מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ חיפוש מקור ◆

חיפושי מקורות וכדומה
נחלי אפרסמון

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ה' יולי 25, 2019 12:30 am

בן_אליעזר כתב:
בקרו טלה כתב:
דודי צח כתב:אני מדבר על מאמרי חז"ל שאינם בחז"ל.

מאמרי חז"ל שאינם לפנינו
מקורות ניבים ופתגמים

בכמה אשכולות צוין לדברי הרה"ג אהרן מגיד


יש גם בנותן טעם לציין אל חיבוריו החשובים של הר"א מייזעלס (מצויים בהיברו"ב ו(חלקם) באוצר), בעמח"ס "מטבע שטבעו חכמים" (ג"ח) ועוד. [מש"ח לכאו' הוא רק למאחז"ל שבתוך חז"ל, וע"כ לא ייענה למבוקשך].
ובעיקר - ספרו "שיגרא דלישנא", שבין היתר מביא דברים שבנוסח השגור אצלנו - אינם כלשון חז"ל אך מקור תוכנם אכן הם מחז"ל.
קונטרס נוסף שלו - כנראה מהדו"ב מהנ"ל או חיבור נוסף במכוון זהה עכ"פ בחלקו (עוד לא השוויתיו בפנים) - "ציצים ופרחים - מאמרים נבחרים" http://hebrewbooks.org/58935

ובשו"ת צרי לנפש יפה. וכן בשו"ת אבני חפץ.

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' יולי 25, 2019 12:55 am

עובדיה חן כתב:מי עומד מאחורי המשפט "אין דבר העומד כנגד הרצון"

בגליון שבת קודש של יתד נאמן עש"ק פ' במדבר תשמ"ט עמ' 6, על הרב יוסף אברהם וולף זצ"ל מנהל הסמינר בבני ברק, בתוך "לקט מאמרותיו", הובא בשמו שפתגמים נכונים שאינם מצויים אצל חז"ל, מכונים "מאמר החכם", והדוגמה שהוא מביא היא: כגון אין לך דבר העומד בפני הרצון.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?187218&pageid=P0006

שמעתי שאמרו שמקור האימרה הזו באחד הפילוסופים או הוגי הדעות של הדורות האחרונים?

סליחות
הודעות: 1624
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ה' יולי 25, 2019 3:41 am

מחפש את מקור דברי רבינו סעדיה גאון שאמר שאם אין אפשרות לחנך את הילדים או לפרנס אותם, אז פטורים מפרו ורבו (או להביא ילדים).

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ה' יולי 25, 2019 6:13 am

בתלמוד אמרו שאדם הראשון בא על כל בהמה וחיה לא נתקררה דעתו וכו'.
לפי הפשט הפשוט שאכן אדם הראשון בא על הבהמות והחיות, האם יש מי שאומר שאומר שאדם הראשון בא דוקא על הנקבות? ו"כל" שאמרה הגמרא היינו כל מין ומין, ומכל מין ומין בא על הנקבות, אך לא על הזכרים.

יישר כוח

דודי צח
הודעות: 625
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דודי צח » ה' יולי 25, 2019 10:18 am

סליחות כתב:מחפש את מקור דברי רבינו סעדיה גאון שאמר שאם אין אפשרות לחנך את הילדים או לפרנס אותם, אז פטורים מפרו ורבו (או להביא ילדים).

מהיכן צצו דברי הרס"ג הללו, מי מביאם בשמו?
לכאורה הדברים מוזרים, שלכאורה זה נסתר מדברי חז"ל כמאמרם בברכות (י.) על חזקיה שלא עסק בפו"ר משום דחזא ברוח הקודש דנפקא מינאי בנין דלא מעלו לו, ואמר לו ישעיהו 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך למיעבד ומה דניחא קמיה קודשה בריך הוא לעביד'. כלומר האדם מצווה לעשות את מצוות הבורא בתמימות, וכל שאר החשבונות הקב"ה מטפל בזה וגוזר מה שגוזר.
ואכן גם בלי קורס הורות מיליוני יהודים התחתנו בכל הדורות.
ועוד שהרי זו לכאורה ההשקפה האחרת משלנו, שאומרת שקודם שיש לאדם כל הכלים לגדל את הילדים, דהיינו ממון ואמצעים גשמיים, אסור לו להביא ילדים. ומחנה היראים חולק על כל התזה הזאת.

