◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אישצפת
הודעות: 569
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אישצפת » ב' אוגוסט 20, 2018 11:34 am

יקר כתב:שמעתי בשיעור דאיתא בגמרא דבעת ששור עולה על חבירו אות הוא שיש להעמיד לפניו את הפרות ויעברן, ואיני מוצא את מקור הדברים. אשמח לסיוע באיתורם.

נשמע קצת מוזר.
בעלי חיים שלא בזמן ייחום הנקבות אינן נותנות לזכרים לעלות עליהן. ובזמן ייחום הן מזמינות את הזכרים שיבואו עליהן ואם אין זכר נמצא לידה היא הולכת זמן רב לחפש עד שיעלה עליה. אלא אם כן מדובר בשני אנשים שאחד מחזיק זכרים והאחר נקבה.. וגם בזה היה מעשה במושב עלמה (בו אני לומד) שהלכה העז מתחילת המושב אל סופו כי רק שם היה תיש שיעבר אותה.

חיים סגל
הודעות: 282
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיים סגל » ד' אוגוסט 22, 2018 6:36 pm

וכמו שאמרו ברב ע"ה, שלא היה מסתכל חוץ מארבע אמותיו

מה המקור?

שבענו מטובך
הודעות: 484
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' אוגוסט 22, 2018 10:58 pm

חיים סגל כתב:
וכמו שאמרו ברב ע"ה, שלא היה מסתכל חוץ מארבע אמותיו

מה המקור?

תשובות הגאונים - שערי תשובה סי' קעט. וראה רש"י מנחות קי ע"א ד"ה שימי את.

יבנה
הודעות: 1756
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יבנה » ד' אוגוסט 22, 2018 11:38 pm

שבענו מטובך כתב:
חיים סגל כתב:
וכמו שאמרו ברב ע"ה, שלא היה מסתכל חוץ מארבע אמותיו

מה המקור?

תשובות הגאונים - שערי תשובה סי' קעט. וראה רש"י מנחות קי ע"א ד"ה שימי את.

תשובות הגאונים שע"ת אינה אמינה, ואף זה בכלל.
מגילה ה:
רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדי כיתנא בפוריא ולטייה ולא צמח כיתניה
סנהדרין סז:
אמר ליה רב לרבי חייא לדידי חזי לי ההוא טייעא דשקליה לספסירא וגיידיה לגמלא וטרף ליה בטבלא וקם
חולין צ"ה
דרב הוה יתיב אמברא דאישתטית חזיא לההוא גברא דהוה קא מחוור רישא נפל מיניה אזל אייתי סילתא שדא אסיק תרין אמר רב עבדי נמי הכי אסרינהו ניהליה
עוד שם
רב הוה קאזיל לבי רב חנן חתניה חזי מברא דקאתי לאפיה אמר מברא קאתי לאפי יומא טבא לגו אזל קם אבבא אודיק בבזעא דדשא חזי חיותא דתליא טרף אבבא נפוק אתו כולי עלמא לאפיה אתא טבחי נמי לא עלים רב עיניה מיניה אמר להו איכו השתא ספיתו להו איסורא לבני ברת

חיים סגל
הודעות: 282
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיים סגל » ד' אוגוסט 22, 2018 11:57 pm

יבנה כתב:
שבענו מטובך כתב:
חיים סגל כתב:
וכמו שאמרו ברב ע"ה, שלא היה מסתכל חוץ מארבע אמותיו

מה המקור?

תשובות הגאונים - שערי תשובה סי' קעט. וראה רש"י מנחות קי ע"א ד"ה שימי את.

תשובות הגאונים שע"ת אינה אמינה, ואף זה בכלל.
מגילה ה:
רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדי כיתנא בפוריא ולטייה ולא צמח כיתניה
סנהדרין סז:
אמר ליה רב לרבי חייא לדידי חזי לי ההוא טייעא דשקליה לספסירא וגיידיה לגמלא וטרף ליה בטבלא וקם
חולין צ"ה
דרב הוה יתיב אמברא דאישתטית חזיא לההוא גברא דהוה קא מחוור רישא נפל מיניה אזל אייתי סילתא שדא אסיק תרין אמר רב עבדי נמי הכי אסרינהו ניהליה
עוד שם
רב הוה קאזיל לבי רב חנן חתניה חזי מברא דקאתי לאפיה אמר מברא קאתי לאפי יומא טבא לגו אזל קם אבבא אודיק בבזעא דדשא חזי חיותא דתליא טרף אבבא נפוק אתו כולי עלמא לאפיה אתא טבחי נמי לא עלים רב עיניה מיניה אמר להו איכו השתא ספיתו להו איסורא לבני ברת

מחקר יפה עשית!
בכל אופן יש לנו עדיין המקור מ'יש נוחלין'
ישר כח לכל המסייעים

יבנה
הודעות: 1756
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יבנה » ה' אוגוסט 23, 2018 12:22 am

חיים סגל כתב:בכל אופן יש לנו עדיין המקור מ'יש נוחלין'

?

