מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ חיפוש מקור ◆

חיפושי מקורות וכדומה
הוד_והדר
הודעות: 1865
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: כח ברכותיו של הבעש"ט - בקשת מקור

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 03, 2019 12:21 pm

מענין לענין


ספר מאור ושמש - פרשת בלק
שמעתי מפי אדמו"ר בוצינא קדישא מו"ה אלימלך זצוק"ל כששאל אותו ביחוד הצדיק המפורסם בוצינא קדישא אחיו מו"ה משולם זושא זללה"ה הייתי אז אצלם כששאל אותו בזה הלשון אחי למוד לי זה שאתה הוא פועל נסים ונפלאות ומעשים נוראים שאוכל גם כן לפעול כך. כלל הדברים בקיצור שהשיב לו אדמו"ר שהוא על ידי התחברות הצדיקים ואהבה וחיבה וריעות ביניהם על ידי כן נפעלים ונעשים כל הנסים וכל הפעולות והמעשים נוראים, והודה הצדיק הנ"ל לדבריו ואמר בודאי כי זה עיקר הכל.

דרומי
הודעות: 6847
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ה' ינואר 03, 2019 12:26 pm

מתי מופיע הביטוי 'בלי עין הרע' לראשונה?

האם הוא מיוחס לעדות מסויימות בדוקא?

והאם יש מי ששלל את הביטוי הרווח בו?

יחזקאל ר
הודעות: 77
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

מה פירוש לוחות כתובים משני עבריהם

הודעהעל ידי יחזקאל ר » ו' ינואר 04, 2019 1:55 am

תמיד ידעתי מהגירסא דינקתא שעשרת הדברות היו נקראות מב' צדדי הלוחות אמנם בגמ' שבת ק"ד אמר ר"ח כתב שבלוחות נקרא מפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן וכו' ופי' רש"י ונקרא מבחוץ האותיות הפוכות והתיבה הפוכה ולא אשמועינן אלא שהיה החקק נוקב את כל הלוח ולפיכך היו מ"ם וסמ"ך בנס עכ"ל ולמבואר בדבריו כוונת הפסוק בפ' כי תשא כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים היינו דהאותיות היו נראות מב' הצדדים ולא שהדברות עצמן היו נקראות כסדרן מב' צדדים ומעתה פשוט דזה נמי כוונת רש"י בפי' על התורה שכתב שם משני עבריהם היו האותיות נקראות ומעשה נסים היה ע"כ ור"ל כמו שפי' בשבת שכיון שהאותיות היו נראות מהעבר השני א"כ אותיות מ"ם וסמ"ך בנס היו עומדים ולא שהנס הוא במה שנקראו ממש מב' צדדי הלוחות
ועתה שאלתי בפי האם יש מקור מפורש [לא דיוקים קלושים] שפרוש הכתוב משני עבריהם הכוונה שממש נקראו מב' צדדים?

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מה פירוש לוחות כתובים משני עבריהם

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' ינואר 04, 2019 4:38 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ו' ינואר 04, 2019 10:24 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

יחזקאל ר
הודעות: 77
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: מה פירוש לוחות כתובים משני עבריהם

הודעהעל ידי יחזקאל ר » ו' ינואר 04, 2019 9:36 am

בקרו טלה כתב:עי' היטב בכל הענין ובפרט הע' 391

זה שיש האומרים כך ידעתי אבל האם יש לזה מקור מפורש בחז"ל?

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' ינואר 04, 2019 10:30 am

כתב החיד"א: 'ויש לדקדק דאי הכי הוה ליה למימר ברישא עשר מכות הביא על המצריים וכו' והדר לימא עשר ניסים שנעשו לאבותינו. ואפשר במה שאמרו ז"ל שכל המכות בתחילה היה מביא על ישראל רגע אחד כדי להודיעם טעמן ונימוקן וצרת מצרים בהם, ותכף היו הולכים מעל ישראל למצרים. ובזה פירשו כת הקודמין פסוק (דברים ז, טו) והסיר ה' ממך כל חולי וכל מדוה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך וכו', ובזה אתי שפיר משנתנו דקתני עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים שניצולו מהמכות אחר שכבר באו אליהם כרגע, ואחר שכבר באו על ישראל וניצולו מהם שמשו כל צרכן במצרים, ואתי שפיר דתנא נקט כסדר עשרה ניסים והדר עשר מכות, דברישא באו על ישראל ונעשה להם נס וניצולו, ואחר כך הוכו בהם מצרים'.
מי הם כת הקודמין שפירשו כן?
גם מי מספרי זמנינו שמפרש בזה הרמז בתיבת העבריים מלא י' ופירש"י שמרמז על העשר מכות, להורות שגם ישראל היה להם המכות לרגע אחד

מה שנכון נכון
הודעות: 9992
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' ינואר 04, 2019 10:44 am

שברי לוחות כתב:מי הם כת הקודמין שפירשו כן?

