מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

השמחה בל"ג בעומר

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' מאי 21, 2019 6:26 pm

ראיתי מביאים בשם הפר"ח שהשמחה בל"ג בעומר זה על ה5 תלמידים שנשארו היכן כ"כ הפר"ח?

בקרו טלה
הודעות: 3000
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: השמחה בל"ג בעומר

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' מאי 21, 2019 7:51 pm

נחלי אפרסמון כתב:ראיתי מביאים בשם הפר"ח שהשמחה בל"ג בעומר זה על ה5 תלמידים שנשארו היכן כ"כ הפר"ח?

פרי חדש - סימן תצג סעי' ב
ומ"ש ומרבים בו קצת שמחה כו'. וכו' ומיהו יש לדקדק בשמחה זו למה ואי משום שפסקו מלמות מה בכך הרי לא נשאר אחד מהם וכולם מתו ומה טיבה של שמחה זו ואפשר שהשמחה היא על אותם תלמידים שהוסיף אח"כ ר"ע שלא מתו כאלו

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' מאי 21, 2019 8:55 pm

יש"כ,

עושה חדשות
הודעות: 7661
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מאי 22, 2019 12:25 am

בקרו טלה כתב:
עושה חדשות כתב:אור שמח הלכות גזלה ואבדה פרק ה
...שליח שתרם או הקדיש, דמסתברא דהשליח לא מצי לישאל, דהוא רק סיבה אל חלות התרומה וכו', [ובזה נסתפקו חכמי הדור שלפנינו]...
מי דן בזה?

פתחי תשובה
יורה דעה סימן שלא ס"ק ו
עושה אדם שליח - עיין בספר משנת חכמים ריש הלכות יסוה"ת בצפנת פענח שם אות כ"א שכתב דאם עושה שליח להפריש תרומתו ותרם אח"כ מוכרח לשאול ע"פ המבואר לעיל סימן שכ"ג נראה דאמרינן דכבר עשה שליחותו ואין לו דין בעלים לענין שאלה ע' בפתיחה כוללת שם תשובה ארוכה בזה בשם אביו הגאון ז"ל [ועיין בת' חתם סופר סימן ש"כ שאין דעתו כן. וכ' שם דהעושה שליח לתרום או להפריש חלה פשוט הדבר דשניהם יכולים לשאול השליח והבעה"ב אלא אם השליח שואל על נדרו ומתחרט מעיקרא על מה דיהיב דעתיה להפריש מצד זה ונעקר הנדר מעיקרא והדרה הכרי או העיסה לטבלו א"כ חוזר ומפריש תרומה או חלה אחרת כי עדיין לא עשה שליחותו כלל משא"כ כשהבעה"ב מתחרט צריך הוא להתחרט על עיקר מה שנתן דעתו על דעתו של זה השליח וא"כ ממילא בטל שליחות קמייתא וצריך לחזור ולמנות שליח מחדש ואף על גב דבעלמא אחר שנעשה השליחות תו לא מצי לבטל השליחות מ"מ בעושה שליח לידור עבורו כו' ומהיות טוב שיתירו להם נדרם שניהם השליח והבעה"ב. ואמר לענין ברכה שכבר בירך אין כאן חשש ברכה לבטלה כלל נהי דבחנם אין לשאול ולגרום ברכה שא"צ שנית אבל מ"מ אם אירע שהתחרט משום טעם ויחזור ויתרום ויברך שנית אין כאן שום בית מיחוש לברכה ראשונה כי לא היתה לבטלה כלל שככה מברך וצונו להפריש תרומה חלה וענין הפרש תרומה וחלה הוא שישאר לו כח לשאול עליהם וכה צונו להפריש אותם ע"ד זה וכן עשה ע"ש].

עי' בעונג יו"ט
ועי"ע במנחת פתים סי' שלא ובאר יצחק סי' כח


יש"כ!