קאצ'קלה
הודעות: 1288
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' אוגוסט 23, 2018 12:44 am

רשימת 'עשרה מילי דחסידותא' שנהג בהם רב (המופיעה בשע"ת הנ"ל) אמינה מאד, וברור שיצאה מבית מדרשם של הגאונים.
היא מופיעה גם במקומות אחרים:
ספר האורה עמ' 6-3.
האשכול מהדורת אלבק, חלק א עמ' 3-2.
'לקט עתיק של מדרשים ודברי גאונים וראשונים' כת"י, בתוך: גנוזות ספר שני עמ' קנח אות יז.
ספר יוחסין בשם 'ערוך' (כנראה ספר הערוך שהוא ייחס לרב צמח גאון).

שייף נפיק
הודעות: 1621
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' אוגוסט 24, 2018 12:31 am

צריך בדחיפות
ראב"ן ביבמות שרק בגר אומרים כקטן שנולד ולא בגיורת

עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוגוסט 24, 2018 12:37 am

שייף נפיק כתב:צריך בדחיפות
ראב"ן ביבמות שרק בגר אומרים כקטן שנולד ולא בגיורת

viewtopic.php?f=17&t=24486&hilit#p245688

שייף נפיק
הודעות: 1621
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' אוגוסט 24, 2018 1:24 am

ואיפה הוא נמצא?

חיים סגל
הודעות: 282
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' אוגוסט 24, 2018 2:30 am

שייף נפיק כתב:ואיפה הוא נמצא?

כפי שנכתב שם הוא בשו"ת שבתחילת הספר בסוף סי' נ"ח, וז"ל:
והא דאמרינן [יבמות ס"א א] הגיורת אסורה לכהן ולא אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, היינו משום דמיעטה קרא דכתיב אשה זונה לא יקחו ואמרינן [שם] אין זונה אלא גיורת ומשוחררת, אי נמי בגיורת לית להו לכולי עלמא כקטן שנולד דמי דמיעטה רחמנא מפטר רחם בישראל כדפרישית.

והוא לא ביבמות, אלא אדרבה, מדבריו ביבמות יש קצת סתירה לזה, כפי שצויין שם בדברים שבקישור

חיים סגל
הודעות: 282
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' אוגוסט 27, 2018 2:53 pm

רמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה:
עוד יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא

יש לכך מקור קדום יותר?

חיים סגל
הודעות: 282
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' אוגוסט 31, 2018 12:29 am

המצות הם לבוש לנשמה

אישצפת
הודעות: 569
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אישצפת » ו' אוגוסט 31, 2018 4:27 am

חיים סגל כתב:
המצות הם לבוש לנשמה

שני לוחות הברית (חולין דיני ספר תורה אות יט).

פרנצויז
הודעות: 497
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ו' אוגוסט 31, 2018 4:54 am

חיים סגל כתב:רמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה:
עוד יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא

יש לכך מקור קדום יותר?

כנראה יש מקור בזוהר.
ראה בשפת אמת (מהדורת אור עציון) ליקוטים א', שנזכר כמה פעמים בספר, ובהערות כל פעם (כמעט) כותבים מקור אחר בזוהר.
בעמ' כ"ד הערה 119 מצויין זהר ח"ג דף רח"צ ע"ב.
בעמ' קצ"ו הערה 28 מצויין זהר ח"ב דף פ"ז ע"א.
בעמ' תכ"ח הערה 24 מצויין זהר ח"ב דף קכ"ד ע"א.
וכן ראה מצודת דוד להרדב"ז (מהדורת צוריאל) עמ' קט"ו הערה 938 שמציין זהר ח"ג דף ע"ג ע"א.
(בין כולם, יש ארבעה מקומות בזוהר. נשאר רק לבדוק אם אחד המקורות [או כולם] מדוייקים!)

