מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
דרומי
הודעות: 5048
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ו' נובמבר 23, 2018 10:42 am

ייש"כ!

י. אברהם
הודעות: 1402
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי י. אברהם » ש' נובמבר 24, 2018 7:53 pm

כתב הבית יוסף חו"מ סי' ריג

1.PNG
1.PNG (40.22 KiB) נצפה 1434 פעמים

2.PNG
2.PNG (6.27 KiB) נצפה 1434 פעמיםהאם יש מקורות בחז"ל (או לפחות האם המציאות כך היא)
א] שרוב האילנות אינם צריכים עבודת השדה או עבודת האילן
ב] שצריך להאכיל יוני שובך כל יום
ג] שצריך לבקר כוורת כל יום 'להכניס הנחיל היוצא'

היכלי שן
הודעות: 88
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2016 10:07 pm

דחוף!!! מחפש מדרש

הודעהעל ידי היכלי שן » א' נובמבר 25, 2018 11:43 am

לחו"ר הפורום שליט"א
אני מחפש בדחיפות את המדרש - או מקור אחר - שראו אישה שמתקשטת ואמרו לה מפני מה את מתקשטת? אמרה: בעלי - מלח הוא ושמא יבא פתאום!
אודה מאד למי שיאיר את עיני!

עקביה
הודעות: 2738
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: דחוף!!! מחפש מדרש

הודעהעל ידי עקביה » א' נובמבר 25, 2018 11:46 am

היכלי שן כתב:לחו"ר הפורום שליט"א
אני מחפש בדחיפות את המדרש - או מקור אחר - שראו אישה שמתקשטת ואמרו לה מפני מה את מתקשטת? אמרה: בעלי - מלח הוא ושמא יבא פתאום!
אודה מאד למי שיאיר את עיני!

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט אות ח
בר קפרא ור' יצחק בר קפרא אמרי לאשתו של בולדריס שהיתה מקשטת עצמה בפני שכינותיה, אמרו לה שכינותיה בעליך אינו כאן בפני מי את מקשטת עצמך, אמרה להון בעלי מלח הוא אם יזדמן לו מעט רוח תכף יבא ונמצא עומד למעלה מראשי לא מוטב שיראה אותי בכבודי ולא בניוולי, כך בכל עת יהיו בגדיך לבנים מן העבירות ושמן על ראשך אל יחסר ממצות ומעשים טובים,

היכלי שן
הודעות: 88
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2016 10:07 pm

Re: דחוף!!! מחפש מדרש

הודעהעל ידי היכלי שן » א' נובמבר 25, 2018 11:48 am

עוד רגע אדבר!
באיזה מספרי המוסר זה מובא?

עקביה
הודעות: 2738
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עקביה » א' נובמבר 25, 2018 11:53 am

ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ב
עוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (קהלת רבה ט, ו): בענין הזה: משל לאשתו של מלח שהיתה מתקשטת ותשם בפוך עיניה, ובעלה עובר ארחות ימים, ותאמרנה לה השכנות: הלא בעלך הלך בדרך למרחוק, ועל מה זה לשוא תתיפי? אמרה להם: בעלי מלח הוא, אולי יהפך רוח ים וקל מהרה יבא וימצאני - והנני מקושטת!

ספר כד הקמח אבל [א]
ועל זה הביאו רז"ל משל למה"ד לאשתו של מלח שהיתה מתקשטת ותשם בפוך עיניה ובעלה עובר ארחות ימים אמרו לה השכנות והלא בעליך במדינת הים על מה זה תתיפי אמרה להן בעלי מלח הוא אולי יהפכו הרוחות וקל מהרה יבא וימצאני מקושטת, וכן הכתוב אומר (שם ט) בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר. לובן הבגדים משל על נקיות הנפש בתשובה והשמן משל למעשים טובים:

