◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ב' אוקטובר 08, 2018 12:38 pm

ישר כח

והנה התירוץ הזה שכתבתי כמדומה לי שלמדתיו מתוך דברי הזהר במקום אחר, 'אבל איני יודע איה מקום כבודו'

לבי במערב
הודעות: 576
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' אוקטובר 08, 2018 4:02 pm

קין הבן הראשון קראה לו אמו שם, כמו שמצינו בלאה ורחל, ולא מצינו בהבל שקראוהו אביו ואמו בשם. אולי לא היה חשוב בעיניהם מאומה, כי ידעו שלא יתקיים ולא יעשה פרי. ועל כן נקרא הבל, כי להבל דמה (תהלים קמד, ד) בהבל בא וגו' (קהלת ו, ד). לא כן קין, שהיה קנין חשוב בעיניהם, שהעמיד תולדות.

לפ"ד המעתיק, המקור הוא "מגדול מדורות קדומים".
מה מקור הדברים?

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אוקטובר 08, 2018 4:04 pm

לבי במערב כתב:
קין הבן הראשון קראה לו אמו שם, כמו שמצינו בלאה ורחל, ולא מצינו בהבל שקראוהו אביו ואמו בשם. אולי לא היה חשוב בעיניהם מאומה, כי ידעו שלא יתקיים ולא יעשה פרי. ועל כן נקרא הבל, כי להבל דמה (תהלים קמד, ד) בהבל בא וגו' (קהלת ו, ד). לא כן קין, שהיה קנין חשוב בעיניהם, שהעמיד תולדות.

לפ"ד המעתיק, המקור הוא "מגדול מדורות קדומים".
מה מקור הדברים?

היעב"ץ. ראה עץ חיים באבוב כרך כ' עמ' מט.

פרנצויז
הודעות: 497
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' אוקטובר 08, 2018 4:18 pm

מה שנכון נכון כתב:
לבי במערב כתב:
קין הבן הראשון קראה לו אמו שם, כמו שמצינו בלאה ורחל, ולא מצינו בהבל שקראוהו אביו ואמו בשם. אולי לא היה חשוב בעיניהם מאומה, כי ידעו שלא יתקיים ולא יעשה פרי. ועל כן נקרא הבל, כי להבל דמה (תהלים קמד, ד) בהבל בא וגו' (קהלת ו, ד). לא כן קין, שהיה קנין חשוב בעיניהם, שהעמיד תולדות.

לפ"ד המעתיק, המקור הוא "מגדול מדורות קדומים".
מה מקור הדברים?

היעב"ץ. ראה עץ חיים באבוב כרך כ' עמ' מט.

ראה http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 85#p491185

לבי במערב
הודעות: 576
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' אוקטובר 08, 2018 5:03 pm

מה שנכון נכון כתב:
לבי במערב כתב:לפ"ד המעתיק, המקור הוא "מגדול מדורות קדומים".
מה מקור הדברים?

היעב"ץ. ראה עץ חיים באבוב כרך כ' עמ' מט.

יש"כ ות"ח ת"ח. אכן, "מה שנכון - נכון"...

זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ב' אוקטובר 08, 2018 10:48 pm