שברי לוחות
הודעות: 1762
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

דברי הגר"א בגם זו לטובה

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' אוגוסט 31, 2018 1:46 pm

שמעתי בשם הגר"א על החידוש שנחום איש גם זו היה אומר גם זו לטובה הרי הלכה הוא שחייב לברך על הרעה וכו'
ואמר שהחידוש הוא שראה את הטובה בדבר
בענף יוסף זה מובא בשם רבי אליהו מלידא, אבל אני מחפש את המקור בשם הגר"א
זה מובא באחד מספרי הליקוטים של תורת הגר"א

שברי לוחות
הודעות: 1762
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: דברי הגר"א בגם זו לטובה

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' אוגוסט 31, 2018 2:07 pm

גם בשם הגר"א חייב אדם לברך וכו' שהאדם נשאר בעל חוב בזה (מצאתי בספר דברי שלום, האם יש עוד מקורות)
גם מה שפירש לה' הישועה, ה' יודע מהו הטוב, ע"כ על עמך ברכתך סלה, שתמיד צריך לברך את ה' (מצאתי בספר דרש אב האם יש עוד מקורות)

פרנצויז
הודעות: 497
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ו' אוגוסט 31, 2018 4:02 pm

חיים סגל כתב:רמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה:
עוד יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא

יש לכך מקור קדום יותר?

העיר לי באישי אחד מחשובי אתרא הדין שיש בזה בס' אוצר הזהר כרך ד' עמ' תתכ"ב, ועמ' תשצ"ב-תשצ"ג.
נערך לאחרונה על ידי פרנצויז ב א' ספטמבר 02, 2018 11:36 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

פלפלת בחכמה
הודעות: 69
הצטרף: ד' נובמבר 15, 2017 12:03 am

מנהג צדיקים שלא לאכול קליפי פירות...

הודעהעל ידי פלפלת בחכמה » א' ספטמבר 02, 2018 9:11 am

ידוע שהיו צדיקים שהקפידו שלא לאכול קליפי פירות, והיו שאף קילפו ענבים... באיזה ספר מובא ענין זה?

שייף נפיק
הודעות: 1621
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 02, 2018 9:18 am

מקור קדום שהפרשת תרומות ומעשרות היא כעין אריס הנותן לבעל הבית חלק

שייף נפיק
הודעות: 1621
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 02, 2018 9:20 am

היהודי מפרשיסחא אמר פן תשכחאת הדברים אשר ראו עיניך - עד שישב ויסירם מלבו, שזה נרמז בפאה 'שלפניו אינו שכחה' שעתיד לחזור אליו.
מקור??

שייף נפיק
הודעות: 1621
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 02, 2018 9:21 am

הקוצקער אמר נעשה ונשמע על ידי העשיה הבין
מקור??

בתוך הגולה
הודעות: 176
הצטרף: א' יולי 25, 2010 1:05 pm

Re: קפידה שלא לישן/לשכב על מיטתו של מת בימי השבעה

הודעהעל ידי בתוך הגולה » א' ספטמבר 02, 2018 3:32 pm

שמעתי שהיו אומרים על הימנעות משכיבה או שינה במיטת המת כל ימי השבעה.
לפי שעה לא מצאתי מקור או טעם ושמח לכל עזרה

(לחובבי קוריוזים וסנסציות: קודם בואי להטריח את הציבור בשאלה חיפשתי בחורים ובסדקים (ר"ל אוצה"ח ופרויקט השו"ת) ולא מצאתי כלום. אבל בחיפוש בגוגל מצאתי מהשו באתר הידברות שם נכתב 'אין חשש לישון במיטה שנפטר בה המת, ובפרט אם אין לו מיטה אחרת. (ב רס)'
מאחר ולא זכיתי להבין מהו המקור ב רס שלחתי להם מייל בבקשת עזרה. לפי שעה לא קיבלתי תשובה אבל הם כבר הספיקו להסיר את הקטע מהאתר...
הרוצה ידרוש לגנאי והחפץ בשבח ידרוש לשבח

מעיין
הודעות: 1223
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

בערתי הקודש מן הבית - בהמה

הודעהעל ידי מעיין » א' ספטמבר 02, 2018 7:52 pm

בדבש לפי ערך בהמה מביא בשם ספר כת"י דא' מכר הזהר שבביתו והראו לו בהמה ואמר לו חכם שר"ת ב'ערתי ה'קודש מ'ן ה'בית
ובפלא יועץ ערך ספר הביא כזה בשם ספר חסידים, ולפנינו ליתא
האם ידוע מי המקור למעשה זה ואיזה כת"י

בקרו טלה
הודעות: 2782
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קפידה שלא לישן/לשכב על מיטתו של מת בימי השבעה

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' ספטמבר 04, 2018 3:56 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ג' ספטמבר 04, 2018 1:44 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מעיין
הודעות: 1223
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

עשרת הדברות בפנקס הקהלה?