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ב
שוב יום אחד לפני מיתתך אמרו בפרק שואל במסכת שבת [קנג א] וכן במדרש תהלים [בובר, מזמור צ [טז] ד"ה מי יודע], שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי יודע אדם יום שימות שיעשה תשובה, אמר להם, כל שכן שיעשה תשובה היום שמא ימות מחר ונמצא כל ימיו בתשובה, ויש משניות שהוא כתוב בהם ובמדרש תהלים [שם], סמכו זה לפסוק 'למנות ימינו כן הודע' [תהלים צ יב], ואף שלמה אמר בחכמתו, 'בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר' [קהלת ט ח], ומשלו משל בגמרא, למלך שזימן אורחים, הפקחים קשטו עצמן כמו שנזכר שם. ואמרו במדרש קהלת [רבה פרשה ט א [ח] ד"ה בכל], משל לאשתו של בולדריס, פירוש מלח, שהיא מקושטת בכל יום, ואומרות לה שכינותיה, בעליך במדינת הים ובפני מי את מתקשטת, אומרת להם, בעלי מלח הוא, אם יזדמן לו מעט רוח בא ונמצא עומד למעלה מראשי, מוטב שימצאני בכבודי ולא בניוולי, ועל זה היה אומר דוד, 'עני אני וגוע מנוער' [תהלים פח טז]. וזו אזהרה שלא יהיה כאותם שנאמר בהם, הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה [איוב ד כא] והם כבהמה, שנאמר 'כצאן לשאול שתו' [תהלים מט טו].

מנורת המאור פרק ג - תשובה עמוד 59
ר' אליעזר אומר, ושוב יום אחד לפני מיתתך. אמרו לו תלמידיו, רבינו, וכי אדם יודע באיזה יום ימות. אמ' להן, ישוב היום שמא ימות למחר, למחר שמא ימות למחר, ונמצאו כל ימיו בתשובה, דכתי' בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. לובן הבגדים משל על נקיות הנפש בתשובה, והשמן משל למעשים טובים והשם הטוב, שנא' טוב שם משמן טוב.
משל לאשתו של ספן שהיה מתקשטת ובעלה בספינתו יורד ימים. אמרו לה שכונותיה, הלא בעליך יורד ימים, למה תתיפי ותתקשטי. אמרה להם, בעלי מלח הוא, אולי יתהפך לו הרוח, ופתע פתאום יבא אל ביתו, וימצאני כשאני מקושטת ולא כשאני מנוולת.

היכלי שן
הודעות: 88
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2016 10:07 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי היכלי שן » א' נובמבר 25, 2018 11:56 am

המון תודות!!!

מצפה לישועת השם
הודעות: 80
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » א' נובמבר 25, 2018 10:38 pm

אי מי מחו"ר יודע אודות העניין של שמחה לאבלים בימי השבעה (לא חלילה דברים החורגים מגדר דברי השו"ע), אלא על כך שאין איסור לחייך וכיו"ב בימי השבעה.
כמדומני שיש מהרש"א ע"כ.
ייש"כ.

בקרו טלה
הודעות: 2995
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' נובמבר 26, 2018 1:42 am

מצפה לישועת השם כתב:אי מי מחו"ר יודע אודות העניין של שמחה לאבלים בימי השבעה (לא חלילה דברים החורגים מגדר דברי השו"ע), אלא על כך שאין איסור לחייך וכיו"ב בימי השבעה.
כמדומני שיש מהרש"א ע"כ.
ייש"כ.

אולי
מהרש"א כתובות סט:
מר וזח נעשה שר כו'. עיין פרש"י בית מרזח כלומר האבל הניזח במרירות ומזדעזע מלשון ולא יזח החושן כו' ישב בראש כמו שר פי' סרוחים לנשארים כמו סרח העודף עכ"ל. וענין שישב בראש שגם זה הוא לנחמו שישכח צערו כמו ששותין לו יין. ואפשר שהוא פי' מר וזח דהיינו שיזח ויזוז ממרירתו וק"ל:

מצפה לישועת השם
הודעות: 80
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ג' נובמבר 27, 2018 12:30 pm

.
נערך לאחרונה על ידי מצפה לישועת השם ב ג' נובמבר 27, 2018 2:22 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מצפה לישועת השם
הודעות: 80
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ג' נובמבר 27, 2018 12:32 pm

בקרו טלה כתב:
מצפה לישועת השם כתב:אי מי מחו"ר יודע אודות העניין של שמחה לאבלים בימי השבעה (לא חלילה דברים החורגים מגדר דברי השו"ע), אלא על כך שאין איסור לחייך וכיו"ב בימי השבעה.
כמדומני שיש מהרש"א ע"כ.
ייש"כ.