יתר10
הודעות: 894
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יתר10 » ה' יולי 25, 2019 10:27 am

ושא_נס כתב:בתלמוד אמרו שאדם הראשון בא על כל בהמה וחיה לא נתקררה דעתו וכו'.
לפי הפשט הפשוט שאכן אדם הראשון בא על הבהמות והחיות, האם יש מי שאומר שאומר שאדם הראשון בא דוקא על הנקבות? ו"כל" שאמרה הגמרא היינו כל מין ומין, ומכל מין ומין בא על הנקבות, אך לא על הזכרים.

יישר כוח

לכשעצמי אני מתפלא על ההו"א שלך הלא ביקש 'עזר כנגדו '
קבצים מצורפים
חידא.PNG
חידא.PNG (82.85 KiB) נצפה 5534 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9979
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' יולי 25, 2019 10:41 am

סליחות כתב:מחפש את מקור דברי רבינו סעדיה גאון שאמר שאם אין אפשרות לחנך את הילדים או לפרנס אותם, אז פטורים מפרו ורבו (או להביא ילדים).

ראה דיוקם של דברים בהנבחר באמו"ד מאמר י פ"ו שער הבנים. (לא מדובר שם על חובת פר"ו).

ישראליק
הודעות: 1311
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ישראליק » ה' יולי 25, 2019 5:18 pm

איפה נמצא בספרי הבן איש חי זצ"ל (אולי בבן יהוידע, במס' בבא מציעא?) סיפור על איש אחד שהי' לו אב זקן שלא חמל עליו, פעם אחת מצא אותו נכדו באמצע החורף וביקש ממנו מעיל להתחמם קצת, כשהנכד ביקש מאביו אם יש לו איזה מלבוש לאביו הגיש לו מלבוש קרוע לתתו לאביו, אז חילק הנכד את הבגד לשנים, לשאלות הוריו השיב שגם הוא יתנהג עמהם כשיזקינו, כמה שהם מתנהגים עם הוריהם... ועל כן הוא מניח חצי מהבגד להם

איה מקום כבודו?

תודה רבה

בקרו טלה
הודעות: 3370
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' יולי 25, 2019 5:56 pm

ישראליק כתב:איפה נמצא בספרי הבן איש חי זצ"ל (אולי בבן יהוידע, במס' בבא מציעא?)

תודה רבה

שאלת חכם חצי תשובה
בן יהוידע בבא מציעא לג ע"א
כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך. נראה הכונה, על פי המעשה שכתב הרב מהר"א הכהן ז"ל, באחד שהיה לו אב זקן, ולא היה חש עליו להביאו בתוך ביתו להאכילו ולהלבישו, אלא היה הזקן הזה דר עם העניים שבעיר, ויהי היום בימי הקור היה הזקן יושב עם העניים ברחוב העיר, ויעבור שם בן בנו של הזקן ויתחנן הזקן אל בן בנו, ויאמר לו ראה איך הקור רב ועצום והוא ערום בתוקף הקור, על כן יאמר לאביו שישלח לו בגד להתכסות בו, וללבשו בימי הקור הזה, וילך הבן ויספר לאביו מה שאמר לו זקינו, ויאמר לו תעלה אל העליה ותמצא בגד תלוי ביתד, תקח אותו ותוליך אותו לזקינך, ויעלה הבן אל העליה, וימצא בגד ישן נושן שיש בו כמה קרעים, ויחר לו מאד על הדבר הזה, ויקח מספרים ויחתוך הבגד לארכו לחצאין שוים, ועל ידי כך נתעכב בעליה, ויצעק אביו למה נתעכבת, ומה תעשה שם, ואחר שקרא עליו כמה פעמים ירד הבן מן העליה ובידו חצי בגד, ויאמר לו אביו למה חתכת את הבגד לחצאין, ומה תעשה בחצי האחד, ויאמר לו החצי השני הצגתיו בשבילך, כי אחר שתזקין אוציא אותך מן הבית הזה, ובעל כרחך תשב עם העניים, ובימי הקור כשתבקש ממני בגד ללבוש, אשלח לך זה החצי הנשאר פה, כי מעשה אבות יעשו בנים, וכמו שאתה מתנהג עם אביך, כן אני אתנהג עמך. ויבוש האב ויכלם, וידע כי חטא חטאה גדולה בזה בכבוד אביו, והרגיש שאחרי זה גם עליו יעבור כוס זה של הבזיון, והלך אצל אביו ובקש ממנו מחילה, והביאו לביתו. ובזה פירש הרב הנזכר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם [משלי י"ז ו'], פירוש עטרת זקנים הוא כבוד שלהם בא להם ע"י בני בנים, אך תפארת זה של הבנים שגרמו עטרת הכבוד לזקינם באה מכח אבותם, שאם לא היה האב מטה אוזן לדברי בנו בדברים אלו מה תועלת היה יוצא מהם לזקינו, עד כאן דבריו