הודעהעל ידי מעיין » ג' ספטמבר 04, 2018 9:23 am

בשאילת יעב"ץ ח"ב סי' ק"נ
ויפה אמר אב"ד גדול בדורנו רב בקהלה מפורסמת לבני קהלתו הפסד גדול הוא שלא נכתבו עשרת הדברות בפנקס שלכם

למי הכוונה
מיוחס כן לשאג"א שאמר זאת לבני קהלתו שלחמו על מנהג האקדמות עיין דור דעה ועוד, האם יש מקורות קדומות

ושא_נס
הודעות: 1050
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' ספטמבר 04, 2018 1:39 pm

בספר דרוש שמואל (בסוף ספר לקט שמואל, ויניציאה תנ"ד) פרשת הברכה: "רש"י [דברים לד יב]: אשר שברת [שמות לד א] - יישר כחך. מקשין למה לא פירש כן במקומו בכי תשא [שמות שם]".
מי המקשים כן? רא"ם, מנחת יהודה, נחלת יעקב, צדה לדרך, לא הקשו כן.
ייש"כ

בתוך הגולה
הודעות: 176
הצטרף: א' יולי 25, 2010 1:05 pm

Re: קפידה שלא לישן/לשכב על מיטתו של מת בימי השבעה

הודעהעל ידי בתוך הגולה » ג' ספטמבר 04, 2018 3:46 pm

בתוך הגולה כתב:שמעתי שהיו אומרים על הימנעות משכיבה או שינה במיטת המת כל ימי השבעה.
לפי שעה לא מצאתי מקור או טעם ושמח לכל עזרהאמש הגיב כאן חכ"א (הרב בקרו טלה?) וציין לספר נטעי גבריאל אבילות ח"א פרק קט סע' א
לא הספקתי אמש לבדוק את מקורותיו (דבר הנצרך מאד כידוע) ולכן לא הודיתי לו על טרחתו ועזרתו ובנתיים מחק הלה את הודעתו. ולכן אזכיר כאן תהילתו ברבים כי הסתייעתי מאד בהפניה. אף חכמתו עמדה לי לישועה ותשואות חן לו.

(הנט"ג מציין שם לספר תוצאות חיים עמ' קל"ב (מאת ר' יצחק בר בעל עבו"י). בדפוס שלפני הוא בעמ' 89.
כמו"כ מציין לספר ילקוט אברהם (ליפשיטץ) ודבריו מכוונים ומקוונים)

ושא_נס
הודעות: 1050
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ד' ספטמבר 05, 2018 2:49 pm

ספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) בסוף ביאור אבות:
"בעת שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון לא היה צריך כי אם לתיקון להעלות ארבעה המדרגות דומם צומח חי מדבר, מדומם לצומח, ומצומח לחי, ומחי למדבר, כמבואר בדברי האר"י ז"ל [????], הנקרא אצל המקובלים רפ"ח ניצוצין, ועל ידי אדם הראשון היה נתברר הכל בדרך ישר, כמו שמצאנו [סנהדרין נט ב] שהמלאכים היו צולין לו בשר והביאו לו יין...".
איפה דברי האר"י ז"ל היותר מבוררים בזה?

הוד_והדר
הודעות: 1431
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' ספטמבר 05, 2018 3:01 pm

ושא_נס כתב:ספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) בסוף ביאור אבות:
"בעת שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון לא היה צריך כי אם לתיקון להעלות ארבעה המדרגות דומם צומח חי מדבר, מדומם לצומח, ומצומח לחי, ומחי למדבר, כמבואר בדברי האר"י ז"ל [????], הנקרא אצל המקובלים רפ"ח ניצוצין, ועל ידי אדם הראשון היה נתברר הכל בדרך ישר, כמו שמצאנו [סנהדרין נט ב] שהמלאכים היו צולין לו בשר והביאו לו יין...".
איפה דברי האר"י ז"ל היותר מבוררים בזה?


ראה ספר הליקוטים פרשת בראשית, בפסוק ויקרא האדם שם אשתו חוה

ושא_נס
הודעות: 1050
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ד' ספטמבר 05, 2018 3:02 pm

אעיין. ינוחו ברכות לראשך.