וע"ע דרך אמונה, צהה"ל, הלכות תרומות פרק ד ס"ק תפג.

שייף נפיק
הודעות: 1957
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' מאי 23, 2019 1:17 pm

איפה המהר''ל מדבר על ענינו של מספר שבע

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ה' מאי 23, 2019 1:22 pm

וזה לשון המהר"ל במספר מקומות:
"ולכך הדליקו ח' ימים, כי קודש הקדשים הוא אחר שבעה וזהו השמיני. ולמה קודש הקדשים אחר שבעה, כי הנהגת הטבע הוא תחת מספר שבעה, כי השבעה ימי הטבע שבהם נברא עולם הטבעי, ולפיכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר שמונה,כי שמונה הוא אחר שבעה שהם ימי הטבע"
"כי לא שלטו היונים רק בנגלה של היכל בלבד. אבל בנסתר של היכל שהוא קודש קדשים לא שלטו כלל היונים"
"ובהיכל עצמו היה המנורה ובה ז' הנרות, אבל בקודש הקדשים היה התורה והארון שהיא האור עצמו. ולכך נקרא ארון מלשון אור, שהתורה היא האור והיא השמינית, ולכך אז נעשה נס בשמן והדליקו ח' ימים, כי השמן הוא האור והאור הוא השמן כי מן השמן נעשה אור"
(חידושי אגדות מסכת שבת עמוד ה')

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ה' מאי 23, 2019 1:38 pm


מלפנא
הודעות: 51
הצטרף: ה' פברואר 12, 2015 12:07 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מלפנא » ה' מאי 23, 2019 1:58 pm

מחפש מקור לכך. שאם הבעל מתנגד לכינוי לא כותבים אותו בגט (היה זכור לי שיש בבית יצחק (שמלקס)ואיני מוצאו)

עזריאל ברגר
הודעות: 5333
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' מאי 23, 2019 3:43 pm

מלפנא כתב:מחפש מקור לכך. שאם הבעל מתנגד לכינוי לא כותבים אותו בגט (היה זכור לי שיש בבית יצחק (שמלקס)ואיני מוצאו)

(ע"פ) הגהת הרמ"א בשו"ע אה"ע קכט,טז.

גלרשטיין
הודעות: 245
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

התורת יקותיאל ודבר שטיבולו במשקה.

הודעהעל ידי גלרשטיין » ו' מאי 24, 2019 6:03 pm

ישהו יודע היכן המקור לסיפור על הרב רפאל הכהן מהמבורג (כ״ץ) שהגר״א שיכנע אותו שחובה לברך על נט״י שלפני אכילת דבר שטיבולו במשקה, זה ממש חשוב לי...

מנחם-כהן
הודעות: 285
הצטרף: ש' מאי 07, 2016 11:04 pm

ח"י רוטל

הודעהעל ידי מנחם-כהן » ש' מאי 25, 2019 10:10 pm

מה המקור לח"י רוטל?

אש משמים
הודעות: 1619
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: ח"י רוטל

הודעהעל ידי אש משמים » ש' מאי 25, 2019 10:25 pm

בספר "טעמי המנהגים" (עמ' רס"ג) הביא את מכתבו של הגאון הצדיק הרב הלברשטאם: "ענין נשגב מפי אנשי ארץ הקודש ת"ו… שקבלה בידם סגולה לחשוכי בנים רחמנא ליצלן לנדב ח"י רוטל משקה ביומא דהילולא על ציון התנא האלוקי רשב"י זי"ע".

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

שריפת בגד לכבוד רשב"י

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ש' מאי 25, 2019 11:17 pm

שמעתי שיש סגולה לשרוף בגד של חולה לכבוד רשב"י בהדלקה שעושים לכבודו.האם מישהו יודע מקור.