בן_אליעזר
הודעות: 1098
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ה' יולי 25, 2019 6:15 pm

פרנצויז כתב:
עובדיה חן כתב:מי עומד מאחורי המשפט "אין דבר העומד כנגד הרצון"

בגליון שבת קודש של יתד נאמן עש"ק פ' במדבר תשמ"ט עמ' 6, על הרב יוסף אברהם וולף זצ"ל מנהל הסמינר בבני ברק, בתוך "לקט מאמרותיו", הובא בשמו שפתגמים נכונים שאינם מצויים אצל חז"ל, מכונים "מאמר החכם", והדוגמה שהוא מביא היא: כגון אין לך דבר העומד בפני הרצון.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0006

שמעתי שאמרו שמקור האימרה הזו באחד הפילוסופים או הוגי הדעות של הדורות האחרונים?


עכ"פ, איזו סימוכין (אמנם לא ממש באותו מטבע הלשון של "אין.. הרצון", אך ודאי תוכנו של הענין), מצאתי בקונטרסו של הרב מייזלעס הנזכר לעיל, וכן כפי שהופיע (כתדפיס מתוך הקונט' טרם שי"ל) ב'גינת ורדים' חוב' טו (יל"ע למה השמיט בקונטרס הרישמי א' הקטעים שהביא בקובץ ההוא?). וראיתי עוד מקומות שציינו לזהר וכיו"ב הנקובים כאן, כשיש אזכור בפנים הספר למאמר זו ("אין.. הרצון").
רצו"ב.
קבצים מצורפים
גנת_ורדים_אין_לך_דבר.pdf
(419.21 KiB) הורד 81 פעמים
שיגרא_דלישנא_אין_לך.pdf
(741.57 KiB) הורד 67 פעמים

ישראליק
הודעות: 1311
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ישראליק » ה' יולי 25, 2019 6:17 pm

בקרו טלה כתב:
ישראליק כתב:איפה נמצא בספרי הבן איש חי זצ"ל (אולי בבן יהוידע, במס' בבא מציעא?)

תודה רבה

שאלת חכם חצי תשובה
בן יהוידע בבא מציעא לג ע"א
כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך. נראה הכונה, על פי המעשה שכתב הרב מהר"א הכהן ז"ל, באחד שהיה לו אב זקן, ולא היה חש עליו להביאו בתוך ביתו להאכילו ולהלבישו, אלא היה הזקן הזה דר עם העניים שבעיר, ויהי היום בימי הקור היה הזקן יושב עם העניים ברחוב העיר, ויעבור שם בן בנו של הזקן ויתחנן הזקן אל בן בנו, ויאמר לו ראה איך הקור רב ועצום והוא ערום בתוקף הקור, על כן יאמר לאביו שישלח לו בגד להתכסות בו, וללבשו בימי הקור הזה, וילך הבן ויספר לאביו מה שאמר לו זקינו, ויאמר לו תעלה אל העליה ותמצא בגד תלוי ביתד, תקח אותו ותוליך אותו לזקינך, ויעלה הבן אל העליה, וימצא בגד ישן נושן שיש בו כמה קרעים, ויחר לו מאד על הדבר הזה, ויקח מספרים ויחתוך הבגד לארכו לחצאין שוים, ועל ידי כך נתעכב בעליה, ויצעק אביו למה נתעכבת, ומה תעשה שם, ואחר שקרא עליו כמה פעמים ירד הבן מן העליה ובידו חצי בגד, ויאמר לו אביו למה חתכת את הבגד לחצאין, ומה תעשה בחצי האחד, ויאמר לו החצי השני הצגתיו בשבילך, כי אחר שתזקין אוציא אותך מן הבית הזה, ובעל כרחך תשב עם העניים, ובימי הקור כשתבקש ממני בגד ללבוש, אשלח לך זה החצי הנשאר פה, כי מעשה אבות יעשו בנים, וכמו שאתה מתנהג עם אביך, כן אני אתנהג עמך. ויבוש האב ויכלם, וידע כי חטא חטאה גדולה בזה בכבוד אביו, והרגיש שאחרי זה גם עליו יעבור כוס זה של הבזיון, והלך אצל אביו ובקש ממנו מחילה, והביאו לביתו. ובזה פירש הרב הנזכר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם [משלי י"ז ו'], פירוש עטרת זקנים הוא כבוד שלהם בא להם ע"י בני בנים, אך תפארת זה של הבנים שגרמו עטרת הכבוד לזקינם באה מכח אבותם, שאם לא היה האב מטה אוזן לדברי בנו בדברים אלו מה תועלת היה יוצא מהם לזקינו, עד כאן דבריו


תודה רבה! חילך לאורייתא!