הוד_והדר
הודעות: 1431
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' ספטמבר 05, 2018 3:39 pm

ושא_נס כתב:אעיין. ינוחו ברכות לראשך.


אמן. וגם למתוק.

חד ברנש
הודעות: 2383
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

הטעם שאנשי ביתו של אברהם נימולו אתו

הודעהעל ידי חד ברנש » ד' ספטמבר 05, 2018 7:18 pm

בראשית יז כז: "וְכָל אַנְשֵׁי בֵיתוֹ, יְלִיד בָּיִת וּמִקְנַת כֶּסֶף מֵאֵת בֶּן נֵכָר, נִמֹּלוּ אִתּוֹ".
וחד מקמאי הסביר את הטעם שאנשי ביתו הסכימו להימול עצמם:
אמרו: מאחר שאתה זקן ומקבל עליך דבר זה, אנו על אחת כמה וכמה.

מישהו מכיר מקור או מקבילה לדברים?

שברי לוחות
הודעות: 1762
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: הטעם שאנשי ביתו של אברהם נימולו אתו

הודעהעל ידי שברי לוחות » ד' ספטמבר 05, 2018 7:27 pm

) וירא באלוני ממרא. פירש"י הוא שנתן לו עצה על המילה. ותימה וכי אדם חשוב וצדיק כאברהם ונתנסה בעשר נסיונות ועמד בכולן ולא שאל עצה איך שאל עצה על המילה שצוהו הקדוש ברוך הוא. וי"ל שחס ושלום שישאל עצה אם ימול אם לאו אלא אם יעשה בצנעה או בפרהסיא וממרא נתן לו עצה לעשותה בפרהסיא כדי שיראו העולם וימולו אחריו והיינו דכתיב בעצם היום הזה נימול אברהם בעצומו של יום. ד"א ששאל לו עצה מאיזה מקום ימול והוא נתן לו עצה שימול במקום זכרות כדכתיב המול לכם כל זכר ממקום שניכר בין זכר לנקבה. ד"א כשצוה הקדוש ברוך הוא למול כל אנשי ביתו הלך אצל ענר ואשכול לשאול מה יעשה על אנשי ביתו שאינן רוצין להמול ולא ידעו מה להשיב לו הלך אצל ממרא ונתן לו עצה שימול עצמו וישמעאל בנו תחלה וכשיראו כן אז יקבלו להמול וכן עשה בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו והדר כתיב וכל אנשי ביתו נמולו אתו. ואי קשיא ממרא שנתן לו עצה מדוע לא מל עצמו לסוף נמול כדאיתא באגדה:
דעת זקנים ר"פ וירא

חד ברנש
הודעות: 2383
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: הטעם שאנשי ביתו של אברהם נימולו אתו

הודעהעל ידי חד ברנש » ד' ספטמבר 05, 2018 8:19 pm

יישר כוח!
לפני כמה דקות קראתי את הקטע (בתוך תוספות השלם) לצורך עניין אחר, אך פיספסתי את המילים הספורות שהדגשת. ללמדך, שהכל בידי שמים, גם איתור מקור ש"מתחת לאף", והכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר את עינים, וללמדך, שבכל עושה הקב"ה שליחותו, ואפילו עם שברי לוחות. יישר כוחך!

שמר
הודעות: 489
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שמר » ו' ספטמבר 07, 2018 1:14 am

האם יש מקור למנהג העולם שבת הולכת אחרי מנהגי אמה בנושאי נדה טבילה והדלקת נרות ולא אחר מנהג בית בעלה.

לבנון
הודעות: 372
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ו' ספטמבר 07, 2018 1:45 am

ראיתי באיזהו מקומן, שהקב"ה שאל את כל הנשמות לפני שהן ירדו לעולם, לגבי התפקיד שיהיה להן כאן בעולם, וכולם הסכימו.
האם יש לזה מקור בדברי חז"ל, גמרא ברייתא מדרש וכד', או למצער איזה מקור בראשונים
תודה למשיבים

בקרו טלה
הודעות: 2782
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' ספטמבר 07, 2018 5:10 am

לבנון כתב:ראיתי באיזהו מקומן, שהקב"ה שאל את כל הנשמות לפני שהן ירדו לעולם, לגבי התפקיד שיהיה להן כאן בעולם, וכולם הסכימו.
האם יש לזה מקור בדברי חז"ל, גמרא ברייתא מדרש וכד', או למצער איזה מקור בראשונים
תודה למשיבים