פרנצויז
הודעות: 610
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ח"י רוטל

הודעהעל ידי פרנצויז » א' מאי 26, 2019 12:42 am

אש משמים כתב:בספר "טעמי המנהגים" (עמ' רס"ג) הביא את מכתבו של הגאון הצדיק הרב הלברשטאם: "ענין נשגב מפי אנשי ארץ הקודש ת"ו… שקבלה בידם סגולה לחשוכי בנים רחמנא ליצלן לנדב ח"י רוטל משקה ביומא דהילולא על ציון התנא האלוקי רשב"י זי"ע".

כשכותבים "הגאון הצדיק הרב הלברשטאם" לא מצליחים לזהות אותו
וצריך לתקן: כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב הי"ד

סליחות
הודעות: 548
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » א' מאי 26, 2019 3:18 am

שכחתי את מקור סגנון הדברים הבאים בחז"ל (בש"ס):
הבטחות רעות של ה' לא בהכרח יתקיימו הבטחות טובות יתקיימו בהכרח על ידי ה'.

בקרו טלה
הודעות: 3000
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' מאי 26, 2019 3:23 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' מאי 26, 2019 10:39 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 5333
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מאי 26, 2019 9:33 am

סליחות כתב:שכחתי את מקור סגנון הדברים הבאים בחז"ל (בש"ס):
הבטחות רעות של ה' לא בהכרח יתקיימו הבטחות טובות יתקיימו בהכרח על ידי ה'.

ראה רמב"ם פ"י מהל' יסודי התורה הלכה ד, ובמפרשיו.

סליחות
הודעות: 548
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » א' מאי 26, 2019 10:34 am

[code][/code]
עזריאל ברגר כתב:
סליחות כתב:שכחתי את מקור סגנון הדברים הבאים בחז"ל (בש"ס):
הבטחות רעות של ה' לא בהכרח יתקיימו הבטחות טובות יתקיימו בהכרח על ידי ה'.

ראה רמב"ם פ"י מהל' יסודי התורה הלכה ד, ובמפרשיו.


אכן בדיוק לזה התכוונתי. יישר כוח!

בברכה המשולשת
הודעות: 10301
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: שריפת בגד לכבוד רשב"י

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' מאי 26, 2019 10:59 am

נחלי אפרסמון כתב:שמעתי שיש סגולה לשרוף בגד של חולה לכבוד רשב"י בהדלקה שעושים לכבודו.האם מישהו יודע מקור.


יעויין בספרו של רבה של צפת"ו הגר"ש הלר זצ"ל (כמדומני ששם הספר כבוד מלכים)

תורה מפוארת
הודעות: 187
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ ר' עקיבא/עקיבה

הודעהעל ידי תורה מפוארת » א' מאי 26, 2019 1:20 pm

מחפש מקור או ספר שמדבר בעניין שבבלי נכתב ר' עקיבא באל"ף ובירושלמי ר' עקיבה בה"א, זכור לי שע"פ סוד יש בזה אריכות ואיני מוצא.
יבורכו מפי עליון.

דרומי
הודעות: 5054
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » א' מאי 26, 2019 1:29 pm

בספר 'שיחות קודש' (ליובאוויטש) מדבר בזה ומרחיב - שבת פ' בלק תשל"ז
נערך לאחרונה על ידי דרומי ב ב' מאי 27, 2019 11:34 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: שריפת בגד לכבוד רשב"י

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » א' מאי 26, 2019 2:14 pm

בברכה המשולשת כתב:
נחלי אפרסמון כתב:שמעתי שיש סגולה לשרוף בגד של חולה לכבוד רשב"י בהדלקה שעושים לכבודו.האם מישהו יודע מקור.


יעויין בספרו של רבה של צפת"ו הגר"ש הלר זצ"ל (כמדומני ששם הספר כבוד מלכים)

אני ערכתיו מחדש ואין שם זכר לסגולה.