אולי
מהרש"א כתובות סט:
מר וזח נעשה שר כו'. עיין פרש"י בית מרזח כלומר האבל הניזח במרירות ומזדעזע מלשון ולא יזח החושן כו' ישב בראש כמו שר פי' סרוחים לנשארים כמו סרח העודף עכ"ל. וענין שישב בראש שגם זה הוא לנחמו שישכח צערו כמו ששותין לו יין. ואפשר שהוא פי' מר וזח דהיינו שיזח ויזוז ממרירתו וק"ל:

יישר כח גדול, לכא' זהו המקום.
שמעתי גם אומרים מהמגיד מקאזניץ זי"ע ש'אבל' ר"ת 'איך בין לוסטיג'.

בקרו טלה
הודעות: 2995
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' נובמבר 27, 2018 12:38 pm

מצפה לישועת השם כתב:שמעתי גם אומרים מהמגיד מקאזניץ זי"ע ש'אבל' ר"ת 'איך בין לוסטיג'.

עוד האריכו הרבה בדברי רש"י גבי אבל בסוכה דף כה ע"א ד"ה טירדא דרשות - שאף על פי שהוא חייב לנהוג אבילות של נעילה רחיצה וסיכה להראות כבוד מתו אינו חייב להצטער:

מצפה לישועת השם
הודעות: 80
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ג' נובמבר 27, 2018 1:13 pm

בקרו טלה כתב:
מצפה לישועת השם כתב:שמעתי גם אומרים מהמגיד מקאזניץ זי"ע ש'אבל' ר"ת 'איך בין לוסטיג'.

עוד האריכו הרבה בדברי רש"י גבי אבל בסוכה דף כה ע"א ד"ה טירדא דרשות - שאף על פי שהוא חייב לנהוג אבילות של נעילה רחיצה וסיכה להראות כבוד מתו אינו חייב להצטער:

אבל עכ"פ מדברי רש"י משמע שאדרבה, הוא צריך להראות כלפי חוץ שמצטער.

מצפה לישועת השם
הודעות: 80
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ג' נובמבר 27, 2018 2:21 pm

האם מישהו מהרבנים יודע מהו המקור הכי קדום לסימני הסדר 'קדש' ורחץ - עד נרצה'
מובא באבודרהם, אבל שמעתי שיש מקור יותר קדום מרש"י וכו'.
אשמח לעזרה.
ייש"כ.

בקרו טלה
הודעות: 2995
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' נובמבר 27, 2018 2:27 pm

מצפה לישועת השם כתב:האם מישהו מהרבנים יודע מהו המקור הכי קדום לסימני הסדר 'קדש' ורחץ - עד נרצה'
מובא באבודרהם, אבל שמעתי שיש מקור יותר קדום מרש"י וכו'.
אשמח לעזרה.
ייש"כ.

viewtopic.php?f=17&t=17692&p=168709#p168836

מצפה לישועת השם
הודעות: 80
הצטרף: ב' מרץ 19, 2018 10:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מצפה לישועת השם » ג' נובמבר 27, 2018 5:14 pm

בקרו טלה כתב:
מצפה לישועת השם כתב:האם מישהו מהרבנים יודע מהו המקור הכי קדום לסימני הסדר 'קדש' ורחץ - עד נרצה'
מובא באבודרהם, אבל שמעתי שיש מקור יותר קדום מרש"י וכו'.
אשמח לעזרה.
ייש"כ.

viewtopic.php?f=17&t=17692&p=168709#p168836

רב תודות וייש"כ עצום!

נוטר הכרמים
הודעות: 5496
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

דרוש מקור: משה רבינו יבוא בתביעה על חסרון בתלמוד תורה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' נובמבר 27, 2018 8:23 pm

ראיתי באחד מספרי גדולי הדורות את המובאה הנ"ל בשם 'אמרו ז"ל', מישהו מכיר?