(מהר"א כהן, הכונה לכאורה להבעל שבט מוסר, אולי ביעלזו חסידים או במעיל צדקה?(

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' יולי 25, 2019 9:22 pm

בן_אליעזר כתב:
פרנצויז כתב:
עובדיה חן כתב:מי עומד מאחורי המשפט "אין דבר העומד כנגד הרצון"

שמעתי שאמרו שמקור האימרה הזו באחד הפילוסופים או הוגי הדעות של הדורות האחרונים?

עכ"פ, איזו סימוכין (אמנם לא ממש באותו מטבע הלשון של "אין.. הרצון", אך ודאי תוכנו של הענין), מצאתי בקונטרסו של הרב מייזלעס הנזכר לעיל, וכן כפי שהופיע (כתדפיס מתוך הקונט' טרם שי"ל) ב'גינת ורדים' חוב' טו (יל"ע למה השמיט בקונטרס הרישמי א' הקטעים שהביא בקובץ ההוא?). וראיתי עוד מקומות שציינו לזהר וכיו"ב הנקובים כאן, כשיש אזכור בפנים הספר למאמר זו ("אין.. הרצון"). רצו"ב.

תודה רבה.
מה שהביא מהזה"ק פ' תרומה קסב: כבר הובא ע"י אחרים.
ראה:
viewtopic.php?f=7&t=30792&start=2440#p562934
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 00#p517997
אך העירו שם, בצדק, שככל הנראה אין זה כוונת הזהר.

סליחות
הודעות: 1624
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ה' יולי 25, 2019 9:36 pm

מה שנכון נכון כתב:
סליחות כתב:מחפש את מקור דברי רבינו סעדיה גאון שאמר שאם אין אפשרות לחנך את הילדים או לפרנס אותם, אז פטורים מפרו ורבו (או להביא ילדים).

ראה דיוקם של דברים בהנבחר באמו"ד מאמר י פ"ו שער הבנים. (לא מדובר שם על חובת פר"ו).

יישר כוח!

סליחות
הודעות: 1624
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ה' יולי 25, 2019 9:39 pm

דודי צח כתב:
סליחות כתב:מחפש את מקור דברי רבינו סעדיה גאון שאמר שאם אין אפשרות לחנך את הילדים או לפרנס אותם, אז פטורים מפרו ורבו (או להביא ילדים).

מהיכן צצו דברי הרס"ג הללו, מי מביאם בשמו?
לכאורה הדברים מוזרים, שלכאורה זה נסתר מדברי חז"ל כמאמרם בברכות (י.) על חזקיה שלא עסק בפו"ר משום דחזא ברוח הקודש דנפקא מינאי בנין דלא מעלו לו, ואמר לו ישעיהו 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך למיעבד ומה דניחא קמיה קודשה בריך הוא לעביד'. כלומר האדם מצווה לעשות את מצוות הבורא בתמימות, וכל שאר החשבונות הקב"ה מטפל בזה וגוזר מה שגוזר.
ואכן גם בלי קורס הורות מיליוני יהודים התחתנו בכל הדורות.
ועוד שהרי זו לכאורה ההשקפה האחרת משלנו, שאומרת שקודם שיש לאדם כל הכלים לגדל את הילדים, דהיינו ממון ואמצעים גשמיים, אסור לו להביא ילדים. ומחנה היראים חולק על כל התזה הזאת.


לגבי 'התזה' עי' במ"ש כאן. אבל בעיקרון הוכחת יפה שזה לא יכול להיות על פרו ורבו (בן ובת), אולי על מה שמעבר לכך.
לאחר עיון בדבריו, מסתבר שמי שאמר בשמו את הדברים סביר להניח פיברק את הדברים או פשוט לא הבין אותם. עיי"ש.

מה שנכון נכון כתב:
סליחות כתב:מחפש את מקור דברי רבינו סעדיה גאון שאמר שאם אין אפשרות לחנך את הילדים או לפרנס אותם, אז פטורים מפרו ורבו (או להביא ילדים).