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ ר' עקיבא/עקיבה

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » א' מאי 26, 2019 2:33 pm

תורה מפוארת כתב:מחפש מקור או ספר שמדבר בעניין שבבלי נכתב ר' עקיבא באל"ף ובירושלמי ר' עקיבה בה"א, זכור לי שע"פ סוד יש בזה אריכות ואיני מוצא.
יבורכו מפי עליון.

ספר כרם שלמה (האס) הלכות גיטין.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5 ... width=2340
מי שיכול יוריד.

בברכה המשולשת
הודעות: 10301
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: שריפת בגד לכבוד רשב"י

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' מאי 26, 2019 4:28 pm

נחלי אפרסמון כתב:
בברכה המשולשת כתב:
נחלי אפרסמון כתב:שמעתי שיש סגולה לשרוף בגד של חולה לכבוד רשב"י בהדלקה שעושים לכבודו.האם מישהו יודע מקור.


יעויין בספרו של רבה של צפת"ו הגר"ש הלר זצ"ל (כמדומני ששם הספר כבוד מלכים)

אני ערכתיו מחדש ואין שם זכר לסגולה.


אני מתנצל שטעיתי והטרחתי את כתר"ה

איקטורין
הודעות: 79
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ב' מאי 27, 2019 1:14 am

עומד בראשי בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשש"כ שא"א להאריך במוצאי שבת אלא עד חצות, אודה מאוד למי שימצא לי זאת בשש"כ.
[במ"ב דרשו סי' רצג ראיתי מזכירים זאת בשמו מהגהות "ביצחק יקרא"]

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' מאי 27, 2019 1:17 am

להאריך במה?

בקרו טלה
הודעות: 3000
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' מאי 27, 2019 1:25 am

איקטורין כתב:[במ"ב דרשו סי' רצג ראיתי מזכירים זאת בשמו מהגהות "ביצחק יקרא"]

משנה ברורה עם הגהות - ביצחק יקרא [אינו תח"י]

איקטורין
הודעות: 79
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ב' מאי 27, 2019 1:47 am

בקרו טלה כתב:
איקטורין כתב:[במ"ב דרשו סי' רצג ראיתי מזכירים זאת בשמו מהגהות "ביצחק יקרא"]

משנה ברורה עם הגהות - ביצחק יקרא [אינו תח"י]

זה ידעתיו שכך הוא, רק ביקשתי - שכזכורני כן נכתב בשש"כ ג"כ, רק לא ידעתיו היכן.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 665
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ב' מאי 27, 2019 5:24 am

מישהו יודע לשון של החזו"א באיגרותיו (כנראה שזה שונה כי איני מוצא כך) שלקנות תורה צריך "להמית את החיים הגשמיים"

כמו"כ מחפש מקור כתוב לביאור הדרשנים "משקה נעשה תחילה" שהשותים יין וכו', תמיד אומרים על כל כוס וכוס שהיא "תחילה", רק "כוס ראשונה" וממנה ממשיכים האלה.

בתודה מראש.

מה שנכון נכון
הודעות: 9087
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מאי 27, 2019 6:27 am

דרופתקי דאורייתא כתב:מישהו יודע לשון של החזו"א באיגרותיו (כנראה שזה שונה כי איני מוצא כך) שלקנות תורה צריך "להמית את החיים הגשמיים".

ראה קוב"א א, ג.

ישראליק
הודעות: 563
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ישראליק » ב' מאי 27, 2019 5:12 pm

שייף נפיק כתב:יישר כח ר' ישראליק!
ודאי אני מכיר המעשה, אלא שלא הוזכר כאן שד בפירוש. ואגב כמדומה שגם במעשה מחכם ותם מוזכר שם ענין הליצנות ושם מוזכר שדים. )וכמדומה שחלק מהענין של ר' נחמן על אמונה פשוטה כולל גם אמונה בדברים כגון אלו שה''חכם'' אינו מאמין לרוב חכמתו, והתם כן.
ואני מחפש עוד מקורות.
ויישר כחו!