דמשק
הודעות: 683
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: דרוש מקור: משה רבינו יבוא בתביעה על חסרון בתלמוד תורה

הודעהעל ידי דמשק » ג' נובמבר 27, 2018 8:36 pm

אולי זה יעזור
זו"ח בראשית
קבצים מצורפים
זהר חדש.png
זהר חדש.png (40.53 KiB) נצפה 1283 פעמים

אספקלריא
הודעות: 372
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: דרוש מקור: משה רבינו יבוא בתביעה על חסרון בתלמוד תורה

הודעהעל ידי אספקלריא » ג' נובמבר 27, 2018 9:51 pm

נוטר הכרמים כתב:ראיתי באחד מספרי גדולי הדורות את המובאה הנ"ל בשם 'אמרו ז"ל', מישהו מכיר?

ראה ב"אור החיים" תחילת פרשת תצוה (שמות כ"ז כ'): "כי ד' גליות של ישראל ... והד' תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ לגאל עם בטלנים מן התורה", עיי"ש, וכנראה שם ציינו מקורות במפרשיו ובמהדורות החדשות. (כמדומה ששם ציין זהר חדש).

חפציאלי
הודעות: 155
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

בירור

הודעהעל ידי חפציאלי » ד' נובמבר 28, 2018 1:33 pm

היכן מזכיר החח במשנב את בנו ר אברהם

מה שנכון נכון
הודעות: 9086
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בירור

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' נובמבר 28, 2018 1:35 pm

בה"ל סי' שלב.

חפציאלי
הודעות: 155
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

Re: בירור

הודעהעל ידי חפציאלי » ד' נובמבר 28, 2018 1:39 pm

אם כבר איפה מסופר שהחח דפק ואמר לשטן אני אמשיך לכתוב את חיבורי ולא אשבר דחוף אני צריך את זה

מה שנכון נכון
הודעות: 9086
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בירור

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' נובמבר 28, 2018 1:45 pm

אם כבר זה מסופר בח"ח חייו ופעלו ח"א עמ' שלא.
שם זה בקשר להתבטלות מעסק התורה, לא בדוקא ביחס לחיבור, וגם לא ביחס למיתת בנו אלא לרעבון בני ביתו.

בנוסח המבוקש (על בנו ועל המ"ב ואפי' בתוספת דפיקה בבהמ"ד ברבים) ראה יוסף דעת ליס עמ' פח.
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ד' נובמבר 28, 2018 1:50 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חפציאלי
הודעות: 155
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

Re: בירור

הודעהעל ידי חפציאלי » ד' נובמבר 28, 2018 1:49 pm

מה שנכון תודה בספרים באוצר מצאתי על הפטירה

תם מה הוא אומר
הודעות: 927
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ד' נובמבר 28, 2018 4:03 pm

הח"ח מזכיר את בנו ר' אברהם גם בהקדמה לליקוטי הלכות

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2259
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' נובמבר 28, 2018 9:18 pm

היכן מוזכר שחנוכה הוא תיקון למכירת יוסף?

דרומי
הודעות: 5048
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ה' נובמבר 29, 2018 10:51 am

של"ה פ' וישב (בהוצאת עוז והדר ע' קעג, אות יב באמצע - ליד ה'הגהה' הארוכה)

לבנון
הודעות: 472
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ה' נובמבר 29, 2018 11:15 am

היכן מוזכר שארבע אבות נזיקין הם כנגד ד' גלויות, ועשו הוא שורש לכולם.
מצאתי עניין זה בעמק המלך שט"ז פס"ה, אבל אני מחפש מקור קדום יותר.
יש"כ

בקרו טלה
הודעות: 2995
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' נובמבר 29, 2018 11:37 am

לבנון כתב:היכן מוזכר שארבע אבות נזיקין הם כנגד ד' גלויות

אלשיך שמות - פרק כב פסוק ד-ה
והנה מכלל משפטי ה' ישרים אלה הם ארבע אבות נזיקין אשר בם התחיל סדר נזיקין. וזה לשון המשנה (ריש בבא קמא). ארבע אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער, לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים כהרי אש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק, הצד השוה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, ע"כ.
ואחשבה כי בם נרמזו ארבע מלכיות אשר הזיקונו זה ארבע רגלים, בבל מדי יון ואדום וכו' עיי"ש.