ראה שפתי כהן עקב ע"פ זה.

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' ינואר 04, 2019 10:47 am

שברי לוחות כתב:מי הם כת הקודמין שפירשו כן?

לעיל צוטט מדברי החיד"א באבות ואולי כוונתו לדרך חיים - לפשיץ
קבצים מצורפים
אבות.PDF
(373.07 KiB) הורד 110 פעמים
דרך חיים.PDF
(357.48 KiB) הורד 84 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' ינואר 06, 2019 12:19 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' ינואר 04, 2019 11:07 am

יישר כח, נפלא מאד!

שמואל_הקטן
הודעות: 119
הצטרף: ה' ספטמבר 27, 2018 11:41 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שמואל_הקטן » ש' ינואר 05, 2019 11:06 pm

בזכרוני שמועה כמדומני מהחזו"א, שסיפרו לו על ממצא ארכיאולוגי שמוכיחים ממנו החוקרים איזה פרט כדברי חז"ל (כמדומני- ועכ"פ משהו עד"ז), ואמר שממה שלא נראה פירכא לקבלתנו, גם אין לנו להוכיח ממנו.
לא מצאתי כעת את מקורה, ואודה למי שישיב אבידתי.

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » א' ינואר 06, 2019 1:17 am

שברי לוחות כתב:כתב החיד"א: 'ויש לדקדק דאי הכי הוה ליה למימר ברישא עשר מכות הביא על המצריים וכו' והדר לימא עשר ניסים שנעשו לאבותינו. ואפשר במה שאמרו ז"ל שכל המכות בתחילה היה מביא על ישראל רגע אחד כדי להודיעם טעמן ונימוקן וצרת מצרים בהם, ותכף היו הולכים מעל ישראל למצרים.

(בנוסף לחסדי אבות על פרקי אבות פ"ה מ"ה, יש עוד מקומות שמרן החיד"א הזכיר את הדברים, ראה פני דוד פ' בא אות ג', נחל קדומים פ' עקב אות ג')
מש"כ שהמכות היו באים לישראל ברגע קטן ואח"כ מסתלקים, ראה קובץ "זרע יעקב" (סקווירא) גליון ט"ו עמ' רצ"ג, והוא מאמר חז"ל בדברים רבה (מהדורת ליברמן) פ' עקב (עמ' 80), ד"ה והסיר ה' ממך כל חולי. מדרש זה הובא בס' שפתי כהן על התורה פ' עקב, ד"ה לא ישימם בך, [כפי שכבר העיר הרב מה שנכון נכון].

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' ינואר 06, 2019 1:20 am

פרנצויז כתב:מש"כ שהמכות היו באים לישראל ברגע קטן ואח"כ מסתלקים, ראה קובץ "זרע יעקב" (סקווירא) גליון ט"ו עמ' רצ"ג, והוא מאמר חז"ל בדברים רבה (מהדורת ליברמן) פ' עקב (עמ' 80), ד"ה והסיר ה' ממך כל חולי. מדרש זה הובא בס' שפתי כהן על התורה פ' עקב, ד"ה לא ישימם בך, [כפי שכבר העיר הרב מה שנכון נכון].

גם בנ"י קיבלו מעט מהמכות במצרים - מקור

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » א' ינואר 06, 2019 1:28 am


הבטחתי
הודעות: 722
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הבטחתי » א' ינואר 06, 2019 1:53 pm

כתב בספר לקט יוסף (גינצבורג)
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... t=&pgnum=6
אדה"ר חטא שסחט ענבים ושתה בלא קידוש ואם המתין עד ערב היה מקדש עליו וגם חטא לוט היה ששתה יין בלא קידוש ונתעורר חטא אדם הראשון (שפתי כהן).
את החלק הראשון מצאתי בשפתי כהן בראשית ג, א. אבל את החלק על לוט לא מצאתי.

יקר
הודעות: 158
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 4:03 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יקר » א' ינואר 06, 2019 4:55 pm

מחפש מקור למעשה המפורסם מר' יהונתן אייבשיץ והחתול המאולף.