מה שנכון נכון כתב:ראה של"ה ויחי תורה אור (אות יט):
אמנם אנכי תירצתי בענין אחר והיא זאת, הנה בכל מקום שהם ביחד כל זרע ישראל שם הוא אוירא דארץ ישראל, ושם מותר להקריב לה'. וכמו שעשו ישראל במדבר ארבעים שנה שהקימו את המשכן והקריבו קרבנות, ולא נקרא שחוטי חוץ חס ושלום אף על פי שלא היה ארץ ישראל, מכל מקום באותו פעם שהיו שם כל ישראל ביחד היה שם אוירא דארץ ישראל. נמצא יעקב ויוסף שמתו והיו מכונסים כל ישראל ביחד, היו מתים באויר ארץ ישראל. ואחר שיצאו ישראל ממצרים אז נסתלק משם אויר דארץ ישראל, ונשאר הארץ בטומאתה, על כן לא רצה להקבר שם. ומעלת ארץ ישראל היא אף על פי שאין מכונסים בה כל ישראל רק מקצת מהם, מכל מקום אויר ארץ ישראל הוא. על זה אמר יעקב ליוסף 'ושכבתי עם אבתי', ורמז לו הענין, כלומר, אל תחשוב שאני מת בארץ טמאה חס ושלום, רק שוכב עם אבותי שהם בארץ ישראל, כי עתה בכאן אוירא דארץ ישראל. והנה התירוץ הזה שכתבתי כמדומה לי שלמדתיו מתוך דברי הזהר במקום אחר, אבל איני יודע איה מקום כבודו. ואחר כתבי זה מצאתי קרוב לזה בזהר בסוף פרשה זו (ח"א דף ר"נ ע"ב) וזה לשונו: אמר רבי שמעון, תא חזי, דיעקב אף על גב דנפקת נשמתיה במצרים, לאו ברשות אחרא נפקת. מאי טעמא, כמה דאתמר דלא הוה מיומא דאתברי עלמא ערסא שלימתא כההוא ערסא דיעקב. בשעתא דהוה סליק מעלמא, ונשמתיה מיד אתקשר באתריה, והא אוקימנא עכ"ל. מבואר הענין שיעקב אבינו מת במקום קדוש...


בשל"ה הוצאת יד רמה - ציינו על מילים 'והנה התירוץ הזה שכתבתי כמדומה לי שלמדתיו מתוך דברי הזוהר במקום אחר אבל איני יודע איה מקום כבודו'
הערה קעג* - אולי כוונת רבינו למש"כ בזוהר ח"א דף רכ"ה ב - רכ"ו א.

נפלאתי, כי בקטע הקודם הביא השל"ה זוהר שציינו הם 'וכן התעוררו בזהר פרשה זו (ח"א רכ"ה ע"ב)' וכותב 'אבל עדין יש להקשות וכו'.

וכי נעלם ממגיה דברי השלה כמה שורות לפני זה. ?

שברי לוחות
הודעות: 1762
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' אוקטובר 08, 2018 10:51 pm

שברי לוחות כתב: הנני מבקש מקור ל:
א) הטוב והרע תלוי לפי מבט האדם, דהיינו שאין טוב אבסלוטי אלא הדבר תלוי בייחס האדם אל הדבר
אם נמצא דבר זה בספרי הקדמונים או האחרונים

ב) ה' נטע באדם מושג של הרגשים, כדי שעל ידי זה ידע להבחין במחשבה אם הוא מיצר הרע או מיצר טוב, כי דרגא דסט"א עצבון (לשון הגר"א) ואילו מצוה מביא לידי שמחה

זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ב' אוקטובר 08, 2018 10:59 pm

ע"ז י"ט ע"ב

אין טוב אלא תורה, שנאמר: כי לקח טוב נתתי לכם

שברי לוחות
הודעות: 1762
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' אוקטובר 09, 2018 10:05 pm

תודה

כעת אני מבקש מקור לקביעה שהנשמה רואה הכל, לכן המחשבות הבאות מצד הנשמה הינן אמיתיות, משא"כ המחשבות הבאות מצד היצר והגוף שאינם רואים את מכלול התמונה ואין זה אלא דמיונות

זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ג' אוקטובר 09, 2018 11:32 pm

שברי לוחות כתב:תודה

כעת אני מבקש מקור לקביעה שהנשמה רואה הכל, לכן המחשבות הבאות מצד הנשמה הינן אמיתיות, משא"כ המחשבות הבאות מצד היצר והגוף שאינם רואים את מכלול התמונה ואין זה אלא דמיונות


ליקוטי אמרים להרב האלוקי בעל התניא פרקים הראשונים בעיקר פרק יד
נערך לאחרונה על ידי זסבה ב ה' אוקטובר 11, 2018 9:27 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שברי לוחות
הודעות: 1762
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' אוקטובר 09, 2018 11:42 pm

זסבה כתב:
שברי לוחות כתב:תודה

כעת אני מבקש מקור לקביעה שהנשמה רואה הכל, לכן המחשבות הבאות מצד הנשמה הינן אמיתיות, משא"כ המחשבות הבאות מצד היצר והגוף שאינם רואים את מכלול התמונה ואין זה אלא דמיונות


ליקוטי אמרים להרב האלוקי בעל התניא פרקים הראשונים בעיקר פרק ט וי'

לא מצאתי, אפשר ציטוט?