עזריאל ברגר
הודעות: 5306
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: בירור

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' נובמבר 29, 2018 11:40 am

חפציאלי כתב:האם יש מקור שלבן החליף גם את השפחות הגרד קוק מחפש זאת דחוף

רש"י עה"פ "ותלד זלפה" (ויצא ל,י)

לבנון
הודעות: 472
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ה' נובמבר 29, 2018 12:00 pm

בקרו טלה כתב:
לבנון כתב:היכן מוזכר שארבע אבות נזיקין הם כנגד ד' גלויות

אלשיך שמות - פרק כב פסוק ד-ה
והנה מכלל משפטי ה' ישרים אלה הם ארבע אבות נזיקין אשר בם התחיל סדר נזיקין. וזה לשון המשנה (ריש בבא קמא). ארבע אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער, לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים כהרי אש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק, הצד השוה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, ע"כ.
ואחשבה כי בם נרמזו ארבע מלכיות אשר הזיקונו זה ארבע רגלים, בבל מדי יון ואדום וכו' עיי"ש.

יש"כ
אבל אין בדבריו שעשו הוא שורש לכולם.
ובעיקר, כי הוא המשיל את גלות אדום למזיק אש, ובזוהר (כי תשא קצ"א ע"א, שלח קע"ב ע"א) אמרו שהשור הוא המזיק שכולל את כולם. ועשו נמשל לשור, כידוע.
וע"כ עדין לא מצאתי את ששאלה נפשי, שארבע הגלויות הם כנגד ד' אבות נזיקין, ושעשו נמשל שור.

הבטחתי
הודעות: 584
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הבטחתי » ה' נובמבר 29, 2018 2:21 pm

בירושלמי סוף קידושין איתא דעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל - ולא הסמיכוהו אקרא

בתשב"ץ קטן (סימן שכ) נראה שגרסתו היתה כך:
איתא בירוש' פ"י יוחסין ישמעו ענוים וישמחו א"ר בון עתיד אדם ליתן דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל ר"א הוה מצמצם פריטי למיכל בהון מכל מילי חדש ע"כ (והעירו מהדירי מכון י-ם שבילקוט שמעוני הביאו בתהלים כ"ב על הפסוק 'יאכלו' ענוים וישבעו).

במסילת ישרים בפרק י"ג הביא מימרת חז"ל זו והוסיף, ואסמכוה אקרא וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם.
היש מי שעמד בדבריו אלו.

מה שנכון נכון
הודעות: 9086
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' נובמבר 29, 2018 2:46 pm

הבטחתי כתב:במסילת ישרים בפרק י"ג הביא מימרת חז"ל זו והוסיף, ואסמכוה אקרא וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם.
היש מי שעמד בדבריו אלו.

בלקט יושר בהמ"צ עמ' 107. במהדורה החדשה עמ' רמג אות ג:
ועשה שהחיינו על הפירות עד אחר י"ז תמוז, אפילו אחר ר"ח אם בא לו דבר חשוב שחביב עליו... ואמר ב' דעות כתוב בס' החסידים אחת אמר' שאין לעשות שהחיינו משום דאינה שייך לומר זמן על זה המועד, ואחת אמר' שיש לעשות זמן, משום דכתיב כל אשר שאלו עיני.

יתכם שכוונתו כתשב"ץ שהוא משום הברכה, ולא כרמח"ל.
עכ"פ הרמח"ל כמובן לא ראהו.
[אולי בדוחק כוונת המס"י שוודאי (מסברא) שמפסוק זה למדו כן חז"ל].

חפציאלי
הודעות: 155
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

שבת וראש חדש

הודעהעל ידי חפציאלי » ה' נובמבר 29, 2018 3:57 pm

האם יש מעלה לשבת וראש חדש חנוכה מספרי חסידות דחוף לי

שברי לוחות
הודעות: 1856
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

מים של ברכה

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' נובמבר 29, 2018 6:23 pm

באברבנאל פרשת תולדות עה"פ ויתן לך מטל השמים: 'וזכר הטל לפי שהם מים של ברכה כדבריהם ז"ל'
למה כוונתו?