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » א' ינואר 06, 2019 9:09 pm

מחפש תאריך לידתו של ר' שלמה חזן מח"ס כרוב ממשח.
ייש"כ

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' ינואר 07, 2019 12:36 am

ושא_נס כתב:מחפש תאריך לידתו של ר' שלמה חזן מח"ס כרוב ממשח.
ייש"כ

הוא יותר מפורסם כמחבר ס' המעלות לשלמה (ועוד ספרים).

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' ינואר 07, 2019 12:52 am

פרנצויז כתב:
ושא_נס כתב:מחפש תאריך לידתו של ר' שלמה חזן מח"ס כרוב ממשח.
ייש"כ

הוא יותר מפורסם כמחבר ס' המעלות לשלמה (ועוד ספרים).


מה שתגיד.
איך שיהיה - העיקר חסר, מתי הוא נולד? לפחות בערך.

משה דוויק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי משה דוויק » ב' ינואר 07, 2019 12:59 am

יקר כתב:מחפש מקור למעשה המפורסם מר' יהונתן אייבשיץ והחתול המאולף.

עיין להגאון רבי עובדיה יוסף בספרו ענף עץ אבות.אגב יש מייחסים הסיפור לרמב"ם.

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' ינואר 07, 2019 1:09 am

משה דוויק כתב:אגב יש מייחסים הסיפור לרמב"ם.
קבצים מצורפים
אור יחזקאל.PDF
(284.09 KiB) הורד 91 פעמים
דרכי מוסר.PDF
(767.36 KiB) הורד 82 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ב' ינואר 07, 2019 1:37 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' ינואר 07, 2019 1:34 am

שמא יש אשכול מיוחד לשאלות דלהלן, ובמדה ויש אנא יחכימוני בזה החברים פה העי"א.

מחפש אני פרטים וידיעות על הרב עץ יוסף וענף יוסף מביאליסטוק.
במערכות הספריה הלאומית אין תאריך לידתו כי אם שנת פטירתו תר"ך.
אודה למי שיוכל לעזור באיתור שנת לידתו.
ייש"כ

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1940
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ב' ינואר 07, 2019 1:46 am

מחפש מקור בשם הסבא מקעלם (?) שההבדל בין הצדיק לרשע, הוא כח הציור, שהרשע אינו מצייר בדעתו העונש לעת"ל.
וכן מקור ששעה בגהינום בעוה"ב, הרי היא כשבעים שנה של ייסורי איוב בעוה"ז.

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' ינואר 07, 2019 3:40 am

דרופתקי דאורייתא כתב:מחפש מקור בשם הסבא מקעלם (?) שההבדל בין הצדיק לרשע, הוא כח הציור, שהרשע אינו מצייר בדעתו העונש לעת"ל.
וכן מקור ששעה בגהינום בעוה"ב, הרי היא כשבעים שנה של ייסורי איוב בעוה"ז.

חכמה ומוסר ח''א מאמר כח
הרמב"ן בהקדמתו לפירושו לאיוב
קבצים מצורפים
חכמה ומוסר א.PDF
(286.21 KiB) הורד 93 פעמים
רמב''ן.pdf
(306.43 KiB) הורד 85 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1940
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ב' ינואר 07, 2019 3:59 am

ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא - שמעתי שיש מבארים הכוונה כלפי האדם, ולא כלפי האוכל (שלא ידעו מה הוא האוכל הזה), אלא שאחרי שאדם אכל ממנו התעלה במדרגתו, כיון שהמן הוא אוכל רוחני, ולא יכלו להכיר את האדם אחרי שאכל, כיון שהשתנה ונעשה רוחני יותר.

מה הטעם שאין בדורנו "דיבוקים"?

שטיינער
הודעות: 235
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שטיינער » ב' ינואר 07, 2019 4:11 am

מקור ששעה בגהינום בעוה"ב, הרי היא כשבעים שנה של ייסורי איוב בעוה"ז.

ראה רמב"ן בהקדמה לפירושו לספר איוב ד"ה ודע, ולחפץ חיים במחנה ישראל ח"א פי"ח, ובנדחי ישראל ספכ"ב, ובתפארת אדם ספי"ב

שטיינער
הודעות: 235
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שטיינער » ב' ינואר 07, 2019 4:15 am

[quote="דרופתקי דאורייתא"]ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא - שמעתי שיש מבארים הכוונה כלפי האדם, ולא כלפי האוכל (שלא ידעו מה הוא האוכל הזה), אלא שאחרי שאדם אכל ממנו התעלה במדרגתו, כיון שהמן הוא אוכל רוחני, ולא יכלו להכיר את האדם אחרי שאכל, כיון שהשתנה ונעשה רוחני יותר.