חיים סגל
הודעות: 282
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיים סגל » ד' אוקטובר 10, 2018 5:30 pm

הרמב"ם אמר לבנו בשעת מיתתו אני יוצא היום מהעה"ז ונכנס לעה"ב, וי"א שהרי"ף אמר כך לבנו

שאלת תם
הודעות: 106
הצטרף: ג' ספטמבר 20, 2016 4:57 am

מחפש מקור

הודעהעל ידי שאלת תם » ה' אוקטובר 11, 2018 10:40 am

קראתי פעם על אחד הגדולים שאמר משהו כזה: "עברנו את ר"ה, עברנו את יו"כ, אך את הו"ר לא עברנו".
אשמח מאד אם מישהו יודע לומר את המקור לכך ואיזה גדול אמר זאת ומה בדיוק אמר.
תודה רבה מראש!

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מחפש מקור

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אוקטובר 11, 2018 10:55 am

החת"ס. ראה בחוט המשולש נד ע"א.

זקן ששכח
הודעות: 2630
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זקן ששכח » ה' אוקטובר 11, 2018 2:34 pm

שברי לוחות כתב:תודה

כעת אני מבקש מקור לקביעה שהנשמה רואה הכל, לכן המחשבות הבאות מצד הנשמה הינן אמיתיות, משא"כ המחשבות הבאות מצד היצר והגוף שאינם רואים את מכלול התמונה ואין זה אלא דמיונות

לגבי הנשמה עצמה, ראה ברכות י' ע"א:
'מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה אף נשמה רואה ואינה נראית'.

זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ה' אוקטובר 11, 2018 9:26 pm

שברי לוחות כתב:
זסבה כתב:
שברי לוחות כתב:תודה

כעת אני מבקש מקור לקביעה שהנשמה רואה הכל, לכן המחשבות הבאות מצד הנשמה הינן אמיתיות, משא"כ המחשבות הבאות מצד היצר והגוף שאינם רואים את מכלול התמונה ואין זה אלא דמיונות


ליקוטי אמרים להרב האלוקי בעל התניא פרקים הראשונים בעיקר פרק יד'

לא מצאתי, אפשר ציטוט?


תניא ליקוטי אמרים פרק יד

והנה מדת הבינוני היא מדת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה כי הבינוני אינו מואס ברע שזהו דבר המסור ללב ולא כל העתים שוות אלא סור מרע ועשה טוב דהיינו בפועל ממש במעשה דבור ומחשבה שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאות לבו והפכה ממש כי גם בשעה שהלב חומד ומתאוה איזו תאוה גשמיית בהיתר או באיסור ח"ו יכול להתגבר ולהסיח דעתו ממנה לגמרי באמרו ללבו אינני רוצה להיות רשע אפי' שעה אחת כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד ח"ו מה' אחד בשום אופן כדכתיב עונותיכם מבדילים וגו' רק אני רוצה לדבקה בו נפשי רוחי ונשמתי בהתלבשן בשלשה לבושיו ית' שהם מעשה דבור ומחשבה בה' ותורתו ומצותיו מאהבה מסותרת שבלבי לה' כמו בלב כללו' ישראל שנקראו אוהבי שמך ואפי' קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת ה' ולא נופל אנכי ממנו בודאי אלא שנכנס בו רוח שטות ונדמה לו שבעביר' זו עודנו ביהדותו ואין נשמתו מובדלת מאלהי ישראל וגם שוכח אהבתו לה' המסותרת בלבו אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו לכפור האמת. משא"כ בדבר המסור ללב דהיינו שיהא הרע מאוס ממש בלב ושנאוי בתכלית שנאה או אפי' שלא בתכלית שנאה הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו אלא ע"י גודל ותוקף האהבה לה' בבחי' אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עוה"ב. ועל זה אמרו רז"ל עולמך תראה בחייך כו' ואין כל אדם זוכה לזה כי זהו כעין קבול שכר וכדכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם וגו' כמ"ש במ"א. ולכן אמר איוב בראת צדיקים וכו' וכדאיתא בתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחי'. חסידים גבורים המתגברים על יצרם מארי תורה נביאים כו' צדיקים כו' ע"ש:

