
התרגום הנפוץ הוא של ר' יהודה אבן תיבון.
[היה תרגום נוסף של ר"י קמחי שממנו שרד מעט. וראה מש"כ עליו אב"ת ורי"ק].

הרבה מההבדלים המשמעותיים בין תרגום ר"י קאפח לתרגום אב"ת תוכל לראות בהערותיו.

Re: תרגום ספר חובת הלבבות ושינויי הבנה

פורסם: א' אוקטובר 09, 2016 8:32 am
על ידי מרבה חכמה
אכן, התרגום הנפוץ הוא של ר"י אבן תיבון, ורבים מגדולי הראשונים סמכו את ידיהם עליו.
אולם כפי שכתב מה שנכון נכון, תרגומו של ר"י קאפח שונה מאוד במהותו, אך לא רק בהערותיו, אלא כל תרגומו הוא מלאכת אומן, ובאיזה שהוא מקום המדקדק בדבריו יוכל לומר ש"פנים חדשות באו לכאן". לפי כל התרגום העומדים לפנינו היום ובהשוואה למקור הערבי הנדפס צמוד לתרגומו של ר"י קאפח, תרגומו של ר''י קאפח מנופה ומזוקק שבעתיים.
המשווה בין הגרסאות יוכל לראות כי לפעמים צירוף של כמה משמעויות "קלות" בין התרגומים יוצר הבנה חדשה בדברי החובה"ל, כך שוודאי הרוצה להעמיק בדברי אחד מראשוני הראשונים - יהיה לו עזר רב בתרגומו של ר"י קאפח.

Re: תרגום ספר חובת הלבבות ושינויי הבנה

פורסם: א' אוקטובר 09, 2016 9:28 am
על ידי איתן
יש להעיר שהרב קאפח השתמש במהדורתו בכמה כתבי יד. למשל בכ"י פריס שיש שינויים רציניים בינו לכת"י אחרים, בפרט בשער הייחוד. כמו כן בכתב יד הנ"ל נוספה התנגדות לאיצטגנינות. הרב קאפח טען שכתב יד פריס הוא המהדורה האחרונה של הספר, ואילו זאת של אבן תיבון (וכת"י האחרים) - קדומה לה יותר. אינני יודע האם זה מוצדק.
על כל פנים הרב קאפח ציין בהערותיו לשינויי הנוסחאות שונות. והמעיין יוכל לראות הכל בעצמו.

יש להעיר שיש שתי מהדורות של תרגום הרב קאפח.
יש את מהדורה הראשונה (הוצאת מכון מש"ה) היא מוערת ועם מקור הערבי.
ויש את מהדורת פלדהיים היא ללא מקור הערבי, ללא ההערות ועם תוספת תיקונים לתרגום הרב קאפח (אמנם רוב ככל ההערות הם על הניקוד של פלדהיים) מפי הרב אליהו אבן סעיד יונתי (שינויים שתופסים חמש עמודים בסוף הספר). אך כמוה עם מראי מקומות לפסוקים ומפתח בסוף הספר.

לכאורה נראה שלמישהו שהדיוק וההערות של הרב קאפח (למשל שנויי הנוסחאות) חשובים לו עדיף להשתמש במהדורת מכון מש"ה.
ואילו למישהו שרוצה את מהדורה הזולה, יפה ומנוקדת עדיף לרכוש את המהדורה של פלדהיים.