בקרו טלה
הודעות: 2995
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מים של ברכה

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' נובמבר 29, 2018 6:31 pm

שברי לוחות כתב:באברבנאל פרשת תולדות עה"פ ויתן לך מטל השמים: 'וזכר הטל לפי שהם מים של ברכה כדבריהם ז"ל'
למה כוונתו?

מדרש רבה בראשית - לט, ח
לך טל ילדותך לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר תאמר שיש בידי עון שהייתי עובד עבודת כוכבים כל השנים הללו א"ל הקב"ה לך טל ילדותך מה טל זה פורח אף עונותיך פורחים מה הטל הזה סימן ברכה לעולם אף אתה סימן ברכה לעולם וכו'.
ואולי כוונתו לספרי הובא שם ברש"י
ספרי פרשת האזינו
כמטר. מה מטר חיים לעולם אף דברי תורה חיים לעולם. אי מה מטר מקצת עולם שמחים ומקצת עולם עצבים בו מי שבורו וגתו מלא יין וגתו וגרנו לפניו מצירי' לו אף דברי תורה כן ת"ל תזל כטל אמרתי. מה טל כל העולם כולו שמחים בו אף דברי תורה כל העולם כולו שמחים בו.

[ועי"ע סוטה מח. ולא ירד הטל לברכה]
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' נובמבר 29, 2018 6:47 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

שברי לוחות
הודעות: 1856
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' נובמבר 29, 2018 6:32 pm

יישר כח
אם לא נמצא מקור מדוייק יותר, כנראה כוונתו לזה

בקרו טלה
הודעות: 2995
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: שבת וראש חדש

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' נובמבר 29, 2018 7:05 pm

חפציאלי כתב:האם יש מעלה לשבת וראש חדש חנוכה מספרי חסידות דחוף לי

בענין הג' ספרים
קדושת לוי - קדושה חמישית - חנוכה
ובימי חנוכה אמרתי שבחנוכה מוציאין שני ספרי תורה בחול כגון בראש חודש ושבת, ובכל השנה אין מוציאין בחול שני ספרי תורה אפילו בחול המועד סוכות דאז הוא יום טוב שגומרין הלל הואיל וחלוקין בקרבנותיהן ואומרים בהפטורה שבת חול המועד סוכות מקדש ישראל והזמנים, הואיל ומלכות הרשעה רצו לעקור את התורה הקדושה וישראל באותו הדור מסרו נפשם על התורה והמצוה. והראה הקדוש ברוך הוא אהבה וחיבה לישראל. לכן מוציאין אפילו בחול שני ספרי תורה כמו בראש חודש ושבת, ולפעמים בשבת חנוכה ג' ספרי תורה להראות שהחיבה של חנוכה היה בתורה לכן בחנוכה המצוה באור ובראיה. מה שאין כן בשום מצוה כגון הרואה נר חנוכה מברך, כיון שהחיבה שהראה הקדוש ברוך הוא והנס שעשה בו כדי לקיים מצות המנורה ונעשה נס בקיום התורה כמ"ש והתורה נקראת אור כמו שנאמר (משלי ו,כב) ותורה אור ומאירת עינים, לכן מצותינו באור ובראיה. כה יעשה האל הרחמן עמנו אותות לטובה ואהבה וחיבה לקיים מצותיו ויאיר עינינו בתורתו וידבק לבנו במצותיו ויתן בלב מלכיות ושריו ויועציו לטובה ואל יגזור עלינו גזירות נגד תורתינו הקדושה ויקוים בנו מקרא שכתוב (ויקרא כו,מד) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם אמן סלה:
קבצים מצורפים
פני שבת.PDF
(214.02 KiB) הורד 44 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' נובמבר 29, 2018 8:56 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

חפציאלי
הודעות: 155
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

Re: שבת וראש חדש

הודעהעל ידי חפציאלי » ה' נובמבר 29, 2018 8:09 pm

חזק אתה

חפציאלי
הודעות: 155
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

מקור

הודעהעל ידי חפציאלי » ה' נובמבר 29, 2018 8:18 pm

שאלני צורב אחד היכן כתוב שלכל אדם יש יום אחד בשנה שתפילתו מתקבלת ובכונה העלימו זאת ממנו איני מתכוין ליום הולדת


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 36 אורחים