ובזה יובן כפל לשון השבועה תהי צדיק ואל תהי רשע דלכאורה תמוה כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע. אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על ה' באמת ושיהיה הרע מאוס ממש באמת ולכן משביעים שנית אל תהי רשע עכ"פ שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם למשול ברוח תאותו שבלבו ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפי' שעה אחת כל ימיו בין בבחי' סור מרע בין בבחי' ועשה טוב ואין טוב אלא תורה דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולן. אך אעפ"כ צריך לקבוע לו עתים גם כן לשית עצות בנפשו להיות מואס ברע כגון בעצת חכמינו ז"ל אשה חמת מלאה צואה כו'. וכהאי גוונא. וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים כך חמת מלא כו'. וכן כל תענוגי עוה"ז החכם רואה הנולד מהן שסופן לרקוב ולהיות רמה ואשפה וההפך להתענג ולשמוח בה' ע"י התבוננות בגדולת א"ס ב"ה כפי יכולתו אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו כי אם בדמיונות אעפ"כ הוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק וה' יעשה הטוב בעיניו. ועוד שההרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני. וכשירגיל למאס את הרע יהיה נמאס קצת באמת וכשירגיל לשמח נפשו בה' ע"י התבוננות בגדולת ה' הרי באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא וכולי האי ואולי יערה עליו רוח ממרום ויזכה לבחי' רוח משרש איזה צדיק שתתעבר בו לעבוד ה' בשמחה אמיתית כדכתיב שמחו צדיקים בה' ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהי צדיק:

זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ה' אוקטובר 11, 2018 9:27 pm

שברי לוחות כתב:
זסבה כתב:
שברי לוחות כתב:תודה

כעת אני מבקש מקור לקביעה שהנשמה רואה הכל, לכן המחשבות הבאות מצד הנשמה הינן אמיתיות, משא"כ המחשבות הבאות מצד היצר והגוף שאינם רואים את מכלול התמונה ואין זה אלא דמיונות


ליקוטי אמרים להרב האלוקי בעל התניא פרקים הראשונים בעיקר פרק יד'

לא מצאתי, אפשר ציטוט?

שמר
הודעות: 489
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שמר » ו' אוקטובר 12, 2018 12:15 pm

האם יש רשב"א שאומר שיחד עם אדם נבראו הרבה נשים מלבד חווה.

עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 12, 2018 1:46 pm

שמר כתב:האם יש רשב"א שאומר שיחד עם אדם נבראו הרבה נשים מלבד חווה.

אשה אחת, לפני חווה. עי' רשב"א כתובות ח. בשם ר"ח.

ושא_נס
הודעות: 1049
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוקטובר 14, 2018 2:09 am

בספר שלשה שריגים (יואלסון) מאמר בינה באגדה סעיף ה' עמ' קי"ד:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 26&hilite=
"הנה היראה תפרד לשני ראשים, האחד יראת העונש וגמול הטוב, והשני יראת הרוממות ואהבה נאמנה לה', כרבי עקיבא וחבריו, עיין יומא פ"א".
מה מצא ביומא דף פא או פרק א?
וכבר ראיתי מ"ש בברכות סא ב.
ייש"כ

אִיךְ-מֶיְין
הודעות: 161
הצטרף: א' יוני 26, 2016 10:26 am

'נשמר מהבקיאות' מטבע לשון מוכר?

הודעהעל ידי אִיךְ-מֶיְין » א' אוקטובר 14, 2018 2:24 pm

מישהו מכיר מטבע לשון כזה? תוספות וכו' 'נשמר מהבקיאות'...