חסד לאברהם [אזולאי] מעין ד - נהר יא
ומצוה למלאך הממונה על אוצר הצלמים להוליך שם אותה הנפש שיבחר לו הצלם כרצונה, ארוך או קצר, שלם או בעל מום, חלש או גבור, יפה או מכוער, וכיוצא בו, ואומר לה דע שהעולם שאת הולכת בה נקרא חיי שעה, ואחר התחייה נקרא חיי עולם, וכל מי שהוא ארוך מבני דורו יהיה היותר קצר מבני דורו אחר התחייה, וכן בענין עני ועשיר, חלש או גבור, יפה ומכוער, וכל כיוצא בזה, והבחירה נתונה בידו, ויש מי שבוחר במוקדם ולא במאוחר, ויש מי שבוחר במאוחר שהוא זמן ארוך, ויש מי שאין דעתו לבחור אלא להיות בינוני במוקדם ובמאוחר, וכפי זה אין שום אדם יכול להתרעם מבוראו למה חבירו יפה והוא מכוער וכיוצא כי הכל תלוי בבחירתו, והיינו ארז"ל מאי וכל צבאם מלמד שכל מעשה בראשית בקומתן נבראו בצביונם נבראו, שאמר הקדוש ברוך הוא לשר הממונה על הבהמות טמאות ולנפשם, רצונכם להבראות על מנת שתהיו משועבדים תחת בני אדם לרכיבה ולמשא, ואמרו הן, וכן אמר לשר בהמות הטהורות ולנפשם, רצונכם להבראות על מנת שתהיו מזומנים להנאת בני אדם ואכילתן, ואמרו הן, ואם לבעלי חיים כך שלא נבראו אלא לצביונם, בני אדם על אחת כמה וכמה:

לבנון
הודעות: 372
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ו' ספטמבר 07, 2018 9:03 am

בקרו טלה כתב:
לבנון כתב:ראיתי באיזהו מקומן, שהקב"ה שאל את כל הנשמות לפני שהן ירדו לעולם, לגבי התפקיד שיהיה להן כאן בעולם, וכולם הסכימו.
האם יש לזה מקור בדברי חז"ל, גמרא ברייתא מדרש וכד', או למצער איזה מקור בראשונים
תודה למשיבים

חסד לאברהם [אזולאי] מעין ד - נהר יא
ומצוה למלאך הממונה על אוצר הצלמים להוליך שם אותה הנפש שיבחר לו הצלם כרצונה, ארוך או קצר, שלם או בעל מום, חלש או גבור, יפה או מכוער, וכיוצא בו, ואומר לה דע שהעולם שאת הולכת בה נקרא חיי שעה, ואחר התחייה נקרא חיי עולם, וכל מי שהוא ארוך מבני דורו יהיה היותר קצר מבני דורו אחר התחייה, וכן בענין עני ועשיר, חלש או גבור, יפה ומכוער, וכל כיוצא בזה, והבחירה נתונה בידו, ויש מי שבוחר במוקדם ולא במאוחר, ויש מי שבוחר במאוחר שהוא זמן ארוך, ויש מי שאין דעתו לבחור אלא להיות בינוני במוקדם ובמאוחר, וכפי זה אין שום אדם יכול להתרעם מבוראו למה חבירו יפה והוא מכוער וכיוצא כי הכל תלוי בבחירתו, והיינו ארז"ל מאי וכל צבאם מלמד שכל מעשה בראשית בקומתן נבראו בצביונם נבראו, שאמר הקדוש ברוך הוא לשר הממונה על הבהמות טמאות ולנפשם, רצונכם להבראות על מנת שתהיו משועבדים תחת בני אדם לרכיבה ולמשא, ואמרו הן, וכן אמר לשר בהמות הטהורות ולנפשם, רצונכם להבראות על מנת שתהיו מזומנים להנאת בני אדם ואכילתן, ואמרו הן, ואם לבעלי חיים כך שלא נבראו אלא לצביונם, בני אדם על אחת כמה וכמה:

תבורך מן השמים
ותזכה להכתב בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום

שייף נפיק
הודעות: 1621
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' ספטמבר 12, 2018 1:31 pm

מקור לזה שהסימן אם עשה תשובה שלימה אם עושה בכל כחו וחסידותו
וכמו קיבה של חולה שנרפא שאם היא יכולה לאכול הכל אות היא שכבר נרפא


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אוצר החכמה, אלישיב ש, גרשיים, זאב ערבות, שי אבי דוד, תורה מפוארת ו־ 34 אורחים