ראה דיוקם של דברים בהנבחר באמו"ד מאמר י פ"ו שער הבנים. (לא מדובר שם על חובת פר"ו).
נערך לאחרונה על ידי סליחות ב ה' יולי 25, 2019 10:41 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סליחות
הודעות: 1624
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ה' יולי 25, 2019 9:40 pm

היכן המקור לכך שלחלומות של היום אין שום משמעות? (זכור לי בברכות, וכרגע לא מוצא)

עזריאל ברגר
הודעות: 9153
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יולי 25, 2019 9:57 pm

סליחות כתב:היכן המקור לכך שלחלומות של היום אין שום משמעות? (זכור לי בברכות, וכרגע לא מוצא)

ראה בפוסקים הלכות תענית חלום בשבת.

סליחות
הודעות: 1624
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ה' יולי 25, 2019 10:43 pm

עזריאל ברגר כתב:
סליחות כתב:היכן המקור לכך שלחלומות של היום אין שום משמעות? (זכור לי בברכות, וכרגע לא מוצא)

ראה בפוסקים הלכות תענית חלום בשבת.

יישר כוח,
אבל מה זה 'פוסקים'? זה כללי מדי כדי למצוא מראה מקום לש"ס.

עזריאל ברגר
הודעות: 9153
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יולי 25, 2019 10:48 pm

סליחות כתב:
עזריאל ברגר כתב:
סליחות כתב:היכן המקור לכך שלחלומות של היום אין שום משמעות? (זכור לי בברכות, וכרגע לא מוצא)

ראה בפוסקים הלכות תענית חלום בשבת.

יישר כוח,
אבל מה זה 'פוסקים'? זה כללי מדי כדי למצוא מראה מקום לש"ס.

ראה https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles ... -sFile.pdf ומשם תמשיך למקורות.

סליחות
הודעות: 1624
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ה' יולי 25, 2019 11:58 pm

עזריאל ברגר כתב:
סליחות כתב:
עזריאל ברגר כתב:
סליחות כתב:היכן המקור לכך שלחלומות של היום אין שום משמעות? (זכור לי בברכות, וכרגע לא מוצא)

ראה בפוסקים הלכות תענית חלום בשבת.

יישר כוח,
אבל מה זה 'פוסקים'? זה כללי מדי כדי למצוא מראה מקום לש"ס.

ראה https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles ... -sFile.pdf ומשם תמשיך למקורות.

לצערי לא מצאתי.

דודי צח
הודעות: 625
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דודי צח » ו' יולי 26, 2019 4:59 pm

מאמרים השגורים ואינם בחז"ל, יעויין גם בספר "מצווה ועושה" להרב שמואל דוד פרידמאן ח"א פרק מג, נמצא באוצר

נחלי אפרסמון

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » א' יולי 28, 2019 6:41 pm

היכן מובא בגר"א שביום פטירתו של האדם משיג השגות בסוד תוסף רוחם יגועון.תודה מראש.

.השוחט
הודעות: 655
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי .השוחט » א' יולי 28, 2019 6:58 pm

דומני שיש כעין זה באוה"ח הק' אולי בפ' ויחי.

בקרו טלה
הודעות: 3370
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' יולי 28, 2019 7:06 pm

נחלי אפרסמון כתב:היכן מובא בגר"א שביום פטירתו של האדם משיג השגות בסוד תוסף רוחם יגועון.תודה מראש.
קבצים מצורפים
אידרת אליהו.PDF
(186.98 KiB) הורד 84 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1938
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' יולי 28, 2019 7:18 pm

נחלי אפרסמון כתב:היכן מובא בגר"א שביום פטירתו של האדם משיג השגות בסוד תוסף רוחם יגועון.תודה מראש.


ראה ביאור הגר"א אסתר (א, יב בביאור ע"ד רמז), שכל חטא צרעת לנפש, ולא ניכר בחיים אלא בשעת מיתה שאז רואה נגעו, ומבאר שם שזהו סוד תוסף רוחם יגועון. עש"ה. וממילא יש ללמוד להיפך, שכל זמן שהאדם גשמי א"א לו לקבל שפע של תורה, רק בשעה שהוא גוסס.

בעיקר השאלה, שרש הדברים בביאור הגר"א לזוהר, שהוא מסביר שזה סיבת המיתה של עמ"י במתן תורה, ומבאר שמשה רבינו היה שונה בזה [וצע"ק שמשה רבינו בשעת מיתה מבואר בסוטה יג: שבשעת מיתתו של מרע"ה נסתתמו ממנו שערי חכמה].