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

מקור

הודעהעל ידי יקוב » ב' אוקטובר 15, 2018 11:05 am

איתא שאומרים לו לאדם בכל יום ראה מעשיך כבהמה (...).

בקרו טלה
הודעות: 2779
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מקור

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' אוקטובר 15, 2018 11:09 am

יקוב כתב:איתא שאומרים לו לאדם בכל יום ראה מעשיך כבהמה (...).

תנא דבי אליהו זוטא פרק ג

יאיר
הודעות: 9879
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מקור

הודעהעל ידי יאיר » ב' אוקטובר 15, 2018 11:19 am

בקרו טלה כתב:
יקוב כתב:איתא שאומרים לו לאדם בכל יום ראה מעשיך כבהמה (...).

תנא דבי אליהו זוטא פרק ג

http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr= ד.ה בשלושה

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יקוב » ב' אוקטובר 15, 2018 11:41 am

תודה רבה

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יקוב » ב' אוקטובר 15, 2018 12:01 pm

בספר זרע שמשון כתב: קשה הרי באותה שעה היה יום וכמו שכתב רש"י עת שכרות היא לנו וכו' ואם כן יכול היה משה לומר להם ערב ויודע ה'. האם יש לזה מקור שעת שכרות זה יום?

לענין
הודעות: 1483
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לענין » ג' אוקטובר 16, 2018 2:17 am

ברור שזה לילה. כוונת הרב המחבר לומר שה"נ בשעת היום יכל משה לומר להם 'ערב וידעתם' [ועדיין אין הלשון מיושבת כ"כ].

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יקוב » ג' אוקטובר 16, 2018 10:58 am

כמו שכתבת הלשון קשה. ראה מה שמצורף כאן (והיה ברכה לרבי צבי אלימלך מדינוב)
ברכה.png
ברכה.png (26.72 KiB) נצפה 2171 פעמים

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

מקור

הודעהעל ידי יקוב » ד' אוקטובר 17, 2018 11:40 am

וזה שאמרו חז"ל אורייתא שלומד לשמה בכחו להשיג כח אלקות לשנות הכל למעלה מהטבע, כמו שמצינו בחכז"ל (תענית כה.) מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידליק, וכמעשה המבוא במהרש"ל (....). מה המעשה ואיפה מובא במרש"ל?

בקרו טלה
הודעות: 2779
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מקור

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' אוקטובר 17, 2018 12:35 pm

יקוב כתב:וזה שאמרו חז"ל אורייתא שלומד לשמה בכחו להשיג כח אלקות לשנות הכל למעלה מהטבע, כמו שמצינו בחכז"ל (תענית כה.) מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידליק, וכמעשה המבוא במהרש"ל (....). מה המעשה ואיפה מובא במרש"ל?

אולי
שם הגדולים - חלק גדולים - מערכת ר' שלמה לוריא
ונס נעשה לו בלילה אחד שלא הי"ל להדליק כי אם נר קטן לשעור שעה והיה לומד ומשכיה שמעתתא כמה שעות ונר"ו יאיר משיך נהוריה עידן ועידנין. והוא הדבר יטמון ברמ"ז בהקדמת ים של שלמה שהראו לו מן השמים בנר מצוה
קבצים מצורפים
הקדמת ים של שלמה.PDF
(330.96 KiB) הורד 40 פעמים

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

Re: מקור

הודעהעל ידי יקוב » ד' אוקטובר 17, 2018 3:51 pm

תודה

זסבה
הודעות: 172
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זסבה » ד' אוקטובר 17, 2018 8:35 pm

מצורע בטהרתו מכבס בגדיו.