יעיין בתיקוני זוהר, תיקון יג, דף כז ע"ב:

וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב, מָאן מוֹשַׁב לֵצִים, דָּא לִילִי"ת אִימָּן דְּעִרֶב רַב

שייף נפיק
הודעות: 1957
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' מאי 27, 2019 5:13 pm

אשריך ישראל מי כמוך!

כרמי שלי
הודעות: 604
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ ר' עקיבא/עקיבה

הודעהעל ידי כרמי שלי » ב' מאי 27, 2019 6:55 pm

נחלי אפרסמון כתב:
תורה מפוארת כתב:מחפש מקור או ספר שמדבר בעניין שבבלי נכתב ר' עקיבא באל"ף ובירושלמי ר' עקיבה בה"א, זכור לי שע"פ סוד יש בזה אריכות ואיני מוצא.
יבורכו מפי עליון.

ספר כרם שלמה (האס) הלכות גיטין.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5 ... width=2340
מי שיכול יוריד.

http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=

תורה מפוארת
הודעות: 187
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ג' מאי 28, 2019 5:25 pm

אני מחפש מקור בזוהר שיש קשר ביו יצחק אבינו ליוסף הצדיק, זכור לי שיש בזוהר משהו שיצחק התחיל לתקן את הרפ"ח ניצוצות ויוסף המשיך משהו כזה.

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' מאי 28, 2019 5:34 pm


נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' מאי 28, 2019 5:40 pm

תורה מפוארת כתב:אני מחפש מקור בזוהר שיש קשר ביו יצחק אבינו ליוסף הצדיק, זכור לי שיש בזוהר משהו שיצחק התחיל לתקן את הרפ"ח ניצוצות ויוסף המשיך משהו כזה.

שער הפסוקים - פרשת וירא
והנה אם תחבר יצחק, שהוא סוד הדינים, עם יוסף הנקרא יסוד, הם בגימטריא רפ"ח ניצוצין

עזריאל ברגר
הודעות: 5333
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 28, 2019 7:12 pm

מענין לענין באותו ענין:
מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף ... רדה אלי אל תעמוד

שמעתי בבית הספר (כך שמו בלשון חז"ל, ובעברית מודרנית: תלמוד תורה, וביידיש: חדר) קושיא:
לכאורה יוסף מדבר בלשון ציווי, והיכן מורא אביו?
אלא שבשעה שאמר זאת - נתעברה בו נשמת יצחק, ולכן פקד כאב הפוקד על בנו.

מישהו מכיר מקור לזה?

נחלי אפרסמון
הודעות: 569
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

היכן זה בכתבי הרמב"ן

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' מאי 28, 2019 11:57 pm

ונודע הוא היות הסכמה תקיפה על ידי רוב חכמי ישראל, נגד מי שסברו שיחול שינוי בחוקי התורה חלילה בימות המשיח, והסכימו כולם שתורתינו זאת נצחית וקיימת לעד ולעולמי עולמים. ומפורסם הוא ויכוח הרמב"ן עם המלך והשרים במדינת ספרד על האמונה בקיומה הנצחי של תורתנו, ובה הוכיח בשבט פיו ולשונו בראיות ברורות שלא ישתנו חוקי התורה.

שבע
הודעות: 1097
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: היכן זה בכתבי הרמב"ן

הודעהעל ידי שבע » ד' מאי 29, 2019 12:46 am

כתבי רבינו משה בן נחמן (מוה"ק), כרך א', ויכוח הרמב"ן (החל מעמ' שב)

שבענו מטובך
הודעות: 622
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: היכן זה בכתבי הרמב"ן

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' מאי 29, 2019 12:50 am

כמו כן נדפס באוצר וכוחים עמ' 86 ואילך. ובמקומות אחרים.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ארזי הלבנון, פרשנדתא ו־ 45 אורחים