אולי נכלל בדברי התפארת שלמה פר' בשלח ראה שם.

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' ינואר 07, 2019 4:17 am

דרופתקי דאורייתא כתב:ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא - שמעתי שיש מבארים הכוונה כלפי האדם, ולא כלפי האוכל (שלא ידעו מה הוא האוכל הזה), אלא שאחרי שאדם אכל ממנו התעלה במדרגתו, כיון שהמן הוא אוכל רוחני, ולא יכלו להכיר את האדם אחרי שאכל, כיון שהשתנה ונעשה רוחני יותר.

למה בני ישראל אמרו איש אל אחיו "מן הוא" ולא "מה הוא"?

יקר
הודעות: 158
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 4:03 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יקר » ב' ינואר 07, 2019 2:43 pm

משה דוויק כתב:עיין להגאון רבי עובדיה יוסף בספרו ענף עץ אבות.אגב יש מייחסים הסיפור לרמב"ם.

בקרו טלה כתב:קבצים מצורפים
אור יחזקאל.PDF
(284.09 KiB)
דרכי מוסר.PDF
(767.36 KiB)


תודה רבה למסייעים! ועדיין אני מחפש אחר אזכור קדום יותר של המעשה מאחד הגדולים הללו.

מצפה לישועת השם
הודעות: 93
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

תפילת שמו"ע עם צעיף

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ב' ינואר 07, 2019 3:04 pm

בצעירותי שמעתי אודות קפידה כזאת, שלא להתפלל שמו"ע עם צעיף.
האם אי מהרבנים יודע על כזה דבר, או מקור לכך?
יישר כח.

הבטחתי
הודעות: 722
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הבטחתי » ב' ינואר 07, 2019 4:37 pm

ושא_נס כתב:שמא יש אשכול מיוחד לשאלות דלהלן, ובמדה ויש אנא יחכימוני בזה החברים פה העי"א.

מחפש אני פרטים וידיעות על הרב עץ יוסף וענף יוסף מביאליסטוק.
במערכות הספריה הלאומית אין תאריך לידתו כי אם שנת פטירתו תר"ך.
אודה למי שיוכל לעזור באיתור שנת לידתו.
ייש"כ


https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7 ... 7%A1%D7%A3
ערכו בויקיפידיה - יש שם כמה קישורים (לא נראה לי שידוע שנת לידתו המדוייקת).

(יש אשכול מיוחד לשאלות אלו בפורום משפחות סופרים)

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: תפילת שמו"ע עם צעיף

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' ינואר 07, 2019 7:10 pm

עי' הע' 40
קבצים מצורפים
פסקי תשובות.PDF
(325.25 KiB) הורד 95 פעמים

משה דוויק

מזמור קי"ט

הודעהעל ידי משה דוויק » ב' ינואר 07, 2019 7:52 pm

היכן כתוב שמזמור קי"ט בתהילים הוא סגולה לזכרון?

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' ינואר 07, 2019 10:23 pm

ושא_נס כתב:מחפש תאריך לידתו של ר' שלמה חזן מח"ס כרוב ממשח.

פרנצויז כתב:הוא יותר מפורסם כמחבר ס' המעלות לשלמה (ועוד ספרים).

ראה תולדות רבי שלמה חזן זצ"ל במבוא לס' המעלות לשלמה (מהדורה חדשה).
ושם נזכר שבשנת תקצ"ב התמנה לרב העיר אלכסנדריה (נא אמון),
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0013
וכן שבסוף ימיו חלה במחלה קשה ונסע לאירופה לדרוש ברופאים, ונפטר בשנת תרט"ז באמצע הנסיעה באניה, ונקבר באי מלטה (כנזכר בסוף המעלות לשלמה). והוא השאיר אחריו בן יחיד וכמה בנות בעודם קטנים. ואשתו נפטרה בשנת תרנ"ג.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?146994&pageid=P0016
מכל זה יש מקום לשער שהוא נפטר די צעיר.
וראה אוצר גנזים (טולידאנו) סי' נ"ב עמ' 132 מכתב ששלח ר"ש חזן בשנת תקפ"ה לרבי נתן עמרם.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 132&hilite
ומסתבר שהיה באותו זמן לפחות בן עשרים.
אז אולי אפשר לשער שנולד הכי מאוחר בשנת תקס"ה בערך.