האם יש מקור שמכבס רק בגדיו שאינם קרועים

אישר כוחכם

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ד' אוקטובר 17, 2018 9:23 pm

כתב החפץ חיים בפתיחה, עשין יב בהגהה, וז"ל:
ובעניני עולם הבא ירגילנו היצר במדת ההסתפקות, שיהיה אפלו עני שבעניים, שלא יהיה לו אפלו מקום מחסה להסתר מן הקלפות, כמאמרם ז"ל, בנתה ביתה - זו תורה וכו', שכל מי שקנה לו דברי תורה - קנה לו בית לעולם הבא וכו', כי סביב הגן עדן הוא הגיהנם, וממילא, חס וחלילה, כשלא יהיה לו בית בגן עדן, מכרח הוא להיות, חס וחלילה, תחת ידי הקלפות רחמנא ליצלן.

א. היכן הוא מאמר חז"ל זה.
ב. האם יש לדבריו שסביב הג"ע הוא הגיהנם, מקור באיזה מדרש חז"ל, או באחד מהספרים הקדמונים.

דרומי
הודעות: 4374
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ש' אוקטובר 20, 2018 10:26 pm

ראיתי באיזה עיתון שמספרים בשם הרב מטשעבין זצ"ל שנתן מקור באחד המדרשים להנהגת איזה אדמו"ר (שכחתי שמו) שהיה הולך עם כפפות על הידים גם בקיץ.

אני מחפש מקור בר סמכא לסיפור זה.

וונדרבר
הודעות: 736
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי וונדרבר » ב' אוקטובר 22, 2018 2:14 am

לבנון כתב:כתב החפץ חיים בפתיחה, עשין יב בהגהה, וז"ל:
ובעניני עולם הבא ירגילנו היצר במדת ההסתפקות, שיהיה אפלו עני שבעניים, שלא יהיה לו אפלו מקום מחסה להסתר מן הקלפות, כמאמרם ז"ל, בנתה ביתה - זו תורה וכו', שכל מי שקנה לו דברי תורה - קנה לו בית לעולם הבא וכו', כי סביב הגן עדן הוא הגיהנם, וממילא, חס וחלילה, כשלא יהיה לו בית בגן עדן, מכרח הוא להיות, חס וחלילה, תחת ידי הקלפות רחמנא ליצלן.

א. היכן הוא מאמר חז"ל זה.

ראה מדרש משלי פרשה י"ד סוף סי' א'.
וראה נפש החיים שער ד' פרק י"ז.

זקן ששכח
הודעות: 2630
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זקן ששכח » ב' אוקטובר 22, 2018 7:48 am

לבנון כתב:כתב החפץ חיים בפתיחה, עשין יב בהגהה, וז"ל:
ובעניני עולם הבא ירגילנו היצר במדת ההסתפקות, שיהיה אפלו עני שבעניים, שלא יהיה לו אפלו מקום מחסה להסתר מן הקלפות, כמאמרם ז"ל, בנתה ביתה - זו תורה וכו', שכל מי שקנה לו דברי תורה - קנה לו בית לעולם הבא וכו', כי סביב הגן עדן הוא הגיהנם, וממילא, חס וחלילה, כשלא יהיה לו בית בגן עדן, מכרח הוא להיות, חס וחלילה, תחת ידי הקלפות רחמנא ליצלן.

א. היכן הוא מאמר חז"ל זה.
ב. האם יש לדבריו שסביב הג"ע הוא הגיהנם, מקור באיזה מדרש חז"ל, או באחד מהספרים הקדמונים.


יתכן ורמוז בויק"ר לב א:
'אלא סביב לצדיקים הרשעים מהלכים דכתיב סביב רשעים יתהלכון הא כיצד בשעה שהרשעים עולין מתוך גיהנם ורואין את הצדיקים יושבים בשלוה בתוך גן עדן נפשם מתמענת עליהם הה"ד (תהלים קיב) רשע יראה וכעס אימתי כרום זלות לכשירומם הקדוש ברוך הוא מצות בזויות בעולם'

איקטורין
הודעות: 38
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ב' אוקטובר 22, 2018 2:39 pm

שמעתי בשם האדמו"ר מצ'ורטקוב שאמר: "באשכנז הייתה עשירות כי לא דברו בביהכנ"ס, משא"כ בפולין".

ישנו בכתובים?