ויש לבדוק שוב במקור הדברים של הגר"א בבראשית - ראיתי זאת בעבר באחד הספרים של רבי יעקב עדס שליט"א.

ושם דן בדברי הגר"א הנ"ל, ולא העיר מדברי הגר"א לאסתר הנ"ל.

ולכשתמצא דבריו, אנא אם תוכל להעלותם כאן.

==

אדהכי העלה כאן הרב בקרו טלה מדברי הגר"א, ואנא אם אפשר להמציא דברי הגר"י עדס הנ"ל, שכמדומה לי היה שם תוספת דברים.

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' יולי 29, 2019 7:48 am

בס"ד
בתלמוד בשלהי הוריות שהאוכל ממאכל שאכל ממנו עכבר הוא קשה לשכחה.
האם דוקא עכבר או יתר מיני שרצים ורמשים?
יש מי שאסף הנימוקים מדוע דוקא עכבר?
יישר כוח

ארזי הלבנון
הודעות: 1174
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ב' יולי 29, 2019 11:14 am

מחפש גמרא או מדרש או כל מקור אחר, גם באחרונים ופרשני התורה, על ציות ומשמעת.

בן_אליעזר
הודעות: 1098
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ב' יולי 29, 2019 6:39 pm

קיבלתי:

שמעתי מספרים משמי' דמרנא החפץ חיים זצ"ל, שהחשיב כל פרשה של התפלין - למצוה נפרדת.

לכאו' נראה שהדברים נאמרו ע"ד הדרוש וכיו"ב, או שלא נמסרו במדוייק ולשונו (ובמילא משמעותו) הי' אחרת. או, שהכוונה ב'מצוה' ה"ה כזכות' נוספת וכו'.
וכן, בעיון במקור והקשר הדברים - לכאו' נראה באם דבריו (איך שהיו נאמרים, כמובן) התכוונו ג"כ על תש"י שם כל הפרשיות בקלף א'?

אשמח להפניות בספריו של האי גאון וקדוש ו/או בספרים שנכתבו אודותיו (וכן כמובן בספר שדן בדבריו אלו, אם בכלל יש כזה). ע"כ.

עזריאל ברגר
הודעות: 9153
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 29, 2019 7:35 pm

בן_אליעזר כתב:קיבלתי:

שמעתי מספרים משמי' דמרנא החפץ חיים זצ"ל, שהחשיב כל פרשה של התפלין - למצוה נפרדת.

לכאו' נראה שהדברים נאמרו ע"ד הדרוש וכיו"ב, או שלא נמסרו במדוייק ולשונו (ובמילא משמעותו) הי' אחרת. או, שהכוונה ב'מצוה' ה"ה כזכות' נוספת וכו'.
וכן, בעיון במקור והקשר הדברים - לכאו' נראה באם דבריו (איך שהיו נאמרים, כמובן) התכוונו ג"כ על תש"י שם כל הפרשיות בקלף א'?

אשמח להפניות בספריו של האי גאון וקדוש ו/או בספרים שנכתבו אודותיו (וכן כמובן בספר שדן בדבריו אלו, אם בכלל יש כזה). ע"כ.

יש על זה ברמב"ם ומפרשיו בשרשים של ספר המצוות, ומקורו למעלה בקודש בחז"ל.

בן_אליעזר
הודעות: 1098
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ג' יולי 30, 2019 12:20 am

עזריאל ברגר כתב:יש על זה ברמב"ם ומפרשיו בשרשים של ספר המצוות, ומקורו למעלה בקודש בחז"ל.

תודה על העמדת הדברים על נכונם (ועל ההפני'!).

נחלי אפרסמון

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' יולי 30, 2019 2:54 am

ושא_נס כתב:בס"ד
בתלמוד בשלהי הוריות שהאוכל ממאכל שאכל ממנו עכבר הוא קשה לשכחה.
האם דוקא עכבר או יתר מיני שרצים ורמשים?
יש מי שאסף הנימוקים מדוע דוקא עכבר?
יישר כוח

עיין ספר זכר עשה (אוהב ציון)

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ה' אוגוסט 01, 2019 5:01 pm

חגיגה טו ע"א
חזא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל

וכתב בספר מגדול דוד (דף כח ע"ב)
אמנם מט"ט יש לו רשות לישב ג"פ ביום כדי לכתוב זכיותיהם של ישראל

האם יש מקור בחז"ל לזה שיש לו רשות לישב ג' פעמים בכל יום
יש"כ

דרומי
הודעות: 6839
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ש' אוגוסט 03, 2019 11:30 pm