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מזמור קי"ט

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' ינואר 07, 2019 11:28 pm

משה דוויק כתב:היכן כתוב שמזמור קי"ט בתהילים הוא סגולה לזכרון?
קבצים מצורפים
סגולות רבותינו.PDF
(116.24 KiB) הורד 83 פעמים
ספר זכירה.PDF
(271.55 KiB) הורד 100 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1940
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' ינואר 08, 2019 1:29 am

ברדיפת פרעה אחר בנ"י היה מטרתו להורגם, וזהו כוונת הפסוק אמר אויב ארדוף אשיג וכו' "אריק חרבי" (שלא אתשמש בה) תמלאמו ידי. - והנה כ"ה במכילתא פ' בשלח מסכתא דשירה פ"ז. שאלתי ובקשתי האם ידוע עוד מקור לזה? מדברי חז"ל שם מבואר כי נחלקו בזה ג' כתות מהמצריים, אבל פרעה מה היה דעתו בזה לא נתבאר שם.

מצפה לישועת השם
הודעות: 93
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: תפילת שמו"ע עם צעיף

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ג' ינואר 08, 2019 2:01 am

בקרו טלה כתב:עי' הע' 40

נפלא מאוד!
ייש"כ.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1940
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' ינואר 08, 2019 2:41 am

קריעת ים סוף לא הייתה בקיעה וקריעה בפעם אחת - אלא על כל צעד ושעל. מה המקור לזה?

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' ינואר 08, 2019 3:00 am

דרופתקי דאורייתא כתב:קריעת ים סוף לא הייתה בקיעה וקריעה בפעם אחת - אלא על כל צעד ושעל. מה המקור לזה?

רבינו בחיי על שמות פרק יג פסוק יז
וכענין הנסיון בישראל, כשיצאו ממצרים שרוב הנסים אשר נעשו להם במדבר היו כדי לבחון את לבם ולהביאם לידי נסיון כענין קריעת ים סוף שלא נקרע הים להם ביחד לעשות להם בתוכו שביל ארוך מתחילתו ועד סופו אלא מעט מעט כי הים היה נס מפניהם ומדי עברם היו רואים הים לעיניהם וכן אמר דוד ע"ה (תהלים קיד, ג) הים ראה וינוס

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' ינואר 08, 2019 11:57 am

פרנצויז כתב:
ושא_נס כתב:מחפש תאריך לידתו של ר' שלמה חזן מח"ס כרוב ממשח.

פרנצויז כתב:הוא יותר מפורסם כמחבר ס' המעלות לשלמה (ועוד ספרים).

ראה תולדות רבי שלמה חזן זצ"ל במבוא לס' המעלות לשלמה (מהדורה חדשה).
ושם נזכר שבשנת תקצ"ב התמנה לרב העיר אלכסנדריה (נא אמון),
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0013
וכן שבסוף ימיו חלה במחלה קשה ונסע לאירופה לדרוש ברופאים, ונפטר בשנת תרט"ז באמצע הנסיעה באניה, ונקבר באי מלטה (כנזכר בסוף המעלות לשלמה). והוא השאיר אחריו בן יחיד וכמה בנות בעודם קטנים. ואשתו נפטרה בשנת תרנ"ג.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0016
מכל זה יש מקום לשער שהוא נפטר די צעיר.
וראה אוצר גנזים (טולידאנו) סי' נ"ב עמ' 132 מכתב ששלח ר"ש חזן בשנת תקפ"ה לרבי נתן עמרם.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 132&hilite
ומסתבר שהיה באותו זמן לפחות בן עשרים.
אז אולי אפשר לשער שנולד הכי מאוחר בשנת תקס"ה בערך.

ייש"כ מרובה על תשובתך היפה והמפורטת.

מדבריך אני מבין שאתה הראשון שניסה לשער את שנת לידתו. לא כן?

עשית עבודה יפה ונאה. תודה רבה שוב.

לפי המבוא הנ"ל הוא נפטר על האוניה בדרכו למלטה, ואילו במערכת הספריה הלאומית: מקצוע: "שימש רב באלכסנדריה בשנים תקצ"ב-תרט"ו [1832-1856]. בסוף תרט"ו עבר למאלטה". משמע שהגיע חי למלטה ואף חי בה פרק זמן מסויים. ואנחנו לא נדע.

*
ייש"כ על המענה אודות הרב ענף יוסף והלינק הניתן בו.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1940
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' ינואר 08, 2019 3:17 pm

מה היה המאכל של בנ"י במצרים? שמעתי בשם האבן עזרא שהיו אוכלים מצות, ולא מצאתיו. יש"כ למסייעים.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 22 אורחים