כעת נמצא ב"ה בעלון מורא מקדש כסלו תשע"ט.
[ומצורף המקור]

גנזי ישראל - ירושלים תשעד.pdf
(702.7 KiB) הורד 28 פעמים
נערך לאחרונה על ידי איקטורין ב א' נובמבר 04, 2018 11:55 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ב' אוקטובר 22, 2018 4:29 pm

וונדרבר כתב:
לבנון כתב:כתב החפץ חיים בפתיחה, עשין יב בהגהה, וז"ל:
ובעניני עולם הבא ירגילנו היצר במדת ההסתפקות, שיהיה אפלו עני שבעניים, שלא יהיה לו אפלו מקום מחסה להסתר מן הקלפות, כמאמרם ז"ל, בנתה ביתה - זו תורה וכו', שכל מי שקנה לו דברי תורה - קנה לו בית לעולם הבא וכו', כי סביב הגן עדן הוא הגיהנם, וממילא, חס וחלילה, כשלא יהיה לו בית בגן עדן, מכרח הוא להיות, חס וחלילה, תחת ידי הקלפות רחמנא ליצלן.

א. היכן הוא מאמר חז"ל זה.

ראה מדרש משלי פרשה י"ד סוף סי' א'.
וראה נפש החיים שער ד' פרק י"ז.

ייש"כ!
אני לצערי בדקתי קודם במדרש משלי של בובר. ושם הגירסה, כל מי שקנה לו חכמה בעולם הזה, יהא מובטח שקונה חכמה לעולם הבא. ובנפה"ח העתיק כמו במדרש משלי הישן, יהא מובטח שהיא בנתה לו בית לעולם הבא.

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ב' אוקטובר 22, 2018 4:30 pm

זקן ששכח כתב:
לבנון כתב:כתב החפץ חיים בפתיחה, עשין יב בהגהה, וז"ל:
ובעניני עולם הבא ירגילנו היצר במדת ההסתפקות, שיהיה אפלו עני שבעניים, שלא יהיה לו אפלו מקום מחסה להסתר מן הקלפות, כמאמרם ז"ל, בנתה ביתה - זו תורה וכו', שכל מי שקנה לו דברי תורה - קנה לו בית לעולם הבא וכו', כי סביב הגן עדן הוא הגיהנם, וממילא, חס וחלילה, כשלא יהיה לו בית בגן עדן, מכרח הוא להיות, חס וחלילה, תחת ידי הקלפות רחמנא ליצלן.

א. היכן הוא מאמר חז"ל זה.
ב. האם יש לדבריו שסביב הג"ע הוא הגיהנם, מקור באיזה מדרש חז"ל, או באחד מהספרים הקדמונים.


יתכן ורמוז בויק"ר לב א:
'אלא סביב לצדיקים הרשעים מהלכים דכתיב סביב רשעים יתהלכון הא כיצד בשעה שהרשעים עולין מתוך גיהנם ורואין את הצדיקים יושבים בשלוה בתוך גן עדן נפשם מתמענת עליהם הה"ד (תהלים קיב) רשע יראה וכעס אימתי כרום זלות לכשירומם הקדוש ברוך הוא מצות בזויות בעולם'

יש"כ. לענ"ד זה יותר מאשר רמז.

מקדש מלך
הודעות: 1424
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

אלו ואלו דא"ח במחלוקת גירסאות?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' אוקטובר 24, 2018 10:48 am

לפני שנים רבות ראיתי לשון של החזון איש בערך כזה:

ששיבושי הגירסאות הם מעין עונש של שכחת התורה.
ומהמתקת הדינים שיהיו שני הגירסאות אלו ואלו דברי אלקים חיים, והרבה פעמים נפסק בשו"ע הלכה כשני הגירסאות יחדיו.

למרות כל ניסיוני איני מצליח למצוא לשון זו באף מקום.
האם מישהו יכול להחזיר את אבידתי, או למצוא לפחות מישהו אחר שכתב כלשון הזו (וכך אדע לפחות שאני מתבלבל בין החזון איש למישהו אחר אולי?)


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: 456456, Majestic-12 [Bot], בריושמא, הגהמ, ישראל אליהו ו־ 31 אורחים