אני מחפש מקור שהרחיב בענין נתינת חמשה סלעים בפדיון הבן, כמה זה יוצא בדיוק במטבעות ארה"ב

שמעתי פעם שיש איזה חקירה בענין ואינו ברור כ"כ

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוגוסט 04, 2019 11:52 am

יתר10 כתב:
ושא_נס כתב:בתלמוד אמרו שאדם הראשון בא על כל בהמה וחיה לא נתקררה דעתו וכו'.
לפי הפשט הפשוט שאכן אדם הראשון בא על הבהמות והחיות, האם יש מי שאומר שאומר שאדם הראשון בא דוקא על הנקבות? ו"כל" שאמרה הגמרא היינו כל מין ומין, ומכל מין ומין בא על הנקבות, אך לא על הזכרים.

יישר כוח

לכשעצמי אני מתפלא על ההו"א שלך הלא ביקש 'עזר כנגדו '


יישר כוח. ראיתי אחרון אחד שהרחיב בזה והדברים היו מחודשים אצלי קצת לעניותי.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1938
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' אוגוסט 04, 2019 2:02 pm

האם הקינות שבספר איכה קאי דוקא על חורבן בית ראשון, או גם על חורבן בית שני?

כמדומני שיש בזה מדרש / חז"ל מפורש באיזה מקום, שנחלקו בזה.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1938
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' אוגוסט 04, 2019 4:52 pm

הקבור בניו בחייו אינו רואה פני גהינום - המקור?? [וע"ע כאן viewtopic.php?f=7&t=31361&p=566328#p566328].

בן_אליעזר
הודעות: 1098
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » א' אוגוסט 04, 2019 8:46 pm

חיפוש מקורות בהבאים להלן:

א] ראיתי מי שכתב (בספר בן-זמננו המלקט עניני בית הקברות) בסתמא ש"אין הדרך להתפלל לצד הרגלים" (כשהכוונה, של הנטמן שם). כתב כן בלי ציון לדבריו (לאורך הספר אמנם יש כמה ציונים ומ"מ אך לא על כל דבר ודבר), ואחפש מקורות וכו' בעניין, לכאן ולכאן [=באישור 'פסק' זה ולהיפוכו], הדנים בזה ובמסתעף (שכן ראינו, וכבר תועדו, צדיקים וישרים העושים כן בלי שום פקפוק).

ב] אמנם אין לבטל בניד עף "אין כאן כהן, יעמוד פלוני בן אלמוני ישראל במקום כהן" (במקום שצר ה'עליות' לתורה, ושרוצים לקחת עלייתו של הכהן בקריאה (ולפעמים ב' עליות, במקום שידוע שאין שם לוי ובמילא ירווח מקום שני העליות)). שמעתי אפילו שהיו (ישנם?) רבנים הטוענים שבאם תרצו שהכהן ימחול על כבודו - אולי תתנו לו שטר של מאה כפיוס על העלי'ה..
ולכאו' הדברים הינם ק"ו במקרה שהכהן עדיין נוכח בביהכ"נ באותה שעה - וסתם אומרים, "אין כאן כהן", בהעלימו מנוכחותו. [אך אולי ילע"ע במקום שמחלקים כבוד לגדול בישראל, ובביכנ"ה גדול שקשה לסלק בקלות ובמהירות כל הכהנים משם. בדוג' בית הכנסת שהיתה באלכסדרי' שבמצרים, או הקהלות המפוארות של החצרות החסידיים וכיו"ב].

אך שמעתי באומרים לי, עצה נאה הוא לומר "ברשות הכהן, יעמוד פלוני.." - כי כך אין הדברים מכחישים את המציאות, ונעשית ברשותו (במקרה שזה אכן ברשותו מראש, ולא סתם כפו עליו זה עתה בהכרזת הגבאי כעת..).

האם יש דברים בגו - דוקא לחיוב, או דוקא לשלילה - קרי, בכל הצדדים שנזכרו? ובבקשה, בסיוע מקורות ודיונים והצדדים בזה, בכל ספרי האחרונים וכו'.

בתודה רבה מראש על ב' הדברים.

עזריאל ברגר
הודעות: 9153
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 04, 2019 10:00 pm

בן_אליעזר כתב:ראיתי מי שכתב (בספר בן-זמננו המלקט עניני בית הקברות) בסתמא ש"אין הדרך להתפלל לצד הרגלים" (כשהכוונה, של הנטמן שם). כתב כן בלי ציון לדבריו (לאורך הספר אמנם יש כמה ציונים ומ"מ אך לא על כל דבר ודבר), ואחפש מקורות וכו' בעניין, לכאן ולכאן [=באישור 'פסק' זה ולהיפוכו], הדנים בזה ובמסתעף (שכן ראינו, וכבר תועדו, צדיקים וישרים העושים כן בלי שום פקפוק)

הרב יוסף שמחה גינזבורג כותב (בגליונות "התקשרות" בכל שנה בסמיכות לג' תמוז) לבאים להתפלל במקום ציון קבורתם של שני צדיקים יחד, שהמקום המועדף הוא "בין שני הציוני קודש, אצל מקום רגליהם הקדושים", ומקורו: כך סיפר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ברשימתו (בית-משיח גיליון 22 עמ' 26) על מנהג אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע באוהל הצמח-צדק והמהר"ש בליובאוויטש.

עזריאל ברגר
הודעות: 9153
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 04, 2019 10:06 pm

בן_אליעזר כתב: אמנם אין לבטל בניד עף "אין כאן כהן, יעמוד פלוני בן אלמוני ישראל במקום כהן" (במקום שצר ה'עליות' לתורה, ושרוצים לקחת עלייתו של הכהן בקריאה (ולפעמים ב' עליות, במקום שידוע שאין שם לוי ובמילא ירווח מקום שני העליות)). שמעתי אפילו שהיו (ישנם?) רבנים הטוענים שבאם תרצו שהכהן ימחול על כבודו - אולי תתנו לו שטר של מאה כפיוס על העלי'ה..
ולכאו' הדברים הינם ק"ו במקרה שהכהן עדיין נוכח בביהכ"נ באותה שעה - וסתם אומרים, "אין כאן כהן", בהעלימו מנוכחותו. [אך אולי ילע"ע במקום שמחלקים כבוד לגדול בישראל, ובביכנ"ה גדול שקשה לסלק בקלות ובמהירות כל הכהנים משם. בדוג' בית הכנסת שהיתה באלכסדרי' שבמצרים, או הקהלות המפוארות של החצרות החסידיים וכיו"ב].

אך שמעתי באומרים לי, עצה נאה הוא לומר "ברשות הכהן, יעמוד פלוני.." - כי כך אין הדברים מכחישים את המציאות, ונעשית ברשותו (במקרה שזה אכן ברשותו מראש, ולא סתם כפו עליו זה עתה בהכרזת הגבאי כעת..).

האם יש דברים בגו - דוקא לחיוב, או דוקא לשלילה - קרי, בכל הצדדים שנזכרו? ובבקשה, בסיוע מקורות ודיונים והצדדים בזה, בכל ספרי האחרונים וכו'.

מסתמא בחיפוש בספרי מלקטי הלכות קרה"ת תמצא הרבה, אך לא אמנע טוב, ואין טוב אלא תורה:
מה שראיתי זה, שבבתי כנסת קטנים-יחסית, מבקשים בנעימות ובכבוד מהכהנים שייצאו החוצה, ואינם חוזרים עד שיאמר הלוי/הישראל "בא"י אלוקינו".
אבל במקומות גדולים שזה (כמעט) לא מעשי להוציא את כל הכהנים, יש שנוהגים לומר "במחילת/ברשות הכהנים יעמוד פב"פ ישראל/לוי במקום כהן". ויש שנוהגים לומר רק "יעמוד פב"פ ישראל/לוי במקום כהן", בלי להזכיר לפני כן את הכהן.

שמחו
הודעות: 272
הצטרף: ו' נובמבר 13, 2015 12:37 am

היכן מקור דברי הגר"א

הודעהעל ידי שמחו » ב' אוגוסט 05, 2019 9:45 pm

..
קבצים מצורפים
לכידה.JPG
לכידה.JPG (17.53 KiB) נצפה 5368 פעמים

בן_אליעזר
הודעות: 1098
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ב' אוגוסט 05, 2019 10:40 pm

השכחה מצוי' (אצלי).. מה הם החילוקים במשמעות בין המילה 'כל' בקמ"ץ, למילת 'כל' בחול"ם? והאם א' הוא כולל יותר מזולתו?
(קרי, לא רק החילוקים מבחי' דקדוקית, שראיתי בזה ששונים הם כשמופיע כמלה בפ"ע למלה, לעומת כשהיא סמוכה למילה אחרת -- כי אם מבחי' משמעותית וכיו"ב).

בתודה מראש על החילוקים ביניהם, וכן מ"מ וציונים לעניין.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים